Allaha subhanehu ve te'ala Robinja

"Budi na dunjaluku kao stranac ili putnik".Kada omrkneš ne nadaj se da ćeš dočekati jutro, a kada osvaneš ne nadaj se da ćeš dočekati veče, iskoristi svoje zdravlje prije bolesti i život prije smrti." (El-Buhari)

01.02.2012.

“Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!” (Prevod značenja, Et-Tariq, 5),pa kud se odmecete Allahovi robovi?!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

“Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!” (Prevod značenja, Et-Tariq, 5),pa kud se odmecete Allahovi robovi?!

Stvaranje čovjeka je jedan od najvećih dokaza koji upućuju na postojanje Allaha. A dokazi su sljedeći: “Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!” (Prevod značenja, Et-Tariq, 5) Uzvišeni kaže: “O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje – pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška,

...zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno.” (Prevod značenja, El-Hadždž, 5)

“Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini, i od njega onda dvije vrste, muškarca i žene, stvori, i zar Taj nij ekadar mrtve oživit?” (Prevod značenja, El-Qijama, 36-40)

Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo, koju na pouzdano mjesto stavljamo do roka određenog?! Takva je Naša moć; a kako smo Mi samo moćni!” (Prevod značenja, El-Murselat, 20-23)

“Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik.” (Prevod značenja, Ja Sin, 77)

“Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo, pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo – pa neka je uzvišen, Allah, najljepši Stvoritelj!” (Prevod značenja, El-Mu’minun, 12-14)


Dokaz su i mnogi drugi ajeti koji podstiču roba na razmišljanje o početku njegova stvaranja, životu i smrti. Njegova stvaranje i postojanje jedno su od najvećih Allahovih znamenja. Samo kad bi o sebi dobro razmislio, svojim čuđenjem bi se daleko udaljio od kufra.

Kaže Uzvišeni:
“Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan! Od čega ga On stvara? Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi, i Pravi put mu dostupnim učini, zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen, i poslije će ga, kada On bude htio, oživjeti.” (Prevod značenja, ‘Abese, 17-22)

Ne spominje Uzvišeni periode formiranja čovjeka od sjemena više puta kako bi nas samo upoznao sa njima, već radi drugog, važnijeg cilja. Pogledaj i promisli od čega nasta insan: od bijedne kapljice vode kojoj je potreban samo sat vremena da se pokvari; pogledaj kako je izvede između kičme i slabina i dovede u sigurno stanište, i kako spoji muško i žensko kroz ljubav i strast kao uzrok stvaranja djeteta.

I pogledaj kako od zametka nastadoše kosti, i nervi, i krvni sudovi, i kako se kosti odjenu mesom, i kako načini otvore za sluh, vid, i nos, i usta, i udove sa prstima i noktima, i unutrašnje organe, i to svaki od njih sa svojim zadatkom.

I pogledaj kako se kosti međusobno razlikuju shodno svojoj zadaći, i kako se uklapaju jedna u drugu različitim vrstama uklapanja, i kako su zglobovi ojačani mišićima i žilama, što robu omogućava da pokrene onaj dio tijela koji mu treba.

I pogledaj glavu i čula u njoj, i položaj njen iznad tijela, da nadzire tijelo i vodi ga; i oko od sedam slojeva, da čuvaju zjenicu kojom vidi svijet oko sebe poput kralja okruženog stražarima, potom očnih kapaka, pa trepavica.

I pogledaj uho, u najljepšem obliku i najpodesnijem za svoju zadaću, u obliku školjke, kako bi se sakupilo glasove i odaslao ih u unutrašnjost uha, gdje se smanjuje njihova jačina, dok ne stignu do čujnih ćelija.

I pogledaj kako učini vodu uha gorkom da insekt ne bi prošao ovu prepreku i ušao u unutrašnjost uha, i kako učini vodu oka slanom da bi ga sačuvala od kvarenja; i kako učini vodu usta slatkom da bi mogao razlikovati ukus svakog jela ponaosob.

I pogledaj nos, u najljepšem obliku i požaju. Dva su uha i dva oka u skladu sa jendim nosem, koji se sastoji od dvije šupljine i između njih je pregrada. U njemu je smješteno čulo mirisa i njime udiše zrak potreban plućima.

Pogledaj usta, u najpodesnijem položaju sa čulom okusa, i sredstvima govora i jela, sa zubima poput bisera okruženim usnama, također najljepšeg oblika i boje, bez kostiju kako bi se omogućilo pijenje, otvaranje i sklapanje i vilicom, nepokretnom gornjom i pokretnom donjom.

I stvori grkljane različite da bi se svako odlikovao posebnom bojom glasa; i ukrasi glavu kosom, lice obrvama, i muškarce bradom.

I dvije ruke, kojima naoruža roba da sa njima privređuje, i šake radi zahtavanja njima, sa četiri prsta na jednoj strani, i palcem na drugoj, okružuje ostala četiri. A na prstima nokti, uljepšavaju ih, pored drugih zadaća koje imaju.

I pogledaj kako se kosti donje polovine tijela razlikuju od kostiju gornje polovine po krupnoći i čvrstini, pošto one nose tijelo.

I pogledaj u vrat, nosač glave, od sedam pršljenova što se međusobno precizno uklapaju na vrhu leđa, sastavljenih od dvadeset četiri pršljena, za koje se vežu rebrene kosti i ramene kosti, a ove za kosti nadlaktice, a ove za kosti podlaktice, a ove za kosti šake, i, na kraju, za prste.

I pogledaj kako odjenu kosti mesom, svaku shodno veličini, tristo šezdeset kostiju, dvjesta četrdeset osam njih sa zglobovima. Da ima ijedna kost viška, bila bi štetna insanu i trebao bi je ukloniti; da samo jedna manjka – trebao bi je nadomjestiti. I poveza ih sa petsto dvadeset devet žila, poput struna, različitih dužina i debljina, shodno potrebi. Dvadeset četiri njih oko oka, da samo jedna od njih zataji, onesposobilo bi se čitavo oko.

Čudesa Njegova stvaranja su i tri spremišta u glavi, jedno u prednjem dijelu glave, jedno u zadnjem i jedno u sredini, odgovorno za sjećanje i ponašanje.

Čudesa Njegovog stvaranja su i unutrašnji organi, svaki sa svojom zadaćom.

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:
“Uistinu je u tijelu komad mesa; dok je on zdrav, zdravo je i čitavo tijelo, a ako se on pokvari, pokvari se i čitavo tijelo. To je srce.” (Buhari 52, Muslim, 1599)
(Miftahu-d-dari es-se’ade 16-17)

O ljudi, bojte se Gospodara svoga koji vas od jednog čovjeka stvara, a od njega je i drugu njegovu stvorio, i od njih dvoje mnoge muškarce i žene rasijao. I Allaha se bojte – s imenom čijim jedni druge molite – i rodbinske veze ne kidajte, jer Allah, zaista, stalno nad vama bdi.” (Prevod značenja, En-Nisa’,1)
“O ljudi, Mi vas od jedne žene i jednog čovjeka stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa.” (Prevod značenja, El-Hudžurat, 13)

“On od vode stvara ljude i čini da su rod po krvi i po tazbini. Gospodar je kadar sve.” (Prevod značenja, El-Furkan, 54)

Uzvišeni Allah stvorio je ljude i uzdigao ih iznad mnogih Svojih stvorenja. Njihov opstanak učinio je ovisnim od parenja i razmnožavanja, i učinio je da njihovo potomstvo nastaje od neznatne tekućine. Ljudski je prapoćetak, prvo stvaranje, od biti zemlje. Njegovu su sastavni elementi zemlja i ustajala ilovača. Ali, i pored toga ga je Uzvišeni Allah izabrao i u njega udahnuo Svoga “ruha” – duše.
“…koji sve savršeno stvara, koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače – a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine, zatim mu savršeno udove uobliči i život mu udahne – i On vam sluh i vid i pameti daje -, a kako vi malo zahvaljujete!” (Prevod značenja, Es-Sedžda, 7-9)

Razmnožavanje i genitalni organi igraju najvažniju ulogu u opstanku vrste. Opstanak vrste ima veću važnost od opstanka jedinke, jer instinkt potrebe za hranom garantuje opstanak jedinke, dok instinkt potrebe za suprotnim spolom (strasti) garantuje opstanak ljudske vrste. Uzvišeni Allah nije zadužio čovjeka da pazi na opstanak vrste nego je u njega usadio ovaj jaki i pokretački nagon. U čovjeku je ostavio želju i naklonost prema ženi, a također i u ženi prema muškarcu. Omilio im je djecu do te mjere da imaju snage podnijeti sve teškoće njihova podizanja i odgoja.

“I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju.” (Prevod značenja, Er-Rum, 21)
“Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših vam daje sinove i unuke i ukusna jela vam daje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču.” (Prevod značenja, En-Nahl, 72)

Kosti i udovi“Ili za onoga koji je, prolazeći pored jednog do temelja porušenog grada, poviako: Kako će Allah oživjeti ove što su pomrli? I Allah učini te on umre i tako ostade stotinu godina, a onda ga oživje i upita: Koliko si ostao? – Dan ili dio dana – odgovori.
Ne – reče On, ostao si stotinu godina. Pogledaj jelo svoje i piće svoje, nije se pokvarilo; a pogledaj i magarca svoga da te učinimo dokazom ljudima, a pogledaj i kosti, vidi kako ih sastavljamo, a onda ih mesom oblažemo.” I kad njemu bi jasno, on povika: Ja znam da Allah sve može!” (Prevod značenja, El-Beqare, 259)
“…pa onda kap sjemena zakvačkom učinili, zatim o d zakvačka grudu mesa stvorili, pa od grude mesa kosti napravili, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživljujemo – pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj! Vi ćete poslije toga pomrijeti, zatim ćete, na onom svijetu, proživljeni biti.” (Prevod značenja, El-Mu’minun, 14-16)
“Zar čovjek misli da kosti njegove nećemo sakupiti? Hoćemo, Mi možemo stvoriti jagodie prsta njegovih ponovo.” (Prevod značenja, El-Qijama, 3-4)


U hadisu se kaže: “Kada zametak napuni četrdeset i dvije noći, Allah mu pošalje meleka koji ga uobliči, i obrazuje sluh, vid, kožu, meso i kosti.” (Prenosi ga Muslim u svom Sahihu, poglavlje Kader)[/B]

Razvoj organa otpočinje u vrlo ranoj fazi života zametka. Otpočinje sa za njega pripremljenim nacrtom. Najprije se ukažu granice razdvajanja i spajanja da bi se, zatim, malo pomalo počeli razvijati organi.
Postoje dva “plana,” kako to kaže Ibnu Kajjim u djelu Et-Tibjan fi aksamil Kur’an: “Jedan od njih je sakriven i nevidljiv, kao što se prilikokm krojenja odjeće ili pravljenja vrata, ucrtavaju linije po kojima će se sjeći. Za svako oblikovanje je neophodan plan, naročito za jedno ovakvo oblikovanje. Oblikovanja i usavršavanje se odvija postepeno, a ne u jedan mah.”
U stadiju zakvačka ukazuje se leđna vrpca – notochord – koja predstavlja osu skeleta. Poznata je pod nazivom organ koji prethodi kičmi, i to je, u stvari, primitivna kičma.

Razvoj i obrazovanje kičme prolazi kroz tri faze.
Prvi stadij poznat pod nazivom faza ovojnice (tkivo koje prethodi kostima), a pojavljuje se pete i šeste sedmice materičnog razvoja.
Slijedi ga “faza hrskavice koja otpočinje krajem 6 sedmice. Zatim se u 7 sedmici materičnog razvoja u unutrašnjosti hrskavičavih pršljenova pojavluju centri za okoštavanje. U 8 sedmici pojavljuju se centri za okoštavanje u lukovima pršljenova, a onda se počinju ukazivati rebra. Oko kosti se obrazuju mišići koji ih obavljaju i oblače, kako je to spomenuto u plemenitom ajetu. Kosti tijela podijele se u dvije vrste:
1. Hrskavičave kosti, tj. one što se prvo obrazuju iz hrskavice da bi se postepeno ispunile kostima.
2. Opnene kosti, tj. one što su bile tkivo ovojnice, a zatim se na njemu direktno razvile kosti bez prolazka kroz fazu hrskavice.

Formiranje lica


“Allah vam je učinio Zemlju prebivalištem, a nebo zdanjem, i On vam obličje daje i likove vaše čini lijepim i jelima vas opskrbljuje ukusnim. To je Allah, Gospodar vaš, i neka je uzvišen Allah, Gospodar svjetova!” (Prevod značenja, Gafir, 64)
“Mi smo Adema stvorili i onda mu oblik dali, a poslije melekima rekli: ‘Poklonite mu se!,” i oni su se poklonili, a Iblis nije; on nije htio da se pokloni.” (Prevod značenja, El-E’araf, 11)
“On vas oblikuje u matericama kako On hoće; nema boga osim Njega, Silnog i Mudrog!” (Prevod značenja, Ali Imran, 6)
“On vas od jednog čovjeka stvara – a od njega je drugu njegovu stvorio – i On vam je dao osam vrsta stoke; On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine. To vam je, eto, Allah, Gospodar vaš, Njegova je vlast, nema boga osim Njega, pa kuda se onda odmećete?” (Prevod značenja, Ez-Zumer, 6)
“I kakav je htio lik ti dao.” (Prevod značenja, El-Infitar, 8)
“On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vama obličje daje, i likove vaše čini lijepim, i Njemu ćete se vratiti.” (Prevod značenja, Et-Tegabun, 3)
“On je Allah, Tvorac, Onaj koji iz ničega stvara, Onaj koji svemu daje oblik, On ima najljepša imena. Njega hvale oni na nebesima i na Zemlji, On je Silni i Mudri.” (Prevod značenja, El-Hašr, 24)


Formiranje lica zametka počinje veoma rano. Prvo što se na njemu ukaze je takozvani primitivni usni otvor – stomatodeum, a koji nastaje kao posljedica savijanja dijela glave – cephalic portion zametka u četvrtoj sedmici. Ovaj otvor biva okružen primitivnim ždrijelim (viličnim) lukom. Pošto su ovi lukovi parni, usni otvor biva okružen viličnim lukovima sa obadvije strane. Ždrijelni lukovi se počinju ukazivati zajedno sa somitima, tj. u fazi “mudge” početkom četvrte sedmice, te nastavljaju razvoj dok broj ždrijelnih lukova ne dostinge pet parova.

Formiranje vida


“Reci: On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!” (Prevod značenja, El-Mulk, 23) “Zatim mu savršeno udove uobliči i dušu mu udahne – i On vam sluh i vid i pameti daje – a kako vi malo zahvaljujete!” (Prevod značenja, Es-Sedžda, 9)
“Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.”
(Prevod značenja, En-Nahl, 78)

Nesumnjivo je da je čulo vida blagodat koja nema cijene. Kada bi se vagala sva dobra djela dobrog roba ne bi mu bila dovoljna da se oduži ni za blagodat vida kojim je Uzvišeni Allah obdario čovjeka. Uzvišeni Allah je spomenuo blagodat vida zajedno sa sluhom i razumom. Sluh i vid dva su najvažnija sredstva uz pomoć kojih čovjek upoznaje okolinu. U tome ih prati ostala tri od pet čula: čulo dodira, okusa i mirisa koji nam pomažu da upotpunimo informacije o sredini u kojoj se nalazimo. Ali sva ova čula zajedno ne mogu dostići stepen spoznaje koju postižemo sluhom i vidom. U tom smislu su došle riječi Svevišnjeg: “Allah vas izvodi iz utroba vaših majki, a vi ništa ne znate i dao vam je sluh i vidove i razum da biste bili zahvalni.”
Dijete dolazi na ovaj svijet bez ikakva znanja. Ono prikuplja informacije služeći se sa pet čula od kojih su najvažnijih sluh i vid. Novorođenče čuje svaku galamu i pokazuje da ga to uznemirava. Ubrzo uspijeva prepoznati glas sovje majke. Još kao zametak u majčinoj utrobi u četvrtom mjesecu čuje dok u tami materice nije u mogućnosti koristiti čulo vida.
Blagodat vida vezana je za oko. Oko sliči kameri, jer prikuplja slike koje reflektira na sočivo u mrežnjači retina koja sliči filmu, a zatim prolazi kroz milione nerava skupljenih u optičkom nervu – optic nerve u stražnji mozak – occipital lobe gdje se vrši razvijanje filma, njegovo štampanje i čitanje. Sve ovo se dešava u neznatnom djeliću sekunde, jer brzina odašiljanja slike iznosi 1000 metara u sekundi. Operacija štampanja, razvijanja i čitanja slike se odvija isto tako zapanjujućom brzinom.
Iz gore navedenog vidimo da je dio oka u stvari produžetak mozga. Tako je i očni mjehurić produžetak prednjeg mozga. Može se uočiti još u trećoj sedmici nakon oplodnje. U četvrtoj sedmici ćelije mjehurića se odvajaju od prednjeg mozga – fore brain. U petoj sedmici poprimi izgled čaše sastavljene iz dva sloja. U vanjskom sloju se razvijaju obojene tačkice koje kasnije pokrivaju mrežnjaču oka. Unutrašnji sloj čini čula vida povezano sa očnim nervom.

Formiranje sluha


“Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi.”
(Prevod značenja, El-Insan, 2) “On vam daje sluh i vid i pameti; a kako malo vi zahvaljujete!” (Prevod značenja, El-Mu’minun, 78)
“Zatim mu savršeno udove uobliči i dušu mu udahne – i On vam sluh i vid i pameti daje – a kako vi malo zahvaljujete!” (Prevod značenja, Es-Sedžda, 9)
“Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni.” (Prevod značenja, En-Nahl, 78)
“Ne povodi se za onim što ne znaš! I sluh, i vid, i razum, za sve to će se, zaista, odgovarati.” (Prevod značenja, El-Isra’, 36)

U svim kur’anskim ajetima Svevišnji prvo spominje sluh, pa onda vid. Ne može se naći ajet u kome je vid spomenut prije sluha. Razlog tome je što je sluh složeniji i važniji od vida, iako su oba složeni i važni. Novorođenče uči sluhom mnogo više nego što to čini vidom. Od rođenja gluh čovjek ne može naučiti govoriti, te je on stoga i nijem, dok od rođenja slijep čovjek može naučiti govoriti sa lahkoćom i više jezika.
Stoga je u kur’anskom ajetu došlo: “Allah vas izvodi iz utroba vaših majki dok ništa ne znate, i daje vam sluh, vid i razum da biste bili zahvalni.” Uzvišeni je spomenuo sluh prije vida nabrajajući sredstva kojima čovjek dolazi do spoznaje.


Čudesni slušni aparat kojim nas je Allah obdario, koga nismo svjesni i na čemu ne možemo dovoljno zahvaliti, sastoji se od dva uha a svako od njih je sačinjeno od tri dijela:
1) Vanjsko uho: Sastoji se od ušne školjke i vanjskog slušnog kalana koji se završava kod bubne opne čiji je zadat da prikuplja zvukove.
2) Srednje uho: To je koštani hrskavičavi kanal na kome počiva ovojnica bubne opne i tri ušne kosti malleus, incus i stapes čiji je zadatak da prenose zvukove u unutrašnje uho.
3) Unutrašnje uho: Ono se sastoji od dva potpuno različita aparata. Prvi je aparat za prijem zvukova i njihovo odašiljanje preko slušnog nerva u mozak. Drugi je aparat za ravnotežu koji je također složen. Preko kanalića u obliku polumjeseca međusobno povezanih i u čijoj se unutrašnjosti nalaze sitne trepetljike registruje svaki pokret ili promjenu stanja tijela o koje obavještava centar u mozgu da bi ovaj zabilježio tu informaciju i poslao naredbu tijelu i mišićima da se prilagode promjenama.

Sigurno mjesto

“Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo, koju na pouzdano mjesto stavljamo do roka određenog?! Takva je Naša moć; a kako smo Mi samo moćni!” (Prevod značenja, El-Murselat, 20-23)
“Mi smo, zaista, čovjeka od biti zemlje stvorili, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavili, pa ond akap sjemena zakvačkom učinili, zatim od zakvačka grudu mesa stvorili, pa od gurde mesa kosti napraivli, a onda kosti mesom zaodjenuli, i poslije ga, kao drugo stvorenje oživljujemo, pa neka je uzvišen Allah, najljepši Stvoritelj.” (Prevod značenja, El-Mu’minun, 12-14)


Uzvišeni Allah je matericu nazvao “sigurnim mjestom” gdje se razvija oplođeno jajašce dok ne postane embrio, zatim fetus, da bi naposljetku na svijet izašlo kao beba potpunog i savršenog izgleda. Da bi ovaj proces protekao bez smetnji, neophodno je da materica bude dobro zaštićena kako bi bila sigurno mjesto poput meke postelje za to sićušno jajašce koje se zakačilo za nju.

Prvo što primjećujemo jest da je materica smještena u karlici, dijelu ženske muskulature koja čuva matericu od vanjskih pritisaka. Zatim, nalazimo veze i različite mišićne opne koje pridržavaju matericu, ali je ne sprečavaju da se i od pored toga pomjera i razvija do te mjere da joj se zapremina na kraju trudnoće poveća 3 hiljade puta. Poznato nam je da zapremina materice spolno zrele žene ne prelazi 2,5 mililitra, dok na kraju trudnoće njena zapremina iznosi 7000 mililitara. I pored toga materica ostaje na svom mjestu pričvršćena svojim sponama. Također primjećujemo mišiće karlice perinaeum koj sa svoje strane štite matericu kao i druge važne organe koji se nalaze u karlici: mokraćni mjehur, kraj debelog crijeva itd. Da nije neprestanog pritiska tih mišića, organi karlice (materica, mokraćni mjehur i kraj debelog crijeva) ispadali bi.


Koristi dojenja za majku i dijete

Islam je novorođenčetu dodijelio pravo dojenja. Svevišnji kaže: “Majke neka doje djecu svoju pune dvije godine ako žele da dojenje bude potpuno!” (Prevod značenja, El-Beqare, 233) Allah Uzvišeni upućuje majke da doje svoju djecu puni period dojenja, a to je dvije godine, nakon čega nema potrebe za dojenjem. (Tefsir, Ibn Kesir, str. 155)


Neke koristi dojenja za majku:
- Duševna i sentimentalna veza majke i bebe je jedan od najvažnijih faktora psihičke stabilnosti majke i bebe.
- Ukoliko žena doji materica se brže vraća na svoje uobičajeno mjesto. Razlog tome je što njenoj dojki izaziva lučenje hormona iz hipofize. Koji svojim djelovanjem iritira stezanje materice i povratak u njen prirodni položaj. Da nije ovog stezanja matericu bi brzo pogodila infekcija i groznica.
- Dojenje smanjuje mogućnost pojave raka dojki. Ustanovljeno je da dojilje rijetko bivaju pogođene ovom opakom bolešću.

Neke koristi dojenja za dijete:
- Majčino mlijeko je sterlino i skuhano. U njemu nema mikroba. Zbog toga su crijevne infekcije koje pogađaju bebe rijeđa pojava kod djece koja doje.
- Majčinom mlijeku nije ni blizu po kvalitetu niti jedno drugo mlijeko koje se prerađuje od kravljeg, ovčijeg, kozijeg, kamiljeg niti bilo kojeg drugog mlijeka. Majčino mlijeko je tako stvoreno da iz dana u dan mijenja svoj sastav prateći razvoj i potrebe bebe od kako se rodi pa dok ne odraste i prestane dojiti. U prva tri dana grudi luče žućkastu tečnost koja se zove kolostrum. Kolostrum se sastoji od prerađenih bjelančevina, bogat je antitjelima koji štite bebu od mikroba i bakterija. Na taj način beba dobije i drugi imunitet na bolesti koji dolazi kao pojačanje prvom uzetom iz placente dok je još bila u utrobi svoje majke.
- Majčino mlijeko sadrži odgovarajuću količinu bjelančevina i šećera koja je potrebna dojenčetu, dok su bjelančevine sadržane u mlijeku krave, ovce, koze itd. – teško varljive za želudac bebe, jer su one predviđene za mladunčad pomenutih životinja.

Zakljucak Allahov robe i razmisli:

Znaci Allahvom odredbom si od kapi sjemen nastao,koji si Allahovom voljom i milosti smijesten na sigurno mijesto zakacen na zid maternice...

“Nek čovjek pogleda od čega je stvoren!” (Prevod značenja, Et-Tariq, 5) Uzvišeni kaže: “O ljudi, kako možete sumnjati u oživljenje – pa, Mi vas stvaramo od zemlje, zatim od kapi sjemena, potom od ugruška,

...zatim od grude mesa vidljivih i nevidljivih udova, pa vam pokažemo moć Našu! A u materice smještamo šta hoćemo, do roka određenog, zatim činimo da se kao dojenčad rađate i da poslije do muževnog doba uzrastate; jedni od vas umiru, a drugi duboku starost doživljavaju, pa začas zaboravljaju ono što saznaju. I ti vidiš zemlju kako je zamrla, ali kad na nju kišu spustimo, ona ustrepće i uzbuja, i iz nje iznikne svakovrsno bilje prekrasno.” (Prevod značenja, El-Hadždž, 5)

“Zar čovjek misli da će sam sebi prepušten biti, da neće odgovarati? Zar nije bio kap sjemena koja se ubaci, zatim ugrušak kome On onda razmjer odredi i skladnim mu lik učini, i od njega onda dvije vrste, muškarca i žene, stvori, i zar Taj nij ekadar mrtve oživit?” (Prevod značenja, El-Qijama, 36-40)

Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo, koju na pouzdano mjesto stavljamo do roka određenog?! Takva je Naša moć; a kako smo Mi samo moćni!” (Prevod značenja, El-Murselat, 20-23)

“Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik.” (Prevod značenja, Ja Sin, 77)

“Mi čovjeka od biti zemlje stvaramo, zatim ga kao kap sjemena na sigurno mjesto stavljamo, pa onda kap sjemena ugruškom učinimo, zatim od ugruška grudu mesa stvorimo, pa od grude mesa kosti napravimo, a onda kosti mesom zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oživimo – pa neka je uzvišen, Allah, najljepši Stvoritelj!” (Prevod značenja, El-Mu’minun, 12-14)

Pa kude se odmeces sad kada ti je Allah dao dusu,tijelo,oci na koje gledas,usi na koje dobro ili zlo slusate,oci na koje takodje gledate haram-zlo ili halal-dozvoljeno,dvije ruke koje ti pomazu da mozes jesti,pisati,nositi nesto,raditi i dvije noge na kojima ides a gdje i kud?

Zasto ne razmislis o ovome KO TE JE STVORIO I KOME CES SE OPET VRATITI? Zasto ne razmislis o Bozijoj Allahovoj milosti i Savrsenstvu da od kapi sjemena si nastao ti,tvoja porodica i da ces se kao komad mesa vratiti Svome Gospodara koji je stvorio i tebe ,mene ,tvou poridicu,tvoje roditelje,familiju,poslanike i Isa sina Marjemina (Isusa sina Marijinog),sve nas a svi se vracamo u kabur,tijelo pozamljeno od Allaha kao kredit koje Mu vracamo prilikom smrti a tijelo nam  je dato samo kao ukras nasoj dusi! A dusa gdje ce i nasa djela? Pa razmisli covijece ti koji se odmeces sta ce biti sa tobom? Zasto si stvoren dali si se upitao i zbog cega smo ovdje ,kada ce mo se Allahu vratiti i kako a ko je pobijednik ili ko je uspio a ko je izgubljen na oba svijeta ?!

Zar ti nije dokaz sam TI I TVOJE STVARANJE Allahova postojanja! Zar Allah nije to jasno nam dostavio i objasnio u Kur'anu,nas nastanak,nase postojanje,nas zivot i nas nestanak sa dunjaluka i selenje na vijecni svijet-Ahiret! Pa neko ce u Dzennet Allahovom Milosti a neko u Dzehennem vjecno! A sto ovo kazem,kazem da ti objasnom zasto smo stvoreni da nas Allah ovdje na dunjaluku iskusa koliko se Allaha bojimo,robujemo,volimo ma u kojem vijeku zivjeli,drzavi i zakonu koji za vijenike ne vrijedi sem Serijata do Sudnjeg dana! Ovdje smo covijece samo na ispitu kao putnici,malo odmorimo jer dunjaluk je prolazan i kratak jer neko preseli-umre u 10 godini,neko u 30 god.a neko u dubokoj starosti...a nema objave nikom kada ce nam melek smrti doci a zato se trebamo spremati svaki dan,sahat ,minute i da se trudimo da preselimo samo Allahu odani,kao iskreni vijenici sa kojim je Uzvisani Allah zadovoljan !

Znas i sam da svak ima svoj cilj u zivotu! Nekom je cilj Dzennet i radi citav zivot ,bez obzira na sva iskusenja radi i nada se Dzennetu! Neko ima cilj auto novo i skupo,neko dobru kucu,neko ima cilja da putuje kroz dunjaluk itd... neko ima cilj dobar fakultet da zavrsi i da ima titulu doktora i dobru platu! A za taj put pitam te doktore ...koliko si samo dana i noci proveo iznad knjige,ne naspavan,gladan i iscrpljen,koliko si godina isao samo u skolu da budes doktor i da taj cilj ispunis hm..18-20 god.to znaci pola svoga zovota skoro jer danas je noramalno da se rano umire! Dali si svatio sta si sve morao da radis,ucis i po ucenju tom da uradis i slijedis da bi bio doktor samo!

Pa sta reci za diplomu Ahireta i Dzenneta Allahov robe! Allah ne trazi od nas puno Allahov robe,sem da ne obozavas nikog osim Njega,da mu se klanjas,velicas i drzis granica sa kojima te je Allahov robe Uzviseni opomenuo za tvoje dobro! Ne prepisuj mu druga-lazne Bogove..i cini novotarije nesto sto Njegov rob i Poslanik Muhammed sallallahu alejhi we sellem nije radio u svojoj praksi kroz svoj zivot! Zapamti sve sto ti je Uzviseni dozvolio-halal ucinio to je samo za tvoje dobro el hamdu lillah i toga se pridrzavaj i biti ces sppasen na oba svijeta Njegovom milosti i pomoci! A sto ti je Uzviseni zabranio-haramom ucinio,znaj da je to za tvoje dobro el hamdu lillah i toga se kloni i ne priblizavaj jer to je zlo po tebe za oba svijeta!

Vrati se ipravnom putu,i na Uzvisenog se osloni,pridrazvaj se Njegovi granica i radi za uspijeh za oba svijeta i neka ti bude cilj Dzennet vijecna kuca i vjecno uzivanje a to moze samo Allahovom pomoci iskren Allahov rob okusiti bez obzira koje kusnje ima kroz svoj zivot jer nas je i o tome Uzviseni Allah obavijestio da ce nas iskusati sa zivotima nasim (ubijanju nas sirom svijeta,zatvaraju jer smo Allahovi robovi), imetcima nasim ( ruse nam granatama i pale nam domove da nas rasele sirom svijeta ) ; zenama nasim,djecom nasom ( djeca su nam se dala dunjaluku,haramu-drogi,alkoholu,bludu itd..Allahu neposlusnosti), bolestima nasim (vjernik je bolestima na ciscenju na dunjaluku el hamdu lillah ) !

Pa Allahov robe cije ti je prece zadovoljstvo narodu,politici,familji,presjedniku ili Uzvisenom Allahu koji ti obecava da nakon svih iskusenja kroz taj nas kratki dunjalucki zivot cemo nagradu dobiti vjecni Dzennet samo ako ustrajemo paa sto oklijevas o ti Allahov robe!

Mani se da ugodis drugima koji ti zele propast sa sejtanskim spletkama,uci Allahovu vjeru i navedoh ti dokaz da kako god te Allah od mrtve kapi sjemena stvorio i poslao meleka da ti dusu udahne ce te tako isto iz crne i mrtve zemlje nakon smrti prozivjeti pa sta ces reci Svom Gospodaru za svoj nemar,rad,trud,pokornost,obozavanje ....?

Nikad nije kasno da se pokajes i da ucnis pokajanje i krenes putem vjernika i da budes spasen na oba svijeta,jer Allah je Milostiv i prasta grijehe ko mu se iskreno pokaje i ne vraca na taj grijeh,obozavajuci samo Jednog Jedinog Boga Allaha i ko bude svijedocio da je Muhammed Njegov rob i Njegov posljednji Poslanik!

Pozuri i ne boj se a smrt je bliza nego kragna za vratom...necekaj sutra,kada odes u penziju ili ili,jer mozda dodoje melek smrti pa...


http://www.youtube.com/watch?v=KHTdYJhz7OU&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=Mn86eMjvHN8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hCYTCXVdL40&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=v4EJHR2xuho&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=nvqe_5KOOMs

http://www.youtube.com/watch?v=BjVlALg4nV0

http://www.youtube.com/watch?v=1BGz4Dgc29c

http://www.youtube.com/watch?v=-0tikuSiGnk

http://www.youtube.com/watch?v=b8lIEPvvryY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YpdUh--8QYg

http://www.youtube.com/watch?v=8WT0Lr555UY&feature=fvsr

Allaha subhanehu ve te'ala Robinja

Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?(Al-Anbiya' - Vjerovjesnici,10)

Sta je to Ibadet -???
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***
Kur'an je uputa za spas...

Kur'an je uputa za spas...

***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

Svaki razuman i pametan čovjek će se makar jednom u svome životu zapitati: Kako sam nastao? Zašto postojim? Šta je poslije smrti? Mnogi će lutati tragajući za pravim odgovorom, ali, nažalost, mnogi i neće pronaći taj odgovor. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ''A džinne i ljude stvorio sam samo da Mi ibadet čine (da Me obožavaju).'' (Ez-Zarijat, 56.) Prema tome, osnovna svrha i cilj zbog kojeg smo stvoreni jeste da Allahu robujemo, da Ga obožavamo, odnosno, da Mu ibadet činimo.
***Šta je ibadet?
* Kako ostvariti ovu svrhu i cilj? Kako učiniti svoj život ibadetom? Šta je to, ustvari, ibadet i koje je ispravno poimanje ibadeta? Po općepoznatom značenju ibadet su djela kojima izražavamo svoju pokornost i odanost našem Stvoritelju i Gospodaru, Uzvišenom Allahu. To su vjerski obredi poput namaza, posta, hadža, kurbana, učenja Kur'ana i druga slična djela. Međutim, da li svoj cjelokupni život trebamo svesti na vjerske obrede, a zapostaviti sve druge aspekte života? Naravno da ne trebamo, jer ako tako mislimo, onda naše poimanje ibadeta i naše razumijevanje vjere islama nije ispravno. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukorio je onu trojicu koji su htjeli da svoj život svedu samo na ono uže značenje ibadeta. Jedan od njih kazao je da će neprekidno postiti, drugi je rekao da će cijelu noć klanjati i da neće spavati i treći je rekao da se neće nikad ženiti. Kada je za ovo čuo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Ja, zaista, najviše strahujem od Allaha i ja sam najbogobojazniji među vama, ali ja i postim i iftarim, i klanjam i spavam i ženim se, pa ko ne želi moju praksu, nije na mome putu.'' Islamski pojam ibadeta veoma je širok i ne svodi se samo na vjerske obrede koje smo prethodno spomenuli. Cilj ove vrste ibadeta jeste da Allahu budemo zahvalni na mnogobrojnim blagodatima koje nam je podario, da jačamo vezu sa našim Stvoriteljem i Gospodarom i da svoju dušu očistimo i oplemenimo.

***Uzvišeni Allah rekao je: ''Reci: 'Namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.''' (El-En'am, 162.)

***Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Uzvišeni Allah kaže: 'Ko je neprijatelj Mome čestitom robu (štićeniku), Ja mu rat objavljujem. Meni najdraže djelo, kojim Mi se Moj rob približava, jesu farzovi – ono što je naređeno. Moj rob Mi se stalno približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako od Mene nešto zatraži, dat ću mu, a ako utočište zatraži, zaštitit ću ga. Ni u jednom Svome djelu ne oklijevam kao što oklijevam pri uzimanju duše Mome robu vjerniku. On ne voli smrt, a Ja ne volim da mu činim ono što on ne voli.''' (Buhari u Sahihu, Kitabu-r-rikak, 6502, i Bejheki u Es-Sunenul-kubra, 3/346)

*** Ibadeti, kao što su namaz, post, hadž i drugi, imaju za cilj i da nas oslobode egoizma, ali i da u nama prodube osjećaj i za drugima u društvu u kojem živimo. Čovjek kroz ibadete sa svojim djelovanjem izlazi iz kruga svoga egoizma i čini svoje djelovanje i aktivnosti korisnim i drugima koji sa njim žive. Kada musliman postigne ovaj stupanj duhovnosti i morala, tada čini samo ono s čime je Allah zadovoljan i svakim svojim postupkom traži samo Allahovo zadovoljstvo. Kada ovo postignemo, onda smo ostvarili i svrhu zbog koje smo stvoreni: učinili smo svoj život ibadetom.

***Besprijekoran musliman
Ovaj duhovni trening kroz ibadete čini čovjeka besprijekornim muslimanom. Namazi mu pomažu da se ponaša u skladu sa principima islama i podstiču ga da izvršava svoje dužnosti, kako prema Allahu, tako i prema sebi i drugima. Svakodnevni namazi najbolje nam pomažu da svoje ponašanje prilagodimo svojim idealima. Ako je čovjek svjestan svojih dužnosti prema svome Stvoritelju toliko da su mu one iznad svih ovodunjalučkih interesa, on će sigurno biti pošten u svim svojim aktivnostima. On će biti dosljedan u poštivanju Božijeg zakona u svim sferama života, isto kao što pazi i na pet dnevnih namaza. Na ovakvog čovjeka možemo računati i u svim drugim aktivnostima života, jer njega vodi čestitost i bogobojaznost koja je duboko usađena u njegovom srcu.***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

"Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite" (El Earaf, 180).

U jednom hadisu spominje se dova Muhameda sallallahu alejhi we sellem u kojoj se, između ostaloga, kaže:
"Molim Te svim Tvojim imenima, kojima si Se nazvao, ili objavio u Svojoj Knjizi, ili podučio imenima nekog od Svojih robova, ili ga ostavio tajnim i skrivenim od Svojih robova...",Sto znaci da Uzviseni ima jos mnogo Svojih imena koja su nama nepoznata ili tajna...osim ovih 99:


1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Čist od mana
7) EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
8) EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru - Snažni
11) EI-Mutekebbiru - Silni
12) EI-Haliku - Stvaralac
13) EI-Bari'u - Koji divno stvara
14) EI-Musavviru - Koji likove daje
15) EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu - Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alimu - Koji sve zna
21) EI-Kabidu - Koji steže
22) EI-Basitu - Koji pruža
23) EI-Hafidu - Koji spušta
24) Er-Rafiu - Koji diže
25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu - Koji ponizuje
27) Es-Semiu - Koji sve čuje
28) EI-Besiru - Koji sve vidi
29) EI-Hakemu - Sudac
30) EI-Adlu - Pravedni
31) EI-Latifu - Dobri
32) EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33) EI-Halimu - Blagi
34) EI-Azimu - Veliki
35) EI-Gaffuru - Koji prašta
36) Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37) EI-Alijju - Visoki
38) EI-Kebiru - Veliki
39) EI-Hafizu - Koji čuva
40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42) EI-Dželilu - Veličanstveni
43) EI-Kerimu - Plemeniti
44) Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46) EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu - Mudri
48) EI-Vedudu - Koji voli
49) EI-Medžidu - Slavljeni
50) EI-Baisu - Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku - Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju - Moćni
55) EI-Metinu - Čvrsti
56) EI-Velijju - Zaštitnik
57) EI-Hamidu - Hvaljeni
58) EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60) EI-Muidu - Konačni proživitelj
61) EI-Muhji - Koji život daje
62) EI-Mumitu - Koji smrt daje
63) EI-Hajju - Živi
64) EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu - Imućni
66) EI-Madžidu - Slavni
67) EI-Vahidu - Jedini
68) Es-Samedu - Kome se svako obraća
69) EI-Kadiru - Svemoćni
70) EI-Muktediru - Koji sve može
71) EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72) EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu - Prvi
74) EI-Ahiru - Posljednji
75) Ez-Zahiru - Jasni
76) EI-Batinu - Skriveni
77) EI-Valiju - Koji upravlja
78) EI-Mutealiju - Svevišnji
79) EI-Berru - Dobročinitelj
80) Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu - Koji oprašta
83) Er-Reufu - Samilosni
84) Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami - Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju - Koji je bogat
89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru - Koji stvara štetu
92) En-Nafi'u - Koji stvara korist
93) En-Nuru - Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi - Koji upućuje
95) EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega)
96) El-Baki - Vječiti
97) EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99) Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom


Dowa-molba Allahu subhanehu ve te’ala
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

***Kur`anski ajet:Gospodar vas je kazao:"Prizivajte Me molbama /dovama/,odazvat cu vam se" (El- Mu`min 60) nedvojbeno izrazava najdublji znacaj dove kao jedne od formi(nacina) naposredne komunikacije izmedju Rabba (Jedinog Gospodara) i ab`da (iskrenog sluge Njegova).Allah dz.s je Jedini Koji je stvorio i sve stvara iz nistavila,pa prema tome samo je ON Taj Kome se moze i treba obracati,da bi se postigalo ono zasto Mu se obracamo i cilj cistog sluzenja Njemu Jedinom.

***Rekao je Allahov Poslanik: “Naš Gospodar se spušta svake večeri na ovozamaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, i govori: ´Ko mi upućuje dovu da mu se odazovem, ko od mene traži nešto pa da mu to dam, ko moli za oprost grijeha pa da mu oprostim´.“ To je vrijeme u kojem se primaju dove, a naša omaladina je u tim momentima po diskotekama, kafićima, po jarkovima spavaju mahmurni od alkohola i droge, bludniče po parkovima i obalama rijeka.

***Allahu,popravi mi vjeru moju,koja je glavnica moja,popravi mi i moj ovaj svijet ,jer ja na njemu zivim,popravi mi buduci svijet,jer ja njemu idem,poživi me dok mi je život dobar,a daj mi smrt,kada mi smrt bude dobra.Daj mi da moj život bude povećanje u svakom dobru,a moja smrt mir i spas od svakog zla"-AMIN

***Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto sto i njemu tražiš." (Ahmed i Muslim).
U drugom hadisu kojeg biljezi Muslim se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija."

***Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.'' Buharija.
Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ''Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže više od 100 puta 'Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim' (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).'' Ebu Davud.

***Ibrahim, a.s., na kraju svoga života govori: ''...i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!'' (Aš-Šu'arā ,82)

***Sulejman, a.s., nakon što je vidio svoje bogatstvo i vojsku, rekao je: ''Gospodaru moj" – rekao je – ''oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti uistinu, bogato daruješ!'' (Sad, 35)

***Hud, a.s., kazao je svom narodu: ''...da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom dat će zasluženu nagradu...'' (Hud, 3)

***Adem i njegova žena, nakon što su počinili grijeh, rekli su: ''Gospodaru naš" – rekoše oni – ''sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. '' (El-A'raf, 23)

***Nuh, a.s., rekao je svom narodu: ''...Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati.'' (Nuh, 10-12)

***Dova koja se uči u nevoljama i prilikom značajnih događaja
"La illahe illallahul-azimul-halimu, la ilahe illallahu Rabbul-aršil-azimi, la ilahe illallahu Rabbus-semavati ve Rabbel-erdi ve Rabbel-aršil-kerim“ (Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog Blagog, nema boga osim Allaha, Gospodara Arša veličanstvenog. Nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa, Gospodara Zemlje i Gospodara Arša plemenitog).

***Allahu moj, Ti si Vladar, nema boga osim Tebe! Ti si moj Gospodar, a ja sam rob Tvoj! Sam sebi sam nepravdu učinio i priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti sve moje grijehe. Zaista, grijehe samo Ti opraštaš. Uputi me lijepom ahlaku, njegovim ljepotama samo Ti upućuješ. Otkloni od mene ono što je ružno jer samo Ti možeš otkloniti ono što je ružno u njemu. Tebi se u potpunosti stavljam na raspolaganje, a svako dobro je kod Tebe. Kod Tebe nema nikakva zla, Ti si me stvorio i Tebi se vraćam. Slavljen si i Uzvišen, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.-amin

***Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivog, prizivam Te da mi Kur'an veličanstveni učiniš proljećem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom brige moje.-AMIN

***Ebu Hurejre, radijalahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., ucio: 'Gospodaru moj, sačuvaj mi vjeru moju u koju se pouzdam, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji se vraćam, i neka mi život bude povećanje svakog dobra, a smrt olakšanje od svakog zla!' (Muslim)

***Kur'anske dowe
***Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeten, inneke Entel-Vehhab. "Gospodaru nas, ne dopusti srcima nasim da skrenu, kad Si nam vec napravi put ukazao, i daruj Svoju milost, Ti si uistinu Onaj koji mnogo daruje." (Ali Imran, 8)

***Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil- ahireti haseneten ve kina azabennar. "Gospodaru nas, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sacuvaj nas dzehennemske vatre." (El-Bekare,201)

***Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine sebekuna bil-imani, ve la tedz'al fi kulubina gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun rahim. "Gospodaru nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima nasim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, Ti si zaista, Dobar i Milostiv. (Ei-Hasr, 10)

***Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridzni muhredze sidkin vedz'al li min ledunke sultanen nesira. "Gospodaru moj, ucini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i ucini da budem prozivljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja ce mi pomoci." (El-Isra, 80)

***Rabbi heb li hukmen ve elhikni bissalihin. Vedz'al li lisane sidkin fil-ahirin vedz'alni min vereseti dzenneti-nneim. "Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me medju one koji su dobri. Ucini da me po lijepom spominju oni sto ce poslije mene doci. Ucini me od onih kojima ces dzennetske blagodati dati. (Es-Sua'ra, 83-85)

***"Gospodaru naš, podari nam u zenama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!'" (sura Al-Furqan, 74. ajet)

***"Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet)

***"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti" (sura Al-Mumtehina, 4. ajet)

***"Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (sura Ali' Imran, 193. ajet)

***"Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ceš, doista, Svoje obećanje ispuniti!" (sura Ali' Imran, 194. ajet)


Zikr-Velicanje Allaha subhaneha ve te’ala
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

Uzviseni Allah kaze : " Sjecaj te se Mene ( zikr mi cinite ), pa cu se i Ja vas sjecati. " ( Bekare, 152 )
Zikrullah je ibadet srca i duse. To je najbolji i najcasniji ibadet. On predstavlja najvise deredze dobrog i korisnog djelovanja. O tome postoje mnogi kuranski ajeti, vjerodostojni hadisi, a sve to potvrdjuje i praksa Poslanika saws, njegovih ashaba, tabi`ina i mnogih muslimana poslije njih sve do nasih dana.Zikrullah dakle, odstranjuje iz srca vjernika svu duhovnu prljavstinu, sejtanska nagovaranja, gaflet, strah od neceg drugog osim Allaha, zebnju i brigu za ovosvjetskim dobrima, a, istovremeno, otvara ga i cini spremnim za svako dobro. Zikrullah krijepi dusu vjernika i brusi njenu predanost, prisebnost i budnost, cineci je otvorenom i pripremljenom za izvrsavanje Allahovih zahtjeva.

***U jednom hadisi kudsiji, Uzviseni Allah kaze :
" Ja sam prema Svome robu onako kako on misli o Meni, Ja sam uz njega sve dok Sam u njegovoj svijesti ( dok mi zikr cini ). Ako Me se sjeca i Ja se njega sjecam. Ako Me spomene u skupini, Ja njega spominjem u boljoj skupini. Ako se Meni priblizi koliko pedalj, Ja se njemu priblizavam arsin. Ako se Meni priblizi koliko arsin, Ja se njemu priblizavam toliko kao kad se obje ruke rasire. Ako Meni dolazi hodom, Ja se njemu odazivam zureci ." ( Buhari )

***Jos nekoliko hadisa u kojima se istice vrijednost zikra.
Allahov Poslanik, saws , je rekao : " U prednosti su muferriduni ." " A ko su muferriduni ?" Upitali su prisutni, Poslanik je odgovorio : " To su oni koji s ljubavlju zikr Allaha cine. Taj zikr ce otkloniti terete s njihovih ledja, pa ce, na Sudnjem Danu, doci lahki. " (Muslim i Tirmizi

***" Kada god ljudi spominju Allaha, okruze ih meleki, prekrije ih milost, na njih se spusta smirenje, a Allah ih spominje kod onih koji su kod Njega." ( Muslim i Tirmizi )

***" Hocete li da vas obavijestim o najboljim djelima vasim, djelima koja su kod vaseg Gospodara najcistija, koja vas izdizu na najvise deredze, djelima koja su vam bolja od dijeljenja zlata i srebra, koja su vam bolja nego da se u oruzanoj borbi sretnete sa vasim neprijateljem?! To je zikr. ( Tirmizi )

***Ebu Hurejre saopstava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, s.a.w.s. , kazao :

" La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la sherike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ala kulli shej in Kadir . "
Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je ponad svega - dnevno po stotinu puta, vrijedit ce mu kao da je oslobodio deset robova, bit ce mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu rdjavih, a bit i toga dana zasticen od sejtana sve dok noc ne nastupi. Osim toga, niko ne moze ne uciniti nesto vrijednije od toga osim onog koji vise puta izgovori ove rijeci.

***" Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi "

Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, bit ce mu skinuti ( umanjeni ) grijesi makar da su velicine morske pjene !

***Ebu Hurejre saopstava, Allah bio zadovoljan s njim , da je Allahov Poslanik, s.a.w.s , rekao : Onaj ko ujutru i uvece izgovara rijeci :

Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi "
Neka je slavljen Allah i neka mu je hvala - stotinu puta na dan, znaci da je na Sudnjem Danu pristupio s najvisom vrijednoscu. Ravan mu je ili vise posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili vise od toga

***Prema Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan s njim, Poslanik islama s.a.w.s. je kazao : " Draze mi je izgovoriti rijeci - Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber - nego sve ono sto sunce obasja !
( Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveci )

***Poslanik islama s.a.w.s. je upitao prisutne : " Da li bi nekom od vas bilo tesko da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela ?" Jedan od prisutnih upita ga : " Na koji nacin bi to neko od nas mogao uciniti ?"
Poslanik s.a.w.s. mu odgovori :
" Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber "

***Kazao je Allahov poslanik s.a.v.s.:

Meselu-llezi jezkuru Rabbehû ve-llezi lâ jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti.

"Primjer onoga koji se sjeca svoga Gospodara spominjuci Ga i onog koji Ga se ne sjeca jest kao primjer zivog covjeka i mrtvaca."Bismillahir-Rahmanir-Rahim-HADIS
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

"Najviše ljudi koji će ući u džennet bit će zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Meni najbliži od vas bit će o­ni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju." (Tirmizi)

"Poslan sam da bih upotpunio moral." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Ebu Hurejre, potrudi se da imaš lijep ahlak." Ebu Hurejre upita: "A šta je to Allahov Poslaniče?" o­n reče: "Da održavaš vezu s o­nim ko je prekinuo s tobom, oprostiš o­nom ko ti je nepravdu nanio i daš o­nome ko tebi uskraćuje." (Bejheki)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "O skupino onih koji su povjerovali samo svojim jezicima, a u čija srca iman još nije ušao: nemojte ogovarati muslimane, i nemojte im istraživati mahane! Onaj koji istražuje mahane muslimanima – Allah dž.š., će njegovu mahanu istražiti, a kome Allah dž.š., mahanu istraži obrukaće ga pa makar to bilo u njegovoj kući!" (Ahmed, 4/220.)

"Mu'min je prijatan i o­n pomiruje, a nema dobra u o­nom ko ne miri i zbližuje i u cijem društvu nije prijatno." (Ahmed)

"Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti." (Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi)

"Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to su srca. Najdraže su mu o­ne posude koje su najćišće, najčvršće i najtanje. Čiste su od grijeha, čvrste su u vjeri i tanke (nježne) su prema braći." (Taberani)

"Strogo se čuvajte sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor." (Buharija i Muslim)

"Ne uhodite jedni druge, ne špijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavađajte se, nego, Allahovi robovi, budite braća." (Buharija i Muslim)

"Ko sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu i na dunjaluku i na ahiretu." (Buharija i Muslim)

"Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgrađena kuća u najodabranijem dijelu dženneta." (Ibn Madže i Tirmizi)

"Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana." (Muslim)

"Ostavite raspravu zbog malo dobra u njoj. Ostavite raspravu zbog male koristi od nje jer o­na prouzrokuje neprijateljstvo među braćom." (Taberani)

"Kada neko od vas zavoli svoga brata neka mu to i kaže." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Razmjenjujte poklone - voljećete se." (Bejheki)

"Najgori ljudi su o­ni koji tuđe riječi prenose i o­ni koji zavađaju o­ne koji se vole." (Ahmed)

"Kome se njegov brat izvini, a o­n ne prihvati izvinjenje, takav ima grijeh koliko je grijeh o­nog koji druge izrabljuje." (Ibn Madže)

"Vjernik se brzo i rasrdi, ali brzo i oprosti." (Tirmizi)

"Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto što i njemu tražiš'." (Ahmed i Muslim)

"Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Muslim)

"Primjer vjernika u njihovoj medusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela, ako oboli jedan organ, ostatak tijela obuzme groznica i nesanica." (Buharija i Muslim)

"Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru." (Buharija i Muslim)

"Istinski musliman je o­naj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani." (Buharija i Muslim)

"Ako nisi kadar činiti dobra djela, o­nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ćes se iskupiti." (Muslim)

"Uzvišeni Allah mi je objavio da budete ponizni i da se niko ni nad kim ne uznosi." (Muslim)

"Neće uči u džennet klevetnik (onaj koji ogovara)." (Buharija)

"Muslimanu nije dozvoljeno da prekine odnose sa svojim bratom preko tri dana, i kada se sretnu da okrenu lice jedan od drugog, a bolji je o­naj, od njih dvojice, koji prvi nazove selam." (Buharija i Muslim)

"Ko muslimanu oprosti njegovu pogrešku, Allah će mu na Kijametskom danu oprostiti njegovu." (Ebu Dawud)

"Neće imetak uzmanjkati zbog udijeljene sadake, a Allah će zbog praštanja čovjeku povećati ugled i nema nikog da se ponizi Allahu i radi Allaha, a da ga Allah ne uzdigne zbog toga." (Muslim)

Sadaka je zaštita od vatre, jer je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, rekao: „čuvajte se vatre pa makar i sa polovinom datule, a ko ni to ne naðe, onda sa lijepom riječju!“ (Buharija i Muslim)

"Nije od nas ko ne poštuje naše starije i ko nije milostiv našim mladim." (Tirmizi)

"Boj se vatre (džehennema) pa podaj drugom makar i pola hurme, a ako ni to nemožeš naći, a o­no lijepom riječju." (Buharija i Ahmed)

"Tri su znaka licemjera (munafika): kada govori - laže, kada obeća - ne ispuni, i kada mu se nešto povjeri - povjerenje iznevjeri." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće upotpuniti svoj iman sve dok ne bude kadar udjeljivati makar i iz male imovine, biti pravedan prema sebi i širiti selam." (Buharija)

"Svaka laž se osim o­ne kad čovjek slaže u ratu, jer rat je čitav varka, ili slaže da bi izmirio dvojicu zavađenih ili slaže svojoj supruzi kako bi je udobrovoljio i zadovoljio." (Ebu Dawud)

"Doista ćeš, ako budeš istraživao ljudske mahane, iskvariti ljude ili ih navesti na to da se iskvare." (Ebu Dawud)

"O skupe, ima o­nih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im još nije ušao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove negativnosti, jer o­naj ko bude istraživao mahane brata muslimana, Allah će istraživati njegove, a kome Allah bude istraživao mahane razotkrit će ga i osramotiti makar i u njegovoj kući." (Tirmizi i Ebu Dawud)

"Ko počne s pričom prije nego nazove selam, nemojte mu odgovoriti dok selam ne nazove." (Taberani)

"Kada se sretnu dva muslimana i rukuju, sa njih spadaju manji grijesi." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Ko želi da mu ljudi ustaju na noge neka sebi pripremi mjesto u džehennemu." (Tirmizi)

"Ko stane u zaštitu časti brata muslimana, to ćemu biti zaštita od džehennema." (Tirmizi)

"Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi u obavezu da ga zaštiti od džehennemske vatre na Kijametskom danu." (Ahmed)

"Ko prigrli siroče od roditelja muslimana do njegovog punoljetstva, takvom je sigurno obezbijeđen džennet." (Ahmed)

"Najbolja muslimanska kuća je o­na u kojoj se čini dobročinstvo prema siročetu, a najgora muslimanska kuća je o­na u kojoj se prema siročetu ružno ophodi." (Ibn Madže)

"Niko od vas neće dostići potpuno vjerovanje sve dok ne bude želio i volio svome bratu o­no što želi i voli samome sebi." (Buharija i Muslim)

"Svaki od vas je ogledalo svome bratu, pa ako na njemu primjeti nešto negativno, neka to otkloni od njega." (Tirmizi)

"Ko se ne interesuje za stanje muslimana taj nije od njih." (Taberani)

"Ko posjeti bolesnika, sjedi u dženetskom perivoju, tako kad ustane odredi mu se 70 hiljada meleka koji salavat na njega čine sve do noći." (Muslim)

"Kome Allah hoće dobro, iskusa ga." (Buharija)

"Umrlog prate troje: dvoje se vrati, a jedno ostane sa njim. Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se porodica i imetak vrate, a ostanu njegova djela." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće biti pravi vjernik sve dok komšija ne bude siguran od njegovih pakosti i podlosti." (Buharija)

"Ko hoće da ima lijep spomen iza sebe i da mu se poveća opkrba, neka čuva rodbinske veze." (Buharija i Muslim)

"Miris dženneta se može osjetiti na daljini od petsto godina hoda, a neće ga osjetiti o­naj ko je neposlušan roditeljima niti o­naj ko prekida rodbinske veze." (Taberani)

"U džennet neće uči varalica, o­naj ko se oholi, izdajica i o­naj ko je ružno postupao sa svojim slugama." (Tirmizi)

"Svi ste vi pastiri i svi ćete odgovarati za svoje stado." (Buharija i Muslim)

"Ljudi su Allahovi štićenici; najbliži Allahu su o­ni koji su najkorisniji Njegovim stićenicima." (Muslim)

"Voda naroda je njegov sluga." (Taberani)

"Ova vjera je jaka, i postupaj s njom pažljivo i lijepo." (Ahmed)
"Ljudi su kao kamile - od stotine njih ne možeš naći jednu dobru za jahanje." (Buharija i Muslim)

"Allahova je pomoć džematu. Ko god sam ode iz džemata, sam će se naći u džehennemu." (Tirmizi)

"Vjera je iskren savjet." (Muslim)

"Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Namaz u džematu vrijedniji je dvadeset i sedam puta od namaza pojedinca." (Buharija i Muslim)

"Bdijenje nekog od vas na Allahovom putu bolje je nego da u svojoj kući klanja 70 godina." (Tirmizi)

"Najgore što se može naći kod čovjeka jeste škrtost zbog pohlepe i strah bez razloga." (Buharija i Ebu Dawud)

"Najgori od ljudi jeste o­naj od koga se nešto zatraži u ime Allaha, pa ovog taj odbije." (Buharija i Muslim)

"Najveći je kradljivac o­naj ko krade od svog namaza, ko ne upotpunjava ni njegoa ruku'a, niti sedžde. A najškrtiji je o­naj ko škrtari sa selamom." (Taberani)

"Ženite se i množite, jer ću se ja ponositi vašom brojnošću pred drugim narodima." (Ebu Dawud i Nesai)

"Jak je vjernik bolji i Allahu draži od slabog vjernika." (Muslim)

"Allah, uistinu, ne gleda u vaša tijela niti u vaš izgled, nego gleda u vaša srca." (Muslim)

"Zaista Allah voli da o­naj ko nešto radi to uradi na najbolji način." (Bejheki)

"Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, o­n tebe, zaista, vidi." (Buharija i Muslim)

"Mnogo li je postača koji od svog posta neće imati ništa osim gladi; i mnogo li je klanjača koji od svog namaza neće imati ništa osim bdijenja." (Nesai i Ibn Madže)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.'' Buharija.

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ''Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže više od 100 puta 'Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim' (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).'' Ebu Davud.

"Kome Allah hoce dobro, stavi ga na iskusenje" (hadis biljezi Buharija)

"Velika nagrada ide uz veliku nedacu. Kada Allah swt zavoli jedan narod, On ga stavi na iskusenje, pa sa onim, ko to sa zadovoljstvom prihvati, bude zadovoljan, a na onoga, ko to prihvati sa ogorcenjem, se rasrdi." (Tirmizi i Ibn Madze)

"Cudan li je slucaj vjernika! Sta god mu se dogodi, ispadne dobro po njega. To ne vazi ni za kog drugog osim za vjernika. Ako ga zadesi kakva sreca, bude zahvalan, pa mu se to upise u dobro djelo, a ako ga pogodi kakva nesreca, bude strpljiv, pa mu se i to (strpljivost na nesreci) upise u dobro djelo." (Hadis biljezi Muslim a gornji hadisi su preuzeti iz knjige "Put pravog muslimana" - Ebu Bekr El-Dzezairi)
Bismillahir-Rahmanir-Rahim-Jednoca Stvoritelja


***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***


Et-Tegabun-Samoobmana

Medina – 18 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Njemu – vlast i Njemu – pohvala; On sve može!
2. On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite Allah dobro vidi.
3. On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vam obličje daje, i likove vaše čini lijepim, i Njemu će se sve vratiti.
4. On zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete; Allah zna svačije misli.
5. Zar do vas nije doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost svoga iskusili – a još ih i patnja nesnosna čeka -
6. zato što su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili: “Zar da nas ljudi upućuju?” I nisu vjerovali i glave su okretali; a Allahu niko nije potreban, Allah nije ni o kome ovisan, On je jedini hvale dostojan!
7. Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci: “Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome šta ste radili, doista, biti obaviješteni!” – a to je Allahu lahko -
8. zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono što vi radite.
9. A onoga dana kada vas On na onome svijetu sakupi, to će biti dan kada će vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I On će preći preko hrđavih postupaka onoga ko je u Allaha vjerovao i dobra djela činio, i uvešće ga u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći; u njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti!
10. A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše poricali – biće stanovnici u vatri; u njoj će vječno ostati, a to će užasna sudbina biti!
11. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna.
12. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako leđa okrenete, pa – Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje.
13. Samo je Allah Bog! I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!
14. O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i samilostan je.
15. Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika;
16. zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte – za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, biće ti koji će uspjeti.
17. Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostiće vam, jer Allah je blagodaran i blag.
18. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, Silni i Mudri.***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***


●''Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!'' ( Al-BaQare,255.)

● Opskrbitelj je jedino Allah Moćni i Jaki ! (Ez-Zarijat, 58)

● Upitaj: Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje? I odgovori: Allah ! (Sebe', 24 )

● Upitaj: Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko izvodi živo iz neživog i iz živog neživo, i ko upravlja svim ? Allah, reći će oni. A ti reci: Pa zašto Ga se onda ne bojite ? To vam je Allah, Gospodar vaš istinski ! Zar poslije Istine ima išta osim zablude ? Pa kuda se onda odmećete ? (Junus, 31 i 32)

● Kažite vi Meni: šta biva s onim što posijete ? Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo ? Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali: Mi smo, doista, oštećeni, čak smo svega lišeni ! Kažite vi Meni: vodu koju pijete -- da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo ? Ako želimo, možemo je slanom učiniti -- pa zašto niste zahvalni ? Kažite vi Meni: vatru koju palite -- da li drvo za nju Mi stvaramo ili vi ? Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna putnicima kada konače; zato slavi i veličaj ime Gospodara svoga Veličanstvenog ! (El-Vaki', 63-74)


●Rekao je Uzvišeni Allah: Mi smo vam zaista poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, ali Faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili.(El-Muzzemmil, 15 i 16)

●"O narode moj- govorio je on - Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim Njega nemate."
(Kuran, el-Eraf, 59.)

●"Ja sam uistinu Allah, drugog boga osim Mene nema - zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio!"(Kuran,Ta Ha, 14.)


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
661672

Powered by Blogger.ba