Allaha subhanehu ve te'ala Robinja

"Ja samo želim da učinim dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi od Allaha, u Njega se uzdam i Njemu se obraćam” (Hud, 88.)

30.11.2019.

Sta je to Blud i posljedice Bluda!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Sta je to Blud i posljedice Bluda!

Allah, dž.š., u Kur'anu :''Ne približavajte se bludu, jer je to užasan grijeh i loš put'' (Prijevod znacenja - El-Isra, 32.)

Nesporna je činjenica na koju ukazuje i Allahova objava, a to je da je širenje nemorala, bluda i prostitucije jedan od presudnih uzroka stradanja i propasti ranijih naroda, civilizacija i kultura. Kur'anska kazivanja (qasas) o prethodnim Allahovim poslanicima i njihovim narodima nedvojbeno upućuju na ovaj zaključak. Ovom prilikom dovoljno je podsjetiti se na Lutov narod koji je totalno uništen zbog svoje moralne izopačenosti. Nema dileme da slična sudbina i kraj očekuje sve narode i društva koji krenu stopama uništenih naroda.

     Mada i u predtranzicijskom periodu moral i čudoređe nisu bili na zavidnom nivou, ipak stoji konstatacija da se u državama, društvima i zajednicama u tzv. tranzicijskom periodu, u koje se ubraja i naša država i naši narodi, osjeća pojačan proces širenja raznih vrsta nemorala koji zahvata gotovo sve sfere i strukture društva. Posebno bih ovdje istakao problem vanbračnih seksualnih odnosa, silovanja i prostitucije. Potpuno sam siguran i uvjeren da siromaštvo i velika nezaposlenost nisu jedini, pa ni najvažniji uzrok ovakvog stanja. Primjetni su pokušaji i nastojanja vlasti (uz asistenciju međunarodnih činilaca) da se predstavi javnosti kao odlučan borac protiv organiziranog kriminala i prostitucije. Međutim, jasno je svima da se vlast sa svojim neadekvatnim krivičnopravnim propisima u oblasti borbe protiv prostitucije, silovanja i sličnih krivičnih djela zapravo može tretirati nekom vrstom saučesnika u širenju ove pogubne društvene pošasti. Zakonodavstvo (i društvo u cjelini) koje dozvoljava blud, tolerira pornografiju, zabranjuje, ali blago kažnjava silovanje i prostituciju, ne može biti uspješno u borbi protiv ovih društvenih zala i velikih grijeha. Neophodno je izvršiti reviziju zakonskih rješenja u ovoj oblasti i uskladiti ih s realnim stanjem na terenu, tj. suočiti se s porastom kriminaliteta putem pooštrenih sankcija, ali i kroz preispitivanje vrijednosti koje dominantno utječu na kreiranje društvenog ambijenta pogodnog za širenje nemorala i svih oblika kriminala. Cilj ovoga rada jeste ukazati na iskustvo islama i njegovu zakonsku regulativu s kojom se on odlučno obračunao sa spomenutim društvenim problemima i kriminalnim djelima.

      Jedna od pet temeljnih vrijednosti i dobara koje štiti Šerijat (mekasidu-š-šeri'a) jeste čast ('ird) i potomstvo (nesl). Radi zaštite ovih vrijednosti Šerijat je ustanovio niz zakonskih odredbi i propisa kojima se sankcionira ugrožavanje spomenutih zaštićenih dobara od kojih su najvažnije i najdjelotvornije sankcije iz kategorije hadda1 za vanbračni polni odnos (haddu-z-zina) i sankcija za nedokazanu optužbu za blud (haddu-l-kazf). Pored spomenutih krivičnopravnih propisa, postoje i drugi propisi iz sfere građanskopravnih i moralnih normi, a koji se odnose na problem bluda i prostitucije.

Definicija bluda (zinaluka) i prostitucije

     Blud je, prema islamskom učenju, svaki zabranjeni spolni odnos muškarca i žene.
Prostitucija je organizirani oblik vanbračnih spolnih odnosa pri čemu neko lice (žena ili muškarac) za novčanu ili neku drugu materijalnu korist ima spolni snošaj ili čini druge seksualne radnje s individualno neodređenim brojem lica u cilju zadovoljenja njihovog spolnog prohtjeva.


Kako je strast nešto što je usko vezano za covjeka i nemoguce je da je se potpuno oslobodi, Allah, dž.š., od njega traži da uradi ono što je u okviru njegove mogucnosti, a to je da usmjeri svoje strasti sa proplanka propasti, ka proplancima sigurnosti i spokoja

Prije nego pocnemo govoriti o samom bludu i njegovim zdravstvenim i moralnim štetama, osvrnut cemo se na jednu cinjenicu koju je bitno poznavati kako bi se ispravno shvatio pojam ljudske strasti i kako bi se ona usmjerila u pozitivnom smjeru. Treba znati da zdrav razum ne dolazi u koliziju sa strašcu (prirodnom ljudskom sklonošcu ka tjelesnom užitku), i onda kada razum bude vodilja covjeku, predat ce mu se strast i biti od njegovih sluga i vodilja.

Covjeku nije naredeno da svoje srce potpuno okrene od žena, nego mu je naredeno da svoju strast usmjeri ka braku sa ženom koja mu se svidi. Slican je slucaj i sa strašcu oholjenja, hvalisanja i gordosti koji bivaju dozvoljeni, cak pohvalni u borbi protiv Allahovih neprijatelja.

Prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., vidio Ebu Dudžana Simaka ibnu Haršea el Ensarija kako hvalisavo (gordo, nadmeno) hoda izmedu muslimanskog i nevjernickog bojnog reda i rece mu : ''Zaista, ovakvu vrstu hoda prezire Allah, dž.š., osim ako se radi o ratu i slicnim situacijama'' (Ebu Davud 2659, Nesai 5/78, Ibn Hibban 4762, Bejheki 7/308,9/156, Ahmed 5/445,446 od Džabira ibn Utejsa)
Allah, dž.š., nije Svojim robovima zabranio neku stvar, a da im nije dao bolju od nje. Zabranio im je gatanje strelicom, a dozvolio istiharu, zabranio im kamatu, a dozvolio unosnu trgovinu, zabranio im je kocku, a dozvolio korisna natjecanja, zabranio im oblacenje svile (muškarcima), a dozvolio razlicite vrste raskošne odjece od vune, pamuka i sl., zabranio im blud i homoseksualizam, a dozvolio brak sa lijepim ženama, zabranio im opojna pica, a dozvolio razna ukusna i korisna pica i sl.

Onaj ko istinski razmisli o ovome, ostavit ce i ispoljavanje strasti u prezrenim (niskim) stvarima, usmjeriti je ka korisnom i onome što ce ga uzdici i dokucit ce Allahovu mudrost, milost i savršenstvo blagodati prema Svojim robovima u onome što im je naredio, zabranio i dozvolio. Ono što je Allah naredio Svojim robovima, nije im naredio zbog toga što je potreban za njima, nego iz dobrocinstva i milosti, a ono što im je zabranio, nije im zabranio iz škrtosti prema njima, vec da bi ih sacuvao i zaštitio.

Zabrana bluda

Medu najpogubnije i najizražajnije negativno ispoljavanje strasti, prema islamskom ucenju, svakako spada nezakoniti spolni dodir ili seksualni odnos muškarca i žene - blud.
Pogotovo je jace zabranjen svaki neprirodni odnos ili nenormalni odnos medu istim spolovima, bilo medu muškarcima ili medu ženama (homoseksualizam ili lezbejstvo ). Govoreci o zabrani bluda kaže Allah, dž.š., u Kur'anu :''Ne približavajte se bludu, jer je to užasan grijeh i loš put'' (Prijevod znacenja - El-Isra, 32.)

Kur'anska zabrana bluda dovoljna je i treba da bude dovoljna za svakog iskrenog i pravog muslimana, da se on cuva i spasi tog zla. Kada iole pametnom i razboritom covjeku kaže neki dobar i strucan ljekar, koji mu je ujedno vjeran i uvažen prijatelj, da je po njegovu štetu odredeni posao, ili neka vrsta hrane, ili pica i kada mu takav ljekar to zabrani, covjek ce mu vjerovati i po njegovom savjetu postupiti. Muslimanima blud zabranjuju upravo najbolji ljekari i najbolji njihovi prijatelji, a to su njihov Stvoritelj Uzvišeni Allah Koji najbolje zna šta je za ljude štetno, i Njegov poslanik Muhammed, a.s., - pa kako bi dosljedan i odan musliman, ili muslimanka, mogli ne uvažiti takvu zabranu?!
Medu hadisima koji ukazuju na zabranu bluda (zinaluka) su sljedeci:

- Prenose Buhari i Muslim od Abdullaha ibn Mes'uda da je rekao : ''Rekao sam Poslaniku, s.a.v.s.: “Koji je najveci grijeh kod Allaha ?” Da Allahu pripišeš druga a On te je stvorio - rece. ''Zatim'' - upitah ga? “Da ubiješ svoje dijeta iz straha da ce se hraniti sa tobom,” odgovori Poslanik, s.a.v.s., ''Zatim ''- upitah ga? ''Da pociniš blud sa komšijinom suprugom,''- završi Poslanik, s.a.v.s.''
- Prenose Buhari i Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao Poslanik, s.a.v.s.: '' Nije vjernik onaj ko ucini zinaluk sve dok ga cini ...''


- Prenosi Ebu Nuajm el-Fadl ibn Dukejn da im je pricao Abdusselam ibn Šeddad, a njemu Gazvan ibn Džerir, da je cuo svoga oca kada je rekao : ''Govorili smo o razvratu pred Alijom ibn Ebi Talibom na što on rece: “Znate li koji je blud najgori?” Rekosmo: “O vladaru pravovjernih svaki blud je zao!” “Tako je, ali cu vas obavijestiti o najgorem bludu, da covjek pocini blud sa ženom muslimana, postajuci time bludnik, a ujedno upropastivši tu ženu.” Zatim rece: “Na Sudnjem danu do ljudi ce doprijeti vjetar neugodnog mirisa koji ce uznemiriti i vjernike i pokvarenjake. Kada on dostigne vrhunac svoj dozvat ce ih glasnik i pitati: “Znate li kakav je ovo vjetar koji vas je ovako uznemirio?” “Ne znamo, tako nam Allaha, osim toga da je prešao sve granice izdržljivosti,” - rekoše.
''To je zadah (neugodan miris) iz polnih organa bludnika koji su se sreli sa Allahom ne pokajavši se za svoj blud'.

Dok su muslimani uvažavali ove kur'anske ajete i hadise, i dok su im oni bili životna pravila, pojave bluda bile su prava rijetkost, ili posve nepoznate u muslimanskim sredinama i zemljama. Tako je bilo i kod nas, u našoj sredini vrlo dugo u prošlosti. Zapisi naših šerijatskih sudova od prije 400 godina, pa do austrougarske okupacije, bilježe vrlo mali broj slucajeva bluda. Stranci koji su uskoro po austrijskoj okupaciji dolazili u Bosnu i opisivali život i obicaje bosanskih muslimana, divili su se uzoritosti i cistoti muslimanskog porodicnog života kod nas. (Pogledaj na primjer Antun Hangi ''Život i obicaj muslimana u Bosni i Hercegovini '' Sarajevo, 1900.)

Zabrana svakog oblika bluda i vanbračnih seksualnih odnosa u islamu

     Uzvišeni Allah stvorio je čovjeka da bude halifa na Zemlji, tj. da upravlja i koristi se Allahovim blagodatima i resursima na Zemlji, kao i van nje. Pojam hilafeta obuhvata korištenje, zaštitu, izgradnju, kultivaciju i uređenje Zemlje i života na njoj, shodno uputama Uzvišenog Stvoritelja. Misiju namjesništva (hilafeta) nije moguće izvršiti bez kontinuiteta života ljudske vrste na zemlji. A da bi se to ostvarilo, Uzvišeni Allah usadio je u ljudsku prirodu skup nagona i poriva koji čovjeka svojom snagom vode osiguranju kontinuiteta njegove egzistencije i kao individue i kao vrste. Jedan od tih nagona jeste i seksualni nagon, čijim udovoljavanjem čovjek održava svoju vrstu. Ovaj je nagon prirodna stvar i stvoren je kao poticaj. On je veoma jako izražen kod čovjeka i traži oduška za svoje zadovoljenje.

 Čovjek se ovdje nalazi pred tri mogućnosti:

1. da tom nagonu pruži neograničenu slobodu, bez ikakvih granica i smjernica koje će ga kanalisati i usmjeravati, i tako spriječiti totalnu moralnu i društvenu anarhiju;
2. da ga u potpunosti sputa i uguši i tako dovede u pitanje opstanak ljudske vrste na Zemlji;
3. da ovaj nagon usmjeri i uredi na način koji de spriječiti moralnu anarhiju, ali i omogućiti njegovo zadovoljenje i prirodnu reprodukciju i produženje života ljudske vrste. Islam je odabrao ovu treću mogućnost označavajući je kao srednji put. Taj srednji put islama podrazumijeva zadovoljavanje seksualnog nagona putem ustanove braka. Brak je kontrolni mehanizam i sigurnosni ventil za seksualni moral. On je tvrđava i zaštita od razvrata i bluda. Uzvišeni kaže: “I jedan od dokaza Njegovih jeste to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što izmedu vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju. (Er-Rum, 21) “I ženite se njima, s dopuštenjem vlasnika njihovih, i dajte im vjenčane darove njihove, kako je uobičajeno, kada su čedne i kada javno ne čine blud i kada tajno ne žive s ljubavnicima.” (En-Nisa', 25)
     Prve dvije mogućnosti, koje zapravo predstavljaju put moralne razuzdanosti i bluda, odnosno put monaštva i askeze, islam je odbacio kao neprirodne, neprimjerene, štetne i kontraproduktivne sa stanoviša ljudskog roda.
     Osim što je zabranio blud u svim njegovim oblicima i formama, islam je zabranio i sve predradnje i djela koja mogu voditi ovome grijehu ili poticati na njega. Uzvišeni Allah kaže: “I ne primičite se bludu, jer to je razvrat i ružan put.” (El-Isra', 32)
     Jedna od značajki politike islama u oblasti krivičnopravnog zakonodavstva i području zabrana općenito jeste preventivna zabrana svih puteva, sredstava i radnji koje vode zabranjenom djelu (seddu-z-zera'ia). Ovaj princip može se jasno uočiti u navedenom kur'anskom ajetu u kojem se zabranjuje i samo približavanje bludu, tj. sve one radnje i sredstva koja bi mogli voditi ka bludu. Ovdje ćemo spomenuti neke od ovih zabrana.

Zabrana osamljivanja sa stranom ženom

     Pod pojmom "strana žena" podrazumijeva se svaka žena s kojom muškarcu nije zabranjeno stupiti u brak trenutno ili nakon otklanjanja privremene bračne smetnje. Zabranjeno je muškarcu osamljivanje s takvom ženom, kao i ženi sa stranim muškarcem, u prostoriji koja se ne tretira javnom, bez prisustva mahrema ili drugih lica. Allahov Poslanik, a.s., kaže: "Ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan neka se nipošto ne osamljuje sa ženom bez njezina pratioca (mahrema), jer je onda s njima u društvu šejtan."3 Ovo upozorenje i zabranu treba shvatiti najozbiljnije i izbjegavati ulaziti u prostorije, makar one bile i javne, bez potrebe, ako de to dovesti do osamljivanja sa stranom ženom, a posebno strogo voditi računa o tome da do osamljivanja ne dođe u privatnim stanovima, kućama, radnjama i sl. I rođaci koji nisu mahremi ženama kod kojih dolaze, trebali bi o tome voditi računa. Nije razlog ove zabrane nepovjerenje u ljude, nego njihova zaštita od sumnji, šejtanskog navođenja na zlo i loših misli koje može izroditi osamljivanje muškarca i žene.4

Zabrana gledanja u drugi spol sa strašću

     U cilju uspostave efikasnog mehanizma kontrole nad seksualnim nagonom islam je zabranio bespotrebno gledanje, a posebno bezrazložno oduljivanje pogleda muškarca prema ženi i žene prema muškarcu, jer je oko ključ srca, a pogled vijesnik zavođenja i preljube. Stoga je Allah, dž.š., naredio vjernicima i vjernicama da obore poglede svoje i vode brigu o stidnim mjestima svojim: “Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, to im je bolje, jer Allah uistinu zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim, i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje, neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim, ili očevima svojim, ili očevima muževa svojih, ili sinovima svojim, ili sinovima muževa svojih, ili braći svojoj, ili sinovima braće svoje, ili sinovima sestara svojih, ili prijateljicama svojim, ili robinjama svojim, ili muškarcima kojima nisu potrebne žene, ili djeci koja još ne znaju koja su stidna mjesta žene, i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju.” (En-Nur, 30-31)
Pohotno i zavodničko upućivanje pogleda prema drugom spolu Poslanik, a.s., nazvao je zinalukom: "Oči mogu činiti blud, ruke i noge mogu zinalučiti, a sve to potvrdit će ili demantirati spolni organ", kaže Resulullah, a.s.

Zabrana gledanja u tuđi avret (stidna mjesta)

     Posebno je zabranjeno gledati u avret, tj. stidna mjesta drugih osoba.6 Poslanik, a.s., kaže: "Neka muškarac ne gleda u avret drugog muškarca i neka žena ne gleda u avret druge žene. Neka se muškarcc ne priljubi uz drugog muškarca pod jednim pokrivačem, a ni žena uz drugu ženu pod jednim pokrivačem."7
Postoji niz drugih zabrana kojima je cilj zatvaranje i presijecanje svih puteva koji bi mogli voditi bludu i prostituciji, kao što je zabrana ulaska u javna kupatila bez pokrivenog avreta, zabrana odlaska na mješovite plaže i bazene, zabrana odlaska u disko klubove, plesne dvorane i slična mjesta u kojima se posjetioci otvoreno ili prikriveno pozivaju i podstiču na blud, zabrana snimanja, prikazivanja, gledanja i rasturanja pornografskih i erotskih sadržaja putem filmova, interneta, štampe, radija, televizije i sličnih sredstava, i mnoge druge zabrane sličnog sadržaja, karaktera i cilja.

Kazna za blud i prostituciju

      Blud je strogo zabranjen (haram) u Šerijatu i predstavljaveliki grijeh za koji su propisane stroge ahiretske i dunjalučke kazne. Uzvišeni kaže nabrajajući svojstva robova Milostivoga: “I koji ne bludniče - a ko to radi, iskausit će kaznu; patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je.” (El-Furkan, 68, 69, 70)
Brojni su hadisi Allahova Poslanika, a.s., u kojima se upozorava na pogubne posljedice bluda.
U hadisu koji je zabilježio Bejheki navodi se da je Vjerovjesnik, a.s., rekao: "Klonite se bluda, jer on donosi šest posljedica: tri na ovome svijetu, a tri na ahiretu. Na ovome svijetu blud uklanja ozarenost i produhovljenost, donosi siromaštvo i smanjuje životni vijek. A posljedice bluda na ahiretu su: Allahova srdžba, težak obračun i vječna džehennemska vatra."
     "Lica bludnika će plamtjeti vatrom", veli Poslanik, a.s., u hadisu koji je zabilježio Taberani.
     "Iman napušta čovjeka u momentu činjenja bluda i vraća mu se tek kada završi s tim činom", kaže Poslanik u hadisu koji su zabilježio Ebu Davud, Tirmizi, Bejheki i Hakim.

     Posljedice bluda ne trpi samo bludnik, već se one protežu i na cjelokupno društvo. Poslanik, a.s., o tome kaže: "Moj će ummet biti u dobru, kompaktan i povezan, sve dok se ne namnože u njemu vanbračna djeca. A kada se to dogodi, onda je blizu dan kada će ih Allah sve kazniti Svojom kaznom."8
     Osim ahiretskih kazni i dunjalučkih kazni općeg karaktera, za bludnike su predviđene i oštre pojedinačne kaznene sankcije. Kur'an izričito propisuje: “Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete...” (En-Nur, 2) Ova je kazna predviđena za ledične bludnike, ukoliko se dokaže krivično djelo bluda na propisani način. Osim spomenute kazne, za nebračne bludnike (koji nisu imali bračnu konzumaciju u legalnom braku) u hadisu je predviđena i kazna u vidu protjerivanja (tagrib) iz mjesta gdje je učinjeno krivično djelo u neko drugo mjesto u trajanju od jedne godine. Ova kazna, prema mišljenju hanefijskih pravnika, nije dio hadda, već spada u sferu t'azira - diskrecionog prava sudije. Šafijski i hanbelijski pravnici smatraju da je progonstvo dio hadda.9

      Za bludnike koji se nalaze u braku predviđena je najstroža kazna, o čemu se iscrpno govori u šerijatskom krivičnom pravu. Kazna za blud jeste isključivo Allahovo pravo, tj. javnopravnog je karaktera, s obzirom na teške posljedice koje blud ostavlja na društvo, porodicu, potomstvo i društveni sistem u cjelini, te stoga ne može biti abolirana ukoliko se na valjan način dokaže ovo krivično djelo. U stvarnosti, teško je dokazati krivično djelo bluda, s obzirom na potreban broj svjedoka (četiri svjedoka), te su se kazne hadda za blud rijetko izvršavale, i to uglavnom na osnovu priznanja samih počinitelja i njihove želje da se na taj način očiste od grijeha. No, kazne za blud koje su spomenute u Kur'anu i hadisu ostaju kao trajno upozorenje i činilac odvraćanja od ovog opasnog i gnusnog grijeha.
Treba naglasiti da pravo primjene šerijatskih krivičnih sankcija ima isključivo nadležna islamska državna vlast, a nikako pojedinci, građanska udruženja, organizacije, centri i sl.
Što se tiče organiziranog bavljenja prostitucijom, podvođenja i navođenja na prostituciju, ova krivična djela mogu se podvesti pod krivična djela širenja nereda na zemlji (fesad) za koja se mogu izreći oštre sankcije od suda, uključujući i najteže kazne.

Zabrana sklapanja braka s bludnicom / bludnikom i prostitutkom

     Osoba koja čini blud, ili je to činila ranije, trpi i određene građanskopravne, moralne i društvene sankcije. Takva je osoba sama sebe diskreditirala u očima drugih ljudi i izazvala njihov prezir i nipodaštavanje.
     S obzirom da je bludnik, odnosno bludnica, u svakom pogledu (vjerskom, pravnom, moralnom i društvenom), prezrena i nepoželjna osoba, islam je zabranio stupanje u brak s njom. Uzvišeni Allah kaže: “Bludnik se ne treba ženiti osim bludnicom i mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicirna.” (En-Nur, 3) Povod objavljivanja ovog ajeta bilo je traženje dozvole jednog ashaba od Allahovog Poslanika, a.s., da se oženi bivšom prostitutkom s kojom je održavao kontakte u doba džahilijjeta. Poslanik, a.s., zabranio mu je, nakon što mu je proučio spomenuti ajet, ženidbu s njom riječima: "Ne ženi se njome!"10 Isti propis odnosi se i na muškarca bludnika ili svodnika. Čestite žene ne bi se trebale udavati za takve osobe. Ukoliko bi se dotična osoba iskreno pokajala i potvrdila svoje pokajanje ustrajnošću u činjenju dobrih djela, ne bi smetalo stupiti u brak s njom, ali je ipak bolje birati za bračnoga druga čestitu i duboko moralnu osobu, koja nema moralnih mrlji iz ranijih faza svoga života. Uzvišeni kaže: “Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci za čestite žene.” (En-Nur, 26)

Zabrana homoseksualnih i lezbijskih veza i kazna za ova krivična djela

      Kao što zabranjuje nezakonite heteroseksualne odnose (zinaluk), Šerijat strogo zabranjuje i homoseksualne i lezbijske odnose. O gnusnom i razvratnom djelu homoseksualne veze Kur'an kaže: I Luta, kad reče narodu svome: "Zašto činite razvrat koji niko prije vas na svijetu nije činio? Vi sa strašću prilazite muškarcima, umjesto ženama. Ta vi ste narod koji sve granice
zla prelazi!" (El-A´raf, 80, 81)
Ova vrsta razvrata nikada ne može biti legalna i zakonita, te je kažnjiva u svakom slučaju. Karakter i visina kazne za ovo krivično djelo predmet su spora među islamskim pravnicima. Većina islamskih pravnih škola (malikijska, šafijska i hanbelijska) smatraju da će se počinitelji ovog djela kazniti analogno kazni za blud. U jednome hadisu navodi se da je Poslanik, a.s., rekao: "Kada vidite da neko radi ono što je radio Lutov narod (homoseksualni odnos), ubijte i aktivnog i pasivnog učesnika."11  Hanefijski pravnici osporavaju primjenu analogije u krivičnom pravu, te se počinitelji krivičnog djela homoseksualizma, prema njihovom mišljenju, mogu kazniti samo diskrecionom kaznom (t'azir).12 Lezbijski su odnosi, također, strogo zabranjeni i nikada ne mogu biti legalni i zakoniti. Počinitelji ovog krivičnog djela kažnjavaju se kaznom iz domena t'azira (diskrecionog prava sudije).

 Zabrana optuživanja za blud bez validnih dokaza (kazf)

     Ne samo da je zabranjeno i kažnjivo krivično djelo bluda, u Šerijatu je zabranjeno i kažnjivo i optuživanje drugoga za blud bez valjanih dokaza (kazf). 0 ovome Kur'an kaže: “One koji okrive poštene žene, a ne dokažu to s četiri svjedoka, s osamdeset udara biča izbičujte i nikada više svjedočenje njihovo ne primajte; to su nečasni ljudi.” (En-Nur, 4) Cilj zabrane potvore za blud i sankcije za nedokazanu tvrdnju o nečijem bludu jeste zaštita časti i digniteta ljudi i sprečavanje neodgovornih pojedinaca i grupa da svojim neargumentiranim optužbama i izjavama izazivaju metež, nepovjerenje i nesigurnost u društvu.

     Na kraju ovoga izlaganja možemo zaključiti sljedeće:

- zinaluk, homoseksualizam i lezbijski odnosi strogo su zabranjeni (haram), ubrajaju se u velike grijehe i uzrok su patnje, propasti i nesreće na oba svijeta. Sve što vodi bludu također je zabranjeno;
- krivično djelo bluda povlači za sobom ovosvjetske i onosvjetske sankcije;
- hadd za blud jeste isključivo Allahovo pravo i ne može biti oprošten ukoliko se valjano dokaže;
- borba protiv prostitucije, silovanja i drugih seksualnih delikata ne može biti uspješna ukoliko se ovom problemu pristupi selektivno, jednostrano, nesistematično i uz primjenu palijativnih mjera. Ovu borbu treba voditi na više frontova i multidisciplinarno. Posebno značajnu ulogu mogu odigrati mediji, školske ustanove, vjerske zajednice, zakonodavni organi, sudstvo i tužilaštvo, policija i drugi državni organi. Vrijednosni sustav društva mora se takoder redefinirati.


Rekao je Imam Ibnu-l-Kajim:
“Blud okuplja sva zla svojstva kao što su pomanjkanje vjere, gubitak pobožnosti i ljudskosti i pomanjkanje (nestanak) ljubomore. Neceš naci bludnika koji se ustrucava da ucini bilo koji grijeh, da ispunjava ugovoreno, da je iskren u govoru, da održava prijateljstvo sa nekim i da je ljubomoran prema svojoj porodici.

-Biva uzrokom crnine i potamljenosti lica i prekriva ga brigom i mrzovoljom što mogu primijetiti oni što ga gledaju.
-Oduzima,onome koji ga cini, cistotu (ljepotu) kojom je Allah opisao cestite i kreposne robove, a zamjenjuje je pokvarenjaštvom (necistocom) kojim je Allah opisao bludnike kao što kaže Uzvišeni: “Pokvarene žene su za pokvarene ljude, a pokvareni ljudi su za pokvarene žene, cestite žene su za cestite ljude, a cestiti ljudi su za cestite žene.” (Prijevod znacenja - En-Nur, 26.)

Allah, dž.š., je zabranio Džennet svakom pokvarenjaku i ucinio ga pristaništem cestitih. Kaže: “One koje ce meleci usmrtiti kao cestite i govoriti im: “Neka je Allahov mir na vas. Udite u Džennet zbog onoga što ste radili…”
-Ljudi na bludnike gledaju okom nepovjerenja, i niko od njih nije siguran da nece narušiti cast baš njegove porodice (supruge ili kceri).

Bludnik osjeca tjeskobu i nemir u svojim prsima. Allah, dž.š., im daje suprotno od onoga što je bio naumio, a bio je naumio slast i užitak. Takav je slucaj sa svakim onim koji bude slasti i užitak tražio u onome što je Allah, dž.š., zabranio. Ono što je kod Allaha, može se dobiti samo pokornošcu Njemu i nikada se nije dogodilo da grijeh (nepokornost) bude uzrokom dobra (blagostanja). Kada bi razvratnici (bludnici) znali koliko samo slasti, radosti (sreca), lijepog života, prostranosti prsa leži u cestitosti, shvatili bi da je to neuporedivo više od onoga što osjeca prilikom bludnog cina.

-Blud biva uzrokom gubljenja stida .

Kada se covjek navikne na cinjenje grijeha, slijepo se pokoravajuci svojoj strasti, dospijeva u stanje u kojem ne mari za tim što ljudi znaju ili vide njegove odvratne (pokvarene) postupke. Štaviše, pocne govoriti ljudima ono što radi, hvalisati se pred njima .
-Bludnik sebi uskracuje veliko onosvjetsko dobro, a on je užitak sa dženetskim ljepoticama u ukrašenim odajama vjecnih dženneta. Kao što ce onome ko bude oblacio svilu na ovome svijetu i pio vino biti uskraceni dženetska svila i vino . Tako ce onome koji bude stupio u nezakonitu vezu na ovome svijetu, biti uskracena veza sa hurijama.

Društvene posljedice

Ako su oni koji cine blud u braku, onda oni tim svojim postupkom ugrožavaju brak, a blud jednog ili oba supružnika dovodi do razvoda. Ako su takvi supružnici još i roditelji, njihova šteta je još veca i bolnija, jer pogada cijelu zajednicu. Djeca ostaju bez roditeljske ljubavi i nezašticena. Težak je slucaj i sa djecom koja se rode iz nezakonitog odnosa (bluda). Ako pak bracni drugovi, koji su pocinili blud, ocuvaju svoj brak i ostanu vjerni, oni opet mnogo gube, jer obicno, u takvom slucaju, nestaje prave bracne srece i prisnosti, zato što nestaje iskrene medusobne ljubavi i poštovanja. Takvi bracni drugovi obicno su neljubazni, nepravedni i neobazrivi jedno prema drugome, a nemarni su prema svojoj zakonitoj djeci. Djeca, zakonita i nezakonita, kada saznaju, a obicno saznaju, kad-tad, da su im roditelji bili bludnici, psihicki strašno pate, to ih u duši boli citavog života i ta bol može imati štetnog odnosa na njihovo ponašanje. Ako mladi ljudi prije braka vode blud ili, kako se to sada kaže, “slobodnu ljubav”, onda oni sebe unaprijed lišavaju prave bracne ljubavi i srece kada se jednog dana odluce i stupe u brak. Predbracne zabave i svakojaka iskustva obicno unaprijed uništavaju interesantnost i romanticnost braka, te ljubav i prisnost koje on inace sobom donosi. Za takve supružnike brak je cesto prozaican, dosadan. Mnogi od njih skloni su nastaviti i nakon braka svoje ranije navike, sa svim onim strašnim posljedicama koje smo ovdje ukratko iznijeli.

Kako se sacuvati negativnog utjecaja strasti

Skrenuo bih pažnju citaocima na nekoliko izreka i predaja koje spominje Imam Ibnu-l-Kajjim u svojim knjigama, koje ce, nadam se, pomoci onima koje je nadvladala strast da razmisle i pokušaju zapoceti jedan novi život u kome ce za sudiju uzeti Allahovu uzvišenu Objavu, zatim svoj zdravi razum.

Prenosi Ibnu-l-Kajim u knjizi “Rewdatu-l-muhibbin” 340. str. sljedecu predaju: ''U vremenu tabi'ina (generacije poslije ashaba ), u Mekki je živjela jedna žena koja je bila udata. Jednog dana, opcinjena svojom ljepotom nakon što se pogledala u ogledalo, rece svom covjeku: ''Šta misliš postoji li covjek koji, kada bi vidio ovu ljepotu ne bi bio zaveden?'' - ''Postoji,''- odgovori joj covjek. -''A ko to?'', - upita zacudeno.-''Ubejd ibn Umejr,'' - uzvrati covjek.-''Da li mi dozvoljavaš da odem do njega kako bi ga zavela?” - upita ponovo. Dozvolio joj je da ode kod njega radi onoga što je tražila. Došla je kod njega praveci se da želi nešto pitati, te se on osami sa njom u kutku mesdžida. Ona iskoristi priliku i otkri svoje lice pred njim, na što joj on rece: ''Allahova robinjo, zastri se!” - “Znaš li da sam zanesena tobom i da si me zaveo,''-upita ga.
''Upitat cu te nekoliko pitanja i ako mi ispravno odgovoriš na njih, razmislit cu o tome što si rekla,''- rece joj.

''Nema problema, bit cu iskrena u svom odgovoru”.

Rece:''Kada bi Melek smrti došao da ti uzme dušu, da li bi bila zadovoljna (sretna) što bi ti ispunio navedenu želju?''- ''Ne, nikako''-odgovori.

Rece: “Da te sada stave u kabur i pripreme za pitanja koja ce ti tamo biti postavljena, da li bi bila zadovoljna što sam ti ispunio navedenu želju?'' (tj. što sam pocinio zinaluk sa tobom)

-''Ne, nikako''-odgovori.

Rece: ''Da Allah podijeli ljudima knjige njihovih djela,a ne znaš u koju ceš ruku primiti svoju knjigu,da li bi bila zadovoljna što sam ti ispunio navedenu želju - “Ne,'' - odgovori.

Rece: ''Zamisli da prelaziš Sirat-cupriju i ne znaš hoceš li se spasiti ili ne, da li bi bila zadovoljna što sam ti ispunio navedenu želju?'' - ''Ne,'' - odgovori.

Rece: ''Da stojiš pred Allahom radi polaganja racuna, da li bi bila zadovoljna što sam ti ispunio želju '' - ''Ne,'' -odgovori.

''Istinu si rekla u svome odgovoru. Nego, boj se Allaha Koji te je obasuo razlicitim blagodatima i Dobrocinitelj je prema tebi.''

Zatim se vratila covjeku, te je on upita: ''Šta si ucinila?''-''Dragi moj, mi smo uistinu nemarni'' - rece mu. Zatim se prihvati namaza, posta i ibadeta (pobožnjaštva).

Kada je covjek vidje da ustrajava u tome, rece: ''Šta uradi Ubejd ibn Umejr. Upropasti mi ženu i od mlade nacini pobožnjaka (asketu)''


Kaže Imam Ibnu-l-Kajjim, govoreci o štetnosti pogleda i koristi njegovog obaranja: “U obaranju pogleda leže mnoge koristi medu kojima je:cuvanje srca od bola kajanja. Onaj ko bude pustio svom pogledu da slobodno djeluje neprestano ce osjecati patnju itd. Nema štetnije stvari po srce od slobodnog gledanja, jer njime covjek zapaža sve ono za cime osjeca veliku želju, bez cega se ne može strpiti i do cega, na kraju krajeva, ne može doci, a to upravo prouzrokuje najveci bol i patnju kod njega."
Spominjuci stvari (uzroke) koje nam mogu pomoci u pobjedivanju strasti, kaže Ibnu-l-Kajjim:


“Allah, dž.š., je covjeka obdario i uzdigao (iznad drugih živih bica) razumom i onda kada ne iskoristi tu blagodat u prepoznavanju korisnog od štetnog, i da prednost onome što mu šteti i upropaštava ga, spušta se ispod nivoa životinje koja instiktivno (prirodno) prepoznaje ono što joj koristi i udaljava se od svega onoga što joj šteti''

PAZI SE.....!!! hmm...ucinio si nesto sto ti Allah svt zabranjuje pa neznas ni sam sta ces hmmm..
Kako neznas!? Pa Allah svt taj koji vidi i cuje i zna sta radis javno i tajno i On te stvorio i Njemu ces se vratiti i stati pred Njeg i polagati racune svoje...DOSAO SI Teube-sebi da si nesto ruzno ucinio i prokleti te sejtan natjerao i tvoja lijenost u neznanju UCI sta ti je HARAM-zabranjeno-BLUD i sta ti je HALAL-dozvoljeno-BRAK!
Allah svt na desetine,stotine mijesta ukazuje na TEWBU-POKAJANJE iskreno ,sto znaci ucinio si nesto i pokaj se i nevracaj se na taj grijeh jer je na pocetku sladak ali na kraju gorak a IMAS JOS VREMENA JER KRIJES TAJ GRIEH DA SE NE KAMENUJES ALI SE POKAJ-POKAJ-POKAJ I vrati se putu SPASA I ISTINE ZENI SE ILI UDAJ I SMIRI SVOJE STRASTI U HALALU-DOZVOLJENOM NACINU I DAN I NOC-vjecnost!!!

NIJE SE TESKO POKAJATI TO NEKOSTA kao prvo,drugo netreba ti posrednik ili advokat do Allaha svt i trece budi jak i iskreno se pokaj i preziri taj grijeh i cetvrto kad se kajes budi ubijeden i iskren u dowama i pokajanju i najdaj se Allahovoj svt milosti,pomoci i OPROSTU!!!

Kur'an o pokajanju

Uzviseni Allah kaze: Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogrijesili, ne gubite nadu u Allahovu milost! …” (Ez-Zumer, 53)


Pokusaj da ono sto sam kazao uporedis sa navedenim ajetom.Ti cinis male grijehe, cinis velike grijehe, a Allah ti kaze da ne gubis nadu u Njegovu milost. Reci: "O robovi moji koji ste se prema sebi ogrijesili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah ce, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prasta i On je milostiv. I povratite se Gospodaru svome i pokorite mu se prije nego sto vam kazna dodje - poslije vam niko nece u pomoc priskociti. I slijedite ono najljepse, ono sto vam Gospodar vas objavljuje, prije nego sto vam iznenada kazna dodje, za ciji dolazak necete znati…” (EZ-Zumer, 53-55 )


Ucini tevbu prije nego sto dodje Sudnji san! Da covjek ne bi uzviknuo: "Tesko meni, koliko sam samo duznosti prema Allahu propustio…” (Ez-Zumer, 55)


Tesko tebi zbog nepostovanja Allahovog prava. Cak sam se i izrugivao! (Ez-Zumer, 56)

Ismijavao si se sa vjerom u svoga Gospodara. Mozda na Sudnjem danu budes kazao i ovo (kao sto se u Kur’anu navodi): Ili da ne bi rekao: "Da me je Allah Pravim putem uputio, sigurno bi se Njegove kazne sacuvao", Ili da ne bi rekao kad dozivi patnju: "Da mi se samo vrattiti - dobra djela bih cinio!" (Ez-Zumer, 57-58 )


Pokaj se prije nego ti budu upucene ove rijeci. Razmisli i o slijedecim ajetima: Na Sudnjem danu vidjeces pocrnjela lica onih koji su o Allahu lazi govorili.(Ez-Zumer, 60)


Na Sudnjem danu ces vidjeti ljude koji se nisu Allahu kajali i koji nisu Njegove naredbe slijedili. Njihova lica toga dana bit ce crna. A zar u Dzehennemu nece biti boraviste oholih? (Ez-Zumer, 60)


Uzviseni Allah je ljude koji se ne kaju nazvao oholim. Ti neces da se pokajes uprkos tome sto ti Allah kaze: “Oprostit cu ti sve grijehe…” Ti to ne zelis, ti se oholis nad Uzvisenim Allahom. Uzviseni kaze: Allah zaista voli one koji se cesto kaju i voli one koji se mnogo ciste. (El-Bekara, 222)


Shvati: ako se budes kajao, Allah ce te zavoljeti. Allah zeli da vam oprosti! (En-Nisa, 27)

Razmisljajte o volji naseg Gospodara! Ali, u cemu lezi problem: Allah zeli da vam oprosti, a oni koji se za strastima svojim povode zele da daleko s Pravog puta skrenete. (En-Nisa, 27)


Oni koji zele i slijede strasti zele vam samo propast. A sta vam Allah zeli? Allah zeli da vam oprosti! A ti ne zelis pokajanje!
Allah te kori i kaze: A oni koji se ne pokaju - sami sebi cine nepravdu. (El-Hudzurat, 11)


On te je prekoreo, ali ti se nakon toga ponovo obraca govorom koji ispunjava srca: Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih! (Et-Tevba, 104)


Obrati paznju na suptilnost kur’anskih rijeci, obrati paznju na divni kur’anski stil obracanja: Zar ne znaju oni da jedino Allah prima pokajanje od robova Svojih! (Et-Tevba, 104)


Uzviseni Allah je Sebe u Kur’anu nazvao imenima: …Koji oprasta grijehe i Koji prima pokajanje! (El-Gafir, 3)


Zar se i nakon ovih rijeci ne zelis pokajati?! Zar si i dalje uporan u grijesenju?!Allah ti je sve ovo pruzio, a ti ne zelis da se pokajes! Uzviseni Allah kaze: I pozurite da zasluzite oprost od Gospodara svoga! (Alu Imran, 133)


Vecina stanovnika Vatre bit ce od “musevvefa”. -Ko su musevvefi? Rijec musevvef izvedena je od rijeci seufe, sto simbolizira buducnost. To su, npr., rijeci: “Naredne godine cu, insaAllah, staviti mahramu”; “Kada se proodim, stavit cu mahramu, insaAllah”; “Kada se ozenim, pocet cu klanjati namaze u dzamiji i oborit cu svoj pogled, insaAllah”… Covjek govori: “InsaAllah”, prepusta se Allahovoj volji, a laze.Uradit cu…, ucinit cu… - jedno je od Iblisovih vojski. Zbgo toga Uzviseni kaze: “Pozurite…! ”I pozurite da zasluzite oprost Gospodara svoga! (Alu Imran, 133)


Najvecom brzinom zurite Allahovoj milosti. Trazite Allahov oprost dok ste jos zivi. Vrisak stanovnika Vatre nece biti samo zbog bola koji ce se osjecati, vec i zbog grijeha koje su ucinili na dunjaluku. Mogli su da se pokaju za njih, a nisu. “Kamo srece da sam se pokajao zbog tih i takvih grijeha! Kamo srece da te i te grijehe nisam ucinio!” – bit ce uzvici stanovnika Vatre. Allah prima pokajanje samo od onih koji ucine kakvo hrdjavo djelo samo iz lahkosmislenosti. (En-Nisa, 17)


Lakomislenost koja se spominje u ovom ajetu ne znaci tvoje neznanje da je stvar koju cinis grijeh, vec znaci tvoje nepoznavanje Allahovog polozaja u odnosu na tebe i tvoje cinjenje grijeha u takvom stanju. Allah prima pokajanje samo od onih koji ucine kakvo hrdjavo djelo samo iz lahkosmislenosti, i koji se ubrzo pokaju; njima ce Allah oprostiti. (En-Nisa, 17)


“I koji se ubrzo pokaju” – sta to znaci? Kakva je to blizina? To se odnosi na one koji se pokaju neposredno poslije ucinjenog grijeha – ovakvi zasluzuju da im pokajanje bude primljeno: I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono sto zelite. (En-Nur, 31)


Pozurite, vjernici! Zar ne cujete ovaj savrseni kur’anski poziv?! Pokajte se svi… Uradimo to sada. Primijenimo Allahove rijeci: I svi se Allahu pokajte! (En-Nur, 31)


Svi – i pobozni i neposlusni, i grijesnik i bogobojazni, i muskarac i zena, i mladi i stari, pocetnici u vjeri i oni koji su duze vrijeme vjernici – svi se pokajte! Ovaj ajet je objavljen zbog jednog ashaba u Medini: I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono sto zelite. (En-Nur, 31)

Primjetit cete nesto cudno. Kada god Uzviseni Allah govori o pokajanju grijesnika, kaze: Ali oni koji su se pokajali, i vjerovali i dobro cinili… (Merjem, 60)


Uzviseni Allah nije rekao: “Oni koji su vjerovali i pokajali se.” Spomenuo je pokajanje prije vjerovanja, zasto? Zato sto grijesi kvare vjerovanje. Kako ce covjek povratiti vjerovanje? Pokajanjem. Nista ne obnavlja vjerovanje kao pokajanje! Uzviseni Allah kaze: O vi koji vjerujete, ucinite pokajanje Allahu iskreno, (Et-Tahrim, 8 )


Sta to znaci iskreno?Ova rijec ima dva znacenja. Prvo znacenje je da to pokajanje zbog svih grijeha bude potpuno i svim svojim bicem. Ne moze neko doci i reci: “Ja se kajem zbog ogovaranja svih osim zbog ogovaranja toga i toga… Za to se nikada pokajati necu… Ogovaracu ga do smrti…” Ne! Nece ti biti primljeno pokajanje. Ili da neki mladic kaze: “Moj Gospodaru, kajem se zbog pogleda upucenih ka zenama na ulici, ali se ne kajem sto sam gledao tu i tu zenu!” Takvo pokajanje nece biti primljeno i ovo je prvo znacenje ovih rijeci. Ali postoji i drugo znacenje ove rijeci. U ovom ajetu je upotrebljena rijec nesuha. To je rijec izvedena iz istog korijena kao i rijec nasihat – savjet. Sta, onda, znaci ovo pokajanje? To je ono pokajanje koje svajetuje onoga ko se kaje. Ono svojom snagom upozorava covjeka svaki put kada se zeli vratiti prethodnom grijehu. Govori mu sjecas li se onoga dana kada si se pokajao…, sjecas li se kada si bio u dzamiji i slusao predavanje o pokajanju, pa si ti odlucio svim srcem da se pokajes? Pa, covjek, svaki put kada pozeli da ucini grijeh, kaze sebi: “Ne, ja se sjecam tog dana!” Ovakvo pokajanje savjetuje covjeka kada covjek pozeli vratiti se grijehu! Pa, braco moja, pokajmo se Allaho i povratimo Mu se iskrenim i potpunim pokajanjem…Ovo su bili neki Kur’anski ajeti koji govore o pokajanju.


Allaha subhanehu ve te'ala Robinja

Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?(Al-Anbiya' - Vjerovjesnici,10)
Sta je to Ibadet ?
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***
Kur'an je uputa za spas...

Kur'an je uputa za spas...

***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

Svaki razuman i pametan čovjek će se makar jednom u svome životu zapitati: Kako sam nastao? Zašto postojim? Šta je poslije smrti? Mnogi će lutati tragajući za pravim odgovorom, ali, nažalost, mnogi i neće pronaći taj odgovor. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ''A džinne i ljude stvorio sam samo da Mi ibadet čine (da Me obožavaju).'' (Ez-Zarijat, 56.) Prema tome, osnovna svrha i cilj zbog kojeg smo stvoreni jeste da Allahu robujemo, da Ga obožavamo, odnosno, da Mu ibadet činimo.
***Šta je ibadet?
* Kako ostvariti ovu svrhu i cilj? Kako učiniti svoj život ibadetom? Šta je to, ustvari, ibadet i koje je ispravno poimanje ibadeta? Po općepoznatom značenju ibadet su djela kojima izražavamo svoju pokornost i odanost našem Stvoritelju i Gospodaru, Uzvišenom Allahu. To su vjerski obredi poput namaza, posta, hadža, kurbana, učenja Kur'ana i druga slična djela. Međutim, da li svoj cjelokupni život trebamo svesti na vjerske obrede, a zapostaviti sve druge aspekte života? Naravno da ne trebamo, jer ako tako mislimo, onda naše poimanje ibadeta i naše razumijevanje vjere islama nije ispravno. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukorio je onu trojicu koji su htjeli da svoj život svedu samo na ono uže značenje ibadeta. Jedan od njih kazao je da će neprekidno postiti, drugi je rekao da će cijelu noć klanjati i da neće spavati i treći je rekao da se neće nikad ženiti. Kada je za ovo čuo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Ja, zaista, najviše strahujem od Allaha i ja sam najbogobojazniji među vama, ali ja i postim i iftarim, i klanjam i spavam i ženim se, pa ko ne želi moju praksu, nije na mome putu.'' Islamski pojam ibadeta veoma je širok i ne svodi se samo na vjerske obrede koje smo prethodno spomenuli. Cilj ove vrste ibadeta jeste da Allahu budemo zahvalni na mnogobrojnim blagodatima koje nam je podario, da jačamo vezu sa našim Stvoriteljem i Gospodarom i da svoju dušu očistimo i oplemenimo.

***Uzvišeni Allah rekao je: ''Reci: 'Namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.''' (El-En'am, 162.)

***Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Uzvišeni Allah kaže: 'Ko je neprijatelj Mome čestitom robu (štićeniku), Ja mu rat objavljujem. Meni najdraže djelo, kojim Mi se Moj rob približava, jesu farzovi – ono što je naređeno. Moj rob Mi se stalno približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako od Mene nešto zatraži, dat ću mu, a ako utočište zatraži, zaštitit ću ga. Ni u jednom Svome djelu ne oklijevam kao što oklijevam pri uzimanju duše Mome robu vjerniku. On ne voli smrt, a Ja ne volim da mu činim ono što on ne voli.''' (Buhari u Sahihu, Kitabu-r-rikak, 6502, i Bejheki u Es-Sunenul-kubra, 3/346)

*** Ibadeti, kao što su namaz, post, hadž i drugi, imaju za cilj i da nas oslobode egoizma, ali i da u nama prodube osjećaj i za drugima u društvu u kojem živimo. Čovjek kroz ibadete sa svojim djelovanjem izlazi iz kruga svoga egoizma i čini svoje djelovanje i aktivnosti korisnim i drugima koji sa njim žive. Kada musliman postigne ovaj stupanj duhovnosti i morala, tada čini samo ono s čime je Allah zadovoljan i svakim svojim postupkom traži samo Allahovo zadovoljstvo. Kada ovo postignemo, onda smo ostvarili i svrhu zbog koje smo stvoreni: učinili smo svoj život ibadetom.

***Besprijekoran musliman
Ovaj duhovni trening kroz ibadete čini čovjeka besprijekornim muslimanom. Namazi mu pomažu da se ponaša u skladu sa principima islama i podstiču ga da izvršava svoje dužnosti, kako prema Allahu, tako i prema sebi i drugima. Svakodnevni namazi najbolje nam pomažu da svoje ponašanje prilagodimo svojim idealima. Ako je čovjek svjestan svojih dužnosti prema svome Stvoritelju toliko da su mu one iznad svih ovodunjalučkih interesa, on će sigurno biti pošten u svim svojim aktivnostima. On će biti dosljedan u poštivanju Božijeg zakona u svim sferama života, isto kao što pazi i na pet dnevnih namaza. Na ovakvog čovjeka možemo računati i u svim drugim aktivnostima života, jer njega vodi čestitost i bogobojaznost koja je duboko usađena u njegovom srcu.***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

"Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite" (El Earaf, 180).

U jednom hadisu spominje se dova Muhameda sallallahu alejhi we sellem u kojoj se, između ostaloga, kaže:
"Molim Te svim Tvojim imenima, kojima si Se nazvao, ili objavio u Svojoj Knjizi, ili podučio imenima nekog od Svojih robova, ili ga ostavio tajnim i skrivenim od Svojih robova...",Sto znaci da Uzviseni ima jos mnogo Svojih imena koja su nama nepoznata ili tajna...osim ovih 99:


1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Čist od mana
7) EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
8) EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru - Snažni
11) EI-Mutekebbiru - Silni
12) EI-Haliku - Stvaralac
13) EI-Bari'u - Koji divno stvara
14) EI-Musavviru - Koji likove daje
15) EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu - Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alimu - Koji sve zna
21) EI-Kabidu - Koji steže
22) EI-Basitu - Koji pruža
23) EI-Hafidu - Koji spušta
24) Er-Rafiu - Koji diže
25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu - Koji ponizuje
27) Es-Semiu - Koji sve čuje
28) EI-Besiru - Koji sve vidi
29) EI-Hakemu - Sudac
30) EI-Adlu - Pravedni
31) EI-Latifu - Dobri
32) EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33) EI-Halimu - Blagi
34) EI-Azimu - Veliki
35) EI-Gaffuru - Koji prašta
36) Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37) EI-Alijju - Visoki
38) EI-Kebiru - Veliki
39) EI-Hafizu - Koji čuva
40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42) EI-Dželilu - Veličanstveni
43) EI-Kerimu - Plemeniti
44) Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46) EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu - Mudri
48) EI-Vedudu - Koji voli
49) EI-Medžidu - Slavljeni
50) EI-Baisu - Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku - Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju - Moćni
55) EI-Metinu - Čvrsti
56) EI-Velijju - Zaštitnik
57) EI-Hamidu - Hvaljeni
58) EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60) EI-Muidu - Konačni proživitelj
61) EI-Muhji - Koji život daje
62) EI-Mumitu - Koji smrt daje
63) EI-Hajju - Živi
64) EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu - Imućni
66) EI-Madžidu - Slavni
67) EI-Vahidu - Jedini
68) Es-Samedu - Kome se svako obraća
69) EI-Kadiru - Svemoćni
70) EI-Muktediru - Koji sve može
71) EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72) EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu - Prvi
74) EI-Ahiru - Posljednji
75) Ez-Zahiru - Jasni
76) EI-Batinu - Skriveni
77) EI-Valiju - Koji upravlja
78) EI-Mutealiju - Svevišnji
79) EI-Berru - Dobročinitelj
80) Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu - Koji oprašta
83) Er-Reufu - Samilosni
84) Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami - Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju - Koji je bogat
89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru - Koji stvara štetu
92) En-Nafi'u - Koji stvara korist
93) En-Nuru - Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi - Koji upućuje
95) EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega)
96) El-Baki - Vječiti
97) EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99) Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom
Dowa-molba Allahu subhanehu ve te’ala
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

***Kur`anski ajet:Gospodar vas je kazao:"Prizivajte Me molbama /dovama/,odazvat cu vam se" (El- Mu`min 60) nedvojbeno izrazava najdublji znacaj dove kao jedne od formi(nacina) naposredne komunikacije izmedju Rabba (Jedinog Gospodara) i ab`da (iskrenog sluge Njegova).Allah dz.s je Jedini Koji je stvorio i sve stvara iz nistavila,pa prema tome samo je ON Taj Kome se moze i treba obracati,da bi se postigalo ono zasto Mu se obracamo i cilj cistog sluzenja Njemu Jedinom.

***Rekao je Allahov Poslanik: “Naš Gospodar se spušta svake večeri na ovozamaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, i govori: ´Ko mi upućuje dovu da mu se odazovem, ko od mene traži nešto pa da mu to dam, ko moli za oprost grijeha pa da mu oprostim´.“ To je vrijeme u kojem se primaju dove, a naša omaladina je u tim momentima po diskotekama, kafićima, po jarkovima spavaju mahmurni od alkohola i droge, bludniče po parkovima i obalama rijeka.

***Allahu,popravi mi vjeru moju,koja je glavnica moja,popravi mi i moj ovaj svijet ,jer ja na njemu zivim,popravi mi buduci svijet,jer ja njemu idem,poživi me dok mi je život dobar,a daj mi smrt,kada mi smrt bude dobra.Daj mi da moj život bude povećanje u svakom dobru,a moja smrt mir i spas od svakog zla"-AMIN

***Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto sto i njemu tražiš." (Ahmed i Muslim).
U drugom hadisu kojeg biljezi Muslim se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija."

***Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.'' Buharija.
Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ''Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže više od 100 puta 'Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim' (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).'' Ebu Davud.

***Ibrahim, a.s., na kraju svoga života govori: ''...i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!'' (Aš-Šu'arā ,82)

***Sulejman, a.s., nakon što je vidio svoje bogatstvo i vojsku, rekao je: ''Gospodaru moj" – rekao je – ''oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti uistinu, bogato daruješ!'' (Sad, 35)

***Hud, a.s., kazao je svom narodu: ''...da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom dat će zasluženu nagradu...'' (Hud, 3)

***Adem i njegova žena, nakon što su počinili grijeh, rekli su: ''Gospodaru naš" – rekoše oni – ''sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. '' (El-A'raf, 23)

***Nuh, a.s., rekao je svom narodu: ''...Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati.'' (Nuh, 10-12)

***Dova koja se uči u nevoljama i prilikom značajnih događaja
"La illahe illallahul-azimul-halimu, la ilahe illallahu Rabbul-aršil-azimi, la ilahe illallahu Rabbus-semavati ve Rabbel-erdi ve Rabbel-aršil-kerim“ (Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog Blagog, nema boga osim Allaha, Gospodara Arša veličanstvenog. Nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa, Gospodara Zemlje i Gospodara Arša plemenitog).

***Allahu moj, Ti si Vladar, nema boga osim Tebe! Ti si moj Gospodar, a ja sam rob Tvoj! Sam sebi sam nepravdu učinio i priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti sve moje grijehe. Zaista, grijehe samo Ti opraštaš. Uputi me lijepom ahlaku, njegovim ljepotama samo Ti upućuješ. Otkloni od mene ono što je ružno jer samo Ti možeš otkloniti ono što je ružno u njemu. Tebi se u potpunosti stavljam na raspolaganje, a svako dobro je kod Tebe. Kod Tebe nema nikakva zla, Ti si me stvorio i Tebi se vraćam. Slavljen si i Uzvišen, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.-amin

***Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivog, prizivam Te da mi Kur'an veličanstveni učiniš proljećem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom brige moje.-AMIN

***Ebu Hurejre, radijalahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., ucio: 'Gospodaru moj, sačuvaj mi vjeru moju u koju se pouzdam, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji se vraćam, i neka mi život bude povećanje svakog dobra, a smrt olakšanje od svakog zla!' (Muslim)

***Kur'anske dowe
***Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeten, inneke Entel-Vehhab. "Gospodaru nas, ne dopusti srcima nasim da skrenu, kad Si nam vec napravi put ukazao, i daruj Svoju milost, Ti si uistinu Onaj koji mnogo daruje." (Ali Imran, 8)

***Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil- ahireti haseneten ve kina azabennar. "Gospodaru nas, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sacuvaj nas dzehennemske vatre." (El-Bekare,201)

***Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine sebekuna bil-imani, ve la tedz'al fi kulubina gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun rahim. "Gospodaru nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima nasim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, Ti si zaista, Dobar i Milostiv. (Ei-Hasr, 10)

***Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridzni muhredze sidkin vedz'al li min ledunke sultanen nesira. "Gospodaru moj, ucini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i ucini da budem prozivljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja ce mi pomoci." (El-Isra, 80)

***Rabbi heb li hukmen ve elhikni bissalihin. Vedz'al li lisane sidkin fil-ahirin vedz'alni min vereseti dzenneti-nneim. "Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me medju one koji su dobri. Ucini da me po lijepom spominju oni sto ce poslije mene doci. Ucini me od onih kojima ces dzennetske blagodati dati. (Es-Sua'ra, 83-85)

***"Gospodaru naš, podari nam u zenama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!'" (sura Al-Furqan, 74. ajet)

***"Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet)

***"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti" (sura Al-Mumtehina, 4. ajet)

***"Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (sura Ali' Imran, 193. ajet)

***"Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ceš, doista, Svoje obećanje ispuniti!" (sura Ali' Imran, 194. ajet)Zikr - Velicanje Allaha subhaneha ve te’ala
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

Uzviseni Allah kaze : " Sjecaj te se Mene ( zikr mi cinite ), pa cu se i Ja vas sjecati. " ( Bekare, 152 )
Zikrullah je ibadet srca i duse. To je najbolji i najcasniji ibadet. On predstavlja najvise deredze dobrog i korisnog djelovanja. O tome postoje mnogi kuranski ajeti, vjerodostojni hadisi, a sve to potvrdjuje i praksa Poslanika saws, njegovih ashaba, tabi`ina i mnogih muslimana poslije njih sve do nasih dana.Zikrullah dakle, odstranjuje iz srca vjernika svu duhovnu prljavstinu, sejtanska nagovaranja, gaflet, strah od neceg drugog osim Allaha, zebnju i brigu za ovosvjetskim dobrima, a, istovremeno, otvara ga i cini spremnim za svako dobro. Zikrullah krijepi dusu vjernika i brusi njenu predanost, prisebnost i budnost, cineci je otvorenom i pripremljenom za izvrsavanje Allahovih zahtjeva.

***U jednom hadisi kudsiji, Uzviseni Allah kaze :
" Ja sam prema Svome robu onako kako on misli o Meni, Ja sam uz njega sve dok Sam u njegovoj svijesti ( dok mi zikr cini ). Ako Me se sjeca i Ja se njega sjecam. Ako Me spomene u skupini, Ja njega spominjem u boljoj skupini. Ako se Meni priblizi koliko pedalj, Ja se njemu priblizavam arsin. Ako se Meni priblizi koliko arsin, Ja se njemu priblizavam toliko kao kad se obje ruke rasire. Ako Meni dolazi hodom, Ja se njemu odazivam zureci ." ( Buhari )

***Jos nekoliko hadisa u kojima se istice vrijednost zikra.
Allahov Poslanik, saws , je rekao : " U prednosti su muferriduni ." " A ko su muferriduni ?" Upitali su prisutni, Poslanik je odgovorio : " To su oni koji s ljubavlju zikr Allaha cine. Taj zikr ce otkloniti terete s njihovih ledja, pa ce, na Sudnjem Danu, doci lahki. " (Muslim i Tirmizi

***" Kada god ljudi spominju Allaha, okruze ih meleki, prekrije ih milost, na njih se spusta smirenje, a Allah ih spominje kod onih koji su kod Njega." ( Muslim i Tirmizi )

***" Hocete li da vas obavijestim o najboljim djelima vasim, djelima koja su kod vaseg Gospodara najcistija, koja vas izdizu na najvise deredze, djelima koja su vam bolja od dijeljenja zlata i srebra, koja su vam bolja nego da se u oruzanoj borbi sretnete sa vasim neprijateljem?! To je zikr. ( Tirmizi )

***Ebu Hurejre saopstava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, s.a.w.s. , kazao :

" La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la sherike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ala kulli shej in Kadir . "
Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je ponad svega - dnevno po stotinu puta, vrijedit ce mu kao da je oslobodio deset robova, bit ce mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu rdjavih, a bit i toga dana zasticen od sejtana sve dok noc ne nastupi. Osim toga, niko ne moze ne uciniti nesto vrijednije od toga osim onog koji vise puta izgovori ove rijeci.

***" Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi "

Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, bit ce mu skinuti ( umanjeni ) grijesi makar da su velicine morske pjene !

***Ebu Hurejre saopstava, Allah bio zadovoljan s njim , da je Allahov Poslanik, s.a.w.s , rekao : Onaj ko ujutru i uvece izgovara rijeci :

Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi "
Neka je slavljen Allah i neka mu je hvala - stotinu puta na dan, znaci da je na Sudnjem Danu pristupio s najvisom vrijednoscu. Ravan mu je ili vise posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili vise od toga

***Prema Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan s njim, Poslanik islama s.a.w.s. je kazao : " Draze mi je izgovoriti rijeci - Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber - nego sve ono sto sunce obasja !
( Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveci )

***Poslanik islama s.a.w.s. je upitao prisutne : " Da li bi nekom od vas bilo tesko da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela ?" Jedan od prisutnih upita ga : " Na koji nacin bi to neko od nas mogao uciniti ?"
Poslanik s.a.w.s. mu odgovori :
" Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber "

***Kazao je Allahov poslanik s.a.v.s.:

Meselu-llezi jezkuru Rabbehû ve-llezi lâ jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti.

"Primjer onoga koji se sjeca svoga Gospodara spominjuci Ga i onog koji Ga se ne sjeca jest kao primjer zivog covjeka i mrtvaca."
Bismillahir-Rahmanir-Rahim- HADIS
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

"Najviše ljudi koji će ući u džennet bit će zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Meni najbliži od vas bit će o­ni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju." (Tirmizi)

"Poslan sam da bih upotpunio moral." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Ebu Hurejre, potrudi se da imaš lijep ahlak." Ebu Hurejre upita: "A šta je to Allahov Poslaniče?" o­n reče: "Da održavaš vezu s o­nim ko je prekinuo s tobom, oprostiš o­nom ko ti je nepravdu nanio i daš o­nome ko tebi uskraćuje." (Bejheki)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "O skupino onih koji su povjerovali samo svojim jezicima, a u čija srca iman još nije ušao: nemojte ogovarati muslimane, i nemojte im istraživati mahane! Onaj koji istražuje mahane muslimanima – Allah dž.š., će njegovu mahanu istražiti, a kome Allah dž.š., mahanu istraži obrukaće ga pa makar to bilo u njegovoj kući!" (Ahmed, 4/220.)

"Mu'min je prijatan i o­n pomiruje, a nema dobra u o­nom ko ne miri i zbližuje i u cijem društvu nije prijatno." (Ahmed)

"Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti." (Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi)

"Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to su srca. Najdraže su mu o­ne posude koje su najćišće, najčvršće i najtanje. Čiste su od grijeha, čvrste su u vjeri i tanke (nježne) su prema braći." (Taberani)

"Strogo se čuvajte sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor." (Buharija i Muslim)

"Ne uhodite jedni druge, ne špijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavađajte se, nego, Allahovi robovi, budite braća." (Buharija i Muslim)

"Ko sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu i na dunjaluku i na ahiretu." (Buharija i Muslim)

"Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgrađena kuća u najodabranijem dijelu dženneta." (Ibn Madže i Tirmizi)

"Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana." (Muslim)

"Ostavite raspravu zbog malo dobra u njoj. Ostavite raspravu zbog male koristi od nje jer o­na prouzrokuje neprijateljstvo među braćom." (Taberani)

"Kada neko od vas zavoli svoga brata neka mu to i kaže." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Razmjenjujte poklone - voljećete se." (Bejheki)

"Najgori ljudi su o­ni koji tuđe riječi prenose i o­ni koji zavađaju o­ne koji se vole." (Ahmed)

"Kome se njegov brat izvini, a o­n ne prihvati izvinjenje, takav ima grijeh koliko je grijeh o­nog koji druge izrabljuje." (Ibn Madže)

"Vjernik se brzo i rasrdi, ali brzo i oprosti." (Tirmizi)

"Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto što i njemu tražiš'." (Ahmed i Muslim)

"Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Muslim)

"Primjer vjernika u njihovoj medusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela, ako oboli jedan organ, ostatak tijela obuzme groznica i nesanica." (Buharija i Muslim)

"Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru." (Buharija i Muslim)

"Istinski musliman je o­naj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani." (Buharija i Muslim)

"Ako nisi kadar činiti dobra djela, o­nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ćes se iskupiti." (Muslim)

"Uzvišeni Allah mi je objavio da budete ponizni i da se niko ni nad kim ne uznosi." (Muslim)

"Neće uči u džennet klevetnik (onaj koji ogovara)." (Buharija)

"Muslimanu nije dozvoljeno da prekine odnose sa svojim bratom preko tri dana, i kada se sretnu da okrenu lice jedan od drugog, a bolji je o­naj, od njih dvojice, koji prvi nazove selam." (Buharija i Muslim)

"Ko muslimanu oprosti njegovu pogrešku, Allah će mu na Kijametskom danu oprostiti njegovu." (Ebu Dawud)

"Neće imetak uzmanjkati zbog udijeljene sadake, a Allah će zbog praštanja čovjeku povećati ugled i nema nikog da se ponizi Allahu i radi Allaha, a da ga Allah ne uzdigne zbog toga." (Muslim)

Sadaka je zaštita od vatre, jer je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, rekao: „čuvajte se vatre pa makar i sa polovinom datule, a ko ni to ne naðe, onda sa lijepom riječju!“ (Buharija i Muslim)

"Nije od nas ko ne poštuje naše starije i ko nije milostiv našim mladim." (Tirmizi)

"Boj se vatre (džehennema) pa podaj drugom makar i pola hurme, a ako ni to nemožeš naći, a o­no lijepom riječju." (Buharija i Ahmed)

"Tri su znaka licemjera (munafika): kada govori - laže, kada obeća - ne ispuni, i kada mu se nešto povjeri - povjerenje iznevjeri." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće upotpuniti svoj iman sve dok ne bude kadar udjeljivati makar i iz male imovine, biti pravedan prema sebi i širiti selam." (Buharija)

"Svaka laž se osim o­ne kad čovjek slaže u ratu, jer rat je čitav varka, ili slaže da bi izmirio dvojicu zavađenih ili slaže svojoj supruzi kako bi je udobrovoljio i zadovoljio." (Ebu Dawud)

"Doista ćeš, ako budeš istraživao ljudske mahane, iskvariti ljude ili ih navesti na to da se iskvare." (Ebu Dawud)

"O skupe, ima o­nih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im još nije ušao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove negativnosti, jer o­naj ko bude istraživao mahane brata muslimana, Allah će istraživati njegove, a kome Allah bude istraživao mahane razotkrit će ga i osramotiti makar i u njegovoj kući." (Tirmizi i Ebu Dawud)

"Ko počne s pričom prije nego nazove selam, nemojte mu odgovoriti dok selam ne nazove." (Taberani)

"Kada se sretnu dva muslimana i rukuju, sa njih spadaju manji grijesi." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Ko želi da mu ljudi ustaju na noge neka sebi pripremi mjesto u džehennemu." (Tirmizi)

"Ko stane u zaštitu časti brata muslimana, to ćemu biti zaštita od džehennema." (Tirmizi)

"Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi u obavezu da ga zaštiti od džehennemske vatre na Kijametskom danu." (Ahmed)

"Ko prigrli siroče od roditelja muslimana do njegovog punoljetstva, takvom je sigurno obezbijeđen džennet." (Ahmed)

"Najbolja muslimanska kuća je o­na u kojoj se čini dobročinstvo prema siročetu, a najgora muslimanska kuća je o­na u kojoj se prema siročetu ružno ophodi." (Ibn Madže)

"Niko od vas neće dostići potpuno vjerovanje sve dok ne bude želio i volio svome bratu o­no što želi i voli samome sebi." (Buharija i Muslim)

"Svaki od vas je ogledalo svome bratu, pa ako na njemu primjeti nešto negativno, neka to otkloni od njega." (Tirmizi)

"Ko se ne interesuje za stanje muslimana taj nije od njih." (Taberani)

"Ko posjeti bolesnika, sjedi u dženetskom perivoju, tako kad ustane odredi mu se 70 hiljada meleka koji salavat na njega čine sve do noći." (Muslim)

"Kome Allah hoće dobro, iskusa ga." (Buharija)

"Umrlog prate troje: dvoje se vrati, a jedno ostane sa njim. Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se porodica i imetak vrate, a ostanu njegova djela." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće biti pravi vjernik sve dok komšija ne bude siguran od njegovih pakosti i podlosti." (Buharija)

"Ko hoće da ima lijep spomen iza sebe i da mu se poveća opkrba, neka čuva rodbinske veze." (Buharija i Muslim)

"Miris dženneta se može osjetiti na daljini od petsto godina hoda, a neće ga osjetiti o­naj ko je neposlušan roditeljima niti o­naj ko prekida rodbinske veze." (Taberani)

"U džennet neće uči varalica, o­naj ko se oholi, izdajica i o­naj ko je ružno postupao sa svojim slugama." (Tirmizi)

"Svi ste vi pastiri i svi ćete odgovarati za svoje stado." (Buharija i Muslim)

"Ljudi su Allahovi štićenici; najbliži Allahu su o­ni koji su najkorisniji Njegovim stićenicima." (Muslim)

"Voda naroda je njegov sluga." (Taberani)

"Ova vjera je jaka, i postupaj s njom pažljivo i lijepo." (Ahmed)
"Ljudi su kao kamile - od stotine njih ne možeš naći jednu dobru za jahanje." (Buharija i Muslim)

"Allahova je pomoć džematu. Ko god sam ode iz džemata, sam će se naći u džehennemu." (Tirmizi)

"Vjera je iskren savjet." (Muslim)

"Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Namaz u džematu vrijedniji je dvadeset i sedam puta od namaza pojedinca." (Buharija i Muslim)

"Bdijenje nekog od vas na Allahovom putu bolje je nego da u svojoj kući klanja 70 godina." (Tirmizi)

"Najgore što se može naći kod čovjeka jeste škrtost zbog pohlepe i strah bez razloga." (Buharija i Ebu Dawud)

"Najgori od ljudi jeste o­naj od koga se nešto zatraži u ime Allaha, pa ovog taj odbije." (Buharija i Muslim)

"Najveći je kradljivac o­naj ko krade od svog namaza, ko ne upotpunjava ni njegoa ruku'a, niti sedžde. A najškrtiji je o­naj ko škrtari sa selamom." (Taberani)

"Ženite se i množite, jer ću se ja ponositi vašom brojnošću pred drugim narodima." (Ebu Dawud i Nesai)

"Jak je vjernik bolji i Allahu draži od slabog vjernika." (Muslim)

"Allah, uistinu, ne gleda u vaša tijela niti u vaš izgled, nego gleda u vaša srca." (Muslim)

"Zaista Allah voli da o­naj ko nešto radi to uradi na najbolji način." (Bejheki)

"Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, o­n tebe, zaista, vidi." (Buharija i Muslim)

"Mnogo li je postača koji od svog posta neće imati ništa osim gladi; i mnogo li je klanjača koji od svog namaza neće imati ništa osim bdijenja." (Nesai i Ibn Madže)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.'' Buharija.

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ''Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže više od 100 puta 'Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim' (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).'' Ebu Davud.

"Kome Allah hoce dobro, stavi ga na iskusenje" (hadis biljezi Buharija)

"Velika nagrada ide uz veliku nedacu. Kada Allah swt zavoli jedan narod, On ga stavi na iskusenje, pa sa onim, ko to sa zadovoljstvom prihvati, bude zadovoljan, a na onoga, ko to prihvati sa ogorcenjem, se rasrdi." (Tirmizi i Ibn Madze)

"Cudan li je slucaj vjernika! Sta god mu se dogodi, ispadne dobro po njega. To ne vazi ni za kog drugog osim za vjernika. Ako ga zadesi kakva sreca, bude zahvalan, pa mu se to upise u dobro djelo, a ako ga pogodi kakva nesreca, bude strpljiv, pa mu se i to (strpljivost na nesreci) upise u dobro djelo." (Hadis biljezi Muslim a gornji hadisi su preuzeti iz knjige "Put pravog muslimana" - Ebu Bekr El-Dzezairi)MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
833579

Powered by Blogger.ba