Allahova subhanehu ve te’ala robinja

"Ja samo želim da učinim dobro koliko mogu, a uspjeh moj zavisi od Allaha, u Njega se uzdam i Njemu se obraćam" (Hud, 88.)

03.04.2012.

Visezenstvo u Islamu-preispitajmo se sestre subhanallah...2-dio

Nastavlja se ....

Višeženstvo i njegova višestruka korist


Oživljavanje zapostavljenih sunneta - Višeženstvo i njegova višestruka korist

Institucija braka u modernom društvu je i te kako narušena. Iz dan u dan je sve manje onih koji stupaju u brak osiguravajući na taj način svome društvu mlađi naraštaj koji će, kako je to i uobičajeno u životu, nasljeđivati brige zajednice i nositi se sa njima. O ovome problemu u nekim zemljama se ozbiljno razmišlja jer on je već počeo rezultirati «nestajanje» ili bolje rečeno izumiranja pojedinih naroda. Zajednica u kojoj je mortalitet mnogo veći od nataliteta je u ozbiljnoj opasnosti.

Razlozi koji su doveli tome su mnogobrojni a jedna od najvećih je raširenost nemorala. S obzirom da sada mladi svoje seksualne potrebe mogu zadovoljiti na vrlo lahak način i sa više osoba, a bez obaveza koje brak sa sobom nosi, i ne razmišljaju o tome. To je zato što je za njih brak jednako strast i seks i ništa više, a to imaju «besplatno» kada god žele.
Allahov Poslanik alejhis-selam kaže: «..brak je moj sunnet pa ko ostavi moj sunnet nije od mene». (muttefekun alejhi)

Islam daje prednost općoj koristi nad pojedinačnom

Površno gledanje na neke propise islama često puta biva razlogom....
neshvaćanja istih ili zauzimanja pogrešnih stavova o njihovom propisivanju ili zabrani. Nekada je mnogo lakše razumiti zašto je u islamu tako ako znamo da je jedno od temeljnih pravila na kojima se zasniva ova vjera davanje prednosti općoj koristi nad pojedinačnom. Pa tako nešto biva zabranjenim zbog toga što njegova raširenost u društvu prouzrokuje štetu. Dok ako bi to činila jedinka ne biva istinski velikim problemom. Na drugoj strani isto pravilo važi i za naredbe i lijepa i preporučena djela. Ako tako budemo gledali i na propisanost višeženstva u islamu bit će nam mnogo lakše da shvatimo razlog njegovog utemeljenja u njemu. Naravno, u društvima u kojima trenutno živimo ozakonjivanje višeženstva bi bila bespotrebna i čudna stvar.

Zato što postoji opća sloboda ljubavnih veza. I ne samo višeženstvo mnogo toga od islam je «bespotrebno» jer su ljudi sami sebi uspostavili sistem života i njihovih međuljudskih odnosa. Kada govorimo o propisima islama i zašto je nešto tako onda se sjetimo da ti zakoni važe za jedno zdravo i moralno društvo tj, tim zakonima se želi napraviti i očuvati tako jedno društvo. I između tih naredbi i zabrana postoji jedna uska veza, jedan se veže ili nadograđuje drugim. Poznato ja da islam zabranjuje blud i to smatra velikim grijehom i propisuje strogu kaznu za njegovo činjenje. A isto tako znamo da je broj žena mnogo veći od broja muškaraca. Na koji način da onda u jednom takvom islamskom društvu riješimo problem većeg broja žena. Da kažemo da je trebalo ozakoniti nemoral i ne ograničavati ljubavne veze na brak samo. To ne bi bilo odgovarajuće rješenje jer bi se tada vrtili u krug i uvijek bi imali jedan od aktuelnih problema na stolu pred sobom kojeg bi morali riješiti. Pa je zato najbolje i najbezbolnije rješenje propisivanje višeženstvo kako bi što lakše mogli da očuvamo svoje društvo zdravim i moralnim.

Utemeljenost višeženstva u Kur'anu i sunnetu

«..onda se ženite sa po dvije, sa po tri i sa po četiri». (en-Nisa 3). A u sahih predajama se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem imao više žena, a što nam sve govori da višeženstvo ima svoju osnovu u Kur'anu i sunnetu Allahova Poslanika alejhis-selam. I pored toga što je većini muslimana i muslimanki poznata utemeljenost ovog propisa mnogi se od njih prema njemu kritički postavljaju. A nekada se u govoru o tome može osjetiti doza podsmijavanja i izrugivanja. Pa zato moramo upozoriti na veličinu i opasnost tog postupka i takvog načina ophođenja prema Allahovom zakonu koji u sebi nema manjkavosti. Kritikovati ovaj propis znači kritikovati Kur'an i praksu Allahova Poslanika alejhis-selam.

To znači i smatrati taj zakon nepotpunim jer se u njemu nalazi promašaj zbog dozvole ovog djela. A nijekanje ovog propisa je nijekanja jednog dijela Kur'an za što su islamski učenjaci rekli da je djelo koje izvodi iz vjere. « Danas sam vam vjeru vašu upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.» (el-Maide 3). Upotpunjavanje vjere za nas znači da ona nema potrebe da se nešto dodaje ili oduzima ili možda se čak nešto smatra bespotrebnim. Islam ne znači samo namaz ili post, on znači život i odnos prema njemu kako to Gospodar Uzvišeni voli.

Islam znači potpunu predanost

Od islama nije dozvoljeno uzimati ono što nam se sviđa a odbacivati ono što po našem nahođenju ne odgovara. Vjernik nikako ne smije sebi dopustiti da prelazi granicu koju ne bi smio ili da daje sebi za pravo što ne zaslužuje. Riječ islam znači predanost i to ne običnu nego potpunu i sveobuhvatnu predanost. Čovjek kada shvati da je samo rob koji treba da se pokorava naredbama svoga Gospodara mnogo će biti jednostavnije razumjeti i pravo značenje ibadeta i predanosti Allahovim zakonima. Od nas se traži da stanemo u odbranu Allahovog zakona a ne da mi njegove propise omalovažavamo, ne daj Bože, ili da ih kritikujemo. Teško je razumjeti nekoga ko vjeruje u Allaha i Sudnji dan a da ne prihvata Allahove propise ili da čak javno govori protiv toga i napada onoga koji to zagovara i podržava. Iako često ne upotpunjavamo neke ibadete mi ih ne negiramo, a čak više podstičemo sebe i druge da ih izvršavaju.

Uzmimo primjer noćnog namaza koji danas, na veliku žalost, je od zapostavljenih sunneta ali uprkos tome mnogi ga preporučuju i govore o njegovim vrijednostima i nagradi kod Allaha za njegovo praktikovanje. Pokornost i predanost se baš ogleda u tome da izvršavamo ono što nam nekada i nije lahko ili s čime se na prvi pogled i ne slažemo. Time dokazujemo da je naš život, naša smrt i naši ibadeti Allaha radi Jedinog.

Pozitivnosti višeženstva

- sprečavanje nemorala

- ostavljanje mogućnosti da što više žena nađe svoga staratelja pa makar i u poznijim godinama


- povećavanje nafake


- briga o jetimima


- povećavanje broja muslimana što je i te kako bitno


- jačanje međuljudskih odnosa sklapanjem više brakova među ljudima tako da jedan čovjek se veže za više familija.


- Praktikovanje jednog od sunneta Allahova Poslanika sallallahu alejhi we sellem


- Razlikovanje od drugih ne muslimanskih naroda


Svoju vjeru učimo od svojem uleme a ne od orijentalista i onih koji o njoj govore s neprijateljskog aspekta. Nemoguće je da neprijatelj o svome neprijatelju priča pozitivne i lijepe stvari jer je njegov cilj da ga što više ocrni u očima drugih. Naša vjera je naš ponos!

Gdje je izlaz?


Ako smo svjesni te realnosti, kako je lijeciti? Da li je izlaz u slijeganju ramenima i zatvaranju ociju pred cinjenicama, ili ce se ti problemi, možda, riješiti sami od sebe, ako se opredijelimo iskljucivo za monogamni brak. Eliminacijom poligamije milioni žena ostat ce bez mogucnosti da se ikada udaju, zakljuce brak i osnuju porodicu. Dokumenti o ljudskim pravima i slobodama, pocevši od Univerzalne deklaracije pa do Evropske deklaracije o ljudskim pravima, deklarativno podjednako garantuju pravo na brak muškarcu i ženi, poput prava na slobodu, sigurnost, rad i dr. Unatoc proklamovanim pravima žena, zbog nesrazmjera u broju u odnosu na muškarce, milioni žena ne ostvare ovo pravo i ostaju neudate. U takvoj situaciji covjecanstvo se nalazi, kako tvrdi Sejjid Kutb, pred tri mogucnosti:


1. Da se svaki covjek sposoban za brak ženi s jednom ženom sposobnom za brak, a njih jedna ili više ostaje bez braka provodeci svoj život bez mogucnosti osjecaja draži muškarca i porodice.


2. Da se oženi svaki covjek sposoban za brak, samo sa jednom ženom u zakonski cistom braku, a da ima ljubavnicu i cini blud sa jednom ili više žena u društvu u kome je veci broj žena od broja muškaraca. 


3. Da se žene svi sposobni muškarci ili neki od njih sa više žena i da ta druga žena upozna muškarca u zakonskom braku javno, a ne ni kao ljubavnica ili «prijateljica», nezakonito.
Prva mogucnost je nehumana i protuprirodna jer lišava ženu prava na brak. Pravo na brak je najprirodnije ljudsko pravo. Nijedna osoba ne bi trebalo da bude lišena tog prava, ni pod kakvom izlikom niti po bilo kojem osnovu.

Pravo na brak je pravo koje svaki pojedinac može tražiti od svog društva, kao i pravo na rad, pravo na slobodu, obrazovanje i sl. U ma kakvom blagostanju žena živjela, ona je istinski nezadovoljna svojim životom bez muža. Hiljadu poslova, hiljadu zarada ne može zadovoljiti potrebu žene za prirodnim životom, bilo da se radi o njenim tjelesnim potrebama ili nagonu, potrebi duše ili intelekta za smirenjem i druženjem u porodici. Zar i muškarac ne nalazi posao i ne ostvaruje zaradu, ali mu to nije dovoljno, nego nastoji živjeti u porodici. Zar i ona nema želju i pravo za toplinom doma, za muškom blizinom i potomstvom koje ju cini sretnom. Svakako, i žena i muškarac isti su kada je o tom pitanju rijec, jer su od jedne vrste. 


Druga mogucnost je protiv cistog islamskog stremljenja, protiv pravila islamske etike, kao i protiv interesa same žene. U tom slucaju žena se, donekle, tjelesno zadovoljava ali je takode lišena obiteljskog života koji je za nju važniji od zadovoljenja njezinih strasti. Ako se ženi uskrati obiteljsko okruženje, ona nipošto ne može, upuštanjem u promiskuitet i ljubavne veze, zadovoljiti cak ni u najmanjoj mjeri svoje materijalne i duhovne potrebe. Pravo na brak za muškarca znaci pravo na zadovoljenje instikta, pravo na ženu, partnera, suputnika dostojnog povjerenja i pravo na zakonitu djecu, ali za ženu pravo na brak znaci, osim svega spomenutog, i pravo na zaštitnika, muškarca pokrovitelja u kojeg se može pouzdati da ce mariti za njene osjecaje. Tu soluciju podržat ce je samo oni koji se suprotstavljaju Allahu i njegovim zakonima i zdravoj ljudskoj prirodi.


Treca mogucnost je ona koju je odabrao islam. Nju je odabrao kao uvjetnu povlasticu, da bi se suocio sa realnošcu u kojoj ne vrijedi slijeganje ramenima niti tupavo mirenje sa stvarnošcu. Nju je islam odabrao kao neizbježnu realnost s kojom ce se ljudi susretati dok budu živjeli na ovom svijetu. Rješava je tako što bi muškarac koji posjeduje potrebne finansijske, moralne i fizicke mogucnosti trebalo da prihvati brak sa više od jedne žene. Prva žena trebalo bi, u duhu islamske dobrodušnosti, za volju i ljubav svoje sestre u islamu, suosjecati s njenim problemom i podnijeti žrtvu. Ona bi trebalo da, drage volje, pristane na tu vrstu sudjelovanja u izgradnji islamske zgrade koja pociva na temeljima morala i cestitosti. Stoga bi prosvijecene muslimanke, svjesne tog problema, trebalo da podrže tu islamsku odredbu i ožive sunnet Allahova Poslanika, s.a.v.s., za cije oživljavanja on garantuje nagradu, svima onima koji taj sunnet budu prakticirali, bez umanjenja nagrade samim izvršiocima. U krajnjem slucaju višeženstvo bi se trebalo smatrati pravom žena koje su lišene muževa i obavezom muškaraca i udatih žena.

Epidemija nemorala 


Historija kao uciteljica života, uci nas da su najmocniji narodi i civilizacije propadali ne zbog njihove ekonomske ili vojne nemoci, vec onda kada su se moralno srozali.
Ne može se reci da je distanciranje od poligamije jedini uzrok moralnoj anarhiji. Puno je razloga koji su vecinu društava u svijetu doveli na ivicu moralnog sunovrata, ali zasigurno je ignorisanje ove islamske odredbe uveliko doprinijelo njenom širenju. Ta pošast dobrano je zahvatila i bošnjacko društvo. Mislilo se da ce ratna stradanja u našoj zemlji doprinijeti moralnom procišcenju, medutim, utjecaji evropske kulture i nesrazmjeran broj žena i djevojaka koje su ostale bez mogucnosti udaje, doprinose ponašanju koje je suprotstavljeno Allahovim, dž.š., propisima.
Dakako da ne treba kriviti jedino ženu, možda nju treba ponajmanje osudivati, jer je za tu pojavu odgovorno više saucesnika. I društvena i Islamska zajednica, kao najodgovorniji faktori, nijemo posmatraju tu pojavu, iako su svjesni njenih štetnih ucinaka. Gotovo da nema ni osude a kamoli sistemskog rješavanja. Kada su jednog uglednog zvanicnika Islamske zajednice u TV-emisiji pitali šta on misli o višeženstvu u islamu i da li bi to on ucinio, odgovorio je: «To može uraditi samo pijan covjek, a kao što vidite ja nisam pijan.» Takvim izjavama potpomažu se džahili i pronositelji lošeg odgoja koji ismijavaju Allaha, dž.š., i Njegov zakon, zadovoljni i nagradeni s onih strana kojima je stalo da se spletkari protiv ove vjere. Bježanjem od problema ne rješava se problem nego ga samo produbljuje. Stoga, ukoliko nismo spremni doprinijeti afirmaciji nekog propisa nemojmo ga omalovažavati i destruktivno djelovati. Opravdanosti ove islamske povlastice ponekad su svjesniji muškarci i žene na Zapadu nego sami muslimani i muslimanke. Za kraj, poslušajmo šta o svemu tome kaže gospoda Ani Bizant, teozof:
«Zapad tvrdi da ne prihvata višeženstvo. Medutim, muškarci na Zapadu našli su nacina da zaobidu zakon i da održavaju seksualne odnose sa više žena i to bez odgovornosti koje traži zakonski brak.


Time im je omoguceno da odbace neželjene ljubavnice kad god im se prohtije, ne ostavljajuci joj drugi izbor nego da ode na ulicu i oda se javnoj i masovnoj prostituciji. Sudbina takve žene neuporediva je sa pozicijom žene koja je ušla u poligamni zakonski brak i koja, iako dijeli muža sa drugom ženom, uživa muževljevo starateljstvo, postaje majka, pa i nana u porodici. Kada nocu posmatram hiljade žena na našim ulicama uvjerena sam da Zapad mora uciti od islama i mora prestati kritikovati islam u vezi sa višeženstvom. Islam omogucava ženi u poligamnom braku da ima muža i djecu u svom krilu na legitiman nacin i sa svim dužnim poštovanjem. A to je mnogo bolje, sretnije, poštenije i dostojanstvenije za ženu od neizvjesnog i teškog samotnickog života u društvu i na ulici. Ona nosi njegovo nezakonito dijete, a zakon je uopce ne štiti.
Gospodaru naš, daruj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost. Amin!

02.04.2012.

Inoca (zena moga muza ) je moja najbolja drugarica ili neprijatelj!?-1

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Inoca (zena moga muza ) je moja najbolja drugarica ili neprijatelj?!

 

Svaki covjek koji bude proucavao bogatu biografiju Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, lahko ce otkriti da je neke od tih zena ozenio prvenstveno iz pobude ljudskosti, neke je ozenio da bi pridobio necija srca, da bi neke ljudske duse ucinio dobrima, pripremajuci putem tazbinstva i odobrovoljavanja zemlju za blagoslovljenu misiju. Zatim, treba spomenuti njegovu prirodnu potrebu za brakom, jer je i on ljudsko bice, a ne melek. Prije smo napomenuli da je u zakonu svakog poslanika brak bio propisan cak i onima koji se nisu zenili poput Isaa i Jahje, kao i to da se u cetiri evandelja (Indzila) nigdje ne spominje zabrana visezenstva.

 

Zenidba sa drugom bez saglasnosti prve zene -  Među uvjetima se ne spominje saglasnost prve, druge ili treće žene. Teško bi ijedna žena pristala na davanje dozvole. Nije u prirodi žene da pored sebe voli i želi vidjeti drugu ženu koja bi isto tako bila draga mužu kao i ona i koja bi isto tako imala prava kao i prva. Dijeliti muža ne želi ni jedna žena. I to je sasvim prirodno. Možda upravo zbog težine dobivanja dozvole ili saglasnosti Uzvišeni Allah višeženstvo nije ni uvjetovao traženjem saglasnosti od prve žene.

Pitanje:

''Da li je muzu dozvoljeno da se ozeni drugom zenom, bez pitanja i saglasnosti prve zene??...''

Posto danas imamo brace sto oprvadavaju ono cemu teze.

Odgovor:

Kaze Uzviseni Allah s.v.t.: "Kada Allah i Poslanik Njegov nesto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahodjenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne poslusa, taj je sigurno skrenuo s pravog puta." (33:36)

Uzviseni Allah, koji nas je stvorio, zna najbolje sta odgovara ljudskom bicu i sta ne odgovara. Da je ostavljeno na nama mi ne bi mogli podnijeti nase poslove ni za jednu sekundu.

 

Među uvjetima koje je islam postavio za dozvolu višeženstva su pravednost i materijalna pretpostavka. O pravednosti Uzvišeni Allah kaže: Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri.“ Ako strahujete da nećete pravedni biti, onda sa jednom...“ (En-Nisa, 3) Poslanik s.a.v.s. u hadisu kaže: „Ko bude imao dvije žene pa jednoj od njih bude iskazivao veću simpatiju, na Sudnjem danu će se pojaviti vukući jednu svoju polovinu, jadan i naheren.“ (Ibn Hibban)

Ko nije potpuno uvjeren u sebe, da je u stanju biti pravedan prema obje ili više svojih supruga u hrani, piću, odijevanju, stanovanju, noćivanju i izdržavanju, onda mu je zabranjeno oženiti se s više od jednom ženom. A iskazivanje veće simpatije koje je spomenuto u hadisu odnosi se na povredu prava žene, a ne na simatije srca.

Uvjet o materijalnoj mogućnosti za ženidbu se spominje u brojnim pravnim djelima. Muškarac koji nije sposoban izdržavati dvije ili više žena a upusti se u ovakvu avanturu, čini grijeh.

Među uvjetima se ne spominje saglasnost prve, druge ili treće žene. Teško bi ijedna žena pristala na davanje dozvole. Nije u prirodi žene da pored sebe voli i želi vidjeti drugu ženu koja bi isto tako bila draga mužu kao i ona i koja bi isto tako imala prava kao i prva. Dijeliti muža ne želi ni jedna žena. I to je sasvim prirodno. Možda upravo zbog težine dobivanja dozvole ili saglasnosti Uzvišeni Allah višeženstvo nije ni uvjetovao traženjem saglasnosti od prve žene.

Činjenica je da bi veliki broj žena radije bio spreman oprostiti svome suprugu i ljubavnicu i zinaluk, „sam nek je daleko od očiju“, ili „sam nek je ne dovodi kući“, što je naravno veća greška i teži grijeh nego da se suprug legalno oženi.

U nekim slučajevima višeženstvo je dobro i kao rješenje socijalnog pitanja u nekoj državi. Posebno u područjima koja su bila obuhvaćena ratom. Velikom broju udovica udaja za imućnog oženjenog muškarca i legalan, častan i čist život, bolji je nego samački i siromašni.

 

Zatim sestro koja dijelis svoga muza ili ces insaAllah djeliti !!!

Iako je vecina muslimanskih brakova monogamna, Islamski serijat dozvoljava takodje i poligamni brak. Ovo je veoma rijedak slučaj u zemljama koje nisu toliko islamske ali u drugima je veoma učestala stvar budući da se zasniva i na tradicionalnim vrijednostima kao i na materijalnoj situaciji. Ovdje ćemo navesti nekoliko riječi o idealnoj ženi muslimanki kao supruzi u poligamnom braku.


Treba da bude jasno da žena koja ne želi da bude dio ovakve bračne zajednice ima potpuno pravo da takvo nešto uslovi u svom bračnom ugovoru sa svojim suprugom. Ona nije dužna da prihvati bračnu ponudu muškarca koji već ima sklopljenu bračnu zajednicu sa drugom odnosno svojom prvom suprugom.

Međutim postoje okolnosti pod kojima prva supruga nema problem s tim ni prije a ni poslije sklopljenog braka sa svojim mužem. U nekim slučajevima ona čak može da bude ta koja svog supruga i podstiče na takvo nešto. Cak imamo slucajeva el hamdu lillah,gdje prva hanuma svome muz trazi drugu ili mu nudi da zeni njenu najbolju kolegicu ...ali to je rijetkost naravno na nasim podrucijima i nas Bosanski-Sandzacki stolz-ponos nece to da dozvoli ili prevelik komleks sa ljubomorom ''da ja usrecim neku sestru i da trazim mome muze,hmm..ma ne radije i razvod braka neka me Talaqne ili ne ULTIMATUM CU MU JA ''ili ona ili ja i nasa djeca !!!''Pa radi tog naseg ponosa i straha za imetokom zaboravimo da cuvamo muza od bluda i trazenja dalje tajni veza po internetu,cuvanje muza od bluda jer ima previse vremena,pomaganje sestri vjernici da sacuva svoju vjeru,cast ,hidzab i zaboravimo tad ''zeliti njoj hajr kao i sebi!'' Ali el hamdu lillah,Allah je taj koji odreduje ko ce sa kim biti i kako ce koga iskusati !!!

Nova supruga s ovim odabirom se odlučuje na ovaj korak da bi imala supruga radije nego da ostane neudata,da sacuva opet kazem svoju vjeru u kuci svoga muza-bolje nego da je nuzda natjera da skine hidzab i da popusti u vjeri te da ide raditi,da se sacuva bluda i sacuva svoju cast... Možda njegov prvi brak nije u potpunosti sretan, ali ona ne želi da bude uzrok razvoda braka, posebice u slučaju djece, ili ako prva supruga više nije tako mlada. Možda će se desiti i neki slučaj da je prva supruga invalid zbog neke ozlijede i takođe kada je nesposobna da ima djecu.

U ovakvim slučajevima, gdje postoji druga supruga, ako se ona doista brine za dobrobit cijele porodice, ona može u ovom slučaju da bude ta koja će pomoći ovoj familiji da se održi ali nazalost nekada i da propadne taj prvi brak-ali opet NE njenim sebebom-razlogom da je propao,nego uzrokom Allahove odredbe Allahove robkinje i robovi,vi koji vjerujete u Kadr-Allahovo odredjenje...

Mnogo ovisi od stavova žena i sposobnosi muža da bude pravedan i fer između svojih žena i njihove djece.

Kur'an je to učinio jasnim da muškarac koji nije u stanju da bude pravedan da bi trebao samo da se oženi sa jednom ženom, u protivnom on će biti proživljen na Sudnjem Danu sa pola svojih udova prevagnutih na jednu stranu.

Nastavlja se insaAllah...
01.04.2012.

Inoca (zena moga muza ) je moja najbolja drugarica ili neprijatelj?!-2.dio


Nastavlja se ....


Ova pravednost spram ženama uključuje sposobnost da ih zadrži i da im pruži jednak tretman i ne samo u materijalnom pogledu nego i u pravednoj podjeli njegovog vremena , pažnje i intimnih odnosa. On bi takođe trebao da im omogući smještaj odvojen jedna od druge kao što je i bio Sunnet Allahovo Poslanika sallallahu alejhi we selleme U slučaju prve supruge, ona bi trebala da se odnosi prema drugoj supruzi ne kao rivalki nego kao sestri ili kćerci, ovisno o godinama i razlike u njima. Ona bi se trebala potruditi da bude u kontroli svojih osjećanja, da bude razumna i da bude iskrena i da izbjegava sukobe. U protivnom, ako ona preuzme inicijativu da pomogne da učini ovu tranziciju za sviju što udobnijom ovo će biti dobar početak prema stvaranju zdravih odnosa u kojim će vladati dobrota i razumijevanje između ovakvih žena.

Nova žena bi se trebala prisjetiti da prva supruga ima strah da ona neće biti više jedina kraljica svome suprugu, strahove da neće biti poštovana i da će postati zapostavljena. Ovakvi strahovi i moguća ljubomora je normalna reakcija, posebno ako je nova žena mlađa ili ljepša, ali ovo su prirodne ljudske reakcije i ovo se samo može promjeniti ako je nova supruga u stanju da to izbalansira diplomatski i ako se potrudi da ublaži ovakva stanja. A isto tako i prva nebi trebala da iskoristava dobrotu te druge hanume i da svoju ''bolesnu ljubomoru na njoj istresa i lijeci!''

A vjeruj te sestre nezna se vjeruj te kome je teze u toj situaciji dali prvoj koja mora da djeli svoga muza i vec na pola propali brak koji mozda je samo radi djece tu...ili je teze onoj jadnoj drugoj koja je dosal ili ne iz braka od nekog dzahila,kafira..ispacena,koja je u nekim godinama srednjim,mozda i nemoze radjati a Allahu je pokorna !!! Znam..sad ce te pomisliti hm:''Pa sto netrazi sebi slobodan muza i sto se mijesa izmedju muza i zene,djece i brak im unistava''

Odogovor kratak i jasan iz licnog iskustva:'' Prvo-imamoli primjer da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se zenio ne radi STRASTI-nego da sacuva cast zena i vjeru! Sto znaci nije gledao kao DANASNJA BRACA ( dali je mlada hm..makar neka joj je 25 godina a sve sto je starije dzenazu joj treba kanjati,nije gledao jeli zgodna ili nezgodna..nije gledao koji broj nosi odijece tj.jeli mashaAllah pozamasna uhu ili je mashaAllah ko manekenka...nije gledao kafirke..dzahilke ali bracci danas nije bitno kada dovode te hanume samo je parola:''Neka ja cu je prevesti na Islam!'' hmmmm ti,hajr pa prevedi prvo sebe i budi primjer u kuci svojoj prvoj hanumi i njoj pruzi pa onda trazi drugu a koji brate???

Koje se zene zene ??? Dzhilke zategnute ili kafirke zgodne i mlade ili sestre vjernice pa dokaz je

Uzvišeni Allah podstiče na brak riječima: 'Ženite se sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri, i sa po četiri.' (“En-Nisa”, 3)
Kur'an se obraća i skrbnicima da vjenčaju neudate i žene neoženjene: 'Udavajte neudate i ženite neoženjene I čestite robove i ropkinje svoje.' (“En-Nur”, 32) Naš Plemeniti Gospodar obavještava nas da je brak put kojim su išli svi poslanici: ”i prije tebe smo poslanike slali i žene i porod im darivali.' (“Er-Ra’d”, 38)
Mu’mini će u džennetu biti u društvu svojih supruga vjernica sa kojima su živjeli na dunjaluku: ”Edenski vrtovi u koje će ući oni i roditelji njihovi i žene njihove i porod njihov.” (“Er-Ra’d”, 23)
Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre kaže: 'Ženu udaju četiri stvari: njen imetak, porijeklo, ljepota i njena vjera. Izaberi vjernicu, Allah ti dao svako dobro!”

Aha znaci njen imetak...porijeklo...ljepota tek i vjera a izaberi vjernicu!!!!

Dalje ...

One bi trebale da bude iskrena jedne prema drugoj i da bude izvor poštovanja i da pokušavaju da  izgrade sestrinsku vezu kao što smo i gore naveli.Žene bi se trebale međusobno pomagati, u svakodnevnom životu. Ako je jedna bolesna , druga bi joj trebla pomoći i preuzeti brigu o njenoj djeci i kućanstvu. Takođe, razmjena poklona između supruga je poželjna jer to pomaže pri održavanju i produbljavanju dobrih i bliskih odnosa. Druga supruga bi trebala biti milostiva i razumna prema djeci prve supruge kao da su njena sopstvena djeca. Ona bi trebala da ohrabruje svoju djecu da se druže sa djecom prve supruge i da održavaju zdrave međuljudske odnose. Ona bi trebala da izbjegava da podstiče svog supruga da njoj i njenoj djeci daje više nego drugoj supruzi i njenoj djeci, Ona treba da ga podstiče da bude pravedan u svemu pa tako i tome. Svaki pos tupak koji je pravedan će doprinijeti produbljavanju respekta i ljubavi a svaki postupak koji je nepravedan prema drugoj strani dovešće do problema i narušavanja harmonije u ovakvoj bračnoj zajednici.

Obje supruge bi trebale strogo da se čuvaju ideja koje bi im se mogle uvući u glavu da zatruju mužev um sa negativnim i lošim pričama jedna o drugoj, posebice se treba suzdržati od laži kao i izmišljanja i preuveličavanja situacija, to jeste dramatizovanja. Ako između supruga postoji neka nesuglasica one bi trebale lično i međusobno da se potrude da to njih dvije riješe same između sebe. Trebale bi se uključiti u zdravu diskusiju i u dijalog potkrijepljen sa činjenicama i istinitim izjavama. Ako nisu u stanju da riješe svoje razmirice tek onda bi trebale da pozovu svog supruga da im pomogne donijeti ispravnu odluku i da ih posavjetuje pri rješavanju ovog problema. Ako on želi mir u svojim kućanstvima on bi trebao da pristupi ovom problemu hladne glave i čistog i nepomućenog razuma. Nebi trebao da bude subjektivan niti pristrasan ni jednoj ni drugoj supruzi nego da riješi spor za opštu dobrobit obiju supruga , djece i kućanstava. Ako on ne želi međutim da se miješa i odbija da bude umiješan u ovakav spor on će dalje uzrokovati eskalaciju problema i može direktno da doprinese raspadu kućanstava i da izazove ogromne posljedice i mržnju jedne ili čak obje supruge. Iz ovakvih razloga suprug u poligamnom braku mora da bude čvrst, postojan ali i pošten i pravedan, sa velikim kvalitetama diplomate i mudraca. Suprug ako ima ovakve kvalitete, on ima svaku šansu da ima uspješan i kvalitetan poligamni brak i da zaštiti svoje supruge od razvoda.

Žena koja stupa u poligamni brak prvenstveno treba da testira svoju sopstvenu iskrenost, mudrost i samodisciplimu i sabur, i da se potrudi da položi ovaj veliki ispit. Ako se supruge žele takmičiti, to jeste ako su veoma ambiciozne i imaju takmičarski duh, one bi se trebala takmičiti u činjenju dobrih dijela i da udovaljaju svom suprugu i pomognu jedna drugoj, tražeći zadovoljstvo Uzvišenog Allaha.

Svaka žena treba da bude nesebična i pravedna u smislu da vrijednuje pravo druge žene, pravo koje ona ima nad suprugom. Vremena koja suprug provodi s jednom i drugom suprugom su dezignirana i određena od njega samoga. On je taj koji će sugerirati i reći svojim supružnicama kod koje i kada će provesti svoje dane i noći. Dosađivanje i konstanto nametanje jedne od supruga kada nije njen redoslijed u boravljenju i provđenju vremena s mužem može da doprinese narušavanju harmonije u obje bračne zajednice. Žene se moraju trenirati u samodisciplini i saburu i shvatiti da je to vrijeme koje suprug provodi kod svoje druge supruge samo njeno vrijeme i da ova nema pravo na to. U slučaju neke hitne situacije bilo da se radi o djeci ili njoj samoj, zdravstvenog problema ili pogoršanja, sasvim je razumno da se suprug mora o tome izvijestiti. U slučaju napada na njegovu imovinu ili čast, takođe bi bilo potrebno da se muž izvjesti o tome.

Međutim, sitnice i banalni detalji koji ženska fitra neminovno može da izmisli i da se s time kao izgovorom nameće pri obitavanju muža kod druge supruge bez ikakve sumnje će doprinijeti narušavanju lijepih i harmoničnih odnosa i može dovesti do nepotrebnih svađa i eskalacija. Pri ovome je potrebno da obje supruge shvate tačno i jasno šta znači biti u poligamnom braku, jer ipak nije svaka žena sposobna da dijeli svog muža. Ovakva organizacija ima naravno svoje prednosti, kada surpuga želi da se psihički ili fizički odmori, da se posveti samo sebi ili svojoj djeci ili svojim aktivnostima, kao što je neki koristan hobi, boravak kod svoje porodice ili školovanje, onda odsustvo supruga joj dolazi kao olakšica. Ljubav supruga nije ista i nemože se jednako vrijednovati, međutim treba da bude opštepoznato i jasno, da ako je muž pravedan, pošten i častan, ali prije svega se vlada po Allahovim zapovjedima on neće narušiti duševno stanje i mir niti jedne od supruga, ali i njihova saradnja i kooperacija igra ogromnu ulogu u svemu ovome. Njih dvije bi trebale da budu veoma razumne i da prostudiraju stanje svog supruga u kojem se on i nalazi. On je sam a njih su dvije! One bi trebale da se koriste racionalnim činjenicama i pri tome budu nesebične i velikodušne prema mužu. Ipak, svi smo stvoreni od kvarljive materije i podložni utjecajima šejtana i ostalih ljudskih faktora.

Neminovno je da će doći do ispada i svađa, ali pri tome treba upotrijebiti svoje islamsko znanje i vladati se po sunnetu Poslanika sallallahu alejhi we selleme! Trebamo pribjeći Kur'anu i Sunnetu za svako rješenje životnih problema. U svakom slučaju za ovakav sistem bračne zajednice, osobe koje pristupaju u ovakav brak bi trebale i poželjno bi bilo da posjeduju mnogo islamskog, šerijatskog i fikhskog znanja o ovoj tematici kako nebi narušili prava jedni drugih a s time čak i svoja lična prava. Islam je počastio žene a i muškarce najčastijim dinom, na nama je da to iznesemo na našim plećima do Sudnjeg Dana, a posebice za muža je bitno da ta pleća budu u proporcionalnom balansu a ne kriva na jednu ili drugu stranu, zbog nepravde koju je nanio suprugama, zbog svog neznanja, ili svojih strasti ili poriva.

http://www.youtube.com/watch?v=RZaEWgNqvuo

http://www.youtube.com/watch?v=dkOOjIiVqg0

http://www.youtube.com/watch?v=ngW3Y4_luDY

http://www.youtube.com/watch?v=Yt2FrCzfzlM

31.03.2012.

Poligamija - VISEZENSTVO,danas izlaz ili propast?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Poligamija-VISEZENSTVO, danas izlaz ili propast?

 

Tema koja je danas u mnogim drustvima ,dali sala i neki imaju cist nijjet-namijeru ...ali kod Allaha Uzvisenig nije nista skriveno...ono sto radimo,govorimo i tajimo u svojim prsima pa eto bujrum...

Današnji zapad zagovara slobodu ispoljavanja bilo kojeg vjerovanja, slobodu govora bez obzira na to kakav je sadržaj tog govora; a dosta je govora kroz koji se skrnave svetinje islama. Institucija slobode izražavanja u demokratiji nije isto što i sloboda izražavanja u islamu. Islam dozvoljava slobodu izražavanja samo kada je lijep i dozvoljen govor u pitanju, govor koji koristi čovječanstvu, govor koji ne sije smutnju i razdor među ljudima. Tako Allah s.w.t. u Kur’anu kaže: "Allah ne voli javnost zlog govora, izuzev onoga kome je učinjena nepravda”. (4, 148)

Obzirom da živimo u Evropi koja sa podozrenjem gleda na sve što dolazi sa islamskog istoka, pa tako i na šerijatski propis poligamije, ne iznenađuju negativne  reakcije. U isto vrijeme, prateći programe evropskih elektronskih medija uočava se sistematsko i svjesno reklamiranje perverznih pojava koje su praktično zahvatile ovaj "civilizovani svijet”. TV-stanice, u najgledanijim terminima, gledaocima nameću teme o legalizaciji homoseksualizma, bluda i drugim nastranostima zbog kojih je Allah, dž.š., kako se navodi u Kur'anu, uništavao pojedine narode, kada su u tome svaku mjeru prevršili. Nažalost, svjedoci smo vremena kada se sistemski grijeh izdiže na nivo vrijednosti, dok se ono što je prirodno i u određenim prilikama nužno, ismijava i apriori odbacuje. Evropa je već davno zabranila poligamiju a legalizovala homoseksualizam, lezbejsku ljubav, prostituciju, a u nekim skandinavskim zemljama, zadnjih nekoliko godina aktuealizuje se i pitanje braka sa odredenim životinjskim vrstama. Svjesni te činjenice obaveza je, islamskim dokazima, istorijskim i pragmatičnim razlozima, bar djelimično, osvijetliti ovaj vjerski propis i približiti ga javnosti, nadajući se nagradi Uzvišenog, koji je u svojoj Knjizi kazao: "Ko poštuje Allahove propise – znak je čestita srca.” i "Ko poštuje Allahove svetinje, uživaće milost Gospodara svoga.” (El-Hadždž, 32, 30.)

 

Poligamija kroz povijest

Poligamija predstavlja brak u kojem supružnik ima više od jedne žene, dok poliandrija predstavlja brak žene sa više muškaraca. Kur'an je jedina sveta knjiga koja kaže „oženi samo jednu." U svim drugim religijskim skriptama, bilo to u Vedi, Ramayani, Mahabharati, Geeti, Tori ili Bibliji, se ne može naći restrikcija u ženidbi više žena. Poligamija nije izum islamskog svijeta. Ona je postojala mnogo prije pojave posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.w.s., postojala je među svim istočnim narodima: Židovima, Perzijancima, Arapima itd. Islam ne podstiče poligamiju nego je samo ograničio njen broj i u isto vrijeme, propisao uslove za njeno praktikovanje. Islam, samo u kontinuitetu, nastavlja ono što je bio propis u ranijim religijama. Nema nijedne religije koja mu je prethodila a da zabranjuje poligamni brak, jer to nije odluka bilo kojeg pojedinca, vlade ili parlamenta, već propis Gospodara svjetova. Stoga oni narodi koji su prihvatili islam, prihvatanjem poligamije nisu dobili ništa novo.

Zapadnjaci sami priznaju da je u srednjem vijeku ženi na Istoku bilo daleko bolje nego ženi na Zapadu. Gustav Le Bon piše: "U danima islamske civilizacije ženama je bio dat isti položaj i status koje su evropske žene imale tek puno vremena nakon toga. To znači da se nakon viteškog ponašanja andaluzijskih Arapa taj primjer počeo širiti po Evropi”...
Le Bon dalje navodi: "Običaj monogamije u zapadnim zemljama je čista farsa i prazna formalnost koja je propisana jedino u pravnim knjigama, budući da u stvarnom socijalnom životu nema ni traga od toga. Osim toga, poligamija je postojala na Istoku u zakonskom obliku, to znači prihvaćanje bračnog ugovora sa ženom i očinskih obaveza prema njezinoj djeci, dok je na Zapadu ona bila pod okriljem hipokrizije i u nezakonitom obliku, u obliku upuštanja u intimne veze s prijateljicama i ljubavnicama, bez sklapanja bračnog ugovora sa ženom i bez ikakvih očinskih obaveza prema njezinoj djeci.”

 

Opšta pravila poligamije u islamu

Zašto je muslimanu dozvoljeno imati više odjedne žene? Drugim riječima, zašto je poligamija islamom dozvoljena? Objasnit cemo!

 

DEFINICIJA POLIGAMIJE

Poligamija je brak u kome jedan čovjek ima više od jedne žene. Za razliku od poligamije, poliandrija je tip braka u kome žena ima više muzeva ,da nas Allah toga sacuva-amin a i sami su dokazali mrznju i prezir prema tome da zena ima vise partnera jer im je danas zena kod kafira postala JEFTINA i lahka roba krenuci u kuci,na poslu,na reklama,kod djece,itd...BEZVRIJEDNA!!!

U islamu, poligamija je dozvoljena, a poliandrija apsolutno zabranjena. Sada da pređemo na postavljeno pitanje:

U Kur'anu se kaže: „Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom" (4, 3).

Propis višeženstva bi se trebao prvenstveno koristiti kao pružanje utočišta ženi, a ne kao činjenje bluda sa njom. Stoga se u Kur'anu kaže: „...i čestite vjernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga prije vas, kad im vjenčane darove njihove dadete s namjerom da se njima oženite, a ne da s njima blud činite i da ih za prilježnice uzimate..." (5, 5).


Dakle, svrha poligamije u islamu ne bi trebala biti svedena na zadovoljavanju seksualne strasti. Ona bi trebala biti prvenstveno okrenuta prema udovicama i materijalno ugroženim tj. neudatim ženama kojima treba pružiti utočište.

 

Prva žena prilikom sklapanja braka može ugovorom ili dogovorom uvjetovati muža o spriječavanju ženidbe sa drugom ženom, međutim, Uzvišeni Allah višeženstvo nije uvjetovao traženjem saglasnosti od nje. Kako god, prva žena trebalo bi, u duhu islamske dobrodušnosti, za volju i ljubav svoje sestre u islamu, suosjećati se sa njenim problemom. Takođe, muškarac mora biti spreman za poligamni brak. Ovaj propis je uslovljen materijalnom, zdravstvenom i duševnom sposobnošću. Ako nedostaje uslov sposobnosti ili mogućnosti, onda poligamija nije dozvoljena.

 

Obavezno je da muškarac mora biti pravedan prema svakoj od žena u njegovom posjedu, tj. ne smije jednu zapostaviti, a prema drugoj vidno naginjati. Ono što se traži jeste pravednost u odnosu prema ženama, njihovom izdržavanju, obitavanju kod njih, ali kada je riječ o srčanoj naklonosti ili duhovnim osjećajima i emocijama, to se ne traži ni od koga, jer je to nešto van ljuduske kontrole i to je ona pravda o kojoj Uzvišeni Allah, kaže: "Vi nećete moći potpuno jednako postupati prema ženama svojim” ( En Nisa, 129).

 

Jača ljubav prema jednoj ženi, mora ostati unutar grudi i ne smije se prenijeti na ponašanje ili postupak koji će povrijediti osjećanja drugih žena, ili da se nanese šteta njihovim interesima ili interesima njihove djece a sve u korist jedne žene i njene djece.

Mnogi ljudi su u zabludi da je muslimanu obaveza da ima više od jedne žene. U islamu svaka stvar potpada pod jednu od sljedećih pet kategorija:

 

1.        Farz – obaveza ili dužnost.

2.        Mustehab – preporučeno ili podstiče se na to dijelo/pohvalno.

3.        Mubah – dopušteno ili dozvoljeno.

4.        Mekruh – nije preporučeno ili ne podstiče se se na to dijelo.

5.        Haram – zabranjeno.

 

Poligamija spada u "mubah” tj. srednju kategoriju dopuštenih stvari. Musliman koji ima dvije, tri, četiri žene ne može biti bolji musliman u poređenju sa muslimanom koji ima samo jednu ženu!

U ovom slucaju ovakav muz-covijek je samo na vecem iskusenju,blizi je vecem grijesenju od onog koji ima samo jednu zenu-hanumu!!! Skontaj te sami!!! Jer nekada je i sa jednom toliko obaveza,pa prema zajednickoj djeci,familiji,toliko kusnje i grijesenja-nesporazuma a sta tek reci za onog da mu je Allah na pomoci-amin,koji ima dvije...tri...ili cetri da mu Allah pomogne a njiima-zenama olaksa-amin

 

Praktični razlozi za poligamiju

Sigurno da svakoj ženi više odgovara da u braku bude sama sa svojim supružnikom. Naravno, prirodno je za mnoge žene da budu ljubomorne na bilo koju ženu sa kojom djeli svog muža, međutim da bude ljubomorna je jedna stvar, ali da mrzi propis Uzvišenog Gospodara ili da ga poriče, odnosno odbija - je sasvim nešto drugo. Kaže Uzvišeni Allah s.w.t.: "Kada Allah i Poslanik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahodjenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne posluša, taj je sigurno skrenuo s pravog puta." (33:36). Sama pomen poligamije kod žene stavara averziju, jer kako je ljubav jedna od najuzvišenijih stvari na ovom svijetu, prosto je nemoguće da ona svog supruga dijeli sa nekom drugom. Međutim, ako ne ljubav, ponekad nužnost zahtijeva poligamni brak kao najadekvatnije rešenje.

 A molim Allaha da nikog nuzda ne natjera na ovaj korak-VISEZENSTVA,jer iz jednog iskusenja nuzde,neimastine,potrebe za sexom insan ide mislim jos u vecu iskusenje da bude ta druga,treca ili cetvrta da bi sacuvala se od gladi,da bi sacuvala svoju cast,smirila svoje strasti-halal sexom,da bi imala druga kraj sebe ,da bi pomagala svoga muza u kusnji i ako dolazi jadna kazem bas tako ''JADNA'' iz svoje kusnje na vecu kusnju njega i njegove bolesno ljubomorne prve hanume,dolazi na stepen da je dzematlije pljuju kao da je estagfirullah blud pocinila (danas je tako gledana ta druga u visezenstvu jer je muza otela nekoj zeni estagfrirullah) gledajuci dzahilskim ocima!!!

Jah...Ja Rabbi olaksaj nam kusnju i nestavlja nas na kusnju koju necemo moci podnjeti-amin

Tako, jedan od uzroka  poligamnog braka,bi trebala biti  je i materijalna osiguranost supružnika sa jedne strane tj. nezbrinutost i siromaštvo žena ili udovica sa druge strane. Sa ove tačke gledišta poligamija u nekim državama biva neophodna. Takođe, jedna od nužnosti poligamnog braka su djeca, tj. ako je žena nerotkinja. Da li je ispravnije razvesti se od svoje supruge nerotkinje, a ona možda nema gdje, ili je ispravnije oženiti još jednu koja će rađati djecu? Ovaj primjer imamo detaljno opisan u Bibliji u slučaju sa poslanikom Avramom (Ibrahimom a.s.). Iako postoje gineokolozi, koji su u stanju prije braka utvrditi plodnost supružnika,  mnogo je slučajeva gdje je apsolutno sve ispravno kako kod supružnika tako i kod supruge, pa opet ne mogu dobiti dijete ni na koji način. Samo od Allaha s.w.t. zavisi koliki će i kome će dati porod. Opet, dokaze za ovo imamo opisane kako u Bibliji, tako i u Kur’anu, na primjeru poslanika Ibrahima a.s.

Kada Allah s.w.t. pruža neki propis, On ga takođe daje kako bi se manjom štetom  uspostavila veća korist tj. globalno blagostanje. Manja šteta u ovom slučaju je za prvu ženu, dok je mnogo veća korist za drugu, koja je prije toga bila udovica, ili je bila nezbrinuta, ili je bila dovedena do velikog stepena siromaštva, da joj je opstanak bio ugrožen.  Ako saberemo manju štetu sa velikom korišću, dobit ćemo ipak pozitivan rezultat.

Drugi od osnovnih razloga neophodnosti poligamije je veći broj žena u nekim drđžavama. Bez poligamije veliki broj žena uskraćen je prava na porodični život i potomstvo. U SAD-u broj žena u odnosu na muškarce je veći za 8 miliona. Velika Britanija ima 4 miliona žena više u poređenju sa muškarcima. Njemačka ima 5 miliona žena više u poređenju sa muškarcima. Rusija ima 9 miliona žena više u poređenju sa muškarcima. Samo Allah s.w.t. zna koliko još žena u određenim krajevima ima više u poređenju sa muškarcima.  

Koje je pravo rešenje za njih? Da li je ispravnije da u poligamnom braku uživaju sva prava majke i supruge, ili je ispravnije da ostanu neudate? Mnoge neudate koje sebe smatraju vjernicama, tokom života, sigurno većina, bit će izložene teškim iskušenjima. Stoga Allah s.w.t. poligamnim brakom želi ženu vjernicu spasiti od bluda, od tog smrtnog grijeha, želi joj dati sva prava i samim tim Džennet na onome svijetu.

Što se tiče nevjernica, mnogi misle da se one radije odlučuju na samostalan život sa razmjenom partnera. Osim što joj taj život neće donijeti nikakva dobra na onom svijetu, sama statistika kaže suprotno. U anketi "Usa Today” iz 1998. upitano je 4.700 žena koje upražnjavaju odnose sa oženjenim muškarcima "koji bi status željele.”  Izjavile su da bi radije postale drugom ženom, nego ostale ljubavnice, jer tako ne posjeduju ni prava ni finansijsku ravnopravnost udatih žena i osjećaju se iskorištenim. Možda da njihovo mišljenje kao žena koje već dijele muškarca na onaj drugi način nije adekvatno, ali kako god, one radije stupaju u seksualne odnose sa oženjenim prije nego da budu usamljene.

Statistika u BiH, koju je period od '92 - '95 razarao prljavi rat, pokazuje da omjer u određenim krajevima zna iznositi 1:27, da 1:27. Na nama je da zamislimo o kakvoj se socijalnoj katastrofi radi u ovom muslimanskom društvu koje je desetinama godina bilo potčinjeno komunistickom režimu, da bi nakon oslobađanja iz komunističkih ralja pali u zakone, koji ih jos žešće razdiru. Šta učiniti sa djevojkama koje ne nađu muževe među vjernicima? Hoćemo li ih pustiti da se udaju za nevjernike, što je Kur’anom zabranjeno? Samo zato što pojedini ili pojedine među kapricioznim odbijaju instituciju višeženstva!? Ili oni više vole da muslimanske djevojke budu uzete kao ljubavnice ili bludnice iza zastora, kao što je to slučaj modernog 21 vijeka? Allah s.w.t. kaže: "O vjernici, kada vam vjernice kao muhadžirke dođu, ispitajte ih – a Allah dobro zna kakvo je vjerovanje njihovo – pa ako se uvjerite da su vjernice onda ih ne vraćajte nevjernicima: one njima nisu dopuštene, niti su oni njima dopušteni”… (60, 10)

 

Vjernice a same jer je tesko naci iskrena vjernika!!!!

Mora se istaći da ima žena koje kao neudate žive u skladu sa Allahovim s.w.t. propisima. Na njima je veliko iskušenje, a onaj ko je u iskušenjima strpljiv, taj je Allahu s.w.t. bliži. Ipak, kada situacija to iziskuje tj. ako je neophodno, žena muslimanka bi trebalo da podnese manje privatne gubitke u prevenciji velikog gubitka. U svim slučajevima ženi se stavlja da sama izabere ono što za nju predstavlja najmanji privatni gubitak, pod uslovom da njen izbor tj. budući život bude u skladu sa moralnim načelima Kur’ana.

Uskraćivanje emocionalnog zadovoljstva ženi je opasnije od uskraćivanja tjelesnog zadovoljstva, upražnjavanje fizičkih potreba, a bez osjećaja ljubavi, nema nikakvog pozitivnog uticaja na ženu. Lijepa riječ, lijepo ophođenje utiče na nju mnogo više, a to je na kraju čini zadovoljnom i kod upražnjavanja fizičke potrebe.

 

Da Allah nas ovog sacuva-amin

Treći razlog je veliki broj homoseksualaca u svijetu. Njihova brojnost takođe povećava broj neudatih žena. Ako se uzme u obzir da u SAD-u ima 25 miliona homoseksualaca, to bi značilo da tamo ima oko 33 miliona slobodnih žena. Da li možemo sa sigurnošću reći da će većina njih živjeti moralnim životom bez razmjene partnera? Da li je država sposobna zaposliti svih 33 miliona žena i tako ih osposobiti za samostalan život? Ako SAD može, da li može Rusija, ili neke druge siromašnije zemlje?

Četvrti razlog je statistički pokazatelj, konkretno u SAD, gdje je svako šesto dijete rođeno iz vanbračne veze. Da li to dijete zaslužuje da ima oca? Koliki je teret na majci odgajati ga? Koliki je teret na državi u obezbijeđenju materijalnih sredstava? Zbog majke koja je vanbračno dobila dijete, odbija se zarada ljudima koji pokušavaju pošteno zaraditi za sebe i svoju familiju. Čak šta više, u zapadnim zemljama među ženama postalo je poželjno imati što više vanbračne djece, kako bi se imalo što više novca na osnovu njih. Ovo bi značilo da zapad svojim zakonima u stvari podstiče rađanje vanbračne djece, svjesno opterećujući sopstveni budžet. Sa druge strane poligamija po islamskom principu tj. u islamskom šerijatskom društvu ne pravi nikakvu finansijsku štetu državi. Kako se poligamnim brakom rješava problem nezbrinutih žena, tako poligamni brak donosi  korist državnom budžetu. Ukratko, svako odstupanje od Allahovog s.w.t. zakona vodi kontra efektu. Kontra efekat kod zapadnih zemalja finansiranjem majki  sa vanbračnom djecom dolazi do izražaja upravo u slučaju arapa koji poligamnim brakom imaju više žena i djece. Sam Allah s.w.t. će primorati zapad da svoje zakone postepeno usklađuju sa šerijatom, a On najbolje zna.

Kako god, u ma kakvom blagostanju žena živjela, ona je istinski nezadovoljna svojim životom bez muža. Hiljadu poslova, hiljadu zarada ne može zadovoljiti potrebu žene za prirodnim životom, bilo da se radi o njenim tjelesnim potrebama ili nagonu, potrebi duše ili intelekta za smirenjem i druženjem u porodici. Mnogi misionari zapadnjačkog stila opredjeljujući se "isključivo” za monogamni brak, iako sebe deklarišu kao gorljive zaštitnike prava žena, su u biti uzurpatori njenog osnovnog prava. One zajednice čije je spiritualno jamstvo prožeto pobožnošću i čednošću vođstvom velikih božanskih religija riješile su taj problem putem poligamije, a zajednice kojima vrijednosti pobožnosti i kreposti previše ne znače, od tog su fenomena napravile sredstvo razbludnosti i propasti.

Pročitajmo šta o svemu tome kaže gospođa Ani Bizant, teozof:
"Zapad tvrdi da ne prihvata višeženstvo. Medutim, muškarci na Zapadu našli su načina da zaobiđu zakon i da održavaju seksualne odnose sa više žena i to bez odgovornosti koje traži zakonski brak.


Time im je omogućeno da odbace neželjene ljubavnice kad god im se prohtije, ne ostavljajući joj drugi izbor nego da ode na ulicu i oda se javnoj i masovnoj prostituciji. Sudbina takve žene neuporediva je sa pozicijom žene koja je ušla u poligamni zakonski brak i koja, iako dijeli muža sa drugom ženom, uživa muževljevo starateljstvo, postaje majka, pa i nana (baba) u porodici. Kada noću posmatram hiljade žena na našim ulicama uvjerena sam da Zapad mora učiti od islama i mora prestati kritikovati islam u vezi sa višeženstvom. Islam omogućava ženi u poligamnom braku da ima muža i djecu u svom krilu na legitiman način i sa svim dužnim poštovanjem. A to je mnogo bolje, sretnije, poštenije i dostojanstvenije za ženu od neizvjesnog i teškog samotničkog života u društvu i na ulici. Ona nosi njegovo nezakonito dijete, a zakon je uopšte ne štiti.”

 

Zenidba pa drugom,bez saglasnosti prve hm-uvijeti sa  ultimatumima!!!

Zenidba sa drugom bez saglasnosti prve zene -  Među uvjetima se ne spominje saglasnost prve, druge ili treće žene. Teško bi ijedna žena pristala na davanje dozvole. Nije u prirodi žene da pored sebe voli i želi vidjeti drugu ženu koja bi isto tako bila draga mužu kao i ona i koja bi isto tako imala prava kao i prva. Dijeliti muža ne želi ni jedna žena. I to je sasvim prirodno. Možda upravo zbog težine dobivanja dozvole ili saglasnosti Uzvišeni Allah višeženstvo nije ni uvjetovao traženjem saglasnosti od prve žene.

Kaze Uzviseni Allah s.v.t.: "Kada Allah i Poslanik Njegov nesto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahodjenju postupe. A ko Allaha i Njegova Poslanika ne poslusa, taj je sigurno skrenuo s pravog puta." (33:36)

Uzviseni Allah, koji nas je stvorio, zna najbolje sta odgovara ljudskom bicu i sta ne odgovara. Da je ostavljeno na nama mi ne bi mogli podnijeti nase poslove ni za jednu sekundu.

 

Pitanje: Vecine zena danas!!!!

''Da li je muzu dozvoljeno da se ozeni drugom zenom, bez pitanja i saglasnosti prve zene??...''

Posto danas imamo brace sto oprvadavaju ono cemu teze.

Odgovor:

Među uvjetima koje je islam postavio za dozvolu višeženstva su pravednost i materijalna pretpostavka. O pravednosti Uzvišeni Allah kaže: „Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri.“ Ako strahujete da nećete pravedni biti, onda sa jednom...“ (En-Nisa, 3) Poslanik s.a.v.s. u hadisu kaže: „Ko bude imao dvije žene pa jednoj od njih bude iskazivao veću simpatiju, na Sudnjem danu će se pojaviti vukući jednu svoju polovinu, jadan i naheren.“ (Ibn Hibban)

Ko nije potpuno uvjeren u sebe, da je u stanju biti pravedan prema obje ili više svojih supruga u hrani, piću, odijevanju, stanovanju, noćivanju i izdržavanju, onda mu je zabranjeno oženiti se s više od jednom ženom. A iskazivanje veće simpatije koje je spomenuto u hadisu odnosi se na povredu prava žene, a ne na simatije srca.

Uvjet o materijalnoj mogućnosti za ženidbu se spominje u brojnim pravnim djelima. Muškarac koji nije sposoban izdržavati dvije ili više žena a upusti se u ovakvu avanturu, čini grijeh.

Među uvjetima se ne spominje saglasnost prve, druge ili treće žene. Teško bi ijedna žena pristala na davanje dozvole. Nije u prirodi žene da pored sebe voli i želi vidjeti drugu ženu koja bi isto tako bila draga mužu kao i ona i koja bi isto tako imala prava kao i prva. Dijeliti muža ne želi ni jedna žena. I to je sasvim prirodno. Možda upravo zbog težine dobivanja dozvole ili saglasnosti Uzvišeni Allah višeženstvo nije ni uvjetovao traženjem saglasnosti od prve žene.

Činjenica je da bi veliki broj žena radije bio spreman oprostiti svome suprugu i ljubavnicu i zinaluk, „sam nek je daleko od očiju“, ili „sam nek je ne dovodi kući“, što je naravno veća greška i teži grijeh nego da se suprug legalno oženi. Da nas Allah toga sacuva i da mi kao zene sacuvamo sebe i one koje imaju svoje muzeve od GRIJEHA-harama i da ih zadovoljimo u svkom segmentu da nebi oni krenuli u haram nasim sebebom a kazna Dzehennema je teska sestro pa osaburi!!! Ono sto je Allah odredio nam,tebi,meni,njemu biti ce samo kako je On Allah odredio pa ako je i to oderdio da iskusa nas el hamdu lillah,to je ispit nama svima,tebi,meni i njemu!! A on ako je nesposoban ,nece dozvoliti da se zeni i da dodoje OSAKACEN NA Sudnji dan ,radi nepravde prema svojim zenama!!!

Poslanik s.a.v.s. u hadisu kaže: „Ko bude imao dvije žene pa jednoj od njih bude iskazivao veću simpatiju, na Sudnjem danu će se pojaviti vukući jednu svoju polovinu, jadan i naheren.“ (Ibn Hibban)

U nekim slučajevima višeženstvo je dobro i kao rješenje socijalnog pitanja u nekoj državi. Posebno u područjima koja su bila obuhvaćena ratom. Velikom broju udovica udaja za imućnog oženjenog muškarca i legalan, častan i čist život, bolji je nego samački i siromašni.

 

Poligamija nije legalizovani oblik bluda

Allah s.w.t. nije vjernicima zabranio neku stvar, a da im nije dao bolju od nje. Zabranio je gatanje strelicom, a dozvolio istiharu (vrsta molitve), zabranio je kamatu, a dozvolio unosnu trgovinu, zabranio je kocku, a dozvolio korisna natjecanja, zabranio oblačenje svile (muškarcima), a dozvolio različite vrste raskošne odjeće od vune, pamuka i sl., zabranio je blud  i homoseksualizam, a dozvolio brak sa lijepim ženama, zabranio je opojna pića, a dozvolio razna ukusna i korisna pića i sl.

Jedna od najnegativnijih posljedica nasilne ateizacije minulog komunističkog režima jeste rasprostranjenost bluda u našem društvu. Rezultat bluda su razorene porodice, vanbračna djeca koja ne dobijaju pažnju dvoje roditelja u bračnoj zajednici, razne bolesti i nemoral, iskorištavanje djevojaka, neželjene trudnoće, uništeni životi i još bezbroj katastrofalnih posljedica ovog harama (zabrane).

U poređenju sa poligamnim islamskim brakom uspostavljenim na temeljima Kur’ana, kod vanbračnih tj. kod Allaha s.w.t. nezakonitih veza - djeca većinom ne znaju ko im je otac. Samim tim ona nemaju očinsku ili majčinsku ljubav, a nerijetko se rađaju zaražena sa HIV-om. U poligamnom islamskom braku nema ubijanja novorođenčadi, za razliku od djece rođenih putem vanbračnih bludnih radnji, koja često završavaju udavljena ili bačena u kantu sa otpacima. Kada bi se mogao čuti njihov krik,vrisak,njihova optužba, zatresli bi se nebesa i zemlja, a njihov jecaj uzbudio bi mrtve. Zbog čega su ubijeni, kakav su to grijeh počinili? Ubijeni su zbog nesputanih životinjskih strasti njihovih roditelja. Ovo su neki od najosnovnijih, između ostalog mnogobrojnih dokaza da poligamni brak nije što i vanbračni seks. 

"A kada na Sudnjem danu živa sahranjena djevojčica bude upitana - zbog kakve krivice je umorena?” (Takwir ,8 - 9).

U poređenju sa poligamnim islamskim brakom, u kojem poštujući islamske propise ne može biti oboljelih HIV-om, posledice nezakonitog bluda trenutno su 33.2 miliona oboljelih u svijetu. Zašto u islamskom poligamnom braku nema oboljelih? Zato što se HIV najčešće prenosi bludom a blud je muslimanima zabranjen, tako da su od ove pošasti sačuvani i suprug i njegove supruge. U Kur’anu se kaže:

"Bludnik se ne treba ženiti osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba biti poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima”. (24, 3)

Za razliku od poligamnog braka, nezakonitim bludnim radnjama od HIV-a godišnje umire preko 2 miliona ljudi, od toga 330.000 djece. Svakih 5 sekundi zarazi se po jedna osoba.

Takođe pri upražnjavanju zabranjenih odnosa uvijek treba imati na umu da seks ima neželjne posljedice koje mogu biti i neke druge spolno prenosive bolesti.

I dok u Kur’anu postoji jasan i najbolji preventivni lijek za sprečavanje spolno prenosivih bolesti tj. ne činiti blud, ljudi modernog 21. vijeka se ne bave uzrocima već posledicama, pa stoga savjetuju oboljelima:

*Očuvanje povjerljivosti/tajnosti

*Davanje informacija u vezi sa HIV testom svima koji o tome razmišljaju

*Obezbijediti sredinu bez osuđivanja u kojoj se ljudi osjećaju slobodni da zatraže potrebnu njegu i podršku

*Procijeniti visoko-rizično ponašanje i pružiti savjetovanje o tome kako da se reduciraju određena ponašanja

*Obezbijediti informacije ljudima o opcijama liječenja

*Voditi adekvatne intervencije da se održi ili produži dobro zdravlje

*Viđati pacijente često da bi se omogućio kontinuitet njege i nadgledalo liječenje

*Nalaženje vremena za razgovor i slušanje ljudi koji traže usluge.

*Uloga zdravstvenih radnika je u jednakom tretmanu svih pacijenata (bez osude, uz povjerenje i poštovanje prava svih pacijenata)

 

Hadisi o pokuđenosti bluda

"Došao je Allahovom poslaniku mladić koji mu reče: ‘Allahov Poslaniče, dozvoli mi da ucinim blud.’ Ljudi kad su ovo čuli počeše ga grditi, a Allahov Poslanik s.a.w.s. mu reče: ’Da li bi volio da neko sa tvojom majkom čini blud?’ ‘Ne bih Allahov Poslaniče’ -odgovori mladić. ‘A dali bi volio da neko sa tvojom sestrom počini blud?’- upita ga Allahov Poslanik. ‘Ne bih Allahov Poslaniče.’ ‘Ni drugi ljudi ne vole da se čini blud sa njihovim majkama, sestrama, tetkama’ -reče mu Poslanik a.s. Nakon toga stavi plemenitu ruku na mladićevu glavu i prouči mu dovu (molitvu):  ‘Gospodaru, oprosti mu njegove grijehe, očisti mu srce,sačuvaj mu njegov spolni organ’ (kako ne bi počinio blud). Nakon ovoga, ovaj se mladić ni za čim nije osvrtao. (Bilježi Imam Ahmed).”

"Prenosi se od Allahovog Poslanika s.a.w.s. da je rekao: ‘Dok sam jedne noći spavao, u snu sam vidio dvojicu ljudi koji me uzeše pod ruku i povedoše do nekog visokog brda, te mi rekoše: ‘Popni se.’ Ja rekoh:  ‘Ne mogu se popeti.’ Oni mi rekoše:  ‘Mi ćemo ti pomoći.’ Ja se popeh i kad sam bio nasred brda začuh neke glasove. Upitah ‘Kakvi su ovo glasovi?’  Oni mi rekoše ‘To su jauci stanovnika dzehennema’. Zatim me povedoše i stigosmo do skupine ljudi od koji nikad nisam vidio deblje, niti osjetio goreg smrada od njihovog, niti vidio nikog ružnijeg od njih. Zaudarali su popt zahoda. Upitah –‘Ko su ovi ljudi?’ Rekoše mi ‘To su bludnici i bludnice’ (Imam El Hakim).”

"Prenosi se od Alije r.a. da je rekao:  ‘Na Sudnjem danu do ljudi će dopirati neki ružni miris koji će uznemiravati vjernike i nevjernike. Kada taj miris postane nepodnošljiv i kada ih gotovo potpuno zaguši, začut će se glas koji će im reći ‘Znate li kakav je ovo smrad koji vas uznemirava?’ Ljudi će reći: ‘Ne znamo. Znamo da nam je postalo nepodnosljivo.’ Tada će im glas reći: ‘Ovaj smrad dolazi iz spolnih organa bludnika i bludnica koji su umrli, a koji se nisu pokajali.’ (Ibnul Kajjim el Dzevzijje –‘Uvodjenje zaljubljenih u vrt ljubavi’).”

http://www.youtube.com/watch?v=RZaEWgNqvuo

http://www.youtube.com/watch?v=dkOOjIiVqg0

http://www.youtube.com/watch?v=ngW3Y4_luDY

http://www.youtube.com/watch?v=Yt2FrCzfzlM

30.03.2012.

Sebe i svoje porodice cuvajte od Dzehennemske vatre !!!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!


 Sebe i svoje porodice cuvajte od Dzehennemske vatre!


O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.

Sura Et-Tahrim u početnim ajetima, tretira porodični život Vjerovjesnika, s.a.v.s., a njen kraj govori, takođe, o porodičnoj atmosferi Nuha i Luta, te pobožnosti i svijetlom primjeru Merjeme. Iznoseći sliku postupaka i efekata koji su se desili u vjerovjesničkim domovima, Uzvišeni Allah kroz njihovo pojašnjenje iznosi smjernice muslimanskoj zajednici u pogledu izvlačenja pouke i organiziranja njihovog porodičnog života. O ovome postoji nekoliko različitih predaja koje se navode kao (sebebi nuzul) povod objavljivanju, početnih ajeta ove sure.
Između ove dvije grupe ajeta Allah, dž.š., u kontekstu iznošenja detalja porodične atmosfere, objavio je šesti ajet, kao opći poziv sljedbenicima dini islama, da vode brigu o članovima svojih porodica, od kojih će ovisiti sklad njihovog dunjalučkog života. U ajetu se posebno apostrofira neodgovoran odnos i nebriga zbog čega će svaki domaćin, neminovno, biti pitan na Sudnjem danu, a zanemarivanje porodice izvrgava čovjeka opasnosti da bude bačen u vatru, koja se spominje u ajetu.


Riječi Uzvišenog sebe i porodice svoje čuvajte od vatre, Ibn Kesir objašnjava ovako: «tj. naredite samima sebi, svojim ženama, djeci, braći, rodbini, poslužiteljima i poslužiteljkama da Allahu, dž.š., budu pokorni, odnosno zabranite sebi i svima koji su skrenuli s pravog puta da griješe i budu neposlušni Allahu, dž.š.  Brinite se o njima po Allahovim propisima, naređujte im da ih izvršavaju i pomažite im u tome. Kada vidite da neko griješi prema Allahu, dž.š., izgrdite ga i odvratite ga od toga.»
Alija r.a.je na pitanje: «Kako ćemo sačuvati svoju porodicu od vatre, rekao: «Naučite ih, i lijepo ih odgojite!» A Hasan Basri, njhovu zaštitu od džehennemske vatre vidi u «njihovoj odanosti Allahu, dž.š. i podučavanju svemu što je dobro i korisno».
Allahov Poslanik, s.a.v.s., domaćina u porodici uporedio je sa pastirom kojemu je povjereno stado na čuvanje rekavši: «Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoja stada. Vladar je pastir i biće odgovoran za svoje stado. Čovjek je pastir u svojoj porodici i biće odgovoran za svoje stado. Žena je psatir u kući svoga muža i bit će pitana za svoje stado. Sluga je pastir u imetku svoga gospodara i bit će odgovoran za svoje stado. Dakle, svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani za svoje stado.»
A Abdullah bin Omer, radijallahu anhuma, običavao je govorit: «Odgoji svoga sina, jer ćeš biti pitan, kako si ga odgojio i čemu si ga naučio, a on će biti pitan, za dobročinstvo i poslušnost prema tebi.»

S obzirom na značaj islamskog odgoja i misije koju imaju supružnici, u svjetlu ovog kur'anskog ajeta osvrnut ćemo se na roditeljsku brigu i trud pri podizanju i vjerskom usmjerenju porodice.U čemu se ogledaju obaveze prema porodici

Da bi musliman i muslimanka mogli udovoljiti obavezi lijepog odgoja svoje djece oni moraju prethodno voditi računa o izboru supružnika. Pošto je akcenat više stavljen na muškarca kao glavu porodice, on posebno mora razmišljati o svojoj budućoj supruzi koja je nezaobilazni i ključni faktor u čuvanju i odgoju djece. Stoga je Alejhisselam između ljepote, bogastva, ugleda u društvu i vjere, preferirao vjeru s kojom se, kako je rekao, postižu i upotpunjuju sve četiri nabrojane stvari.
Kada se već zasnuje bračna zajednica, supružnici bi trebali nastojati izgraditit skladan i harmoničan bračni život koji će poticajno djelovati na potomstvo. Eventualne nesuglasice i prepirke morali bi zanemariti pred djecom. Roditelji takođe moraju biti krajnje oprezni kada je u pitanju druženje i njihovo slobodno vrijeme. Oni moraju znati šta im djeca čitaju i šta na televiziji gledaju. Raznovrsne igre na računaru postale su skoro nezaobilazni način zabavljanja djece, posebno u urbanim sredinama. Uz njih djeca potroše dragocjeno vrijeme a suštinski ništa korisno ne nauče. Stoga roditelji trebaju nastojati osmisliti korisno vrijeme svoje djece i nastojati da im dokolica ne postane navika. Početne obaveze u porodici

Obaveze prema porodici su višestruke. Od samog osnivanja porodice, domaćin je dužan obezbjediti nužne pretpostavke za islamsko stasavanje njenih članova, koje se ogleda u obezbjeđenju potrebnih uslova za stanovanje, hranu i odijevanje. Dolaskom djeteta na svijet uz obezbjeđenje nabrojanih uslova, sedmi dan, (po nekim predajama prvi dan), djetetu se nadijeva ime, brije glava i kolje kurban-pravi Akika. Prema naučnim istraživanjima, sedmi dan kod novorođenčeta se aktivira čulo sluha, zato se toga dana djetetu uči ezan na desno i ikamet na lijevo uho. Ovaj čin pun je simbolike. Na ovaj način želi se postići da dijete, prvo što čuje, na svom dunjalučkom životu, budu riječi veličanja i priznavanja Jedinog Allaha, dž.š.
Budući da je dženaza jedini farz namaz na kojem se ne uči ezan i ikamet, neki islamski učenjaci skloni su ustvrditi da su ovaj ezan i ikamet, ustvari, ezan i ikamet njegove dženaze. To takođe simbolizira kratkoću i prolaznost života na ovom svijetu, na koji samo što smo došli, valja nam se spremati za njegovo napuštanje.Ustrajavanje na vjerskom odgoju

Uz navedeno roditelji moraju posvetiti dužnu pažnju školovanju svoje djece, u duhu vremena i prilika u kojima ona žive, kako bi ih na adekvatan način osposobili za samostalan i normalan život. Dakako da na putu njihovog intelektualnog i naučnog uzdizanja oni nikada ne smiju gubiti iz vida i vjersku komponentu u njihovom odgoju. Svojim primjerom roditelji na najbolji način svjedoče ponašanje utemeljeno na načelima islama.
Na osnovu riječi Resulullaha, s.a.v.s., razumijemo da se svako dijete rodi sa sklonostima kompatibilnim islamu. Njegova duša je čista i da bi se održala čistom, okolina i roditelji moraju biti čisti. U protivnom dijete se iskvari i udalji od svoje prvobitne prirode.
Koliko su naši pretci posvećivali pažnju odgoju svoje djece, kazuju nam brojni pisani tragovi. Oni koji svojoj djeci zbog zauzetosti važnim poslovima nisu mogli priuštiti predano odgajanje, povjeravali su to posebnim odgajateljima, učenim ljudima, kao što nam potvrđuje sljedeći primjer.
Ibn Haldun bilježi u svom djelu El-Mukaddima da je Harun Er-Rešid, pošto je sina El-Emina predao njegovu odgajatelju, rekao mu: «Ahmere, Vladar pravovjernih ti predade dušu svoju, plod srca svoga. Prepustio je velikodušno tvoju ruku na njega, a poslušnost vladaru je vadžib. Budi prema njemu onakav kao što ti vladar naređuje. Uči ga Kur'anu. Poučavaj ga historiji. Kazuj mu poeziju. Nauči ga sunnetu. Objasni mu gdje će šta govoriti i kako će se obraćati. Zabrani mu da se smije osim u svoje vrijeme. Neka ti ne prođe ni trenutak a da ne iskoristiš priliku da ga nečemu korisnom naučiš, ali da ga pri tom ne rastužiš i razum mu umrtviš. Nemoj pretjerivati u opraštanju, jer će mu dokolica izgedati prijatnom i na nju će se brzo naučiti. Ispravljaj ga koliko možeš bliskošću i blagošću. Ako to ne pomogne, onda strogošću i grubošću.»
Shvatajući značaj ove zadaće, muslimani ranijih generacija su maksimalno nastojali učvrstiti vezu sa svojom djecom i njihovim odgajateljima kako bi na njih izvršili što veći utjecaj. Tako su se žalostili kada bi oni ili odgajatelji napuštali djecu za neki period iz bilo kojeg razloga. Bojali su se da se djeca ne odgoje onako kako to oni žele i na način za kojim žude.
Tako Ragib El-Isfahani spominje da je halifa Mensur poslao jednog čovjeka da grupu Umejjvića koji su bili u zatvoru upita: «Šta vam je najteže palo dok ste u zatvoru? – oni mu odgovoriše: «To što smo propustili da odgajamo našu djecu.» Suština vjerskog odgoja

Od ranog djtinjstva djetetu treba otvarati oči prema Allahovim, dž.š., naredbama, podstičući ga na njihovo izvršavanje i na izbjegavanje Njegovih zabrana. Kada dijete tokom njegovog intelektualnog sazrijevanja počne postepeno razumijevati propise o halalu i haramu i počne se od djetinjstva vezati za njih, neće mu kasnije biti teško da islam usvoji kao svoj životni put.
Svoju privrženost islamu dijete će najlakše postići kroz kontinuirano obavljenje namaza kao jedne od temeljnih islamskih obaveza. Uzvišeni je svome miljeniku Muhammedu, s.a.v.s., rekao: Naredi porodici svojoj da namaz obavljaju i ustraj u tome... (Taha, 132.) Nakon objavljivanja ovih riječi, u nekim predajama navodi se, da se Resulullah do kraja života više nije nasmijao. To je zbog bojazni hoće li ustrajati i uspjeti u izvršenju preuzete obaveze.
Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: «Od sedme godine naređujte djeci da klanjaju, a od desete ih silom tjerajte i razdvajajte ih u postelji.» Islamski učenjaci analogno ovoj naredbi Alejhisselama, preporučuju i privikavanje djece na post, bar po nekoliko dana, kao i navikavanje na hadždž ukoliko mu to roditelji mogu priuštiti. U ranim godinama djetinjstva dijete nije svjesno namaza i ostalih vjerskih propisa, ali se na njima insistira radi sticanja navike koja vremenom postaje njegova duhovna potreba. Ukoliko se dijete u ranoj mladosti navikne na izvršavanje temeljnih propisa islama, njihovo kasnije prakticiranje mu neće pretstavljati tegobu već užitak i zadovoljstvo koje vremenom postaje sastavni dio njegovog bića.
Pored naredbi i zabrana na koje dijete treba privikavati od malena tu je još čitava lapeza aktivnosti na koje roditelji trebaju obratiti pažnju. U hadisu kojeg prenosi hazreti Alija stoji da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: «Odgajajte vašu djecu u znaku tri svojstva: da vole Vjerovjesnika, njegovu porodicu (ehli bejt) i ljubavi prema Kur'anu., jer će hafizi Kur'ana biti u hladu Allahova prijestolja sa Njegovim vjerovjesnicima i odabranim robovima na Dan kada drugog hlada neće biti.»
Da bi se postigla ljubav prema Resulullahu neophodno je djeci kroz njegov životopis približiti njegov savršeni moral i žrtvovanje za islam. Jer njega je Allah Uzvišeni odgojio najljepšim odgojem, kako je to sam Vjerovjesnik, s.a.v.s., isticao. Uz to Uzvišeni je potvrdo savršenstvo njegovog morala rekavši: Ti si, zaista na najvišem stupnju morala. (El-Kalem, 4.) Stoga ga je Svevišnji učinio najljepšim uzorom usvetun hasene, kojih su vjernici obavezni slijediti i nadahnjivati se njegovom riječju i djelom.
Sa'd bin Ebi Vekas je rekao: «Učili smo našu djecu poukama Allahova Poslanika, s.a.v.s., kao što ih učimo surama Kur'ana časnog.»

Da bi se postigla ljubav prema njegovom ehli bejtu nužno je pručavati biografije njegovih članova porodice i prvih muslimana koji su Alejhisselamu pružili nesebičnu potporu, moralnu i materijalnu, na putu oživotvorenja ideje islama. Kao takvi oni su zaslužni za očuvanje i širenje Allahove vjere, žrtvujući se u svakom pogledu, zbog čega ih je naš Gospodar, dž.š., nazvao hajru ummetin najboljom generacijom. Na njihovim primjerima muslimani crpe dodatnu snagu istrajavajući na putu afirmiranja univerzalnih vrijednosti što ih nudi dini islam svim ljudima.

Ljubav djece prema Kur'anu postiže se i produbljuje permanentnim učenjem i druženjem s Allahovom Knjigom. Kroz učenje Kur'ana stiču se potrebne spoznaje o Stvoritelju svjetova, upoznaju savršeni moralni principi, objašnjavaju propisi vjere i nude saznanja za sve što je relevantno za krijepostan vjernički život. Učenje Kur'ana je najbolja nit povezivanja sa Gospodarem svjetova. Kur'an je Allahov Govor koji je izvor svakog znanja, «svemir koji govori» kako su ga definisali neki učenjaci. On je jedini ispravni vodić kroz život, razgala i lijek za muminske duše. Zato je njegovo učenje ibadet u kojem se muslimani okrepljuju i pronalaze inspiraciju za nove životne poduhvate.Uzajamno pomaganje supružnika pri odgoju djece

Supružnici u braku upućeni su na međusobnu saradnju u izgradnji porodice i preuzimanju odgovornosti. Oni se na tom časnom putu međusobno pomažu, uvažavaju i nadopunjuju. Žena djeluje u domenu njenih kompetencija, u skladu s njenom prirodom i ženstvenošću, a to je upravljanje kućnim poslovima i odgoj djece. Značaj njene uloge u porodici, naši preci su opisali poslovicom: «Ne stoji kuća na zemlji već na ženi».
Muž također djeluje u okviru svojih kompetencija, onoga što je u skladu s njegovom prirodom i muževnošću. On se brine o izdržavanju porodice na halal način, izlaže se fizičkim i intelektualnim naporima štiteći članove porodice od bilo kakvih problema i neugodnosti. U ovakvom ambijentu međusobne saradnje u porodici se razvija ljubav, blagostanje i radovanje životu. Djeca kao plodovi braka su radost srca supružnika i ukras ovoga svijeta kako to Uzvišeni kaže: Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovom svijetu... (El-Kehf, 46.) Ovakva porodica je u Allahovoj, dž.š., zaštiti, ona ide ka postizanju izvrsnih uspjeha i stasava u generaciju spremnu da svjedoči ideju islama kao blistavi primjer svega što koristi društvu i ljudima uopće.
Suprotno ovome nesloga među supružnicima, prepirke i međusobno kontriranje, rezultira nepovjerenjem, napetošću i svađom, što u konačnici destabilizira porodicu i u određenim momentima život čini nepodnošljivim. Nerijetko, u ovakvim situacijama poseže se za raskidom bračne zajednice što dodatno porađa nesagledive posljedice za komletnu porodicu.
Supruga bi trebala kod razilaženja uvažavati mišljenje i odluke muža, kao glavnog nosioca porodice, i ne preferirati svoje mišljenje i odluke nad njegovim. U interesu mira u porodici, ona bi svoju volju trebala podrediti njegovoj, shodno ajetu: Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato što oni troše imetke svoje... (En-Nisa', 34.) U suprotnom, poznato je, gdje god su suprostavljene dvije volje, sukobi su neizbježni. Ovo nikako ne znači da suprug ne treba konsultirati savoju suprugu u stvarima koje su od interesa za njihovu porodicu i ne uvažavati njeno mišljenje. Naprotiv, ali ako on postupi suprotno njenom mišljenju ona to ne treba shvatati kao znak njenog degradiranja i omalovažavanja. To takođe ne smije biti razlogom da supruga kasnije ignoriše njegovu volju i nastojanja u pogledu vođenja porodice. Za porodicu je posebno štetno kada supružnici, u prisustvu djece ili drugih osoba, ružno pričaju jedno o drugom.
Posebno je pogubno za porodicu ako supruga ne udovoljava zadaći preuzetog odgoja u odsustvu muža i kada se suprostavlja uspostavi islamskih načela u porodici. Nerijetko se dešava da su i djeca na njenoj strani. Uzvišeni je u svojoj Knjizi ukazao na tu štetnu pojavu rekavši: O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte!... (Et-Tegabun, 14.)
Kao slikovit komentar na ovaj ajet može nam poslužiti hadis kojeg prenosi Ebu Malik el-Eš'ari da je Alahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: «Nije ti neprijatelj onaj koga ubiješ pa tako pobjediš, ili on tebe ubije, pa u Džennet uđeš; nego ti može biti neprijatelj dijete koje ti je iz kičme izašlo, a potom najžešći ti je neprijatelj tvoja imovina koju posjeduješ.»
Uistinu je svaki postupak supruge i djeteta, koji narušava harmoniju odgoja u porodici na osnovama islama, ravan neprijateljstvu. Stoga takve pojave, treba na vrijeme i na adekvatan način neutralizirati.Ahiretske posljedice zapostavljanja islamskog odgoja

Uzvišeni je u Kur'ani kerimu na dosta mjesta ukazao na težinu Sudnjega dana, između ostalog spominjući i tegobe zbog nemarnog odnosa naspram odgoja djece. U predmetnom ajetu Allah, dž.š., ističe da će oni koji se budu neodgovorno ponašali prema svom potomstvu biti bačeni u vatru, čije će gorivo ljudi i kamenje biti. (Et-Tahrim, 6.)
U drugom ajetu Allah, subhanehu ve te'ala, kaže: O ljudi, bojte se Gospodara svoga i strahujte od Dana kad roditelj djetetu svome neće moći nimalo pomoći, niti će dijete moći svome roditelju imalo pomoći! Allahova prijetnja je istinita, pa neka vas nikako život na ovom svijetu ne zavara i neka vas u Allaha šejtan ne pokoleba. (Lukman, 33.)
Suočen sa svojim djelima i njihovim posljedicama, griješni čovjek će nastojati založiti sve samo da bi sebe spasio. Tako će se roditelji ali i djeca hvatati za slamku spasa optuživajući jedni druge za uskraćivanje međusobnih prava. Uzvišeni veli: Griješnik bi jedva dočekao da se od patnje toga Dana iskupi sinovima svojim, i ženom svojom, i bratom svojim, i porodicom svojom koja ga štiti, i svim ostalima na Zemlji, - samo da se izbavi. Nikada! Ona će buktinja sama biti koja će udove čupati, zvaće onoga ko je glavu okretao i izbjegavao i zgrtao i skrivao. (El-Me'aridž, 11-18.)

Umjesto nemarnog odnosa prema našoj djeci potrudimo se da im damo lijepo vaspitanje i ahlak što se u islamu smatra najvećim kapitalom i zaostavštinom poslije naše smrti, analogno riječima Resulullaha, s.a.v.s., «Roditelj ne može ostaviti svom djetetu ništa vrijednije od lijepog odgoja.» Na Sudnjem danu nećemo biti pitani jesuli oni muslimani, jer je uputa u Allahovim rukama, ali bit ćemo pitani koliko smo uložili truda da ih podučimo i odgojimo da budu muslimani. Ma koliko se trudili na tom putu nikada, kao brižni roditelji muslimani, ne smijemo zapostaviti dovu Allahu Uzvišenom za njihovu uputu i dobro i ovoga i budućeg svijeta. Jer bez Allahove pomoći i milosti, mi smo nedovoljni sami sebi. Zato ga smjerno molimo:


Gospodaru naš, Ti sve obuhvataš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!
Gospodaru naš, uvedi ih u edenske vrtove, koje si im obećao, i pretke njihove i žene njihove i potomstvo njihovo, - one koji su bili dobri; Ti si, uistinu, silan i mudar.
I poštedi ih kazne zbog ružnih djela, jer koga Ti toga dana poštediš kazne zbog ružnih djela – Ti si mu se smilovao, a to će, zaista, veliki uspjeh biti!» (Gafir, 7-9.)

 

http://www.youtube.com/watch?v=RzKrkJ-d0G8

http://www.youtube.com/watch?v=Z_bVOfMHHrc

http://www.youtube.com/watch?v=i8WIoipat-E&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=_mgMrdqWKtA&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=m4eezzyuILo&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=5oibS59lgWQ&feature=fvwrel

 

29.03.2012.

Ljubav je kao biljka koju treba zalijevati da bi nesmetano rasla

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Ljubav je kao biljka koju treba zalijevati da bi nesmetano rasla


Uzroci ljubavi i zaljubljivanja

Riječ „ed-devai“(povodi,uzroci) ponekad označava osjećanja poslije kojih dolazi želja za nečim i zežnja prema tome, a to su stvari koje se dešavaju onome koji voli, a ponekad označavaju povod ili uzrok pojave ljubavi uopće, a ove se stvari odnose na voljenog.Mi ćemo ovdje govoriti o oba značenja ove riječi: o osobinama koje posjeduju voljena osoba i koje su bile uzrokom da je neko zavolio, i o osjećanjima koja su se javila zbog tih osobina kod onog koji voli. Govorit ćemo i o slaganju između nekog ko voli i nekoga ko je voljen, o tome kako je to veza koja ih veže i sjedinjuje i bica razlogom da budu zajedno.

Ovdje ćemo govoriti o osobinama voljenog i njegovoj ljepoti, o osjećanjima onoga koji voli i o međusobnoj vezi i slaganju među njima. Ukoliko ove tri stvari budu jake, bit će jaka i ljubav koja se javila među njima, a slabost ljubavi je ustvari, rezultat slabosti ova tri činioca ljubavi. Ukoliko neko ko je voljen posjeduje izvanrednu ljepotu, a onaj koji voli je potpuno svjestan te njegove ljepote i ukoliko su njihove duše srodne, bit će to jaka ljubav koja će stalno trajati. Postoji mogućnost da ljepota nije potpuna, ali je u očima onoga koji voli ljepota nekoga koga voli savršena, pa će jačina ljubavi biti razmjerna osjećanjima koje posjeduje onaj koji voli. Tvoja ljubav prema nečemu čini te slijepim i nijemim, tako da nikoga drugoga ne vidiš ljepšim od tvoga voljenog. Pripovijeda se da je Azza jednom ušla kod Hadždžadža, pa joj on reče;“Ti i nisi lijepa onoliko koliko te hvali Ksejjir“, a ona mu odgovori:“Vladaru , on me ne gleda očima kojim me ti gledas.“ Nema sumnje da je voljena osoba najljepša i najslađa u očima onoga koji je voli i da je u njegovim grudima više vrijedna. O tome jedan pjesnik veli:
„Allaha mi, ne znam je li se povećala blistavost i ljepota žena ili sam ja pamet izgubio.“

Ljepota može biti i potpuna,ali onaj koji voli možda ne shvati u potpunosti tu ljepotu, te da zbog toga ljubav bude slabija. Kad bi postao svjestan u potpunosti te ljepote, ona bi zarobila njegovo srce. Zbog toga je ženama naređeno da pokrivaju svoja lica i da ih ne pokazuju među ljudima, jer lice žene može biti veoma lijepo, da će ljudi pasti u iskušenje. Onome koji želi zaprositi djevojku naređeno je da joj vidi lice jer je vjerovatnije da će je mladić zavoljeti kada vidi njenu ljepotu i blistavost. Na to je ukazao i Allahov Poslanik,s.a.v.s., koji kaže:
„Kada neko od vas želi zaprositi neku ženu, neka je prvo pogleda i tako će vidjeti da li mu se sviđa, pa će njihov brak biti čvrst“(Ibn Madže)

Ukoliko žena i bude lijepa, ali naklonost jednog prema drugom bude slaba, i duše im ne budu srodne, ljubav neće biti jaka, ili je neće biti nikako, jer je srodnost duša jedan od najjačih uzroka ljubavi i svako teži i voli ono što mu je blisko i što mu odgovara.Postoje dvije vrste naklonosti duša jedne prema drugoj: urođena i stečena, koja je rezultat druženja.

Onaj čije želje budu podudarne sa željama druge duše slagat će se snjom, a ukoliko želje budu različite, to će slaganje prestati trajati. Urođena naklonost jeste podudarnost moralnih osobina duša, njihova sličnost i čežnja jedne prema drugoj. Sličnosti se prirodno privlače, tako da se duše, slične po svojim moralnim osobinama, prirodno privlače i teže jedna drugoj. Ponekad se privlačnost desi i između različitih osobina, a to je ono čemu ne znamo pravi uzrok niti razlog, npr.privlačenje željeza i namagnetisanog željeza. Nema sumnje da se ova vrsta privlačnosti češće dešava između duša nego između nežive materije.

Pjesnik veli:
„Njena ljepota samo je u mislima mojim i magnet koji privlači srca ljudi.“

Ovo je navelo neke dakažu.“Ljubav se ne javlja samo kod ljepote i nepostojanje ljepote ne mora značiti nepostojanje ljubavi, nego je ljubav naklonost duša i sličnost u moralnim osobinama“, kao što pjesnik veli:
„Ljubav se ne javlja radi ljepote niti blistavosti .Nego radi nečega što dušu nadvladava“


Suština ljubavi jeste to da je ona ogledalo pomoću kojeg onaj koji voli u svome voljenom ustvari vidi samog sebe. Na osnovu ove tvrdnje on ustvari kroz svog voljenog voli samog sebe. Neko je rekao svome voljenom:“U tebi sam zavolio osobine svoje duše, jer ona u svim siutacijama liči na tvoju dušu. Moja je duša krenula prema tvojoj duši i za njom se povodi. Kroz tebe ja volim samog sebe.“ S ovog aspekta ova tvrdnja je tačna. Sličnost je ono što povezuje dvije stvari i to potvrđuje Allahov vjerozakon i zakoni koje je on uspostavio u kosmosu. Dokaz za to jeste činjenica da je životinjama najdraža hrana ono što je najsličnije biti njihovog tjelesnog sastava i ono što mu najviše odgovara. Što je ova međusobna veza jača, težnja  prema hrani je veća. Ukoliko ne postojoi sličnisti niti jedno drugom odgovaraju, između njih neće se desiti naklonost. Nema sumnje da je ovo ono što pored ljepote dodatno utječe na zbližavanje i ljubav. Radi toga časne, čiste i duše koje streme uzvišenim ciljevima vole svojstva potpunosti. Najdraže stvari njima su: znanje, hrabrost, čednost, plemenitost, dobročinstvo, strpljivost i postojanost, zbog toga što im ova svojstva najviše odgovaraju. Suprotne tome jesu prezrene duše koje teže niskim prohtjevima i kojima navedena svojstva nisu draga.

Izvor: "Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi"-Ibn Kajjim el-Džewzijje

 

Ucini svoj bracni zivot zanimljivim

 Iskrena ljubav traje i vremenom je sve jaca i jaca. Ljubav je kao biljka koju treba zalijevati da bi nesmetano rasla. Oko nje treba cistiti korov da bi se nesmetano razvijala

Prvi znakovi da je nestalo ljubavi medu supružnicima jest nedostatak komunikacije. To se ogleda u slijedecem:

- Kad je vrijeme dorucka ili kahve, muž je zagnjuren u novine ili knjigu. Supruga s njim pije kahvu, ali medu njima gotovo da nema nikakvog dijaloga.

- Kad se vrati s posla, preda se svojim hobijima, gledanju televizije, kompjuteru itd. Mnoge žene s pravom pitaju je li se muž oženio s njom ili s kompjuterom.- Vikendom je sa prijateljima na nogometu ili izletu, igra šaha ili necega drugog; uglavnom, nije kod kuce.

- Ne ispoljava nikakva osjecanja ili zanimanje za svoju suprugu. Ostavlja je da tuguje i samuje po citav dan sa djecom koja nisu samo njena. A on se oženio radi sebe.

Drugi znak:
- Supruga se poslije udaje prestaje zanimati za svoj izgled i opcu pojavu. Pocinje se oblaciti neskladno i neuredno, što još više odbija muža od nje. Mnoge muslimanke nalaze ispriku u ljepoti i cednosti vlastite duše, istovremeno previdajuci da se ta duša ljubi i miluje kroz tijelo.

- Više ne cita jer je ubi monotonija.

- Ne druži se sa svojim prijateljicama, iako brakom ne bi smjelo prestati druženje.

- Povlaci se u sebe i muž je pocinje smatrati nemogucom osobom u daljnjoj komunikaciji i uglavnom joj prijeti drugom ženom. Naravno, ova prijetnja je, u takvom jednom stanju, nešto najgore cime se može riješiti novonastala situacija.

- Mnogi koji prijete drugim ženama su i sami možda kumovali teškom psihickom stanju žene. Oni nisu spremni jednu ženu zadovoljiti i usreciti, a vec žele to isto i drugoj uraditi. Pri tome, cesto se zaboravlja da su žene naš emanet za koji cemo odgovarati pred Uzvišenim Allahom.

Treci znak:
Napeta kucna atmosfera koja slici buretu baruta koje svakog momenta može eksplodirati. Ukoliko se primijeti kucna napetost, znak je da je u toj kuci bracna lada krenula u pogrešnom pravcu.

Cetvrti znak:
Situacija kad muž prihvaca suprugu kao rodenu sestru, a ne kao ženu s kojom treba imati uredan seksualni život. Ona njega prihvaca kao brata. To su oni slucajevi u kojima vlada samo samilost bez strastvene bracne ljubavi. Veliki je broj brakova u Bosni i Hercegovini u kojima bracni partneri jedni druge toleriraju, u kojima nema mržnje, ali nema ni ljubavi.


Peti znak:
Predmet braka, izmedu ostalog, jest seksualno zadovoljstvo. Onoga momenta kad se muž i žena upuste u gledanje sapunica koje govore o idealnom seksualnom ljubavnom životu, to je znak da to što gledaju ne nalaze u svom životu. Jer, da su istinski zaljubljeni jedno u drugo, ne bi im ni na kraj pameti bilo da tu ljubav necim remete. Oni priželjkuju ljubav sa ekrana, jer je nemaju u svom privatnom životu. Gledaju li se one latinoamericke sapunice igdje više u svijetu negoli kod nas Bošnjaka?! Zašto su za nas interesantne, dok u drugim zemljama nisu?Cesto bracni partneri sebi zabranjuju stvari koje im šerijat i vjera dozvoljavaju. Naime, kad se radi o legalnom seksualnom odnosu, u njemu je sve dozvoljeno osim ono što je šerijat zabranio.
Zabranjen je neprirodan prilaz ženi sa leda u analni otvor. Zabranio ga je Poslanik, s. a. v. s. "Prilazi svojoj ženi i s prijeda i sa zada, ali nikako u mjesto izvan rodnice i nemoj joj prilaziti u vrijeme menstruacije" (En-Nesai). U drugom hadisu je rekao: "Ko pride ženi u mjesto mimo rodnice, Allah ga na Sudnjem danu nece ni pogledati" (Ebu-Davud).Analogno tome, sve poze seksualnog odnosa sa suprugom u svrhu zadovoljavanja seksualnog nagona su dozvoljene osim prilaska ženi u cmar. To je oštro osudeno i za to slijedi ahiretska kazna.Trebamo napomenuti nešto što je veoma bitno za muslimane. Naici cemo na ljude koji govore da je u seksu zabranjeno sve osim grubog prilaska ženi sprijeda, i to cak i ne gledajuci u njeno stidno mjesto. Žena nije predmet prema kome se grubo treba odnositi. Ona je osjecajno i blago bice kojoj treba i prilaziti tako. Stvorena je od krivog rebra, kako kaže Poslanik, s. a. v. s. Ko ga pokuša ispraviti, slomit ce ga. Ravna rebra bi vec znacila deformaciju. Kako god rebra cuvaju unutrašnje organe od vanjskih uticaja, tako i žena cuva porodicu od vanjskih uticaja.Poslanik je u jednom hadisu preporucio i predigru kao uvod u spolni akt. U drugom je rekao da muškarci ne završavaju spolni odnos dok se i žena ne zadovolji. Oni oboje imaju jednako pravo na spolno uživanje. U trecem hadisu se spominje da je Aiša, r. a., rekla kako su se ona i Poslanik, s. a. v. s., zajedno i u istoj posudi kupali. Zašto izbjegavati ono što je islam dozvolio? Možda upravo radi ovakvog shvatanja intimnog života i nenalaska seksualnog zadovoljenja, mnogi muškarci traže slasti u putevima bluda ili samozadovoljavanja ili, pak, u pornografiji. Spolni odnos sa ljubavlju izaziva užitak, i to je onaj odnos za koji ce i muž i žena biti nagradeni.Ljubav u kuci Poslanika, s. a. v. s.

Poslanik je postavio temelje bracne idile kroz ljubav, samilost i moral. Mi cesto izbjegavamo zaviriti u njegov privatni život i mislimo da za tim nema potrebe. Naši brakovi su ugroženi, a mi necemo da se ugledamo na Poslanika svjetova i njegov privatni život, koji, ustvari, nije privatni jer nas i njime poucava kako opstaje porodica, kako se održava zajednica, odnosno kako kontinuira ljudski rod. Sve pocinje od braka i ljubavi u braku. Ako brak ne funkcionira kako treba, ne mogu ni ostale pojedinosti u životu ici svojim redovnim tokom. Nered u braku utice na covjeka i kad je na poslu, i kad je u društvu i kad se osami itd. Ugledajmo se na Poslanika, s. a. v. s., i njegove casne supruge: Poslanik, s. a. v. s., rekao je Aiši, r. a: "Ja sam prema tebi u bracnom i ljubavnom odnosu kao Ebu-Zer' prema svojoj supruzi". (Ebu-Zer'ov odnos prema supruzi je bio primjer bracnog odnosa i, kad bi neko htio pokazati kako izgleda idealan brak, onda bi ga usporedio sa Ebu-Zer'ovim.) A ona mu, puna ljubavi, odgovara: "Ti si prema meni bolji nego Ebu-Zer' prema svojoj supruzi".Ovaj hadis nam govori da su lijepe izjave sastavni dio braka.

Poslanik, s. a. v. s., bio je upitan: "Ko ti je najdraža osoba na svijetu?" "Aiša", odgovorio je. Nije se ustrucavao reci da je njemu najdraža i navoljenija osoba Aiša, r. a. Od Aiše, r. a., prenosi se: "Pila sam iz caše, a imala sam menstruaciju. Dala bih cašu Poslaniku, s. a. v. s., a on bio svoje usne stavio na mjesto gdje su bile moje usne, a potom bi pio. Svojim ustima bih uzimala meso iz Poslanikovih usta, a zatim bi ih približila usnama Poslanika, s. a. v. s. On bi naslonio svoja usta na moja i zubima preuzimao komadic mesa iz mojih usta.” Od Aiše, r. a., prenosi se: "Ja i Poslanik, s. a. v. s., kupali smo se u jednoj posudi; ja sam gledala u njega, a on je gledao u mene". Od Aiše, r. a., takoder: "Poslanik bi našao utocište u mome krilu i ucio Kur'an, iako sam ja imala u menstruaciju".

 Poslanik, s. a. v. s., rekao je:"Od dunjaluckih stvari su mi najdraže žene i mirisi, a radost moga srca je u namazu".
"Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam medu vama najbolji prema svojoj ženi."

Bit cete nagradeni za sve u cemu tražite Božije zadovoljstvo, cak i za hranu koju stavljate u usta svoje supruge.
Ovo su izvodi iz Poslanikovog privatnog života u cemu je pouka za one koji ga vole i koji ga žele slijediti.Prava ljubav i predbracni život

Prava ljubav nastupa poslije braka, a ne prije braka. Prije braka se ona ne može dokazati niti iskazati. To što neki zovu zaljubljenošcu je, ustvari, samo fizicka privlacnost koja kod covjeka izaziva bujicu strasti. One rezultiraju predbracnim nemoralnim odnosima, što dovodi do nesrece djevojke, a u nekim sredinama i do nesrece mladica. Brakom se, kako kaže Poslanik, s. a. v. s., cuva pogled i spolni organ. U braku je osoba zašticena. Ona je i duševno i tjelesno smirena. U griješnim vezama se to ne može postici. Zato se u hadisu kaže: "Kad vam dode prositi kcerku onaj s cijom ste vjerom i moralom zadovoljni, udajte je". Znaci, vjera i moral su ono što se gleda kod mladoženje.

Nigdje u Kur'anu niti u hadisu se ne spominje predbracni život vjernika. Nije naveden jer njega u osnovi i nema. Ne mogu mladi živjeti prije braka kao i u braku. Mora postojati razlika. Jer, zašto se ljudi žene? Da je legalan takav nacin života, oni se ne bi trebali ni ženiti. Ljubav u braku predstavlja smiraj duše, seksualno zadovoljstvo i osjecaj sigurnosti. Za mnoge je brak kabur za ljubav. To su osobe koje su živjele u predbracnim oligarhijama i mislili da je gola strast idealna ljubav. Takve izjave dolaze sa Zapada, a slijede ih oni koji se tamo odgajaju. Serije i filmovi donose samo snove, ali ne i stvarnu ljubav. Pjesnici i umjetnici su uvijek maštali o idealnoj ljubavi, a oni su bili najnesretnije osobe. A ako su i bili oženjeni, onda su to bili veoma nesretni brakovi.

Trajanje ljubavi

Ljubav se kod mnogih mijenja nagore u kasnijim godinama, što je, svakako, suprotno zakonima ljubavi. Neki, opet, misle da ljubav biva samo u mladosti. Medutim, istina je da ljubav nema i ne smije imati starosnu dob. Ona traje citav dunjalucki život i nastavlja se i nakon smrti, u džennetu. Uzvišeni Allah kaže: "Edenski vrtovi u koje ce uci oni i roditelji njihovi i žene njihove..." (Er-Ra'd, 23.). Iskrena ljubav traje i vremenom je sve jaca i jaca. Ljubav je kao biljka koju treba zalijevati da bi nesmetano rasla. Oko nje treba cistiti korov da bi se nesmetano razvijala.

http://www.youtube.com/watch?v=xg1XhCnT6SA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aNNCZQFM32k&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=z9c30y83bwI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xg1XhCnT6SA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ElkH0hRit6w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=ElkH0hRit6w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=YxofJIAFRI0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kKek_qpc7iI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=QTWicNcLJBs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=D6eX-D4Qzsk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=u9KHjSMJgT4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=x8VZNb3DXFc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sbFttvRD2GM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Q3Ne1jyHKkU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=U1fynX0PPQo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hDwMyomLsDU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=wo1zRoPvUoo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kbt8PybRrrY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=SGa0MsSVbRo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=SfM1sMauFu8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fjSKhlS_fac&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=AqUhXqEAoCM&feature=related

28.03.2012.

Kako pridobiti ljubav muza ? ( nekoliko savjeta! )

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!Kako pridobiti ljubav muža?U jednoj od predhodnih tekstova, govorili smo na temu ''Kako i na koji način muž može da zadobije ljubav supruge''? Obzirom da brak sačinjavaju muž i supruga, te kako ni jednom od bračnih drugova ne bismo ostali dužni, u današnjoj emisiji ćemo spomenuti nekoliko veoma plodonosnih savjeta i načina koji govore o tome kako supruga može pridobiti ljubav svoga muža. Izuzetno je mnogo faktora koji su me ponukali da govorim i nastavim sa ovom temom, savjetima za uspješan brak. Mnogi su brakovi danas, nažalost, utemeljeni na vrlo krhkim nogama, obzirom da su se mnoge stvari u tom ''mikro-društvu'', koje je precizan pokazatelj generalno društva u kojem živimo, izvitoperile, te samim tim, naša islamska obaveza jeste da ukazujemo na smjernice koje će brak, kao osnovnu ćeliju jednoga društva, učiniti čvrstom i postojanom!


Treba da znamo da je islam vjera koja je ovom segmentu ljudskog života, međusobnom odnosu supružnika, posvetila veoma mnogo pažnje, obzirom da je međusobna ljubav, poštovanje, te međusobno uvažavanje supružnika pogonsko gorivo motora jedne porodice. Ako bismo pažljivo pogledali u načela ove vjere, vidjeli bismo da je islam mnoge stvari preporučio, dok je neke i zabranio, a sve sa ciljem kako bi se međusobna ljubav među supružnicima povećala. Nakon svega spomenutog postaje nam kristalno jasno zašto velik broj ljudi živi nesretno, zašto se kaju zbog stupanja u bračne veze, te zašto se velik broj bračnih drugova nakon izvjesnog vremena odlučuje na opciju razvoda braka, nakon čega ih je strah i pomisliti na brak, a kamoli šta više. Jednostavno, ljudi su zapostavili principe ove vjere i na taj način se udaljili od smjerica Onoga Koji ih je stvori, Koji najbolje zna šta je potrebno insanu da bi živio sretno i zadovoljno u svakom periodu svoga života, kako prije braka, tako i u braku.
Na kraju ovog kraćeg uvoda, treba jasno kazati da savjeti koje ćemo spomenuti nisu ništa drugo do mrtvo slovo na papiru, koje, ukoliko ne budemo prakticirali u našem životu, ne možemo očekivati njihov efekat, kao što besmisleno očekivati djelovanje lijekova koji su u bočici, prije njihovog konzumiranja.


Mnogo je načina na koje nam je ukazala ova savršena vjera, koji govore o tome, kako supruga da pridobije ljubav svoga muža, a mi ćemo sažeto i rezimirano spomenuti samo neke.


Prvi način - kako supruga može pridobiti ljubav svoga muža, jeste:

lijep doček pri muževom povretku kući. U većini slučajeva supruga je ta koja boravi kod kuće, a muž je taj koji naporno radeći obezbjeđuje egzistenciju porodici. Supruga svojim toplim, brižni i nježnim dočekom, može učiniti da čovjek žudi za povratkom kući, te da time odagna sav njegov umor i brige, koje je čovjek stekao radeći tokom dana. Ako supruga bude pazila na mužev dolazak, ona će postići željeni efekat, a to je, da će čovjek nestrpljivo čekati momenat kada će ugledati nasmijano i vedro lice svoje supruge. Naravno, takva atmosfera, koja će čovjeka dočekati u njegovoj kući, gdje će ga prije svega dočekati njegov najbolji životni drug, njegova supruga, u najodabranijoj odjeći, odabranoj samo za njega, neminovno će učiniti brak sretnim i zadovoljnim. I ne samo to, nego se ovakvim gestama, itekako produbljuje i povećava međusobno poštovanje među supružnicima! Koliko je supruga koje su zakazale u ovom suštinskom pitanju, koje skoro i da ne znaju kada se njihovi muževi vraćaju s posla, a da ne govorimo o stanju kuće, stana, dvorišta, djece! Otuda nam dolazi i ona nus-pojava, kada se neki muževi, vračajući se sa posla, obavezno svrate u neki kafić ili kafanu, kako bi na tom mjestu popili kafu ili čašicu ljutog, jer ih kod kuće ne očekuje ništa lijepo. Nije u narodu bez razloga opjevana i pjesma, čiji početni stih upravo ovako glasi: ''Šta ću kući tako rano, šta me čeka tamo...''
Još kada svemu tome pridodamo i činjenicu, da ga u birtiji čeka neka mlada konobarica, koja se na silu smije, a sve kako bi od njega izvukla onu teško stečenu markicu, takav čovjek će vremenom, zasigurno izgubiti svaki osjećaj za svoju porodicu! Umjesto da je njegova kuća, njegova oaza mira u ovim teškim momentima, on tu kuću doživljava kao zatvor, te kao kabur u koji se nikome ne ide.

Islam u svome svršenstvu, svojim sljedbenicima propisuje više stvari prilikom susreta, koje zasigurno na prvom mjestu obuhvataju supružnike.


a) Vedrina i osmijeh na licu:

Svakom razumnom čovjeku, bez razlike bio vjernik ili nevjernik, kristalno je jasno kako vedrina lica prilikom susreta ostavlja velikog traga na osobu koju smo sreli. To je postupak koji pozitivno djeluje na sve vrste ljudi bez izuzetka, a naročito ako su supružnici u pitanju. Allahov Poslanik u tom kontekstu kaže: „Ne podcjenjujte bilo koje dobro djelo, pa makar da sreteneš brata muslimana vedrog i nasmijanog lica.“(Muslim od Ebu Zera r.a.) U drugom hadisu je spomenuto: „Vedrina lica i osmijeh prilikom susreta sa bratom muslimano su sadaka.“(Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Kako bi naš svakodnevni život bio ljepši, život na ulici, školi, pa i u našim kućama, kada bismo prakticirali ove smjernice i preporuke Allahovog Poslanika!? Muslimanu je naređeno da se naspram drugih odnosi baš onako kao bi želio da se drugi odnose prema njemu. Veoma jednostavna i učinkovita životna formula, koja čini čuda u kontaktu i ophođenju sa ljudima, dolazi nam u hadisu Poslanika Islama, u kojem se kaže: „Niko od vas neće potpuno vjerovati sve dok drugima ne bude želio ono što želi samome sebi.“(Tirmizi, Od Enesa r.a. sahih-vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)


b) Uljepšavanje supruge svome mužu:

Uljepšavanje supruge svome mužu, zasigurno sa sobom nosi mnoge pozitivnosti, a jedna od njih je i ta, da će ona na taj način pokazati svome mužu svoju pažnju prema njemu, ljubav, te svoje zadovoljstvo njegovim povratkom kući. Islam toliko posvećuje pažnje bračnim odnosima, podstiče na sve što ih jača, a zabranjuje sve što bi ih moglo ugroziti. Islam je čak preporučio čovjeku koji se vraća sa putovanja, da ne dolazi nenajavljen navečer kući, kako ne bi zatekao suprugu u stanju u kakvom ne bi volio da je vidi. Razlog zabrane iznenadnog dolaska porodici je pojasnio Poslanik a.s., u hadisu koji glasi: „Kako bi se supruga počešljala, uklonila dlake sa stidnih mjesta“(Buharija Muslim) Iz spomenutog možemo shvatiti šta mužu znači uljepšavanje supruge, te lijep doček pri povratku kući. Žalosno je što živimo u vremenu, u kojem žene izuzetno mnogo novca troše pri kupovini kozmetike i izazovne odjeće, koju ne koriste kako bi se uljepšavale i sređivale svojih muževim! Nažalost, ta kozmetika i ta odjeća, nerijetko bivaju sredstvo kojim se želi privući pažnja drugih muškaraca, što je svakako nemoralno i za osudu zdravog razuma. Danas, supruga pred svojim mužem može obući sve i svašta, i gotovo da nikada nije ni pomislila da se striktno za njega uredi, uljepša, počešlja, namiriše ili našminka, dok je sve navedeno neminovnost prilikom izlaska u grad! Takva praksa će zasigurno natjerati čovjeka da se osjeća drugorazrednom osobom, osobom koja će osjećati odbojnost prema svojoj supruzi.


c) Uljepšavanje glasa-tepanje mužu:

Glas žene u osnovi je veliki izazov muškarcima, naročito ako žena uljepša svoj glas. To je sigurno jedan veoma plodonosan način kako žena može pridobiti ljubav svoga muža, kako može uljepšati njegov doček, kako može na jednostavan način odagnati od njega umor i probleme kroz koje prolazi u svojoj svakodnevnici. Ako još na to uljepšavanje glasa i tepanje, pridodamo i dozivanje muža njegovim najljepšim imenom, onda sve to zasigurno garantira harmoničan odnos.
Žene u našem društvu to zasigurno znaju! Znaju da je nježan i mehak glas izuzetno učinkovit u pridobijanju ljudskih srca, samo je problem u tome, što to mnoge koriste na pogrešan način, komunicirajući na takav način sa drugim muškarcima; radnim kolegama u firmi, šefom itd., ali ne i sa svojim mužem!


Drugi način - kako supruga može pridobiti ljubav svoga muža, jeste pokornošću mužu u svemu onome što on traži od nje, a što nije u koliziji sa načelima vjere.
Ovo je jedan veoma plodonosan način pridobijanja ljubavi muža, njegovih simpatija, njegovih osjećaja. Pokornost supruge svome mužu je njena moralna, ali i vjerska obaveza. Moralna, zato što je muž u većini slučajeva taj koji se brine o egzistenciji porodice, on je glava porodice, preko njegovih leđa idu svi problemi porodice, on žrtvuje sebe i svoje zdravlje samo zato da bi porodici obezbijedio lagodan život. Pa zar zbog svega spomenutog ne zaslužuje da mu supruga bude pokorna? Ako pogledamo u načela Islama, vidjet ćemo da je Islam, uvažavajući sve spomenuto, itekako akcentirao ženinu pokornost mužu. Nažalost, živimo u vremenu iskrivljenih stvari, u kojem su se mnoge vrijednosti izvitoperile, s toga će mnoge supruge dok nas slušaju, s pravom kazati: ''Pa kako to, ja njega moram slušati, a on je prema meni nikakav! Gdje je tu pravda?'' Da, to je sigurno nepravda, međutim, nepravda koja dolazi sa čovjekove strane, gdje je njegov odnos prema svojoj supruzi neadekvatan. Međutim, ovom prilikom, napominjemo, ne govorimo o tome kakav treba da bude čovjekov odnos prema svojoj supruzi, jer kraćim osvrtom na dotično pitanje, ne želimo oskrnaviti tako bitnu temu, kojoj u nekoj od narednih naših emisija, želimo posvetiti apsolutnu pažnju. Dakle, to što je muž prema svojoj supruzi nepravedan, ne smije nas učiniti nepravednim, onima koji će mu na isti način uzvratiti, jer bismo time još više pogoršali odnose u braku, što nam svakako nije cilj. Mi o ovoj temi govorimo, upravo iz razloga što želimo stvari postaviti na svoja mjesta, te ukazati na smernice islama koje će nam pomoći u tom smislu. Zbog skučenosti s vremenom, spomenut ćemo samo neke argumente, koji idu u prilog spomenutom, a koji su ujedno i pokazetelj, kako je ovom vjerom ženi olakšano da zasluži zadovoljstvo svoga Gospodara, a samim time i njegovu vječnu nagradu - Džennet. Kazao je Poslanik: „Žena koja klanja pet propisanih namaza, posti mesec ramazana, bude pokorna mužu i čuva svoju čast, njoj će se otvoriti osmero džennetskih vrata, da uđe na koja hoće.“(Ahmed, Bezar, Ebu Nua'jm, od Enesa r.a., Abdur-Rahmana ibn Awfa r.a, sahih-vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Zar je sve navedeno teško, dok se s druge strane toliko velike nagrade obećavaju za samo četiri stvari, zbog kojih žena muslimanka ima priliku da zaradi Džennet!? Pokornost mužu svakako obuhvata i to da se supruga odazove svome mužu kada je pozove u postelju. Ovom savršenom vjerom, koja ništa nije ostavila nedefinisanim, ženi je strogo zabranjeno da odbije mužev poziv u postelju, osim ako za to postoji validan razloga, kao što je bolest, menstrualni ciklus i sl. Kazao je Allahov Poslanik: „ Kada muž pozove suprugu u postelju, a ona to odbije, i muž zanoći srdit na nju, proklinju je meleki sve dok ne osvane.“ U drugoj predaji: „Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, koji god muž pozove svoju suprugu u postelju, a ona to odbije, a da neće biti srdit na nju Onaj Koji je na nebu, sve dok ne bude zadovoljan njen muž.“(Buharija i Muslim od Ebu Hurejre r.a.)

S druge strane, ako supruga prihvati čovjekov poziv u postelju, onda kada je on pozove, na taj način će sigurno pridobiti njegovu ljubav. Dok suprotno tome, ako supruga odbije muža kada je pozove u postelju, to će zasigurno uzrokovati narušavanjem odnosa i harmonije braka. Na taj način, supruga svog muža izlaže iskušenju da svoje nagone zadovoljava na mnoge zabranjene načine!


Treći način - pridobijanja ljubavi muža jeste zahvalnošću:
Zahvalnost na dobročinstvu je u osnovi svojstvo kojem poziva Islam, naročito ako su u pitanju supružnici.
To svojstvo je izuzetno efikasan način pridobijanja ljubavi supružnika, konkretno u ovom slučaju, ljubav muža. U osnovi, svi mi volimo da drugi vide naš trud, naše dobročinstvo i da to iskazuju svojom zahvalnošću. Zahvalnost onima koji nam učine dobročinstvo je naša moralna, ali i vjerska obaveza. Kazao je Allahov Poslanik: „ Ko nije zahvalan ljudima, on nije zahvalan ni Uzvišenom Allahu:“(Tirmizi, od Ebu Hurejre, sahih-vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)
U drugom hadisu, Poslanik kada govori šta znači nezahvalnost supruge mužu, kaže: „Vidio sam Džehennem, vatru, i vidio sam da je većina njenih stanovnika žene! Zašto, Allahov Poslaniče, upitaše. Rekao je: Zbog poricanja. Upitaše ashabi: Je li poriču Uzvišenog Allaha? Ne, nego poriču učinjeno im dobročinstvo! Kada bi nekoj od njih činio dobročinstvo cijeli život i samo jednom pogriješio, ona bi kazala: Nikada mi nisi ništa dobro učinio.“(Buharija i Muslim, od Ibn Abbas r.a.)


Zamislite samo, kako bismo se mi ponašali naspram osobe koja nam je jednom ili dva puta u životu poklonila nešto, učinila nam neku uslugu? Normalno da bismo se trudili čitavog života da mu se odužimo i da mu budemo zahvalni. Pa zar muž nije najpreči da mu supruga bude zahvala zbog mnoštva dobročinstva koje joj čini, kako za nju, tako i za cijelu porodicu!?
Cijenjena sestro, znaj da, ukoliko tvoj muž vidi kod tebe zahvalnost, vidi da cijeniš njegove napore i trud koji ulaže da bi ti i ostali članovi porodice imali ono što imaju i drugi, znaj da će to biti dodatni motiv da nastavi sa privređivanjem. To će neminovno povećati njegovu ljubav pram tebi, učiniće vaš brak i porodicu sretnijim, što je sigurno vaša obostrana želja. S druge strane, nezahvalnost vodi netrpeljivosti, problemima, nezadovoljstvu, te mržnji između supružnika, a sve to na kraju čini jednu porodicu nesretno, ako bi uopšte i uspjela da opstane!

Svaka mudra supruga bi trebala da zna, da su ključevi bračne sreće, dosta puta, u njenim rukama! Od nje i njenog ponašanja zavisi mnogo toga. Muškarci su naizgled grubi, osorni, ali je to samo prividno, jer ih mudra supruga može pridobiti sa nekolimo lijepih riječi, sa nekoliko lijepih postupaka...

Niko, ama baš niko, ne voli grubost, osornost, nezahvalnost. Svako voli da se sa njim ophodimo na najljepši način; blago, sa osmjehom...


Četvrti način - pridobijanja ljubavi muža, jeste – razveseljavanje i smirivanje, onda kada je muž ljut:
Smirivanje i razveseljavanje muža kada se naljuti je jedini način da se održi ispravan kurs kretanja bračnog broda. Žena koja želi da živi sretno, treba da se maksimalno potrudi u ostavljanju svega što će naljutiti njenog muža, bez razlike da li to bilo nešto veliko ili malo. A ako se desi da se muž naljuti, supruga bi tada trebala da pokuša, koristeći sva raspoloživa sredstva, da razveseli i oraspoloži svoga muža. Žene bi trebale da znaju, da je mužu jedna od najdražih stvari upravo ta, da mu njegova supruga dođe i zatraži halala-izvinjenje, za grešku koju je počinila. To je sigurno, dozvoljena čarolija, kojom supruga lomi i pridobija srce svoga muža. Muž koji se naljutio i bio poput bijesnog lava, nakon izvinjenja, postaje kao mala maca koja je spremna da se mota oko nogu vlasnika...

Bračni drugovi od samog početka, treba da znaju da ne postoji brak bez problema, te da znaju kako se problemi rješavaju i prevazilaze. Čovjek bi u svakodnevnom životu trebao da bude spreman na ostavljanje određenih ličnih principa zbog veće koristi. Isto tako, supruga koja želi Allahovo zadovoljstvo, želi Džennet, želi da živi u sretnom braku, treba da bude spremna da nekada prešuti određene stvari, kako bi održala mir u kući. Baš tu leži problem mnogih bračnih zajednica, gdje ni muž, ali ni žena, nisu spremni za kompromis, što nerijetko u konačnici vodi ka razvodu braka. Kazao je Allahov Poslanik: „Hoćete li da vas obavijestim o vašim suprugama u Dženentu? Pa je spomenu između ostalog: „Ona koja kada se naljuti, ili se muž ponese nepravedno prema njoj, ili ga ona naljuti, stavi svoju ruku u ruku svog muža i kaže: ja neću okusiti sna sve dok ti ne budeš zadovoljan.“(Taberani, od Enesa r.a.)


Peti način - pridobijanja muževe ljubavi, jeste - poštovanje njegove rodbine, bližnjih, naročito njegovog oca i majke:

Mudra supruga koja želi da pridobije ljubav svoga muža, može to postići tako što će paziti na rodbinu svoga muža, naročito njegove roditelje. Zaista bi trebalo da bude tvrdo i nezahvalno srce muža koji bi ostao ravnodušan na suprugino poštivanje njegovih roditelja. Supruga neprestano treba da bude svjesna činjenice da je njenom mužu stroga obaveza da pazi svoje roditelje, i da mu to nikada ne osporava, čak što više, na njoj je da se trudi, te da mu maksimalno pomaže u tome. Treba da zna, ukoliko ga bude odgovarala od toga, da ga na taj način usmjerava putem koji vodi Allahovoj srdžbi, Allahovom nezadovoljstvu, te njegovoj vječnoj kazni, Džehennemu.

Supruga također, treba da neprestano ima na umu životno pravilo poznato svima nama, a koje glasi: ''Kako posiješ, tako ćeš i požnjeti.'' Ukoliko supruga danas svoga muža huška i odvaja od njegovih roditelja, sutra će doći njena djeca, i njene snahe, koja će njoj, s hodno spomenutom pravilu, uzratiti istom mjerom.


Šesti način - pridobijanja ljubavi muža, jeste - da supruga bude zadovoljna njihovim materijalnim stanjem:

Zadovoljstvo onim čime je Allah opskrbio supružnike ostavlja izuzetno velikog traga na bračnu harmoniju. To je blago i nakit kojeg velik broj supruga nikada nije otkrio. Mnogo problema, netrpeljivosti u porodici, nastalo je kao plod zapostavljanja ovog segmenta ljudskog života, kao plod suprugine pohlepe, nezadovoljstva onim što imaju, u želji da posjeduju sve što posjeduje komšiluk. Čovjek vjernik treba da bude svjestan činjenice da se ljudi razlikuju u pogledu nafake, onoga čime ih je Allah opskrbi. Nekima je Allah darovao više imetka, i oni će shodno tome biti više i pitani, dok je drugima Bogami dao manje, i oni će biti manje i pitani. Nekome je Uzvišeni Allah dao zaista mnogo imetka, ali ga je stavio na iskušenje, što mu je u bližnjoj porodici neko ozbiljno bolestan, dok sa druge strane, neko raspolaže sa veoma malo imetka, tako da jedva preživljava, ali je njegova porodica potpuno zdrava. Dakle, mi obični ljudi, ne znamo Allahove mudrosti, s toga se ne smijemo srditi i sopstvenu sudbinu trebamo spokojno prihvatati. Sigurno bi svaki muž svojoj supruzi priuštio sve što poželi, da je nafaka i opskrba u njegovim rukama. Mudra supruga treba da zna da svojim nezadovoljstvom može mnogo negativno djelovati na svoga muža, koji se sigurno mnogo trudi da svojoj porodici obezbijedi sve što im je potrebno u životu. Ako supruga bude istinski zadovoljna onim što imaju, to će sigurno povećati muževu ljubav prema njoj. Na kraju krajeva, treba da znamo da je istinsko bogatstvo, u bračnoj harmoniji, u poštovanju bračnih drugova, u lijepom bračnom drugu. Koliko je onih koji posjeduju milione, ali s njima ne mogu da kupe sreću, iako bi sve svoje bogatstvo dali za parče sreće!

To su bili samo neki načini, koje nam je propisala ova savršena vjera, a koji nam sugeriraju, na koji način da supruga zadobije ljubav svoga muža. Svi ovi savjeti svjedoče univerzalnost Islama, kojih kada bi se ljudi pridržavali, sigurno bi živjeli sretno i zadovoljno na ovom svjetu, prije vječne sreće na budućem svijetu. Ponavljamo, ovi savjeti i smjernice su mrtvo slovo na papiru, koji nemaju nikakvu vrijednost, sve dok se ne pretoče u naš svakodnevni život, tek tada možemo očekivati njihove pozitivnosti koje sigurno neće izostati.


http://www.youtube.com/watch?v=x8VZNb3DXFc&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=NpmHnv_cnf4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=v70TCtII4tg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BqpvC7Y7Yus&feature=related
27.03.2012.

Sreća u braku slična je košnici sa medom....

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Sreća u braku slična je košnici sa medom...

I jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost. (Kur'an, 30:21)
Život u miru sa ljubavlju, milosrđem te međusobnom saradnjom i savjetovanjem

Bračni odnos se provodi na temelju ljubavi i samilosti tako da se postigne unutrašnji mir i mir sa svojim supružnikom. Trebamo stalno nastojati da od našeg doma stvorimo Darusselam (prebivalište mira). Zaista je zadovoljstvo vratiti se u dom pun ljubavi i mira nakon napornog dana na poslu. Zamislite da ste kući dočekani s toplim osmijehom, poljupcem i umirujućim riječima koji ublažavaju vaše istrošene živce. Čak i najobičniji obrok podijeljen sa vašim supružnikom postaje najvažniji dio dana ako je popraćen pažnjom i uživanjem u društvu supružnka. A postojanje mira u našoj porodici će nam omogućiti da pronađemo mir sa našim Stvoriteljom.

Kako bi se olakšao zadatak izgradnje skladnog braka, bitno ja da oba supružnika usvoje praštajući i milosrdan odnos koji će im omogućiti da stave na stranu međusobne greške i da se fokusiraju na svoje prednosti i napore ka promjenama. Međusobno pomaganje je presudan korak ka ostvarenju naše želje da imamo miran dom. Trebamo usvojiti milosrdan stav pomažući otklanjanje bilo kakvih poteškoća sa kojima se supružnik susreće, predosjetiti njegove/njene potrebe i pokušati ih ispuniti bez prigovora. Svaki partner bi trebao gledati unaprijed kako bi mogao biti od pomoći svom supružniku. Takav stav će stvoriti utisak da su partnerove potrebe važnije od naših vlastitih, pokušavajući na taj način pokazati ljubav i brigu koju osjećamo prema supružniku. Jedan jednostavan način da se međusobno pomognemo je da pokušamo olakšati stvari jedno drugom.

Enes, r.a., prenosi da je Poslanik, alejhisselam, rekao: Olakšavajte, a ne otežavajte, i obradujte (nagradom od Allaha), a ne odbijajte. (hadis bilježe Buhari i Muslim)

Tokom braka ćemo se prilagođavati međusobnim očekivanjima i potrebama. Ovo treba znati, jer kako se pojedinac (supružnik) mijenja i razvija tokom svog života, tako će se mijenjati i dinamika bračnog odnosa. Usklađivanja, odnosno, prilagođavanja će biti najviše izražena tokom prvih godina braka. Stoga je veoma bitno da oba supružnika na početku usvoje stav olakšavanje svome supružniku. Poslanikov stav (neka je mir i salavat na njega) da ne uzrokuje neugodnosti drugima, zatim njegova ljupkost i briga da članovi njegove porodice nisu nepotrebno opterećeni, je pronicljivo prikazana u sljedećem hadisu:

Džabir ibn Abdullah prenosi da je Muhammed, alejhisselam, jedne prilike zatražio od svojih ukućana začin za jelo, pa kada su mu odgovorili da nemaju ništa, osim sirćeta, naredio je da mu ga donesu. Potom je pristupio jelu, izgovarajući: Divan li je začin sirće, divan li je začin sirće! (hadis bilježi Muslim)

Kad se bračni odnos sprovodi na temelju međusobnog pomaganja, supružnici će razviti uzajamnu saradnju u svojim aktivnostima. Ovo bi se trebalo kretati od sitnih poslova do međusobnog pomaganja novcem. Iako se organizovanje održavanja domaćinstva čini kao jednostavan posao, može biti uzrok stresu i neugodnostima. A par se ponekad prepire oko jednostavnih stvari kao što su stavljanje četkice za zube na pravo mjesto! Zbog toga nikad ne smijemo zapostaviti koliko je važno da upravljamo svojim aktivnostima neophodnim za život. Tradicionalno gledajući, od supruge se očekuje da brine o domaćinstvu, a možda neće uspjeti, naročito ako ima i posao, a brine se i o djeci.

Ne ponuditi joj pomoć je kao stajati na jednoj nozi na ledu. Zato nam se i preporučuje da nam se porodica temelji na međusobnoj saradnji.

Primjeri iz života Poslanika, alejhisselam, pokazuju da se ophodio sa svojim suprugama pružajući im podršku. Postoje zapisi da je Muhammed, alejhisselam, sam popravljao i zašivao svoju odjeću i pomagao u sitnim poslovima. Sve ovo je činio sa jasnim razumijevanjem međusobnog održavanja kućne atmosfere i domaćinstva koji su vodili ka postizanju mira. Aswa bin Yazid, jedan od Poslanikovih ahsaba, je ispitivao Aišu, r.a., Poslanikovu suprugu, šta je Poslanik, alejhisselam, činio dok je bio u kući:

Ona je odgovorila: ‘Pomagao bi ukućane, a kad bi nastupio namaski vakat, otišao bi na namaz.' (hadis bilježi Buhari)

Princip međusobnog dogovaranja, koji se koristi u islamu za obavljanje svih aktivnosti- bilo da su to privatne stvari u okvirima porodice, poslovne aktivnosti ili poslovi na nivou države- proizilazi iz sljedećih ajeta: ...Za one koji se Gospodaru svome odazivaju i koji molitvu obavljaju, i koji se o poslovima svojim dogovaraju, a dio od onoga čime smo ih opskrbili udjeljuju... (Kur'an, 42:38)

Muž i žena su jedno drugom najbolji prijatelji i savjetnici, nadopunjuju jedno drugo u različitim ulogama u porodici. Supruga koja djeluje kao savjetnik svom mužu dijeli svoja gledišta sa njim pri savjetovanju. A muž može računati na znanje i stručnost svoje supruge kad od nje traži mišljenje. Međusobnim dogovaranjem ili traženjem mišljenja svog supružnika možemo bolje razumjeti situaciju ili problem i bit ćemo bolje informisani u traženju riješenja.


Vođenje porodice ljubavlju, samilošću, međusobnom saradnjom i dogovaranjem će bračnom paru otvoriti vrata za mir u vlastitom domu.

Sreća u braku slična je košnici sa medom koju prave dvije pčele. Što se više bude ulagalo truda, više će biti slasti u njoj. Mnogi se pitaju kako će napraviti sreću u svojim kućama, i zašto nisu uspješni u ostvarivanju mira i stabilnosti u porodici. Nema sumnje da odgovornost za sreću u braku pada na bračne supružnike. Zato je neophodno da postoji ljubav između dva bračna druga. Pod ljubavlju se ne misli na onaj silni osjećaj koji plane iznenada i ugasi se isto tako, nego na podudarnost duša i povezanost osjećaja između dva bračna supružnika. Sreća u kući nije povezana samo sa ljubavlju, nego ljubav mora da prati osjećaj međusobnog praštanja, a praštanje se ostvaruje lijepim mišljenjem i povjerenjem između dvije strane.

Obostrano potpomaganje je glavni uzrok izgradnje sretne kuće, a bez njega slabi ljubav i praštanje. Potpomaganje biva u ponašanju i u materijalnom smislu. Potpomaganje u ponašanju podrazumijeva spremnost bračnih supružnika da riješe nastale probleme u porodici, jer većina razdora nastaje kada jedan bračni drug nedovoljno uvažava trud drugog bračnog druga ili nedavanje prava drugoj strani.

Kada govorimo o uzrocima porodične sreće, moramo spomenuti čednost, jer je ona osovina plemenitog života i temelj dobra u međuljudskim odnosima.

Jedan sociolog je rekao: ''Iz iskustva sam shvatio da je najbolji moto koji supružnici mogu uzeti kako bi prevazišli razdor – ne postoji požar koji se na početku ne može ugasiti fildžanom vode. Zato što mnoge bračne nesuglasice koje završe razvodom vraćaju se na bezvrijedne stvari koje su postale velike da se kasnije više nisu mogle prevazići.''

Za sreću u porodici odgovornost pada i na roditelje. Često porodicu sruši oštar jezik ili teška narav koja žuri u svađu, isto kao što temelje porodične sreće ruši želja za dominacijom ili neiskrenost jednog od roditelja.

Želim ovdje spomenuti neke savjete koji će mužu pomoći da usreći svoju suprugu:

1.Nemoj ponižavati suprugu, jer bilo koje poniženje koje joj uputiš, ostat će duboko ukorijenjeno u njenom srcu i razumu. Najopasnija poniženja, koja ti žena neće oprostiti srcem, pa makar ti oprostila jezikom, su: da je udariš u srdžbi, ili da joj opsuješ, ili prokuneš njene roditelje, ili da joj napadneš na čast.

2.Lijepo se ophodi prema ženi pa će se i ona prema tebi lijepo ophoditi. Dadni joj do znanja da joj daješ prednost nad samim sobom, da težiš njenoj sreći, čuvaš njeno zdravlje, žrtvuješ zbog nje ako se razboli, shodno svojim mogućnostima.

3.Sjeti se da tvoja supruga voli da sjedneš i razgovaraš sa njom o svemu onome o čemu razmišlja. Nemoj se vraćati kući namrštenog lica, šuteći, jer to kod nje proizvodi sekiranciju i sumnje.

4.Nemoj obavezivati ženu svojim ličnim težnjama koje su vezane za tvoj posao ili stručni smjer, jer ako si ti astronom, nemoj očekivati da i tvoja žena isto želi saznati o kosmosu i planetama.

5.Budi moralan i čestit u životu, pa će i tvoja supruga biti takva. U jednoj predaji navodi se: ''Budite čedni pa će i vaše žene biti čedne.'' (Ovu predaju bilježi Taberani) Čuvaj se pogleda u ono što je zabranjeno, svejedno na putu ili pred televizijom.
Koliko li je problema u braku zbog televizije i satelitskih antena!

6.Nipošto ne budi ljubomoru kod supruge, na način da joj spominješ ženidbu drugom ženom, ili da spominješ drugu ženu ako živiš u višeženstvu, jer to cijepa dno njenog srca i njenu ljubav zamjenjuje talas sekirancije i sumnji. Ti osjećaji kod žene uzrokuju razne tjelesne bolesti, od glavobolje pa nadalje, te onda muž sa ženom počne posjećivati razne ljekare.

7.Nemoj podsjećati suprugu na greške koje je u nekim situacijama počinila. Nemoj je sramotiti zbog njih, posebno pred drugim.

8.Popravljaj svoje ponašanje, jer ne traži se samo od žene da popravlja svoje ponašanje, a da ti ostaneš takav kakav si. Kloni se onoga što budi srdžbu kod tvoje supruge, pa makar bilo u šali.

9.Prihvati lijepe moralne osobine od svoje žene. Koliko li je muškaraca prihvatilo praktikovanje vjere kada je vidjelo kako se njegova žena čvrsto drži vjerskih načela i moralnih principa, i kako ima lijepe postupke.

10.Budi staložen i nemoj se ljutiti, jer je srdžba uzrok sukoba i mržnje. Ako tvoja supruga pogriješi prema tebi, a nakon toga se izvini, nemoj leći ljut na nju dok je ona tužna i uplakana. Sjeti se da je to zbog čega si ljut na nju, u većini slučajeva, ništavno i ne zaslužuje da zamuti čistoću vašeg bračnog života, te da nema potrebe za takvom reakcijom. Zatraži utočište kod Allaha od prokletog šejtana i smiri se. Sjeti se da između tebe i tvoje supruge postoje ljubavne veze koje su uzvišenije od toga da se zaprljaju trenutkom srdžbe.

11.Ulij ženi samopouzdanje. Nemoj je učiniti da samo slijedi tvoj put, kao sluškinja koja ispunjava tvoje naredbe. Ohrabri je da ona ima svoje razmišljanje i odluku. Posavjetuj se sa ženom u svim stvarima, i vodi razgovor na lijep način. Prihvati njeno mišljenje kada znaš da je ispravnije i obavijesti je o tome. Ako se ne slažeš sa njenim mišljenjem, onda je na lijep i mudar način navedi na svoje mišljenje.

12.Pohvali suprugu kada uradi neki posao koji zaslužuje pohvalu. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‘‘Ko ne zahvaljuje ljudima, ne zahvaljuje ni Allahu.“ (Hadis bilježi Tirmizi)

13.Nemoj je koriti na bolan i neprimjeren način. Ne poredi suprugu sa svojim rodicama koje ona ne voli, tražeći od nje da ih uzme za uzor, idući njihovim stopama.

14.Nastoj obezbijediti supruzi sva sredstva koja će je pomoći da stekne neke nauke. Ako je potrebno da stekne neku diplomu iz neke znanstvene oblasti, omogući joj to, pod uvjetom da se to ne sukobi sa vjerskim principima, te da je to neće odvesti od njenih bračnih i kućnih obaveza. Nastoj pomoći ženu da postigne uspjeh u onome što radi.

15.Nastoj sa pažnjom slušati suprugu kada ti nešto govori, jer na taj način ćeš očistiti njene tegobe. Međutim, ima žena koje se ne mogu zaustaviti u govoru, ili pretjeraju govoreći o tvojoj porodici i familiji. Tada se očekuje od tebe da se mudro i lijepim savjetom ophodiš sa ovim problemom.

16.Dadni ženi do znanja da je sigurna od bilo kakve opasnosti, te da je ne želiš izgubiti ili se od nje odvojiti.

17.Dadni supruzi do znanja da se ti materijalno o njoj brineš ma koliko ona bila dobrog imovinskog stanja. Nemoj žuditi za njenim imetkom koji je naslijedila od oca, jer nije ti dozvoljeno da preuzmeš njen imetak. Nemoj škrtariti prema njoj pravdajući se da je ona bogata, jer bez obzira koliko bila bogata, njoj je potreban osjećaj da si joj ti prava zamjena za njenog oca.

18.Pazi na nedozvoljene društvene veze, jer mnogo je srušenih porodica zbog tih nedozvoljenih veza.

19.Uravnoteži ljubav prema supruzi i ljubav prema svojim roditeljima i familiji. Nemoj da jedna strana prevlada drugu, niti da jedna ljubav bude na račun druge. Daj svakome njegovo pravo na lijep i pravedan način.

20.Ophodi se prema ženi onako kako želiš da se ona ophodi prema tebi u svim segmentima života. Ona voli da se prema njoj lijepo ophodiš isto kao što ti voliš da se ona prema tebi lijepo ophodi. Kaže Ibn Abbas, radijallahu anhu: „Ja volim da se uljepšam svojoj ženi isto kao što volim da se ona meni uljepša.“

21.Daj supruzi malo oduška izvan kuće i neka to bude vid promjene za nju. Posebno ovo treba učiniti prije nego je zaokupiraju djeca.

22.Učestvuj sa njom u onim stvarima u kojima voliš da ona učestvuje sa tobom. Zato posjeti sa njom njenu rodbinu i nastoj očuvati vezu sa njenom porodicom iskazujući joj poštovanje.

23.Nemoj je činiti ljubomornom prema tvome poslu tako što ćeš biti zauzet svojim poslom više od potrebnog. Ne dozvoli da ti posao oduzme cjelokupno vrijeme, a posebno tokom sedmičnog vikenda. Nemoj da tvoja žena ne provede vikend sa tobom, svejedno u kući ili izvan kuće, kako ne bi osjetila zamor i premorenost.

24.Kada izlaziš iz kuće oprosti se sa njom osmijehom i traženjem dove. A kada ulaziš u kuću nemoj je iznenaditi, kako je ne bi zatekao u stanju u kojem ona ne želi da je vidiš, a posebno ako se vraćaš sa puta.

25.Gledaj na život sa njom istim pogledom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oporučio je da se lijepo ophodi prema ženama, rekavši: „Budite blagi prema ženama.“ (Bilježi ga Ahmed u Musnedu) Također, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Uistinu su žene dio muškaraca.“ (Bilježi ga Ahmed u Musnedu). I rekao je: ‘‘Lijepo se ophodite prema ženama.“ (Hadis bilježi Buharija)

26.Nastoj da pomogneš svojoj supruzi u nekim kućnim poslovima. Navode se neke predaje od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da se lijepo ophodio prema ženama tako što im je pomagao u nekim njihovim kućnim obavezama. Kaže Aiša, radijallahu anha: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radio je kućni posao kod svoje porodice – tj. služio je porodici - pa kada bi namaz nastupio, izašao bi da obavi namaz.“ (Hadis bilježi Buharija)

27.Pokušaj da zažmiriš na neke nedostatke svoje supruge. Sjeti se da ona ima lijepih i plemenitih osobina koje će pokriti njen nedostatak, shodno riječima Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Ne može vjernik mrziti vjernicu. Ako prezire neku njenu osobinu, sa druge strane zadovoljan je njenom drugom osobinom.“

28.Muž bi trebao da se našali i poigra sa suprugom, slijedeći Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: „Zašto nisi oženio djevicu da se poigraš sa njom i ona s tobom?“ (Hadis bilježi Buharija) Čak i Omer b. Hattab, radijallahu anhu, koji je bio poznat po žestini, znao je reći: „Trebao bi muškarac biti sa svojom porodicom kao dječak (tj. u druženju i lahkoći ophođenja), a kada bude u društvu, neka bude čovjek.“

29.Poslušaj prigovor supruge otvorenih prsa. Žene Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iznosila su svoja mišljenja Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a on se ne bi ljutio na njih.

30.Čini dobro svojoj supruzi i djeci. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ''Najbolji od vas je onaj koji se najbolje ophodi prema svojoj porodici.“ (Hadis bilježi Tirmizi) Ako ti budeš njima činio dobro, činit će ga i oni tebi, i promijenit će tvoj život u sreću i rahatluk. Nemoj škrtariti prema svojoj ženi i djeci, i udjeljuj lijepo, jer je udjeljivanje na porodicu sadaka. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ‚‘Najbolji dinari su oni koje potrošiš na svoju porodicu...“ (Hadis Bilježi Muslim i Ahmed)

26.03.2012.

Kako ces usreciti svoju suprugu? ( nekoliko savjeta! )

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Kako ces usreciti svoju suprugu ?( nekoliko savjeta ! )

 

Kaže Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Najbolji od vas je onaj koji se najbolje ophodi sa svojom porodicom, a ja se najljepše ophodim sa svojom porodicom.“Također, Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem,  je rekao: „Samo plemenit čovjek se plemenito ophodi sa ženama, a žene ponižava bezobrazan čovjek.“

Obaveze muža prema supruzi su:


1.Lijepo je pozdraviti prilikom ulaska u kuću, kao npr. da joj lijepo nazove selam, osmjehne i rukuje sa njom.


2.Upućivati joj lijepe riječi prilikom obraćanja. Dozivati je na pristojan način, lijepim riječima. Voditi računa o supruzi, davajući joj to do znanja, jasnim govorom i blago. Dozivati je sa najdražim joj imenima.


3.Družiti se i razgovorati, jer je bila praksa Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem,  razgovor i sijeljenje sa svojim suprugama, i pored mnogobrojnih poslova i mnoštva obaveza.


4.Opustiti se i igrati. Spomenuto je u hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Sve što nije sjećanje na Allaha je nemar i igra, osim četiri stvari: Igranje čovjeka sa svojom ženom, dresiranje konja, vježbanje gađanja i učenje plivanja.“  


5.Pomagati u kućnim poslovima. Pomaganje supruge u kućnim poslovima, kao npr. spremanje hrane i pića, pospremanje kuće....itd. unosi sreću u srce žene i jača njene ljubavne osjećaje prema mužu.


6.Savjetovati se sa suprugom. Poznat je slučaj prihvatanja mišljenja majke pravovjernih Ummu Seleme prilikom sporazuma na Hudejbiji. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem,  se najviše savjetovao sa svojim ashabima.


7.Omogućiti ženi da posjeti rodbinu, prijateljice i druge od koga može dobro naučiti.


8.Prilikom putovanja voditi računa o propisima putovanja. Lijepo se oprostiti od žene, ostaviti oporuku, zatražiti dovu od nje i ostaviti joj opskrbu. Tokom putovanja nastojati telefonirati ženi. Donijeti ženi sa putovanja poklon, i ne iznenaditi je svojim dolaskom. Također, ako ima mogućnosti, povesti ženu sa sobom na putovanje.


9.Oskrbiti suprugu. Neškrtarenje u opskrbi kuće i žene vodi ka stabilnosti porodice.


10.Namirisati se i uljepšati. Uzvišeni Allah je lijep i voli ljepotu.Otuda se vidi važnost ukrašavanja i čistoće, te upotreba mirisa. Ibn Abbas, neka je Allah sa njim zadovoljan, znao je reći: „Volim da se uljepšam svojoj supruzi kako volim da se ona meni uljepša.“


11.Polno općiti i zadovoljiti potrebu. Ovo je obaveza muškarcu, a najmanje jedanput u periodu čistoće, između dvije menstruacije.


12.Popravljati raspoloženje. Čovjek musliman treba biti osjećajan, da suosjeća u tuđem bolu. Žena prolazi kroz razne krize i probleme, i potrebna je toplom osmijehu i blagoj riječi koja će odagnati od nje bol i popraviti slomljene emocije.


13.Čuvati bračne tajne. Došao je hadis od Ebu Se'ida el-Hudrije da je Allahov Posalnik, sallallahu 'alejhi ve sellem,  rekao: „Najveći emanet na sudnjemadanu je da čovjek ima sa svojom ženom i ona sa njim polni odnos, zatim on iznese njenu tajnu.“


14.Podpomagati je u pokornosti Allahu, i učestvovati sa njom u noćnom namazu, zikru, tesbihu i davanju sadake. Kaže Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Allah se smilovao čovjeku koji ustane da klanja noćni namaz i klanja ga, zatim probudi svoju suprugu. Ako ona odbije ustati, on je popršće vodom po licu.“


15.Lijepo se ophoditi prema njenoj rodbini i prijateljicama.


16.Podučavati je vjeri i savjetovati.


17.Pohvalno biti ljubomoran prema supruzi.


18.Biti prema njoj blag, ne požurivati, ne srditi se na nju zbog sebe i tražiti joj opravdanja.


19.Opraštati joj i blago je koriti.


20.Da sprovedeš u praksu ono što si pročitao i razumio, i imat ćeš sretan bračni život.

 

Kako biti uspješan muž?

1.Budi čist i prijatno namirisan.

Kada smo zadnji put mi muškarci otišli da kupimo lijepo dizajniranu pidžamu?

Isto kako muž želi da mu žena lijepo izgleda za njega, ona također želi da se njen muž lijepo obuče za nju. Sjeti se da je Resulallah - salallahu `alejhi ve sellem - koristio misvak prije ulaska u svoj dom i da je uvijek volio najljepše mirise.
 

2. Upotrebljavaj najslađa imena za svoju suprugu.

Resulallah - salallahu `alejhi ve sellem -je imao nadimke za svoje supruge, one koje su one voljele. Oslovljavaj svoju suprugu njoj najugodnijim nadimkom, i izbjegavaj nadimke koji mogu povrijediti njena osjećanja.

3. Ne tretiraj suprugu kao muhu

Mi nikada ne mislimo o muhi dok nas ne počne uznemiravati. Slično tome, supruga će dobro činiti cijeli dan - i time neće privući pažnju svoga muža - sve dok ne učini nešto što će ga uznemiriti. Nemoj je tako tretirati; prepoznaj i priznaj sve dobro što čini i neka ti to bude fokus.

4. Ako vidiš nešto pogrešno kod svoje supruge, probaj prećutiti bez prigovora!

To je jedan od puteva koje je Resulullah - salallahu `alejhi ve sellem - običavao koristiti kada bi vidio nešto neprimjerno kod svojih supruga - radiallahu 'anhuma. To je ophođenje koje danas, nažalost, vrlo mali broj Muslimana posjeduje.

5. Smiješi se svojoj supruzi kada god je vidiš i često je zagrli.

Osmijeh je Sadaka a tvoja supruga nije izuzeta van Muslimanskog Ummeta. Zamisli samo kakav ti bi ti bio život da se ona stalno na tebe smiješi. Sjeti se onih hadisa koji govore o tome da bi Resulullah - salallahu `alejhi ve sellem - poljubio svoju suprugu prije polaska na namaz, pa čak i kada je postio.

6. Zahvali joj se za sve što čini za tebe.

Onda joj se opet zahvali! Uzmi naprimjer večeru kod svoje kuće. Ona napravi hranu, očisti kuću, i deset drugih stvari uradi tokom dana. I nekad jedino priznanje koje za to dobije je to da je trebala staviti više soli u supu. Nemoj dopustiti da to bude tako; zahvali joj se!

7. Zatraži od nje da ti napiše zadnjih deset stvari koje si učinio za nju a koje su je učinile sretnom.

Onda pokušaj opet da to učiniš. Moguće je da ne možeš prepoznati šta čini tvoju suprugu sretnom. Ne moraš se upuštati u igru pogađanja, pitaj je i onda daj sve od sebe da to ponoviš opet.

8. Nemoj omalovažavati njene želje. Tješi je.

Nekada muževi mogu nipodaštavati ženine zahtjeve. Resulullah - salallahu `alejhi ve sellem - nam je dao primjer da slijedimo kada je njegova supruga Safijjah - radiallahu 'anha - plakala zato što ju je, kako je ona rekla, on stavio na sporu devu. On je obrisao njene suze, utješio je, i doveo joj drugu devu.

9. Budi šaldžija i zabavi je nekom igrom.

Sjeti se kako je Resulullah - salallahu `alejhi ve sellem - trkao sa svojom suprugom Aišom - radiallahu 'anha - u pustinji. Kad je bilo zadnji puta kada smo mi nešto tako učinili sa svojom suprugom?

10. Neka su ti uvijek na pameti riječi Allahova Vjerovjesnika - salallahu `alejhi ve sellem: "Najbolji među vama je onaj koji je najbolji prema svojim suprugama. A ja sam najbolji prema svojim suprugama." Pokušavaj da budeš najbolji!

U zaključku: Nikada ne zaboravi da se moliš Allahu -dželle šanuhu - da učini tvoj brak uspješnim.

A opet Allah te'ala najbolje zna.

http://www.youtube.com/watch?v=Q3Ne1jyHKkU

http://www.youtube.com/watch?v=x8GhWecidjU&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=rcCNfmfrsFA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=u9KHjSMJgT4&feature=related


25.03.2012.

“Ne tuguj“ (La Tahzen) jer Allah subhanehu ve te'ala je s nama!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!


“Ne tuguj“ (La Tahzen) jer  Allah subhanehu ve te'ala je s nama!

 

Ne tuguj, nego Allahu subhanehu ve te'ala uputi iskrenu dovu, u nevolji i blagostanju, tajno i javno. Od Njega traži pomoć u nevoljama jer je On taj koji davljeniku pruža slamku spasa, upućuje zalutalog, olakšava iskušenje, pomaže obespravljenom, liječi bolesnog i odagnava nevolje.

Ne tuguj kada znaš da je Allah s tobom, jer uz poteškoću dolazi i olakšanje, s tegobom ide i rahatluk, poslije tuge dolazi radost, poslije straha sigurnost, a brigu smjenjuje smirenost.

More nije potopilo Musaa, a.s., zbog jakih i iskrenih riječi: Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati” (Eš-Šu’ara, 62).

Zbog čvrstog pouzdanja u Allaha, dž.š., vatra nije pržila Ibrahima, a.s.: ”O vatro, postani hladna i spas Ibrahimu!” (El-Enbija, 69).

Iz istog razloga mušrici ne stigoše do Muhammeda, a.s., čiji jezik iskreno prozbori: ”Ne tuguj, Allah je s nama!”

Zato ne tuguj i ne boj se nikoga osim Allaha, dž.š., i ne jadikuj, jer pomoć dolazi jedino od Allaha.

 Ne tuguj: ”Ako vi dopadate rana, i drugi rana dopadaju. A u ovim danima Mi pobjedu dajemo sad jednima, a sad drugima, da bi Allah ukazao na one koji vjeruju i odabrao neke od vas kao šehide – a Allah ne voli nevjernike” (Ali Imran, 140). Ne tuguj, nego uzimaj pouku od onih koji su živjeli prije i pogledaj kako smo postupali prema onima koji bijahu dobri i kako se osvetismo nasilnicima.


I ne žalosti se zbog njih i neka ti ne bude teško zbog spletkarenja njihova

Ove riječi objavljene su kao potpora Poslaniku, a.s., nakon bitke na Uhudu, posebno zbog toga što je tu život izgubio njegov amidža Hamza ibn Abdul-Muttallib. Ibn Mes’ud, r.a., veli: Nismo vidjeli Allahovog Poslanika da je ikada plakao tako kao što je plakao za Hamzom.” Habbab veli: ”Nismo imali kefina u koje bismo umotali Hamzino tijelo osim jednog ogrtača. Kad bismo ga stavili preko glave, noge bi ostale nepokrivene, a kada bismo pokrili noge, vidjela se glava.” (Bilježi ga Ahmed u svome Musnedu) Muhammed, a.s., toliko se rastužio zbog pogibije svog amidže Hamze da se zakleo da će zbog njega pogubiti 70 nevjernika pa mu Allah, dž.š., objavljuje: ”Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko je vama učinjeno; a ako otrpite, to je, doista, bolje za strpljive. Strpljiv budi! Ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. I ne tuguj za njima i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova.” (En-Nahl, 126,127).

" Njemu se mole oni koji su na nebesima i na Zemlji; svakog casa On se zanima necim." ( Er-Rahman, 29. )

Kada se mora uznemire, valovi nasrnu, oluje nastupe, ljudi na ladji uzviknu: "O Allahu!" Kada se vodic deva u pustinji izgubi, kad putnici skrenu sa staze i kravana zaluta, svi oni dozivaju: "O Allahu!" Kada se desi nesreca, nastupi ocaj, jad zavlada, covjek sav slomljen zavapi: "O Allahu!" Kada se kapije pred prosjacima zatvore i tama prekrije njihova lica, oni povicu: "O Allahu!" Kad nestane staza i puteva, kad zgasnu nade, ljudi dozivaju: "O Allahu!" Kada ti zemlja postane tijesna, i dusa se sva skupi, zajecaj: "O Allahu!"

"Sjetih Te se kad nedaca crna ko noc me sazgala,
Kad prasnjavi cador prekrio je lice vremena,
Tvoje ime izgovorih, dusa mi zajeca,
I svaka je briga najednom nestala."


Do Allaha dopire lijepa rijec, iskrena dova, istinski uzdah, nevina suza i bolna patnja. Njemu zorom u dovi pruzamo dlanove, ruke sirimo sta god nam je potrebno, Njega oci pogledaju kad udes nas pregazi i Njemu molitve saljemo kad nesrece nastupe. Njegovo ime zazivamo, njime dove  pocinjemo.... Sjecanje na Njega srca nam smiruju, duse uspokojava, unosi mir u osjecanja, razboritost povecava i u nama cvrsto uvjerenje, jekin, postojanim cini, Allah je blag prema robovima Svojim.

Allah, ime najljepse, sazdano od slova krasotnih, najiskrenija i najvrednija rijec: " Znas li da ime Njegovo ima iko!" ( Merjem, 65. )

Allah, najvece bogatstvo, vjecnost, pomoc i snaga, uzvisenost, moc i mudrost: " Ko ce imati vlast toga dana ?" - "Allah, Jedini i Svemocni!" ( El-Mu'min, 16. )

Allah! To ime oznacava blagost i brigu, pomoc i potporu, ljubav i dobrotu: " Od Allaha je svaka blagodat koju uzivate." ( En-Nahl, 53. )

" Koliko god svetih rijeci o Tvome velicanstvu da skladamo,Da si uzviseniji, uvijek saznamo.
I sva znacenja, Gospodaru, s Tobom postaju more beskrajno. "


Gospodaru nas, nasu bol zamjeni utjehom, tugu radoscu, a strah sigurnoscu. Gospodaru nas, neka jekin zgasne pozudu srca, neka rijeka imana utrne zar duse. Boze, umornim ocima podari siguran san, nemirnim dusama spokoj i obraduj ih skorom pobjedom. Boze, neka Tvoj nur prosvjetli izgubljene oci, neka zalutali nadju Tvoj put, a izgubljeni Tvoju uputu.-AMIN

Gospodaru nas, neka istinska zora Tvoje svjetlosti odagna sejtanska saputanja, neka Istina prevlada zlo u nama i neka Tvoja vojska odbrane skrsi sve spletke sejtanske. Boze, sacuvaj nas od tuge i brige, a iz nasih dusa odagnaj nemir. Samo se Tebe bojimo, Tebi robujemo, na Tebe se oslanjamo i od Tebe svaku pomoc trazimo. Ti si nas Gospodar i Zastitnik, pa divnog li Gospodara i Pomagaca.-AMIN

Covjek bi svakako trebao mnogo razmisljati o blagodati koja mu obilno dolazi sa svih strana - "Ako vi budete brojili Allahove blagodati, necete ih nabrojiti." ( En-Nahl, 18. ) Ove blagodati ogledaju se u zdravlju tijela, sigurnosti u drzavi, hrani i picu, zraku i vodi. Ti posjedujes ovaj svijet, a to ne osjecas. Vladas zivotom, ali to ne znas.

"... i da vas darezljivo obasipa miloscu Svojom, i vidljivom i nevidljivom ?" ( Lukman, 20. ) Imas oci, jezik, usne, ruke i noge: " Pa, koju blagodat Gospodara svoga poricete!
" ( Er-Rahman, 13. ) Mislis da blagodat hodanja nije velika stvar, pogledaj u invalide bez nogu, ili bar jednog stopala! Zar mislis da tvoj cvrst san ne vrijedi nista, dok bol sprecava mnoge ljude da spavaju ? Ti punis svoj stomak slasnim jelima, i pijes hladnu vodu, dok mnogi zbog bolesti ne mogu ni jesti ni piti ? Razmisli o svom sluhu na spram gluhoce, o svom vidu naspram sljepoce, o zdravoj kozi, koja nije ni sprzena ni zarazena, i o bistrini svoga uma koji nije zahvatilo ludilo.

Da li bi samo vid zamijenio za planinu zlata ? Da li bi svoj sluh prodao za dvije poljane pune srebra ? Da li bi svoj jezik dao za prekrasne palace i dvorce, i bio nijem zbog toga ? Zelis li ruke odsjeci za smaragdne ogrlice ? Znaj da te okruzuju nebrojene blagodati i beskrajna dobrota. No, ti to ne shvatas. Zivot ti je pun tuge, briga i nedaca, a imas vruceg hljeba, hladne vode za pice, miran san i potpuno zdravlje. Razmisljas o onome sto nemas, a nezahvalan si na onome sto imas. Rastrgan si zbog odredjenih materijalnih gubitaka, a u ruci drzis kljuceve srece, posjedujes sehare dobra, talenta i blagodati. Stoga, razmisljaj i budi zahvalan: " A u vama su ajeti, zar ne vidite ? " ( Ez-Zarijat, 21. ) Razmisli o sebi, svojoj porodici, domu, radu, zdravlju, prijateljima i svijetu oko sebe. "Oni priznaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije poricu." ( En-Nahl, 83. )

Pogledaj te insaAllah :

http://www.youtube.com/watch?v=zbmKxe0EcVo

24.03.2012.

Sabur-strpljenje na putu iskusenja...

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Sabur-strpljenje na putu iskusenja...

 

Hvala Allahu subhanehu ve te’ala, Gospodaru svjetova, na svim blagodatima, na strpljivosti kojom daruje Svoje odabrane robove, pa su strpljivi u teškoćama i zahvalni na dobrotama.

Draga moja braco i postovane moje sestre ne zabboravi te ,da naše vrijeme u kojem živimo je puno iskušenja. Svaki dan nas prate razni događaji u kojima doživljavamo određene neugodnosti: na poslu,na ulici, u porodici-sa hanumom,muzem a ponajvise sa djecom, na putu i cak sa bolestima smo malte ne danas svi na neki nacin iskusani. Svaki dan smo izloženi određenim vidovima stresa, na kojima se pokazuje koliko smo strpljivi i izdržljivi. Strpljivost i izdržljivost je jedna od najvećih Allahovih blagodati kojima dariva one Svoje robove koje voli.  U suri El-Bekare, 153. ajet, Allah dž.š. kaže:„O vjernici, tražite sebi pomoć u strpljivosti i namazu. Allah je doista na strani strpljivih“.

Allah subhanehu ve te’ala ,u ovom ajetu, kao uslov za pomoć, daje prednost strpljivom podnošenju nevolja koje nas snađu nad namazom, jer samo oni koji su strpljivi ne gube nadu u Allahovu pomoć. Nestrpljivi često navlače na sebe nevolju i okrivljuju Allaha subhanehu ve te’ala, govoreći: „Šta mi Bog dade, čime sam ovo zaslužio“, pri tome razmišljajući, „ja nisam zaslužio ili zaslužila ovakva iskušenja, radim dobra djela, klanjam, postim i ne zaslužujem da mi Allah daje ovakva iskušenja. To je nepravda“. Pri svemu ovome nestrpljivi zaboravljaju da su najteža iskušenja imali Allahovi najbolji robovi, poslanici, i da su iskušenja veća kod većih vjernika, kod onih koje Allah subhanehu ve te’ala, voli.


A cemu iskusenja a cemu sabur-strpljivost ?


Iskušenja su jedan od Allahovih zakona među Njegovim stvorenjima, koja On Uzvišeni daje kako bi ih iskušao, oprostio im grijehe i razdvojio iskrene od neiskrenih. Kaže Uzvišeni: ''Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive.'' (El-Bekare, 155.)
Također, kaže Uzvišeni: “Mi vas stavljamo na kušnju i u zlu i u dobru i Nama ćete se vratiti.“ (El-Anbija, 35)
“Elif-lam-mim. Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: 'Mi vjerujemo!' i da u iskušenje neće biti dovedeni?” (El-Ankebut, 1-2)


A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ''Zaista je veličina nagrade srazmjerna veličini iskušenja. Zato, kada Uzvišeni Allah zavoli jedan narod, postavi ga na razne kušnje, pa ko bude zadovoljan time, Allah će biti zadovoljan njime, a ko se srdi zbog toga, njemu pripada Allahova srdžba.“ (Bilježi ga Tirmizi i ocjenjuje dobrim) Ljudi sa najvećim i najpotpunijim imanom su oni koji imaju najveća i najteža iskušenja. Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Poslanici su imali najteža iskušenja, zatim dobri i pobožni ljudi, a onda oni slični njima. Čovjek biva iskušavan shodno jačini svoje vjere, pa ako je čvrst u svojoj vjeri, teško će biti i njegovo iskušenje, a bude li njegova vjera slaba, bit će iskušan u onoj mjeri kolika je njegova vjera. Čovjeka će neprestano snalaziti iskušenja sve dok ne bude hodao po zemlji čist od grijeha.''
(Bilježi ga imam Ahmed i drugi)

 

Za svaku nedaću koja zadesi čovjeka, Allah, dželle šanuhu, dao je i lijek, vrlo jednostavan i vrlo važan – SABUR, STRPLJIVOST. Saburom treba da se naoruža svaki vjernik, a posebno onaj koji želi druge ljudi pozivati u Allahovu, dželle šanuhu, vjeru.


Definicija sabura

Jezički, riječ sabur označava strpljivost, izdržljivost, ustrajnost, samosavladavanje, suzdržljivost...

Terminološku definiciju za sabur dao je imam Ibn Kajjim pa kaže: ''Sabur je da savladaš dušu kada je uznemirena i ljuta, i da suzdržiš jezik da se drugima žali i jadikuje, i da spriječiš tijelo da čini ono što ne treba.'' (Medaridžu-salikin, 2/115)

Isto tako možemo reći da je sabur izvršavanje Allahovih naredbi, klonjenje zabranjenih stvari i strpljenje na onome što nas zadesi (kaderu).


Vrijednost i važnost sabura

Allah, dželle šanuhu, stvorio je ljude da Mu ibadet čine, ali ni jednog nije ostavio a da ga nije iskušao raznim iskušenjima. Naravno, najviše su bili iskušavani poslanici, a zatim oni koji su poslije njih sa najvećim imanom. Sva iskušenja mogu biti dvojaka: u vjeri i u ovodunjalučkim stvarima. Ukoliko čovjek kroz iskušenja ne proðe čvršći i jači, onda takvo iskušenje donosi štetu.
Ni u kom slučaju ne može biti da je ostao na “nuli”. O iskušenjima Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, u Svojoj Knjizi kaže: “Misle li ljudi da će biti na miru ostavljeni ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’, a da u iskušenje neće biti dovedeni? A doista smo Mi u iskušenje dovodili i one prije njih, pa je Allah, uistinu, ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu.” (Prijevod značenja Ankebut, 2-3) Isto tako Uzvišeni kaže: “Mi ćemo vas, uistinu, na kušnju stavljati sa malo straha i glaðu i gubitkom u imecima, životima i ljetini.” (Prijevod značenja El-Bekare, 155)

Znači, ne smijemo žaliti za time što smo iskušani, i što smo na belaju. Svako iskušenje i svaki belaj može značiti i to da nam naš Gospodar želi dobro, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kome Allah želi dobro, stavi na kušnju.” (Buharija)

Sve rečeno navodi nas na pomisao koliki značaj ima sabur u životu jednog muslimana?

Kur’an veliku pažnju poklanja saburu govoreći na puno mjesta o njemu i na različite načine, kao što je slučaj kada se sabur spominje uz namaz, a znamo da je namaz stub vjere. Kaže Uzvišeni: ''Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti.'' (Prijevod značenja El-Bekare, 45-46)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: "čistota je polovica imana, zahvala Allahu – puni vjerniku mjerilo njegovih djela, veličanje Allaha – puni sve izmeðu nebesa i Zemlje, namaz je svjetlost, sadaka je dokaz, sabur je sjaj, a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Svaki čovjek, kada osvane, svoju dušu prodaje, pa je otkupi, ili je upropasti." (Muslim)

Sabur predstavlja veliki dar koji nam pomaže da dunjalučke poslove i nedaće lakše prebrodimo, a da time zaslužimo i Allahovu, dželle šanuhu, nagradu. Ukoliko se strpimo u nedaći i belaju, zasigurno će nam Allah, dželle šanuhu, pomoći da to lakše prebrodimo.

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je jedna grupa ensarija tražila od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, razne stvari, pa im je on dao, zatim su ponovo tražili, a on im opet dao što su tražili, dok im nije sve podijelio što je imao, a zatim im rekao: ''Sve što budem imao od dobra, ja ću vam podijeliti, i ništa od vas neću sakriti, ali ko traži i želi čednost, Allah će mu je podariti; ako traži i želi neovisnost, Allah će ga učiniti neovisnim. Ko god se puno suzdržava i trpi, Allah će mu pomoći da bude strpljiv; nije nikome dat bolji i značajniji dar od sabura." (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Allah kaže: 'Nema druge nagrade za Mog roba mu'mina kojem Ja usmrtim njegovu voljenu osobu na ovome svijetu, pa se on strpi na tom gubitku, osim Dženneta.'"  (Buharija)

Sabur ustvari jeste razlogom oprosta naših grijeha, a to se dešava na taj način što strpljivo podnesemo ono što nas zadesi.

Ebu Seid i Ebu Hurejre, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah ne oprosti dio njegovih grijeha." (Muttefekun alejhi)

Sabur je uvjet uspjeha, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. U tom smislu Uzvišeni kaže: “O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.” (Ali Imran, 200)

Isto tako oni koji su strpljivi bit će bez računa nagraðeni nagradom od svoga Gospodara. Kao što Uzvišeni kaže: “Reci: 'O robovi Moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagraðeni." (Ez-Zumer, 10)

Strpljivost je blagodat koju Uzvišeni Allah daruje svojim iskrenim robovima, pa sve poteškoće koje im život donese, uz Allahovu pomoć, sa lahkoćom podnose. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem  je rekao: „Ko god se puno suzdržava i trpi, Allah će mu pomoći da bude strpljiv. Nije nikome dat bolji i značajniji dar od sabura (strpljivosti)“

Na mnogo mjesta u Kur'anu, Allah dž.š. ukazuje ljudima da će strpljivi biti mnogostruko nagrađeni.U suri EL-Bekare, 155. i 156. ajet, Allah dž.š. kaže:

 راجعون وانااليه قالواانالله مصيبة اذااصابتهم الذين وبشرالصابرين

„Obraduj strpljive, one koji, kada ih zadesi kakva nevolja, kažu: „Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti“.

U sljedećem ajetu Allah dž.š. ukazuju na nagradu strpljivim, pa kaže:

  المهتدون هم واولك ورحمة ربهم من صلوات عليهم اولئك

 „ Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na pravom putu“! 

 Strpljivost je znak jačine imana (vjere). Samo će oni koji su potpuno uvjereni da je Allah dž.š., Gospodar svega, da se na ovom svjetu ne događa ništa bez Njegove volje i znanja, strpljivo podnijeti sve što im se dogodi u životu i za tu strpljivost će biti nagrađeni bez računa.

 Allah dž.š. u suri Ez-Zumer, 10. ajet kaže: انّما يوفّى الصابرون اجرهم بغير حساب

„Zaista će samo oni koji budu strpljivi biti bez računa nagrađeni“.

Muhammed a.s. u hdisu kojeg prenosi Muslim je rekao: „Čudan je primjer vjernika! U svakoj situaciji on dobija - a u takvom stanju nije niko osim vjernika; ako ga zadesi kakvo dobro, on zahvaljuje Allahu što mu donosi korist, a ako ga zadesi kakvo zlo ili šteta, on se strpi i čvrsto drži, pa mu to donese nagradu kod Allaha“.

U suri El-Asr, Allah dž.š. kaže: „Tako mi vremena, zaista je čovjek na gubitku, osim onih koji vjeruju i čine dobra djela, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje“.

Ahmed prenosi hadis od Ebu Hurejre, u kojem Poslanik kaže: „Tri su stvari sušta istina: ako se čovjek kome je nepravda učinjena strpi u ime Allaha, On će ga uzvisiti i pomoći mu, ako čovjek otvori vrata darežljivosti, želeći pomoći rodbini, Allah će ga obogatiti i ako čovjek počne prositi i tražiti od ljudi, Allah će mu imetak umanjivati“.

Strpljivost za iman je isto što i glava za tijelo. Strpljivost je u svakom slučaju korisna za čovjeka, ali je i nešto najteže čovjeku. Koliko smo se puta uvjerili u to? Koliko smo se puta strpili, pa nam je bilo dobro, a koliko smo se puta pokajali zbog žurbe i brzog reagovanja. Saburiti može samo onaj ko je zaslužio Allahovu blizinu i Allahovu Milost.

Mnogi se od nas pitaju, zašto čovjek mora prolaziti kroz poteškoće. Zašto često vjernike snađe teška situacija? Kako razumjeti Allahovu mudrost u pitanju iskušenja kroz koja vjernik prolazi?


Evo jednog primjera za razmišljanje!

Čovjek je sjedio i gledao kako se leptir, nekoliko sati muči, da se izvuče kroz malehni otvor na čahuri. Onda je leptir stao. Činilo se da ne može dalje. Zato je čovjek odlučio pomoći leptiru: uzeo je makaze i razrezao čahuru. Leptir je s lakoćom izašao. Ali je imao slabo tijelo i smežurana krila. Čovjek je nastavio promatrati leptira, očekujući da će se krila otvoriti, povećati i raširiti, kako bi podržala leptirovo tijelo i osnažila ga. Međutim, to se nije dogodilo! Leptir je ostao puzeći okolo sa slabim tijelom i nerazvijenim  krilima. Nikada nije poletio. Čovjek uprkos svojoj ljubaznosti i dobrim namjerama, nije razumio da je poteškoće kroz koje je leptir morao proći izlazeći iz čahure, osmislio Allah  kako bi krv iz tijela leptira potekla u krila i kad se oslobodi čahure da bude spreman letjeti. Ponekad su teškoće upravo ono što trebamo u životu....Kad bi nas Allah oslobodio svih prepreka osakatio bi nas. Nikad ne bi postali onoliko snažni koliko možemo biti.
Ako tražimo snagu....  možda nam Allah da poteškoće koje će nas ojačati. Ako tražimo  mudrost...  možda nam Allah da  probleme koje će trebati  riješiti. Ako tražimo  ljubav... možda nam Allah  da  ljude kojima trebamo  pomoći. Ako nešto tražimo možda ćemo kroz strpljivost zaslužiti da dobijemo. Možda nećemo dobiti ništa od onog što smo tražili... ali ćemo dobiti sve što nam bude trebalo. „Strpljen, spašen“! „Saburom je džennet pokriven“!

Završićemo  dovom, Allahu Milostivi, ne prepusti nas nama samima ni jedan tren! Učini naša srca iskrenim! Naša iskušenja podnošljivim. Dozvoli da iz njih izlazimo bolji, jači i Tebi bliži! Učini nas od onih koji su strpljivi i na svemu Tebi zahvalni! Spasi nas od iskušenja koja ne možemo podnijeti! Sačuvaj nas od vatre i uvedi nas u džennet! Amin!

http://www.youtube.com/watch?v=rOapVPg8Syc

http://www.youtube.com/watch?v=qCX-h_g0Toc

23.03.2012.

Osobine iskrenih vjernika Allahova roba !!!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Osobine iskrena vjernika Allahova roba !!!

Mnogi se danas sami nazivaju vjernicima i smatraju a zna se ko je iskren Allah svt rob

Vjernici imaju prefinjene osobine i velika djela. Allah, azze we dželle, ih je opisao i iznio pohvalu o njima. Od ovih osobina koje se mogu navesti za primjer, a ne da bi se sve pobrojale, su: ‘’I pokoravajte se Allahu i Poslaniku, ako ste pravi vjernici. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.’’ (Enfal, 1-2)


U ovim ajetima su iznešene velike osobine vjerinka:

1. Pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem.
2. Bojazan i strah od Allaha, azze we dželle.
3. Povećavanje imana prilikom slušanja Kur’ana i njihovo pomno razmišljanje o Kur’anskim ajetima i značenjima.
4. Pouzdanje i oslanjanje na Allaha, azze we dželle, uz izvršavanje potrebnih povoda.
5. Obavljanje namaza, farzova i nafila sa vanjskim i unutrašnjim djelima (djela srca i tjelesnih organa).
6. Obavezno udjeljivanje poput zekata, iskupa, udjeljivanje onima koje je dužnost skrbiti, sadaka na putu dobra i drugo.


Drugo: Allah, azze we dželle, kaže (u prijevodu značenja): ‘’A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista Silan i Mudar.’’(Et-Tewbe, 71)

U ovom ajetu su velike osobine kojima su se vjernici okitili:

1. Prijateljstvo, ljubav i pomaganje vjernika.
2. Naređivanje dobra, a dobro je sveobuhvatan naziv za sve ono što je poznato kao lijepo i ispravno, u vidu ispravnog vjerovanja (akide), dobrih djela i pohvalnih moralnih osobina.
3. Zabrana zla, a ono predstavlja sve što je u suprotnosti i oprečnosti dobru u vidu neispravnog vjerovanja (zabludjelih sekti poput murdžija, haridžija, ešarija, maturidija, kaderija, i dr.), prljavih djela i pokuđenih moralnih osobina.
4. Obavljanje namaza sa vanjskim i unutrašnjim djelima, bilo da je riječ o farzu i nafili.
5. Davanje zekata onome kome pripada tj. za osam različitih kategorija (siromasima i nevoljnicima,…-Et-Tewbe, 60 )
6. Pokoravanje Allahu, azze we dželle, i Njegovome Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, i pridržavanje toga u svim okolnostima.


Treće: Allah, azze we dželle, kaže (u prijevodu značenja): - ‘’Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati, oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu i Indžilu i Kur’anu, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.’’ (Et-Tewbe, 111)

-‘’Oni se kaju, i Njemu ibadet čine, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj.’’ (Et-Tewbe, 112)

Iz ova dva ajeta se jasno očituju velike osobine onih, koji u svojim srcima nose vjerovanje, a to je na sljedeći način:

1. Pokajanje od svih grijeha i pridržavanje pokajanja u svim vremenima.
2. Obožavanje Allaha, azze we dželle, izvršavanjem svih obaveza, pohvalnih djela i udaljavanje od svih zabrana i pokuđenosti u svakom vremenu. Tako će rob postati pobožnjak.
3. Zahvala Allahu, azze we dželle, u izobilju i oskudici i iznošenje njegovih pohvalnih osobina u pogledu blagodati, priznanje očitih i skrivenih blagodati.
4. Putovanje radi traženja znanja, hadždža i umre, džihada, održavanja rodbinskih odnosa i slično, kao i šerijatom utemeljeni dobrovoljni post.
5. Mnogostruko obavljanje namaza (mnoštvo sedždi).
6. Naređivanje dobra, a u njega spadaju sva obavezna i pohvalna djela.
7. Zabranjivanje zla, a u njega spada sve ono što su Allah i Njegov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, zabranili.
8. Naučavanje granica koje je Allah objavio Svome Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, te svih naredbi, zabrana i propisa koji u to spadaju ili ne. Pridržavanje toga podrazumijeva činjenje jednih a ostavljanje drugih djela.Četvrto: Allah, azze we dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: -‘’Ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se netiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju. A oni koji i pored toga traže oni u zlu sasvim pretjeruju, i koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim brigu brinu, i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su doista nasljednici, koji će Džennet nasljediti, oni će u njemu vječno boraviti. ‘’(Mu’minun, 1-11)

Ove osobine u ovim ajetima su sljedeće:

1. Skrušenost u namazu, prisutnost srca pred Allahom, azze we dželle, tokom namaza.
2. Udaljavanje od besmislica, u kojima nema dobra. Onaj ko se udaljava od besmislica, udaljava se i od zabranjenog prema prioritetu.
3. Izdvajanje zekata na imetak, i pročišćenje duše od prljavih moralnih osobina i to njihovim izbjegavanjem.
4. Čuvanje spolnih organa od zinaluka i izbjegavanje povoda za to, kao što je pogled, osamljivanje i dodir.
5. Čuvanje povjerenih stvari, svejedno odnosilo se na Allahova prava ili prava Njegovih robova. Ajet je generalan.
6. Čuvanje izvršavanja ugovora između roba i Allaha, azze we dželle, te između čovjeka i drugih robova.
7. Redovno obavljanje namaza uz pažnju na njegove temelje, uslove, obaveze i pohvalna djela.


Postoje i druge osobine vjernika spomenute u Allahovoj, azze we dželle, Knjizi. Molim Allaha da mene i sve ostale muslimane uputi na ove prefinjene osobine.-amin

Iz knjige: ’’Svjetlost imana i tame nifaka’’

Autor : dr. Seid el-Kahtani


Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Od osobina istinskih vjernika, onih koji će uspjeti, jeste i izbjegavanje onoga što ih se ne tiče. Allah, subhanehu ve te'ala, pojasnio je na početku sure El-Mu'minun da je izbjegavanje onoga što ih se ne tiče osobina spašenih vjernika, onih kojima je obećan Džennet Firdevs. Rekao je: "i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju" (Prijevod značenja El-Mu'minun, 3), da bi kasnije rekao: "Oni su dostojni nasljednici, koji će Džennet Firdevs naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti." (Prijevod značenja El-Mu'minun, 10-11)

Ono što te se ne tiče, dragi moj brate, jeste sve ono u čemu nema koristi po tebe, od djela ili riječi: igra, zabava, zbijanje šala, sve ono što čovjek, da bi sačuvao svoju ljudskost, mora ostaviti. Ibn-Kesir, rahmetullahi 'alejh, komentarišući riječi Uzvišenog: "i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju", kaže: "tj. i koji sve što je ništavno, bezvrijedno izbjegavaju'' , a što obuhvata i mnogoboštvo kao što pojedini kažu. Obuhvata i grijehe kao što drugi kažu i obuhvata sve u čemu nema koristi od riječi i djela.

Istaknuti učenjak Abdurrahman b. Nasir Es-Sa'di, rahmetullahi 'alejh, komentarišući prethodno spomenute ajete iz sure El-Mu'minun kaže: "Oni (vjernici) se okreću od svakog govora u kojem nema nikakve koristi. Za takvim govorom oni nemaju nikakve potrebe i okrećući se od njega oni uzdižu svoje duše i čuvaju ih čistim. Oni, kada prolaze pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno. Pa, ako se okreću i ne upuštaju u govor koji ih se ne tiče, onda još više se okreću i ne upuštaju u zabranjen govor. Kada čovjek sačuva svoj jezik, osim od dobra, tada će sačuvati i svoju vjeru, kao što je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao Mu'az b. Džebelu, radijallahu 'anh: 'Hoćeš li da te obavijestim o onome što će čuvati sve ovo?' Mu'az je rekao: 'Svakako Allahov poslaniče!' Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, uhvatio se za jezik i rekao: 'Čuvaj ovo!' Dakle od plemenitih osobina istinskih vjernika jeste čuvanje jezika od svega što ih se ne tiče i svega što je zabranjeno." (Tefsir El-Kerimi Er-Rahman, 594)

Allah, subhanehu ve te'ala, spominje ovu osobinu istinskih vjernika i na drugim mjestima Svoje plemenite knjige. Tako kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno." (El-Furkan, 72) To znači kada čuju loš i pogrdan govor, ustegnu se i svoje duše sačuvaju od ulaska u raspravu s onima koji su izustili taj govor i njihovo dostojanstveno prolaženje pored takvih, uistinu, je izbjegavanje i okretanje od onoga što ih se ne tiče. Mukatil, rahmetullahi 'alejh, komentarišući ove riječi Allaha, subhanehu ve te'ala, kaže: "Kada čuju od strane nevjernika psovku i pogrdu, okrenu se i ostave ih, a rečeno je i za ono što ih se ne tiče da su to svi grijesi, dok značenje riječi 'prolaze dostojanstveno' znače žurno bez ikakava uplitanja." Allah, subhanehu ve te'ala, zbog ovakvih osobina koje su krasile prve vjernike, ashabe Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, podario im je dostojanstvo, ponos i vođstvo na Dunjaluku, učinio ih je namjesnicima na Zemlji, učvrstio im je vjeru s kojom je On Uzvišeni zadovoljan, pomogao im je da prošire pravdu, sigurnost i blagostanje diljem svijeta, olakšao im je da postignu Njegovo zadovoljstvo, Njegov Džennet i naklonost. Prema njima su se ispunile Njegove, subhanehu ve te'ala, riječi: "Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurnim namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati ..." (Prijevod značenja En-Nur, 55) U velikoj smo potrebi, brate muslimanu, da slijedimo naše ispravne prethodnike u ovim svojstvima iskrenih vjernika i primjeni vjerskih propisa, kako bismo zadobili ponos i dostojanstvo na Dunjaluku, a nagradu i uspjeh na Ahiretu. Allaha molimo da nas iz Svoje plemenitosti učvrsti na tome!

Tumačenje pojedinih prethodnika da se izbjegavanje ono ga što ih se ne tiče odnosi na svaku ništavnost i svaku vrstu zla, od riječi ili djela, ne suprostavlja tumačenju drugih koji kažu da se pod tim misli na širk-mnogoboštvo i sve grijehe općenito, jer su mnogoboštvo i svi grijesi općenito, uistinu zlo, odnosno, osnova svakog zla.

Allah, subhanehu ve te'ala, obavještava nas o dobrim učenjacima od sljedbenika Knjige i jednoj od njihovih dobrih osobina, a ona je da su, kada bi čuli nešto što ih se ne bi ticalo, okretali od istog i ne bi se onima od kojih bi čuli isti govor suprostavljali sličnim, lošim govorom. Iz njih nisu izlazile osim lijepe riječi. Svevišnji Allah kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "A kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: 'Nama naša djela, a vama vaša djela; mir vama! Mi ne želimo društvo neukih.'" (El-Kasas, 55) Kaže se da je ovaj ajet objavljen povodom dolaska jedne skupine kršćana iz Abesinije Allahovom poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon što im je stigla vijest o njemu. Zatekli su Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u mesdžidu. Sjeli su kod njega, razgovarali s njim i pitali ga mnoge stvari. Za to vrijeme Kurejšije su sjedile kod svojih kipova oko Ka'be i sve to posmatrali. Kada su kršćani završili sa svojim pitanjima, Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, pozvao ih je u Allahovu, subhanehu ve te'ala, vjeru, proučio im nešto iz Kur'ana. Čuvši Allahov govor, oči su im zasuzile i počeli su plakati. Nakon toga odazvali su se Allahu, subhanehu ve te'ala, povjerovali su u Njega Uzvišenog i spoznali Njegove naredbe koje im je objavio u njima objavljivanim knjigama. Kada su htjeli da napuste Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu-Džehl b. Hišam s grupom Kurejšija se ispriječio ispred njih i rekao im: "Allah vam ne dao uspjeha u vašem putovanju! Došli ste ispred svojih istomišljenika da im donesete vijesti o ovom čovjeku i vaš skup se nije smirio s njim sve dok niste napustili svoju vjeru i povjerovali u ono čemu on poziva. Ne znamo da ima gluplje karavane od vaše!" Kršćani su im odgovorili: "Mir neka je vama! Mi vas nećemo optuživati za neznanje. Nama pripada ono na čemu smo mi, a vama ono na čemu ste vi. I vas neće zadesiti od nas ništa osim dobro."

Dragi brate i sestro muslimani , život na ovom svijetu je kratak. Na njemu nema mjesta i vremena za igru i zabavu. Trenuci našeg života su kratki i odbrojani. Znaj da nećeš progovoriti nijednu riječ, a da ona neće biti zapisana. Budi pametan i razborit. Ne provodi svoj, ionako kratak, životni vijek u igri i zabavi, onome što ti neće biti od koristi. Uzdigni svoju dušu od ovih niskih prohtjeva. Budi čovjek visokih ambicija. Čovjek čiste duše. Stremi ka plemenitom moralu i visokim vrijednostima. To nam naređuje i naša vjera. Ne zaboravi da je Allahov, subhanehu ve te'ala, Džennet, skupocjena roba kod Njega uzvišenog i da se kao takva ne može postići igrom i zabavom, već iskrenošću i zalaganjem. Trudi se da budeš od ovakvih, možda ti se Allah, subhanehu ve te'ala, smiluje, spasi te i podari ti veliki uspjeh na Dunjaluku i Ahiretu. Allaha Svevišnjeg molimo da nas opskrbi korisnim znanjem, dobrim djelima i da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje!

 

http://www.youtube.com/watch?v=r2SIP_HWvzw

http://www.youtube.com/watch?v=-0tikuSiGnk

22.03.2012.

Qaylulah-Kajlula (popodnevni san) je dobar za zdravlje !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 

Qaylulah-Kajlula (popodnevni san) je dobar za zdravlje !

 

San je jedan od fenomena našeg Stvoritelja, koji se uglavnom odvija u noći koja je stvorena i označena kao period počinka i odmaranja, dok je dan stvoren za privrjeđivanje i aktivnost. Međutim, poslanik Islama, Muhammed, s.a.v.s, nam je u hadisu preporučio kratak popodnevni odmor u obliku sna  koji se naziva kajlulom:

Prakticirajte kratak popodnevni san, jer šejtani to ne prakticiraju“! (Bilježi at-Tabarani).

 

 Zašto je to Poslanik preporučio?!

 Vremena u kojima je zivio Poslanik sallallahu alejhi we sellem i sad su veoma razliciti po mnogim stvarim! Danas je  vrijeme ubrzano i prolaze nam dani kao sati,sati kao minute a mimo tako ubrzanog vremena i dana u stresu imamo bezbroj obaveza prema ovom dunjaluckom zivotu a na prvom mijestu ibadetu !!!

Pa kad onda u vrijeme najboje generacije nije bilo ovolikog stresa ( poslova,izlazaka,kompjutera i chetanja,odlazak tamo ili vamo ....) a opet im je bilo preporuceno popodnevno spavanje za odomor mozga i tijela a danas to je medicina i naucnici dokazali da je veoma zdravo i da nam je potrebo odmaranje u podne !!!

Ubrzan nacin životni obaveza,naravno donosi toliko stresa, da strahove, anksioznost, brige i probleme nosimo sa sobom i navečer u krevet…

Računi koje moramo platiti, rokovi projekata, nezadovoljstvo ljubavnim životom, nesigurnosti i dugovi samo su neki od strahova koji uzrokuju emotivni i psihološki stres.

Međutim, naše tijelo je konstantno izloženo i fizičkom stresu. Zagađenje, nezdrava prehrana, previše obveza, a premalo aktivnosti iscrpljuju nas fizički, te ja naše tijelo konstantno umorno.

Sve to utiče na kvalitet sna, a loša kvalitet sna unosi dodatni stres u naš život, pa se često znamo vriti u nekom krugu umora i pritiska.  Zbog toga je nužno naučiti osloboditi se briga i opterećenja prije nego što zaspimo.

Za vrijeme sna naše se tijelo oporavlja i zacjeljuje. Ako se trebate brinuti oko nečega brinite se o tome nekoliko sati prije odlaska u krevet, a neposredno. Sat ranije bi trebali posvetiti opuštanju i razmišljanju o sretnim trenucima svog života. Razmišljajte o uspjesima i postignućima koja ste napravili kroz dan i svemu lijepom što vam se dogodilo.

 

Nova naučna istraživanja su pokazala da kajlula – kratak popodnevni san u sklopu radnog vremena smanjuje opasnost od mnogih srčanih nedostataka i poremećaja, koji mogu biti katastrofalni. Istraživači tvrde kako kajlula izuzetno koristi srcu, njegovom radu i zaštiti od mnogih poremećaja. Kajlula, tvrde dalje istraživači, umanjuje depresiju i stres koji nastaju usljed dinamike posla i mnogih obaveza, kao što vrši naknadu nedovoljnog  sna u toku noći. Pretjerano spavanje u toku noći ima štetne posljedice po rad srca, pa medicinari savjetuju prekidanje noćnog sna i prakticiranje nekih aktivnosti koje uravnotežuju rad srca i drugih organa. Posebno upozoravaju na opasnost predugog spavanja u toku noći, jer je to štetno po ukupno stanje ljudskog organizma.

Zato  je kajlula u mnogim svjetskim firmama obavezan popodnevni način odmaranja i to na posebno uređenim zelenim površinama u blizini radnih mjesta.

Ostaje nam da razmislimo o savjetima i preporukama, te o praksi naše poslanika, s.a.v.s, u smislu obavljanja noćnog namaza, popodnevne kajlule, ranog lijeganja i ranog ustajanja, kao i o njegovoj dovi  koju je upućivao Allahu za svoj ummet:“Allahu, molim Te podari bereket mome ummetu u ranim juranjim satima“!

 

Ostaje nam da razmislimo o mudrosti kur’anskog ajeta koji ukazuje na fenomen sna u toku noći i dana:

Jedan od Njegovih znakova je vaš san u toku noći i dana i vaše nastojanje da postignete Njegovu dobrotu. U tome su zaista znakovi za narod koji sluša“! (Ar-Rum, 23. Ajet).

 

Dugo radno vrijeme, različite smjene, povećane zdravstvene tegobe, te povećano korištenje interneta i gledanje televizije u noćnim satima imaju negativan utjecaj na spavanje. U današnjem dobu se u prosijeku spava dva sahata manje nego je to bio slučaj prije nekih 50 godina. Ovo može također imati utjecaj na dugoročne staze, odnosno na zdravlje. Manje spavanja se dovodi u vezu sa kardiovaskularnim problemima kod ljudi.

U eksperimentu, vođen od Ryana Brindlea i Sare Conklink, istražena je veza između popodnevnog kratkog spavanja i poboljšanja stanja kod kardiovaskularnih problema. Na osnovu dvije grupe osoba koje su bile podvrgnute zahtjevnim testovima koji su prouzrokovali povećanje krvnog pritiska i stresa, te od koje je jedna grupa redovno spavala 60-ak minuta tokom dana, dok druga nije, ustanovljeno je sljedeće:

Naime, vidjelo se da je popodnevno spavanje imalo pozitivnog utjecaja na smanjenje krvnog pritiska, te smanjenje pospanosti. “Naše istraživanje pokazuje pozitivan utjecaj na kardiovaskularni sistem, te da je potrebno više istraživanja s ciljem preporučivanja dnevnog sna osobama sa kardiovaskularnim oboljenjem”, riječi su navedenih istraživača.

 

Koristi popodnevnog spavanja!

 

Naravno ovo kazem jer imamo dokaz u Islamu i medizini danas, da je popodnevno spavanje ,pa makar malo zdravo za nas mozak,tijelo,nerve!!!

 

Svaki covijek dali bio vijernik ili ne,ima svoje zivotne stresove i iskusenja kako rekoh neko sa poslom,neko sa djecom,neko sa zadravljem,neko sa muzem ili zenom-zenama –onima kojima su 4 dozvoljene i koji posijeduju vise od jedne,neko ima kusnju sa prijateljicama i tajnim vezama-chetanjem itd!!!!

 

Pa Allahov rob ce iskoristiti ako ima mogucnosti podnevno spavanje – kajlulu, jer u vjerodostojnom hadisu je došlo: „Spavajte kajlulu, jer šejtani u to vrijeme ne spavaju.“

 

Da bi u nocnim kasnim satima kada se Allah subhanehu ve te’ala spusta na prava nebesa i uslisava dove-molitve robova svojih koji Mu stoje na nocnim namazima i cine sedzdu,dove i zikre-velicaju Uzvisenog Allaha u ta vremena-doba!

 

Kolika je samo želja jednog roba za zadovoljstvom Gospodara kada, nakon što noć spusti svoju veo, on ustaje uprkos toploti i prijatnosti postelje, a u tim trenutcima do izražaja dolazi samo jedno, a to je: "Rob daje prednost onome što Allah voli nad onim što on sam voli." „Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju." (Es-Sedžda 16-17)

Noćni namaz – kijamul-lejl spada u najbolje vidove ibadeta. On odgaja i čisti dušu. Dariva joj smiraj i odmor, te je na najbolji način približava Allahu. Iz tih razloga musliman treba da obavlja ovaj namaz i da na njemu ustrajava. Oni koji praktikuju noćni namaz spoznali su njegovu nadasve posebnu slast koju teško može da osjeti onaj koji se udaljio od ovog vida ibadeta. Noćni namaz, pored navedenog, ima i druge mnogobrojne vrijednosti od kojih su ponajmanje obilje opskrbe, zadovoljstvo u prsima, raspoloženje i čilost tijela.

A sa druge strane mozda odmaraju oni neki popodne jer su im noci burne u haramu ( diskotekama, pijanstvu,drogi,bludu a takodje i neki su prinudjeni odmarati jer su iscrpljeni od dugih noci dok chetaju po raznim programima sa drugim ne dozvoljenim-haram zenama,ubijajuci dosadu ili trazeci druge hanume-zene i zivjeci samo u laznoj nadi ...jer zena se kao prvo ne trazi na internetu a kao drugo Allahov robe zar ti nije dosta dnevnog stresa,ustajanja rano,baustelle po citav dan,i umijesto da rest dana provedes sa svojom djecom u savijetovanju i igri a rest noci u igranju sa hanumom i u nocnom namazu,ibadetu,dovama....ti Allahov robe do sabaha sjedi i slusaj sejtana koji ti uljepsava haram-zene i zabavu a zapostavio si stado za koje ces biti pitan,ibadet i halal svoju zenu sa kojom se mozes igrati umijesto sa sejtanicama koje te zavode!!! Tebi je najpotrebnija kajlula-popodnevno spavanje izgleda kada te haram iscrpi dok isreni robovi odmaraju popodne da bi ibadet cinili i priblizili se ne HARAMU nego Allahu subhanehu ve te 'ala...


21.03.2012.

Hurme ili datule kao lijek sa Allahovom pomoci !!!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 Hurme ili datule kao lijek sa Allahovom pomoci !!!

 

Poslanik Muhammed, sallalahu alejhi we sellem, je hurmama kao hrani vjernika pridavao posebnu paznju, naročito za vrijeme mjeseca ramazana. Allah Svemogući palmu i hurmu spominje na mnogo mjesta u Kur'anu i obavještava nas da su hurme hrana stanovnika Dzenneta...
U čemu je onda tajna ove veoma hranljive voćke? Je li moguće koristiti hurme kao lijek za neke bolesti? Šta o hurmama kazu današnji naučnici?

Hurme su jedna od najhranljivijih vrsta voća i ponekad ih zovu "hljeb pustinje", jer više od dvije trećine hurmine tezine čini prirodni šećer. U drevnim civilizacijama koje su postojale prije više od 5000 godina hurme su bile jako cijenjene, stari Egipćani su ih smatrali simbolom plodnosti, dok su ih Grci i Rimljani koristili za ukrašavanje svojih proslava. Danas je uzgoj hurmi veoma rasprostranjen na Arabijskom poluostrvu, u Iranu, Egiptu, Iraku, Španiji, Italiji i SAD-u. Postoji više od 600 vrsta hurmi.

Sad ćemo razmotriti koristi koje ljudi imaju od hurmi tokom različitih faza svog zivota.

Hume i period prije poroda...

Hurme stimulišu maternicu trudnice regulisanjem i pospješivanjem kontrakcija što olakšava porod. Maternica je relativno veliki mišićni organ i za vrijeme poroda potrebna joj je odgovarajuća količina prirodnog šećera. Hurme su od velike vaznosti za trudnice neposredno pred porod, s obzirom da su laksativi - sredstvo za čišćenje - kako bi se pročistilo debelo crijevo i olakšao porod. Očigledno kur'ansko čudo je ajet u kojem Allah, subhanehu we te'ala, kaze Merjemi: Zatresi palmino stablo, posut će po tebi datule svjeze. (sura Merjem, 25. ajet)


Hrana i lijek za djecu

Hurme sadrze prirodni šećer koji se lahko apsorbuje i probavlja, pa je zato prikladan i siguran za dječiji stomak i crijeva. I sok od hurmi je koristan, naročito ako se izmiješa s mlijekom - to je veoma hranljiv i okrepljući napitak za djecu i odrasle. Kaša od hurmi i meda se korsti za liječenje proliva i dizenterije kod djece i u tom sličaju se uzima triput dnevno.

Ova kaša također ublazava bolove desni za vrijeme nicanja zubi i olakšava taj proces.

Preporučuje se kupovina kvalitetnih vrsta hurmi koje se dobro operu prije upotrebe, naročito ako se koriste kao hrana ili lijek za djecu. Ovdje ćemo spomenuti Poslanikov, sallalahu alejhi we sellem, običaj da usta novorođenčeta protrlja dobro usitnjenom hurmom i nahrani ga njome. Nauka je dokazala da davanje novorođenom djetetu malo šećera otopljenog u vodi ima dobar učinak i da pospješuje djetetovu otpornost na bolesti.

A kako znamo da je šećer iz hurmi vrsta šećera koja se najlakše otapa i probavlja, onda je on prikladan za novorođenčad, s tim da hurme treba da budu isitnjene ili namočene u vodi prije davanja djetetu kako bi ih ono lakše pojelo. Ovo je dokaz da je Poslanik Muhammed, sallalahu alejhi we sellem, bio ispred današnjih doktora kad je u pitanju ovaj način ishrane. I to ne treba da nas čudi, jer on je Boziji Poslanik.


Učinkovito liječenje tvrde stolice

Hurme se mogu koristiti za liječenje crijevnih smetnji, pospješuju crijevne funkcije i pomazu razvoj korisnih bakterija u crijevima. Hurme su veoma korisne i u liječenju tvrde stolice jer materje koje se nalaze u hurmama stimulišu lijena crijeva. trebalo bi ih preko noći pokiseliti u vodu i ujutro ih izvaditi nakon što se od njih napravio fini sirup, kako bi imale laksativno djejstvo.


Lijek za seksualne smetnje

Sirup od hurmi se moze koristiit za liječenje slabog srca. Moze se koristiti i za liječenje seksualne slabosti. Kad se pomiješaju s medom i mlijekom od hurmi se napravi tonik koji je koristi za liječenje seksualnih smetnji kod oba spola i taj sirup jača tijelo i povećava nivo energije. Sirup je od koristi i starijim osobama. Poboljšava izdrzljivost i čisti tijelo od otrova koji se u ćelijama nakupljaju s vremenom.


Idealna hrana za postače

Zanimljivo je da doktori zapadnjaci savjetuju pacijentima koje liječe postom da post prekidaju prirodnim šećerom iz voća i vodom. I pošto znamo da hurme sadrze veliki procenat šećera koji se lahko apsorbuje onda nam je jasno da su hurme i voda najbolja hrana za postače.

Ovdje ćemo spomenuti i hadis poslanika Muhammeda, sallalahu alejhi we sellem: "Kad bilo ko od vas hoće da prekine post, neka pojede hurmu jer u hurmi je bereket, a ako ne nađe hurmu nek se napije vode jer voda čisti." (hadis prenosi Ebu Davud)

Iz ovog vidimo da nas je Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, uputio na principe efektivnog posta konzumiranjem hurmi i vode i to mnogo stoljeća prije zapadnjaka.

Poslanikova, sallalahu alejhi we sellem, mudrost u savjetovanju da se hurme jedu za doručak sastoji se u tome da one utaljuju glad i tako smanjuju potrebu za unosom druge hrane, pa je i post stoga efektivniji i korisniji. I ako imamo na umu da je post najbolji način da se otklonu štetne materije iz tijela, onda je konzumiranje hurmi prilikom prekidanja posta učinkovito kad je u pitanju slabost i umor koje nastaju usljed nakupljanja štetnih tvari i teških metala u ćelijama organizma.


Liječenje gojaznosti

Hurme sadrze veliki broj različitih hranljivih tvari i stoga su veoma sita hrana. A pošto znamo da je uzrok gojaznosti nemogućnost da se savlada osjećaj gladi i apetit za hranom što čovjeka navodi da uzima velike količine masnoća i šećera. onda liječenje uzimanjem nekoliko hurmi kad se osjeti glad pomaze u tom slučaju. Hurme će organizmu dati potrebni šećer i stimulisati rad crijeva što će smanjiti osjećaj gladi i eventualno smanjiti potrebu za unosom hrane. Čudo koje nalazimo u hadisu: "U domaćinstvu u kojem ima hurmi, nema gladi." (prenosi Muslim)

Iz ovog zaključujemo da se hurme mogu koristiti u liječenju gojaznosti.


Lijek protiv upala

Hurme su dobre za liječenje jetre i čišćenje od otrovnih tvari; prekidanje posta hurmama je jedan od najboljih prirodnih lijekova za odrzavanje zdravlja i čišćenje jetre od štetnih tvari. I uzimanje soka od hurmi pomaze u liječenju grlobolje, različitih vrsta groznice i prehlade.


Lijek protiv sihra i otrova

Hurme su odličan lijek protiv sihra i otrpva. U tom slučaju dobro pomaze pijenje vode u kojoj su se kiselile svjeze hurme. Ovdje ćemo spomenuti jedan Poslanikov, sallalahu alejhi we sellem, hadis u kojem se govori o hurmama kao o lijeku za to. Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, kaze: "Ko ujutro pojede 7 osušenih hurmi, tog dana mu ne mogu naštetiti sihir i otrov." (prenosi Ebu Davud)

Ako podrobno ispitamo medicinsku stranu ovog hadisa shvatit ćemo čudo koje sadrzi:

1- Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, je spomenuo broj 7. Ovaj broj igra značajnu ulogu u svemiru, Kur'anu i Poslanikovoj, sallalahu alejhi we sellem, tradiciji. Dovoljno je spomenuti da je prvi broj koji se spominje u Kur'anu broj 7.

2- 7 hurmi otprilike je teško 70 grama što predstavlja dovoljnu količinu različitih minerala, soli i vitamina potrebnih organizmu.

3- Ova količina je dovolja da očisti organizam od akumuliranih otrova u ćelijama kao što su teški metali, npr. olovo. U današnje vrijeme akumulacija otrovnih tvari se povećala usljed raširenih zagađenja vode, zraka i hrane.

4- Hadis implicitno štetne tvari koje se unose u organizam označava kao otrov. Također se spominje da jedenje hurmi smanjuje opasnost koju te štetne tvari predstavljaju za organizam.

5- A što se tiče riječi sihir, samo Allah, subhanehu we te'ala, zna šta ona podrazumijeva.

6- U hadisu se ne kaze da otrov nema nikakvog utjecaja na onog ko pojede 7 hurmi. U stvari, činiti to namjerno (uzimati otrov) smatra se štetnim po zdravlje, a to je po islamu zabranjeno. Ovdje moramo shvatiti da ako pojedemo sedam hurmi svakog jutra to smanjuje štetni efekat otrova. Da bi se postigao što bolji učinak, jedenje sedam hurmi svakog jutra trebalo bi biti stalna navika kao što to od nas naš Poslanik sallallahu alejhi we sellem trazi.

Iz hadisa nam je jasno da ova praksa pomaze i našem psihičkom zdravlju i da ono postaje stabilnije ukoliko se ovaj postupak primjenjuje, a Allah, subhanehu we te'ala, jedino zna istinu.


Hurma sadrzi sve najpotrebnije sastojke !!!

S obzirom na njihovu veliku medicinsku i hranljivu vrijednost, smatra se da su hurme najbolja hrana budućnosti. Hurme sadrze visoki procenat karbohidrata (škroba) do 88%, masnoća 2,5-5%, bjelančevina 2,3-5,6%, vitamina 6,4-11,5% i drugih vlakana. Meso hurme sadrzi 0,2-5% ulja, dok je udio ulja u sjemenki 7,7-9,7%. Tezina sjemenke iznosi 6,6-14,2% od ukupne tezine hurme.

Hurme sadrze vitamine A, B1 i B2, kao i florin koji sprečava propadanje zubi. Ostali minerali koji se nalaze u hurmama su: bor, kalcij, kobalt, bakar, zeljezo, magnezij, mangan, kalij, fosfor, natrij i cink. Osim toga, sjemenke sadrze aluminij, kadmij, hlorid, olovo i sumpor u različitim količinama. Selen, element za koji se vjeruje da sprečava nastajanje raka i koji ima vaznu imunološku funkciju, također se nalazi u hurmama.

Zbog svih prethodno spomenutih osobina moze se reći da su hurme idealna hrana budućnosti. U zadnjih 40 godina proizvodnja ovog voća se povećala triput, dok se svjetsko stanovništvo povećalo dvaput, a to govori da proizvodnja ovog idealnog voća brzo napreduje.

I konačno .

Dragi vjernici i ostali posjetioci bloggera, ako se osjećate slabo, ne oklijevajte da uzmete 7 hurmi ujutro kao što je to Poslanik, sallalahu alejhi we sellem, preporučio.

Sedam hurmi je teško oko 70 g i ako ih pojedete, vi ste zapravo pojeli 70 mg kalcija, što je veoma korisno za kosti, zglobove i zivce, 35 mg fosfora koji je koristan za mozak i 7 mg zeljeza što jača organizam općenito, a posebno srce. Hurme su također prikladne za smanjenje tjelesne tezine i sadrze samo 0.25 mg masnoće. Zato ako patite od gojaznosti, onda je to pravo jelo za vas. Ovo Poslanikovo jelo reguliše i stimulira crijeva sa 10 mg hranljivih vlakana koje sadrzi.

Pa, zelite li reći "da" Poslanikovom, sallalahu alejhi we sellem, savjetu?!

 

20.03.2012.

Ćurukot sadrži u sebi lijek za svaku bolest, sem smrti !!!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Ćurukot sadrži u sebi lijek za svaku bolest, sem smrti.( Hadis Poslanika Muhameda s.a.w.s. prenosi Imam Buchari)

Ćurukot / Crni kumin (kim) / Nigella-Sativa

Ćurukot u svojoj čahuri, koja izgledom podsjeća na čahuru maka, sadrži tamna zrnca, koja se nakon žetve suše. Iz ovog sjemena se hladnim cijeđenjem dobiva ulje koje je bogato nezasićenim punomasnim kiselinama. Te kiseline su esencijalne (od životne važnosti), pa ih je uz hranu potrebno unositi u organizam. Nabrojmo samo neka od velikog broja oboljenja protiv kojih se koristi ovaj čudotvorni lijek: od akni, alergija i astme, preko nadimanja, celulita, prehlade, bolova u zglobovima, nedostatka koncentracije, kamena u bubregu, djelomične impotentnosti, te težih oblika neplodnosti, do upale desni sve to je moguće - kažu - liječiti uljem od ćurukota. Danas se ćurukot uzgaja pretežno u Siriji, Iraku, Egiptu, Americi, Indiji, Pakistanu, Iranu, Grčkoj i na Kipru, obzirom da najbolje uspijeva u sunčanim predjelima.
Kroz historiju

Egipatski el-bereqa ćurukot je jedna od najranijih kultiviranih biljaka čovječanstva. Tek u skorije vrijeme ova biljka je novootkrivena od strane liječnika alternativne medicine, imunologa kao i raznih farmaceutskih preduzeća. Dragocjena svojstva ćurukota poznata su još iz davnina, pa je cijenjen u mnogim kulturama širom zemaljske kugle. Sjeme ćurukota (lat. Nigella sativa) spominje se i u Bibliji pod nazivom kim. Iako ne pripada istoj porodici biljaka, te je time taj naziv pogrešan, on se i danas koristi na njemačkom govornom području gdje se za ćurukot (riječ turskog porijekla) upotrebljava izraz Schwarzkummel - crni kim. Još u staro doba ovo sjeme je korišteno pri spravljanju hljeba. Poznato je da je u grobnici Tut-Ank-Amuna pronađena flašica ulja od ćurukota.

Korist ove biljke opisao je i Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, u hadisu riječima:

Ćurukot sadrži u sebi lijek za svaku bolest, osim za smrt. Ovaj hadis Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, (prenosi ga Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, u sahih predaji, koju bilježe Buhari i Muslim u svojim zbirkama hadisa) je zaslužan za ogromnu popularnost ćurukota u islamskom svijetu, koga još nazivaju blagoslovljeno zrno. Moderna nauka je do danas dobrim dijelom potvrdila ispravnost ovog hadisa.

I prije Muhammeda, sallallahu 'alejhi ve sellem, su ljekari faraona koristili ulje i kremu ćurukota kod bolesti probavnog sistema. Rado je korišten i u kozmetici: Nofretete i Kleopatra su njegovale tijelo uljem ćurukota i koristile ga kao dodatak pri kupanju. Pored toga, n a Orijentu se ćurukot već hiljadama godina koristi za liječenje alergija, upala. Najčešće se upotrebljava kod astme, bronhitisa i neurodermitisa. U Grčkoj antici je ćurukot bio poznat kao sredstvo za jačanje pri fizičkoj i psihičkoj slabosti bolesnika. U našim krajevima dugo je korištena tinktura ćurukotovog ulja za liječenje nadimanja, bolesti želuca, pluća, jetre i mnogo više. Tek kroz modernu high-tech-medicinu ulje ćurukota pada u zaborav. U Evropi ova biljka stiče veliku popularnost u Srednjem vijeku, nakon sto je 1031 god. izašla zbirka islamskog filozofa i ljekara Ibn Sina (poznatijeg pod latiniziranim imenom Avicenna) sa naslovom Knjiga za liječenje duše. Medicinski dio zbirke Canon medicinae je za Okcident 11. stoljeća bio od enormne važnosti za utemeljenje medicine kao nauke, i slovio je za najvažniji udžbenik na medicinskim fakultetima Evrope narednih 500 godina. Ibn Sina, pored ostalog, opisuje izvanredno dejstvo ćurukota za održavanje zdravlja. Pored toga, knjiga sadrži mnogobrojne savjete i recepte, koje egipatski ljekari i danas rado preporučuju svojim pacijentima.

Čudotvoran lijek - ulje od ćurukota

U prošlom desetljeću, američki i arapski naučnici renomiranih istraživačkih instituta (između ostalih i u Centru za istraživanja protiv raka .Hilton Head Island u South Carolin - i) otpočinju, pomoću modernih metoda, analizirati ovu blagoslovljenu biljku. Došli su do sljedećih rezultata:

 Indikacije:

1. Probavne tegobe i nadimanje usljed nedovoljnog lučenja žući, pospješuje lučenje mokraćne kiseline, oslabljenje funkcije jetre, migrena, jačanje vitalnosti organizma, protiv iscrpljenosti, poboljšanje otpornosti organizma posebno u bolesnim i rekonvalescentnim stanjima, protiv upala, poboljšanje probave i apetita, pospješuje znojenje i obara tjelesnu temperaturu, protiv proljeva, odstranjuje gliste, protiv bakterijiskih, gljivičnih i virusnih oboljenja, liječenje glavobolje, hipotenziv, protiv krvarenja (epistaksa i hemofilija), protiv kancerozenih oboljenja, liječenja oboljenja trakavice, smanjuje nivo šećera u krvi, diuretik, pospješuje lučenje mlijeka kod dojila, reguliše hormone rasta, liječenje nekontrolisanog mokrenja, liječenje čira želuca i dvanaestnjaka, za snižavanje kolesterola u krvi, afrodizijak.

Način korištenja: Petnaest minuta prije doručka i večere, uzeti malu kašiku ulja čurokota zatim, odmah popiti pola čaše vode u kojoj je rastopljena velika kašika čistog meda.

2. Liječenje upala nosnih šupljina, ekspektronat, liječenje suhog kašlja, liječenje bronhijalne astme i gripe:

Način korištenja:

a) Namaže se unutrašnjost nozdrva uljem čutokota zatim se jako udahne, potom se izbacuje šljam na usta,

b) Stavlja se velika kašika ulja čurokota u čašu prethodno ključale vode, potom se para inhalira,

c) Petnaest minuta prije doručka i večere, uzeti malu kašiku ulja čurokota zatim, odmah popiti pola čaše vode u kojoj je rastopljena velika kašika čistog meda.

3. U liječenju tinija, stopala i noktiju, psorijaze, ekscema, lišaja i reumatizma

Način korištenja:

a) Namaze se oboljelo mjesto uljem od čurokota

b) Petnaest minuta prije doručka i večere, uzeti malu kašiku ulja čurokota zatim, odmah popiti pola čaše vode u kojoj je rastopljena velika kašika čistog meda.


Sjeme ćurukota sadrži više od stotinu sastojaka koji pozitivno utječu na zdravlje, potpomažu varenje i rad crijeva

Supstance u ekstraktu ćurukota jačaju imunološki sistem u borbi protiv tumornih oboljenja

Ulje ćurukota djeluje protiv bakterija i gljivičnih oboljenja

Ulje ćurukota ima efekat smanjivanja viška šećera u krvi

Pri dugoročnoj upotrebi ulje ćurukota ojačava imunološki sistem

Pored toga su otkrili da Nigella-sativa-ekstrakt, primijenjen u većim količinama, prouzrokuje sljedeće:

Stimulaciju ćelija koštane srži (porast za 250 %)

Povećanje produkcije T-ćelija pomagača i B-ćelija proizvođača antitijela u imunološkom sistemu

Povišenu produkciju interferona / bjelančevina koji su od velike važnosti za imunološki sistem

Sprječavanje razmnožavanja ćelija raka (50 %-tno usporavanje razvoja!)

Jedan drugi istraživački institut, Cancer Immuno-Biology Labaratory je nezavisno od ovih rezultata, eksperimentirajući na životinjama također ustanovio da ćurukot usporava razvoj ćelija raka.

Nezasićene punomasne kiseline, koje su sadržane u ćurukotu, su potrebne kao gradivne materije za hormone tkiva. One podstiču razmjenu materija i probavu. Osim toga regulišu holesterol i omogućuju zdravu razmjenu materija. Tako su za kožu i za kosu od velike važnosti.

Dosadašnja ispitivanja su pokazala da ćurukot ne djeluje direktno na pojedine organe, već djeluje na kompletan organizam preko imunološkog sistema (jačanje/revitalizacija) i pročišćavajuće preko debelog crijeva, tako da je korist višestruka.

Studija na Dječijoj univerzitetskoj klinici u Mainz - u je pokazala da, u ćurukotu sadržana Gamma-linolen-kiselina, ima anti-astmatički efekat, obzirom da spriječava alergične reakcije.

Povećanim stresom, konzumiranjem sredstava za uživanja, uz manjak kretanja, jednostranom ili pogrešnom ishranom uništavamo svoj imunološki sistem. Moderna imunološka iztraživanja potvrđuju da redovna upotreba ćurukotovog ulja djeluje spriječavajuće protiv društvenih bolesti kao što su neke vrste raka, zakrečenje arterija, reumatska oboljenja, pojava mrene na očima...

Dugoročna, konsekventna upotreba ćurukotovog ulja popravlja razne simptome alergičara u 90 % slučajeva. Osim toga poboljšava imunološke efekte, pomaže kod alergija na polen i prašinu, kod neurodermitisa, astme, infekcija i drugih bolesti. Ulje ćurukota se može koristiti kao dodatak ishrani do 3 grama dnevno, mišljenje je dr. Schleicher - a s Odjela za imunologiju u Muenchen - u.

Važno je znati da do potpunog dejstva ćurukota dolazi tek nakon 8 do 12 sedmica redovnog konzumiranja, ističe imunološki ekspert dr.
Schleicher.

 

Napomene:

1. Doza za djecu je pola gore navedene doze

2. Promuckati bočicu prije svake upotrebe

Upozorenje:

Zabranjeno je uzimati ulje čurokota od strane bolesnika sa transplatiranim organima (npr. jetra, bubreg, srce) jer ulje čurokota povećava imunitet što može dovesti do odbacivanja presađenih organa

 

 


19.03.2012.

Blagodati i savijeti u nocnom namazu (kijamul-lejl )

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 

Blagodati i savijeti u nocnom namazu (kijamul-lejl )

 

Kolika je samo želja jednog roba za zadovoljstvom Gospodara kada, nakon što noć spusti svoju veo, on ustaje uprkos toploti i prijatnosti postelje, a u tim trenutcima do izražaja dolazi samo jedno, a to je: "Rob daje prednost onome što Allah voli nad onim što on sam voli." „Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju." (Es-Sedžda 16-17)

 

Noćni namaz – kijamul-lejl spada u najbolje vidove ibadeta. On odgaja i čisti dušu. Dariva joj smiraj i odmor, te je na najbolji način približava Allahu. Iz tih razloga musliman treba da obavlja ovaj namaz i da na njemu ustrajava. Oni koji praktikuju noćni namaz spoznali su njegovu nadasve posebnu slast koju teško može da osjeti onaj koji se udaljio od ovog vida ibadeta. Noćni namaz, pored navedenog, ima i druge mnogobrojne vrijednosti od kojih su ponajmanje obilje opskrbe, zadovoljstvo u prsima, raspoloženje i čilost tijela. Kako bi postao od ovih, Allahu dragih ljudi, ili pak što bolje ustrajavao u ovom ibadetu

ponudit ćemo nekoliko praktičnih savjeta za lakše obavljanje noćnog namaza:

1-      Izbjegavaj griješenje, jer onaj koji čini grijehe ne može imati uspjeha u noćnom namazu. 'Abdullah b. Mes'ud je upitan: „Šta je s nama pa nismo u stanju da obavljamo noćni namaz?' 'Udaljili su vas vaši grijesi', odbovori on.“

2-      Izbjegavaj gledanje u zabranjene stvari i slušanje muzike, jer tvrdo srce je daleko od svoga Gospodara.

3-      Mnogo spominji Allaha, jer primjer onoga koji spominje Allaha i onog ko Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog, kao što o tome govore vjerodostojni hadisi.

4-      Nastoj da tvoja hrana i piće budu halal, a od harama bivaj što udaljeniji. Sehl b. 'Abdullah et-Tusteri je rekao: „Ko se bude hranio halalom, biće pokoran Allahu htio ili ne htio.“

5-      Sjeti se užitka razgovora sa Gospodarom i stajanja pred Njim.

6-      Razmišljaj o vrijednostima noćnog namaza, te slušaj ajete i hadise koji o tome govore kako bi te to postaklo na djelo i olakšalo poteškoće na tom putu.

7-      Praktikuj podnevno spavanje – kajlulu, jer u vjerodostojnom hadisu je došlo: „Spavajte kajlulu, jer šejtani u to vrijeme ne spavaju.“

8-      Nemoj mnogo jesti, a posebno pred spavanje i sjeti se Lukmanovih riječi koje je uputio svome sinu: „Kada se stomak napuni, misao zamire, a tijelo klone pred ibadetom.“

9-      Na počinak odlazi rano i izbjegavaj bespotrebno sijelenje.

10-  Kada legneš u postelju neka ti srce bude čisto od zavisti i pakosti, i ne razmišljaj o dunjaluku.

 

Jedne prilike upitao je Muaz, radijAllahu anhu, Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem: "Obavjesti me o djelu koje će me uvesti u Džennet i udaljiti od vatre." Na što mu je Poslanik kao odgovor proučio ova dva ajeta iz sure Sedžda.

Ajet koji je naveden je općenit i uključuje svaki ibadet i učenje dove noću, no Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, posebno je istakao čovjekov namaz u toku noći, pa se prenosi da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem rekao: "Najbolji namaz nakon farza jeste noćni namaz." Hadis je vjerodostojan i bilježi ga Muslim.

Allah, subhanehu we te'ala
, kaže: "A robovi Milostivog su oni koji po zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: 'Mir s vama', i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tle padajući i stojeći." (Furkan, 63,64)

Pored blagosti i širokogrudnosti kojima je Allah, subhanehu we te'ala, okitio pokornog roba, kraj ajeta nam jasno govori da su to istovremeno oni koji ne oklijevaju provesti dio noći sa svojim Rabbom (Gospodarom), kada su ostali ljudi u dobokom snu, umotani u svoje pokrivače ili pak na nekoj zabavi popračenoj porocima i nemoralom. U momentima kada se Allah, subhanehu we te'ala, spušta na nama najbliže nebo rob spušta svoje čelo na sedždu i moli...

Ono isto čelo koje je uzdignuto i dostojanstveno, koje se ne pokorava niti jednom stvorenju, ali se klanja Uzvišenom Allahu, nadajući se Njegovoj Milosti, čita Allahov govor i utječe Mu se od Vatre. Zasigurno je da to ne čini radi pridobijanja nečijeg zadovoljstva, ili za željom i popularnošću, već radi Allaha.

U jednom hadisi kudsiju Allah, subhanehu we te'ala, kaže:

"...neće mi se Moj rob približiti s nečim Meni dražim od onoga što sam mu propisao. Moj će mi se rob približavati dobrovoljnim namazom sve dok ga ne zavolim, onda budem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom radi, njegova noga kojom kroči. Ako Me zamoli dat ću mu, ako od mene traži zaštitu, ja ću ga zaštititi." (Buhari, sahih)

Pa kako da budemo od onih koji su nemarni prema noćnom namazu, kada nam Allah drage volje nudi nagradu poput ove?

Jedan je čovjek iz prve generacije muslimana imao slugu koji je noću klanjao, pa mu je na to rekao: "Doista tvoje klanjanje noću utječe na tvoj rad danju" On mu je na to odgovorio: "Ja ništa posebno ne radim! Kada se prisjetim Dženneta - uveća mi se čežnja za njim, a kada se prisjetim Vatre - uveća mi se strah od nje, pa kako onda mogu spavati između straha koji me uznemirava i čeznje koja me izgara?"

Takve robove Allah, subhanehu we te'ala, je opisao u ajetu koji je već naveden: "Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz želje i straha klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju." (Es-Sedžda, 16)

Ibn Redžeb, rahimehullah, kaže: "Allah je pohvalio one čiji se bokovi odvajaju od postelja kako bi Ga molili. To obuhvata svakog onog koji je ostavio san noću radi zikra i moljenja Njega."

Kolika je samo želja jednog roba za zadovoljstvom Gospodara kada, nakon što noć spusti svoju veo, on ustaje uprkos toploti i prijatnosti postelje, a u tim trenutcima do izražaja dolazi samo jedno, a to je: "Rob daje prednost onome što Allah voli nad onim što on sam voli."

Imam Ahmed, radijAllahu anhu, od Mes'uda prenosi da je Vjerovjesnik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao:

Naš Gospodar se zadivio dvojici ljudi: čovjeku koji je u svojoj familiji radi namaza ustao iz postelje i čaršafa... Tom prilikom je Allah, subhanehu we te'ala, rekao: "Pogledajte u Moga roba, ustao je iz postelje i čaršafa i izdvojio se od svoje žene i porodice iz želje i ljubavi prema mojoj blagodati", ... i čovjeku koji se borio na Allahovom putu, pa su mu u toj borbi suborci pobjeđeni i spoznao je šta ga čeka zbog poraza, ali, uprkos tome, nije pobjegao sa bojnog polja, već se vratio u boj i svoju krv prolio. Tom prilikom je Allah, azze we dželle, rekao: "Pogledajte u Moga roba, iz čeznje i ljubavi prema Mojim blagodatima se vratio u borbu i u njoj poginuo."

Noćni namaz predstavlja čast, ugled onome ko ga obavlja, jer on njime traži, a to je najteža vrsta pokornosti, Allahovo zadovoljstvo u najtežim časovima. Zbog toga se na njih, za nagradu, stavljaju znakovi časti od Allaha, a to je nur (svjetlo) u srcima, nur na licima, nur u njihovom životu, nur prilikom njihove smrti, sve dok klanjaju noćni namaz radi Allaha u noćnim tminama.
"Znaj da je vjernikova čast njegovo klanjanje noću, a njegov je ponos nezavisnost od ljudi" (Hadis bilježi Et-Taberani i Hakim, a Albani ga je ocjenio vjerodostojnim)

Hasan el-Basri, rahimehullah, veli: "Nisam našao nikakav ibadet teži od namaza u noćnoj tmini." Zatim je upitan: "Zašto oni koji klanjaju noćni namaz imaju najljepša lica?" "Zato što su se oni osamili sa svojim Gospodarom, pa ih je ogrnuo jednim dijelom svoga nura", odgovori on.

Jednog dana su Ubejd ibn Umejr i Ata ibn Ebi Rebbah otišli kod Aiše i upitali je: "Obavjesti nas o najčudnijem što si vidjela kod Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem." Ona malo zašuti, a potom reče: "U nekim noćima bi mi rekao: "Aiša pokrij me, hoću ovu noć da provedem u pokornosti svom Gospodaru." Rekoh: "Tako mi Allaha, ja doista volim biti u tvojoj blizini i volim ono što te čini sretnim." Aiša dalje nastavlja: "Zatim je ustao i očistio se, pa počeo da klanja. Nije prestajao plakati sve dok mu se ne bi ovlazilo krilo." Aiša još kaže: "Kada bi sjedio ne bi prestajao da plače sve dok mu se brada ne bi ovlažila, a onda i još plakao u toj mjeri da bi se i zelja ovlažila. Onda bi došao Bilal i zaučio ezan za namaz. Kada je Bilal vidio kako plače upitao ga je: „O Božiji Poslaniče, plačeš, a Allah ti je već oprostio prijašnje i kasnije grijehe.“ A on mu reče: „Zar da budem rob nezahvalni? U ovoj noći mi je objavljen ajet, teško onome ko ga pročita a ne razmisli o njemu: 'U stvaranju nebasa i zemlje i u izmjeni noći i dana su, zaista, znamenja za razumom obdarene, za one koji i stojeći i sjedeći i ležeći Allaha spominju i o stvaranju nebesa i zemlje razmišljaju: Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio; hvaljen Ti budi i sačuvaj nas patnje u vatri'"

Takva je bila noć Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, i takvi su mu bili drugovi.
Kakvi smo mi?
Kakvi su ljudi sa kojima provodimo vrijeme?
Jesmo li i jesu li u službi Gospodara Svjetova?

Ibnul Dževzi, rahimehullah, kaže:
"Znaj da je noćni namaz težak svakom drugom, osim onom, kome je to Allah učinio lahkim, putem postojećih stavri. Neke od njih su vidljive prirode, a druge skrivene. Što se vidljivih tiče, to je da puno ne jede. Neki su govorili: 'O skupino učenika, nemojte puno jesti jer ćete puno piti, puno spavati i puno izgubiti!' U to spada da se danju ne zamara teškim poslovima. Od toga je da ne propušta podnevni odmor (kajlulu), jer mu to pomaže da klanja noćni namaz. Od toga je, a to spada u skriveno, da se kloni grijeha."

Es-Sevri veli: "Nisam mogao klanjati noćni namaz pet mjeseci zbog jednog grijeha koji sam počinio." Tada mu bi rečeno."A koji je to grijeh?" Reče:"Vidio sam čovjeka kako plače, pa sam u sebi rekao: 'Ovaj čovjek se pretvara'."

Ako noćni namaz predstavlja čast vjeniku, oni koji ga obavljaju nalaze se na različitim stepenima u pogledu te časti: Pogledaj svoj stepen, Allah nam se obojici smilovao, na kojem si stepenu te časti, budi iskren prema sebi! Ako nađeš sebe na najvišim stepenima, onda zahvaljuj Allahu. Ako vidiš da si na srednjim stepenima, onda traži pomoć od Allaha. Ako vidiš da si na najnižim stepenima, onda moli oprost od Allaha. Ako vidiš da nisi ni na kojem stepenu, onda reci: 'Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Nema snage ni moći osim sa Allahovom!'

Ibnul Dževzi, rahimehullah, veli:
"Klanajnje noćnog namaza ima stepene: jedan je da čovjek provede čitavu noć u namazu, to se prenosi od jednog broja selefa, drugi je da klanja pola noći, to se takođe prenosi od jednog broja selefa, a najbolji je način da spava prvu trećinu noći i zadnju šestinu. Treći je stepen da klanja trećinu noći, pa tako treba spavati prvu trećinu i zadnju šestinu noći. Tako je klanjao Davud, alejhis- selam, a kako se prenosi u Buharijinoj i Muslimovoj zbirci hadisa "Najdraži namaz Allahu je namaz Davudov alejhi selam, i najdraži post Allahu je Davudov post. On bi spavao pola noći, klanjao trećinu, spavao šestinu, dan postio, dan mrsio."

Prenosi se da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: "Ko se probudi u toku noći i probudi svoju ženu, pa zajedno klanjaju dva rekata, bit će upisan te noći među one koji mnogo Allaha spominju." (Ebu Davud, Ibn Madže, Albani je hadis ocjenio vjerodostojnim)

Prošao je jedne prilike Ebu Hanifa, a tada je klanjao samo jedan dio noći, pored grupe ljudi, pa neki od njih prstom pokaza u njeg i reče: "Eto, to vam je čovjek koji probdije cijelu noć u klanjanju." A on na to reče: "Tako mi Allaha, ja se stidim od Allaha da budem opisan nečim što ne činim." Nakon toga je cijelu noć provodio pred Gospodarom.

Ebus-Su'd kaže: "Posebno izdvajanje zore kao vremena za traženje oprosta jeste zbog toga što je najbolji trenutak da dova tada bude uslišana, jer je ibadet tada najteži, duša najčistija (najbistrija) i srce najpribranije, pogotovo kod onih koji se trude" (Tefsirul-Ebu es Su'd)
To je vrijeme odmora i sna, pa čovjekov trud da u to vrijeme bude budan, da traži oprosta i kaje se, ukazuje na njegovu budnost i pokornost.

Prenosi se od El-Hasena da je Lukman svome sinu rekao: "Sinčiću, nemoj biti nemoćniji od svoga pjetla koji u zoru pjeva, a ti spavaš na postelji" (Navodi el-Begavi u svome tefsiru)

Završit ću jednom interesantnom predajom:

Jedan od pravnika prve generacije, Hasan ibn Salih, držao je komšinicu da služi njegovo pleme. Kada je nastupila zadnja trećina noći, ona je ustala i počela ih dozivati: "Ustajte na namaz, ustajte na namaz!" Oni joj rekoše: "Jesmo li to dočekali sabah? Da li je nastupila zora?" a ona ih upita. "A da li vi to klanjate samo sabah?" Rekoše: "Da. Mi ne klanjamio ništa drugo, do obaveznih namaza." Ona se potom vrati prvom gazdi i reče mu: "Prodao si me ljudima koji nemaju udjela u noćnom ibadetu. Tako ti Allaha, nemoj me tamo više vraćati!"

http://www.youtube.com/watch?v=FTrewYrSbgg

http://www.youtube.com/watch?v=S48E9ufa7fQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=nlIYgdFctCg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=P6DsYrSoz50&feature=related

18.03.2012.

''Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti'' (El-Furkan, 58)

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

''Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti'' (El-Furkan, 58)

Čovjek često odgađa i odugovlači sve dok ne dođe vrijeme kada pokajanje neće biti od koristi. To se desi onda kada čovjek izgubi mogućnost izbora pa čini tevbu vidjevši u njoj jedini izlaz, kao što je to učinio faraon kada je, u trenutku utapanja, rekao da vjeruje u Boga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi. Božiji odgovor bio je jasan: ''Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!'' (Junus, 91)


Žudiš li za iskrenim savjetnikom – neka to bude Kur'an, tražiš li prijatno društvo – neka to budu meleki, želiš li onoga ko će te voljeti – Allah je u srcima onih koji Ga vole, čezneš li za opskrbom – iskrena vjera u Allaha je najljepša opskrba.

Slijedi ono što je jasno i korisno

Allah, dž.š., objavio je Davudu: ''O Davude, tako mi Moje veličine i slave, ko god mi se od Mojih robova iskrenog nijjeta obrati za pomoć, makar mu sedam nebesa i sedam zemalja i svi koji su na njima pravili spletke, Ja ću ga od njih zaštititi i izlaz mu dati, i, tako mi Moje veličine i slave, ko god se od Mojih robova pouzda u nekog drugog mimo Mene, uništit ću ga gdje god da se nalazio''. Allah je objavio Musau, a.s.: ''O Musa, sa pet riječi ću ti završiti objavu Tevrata. Ako po njima budeš radio, bit će ti od velike koristi, a ako ne, onda ti neće koristiti: prvo, budi siguran da ti je nafaka propisana jer Moje riznice su pune i ne mogu se isprazniti; drugo, ne boj se moćnika jer je jedino Moja moć vječna i ne prolazi; treće, ne odustaj od borbe protiv šejtana sve dok ti je duša u tijelu jer on neće odustati od borbe protiv tebe nikada; četvrto, ne traži mahane drugih dok pri sebi imaš mahana, a nema čovjeka bez mahane; peto, ne budi siguran od Mojih spletki ni kada uđeš u Džennet, jer je Adema u Džennetu zadesilo to što je zadesilo. Zato, od Mojih spletki ne budi siguran nikada!'' (Ibn Dževzi, ''Bahrud-dumu'i'') Ne jadikuj zbog onoga što ljudi o tebi govore; ako je laž, onda je dobro što to nisi uradio, a ako je istina, onda si već kažnjen za to. Ne jadikuj jer vrijeme kruži u tri perioda: jučer je prošlo i iz njega si uzeo pouku, danas je tu i još si u njemu, a sutra nosi ono što ti nije poznato. Tako je i sa životom: slijedi ono što je jasno i korisno, kloni se onoga što je ružno, a sumnjivo prepusti Allahu. Ne jadikuj nego se trudi u ime svoga Gospodara, a ne u ime stomaka. Posmatraj pticu koja porani i navečer se vraća svome gnijezdu, a hrani je jedino Allah. Ako ustvrdiš kako je tvoj stomak veći od stomaka sićušne ptice, baci oko ka pustinji u kojoj ćeš naći mnoštvo velikih zvijeri koje, opet, hrani Allah. Ne jadikuj jer ''...ako te od Allaha neka nevolja pogodi – pa, niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podari – pa, samo je On Svemoćni'' (El-En'am, 17). Ne jadikuj nego razmisli o onome što ćeš ponijeti: ''...i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio'' (El-Hašr, 18). Ne žalosti se i ne jadikuj nego znaj da je ovaj svijet ahiretska njiva. Zato vodi računa šta ćeš posijati. Najbolje sjeme je vjera koju treba stalno napajati dobrim djelima. Srce koje krase blagost, milost i dobrota urodit će obilnim plodovima, dok će grubo i osorno srce ostati bez plodova. Mudri Lukman govorio je svome sinu: ''O sinko moj, dunjaluk je more, vjera je lađa, pokornost je kormilo, a ahiret je obala.''

Ne žalosti se, jer tvoj Gospodar prašta grijehe i prima pokajanje

O ti koji živiš u gafletu i opijenosti ovim svijetom, razmisli o blagosti i dobroti svoga Gospodara prema tebi, sa svojih pleća odbaci terete grijeha, primakni se okrilju Onoga koji sve tajne zna i svoje lice saperi iskrenim suzama. Okreni se ka Onome koji stalno doziva: ''O robe Moj, kako si samo grješan i nepokoran! Koliko li samo zabranjenih vrata otvaraš, a od spasa uporno bježiš! Koliko sam ti samo blagodati dao, a ti si opet nezahvalan! Potčinio sam ti dunjaluk, a tebe je obuzela strast pa niti čuješ niti vidiš. Dao sam da ti u službi budu dunjalučka dobra, a ti opet griješiš i granice prelaziš misleći da ćeš na ovom svijetu vječno ostati.'' O veličini Svoje milosti Uzvišeni Allah veli: ''Reci: 'O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti; On, doista, mnogo prašta i On je milostiv.'' (Ez-Zumer, 53) Ovaj časni ajet otvara vrata nade svakom grješniku, makar njegovi grijesi dosegli i do neba: ''O sine Ademov, kada bi tvoji grijesi dosegli granice neba, pa Mi se nakon toga pokaješ, oprostio bih ti grijehe. O sine Ademov, kada bi Mi došao sa grijesima velikim kao Zemlja pa me susreo ne pridružujući Mi druga, došao bih ti sa isto toliko oprosta.'' (Bilježi ga Tirmizi, a Albani ga smatra sahihom) Divna li je milost Milostivog, Samilosnog, koja obuhvata sve. Iskrena tevba sastoji se od dva pokajanja. Kaže Allah, dž.š.: ''...a i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim i kada su uvidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u Njega. On je poslije i njima oprostio da bi se i ubuduće kajali, jer Allah, uistinu, prima pokajanje i milostiv je.'' (Et-Tevbe, 118) Iz ovog ajeta saznajemo da je njihova tevba uslijedila tek nakon Allahove (tabe 'alejhim li jetubu), te da je ona bila direktnim razlogom njihovog kajanja. Tevba ima svoj temelj i svoj krajnji cilj. Temelj joj je iskreno vraćanje Allahu, dž.š., slijedeći Njegov put kao što nam je i naređeno: ''I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova – eto, to vam On naređuje, da biste se grijeha klonili.'' (El-En'am, 153). Krajnji cilj tevbe jeste slijeđenje Allahovog puta i svijest o konačnom povratku Njemu. Ibn Abbas, r.a., veli da su Kurejšije rekle Muhammedu, a.s.: ''Moli svoga Gospodara da nam učini brežuljak Safu od zlata, pa ako se to desi, mi ćemo te slijediti.'' Poslanik, a.s., učinio je dovu pa mu je došao Džibril i rekao: ''Tvoj Gospodar ti šalje selam i poručuje: Ako hoćeš, Safa će im osvanuti od zlata, pa ko tada uznevjeruje, kaznit ću ga kao nikada do tada, a ako hoćeš, otvorit ću im vrata Svoje milosti i oprosta?'' ''Vrata milosti i oprosta'', reče Muhammed, a.s. (Bilježe ga Taberani i Hakim) Ova vrata bit će otvorena sve dok Sunce ne izađe sa zapada. Muhammed, a.s., rekao je: ''Uistinu Allah pruža Svoju ruku noću kako bi oprostio onima koji griješe danju i pruža Svoju ruku danju kako bi oprostio onima koji griješe noću sve dok Sunce ne izađe sa zapada.'' (Bilježe ga Muslim, Ahmed i drugi) Davudu, a.s., rečeno je: ''O Davude, obraduj grješnike i upozori istinoljubive!'' On se začudio pa upitao: ''Gospodaru, kako da obradujem grješnike, a upozorim istinoljubive?'' ''O Davude, obraduj grješnike time da nema grijeha koji Ja ne mogu oprostiti, a upozori istinoljubive da se ne zanose svojim djelima jer Ja sviđam konačni račun. O Davude, ako tvrdiš da Me voliš, onda iz svoga srca odstrani ljubav prema dunjaluku jer se ljubav prema Meni i dunjaluku ne mogu zajedno naći u jednom srcu. O Davude, onaj ko Me istinski voli, noći provodi u namazu dok drugi spavaju, spominje Me onda kada to nemarni ne čine i zahvaljuje Mi onda kada bezdušnici od toga odustanu.'' (Ibn Dževzi, ''Bahrud-dumu'i'')

Ne budi od onih koji odgađaju pokajanje

Onaj koji odgađa pokajanje je poput onoga koji treba rezbariti neko drvo, ali nakon što vidi da je drvo sirovo, odluči se sačekati godinu dana kako bi ga rezbario, iako zna da će se ono za godinu dana osušiti te će mu posao biti puno teži. Zar ovako ne postupaju samo oni koji su maloumni, jer, kako drugačije opisati onoga koji odustaje od borbe sa slabijim, čekajući svjesno da mu protivnik ojača?
Čovjek često odgađa i odugovlači sve dok ne dođe vrijeme kada pokajanje neće biti od koristi. To se desi onda kada čovjek izgubi mogućnost izbora pa čini tevbu vidjevši u njoj jedini izlaz, kao što je to učinio faraon kada je, u trenutku utapanja, rekao da vjeruje u Boga u kojeg vjeruju sinovi Israilovi. Božiji odgovor bio je jasan: ''Zar sada, a prije si neposlušan bio i razdor sijao?!'' (Junus, 91). Tevba neće koristiti onda kada nastupi smrtni čas. Uzvišeni Allah kaže: ''Uzaludno je kajanje onih koji čine hrđava djela, a koji, kad se nekom od njih približi smrt, govore: 'Sad se zaista kajem!', a i onima koji umru kao nevjernici. Njima smo bolnu patnju pripremili.'' (En-Nisa, 18)
Zato, o ti koji odgađaš pokajanje, o mladiću koji u nemaru provodiš dane svoje mladosti, o ti koji zatvaraš vrata tevbi, ako si sada nemaran i ako sada odugovlačiš sa pokajanjem, pa kada ćeš tevbu učiniti? O ti koji griješiš a ne kaješ se, znaš li koliko ti je do sada grijeha upisano? Prođi se lažnog zavaravanja! O grješnici, hoćete li moći izdržati svoju kaznu? ''Nikada! Ona će buktinja sama biti'' (El-Me'aridž, 15). Grješnici prodaju trenutke uživanja za godine kazne u Vatri koja ''gotovo da se od bijesa raspadne'' (El-Mulk, 8). Ko želi da se spasi, neka se pokaje ''prije nego što jedni drugo dodirnu'' (El-Mudžadele, 3). Zar su grješnici bezbjedni: ''I svaki od vas će do nje stići'' (Merjem, 71), i zar su zaboravili da ''...a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga'' (Ez-Zilzal, 8).

''Hasbunallahu ve ni'mel vekil''-''Dovoljan mi je Allah, a divan je On Gospodar'

Ove riječi izgovorio je Ibrahim, a.s., kada je bio bačen u vatru pa ju je Allah učinio hladnom i spasonosnom za njega. Izgovorio ih je i Muhammed, a.s., u situaciji koju i Kur'an opisuje: ''...one kojima je, kada su im ljudi rekli: 'Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!' – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: 'Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!' I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan – a Allah je neizmjerno dobar.'' (Ali Imran, 173-174). Jedan mudrac je rekao: ''Čudim se četverici koji budi iskušani a ostanu nemarni spram četvero: čudim se onome ko se boji nekog naroda ili skupine a ne govori 'Hasbijellahu ve ni'mel vekil', a Allah poručuje: '...one kojima je, kada su im ljudi rekli: 'Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate!' – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: 'Dovoljan je nama Allah i divan je On Gospodar!' I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan – a Allah je neizmjerno dobar'; čudim se onome koji se zadivi nečemu a ne rekne: 'Mašallah, la kuvvete illa billah' (Biva onako kako Allah hoće, nema moći osim u Allaha), a Allah veli: 'A zašto nisi, kad si u vrt svoj ušao, rekao: Mašallah! – moć je samo u Allaha!’ (El-Kehf, 39); čudim se onome kome se podmeću spletke a on ne rekne: 'Ve ufevvidu emri ilallah, innallahe basirun bil-ibad' (Ja ovu stvar prepuštam Allahu, On uistinu vidi robove Svoje), a Allah kaže: 'I Allah ga je sačuvao nevolje koju su mu oni snovali, a faraonove ljude zla kob zadesi' (Mu'min, 45); i čudim se onome koga zadesi briga ili nevolja pa ne kaže: 'La ilahe illa ente, subhaneke, inni kuntu minez-zalimin' (Nema boga osim Tebe, slavljen neka si, ja sam uistinu prema sebi nepravedan bio), a te riječi kazao je Junus, a.s., pa Allah nakon njih veli: '...i Mi mu se odazvasmo i tegobe ga spasismo; eto, tako Mi spašavamo vjernike' (El-Enbija, 88).'' (Adžaibul-Kur'an)

Pouzdaj se u Živoga koji ne umire

Pouzdaj se u Njega jer je to svojstvo koje Allah voli i kome vjernici trebaju težiti, i ono je ukras vjernika. Pouzdaj se u Njega kako bi te spasio iz nevolja i tegoba: ''Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti'' (El-Furkan, 58). Zašto se pouzdati u Njega? Zato što je sve mimo Njega mrtvo ili na putu da to postane, a jedino On ne umire. Pouzdati se u ono što će umrijeti znači pouzdati se u ono što, prije ili poslije, nestaje. Istinski se treba pouzdati jedino u Allaha. Zato, kada si u oskudici, iskušenju ili trenucima tjeskobe, opaši se riječima: ''Dovoljan mi je Allah, a divan je On Gospodar''. Ebu Kudame pripovijeda: ''Neki je čovjek proučio ajet: 'Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti', pa se Sulejman el-Havvas okrenuo prema meni i rekao: 'O Ebu Kudame, treba li čovjeku da traži utočište igdje drugo osim u Allaha nakon ovog ajeta? Prvo nas je upoznao da je jedino On vječno živ, a da Njegova stvorenja umiru. Poslije toga nam je naredio da Mu ibadet činimo i rekao: 'Ti se pouzdaj u Živog, koji ne može umrijeti, i veličaj Ga, i hvali! A dovoljno je to što grijehe robova Svojih zna'. Tako mi Allaha, o Ebu Kudame, kada bi se čovjek istinski i čistog nijjeta pouzdao samo u Allaha, obraćali bi mu se i vladari i svi ostali ljudi. Kako da se onda pouzdamo u nekog drugog a imamo Onoga koji je bogat i hvale dostojan?!''' (Ibn Ebid-Dunja, ''Et-Tevekkul'')

17.03.2012.

Ko je Allahov subhanehu ve te’ala rob ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 Ko je Allahov subhanehu ve te 'ala rob?

Na pocetku samo da kazem da Allahov rob nije samo onaj,koji skrati brkove i hlace i pusti bradu…koji…koji…!!!

 

Allahov rob je insaAllah...

Iskreni Allahov rob koji je osjetio slast robovanja Allahu spriječen je da robuje nekom drugom, a u slasti ljubavi prema Allahu je ono što ga sprječava da voli nekoga drugoga osim Allaha. Što znači da u zdravom i ispravnom srcu nema ništa slađe, slasnije, ljepše, draže i bolje od slasti imana koje podrazumijeva robovanje, ljubav i iskrenost cjelokupne vjere Allahu.

Uzviseni Allah kaze:’’O vjernici,bojte se Allaha iskrenom bogobojaznoscu i umirite samo kao muslimani!(Ali-IMran,102.)

Ovo podrazumijeva privlačenje srca Allahu, tako da srce biva uvijek blisko Njemu bojeci se od Njega, u želji i strahu, kao što Uzvišeni kaže:
''Koji se Svemilosnog u osami bojao, iako Ga nije vidio i koji je srce odano donio.'' (Prevod značenja, Qaf, 33)
Onaj ko voli boji se da nestane ono što želi kao što se boji da mu se ne desi ono što mrzi, tako da ne može biti Allahov rob i da Ga voli, osim između straha i nade, kao što Uzvišeni kaže:
"Oni kojima se oni mole sami traže načina kako će se što više Gospodaru svome približiti, i nadaju se milosti Njegovoj i plaše se kazne Njegove. A kazne Gospodara tvoga svako treba da se čuva." (Prevod značenja, El-Isra, 57)
Ako rob bude iskren prema Allahu, njegov Gospodar ga izabere, oživi njegovo srce, približi ga Sebi, zatim ukloni od njega ono što mu tome suprotira od zla i razvrata, a boji se da mu se ne desi suprotno od ovoga. Za razliku od srca koje nije iskreno Allahu, tako da se u njemu nalazi opća želja, volja i ljubav. On voli sve što mu se prohtije ili što odgovara njegovoj strasti, kao što je vlat ili cvijet, njegove se emocije pokrenu.

 

Allahov rob je...

Muskarac musliman   je prije svega Allahov rob, pa zatim suprug, otac, sin,brat , radnik, prijatelj,komsija….
Uloga muslimana kao Allahova roba je znacajna veoma od svih ostalih uloga. Ovo je ujedno najvažnij i najesencijalnij vodič koji osvjetljava put jednog muslimana.
Uzvišeni je rekao:
 “Reci: ‘Meni je naređeno da samo Allaha obožavam i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vraćam.” (Prevod značenja, Er-Ra’d, 36)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko se susretne sa Allahom ne čineći mu širk, ući će u Džennet.A onaj ko se susretne sa Allahom pripisujući mu širk, ući će u Vatru.” (Muslim)


Prva od dužnosti kako muškarca ,tako i zene je vjerovanje u Allahovu jednoću ne pridružujući Mu nikoga i ništa. Vjerovanje u Allahovu jednoću je čvrsti korijen, visokih grana koje se granaju uzdižući se prema nebesima, a koje svoj plod daju u svako doba. Ovo je stablo tewhida, koje je svoje korijene pustilo duboko u srce vjernika, a čije su grane dobra djela koja se granaju ka nebesima. Sve ostale uloge se grade na ovoj, sva ostala stabla se grade na ovom stablu.
Zato je muskarac musliman na prvom mjestu je Allahov rob koji samo Njemu robuje, samo Njega obožava, samo Njemu ibadet čini ne pridružujući Mu nikoga  i ništa,  odričući se tako svih lažnih božanstava i robovanja njima. Bez ispravnog ispunjavanja ove uloge sve ostale su krhke i nepotpune.

Shvatanjem biti našega postojanja, musliman neće dozvoliti da nijedan trenutak ne iskoristi u onome što mu neće koristiti na dunjaluku ili na Ahiretu. Jer strah od Uzvišenog Allaha te da će biti pitan za svaku minutu svoga života čini ga svjesnim da je njegova najvažnija briga robovanje Allahu i postizanje Njegovog zadovoljstva. Zato što je ibadet Allahu vrhunski cilj kojeg On voli i sa kojim je zadovoljan, i zbog čega je stvorio stvorenja. Kao što Uzvišeni kaže: ''Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.'' (Prevod značenja, Ez-Zarijat, 56) 

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili."  (Prevod značenja, En-Nahl, 97)

 

Onaj koji obilazi Allahove kuce i nalazi se u halki Kur'ana

Džamije su Allahove kuće i mjesto činjenja ibadeta Uzvišenom Allahu. Zato plemeniti Kur'an podstiče vjernike na njihovu izgradnju i održavanje na najpotpuniji način, kaže Uzvišeni: "Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju i koji se nikog osim Allaha ne boje, oni su nadati je se, na pravom putu.- Et-Tevbe 18.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, u hadisu kojeg bilježi imam Muslim kaže: ''...i neće se okupiti skupina u Allahovoj kući (džamiji) gdje će isčitavati Allahovu Knjigu, meðusobno je izučavati a da se na njih neće spustiti smirenost, prekriti ih milost, obaviju ih meleki svojim krilima a Allah dž.š. će ih spomenuti onima koji kod Njega.''
U drugom hadisu Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem kaže: ''najbolji medju vama su oni koji nauče Kur'an a zatim druge podučavaju.''
Buahari i muslim bilježe da je Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, rekao: ''Onaj ko vješto uči Kur'an bit će sa pisarima časnim i čestitim, a onaj ko zamuckuje i sa poteškoćom ga uči ima dvije nagrade.''

 

 

Izlazi namirisan iz kuce i u kuci je!

Islam je vjera koja poziva u čistoću i traži od svojih sljedbenika da maksimalno vode računa o svom izgledu, načinu odijevanja i ukrašavanju, i da izbjegavaju sve ono što bi moglo prouzrokovati neugodnost pojedincima sa kojima dolaze u kontakt i zajednici ili krugu ljudi u kojem se kreću.Mnogo je kur'anskih i hadiskih tekstova koji idu u prilog navedene tvrdnje, a za ovu priliku izdvajamo

Riječi Allaha, dželle šenuhu:" O vjernici, lijepo se obucite kada u mesdžid radi namaza krenete". (El- Earaf, 31)
Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, :" Allah je lijep i voli ljepotu"
Riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, : "Od ovosvjetskih ukrasa, najdraža mi je žena i miris".

 

 

Allahov rob je dobar suprug!


Brak ima veliku vaznost u zivotu kako pojedinca,a tako i ummeta.Zivjeti u paru je neophodnost za svako bice.Nauka je danas spoznala da uistinu nema zivog bica bez svoga para i da se cak i jednocelijski organizmi razmnozavaju cijepanjem na dva dijela.Zivjeti u paru je i dokaz gdje Uzviseni kaze: I od dokaza je Njegovih da vam Stvori od vas samih druzice da se uz njih smirite i Uspostavi medju vama ljubav i samilost.’’(Rum,21.)Te je takodje brak je sunnet svih Allahovih Poslanika kako veli Uzvieni u Ku’ranu:’’I poslasmo Poslanike prije tebe i dadosmo im supruznice i potomstvo.’’(Rad,38.)

Brak je najbolji put za ocuvanje cednosti i zadovoljavanje strasti kroz medjusobni uzitak medju supruznicima.Kaze Poslanik sallahu alejhi ve sellem:’’Dunjaluk je uzitak,a najbolji uzitak je ispravna zena.’’(Muslim)

Putem braka povecava se bogobojaznost i sirenje islamskog ummeta cime se stiti od potvore,fitne i ponizenosti.Brak vodi istovremeno upotpunjenju muzevnosti i zenstvenosti kod supruznika,i on je tvrdjava protiv nemoralnog nacina zivota,gdje rece Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem:’’O mladici neka se zene oni, koji medju vama mogu izdrzavati supruge,zato sprecavajte oci od gledanja na svjetlucavo zlo i cuvajte se nemorala.’’(Sahihi Muslim)

Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem je jednom na hudbi rekao:’’Bojte se Allaha u vasem ophodjenju sa zenama,one su vama pomagacice i uzeli ste ih na Allahov emanet i postase vam dopustene njihove stidnice Rijecju Allahovom,a na vama je njihovo izdrzavanje i odijevanje koliko je uobicajno.’’(Prenosi Muslim,Ebu Dawud,Tirmizi)

Glavna obaveza oboma supruznicima je pokornost Uzvisenom Allahu subhnehu ve te’ala,gdje takodje Uzviseni kaze:’’O ljudi,bojte se Gospodara svoga,koji vas od jednog covjeka stvara,a od njega je i drugu njegovu stvorio,i od njih dvoje mnoge muskarce i zene rasijao.I Allaha se bojte-s imenom cijim jedni druge molite-i rodbinske veze ne kidajte,jer Allah,zaista,stalno nad vama bdi.’’(An-Nisa,1.)

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Prema ženama lijepo postupajte, zaista je žena stvorena od rebra, a najkrivlje u rebru je njegov vrh i ukoliko bi ga želio ispraviti ono bi se slomilo, a ukoliko ga ostaviš, pa ono je i dalje iskrivljeno." (Buharija, 3331.)

Imam ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, je rekao: "Politika sa ženom je primanje oprosta od nje i strpljivost na njenoj iskrivljenosti, pa onaj ko želi njeno potpuno ispravljanje neće se njome okoristiti, ..." (Fethul Bari) Kao da hoće da kaže: "Naslađivanje njome neće se upotpuniti osim sa saburom".

 

Onaj koji nece imati nedostatak ljubomore prema hanumama!


Brojni su primjeri za nedostatak ljubomore. Koliko muževa ne pokazuje svoju ljubomoru prema svojim suprugama. Jedan od najzapaženijih i najraširenijih oblika nedostatka ljubomore je dozvoljavanje supruzi da ne praktikuje islamske propise. Razgolićava se pred strancima pružajući im priliku da se naslađuju njenim tijelom. Gdje je ljubomora Sa'da b. Ubade, radijallahu 'anhuma, kada je rekao: ''Kada bi vidio čovjeka sa mojom suprugom udario bih ga oštricom sablje''. Međutim poslušajte Poslanikov, sallallahu 'alejhi ve sellem, odgovor koji ne odobrava Sa'dov postupak: "Zar se čudite Sa'dovoj ljubomori? Tako mi Allaha ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene." (Buharija, 6846; Muslim, 1499)Onaj koji ima blagost prema suprugama !

Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Najpotpunijeg imana su oni vjernici koji su najljepšeg ahlaka, a najboljeg ahlaka od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama." (Tirmizija, Sahihul-džamia, 1232) Koliko je muževa koji postupaju shodno ovom prelijepom hadisu u kojem se naglašava da je najbolji onaj koji je najbolji prema svojoj ženi. Sa koliko ćemo se slučajeva susresti, gdje je muž van kuće veseo i spreman na šalu, dok prilikom ulaska u kuću prema svojoj supruzi ili čak i djeci, njegovo ponašanje je grubo i ne prihvata pogreške niti izvinjenja.

Međutim, trebalo bi biti obrnuto, jer je od uljudnosti i blagosti da čovjek unese sa sobom sreću i veselje prilikom ulaska u kuću ili da pokaže nježnost prema ženi sa dozvoljenim zabavama. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Sve što nije od spominjanja Allaha, dželle ša'nuhu, je zabava i zaborav, osim četri stvari: međusobno igranje čovjeka sa njegovom ženom ..." (Nesai, Sahihul-džamia, 4534) Također je rekao Aiši, radijallahu 'anha: "Dođi da se s tobom natječem?", rekla je: 'Pa se sa mnom natjecao, i ja sam ga pretekla.' Međutim Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem, to ne zaboravlja, pa kada se Aiša, radijallahu 'anha, udebljala, poziva je da se natječu ponovo, te se nakon pobjede smije i udara je po njenom ramenu govoreći: "Ovo je za ono prethodno." (Ahmed, Nesai, Silseletu-sahiha, 131)

Od nježnosti prema supruzi je i to da je nahraniš svojom rukom: "Doista ti nećeš podijeliti sadaku želeći njome Allahovu nagradu, a da nećeš biti za nju nagrađen, pa čak i za zalogaj koji staviš u usta svoje supuge." (Buharija, 5568) Jedan od načina iskazivanja nježnosti prema supruzi jeste i njeno dozivanje imenima koja će kod nje izazvati sreću i razmaženost, te osjećaj da je voljena, kao i da joj se ponekad obratiš umekšanim i blagim glasom, kako bi se ljubav i bliskost između vas dvoje što više povećala. To je bila praksa Poslanika, 'alejhisselam, pa se Aiši, radijallahu 'anha, obraća sa: "O Humejra (Humejra znači: crvenkastobijela žena), da li bi voljela da ih pogledaš - igranje i ples Habešija." (Nesai, Silseletu-sahiha, 3277) A ponekad ju je zvao: "O Aiš, ovo je Džibril koji te poselamljuje." (Buharija, 3768)


Stroge kazne prema hanumi nece ciniti

Kad je u pitanju kažnjavanje, tu se takođe prave krupne greške. Primjer toga je:

Upotreba udarca kao prvog sredstva za popravljanje. Uzvišeni Allah kao što stoji u prijevodu značenja, kaže: "A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi ih posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite, a kad vam postanu poslušne onda im zulum ne činite." (En-Nisa, 34) Ovo je šerijatski redosljed; savjetovanje, izbjegavanje u postelji, pa zatim slijedi udarac, s tim da ne bude jak i koji neće ostaviti tragove na njenom tijelu.
Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem, je rekao: "Prema ženama lijepo postupajte, zaista su one kod vas zarobljenice i ne posjedujete od njih ništa više od toga, osim ako očito sramno djelo ne učine, pa ukoliko to urade, izbjegavajte ih u postelji i udarite ih udarcem koji neće tragove ostaviti". (Tirmizija i Ibn-Madže, Sahihul-džami'a, 7880)

Takođe, od nepravde prema ženi je njeno kažnjavanje protjerivanje iz kuće bez šerijatski opravdanog razloga. Uzvišeni Allah kaže: "... Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi, onaj koji Allahove propise krši, sam sebi nepravdu čini..." (Prijevod značenja Et-Talak, 1)

Udarac po licu, vrijeđanje i međusobno psovanje su takođe zabranjene stvari. Jedan čovjek je došao kod Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i upitao ga: "Šta je ženino pravo kod njenog muža?"
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu odgovori: "Da je nahrani kada i sebe, da je odjene kada i sebe, da je ne udara po licu, da je ne smatra ružnom i da je ne izbjegava osim u kući." (Taberani, Bejheki Sahihul-džamia, 3149)

Zato Allahov rob ce zaboraviti koristiti dzahilske metode boksa,karate ili nokauta prema hanumi! Naravno nece je ni udarati odvaljenim parmakon od ograde a kamoli kablom od usisivaca da Allah sacuva! On zna da je njegova hanuma njegova druga polovica kroz zivot sto sa njim ide,ona je majka njegove djece,ona je ta koja ga svakodnevno zadovoljava i cuva od bluda,ona je ta koja mu pere i njegovoj djeci,kuha i pegla,docekuje njegovu familiju,odrzava kucu i pomaze ga u vjeri ona je ta.... na kojoj je TEROR ne sprovodi ,nego je ona ta koja treba biti voljena i cijenjena jer bez nje si nista brate a dovedi drugu nakon nje pa ces onda ti to sve raditi jer svaka nova neda na sebe jer je i ona naucena iz greski predhodnog braka ,pa zato PAZI i cuvaj injeguj sto imas a ako dodoje i do kazne rekli smo sta je serijat dozvolio i kako je bilo u praksi Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem pa razmisli...


On je pastir svoga stada!

Uzviseni Allah kaze: "O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti,... (Et-Tahrim, 6)

Važnost majke u životu djeteta, njegovom razvoju i odgoju, je ogromna. Mnoge muslimanke ulažu trud i vrijeme u odgoj svoje djece da bi bili sto bolji vjernici i svojim primjerom ih podstiče na dobro i odvraća od zla. Muslimanke kao majke ummeta imaju značajnu ulogu koju im niko ne može osporiti.


Njenu važnost nam potvrđuje i sljedeći hadis. Prenosi se da je Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, rekao: “Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao je jedan čovjek i upitao ga: ‘O Allahov Poslaniče! Ko je najpreči za moje lijepo druženje i ponašanje prema njemu?’ Alejhisselam reče: ‘Tvoja majka!’ Čovjek tada reče: ‘Ko poslije nje?’ ‘Tvoja majka,’ odgovori on. ‘Ko poslije nje?,’ ponovo upita čovjek. ‘Tvoja majka,’ ponovo odgovori Alejhisselam. Čovjek ponovo upita: ‘Ko poslije nje?’ Alejhisselam tada reče: ‘Tvoj otac!’” (Muttefekun alejhi)

 

O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.”(66:6) Imam Et-Taberi kaže u komentaru ovog ajeta: „Ovdje Allah, subhanehu we te'ala, kaže: O vi, koji vjerujete u Allaha i Njegova Poslanika, sallAllahu alejhi we sellem, „sebe čuvajte“ tj. podučavajte jedni druge onome što će one koji to čine sačuvati džehenemske vatre, ako se Allahu klanjate i ako se oni Allahu klanjaju. Izraz „i porodice svoje čuvajte od vatre“ znači podučavanje porodice djelima koja vode pokornosti Allahu, subhanehu we te'ala, kako bi se od vatre spasili.<“ Tefsir Et-Taberi, 18/165. El-Kurtubi dodaje na gore navedeni komentar: Kaže Mukatil: „To je obaveza koju je dužan ispuniti prema samom sebi, svojoj djeci, svojoj porodici i prema svojim robovima i robinjama.“ Ilkija kaže:“ Moramo naše porodice podučavati prvrženosti prema činjenju dobra i čuvanju od onoga što po propisima ne smiju raditit.“ Allah, subhanehu we te'ala, kaže u slijedećem kur'anskom ajetu: “Naredi čeljadi svojoj da obavlja molitvu i istraj u tome! Mi ne tražimo od tebe da se sam hraniš, Mi ćemo te hraniti! A samo one koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili čeka lijep svršetak.”(20:132) Potom Allah, subhanehu we te'ala, objavljuje Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem: "O Muhammede, opominji rodbinu svoju najbližu!"(26:214) Potom Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, kaže: ”Podučavajte svoju djecu namazu od sedme godine.” Tefsir El-Kurtubi, 18/196. Svaki musliman je da’ija (onaj ko u vjeru poziva) i prvi ljudi koje će pozivati treba da budu njegovi najbliži tj. njegova djeca i porodica. Kada je Allah, subhanehu we te'ala, naredio svome Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, da poziva u vjeru rekao je:“O Muhammede, opominji rodbinu svoju najbližu!" Jer su oni prvi ljudi, kojima on treba činiti dobročinstvo i prema kojima treba biti milostiv. Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, je odgoj djece učinio najodgovornijom obavezom roditeljima. Prenosi se od Abdullaha ibn Omera, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Svaki od vas je pastir i odgovoran je za svoje stado. Muškarac je pastir svoje porodice i odgovoran je za svoje stado. Žena je pastir muževe kuće i odgovorna je za svoje stado. Rob sluga je pastir bogastva svoga vlasnika i odgovoran je za svoje stado.” Pa je dodao: Ja mislim da je rekao: ”Sin je pastir imetka od svoga oca i odgovoran je za svoje stado. Svako od vas je pastir i odgovoran za svoje stado.”(Buharija, 583, Muslim, 1829) Jedan dio tvoje obaveze kao roditelja jeste da od malih nogu podučavaš svoju djecu da vole Allaha, subhanhu we te’ala, i Poslanika, sallAllahu alejhi we selleme, kao i sve čemu islam podučava. Moraš im objasniti da Allah, subhanehu we te'ala, ima Džennet (raj) i Džehennem (vatru). Njegov Džehennem tj. vatra je vrela, a gorivo su joj ljudi i kamenje. Slijedi jedna veoma poučna priča. Ovaj dio odgoja se mora sprovoditi od malih nogu, kako bi se djeca privikla i kako bi im, kada odrastu, bilo lakše da vas poslušaju, a vama će biti lakše da im kažete šta smiju a šta ne smiju. Prenosi Ebu Hurejre, radijaAllahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Podstičite vašu djecu da klanjaju od sedme godine, a od desete ih udarite ako su nemarna i odvajajte ih u njihovim posteljama.”(Ebu Davud, Sahih u Albanijevoj Sahih el-Džamiji, 5868) Odgajatelj mora biti milostiv, suzdržan i blag; ne smije vrijeđati i omalovažavati, ako dođe do rasprave da to bude daleko od omalovažavanja, ukora i udaranja, osim u slučaju ako je dijete od one djece koja svojevoljno odbijaju pokornost svome ocu i rade haram (zabranjene) stvari. O ovom slučaju se preporučuju stroge mjere bez nanošenja ikavih ozlijeda. Kaže El-Minawi: ”Disciplinovati dijete za njegovog oca znači da kada dijete dovoljno sazrije da se podstiče na vrline pokornih vjernika, i da ga zaštiti od lošeg društva. Treba da ga poduči Kur’anu, lijepom ahlaku, arapskom jeziku, da ga podstiče na slušanje predaja selefa (prvih generacija) kao i da ga poduči najneophodnijim fikhskim propisima. Treba ga opomenuti pa potom istući ako odbije da namaz obavlja. To će biti bolje za njega, nego da udjeluje sadaku, jer ako otac ispravno poduči svoje dijete, djela njegovog djeteta će biti trajna sadaka dok god dijete bude živjelo. Disciplina je hrana za dušu, i priprema za Ahiret.” „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti!”(66:6) Čuvati sebe i svoje porodice, znači podsjećati se na džehennemsku vatru. Pod pojam disciplinovanje uključuju se: podučavanje, upozoravanje, prijetnja, blago udaranje, izolacija i ljubaznost. Disciplinovati nekoga ko je dobar i primjeran nije isto kao dispciplinovati nekoga ko je loš i neprimjeran. Fajd el-Kadir, 5/257. Blago udaranje je način korigovanja dječijeg lošeg postupka, i nije prva poželjna metoda disciplinovanja. Trebala bi se koristit kao rezervni način popravljanja neposlušnog i tvrdoglavog djeteta. U islamu postoji uređen sistem kažnjavanja, sa mnogo kazni, kao što su teška kazna za blud, krađu, ubistvo itd. Sve ove kazne su propisane kako bi popravile ljude i spriječilo ih od približavanja zlu. Po pitanju odgoja djece, Poslanik, sallAllahu alejhi we selleme, je oporučio da roditelji moraju udaljavati svoju djecu od činjenja loših stvari. Prenosi Ibn Abbas, radijAllahu anhu, da je Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao: ”Objesite šibu gdje će je vaši ukućani vidjeti, jer će ih to disciplinovati!” (Taberani, 10/248, hasen sened od El-Hajtemija u Madžma el-Zawaidu, Albani ga je ocijenio hasenom) Odgajanje djece bi trebalo biti uravnoteženo između podsticanja i opominjanja. Najbitniji elemenat u ovome jeste omogućavanje zdrave okoline u kojoj će dijete biti upućivano, što znači da bi odgajatelji, uključujući i roditelje trebali biti vjerski nastrojeni. Jedan od načina koji će pomoći roditeljima da budu uspješni u odgoju jeste puštanje djetetu da sluša audio predavanja, učenja Kur'ana, hutbe i dersove raznih učenjaka do kojih se može doći. A Allah zna najbolje!Svijetli primjeri odnosa prema svojim majkam aili roditeljima

Koliko su najbolje generacije ovoga ummeta pridavale posebnu pažnju svojim majkama možemo vidjeti iz sljedećih svjetlih primjera koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Ebu Hasan Ali ibn Husejn ibn Ali Ebu Talib, radijallahu anhu, čiji je nadimak Zejnu-l-Abidin, bio je izuzetno nježan i pažljiv prema svojoj majci. Nikad nije jeo sa svojom majkom. Pitali su ga zašto nikada ne jede sa svojom majkom. Odgovorio je: “Bojim se da ne uzmem nešto što su oči moje majke već vidjele i ona htjela uzeti, pa bih bio nepažljiv prema njoj.” (El-Ahbar, 3/97)

O pravima majke, Imam Zejnu-l-Abidin kaže: “Pravo tvoje majke jest da znaš da te je ona nosila gdje niko nije nosio nikog, davala ti plod svog srca koji niko nikom ne daje i štitila te svim svojim dijelovima tijela. Nije se brinula ima li šta jesti sve dok ti jedeš, ima li šta piti sve dok ti piješ, ima li šta obući sve dok si ti obučen i što je ona na suncu sve dok si ti u hladu. Ostavljala je san radi tebe, štitila te od vrućine i studeni, i to sve da bi te imala.”

Ibn Amir el-Muznija je pozvala jednom njegova majka i on joj se odzvao jačim glasom od njenog. Zbog te nepažnje je platio da se oslobode dva roba. (“Avdetul-Hidzab” – Muhammed ibn Ismail, 2/126-127 i “Ve bil validejni ihsanen,” 40-42)

Ummul-mumin Aiša, radijallahu anha, rekla je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ušao sam u Džennet i čuo nekoga da uči. Pitao sam ko je taj? Odgovorili su mi: “Haris ibn En-Nu’man,” On je bio među ljudima najposlušeniji prema svojoj majci.’” (Prenijeli su Imam Ahmed 6/151, Abdurrezak u El-Musannefu br. 20119, El-Begavi  u svojoj knjizi “Tumačenje sunneta,” 13/7)

Talk ibn Habib bio je veliki vjernik i učenjak. Često je svoju majku znao poljubiti u lice, nikada se nije penjao na neki krov ispod kojeg je bila njegova majka, iz poštovanja prema njoj. (“Birrul-validejni” Hafiz Er-Tartasi, str. 78)

Neko je jednom upitao Božijeg Poslanika, s.a.v.s: “Kakva su prava roditelja prema djeci?“ On je odgovorio: “Oni su tvoj Džennet i (tvoj) Džehennem.” (Prenosi Ibn Madže).

Naglašena važnost poslušnosti prema roditeljima može se razumjeti iz činjenice da se u Kur’anu ova dužnost spominje uporedno sa poslušnošću prema Allahu.

“...budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se sve vratiti.“ (Lukman, 31: 14). Reci: “Dođite da vam kažem šta vam vaš Gospodar propisuje: da mu ništa ne pridružujete, i da roditeljima dobro činite...“ (El-En’am, 6: 151).

“Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kada jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni:“Uh!“, “I ne podvikuj na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan (spusti krilo poniznosti prema roditeljima iz milosti) i reci: “Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio djete, njegovali!“ (El-Isra’, 17: 23-24).

U vrijeme dok sve to radimo sa dubokim osjećanjem zahvalnosti, i nijjetom da zaslužimo nagradu u Džennetu bitno je da se prisjetimo da nam dobro ili loše postupanje prema roditeljima donosi nagradu ili kaznu i na ovom svijetu. Jer, oni koji povrijede i ražaloste svoje roditelje u većini slučajeva dožive istu sudbinu. A tako i oni koji razvesele i obraduju svoje roditelje i sami dožive radost i veselje.

On je blag prema njima,u pokornosti je prvo Uzvisenom Allahi I roditeljima svojim,poslusan im je u cinjenju dobra sto mu je Allah dozvolio,ima lijep ahlak,narav I nije skrt prema njima…sve da bi stekao Allahovo zadovljstvo,roditeljevo I vjecnu nagradu Dzennet insaAllah.

Allahov rob nece sebi dozvoliti da se hanume boji ili da je mora pitati kada ce otici svojim roditeljima,obici ih i kuptiti im nesto,brinuti se o njima ako su kod njega! Allahov robe hanuma pun svijet i njih mozes izabrati a svoje roditelje nemozes ni zamijeniti ni izabrati a Dzennet su ti ili Dzehennem tvoj pa PAZI!!!

 

On ,koji ne neosi svilu i zlato

Dotjerivanje i elegancija dopušteni u islamu, već su i obavezni i islamu je, uopće uzev, mrzak svaki pokušaj da ih se zabrani.

Reci: “Koje zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?" Reci: "Oni su za vjernike na ovom svijetu, na onom svijetu su samo za njih. " Eto, tako mi podrobno izlažemo doka­ze ljudima koji znaju (El-A' raf: 32).

Međutim, islam muškarcima zabranjuje dvije vrste nakita, koje žena­ma dopušta. To su, prije svega, zlatni nakit, i drugo, odjeća od čiste svile.
Alija -radijallahu anhu - prenosi da je Resulullah - alejhi's-selam - uzeo komad svile u desnu, a komad zlatnoga nakita u lijevu ruku, pa rekao: "Ovo dvoje je haram muškarcima iz moga Ummeta" (Ahmed, Ebu Davud, En-Nesai, Ibni Hajjan i Ibni Madže, koji također prenosi i frazu: "ali je halal ženama ").

 Omer prenosi kako je Resulullaha - alejhi's-selam - čuo kako govori: “Ne nosite svilu, jer oni koji je nose u ovom životu neće je nositi na onome svijetu" (El-Buhari i Muslim; oni su također prenijeli i jedan dru­gi njemu sličan hadis preko Enesa).

 Također u povodu svilene odjeće, on je kazao: "Ovo je odjeća čovjeka koji nema udjela (u dobru) " (El-Buhari i Muslim).

 Poslanik - alejhi's-selam - je jednom vidio zlatni prsten na ruci neka­kva čovjeka. Smjesta mu ga je uzeo i bacio rekavši: "Pojedinci među vama kao da žele uzeti u ruke žeravicu i držati je!"  Nakon što je on otišao sa toga mjesta, neko upita onoga čovjeka: - Za­što ne uzmeš prsten i ne izvučeš kakvu korist od njega? - Ovaj uzvrati: - Tako mi Allaha, neću ga uzeti nakon što ga je Allahov Poslanik bacio! - (Muslim).

 Ista zabrana koja se odnosi na zlatni prsten, tiče se i drugih predmeta od zlata kakve možemo vidjeti u raskošnika, npr. zlatno pero, zlatni sahat, zlatna kutija za cigarete i upaljač, zlatna proteza, itd. Međutim, Božiji Poslanik - alejhi's-selam - je dopustio muškarcima da nose srebreno prstenje.

 El-Buhari, preko Ibni Omera, prenosi: - Resulullah - alejhi's-selam - je nabavio i nosio prsten od srebra. Nakon njega su ga nosili Ebu Bekr, a potom Omer i Osman, sve dok nije ispao u bunar Eris - (El-Buhari u po­glavlju Odijevanje).


 

Udaljava se od mijesanja zena i muskaraca!

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji saffovi muškaraca su prvi, a najgori zadnji, a najbolji saffovi žena su zadnji, a najgori prvi." (Sahihu Muslim, šerhu Nevevi, 132)

El-Kurtubi je rekao: „Prokomentirao je Imam Nevevi, Allah mu se smilovao: 'I zaista je data prednost zadnjim safovima žena, koje su prisutne sa ljudima, zbog njihovog udaljavanja od miješanja sa ljudima i njihovog gledanja, te zbog toga što se srce uzbudi prilikom njihovih pokreta ili slušanja govora, a pokudio je prve safove žena zbog toga što su oni suprotni od toga!'“ (Šerhu sahihu Muslim, 4/133)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „U vrijeme Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, nisu se žene miješale sa muškarcima, ni u mesdžidima ni na pijacama miješanjem na kojeg danas upozoravaju današnji reformatori. Kur'an i Sunnet usmjeravaju učenjake ummeta da upozoravaju na to miješanje, bojeći se njegove smutnje. I žene koje su klanjale u Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, mesdžidu, klanjale su u saffovima udaljenim od saffova muškaraca, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je običavao reći: "Najbolji saffovi ljudi su prvi, a najlošiji zadnji i najbolji saffovi žena su zadnji, a najlošiji prvi", zbog opreznosti da se ne iskušaju zadnji saffovi ljudi sa prvim saffovima žena. U svoje vrijeme Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je naređivao ljudima da sačekaju u izlasku kako bi prošle žene i izašle, te kako se ne bih pomiješale sa ljudima na kapijama mesdžida i pored toga što su svi oni, muškarci i žene, bili na imanu i bogobojaznosti, pa kakvo je stanje onih poslije njih? Ženama je bilo zabranjivano da istraživaju puteve, naprotiv naređeno im je da se drže krajeva puta,kako ne bi došlo do kontakta sa ljudima i radi fitne prilikom međusobnog doticaja u trenutcima kretanja.“
(Hukmu ihtilat fi ta`limi, Medželletu el-buhus el-islamije)


Allahov rob je onaj,koji se kloni sve vrste kontakta sa zenama!

Islam je počastio ženu veličanstvenim počastima i dao joj sva šerijatska prava i izjednačio je sa muškarcem u ibadetima, obavezama, nagradi i kazni. Osnova u dokazima šerijatskih obaveza je izjednačavanje između oba spola, osim u nekim slučajevima za kojeje dokaz čineći to striktnim obavezama muškarca kao što je namjesništvo, predvođenje u namazu, džihad i slično tome od ibadeta koji priliče muškarcu i njegovoj prirodi.

Islam gleda na ženu, prilikom njenog kontakta sa drugima, sa strane njene biti, čiji je osnov da je ona sva avret (stidna) i razlogom eventualne smutnje. Rekao je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, u nekoliko različitih predaja: "Žena je avret, kada izađe uljepša je šejtan u očima muškaraca" (Tirmizija, hadis sahih, Džamiu Sahih, 6690, Albani), ili: "Nisam ostavio poslije sebe fitnu opasniju za ljude od žena" (Mutefekun alejhi, Buhari, 5096; Muslim 2740), ili: "Bojte se žena zaista je prva fitna Beni Israila bila u ženama" (Muslim, 2742). Rekao je Allah, subhanehu ve te 'ala, kao što stoji u prijevodu značenja: "Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi" (Alu-Imran, 14)

Znaci Allahov rob ce u halalu traziti sebi samo HANUMU a ne LJUBAVNICU po internetu ( Msn,Facebooku,Pal-Talku I drugim nekim programina)

Njega nista nece interesovati osim vjernica-Allahova odana robinja a tamo nece ni naci takvu hanumu,nego preko proruke! Zar Allah nije nas upozorio ajetima da je ZENA FITNA I da je sejtan Adema prevario a ne nas! Ne povodi se Allahov rob sejtanovim stopama pa mu zamijeni sahate umijesto ucenja Kur’ana i slusanja dersova sa chetanjema sa neki zenama –dzahilkama koje ubijuju dosadu i zavode Allahove robove zu pomoc sejtana!

Allaho rob sebi nesmije ovo dozvoliti ako se nada Allahvoj milosti i nagradi Dzennetu!


Ti si onaj ,koji spusta pogled ma gdje god da se nalazis!

"Reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade". (En-Nur, 30. ajet)

Kada se neko kloni nečega u ime Allaha, subhanehu we te'ala, On mu to nadoknadi nečim što je bolje. Duša je privržena gledanju lijepih slika,gledanju tv-ekrana, gledanju Facebook i raznih prijateljica koje nisu ti serajtom naravno dozvoljene,gledanju rekama u novinama,itd... a oko vodi srce. Tako srce šalje svoga vodiča da izvidi, pa ako ga izvijesti o lijepom prizoru, u njemu se rađa želja koja počesto slomi njegova vodiča.Bolno bude na kraju jer svaki grijeh-haram je na pocetku sladak ali na kraju gorak i koban po srce-dusu i um ljudki,pa vidimo kako se ljudi ubijaju zbog prevelike zaljubljenosti,ubijaju svoje te voljene,pocinju da se opijaju alkoholom ili zavrse u drogi... Naravno ovo nece vijernik raditi,ali ima i od vijernika koji pretjeranim gledanjem u ono sto mu nije dozvoljeno pisanjem-gledanjem naravno popusti u imanu pa onda cak dodje do nemorala ,da nas Allah subhnanehu we te'ala sacuva-amin

Obaranje pogleda pred onim što je zabranjeno gledati donosi tri važne i veoma vrijedne koristi. Jedna od njih jeste slast vjerovanja koja je slađa i ljepša od onoga zbog čega čovjek u ime Allaha, subhanehu we te'ala, obara pogled.

Kada taj izvidnik otkrije i izvidi, srce se okani okolišanja u traženju i željama. Ko pogled baca, dugo se kaje. Gledanje rađa želju i nastaje veza kojom se srce povezuje s onim što gleda; želja jača i postaje žarkom, srce joj se u potpunosti predaje; potom ona još jača i pretvara se u strast koja ne napušta srce, a onda se pretvara u ljubav. To je neumjerena ljubav koja potom još jača i pretvara se u opsjednutost. Takva ljubav dospijeva do same srži, jača i postaje pokoravateljkom. Srce onda počinje robovati nečemu čemu ne bi trebalo robovati.

Sve je ovo haranje pogledom. Srce pada u ropstvo i postaje zatočenikom nakon što je bilo vladar, dospijeva u zatvor nakon je bilo na slobodi, žali se na pogled, a pogled mu govori: "Ja sam tvoj vodič i izaslanik, ti si me poslao". Na ovaj način srce u kojima nema ljubavi i iskrenosti prema Allahu, subhanehu we te'ala, bivaju dovedena u iskušenje, jer srce se mora vezati za nekoga koga voli. Ukoliko Allah nije Jedini Koga voli, ono se neizostavno predaje nekome drugom.


Ti si onaj,koji se konis BLUDA!

"I ne približavajte se bludu, jer je to razvrat, kako je to ružan put!" (El-Isra 32)

Najbolje kako će se čovjek sačuvati ovog grijeha danas jeste da se ne približava bilo čemu što bi ga moglo odvesti ka ovom grijehu a to je prvenstveno pogled jer što covjek više ide ka tome sve mu je teže da to napusti a sve je bliži da to učini!

Ima onih koji govore kako se toga danas nemoguće sačuvati i kako su oni primorani da to učine jer vele došlo takvo vrijeme i takav narod, došla Europa i njen način života evo kako je Poslanik s.a.v.s. postupio s jednim mladićem koji je od njega s.a.v.s. tražio da mu dozvoli da učini blud:

Imam Ahmed prenosi hadis od Ebu-Umame, r.a.:

"Došao je jedan mladić Vjerovjesniku, s.a.v.s., i rekao mu: "Allahov Poslaniče, dopusti mi da učinim blud." Narod se okupio oko njega, negodujući, kritikujući ga. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Dovedite ga!" Kada je došao blizu, rekao mu je: "Sjedi!" On je sjeo, a onda ga je Poslanik, s.a.v.s., upitao: "Da li bi volio da neko učini blud sa tvojom majkom?!" Rekao je: "Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče." Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao mu je: "Ni drugi ne vole da se to učini njihovim majkama!"
Zatim ga je upitao: "Da li bi volio da se to učini tvojoj kćerci?!" Odgovorio je: "Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče." Rekao je: "Ni drugi ne vole da se to desi njihovim kćerkama." Ponovo je upitao: "Da li bi volio da se to desi tvojoj sestri?!" Mladić je odgovorio: "Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče." Rekao je: "Ni drugi ne vole da se to desi njihovim sestrama!" Upitao je: "Da li bi volio da se to dogodi tvojoj tetki po ocu?!" Odgovorio je: "Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče." Ni drugi ne vole da se to dogodi njihovim tetkama po ocu!" Upitao ga je: "Da li bi volio da se to dogodi tvojoj tetki po majci?" Odgovorio je: "Ne, tako mi Allaha, Allahov Poslaniče." Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Ni drugi ne vole da se to dogodi njihovim tetkama po majci." Tada je stavio svoju ruku na njega i proučio: "Allahu moj, oprosti mu grijehe, očisti mu srce i sačuvaj njegovo stidno mjesto." Ebu-Umame, r.a., kaže: "Nakon toga ovaj mladić se nije na to više osvrtao."

Dolazi vrijeme ili je već došlo koje je još davno predskazao naš Poslanik s.a.v.s., u svom hadisu opominjući ashabe rijecima:” "Kako ćete se ponašati kad se žene odaju bludu, a omladina ogrezne u psovci i kocki?'', upitao je Muhammed, s.a.v.s., svoje ashabe. ''A zar može doći takvo vrijeme, o Allahov Poslaniče?'' - upitaše oni.
Muhammed, s.a.v.s., reče: ''Može i gore .'' ''A zar može biti gore?'' - upitaše ponovo. ''Može. Onda kad ne budete naređivali dobro, a zabranjivali zlo''- reče Allahov Poslanik, s.a.v.s.. ''A zar može doći takvo vrijeme?''- upitaše ashabi ponovo. ''Može i gore. Onda kad dobro budete smatrali zlim, a zlo dobrim.'' ''A zar može doći takvo vrijeme, o Allahov Poslaniče?''- po treci put upitaše ashabi. ''Može i gore''- odgovori Poslanik, s.a.v.s.. ''A zar može biti gore, o Allahov Poslaniče?'' - čudeći se upitaše ashabi. ''Može. Kada budete naređivali zlo, a zabranjivali dobro. Tada se ni vaši najučeniji ljudi neće moći snaći''- odgovori Poslanik.

Također je rekao Poslanik s.a.v.s. upozoravajuci na opasnost od ovog grijeha:

„Ko vrši blud ili zinaluk, vjerovanje izađe iz njega, pa ako se povrati i pokaje, Allah će mu primiti pokajanje“(Taberani – Hasen)


  Allahov rob je onaj,kome je zabranjen Blud ali dozvoljeno visezenstvo!

Za ovu tematiku vezuju se mnoga pitanja koja, ako budu kvalitetno elaborirana, mogu biti razlog da ljudi ispravno shvate ovo pitanje. Mi ćemo govoriti o ovoj temi ne zato što ne postoji ništa prioritetnije, već zato što ljudi negirajući poligamiju, koju odobrava islam, žele da u najružnijem svjetlu cijelome svijetu prikažu vjeru islam, koja eto, po njihovom razumijevanju u svojoj 'nazadnosti' dopušta poligamiju, a zabranjuje bludničenje i privremene veze, a koje oni opet smatraju normalnim. A i oni, koji se veoma lahko upuštaju u poligamiju, a ne ispunjavaju uvjete koje su učenjaci islama postavili za poligamiju, veoma često svojim nepromišljenim postupcima onima koji ih okružuju, islam predstavljaju u veoma lošem svijetlu, što je svakako dodatni razlog da se piše o ovoj tematici. Prije nego počnemo govoriti o ovom pitanju, a najviše o tome kako islam gleda na ovo pitanje, neophodno je čitaoce pozvati na objektivnost, jer je to jedini način da se spozna istina. Nema smisla da čovjek čita određenu stvar i kada, zbog jačine argumenata o onome što čita, bude doveden u ćorsokak, jednostavno odbije da prihvati istinu, samo zato što se to ne podudara sa njegovim prethodnim ubjeđenjima. Kao u slučaju kada 'borci' za ljudska prava, a naročito prava žene, ne vide nikakve smetnje u tome da oženjen muškarac ima ljubavnicu, koju može ostaviti kada hoće ili zamijeniti drugom, i koja nema ama baš nikakvih zakonskih prava u toj vezi, a smatraju najvećim grijehom i nazadnošću da neko ima dvije zakonite supruge, koje imaju apsolutno podjednaka prava, bez obzira koja od njih bila prva ili druga.

Islam i poligamija

Islam u osnovi jeste dopustio poligamiju, ali je u isto vrijeme postavio uvjete onima kojima žele da je praktikuju, što nedvosmisleno ukazuje na savršenstvo ove vjere. Mnogi prigovaraju vjeri islamu na tome što je islamom dopuštena poligamija, ne znajući da islam nije naredio poligamiju već je taj čin dopustio onima koji imaju mogućnosti za to.
Islam je brojem ograničio poligamiju. Islam je dopustio da čovjek koji posjeduje uvjete za poligamiju u isto vrijeme može imati četiri žene maksimalno. Na taj način zauzimajući središnji stav, između onih koji su dopustili da čovjek ima neograničen broj žena u isto vrijeme i onih koji smatraju da je poligamija najveći grijeh kojeg insan može počiniti u ovosvjetskom životu.

 Kazao je Uzvišeni Allah: "Ako se bojite da prema ženama sirotama nećete biti pravedni, onda se ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda samo sa jednom; ili – eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati." (Prijevod značenja En-Nisa, 3)

Kao i predaja u kojoj stoji da je Kajs ibn Haris kazao: primio sam islam, a bio sam oženjen sa osam žena, pa sam to spomenuo Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, pa mi je rekao: 'Odaberi četiri između njih.' (Ibn Madže, br. 1952, njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani.)

Zato Allahov rob ce se klonuti Bluda mimo braka tj.ako ima jednu hanumu sto je danas estagfirullah svakodnevnica da ljudi u svijetu imaju po jednu zakonitu zenu I par ljubavnica a Allah im dozvolio poligamiju-visezenstvo sa 4 zene!

Zato Allahov rob ako ispusanjva sve uslove ce insaAllah zeniti zena koliko mu je Allah dozvolio I koliko moze uzdrzavati kako gore navedoh I sa koliko moze izdrzati I biti ravnopravan! Ako nije sposoban za vise od jednu ,Allah rob nece se takmiciti sa bratom nekim koji ima vise,pa nece se zeniti radi titule ‘’ima dvije hanume’’,nece se zeniti da bi samo napravio obje hanume nesretne I djecu,nece se zeniti tako ako ce malo samo durgu isprobati sa tim nijjetom I onda je talaqnuti za par dana I nece se zeniti jer je svijestan da je nesposoban da to sve izvrsi kako ga Allah zaduzuje!!! A dozvoljeno mu je ali nije farz ili vadzib,nego praksa Poslanika sallallahu alejhi we sellem radi vise razloga !!! To je druga tema!


Onaj koji zeli svome bratu dobro kao i sebi,to si ti Allahov robe!

Od Ebu Hamaze Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, služitelja Allahova Poslanika, alejhis-selam, prenosi se da je Vjerovjesnik, alejhis-selam, rekao: "Niko od vas neće biti mumin (vjernik) sve dok ne bude želio svome bratu ono što želi i sebi."( Buhari, 1/56-57 i Muslim, 45)

Ovaj hadis bilježe Buhari i Muslim od Katade, on od Enesa. Muslimovo predanje glasi: "...sve dok ne bude želio svom komšiji ili bratu..." sumnjajući koja je riječ upotrijebljena.

Također ga bilježi i imam Ahmed u ovoj formi: "Čovjek ne može dostići istinski iman sve dok ljudima ne bude od dobra želio ono što želi i sebi." (Ahmed, 3/176., 206)

"Nije vjernik onaj od čijih smicalica nije siguran njegov komšija."
(Buhari, 10/443)

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, pripovijeda da mu je Vjerovjesnik, alejhis-selam, rekao: "Želi ljudima ono što želiš sebi, bit ćeš mumin!" (Tirmizi, 2305)

Poslanik, alejhis-selam, je, između ostalog, i ovim uvjetovao ulazak u Džennet. U Muslimovom Sahihu prenosi se od Abdulla-ha bin Amra bin el-Asa da je Poslanik, alejhis-selam, rekao:

"Ko želi da se izvuče iz vatre i uđe u Džennet neka dočeka smrt vjerujući u Allaha i Sudnji dan, želeći ljudima ono što želi i sebi".

http://www.youtube.com/watch?v=KNlOKzlMFWo


Uzvišenog Allaha molim da nas okoristi Svojom Knjigom, Kur'anom, i da nas učini od njegovih nosilaca!-amin

16.03.2012.

Ko je Allahova subhanehu ve te’ala robinja ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 

Ko je Allahova subhanehu ve te’ala robinja ?

 

Allahova subhanehu ve te'ala robinja je muslimanka,koja je sjajnija od svakog zlata, blistavija od svakog srebra i očuvanija od svakog bisera.  Njena prvenstvena uloga se vezuje za robovanje Uzvišenom Allahu. A njenoj islamskoj ličnosti posebnu važnost i značaj doprinose i uloge supruge i majke. Prije pojave islama žena nije imala pravo nasljeđivanja, nije imala nikakva prava kod njenog muža. Sa dolaskom islama sve se promjenilo. Žena je dobila ulogu koja je esencijalna u ummetu. Prestala je biti predmet s kojim se ophodi kako ko želi. Islam joj je dao u obavezu da naređuje dobro, a odvraća od zla, dodijelio joj je visok društveni i ljudski položaj, jer ju je po prvi put u historiji učinio onom koja naređuje, a mimo islamskog svijeta bila je poznata kao ona kojoj se naređuje.


Kao Allahova robinja


Žena muslimanka  je prije svega Allahova robinja, pa zatim supruga, majka, kćerka, sestra, domaćica, prijateljica, komšinica.
Uloga muslimanke kao Allahove robinje je majka svih ostalih uloga. Ovo je ujedno najvažnij i najesencijalnij vodič koji osvjetljava put jedne muslimanke.
Uzvišeni je rekao:
 Reci: ‘Meni je naređeno da samo Allaha obožavam i da Njemu nikoga ravnim ne smatram; Njemu ja pozivam i Njemu se vraćam.” (Prevod značenja, Er-Ra’d, 36)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Ko se susretne sa Allahom ne čineći mu širk, ući će u Džennet.A onaj ko se susretne sa Allahom pripisujući mu širk, ući će u Vatru.” (Muslim)
Prva od dužnosti kako žene tako i muškarca je vjerovanje u Allahovu jednoću ne pridružujući Mu nikoga i ništa. Vjerovanje u Allahovu jednoću je čvrsti korijen, visokih grana koje se granaju uzdižući se prema nebesima, a koje svoj plod daju u svako doba. Ovo je stablo tewhida, koje je svoje korijene pustilo duboko u srce vjernika, a čije su grane dobra djela koja se granaju ka nebesima. Sve ostale uloge se grade na ovoj, sva ostala stabla se grade na ovom stablu.
Zato je žena muslimanka na prvom mjestu Allahova robinja koja samo Njemu robuje, samo Njega obožava, samo Njemu ibadet čini ne pridružujući Mu nikoga  i ništa,  odričući se tako svih lažnih božanstava i robovanja njima. Bez ispravnog ispunjavanja ove uloge sve ostale su krhke i nepotpune.

Kao supruga


Muslimanka kao supruga je svjesna da joj je muževo zadovoljstvo najpreče poslije Allahovog. Osoba koja ima najviša prava nad ženom je njezin muž, a osoba koja ima najviše prava nad muškarcem je njegova majka.” (Hakim, sahih) U drugom hadisu se navodi: Da sam ikom naredio da učini sedždu nekoj osobi, naredio bih ženi da učini sedždu svome mužu.” (Tirmizi, Ahmed i Hakim – sahih)

Allah subhanehu ve te ala kaže:Muškarci vode brigu o ženama zato što je Allah dao prednost jednim nad drugima i zato što oni troše imetke svoje. Zbog toga su čestite žene poslušne i za vrijeme muževa odsustva vode brigu o onome o cemu trebaju brigu voditi jer i Allah njih tada štiti.” (Prevod značenja, En-Nisa, 34)
Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Koja god žena umre, a njen muž bude njome zadovoljan ući će u Džennet."(Tirmizi, hasen)

U jednoj predaji se navodi da je u vrijeme Poslanika, sallAllahu 'alejhi we sellem, muž pred polazak na put savjetovao ženi da ne izlazi iz kuće dok se on ne vrati. Ubrzo je u kuću navratio njezin brat i rekao da je njihov otac veoma bolestan te da bi bilo dobro da ga ona obiđe. Žena je imala na umu muževu oporuku. Rekla je bratu da ode Poslaniku, sallAllahu 'alejhi we sellem, i da ga upita, pa ako on dozvoli, ona će to učiniti. Saslušavsi ga, Poslanik, sallAllahu 'alejhi we sellem mu je:
"Preča je poslušnost mužu od posjete njenom ocu ". I ona ga je poslušala. Ubrzo je otac umro, a brat je ponovo došao da pozove sestru. Očekivao je da će tada doći, s obzirom na to da je otac preselio i da će je to veoma pogoditi. Međutim, ona mu je opet kazala kao i prvi put : "Otiđi Poslaniku, sallAllahu 'alejhi we sellm, i pitaj ga mogu li izaći iz kuće ". Brat je otišao i upitao Poslanika, sallAllahu 'alejhi we sellem. Rekao mu je isto sto i prvi put : "Preča je poslušnost mužu od posjete njenom ocu ". Kad se muž vratio i čuo da je otac njegove supruge preselio, a kćerka ga nije obišla, niti mu otišla na dženazu, obratio se Poslaniku, sallAllahu 'alejhi we sellem, i zatražio objašnjenje, jer mu je bilo neugodno što žena radi njega nije prisustvovala dženazi svog oca. Poslanik, sallAllahu 'alejhi we sellem, mu je odgovorio :
" Reci svojoj supruzi da je Allah oprostio grijehe njenom ocu zbog njene poslušnosti svome mužu ".

Žena muslimanka je muževa podrška i potpora, njegov oslonac. Njih dvoje se upotpunjuju i nadopunju. Jer, kome Allah podari dobru i poštenu ženu, već ga je pomogao u pola njegove vjere.


Kao majka


Važnost majke u životu djeteta, njegovom razvoju i odgoju, je ogromna. Mnoge muslimanke ulažu trud i vrijeme u odgoj svoje djece da bi bili sto bolji vjernici i svojim primjerom ih podstiče na dobro i odvraća od zla. Muslimanke kao majke ummeta imaju značajnu ulogu koju im niko ne može osporiti.

Allah Uzviseni kaže: Gospodar tvoj zapovijeda da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali.’” (Prevod značenja, El-Isra, 23-24)
Njenu važnost nam potvrđuje i sljedeći hadis. Prenosi se da je Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, rekao: “Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došao je jedan čovjek i upitao ga: ‘O Allahov Poslaniče! Ko je najpreči za moje lijepo druženje i ponašanje prema njemu?’ Alejhisselam reče: ‘Tvoja majka!’ Čovjek tada reče: ‘Ko poslije nje?’ ‘Tvoja majka,’ odgovori on. ‘Ko poslije nje?,’ ponovo upita čovjek. ‘Tvoja majka,’ ponovo odgovori Alejhisselam. Čovjek ponovo upita: ‘Ko poslije nje?’ Alejhisselam tada reče: ‘Tvoj otac!’” (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Daleko bio (od Allahove milosti), daleko bio, daleko bio svako onaj ko dočeka starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a (zbog njih) ne uđe u Džennet!” (Muslim)Svijetli primjeri odnosa prema svojim majkama


Koliko su najbolje generacije ovoga ummeta pridavale posebnu pažnju svojim majkama možemo vidjeti iz sljedećih svjetlih primjera koji nikoga ne ostavljaju ravnodušnim.

Ebu Hasan Ali ibn Husejn ibn Ali Ebu Talib, radijallahu anhu, čiji je nadimak Zejnu-l-Abidin, bio je izuzetno nježan i pažljiv prema svojoj majci. Nikad nije jeo sa svojom majkom. Pitali su ga zašto nikada ne jede sa svojom majkom. Odgovorio je: “Bojim se da ne uzmem nešto što su oči moje majke već vidjele i ona htjela uzeti, pa bih bio nepažljiv prema njoj.” (El-Ahbar, 3/97)

O pravima majke, Imam Zejnu-l-Abidin kaže: “Pravo tvoje majke jest da znaš da te je ona nosila gdje niko nije nosio nikog, davala ti plod svog srca koji niko nikom ne daje i štitila te svim svojim dijelovima tijela. Nije se brinula ima li šta jesti sve dok ti jedeš, ima li šta piti sve dok ti piješ, ima li šta obući sve dok si ti obučen i što je ona na suncu sve dok si ti u hladu. Ostavljala je san radi tebe, štitila te od vrućine i studeni, i to sve da bi te imala.”

Ibn Amir el-Muznija je pozvala jednom njegova majka i on joj se odzvao jačim glasom od njenog. Zbog te nepažnje je platio da se oslobode dva roba. (“Avdetul-Hidzab” – Muhammed ibn Ismail, 2/126-127 i “Ve bil validejni ihsanen,” 40-42)

Ummul-mumin Aiša, radijallahu anha, rekla je da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ušao sam u Džennet i čuo nekoga da uči. Pitao sam ko je taj? Odgovorili su mi: “Haris ibn En-Nu’man,” On je bio među ljudima najposlušeniji prema svojoj majci.’” (Prenijeli su Imam Ahmed 6/151, Abdurrezak u El-Musannefu br. 20119, El-Begavi  u svojoj knjizi “Tumačenje sunneta,” 13/7)

Talk ibn Habib bio je veliki vjernik i učenjak. Često je svoju majku znao poljubiti u lice, nikada se nije penjao na neki krov ispod kojeg je bila njegova majka, iz poštovanja prema njoj. (“Birrul-validejni” Hafiz Er-Tartasi, str. 78)


Ispunjavanjava uloge


Potpuno ispunjavanje ovih uloga i njihovo usklađivanje u svakodnevnom životu, su dio islamskog identiteta jedne muslimanke. Shvatanjem biti našega postojanja, muslimanka neće dozvoliti da nijedan trenutak ne iskoristi u onome što joj neće koristiti na dunjaluku ili na Ahiretu. Jer strah od Uzvišenog Allaha te da će biti pitana za svaku minutu svoga života čini je svjesnom da je njena najvažnija briga robovanje Allahu i postizanje Njegovog zadovoljstva. Zato što je ibadet Allahu vrhunski cilj kojeg On voli i sa kojim je zadovoljan, i zbog čega je stvorio stvorenja. Kao što Uzvišeni kaže: ''Džine i ljude sam stvorio samo zato da Me obožavaju.'' (Prevod značenja, Ez-Zarijat, 56) 

Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili."  (Prevod značenja, En-Nahl, 97)


Počasti žene u islamu

Islam je počastio ženu veličanstvenim počastima i dao joj sva šerijatska prava i izjednačio je sa muškarcem u ibadetima, obavezama, nagradi i kazni. Osnova u dokazima šerijatskih obaveza je
izjednačavanje između oba spola, osim u nekim slučajevima za kojeje dokaz čineći to striktnim obavezama muškarca kao što je namjesništvo, predvođenje u namazu, džihad i slično tome od ibadeta koji priliče muškarcu i njegovoj prirodi.

Islam gleda na ženu, prilikom njenog kontakta sa drugima, sa strane njene biti, čiji je osnov da je ona sva avret (stidna) i razlogom eventualne smutnje. Rekao je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, u nekoliko različitih predaja: "Žena je avret, kada izađe uljepša je šejtan u očima muškaraca" (Tirmizija, hadis sahih, Džamiu Sahih, 6690, Albani), ili: "Nisam ostavio poslije sebe fitnu opasniju za ljude od žena" (Mutefekun alejhi, Buhari, 5096; Muslim 2740), ili: "Bojte se žena zaista je prva fitna Beni Israila bila u ženama" (Muslim, 2742). Rekao je Allah, subhanehu ve te 'ala, kao što stoji u prijevodu značenja: "Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi" (Alu-Imran, 14)

Na osnovu predhodno spomenutog Šerijat je postavio pravila, principe i edebe ženi u njenom ponašanju sa drugima, kako bi se izbjegla smutnja i ostvarile vrijednosti, te kako bi se sačuvala od ružnih stvari i poroka. U nekoliko narednih redova spomenut ćemo neke šerijatske propise vezane za žene koji u sebi sadrže njenu počast i zaštitu njene časti. Iako će neprijatelji ove vjere ovo razumijeti i protumačiti strogim naredbama, zabranama i lišenja žene njenih "prava", njihova istinska suština spozna se prilikom temeljnog proučavanja i praktičnog primjenjivanja.

Boravak u kući Uzvišeni je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 33)

Rekao je Imam El-Kurtubi: "Značenje ovog ajeta je naredba za neophodnim boravakom u kući. Iako se u ovom ajetu Uzvišeni obraća ženama Poslanika, neka je na njega Allahov mir i spas, ajet obuhvata i druge žene sa svojim značenjem. Ajet nije izričit da se odnosi na sve žene, međutim, Šerijat je prepun dokaza koji naređuju ženi da boravi u kući i da je ne napušta osim u nuždi." (Tefsir El-Kurtubi, kod ajeta u suri Al-Ahzab,33)


Ona koja nosi - hidžabAllah, subhanehu ve te'ala, je rekao: "O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 59)

Imam Ibn-Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao: "Uzvišeni naređuje svome Poslaniku da naredi ženama vjernika, te posebno svojim ženama i kćerkama, zbog njihovog ugleda – da spuste niza se njihove haljine, kako bi se raspoznale od džahilijetskih žena i od obilježja ropkinja, a džilbab je ogrtač preko marame." (Tefsir Ibn Kesir kod spomenutog ajeta) Prokomentirao je Ibn-Atije, Allah mu se smilovao, ovaj ajet: „U to vrijeme je bio običaj arapkinja, kako ropkinja tako i mnogih drugih žena, po pitanju značenja hidžaba, da otkrivaju lica, što je vodilo tome da su ih muškarci gledali i razmišljali o njima. Allah, subhanehu ve te 'ala, je naredio Svome, Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, da naredi ženama da spuste svoje džilbabe, kako bi se prekrile, te se tako raspoznale od drugih“ (El Muharer El-Vedžiz kod tefsira spomenutog ajeta).

 

Ne dozvoljava da joj iko ulazi u kucu bez prisustva mahrema


Prenosi Ukbe sin Amirov, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem, rekao: "Čuvajte se od ulaska kod žena.", pa je rekao čovjek od Ensarija: „O Allahov Poslaniče a šta je sa hammom (mužev srodnik, brat)?“, rekao je: "Djever je kao smrt!" (Buhari, 5232;Muslim, 2083) Komentariše El-Kurtubi, Allah mu se smilovao: „Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve selem, riječi: "Djever je kao smrt!", znače da njegov ulazak kod bratove žene sliči smrti u ružnoći i pokvarenosti, što je haram. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ukazao na tu zabranu i poistovjetio ga sa smrću, jer ga ljudi toleriraju sa strane supruga i supruge, zbog međusobne prisnosti, kao da on nije stranac u odnosu na ženu, što je slično arapskoj uzrečici: "Lav je smrt!",i "Rat je smrt", što znači da lavov susret vodi u smrt, isto tako je ulazak djevera kod žene vodi ka smrti vjere ili u njenu smrt zbog rastave koja će doći zbog muževe ljubomore, ili do njenog kamenovanja na smrt, ukoliko bi počinila sa njim zinaluk.“ (El-Mufhim, 5/501)


Udaljavanje od miješanja sa muškarcima čak i u ibadetima


Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji saffovi muškaraca su prvi, a najgori zadnji, a najbolji saffovi žena su zadnji, a najgori prvi." (Sahihu Muslim, šerhu Nevevi, 132)

El-Kurtubi je rekao: „Prokomentirao je Imam Nevevi, Allah mu se smilovao: 'I zaista je data prednost zadnjim safovima žena, koje su prisutne sa ljudima, zbog njihovog udaljavanja od miješanja sa ljudima i njihovog gledanja, te zbog toga što se srce uzbudi prilikom njihovih pokreta ili slušanja govora, a pokudio je prve safove žena zbog toga što su oni suprotni od toga!'“ (Šerhu sahihu Muslim, 4/133)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „U vrijeme Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, nisu se žene miješale sa muškarcima, ni u mesdžidima ni na pijacama miješanjem na kojeg danas upozoravaju današnji reformatori. Kur'an i Sunnet usmjeravaju učenjake ummeta da upozoravaju na to miješanje, bojeći se njegove smutnje. I žene koje su klanjale u Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, mesdžidu, klanjale su u saffovima udaljenim od saffova muškaraca, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je običavao reći: "Najbolji saffovi ljudi su prvi, a najlošiji zadnji i najbolji saffovi žena su zadnji, a najlošiji prvi", zbog opreznosti da se ne iskušaju zadnji saffovi ljudi sa prvim saffovima žena. U svoje vrijeme Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je naređivao ljudima da sačekaju u izlasku kako bi prošle žene i izašle, te kako se ne bih pomiješale sa ljudima na kapijama mesdžida i pored toga što su svi oni, muškarci i žene, bili na imanu i bogobojaznosti, pa kakvo je stanje onih poslije njih? Ženama je bilo zabranjivano da istraživaju puteve, naprotiv naređeno im je da se drže krajeva puta,kako ne bi došlo do kontakta sa ljudima i radi fitne prilikom međusobnog doticaja u trenutcima kretanja.“ (Hukmu ihtilat fi ta`limi, Medželletu el-buhus el-islamije)


Ne izlazi namirisana iz kuce!Prenosi Ebu- Musa El-Eša'ri, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, rekao: "Koja god se žena namiriše i prođe pored ljudi, pa oni osjete njen miris, ona je bludnica!“ (Ebu-Davud, 4167; Tirmizi, 2937; hadis sahih,Džami Sahihu, 323, Albani) Mubarekfuri,

Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: „Zbog toga što je ona pokrenula strast kod muškaraca i učinila ih da je gledaju, a onaj koji pogleda u nju učinio je blud sa njegovim očima, ona je razlog bluda očiju pa je zbog toga griješna.“
(Tuhfetu El- Ahvezi, 8/58)

 


Postovana sestro ne zaboravi da je najbolje biti Allahova robinja-bolje nego ista na oovom dunjaluku...

Poštovana sestro, kad izabereš da nosiš hidžab kao znak pokornosti svom Gospodaru, a ne zato što ti to muž ili otac naređuju, i kad sa svim ponosom izabereš da živiš kao prava muslimanka, tada si iznijela najveći dokaz za svoj iman (vjerovanje).

Poštovana sestro, kad se pridržavaš islamskih propisa za oblačenje onda drugima postane nemoguće da te tretiraju kao komad mesa i ne preostaje im druga opcija nego da te ocijenjuju na osnovu tvoje sposobnosti, inteligencije i tvojih kvaliteta, a ne na osnovu tvog tijela i izgleda. Tebi pripada ogromna čast, ti si kao cvijet u pustinji, kao dûga u noći, onda kad se svojim pridržavanjem Allahovih propisa razlikuješ od drugih koji ih se ne pridržavaju.

Mogu u ime svih muslimana reći da si ti sa svojom čednosti, moralom i islamskim izgledom svjetlo u našim tamnim danima. Ti si sa svojom čeličnom voljom i čvrstim ubjeđenjem krenula istim putem kao i žene Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i svih ostalih vjernica iz njegovog doba. Ti si se otrgla i oslobodila od mišljenja drugih, jedino šta je za tebe važno jeste zadovoljstvo tvog Gospodara. Jedino šta tebe brine jeste kakvom će mene Allah smatrati, jesam li ispunila Njegove naredbe?

Ti si izuzetna u svom pridržavanju islamskih propisa. Ti si sebi postavila samo jedan cilj, a to je najveća deredža u Džennetu; Džennetu-l-Firdevs. Ti si svijetlo koje osvjetljava put drugima. Ti uvijek nosiš dobrotu sa sobom i njen sjaj prelazi na druge. Tvoj hidžab, poštovana sestro, nije simbol potlačenosti i ugnjetavanja, nego simbol slobode, slobode, i opet kažem slobode! Nošenjem hidžaba ti si izabrala da ne budeš potlačena zbog ideja i pretpostavki koje nam nameću smrtnici kao što smo ti i ja.

Sa nošenjem hidžaba ti si izabrala da određuješ svoj način života u skladu sa Allahovim propisima. Ti si izabrala da ne budeš više robinja ljudima nego samo Allahu, Gospodaru ljudi. Sa nošenjem hidžaba ti si izabrala da uvijek budeš u ibadetu. Svaka sekunda koju muslimanka provede dok nosi hidžab je sekunda ibadeta. I poštovana sestro, Islam je taj koji te poštuje i cijeni. Ovo dolazi do izražaja u načinu na kojim se bdije nad tvojim dostojanstvom i tvojom ženstvenosti. Islam je taj koji se kao bedem isprečio na putu onih koji žele da te kao jeftinu robu iskoriste za punjenje ličnog džepa.

Islam je taj koji te štiti zatvarajući vrata svakom ko ima kao cilj samo da te iskoristi i zloupotrijebi za svoj užitak i razonodu. Poštovana sestro, najveća nepravda koja ti se čini jeste kad se iskrivljuje istina i kad ti predočavaju da su čednost i bogobojaznost znakovi zaostalosti i ugnjetavanja, dok nemoralnost, ružna djela i pokvarenost predstavljaju kao znakove prosvijetljenja i napretka. Tako je to danas, ako se žena pridržava islamskih propisa za odijevanje onda je smatraju zaostalom, a kad se skine i naga hoda po ulici, onda je to u njihovom pogledu znak emancipacije i napretka.

I sestro, ako te neki mrze zbog tvoje čednosti, zbog tvog pridržavanja Allahovih propisa, zbog tvog hidžaba, znaj onda da Allah, Gospodar ovih ljudi, Svoje blagoslove na tebe šalje. I znaj da su iritacije i mržnja koje oni u svojim srcima osjećaju zbog tvog morala razlog da se tebi povećaju deredže u Džennetu. Znači ako oni osjećaju mržnju prema tebi zato što se ti pridržavaš islamskih propisa za oblačenje onda je to razlog da se tvoj položaj kod Allaha, subhanehu ve te'ala, stalno poveća.

Ti si nada ovog ummeta! Ti si kći Hatidže, 'Aiše, Hafse i Havle koje su ušle u povijest. Znači, poštovana sestro, ne dopusti da te izigravaju. Allah, subhanehu ve te'ala, ti je ukazao čast i dao ti visok položaj i On bdije nad tvojom čednosti i zato je propisao te propise, zato ti je propisao hidžab. I ako se ti toga pridržavaš, znaj da ćeš zaraditi Allahovo, subhanehu ve te'ala, zadovoljstvo i da ćeš moći biti od onih koji će zaraditi Džennet.


http://www.youtube.com/watch?v=_I40ePxgWWs

http://www.youtube.com/watch?v=bWhMV1rlbBU

http://www.youtube.com/watch?v=cyygWYvA34Q&feature=related


15.03.2012.

Allah subhanehu ve te’ala ima meleke koji kruže putevima...

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Allah subhanehu ve te’ala ima meleke koji kruže putevima...


Buhari i Muslim bilježe hadis od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Allah ima meleke koji kruže putevima i traže one koji spominju Allaha.

Kada naiđu na ljude koji spominju Allaha,oni se međusobno dozivaju: ‘Požurite prema onom što tražite.’ Zatim ih prekrivaju svojim krilima sve dok ne dopru do zemaljskog neba.

Potom ih njihov Gospodar upita, a On najbolje zna: ‘šta govore Moji robovi?’

Oni odgovaraju: ‘Slave Te, veličaju Te i zahvaljuju Ti.’

On kaže: ‘Da li su Me vidjeli?’ Oni kažu: ‘Ne, tako nam Tebe, nisu Te vidjeli.’

On kaže: ‘Kako bi to bilo da su Me vidjeli? Oni odgovaraju: ‘Da su Te vidjeli, bili bi još vredniji u robovanju Tebi. Više bi Ti zahvaljivali, više bi Te veličali i više bi Te slavili.’

On kaže: ‘šta traže od Mene?’ Oni odgovaraju: ‘Traže od Tebe Džennet.’

On kaže: ‘Da li su ga vidjeli?’ Oni odgovaraju:’ Ne, tako nam Tebe, nisu ga vidjeli.’

On kaže: ‘Kako bi ga tek tražili da su ga vidjeli?’ Oni odgovaraju: ‘Kada bi ga vidjeli, želja bi im se povećala, više bi ga tražili i više bi za njim čeznuli.’

On kaže: ‘Od čega traže da ih zaštitim? Oni odgovaraju: ‘Od Vatre.’

On kaže: ‘Da li su je vidjeli?’ Oni odgovaraju: ‘Ne, tako nam Tebe, nisu je vidjeli.’

On kaže: ‘Kako bi se tek utjecali da su je vidjeli?’ Oni odgovaraju: ‘Kada bi je vidjeli, oni bi još više bježali od nje, i još više bi je se uplašili.’


Uzvišeni Allah tada kaže: ‘Vi ste svjedoci da sam im oprostio.’ Jedan će melek reći:’S njima je neki čovjek, nije od njih. Došao je samo radi neke svoje potrebe.’

Uzvišeni odgovara: ‘To je sijelo čiji sabesjednik ne može biti nesretan.’”


(Buhari, 11/208, Muslim, 2689)

http://www.youtube.com/watch?v=2d_F4AIlUWY

14.03.2012.

Bratstvo u ime Allaha subhanehu ve te’ala i kakav treba odnos biti jedni prema drugima?!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Bratstvo u ime Allaha subhanehu ve te’ala i kakav treba odnos biti jedni prema drugima?!

 

"Vjernici su samo braca, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala." (Prijevod znacenja: sura Hudžurat, 10.)

Bratstvo koje se zasniva na osnovama vjere Islama, vjere koju Kur'an naziva Allahovim nebeskim užetom, nije uslovljeno mjestom, vremenom, niti je uslovljeno i ograniceno krvnom vezom,profesijom, klasom, rasom, nacijom itd.

Znaci bratstvo je u ime Allaha subhanehu ve te'ala ,jer zelimo Njegovo Allahovo zadovoljstvo i nagradu na oba svijeta...zelimo hlad sudnjeg dana i Dzennet! Nezveze nas dunjaluk...dinari ili dirhemi,euri itd...nego veza i ljubav samo u ime Allaha subhanehu ve te'ala!

Zahvaljujemo Allahu, s.v.t., na nebrojenim blagodatima koje nam je podario, a posebno na blagodati vjere.Odnosi medu muslimanima u svjetlu Kur'ana i Sunneta temelje se na dva principa (nacela), a to su:

 1. islamsko bratstvo;

 2. lijep ahlak (moral).

 

 ISLAMSKO BRATSTVO


Allah, dž.š., u Svojoj plemenitoj knjizi Kur'anu, nazvao je muslimane bracom objavivši:

"Vjernici su samo braca, zato pomirite vaša dva brata i bojte se Allaha, da bi vam se milost ukazala." (Prijevod znacenja: sura Hudžurat, 10.)


Na taj nacin je uspostavljen novi vid veza, odnosa, prijateljstava, udruživanja i saradnje medu ljudima. Sve veze medu ljudima koje su bile zasnovane na krvi, plemenskoj pripadnosti, rasi, klasi itd. Islam naziva lažnim i upropaštavajucim vezama, koje degradiraju covjeka kao licnost. Islamsko bratstvo, tj. bratstvo koje se zasniva na osnovama vjere Islama - vjere koju Kur'an naziva Allahovim nebeskim užetom, nije uslovljeno mjestom, vremenom, niti je uslovljeno i ograniceno krvnom vezom, profesijom, klasom, rasom, nacijom itd.

U sahih hadisu Muhammed, a.s., je rekao: "Kod koga se nade troje, osjetice slast imana (vjerovanja): da mu Allah, dž. š., i Njegov Poslanik, s.a.v.s., budu važniji od svega ostalog; drugo, da mrzi povratak u nevjerstvo kao što mrzi biti bacen u vatru; trece, da voli brata muslimana samo u ime Allaha."


To je dakle ono sa cime se postiže slast imana i slast života. Ova imanska veza briše svaku drugu razliku medu ljudima. Zato zadivljujuce djeluju rijeci Omera ibn Hattaba, r.a., kada je prilikom oslobadanja Bilala, r.a., iz ropstva rekao: "Naš  Ebu Bekr oslobodio je našeg  Bilala." Dakle, gospodstvo i ugled se sada mjere drugim aršinom. Prihvatanjem Islama Bilal Abesinac, r.a., dojucerašnji rob, postaje Allahov rob i prvak u islamskoj zajednici.

 

AHLAK


Druga stvar koja odreduje kvalitet odnosa medu muslimanima jeste islamski ahlak (moral). Bratstvo, prijateljstvo i bliskost medu muslimanima posljedica su lijepog ahlaka ili lijepog ponašanja, a koji je opet posljedica i produkt iskrenog vjerovanja u Allaha, dž.š., i dosljednog slijedenja Kur'ana i sunneta Resula, a.s. Lijep ahlak obavezuje na ljubav, medusobno prijateljstvo i slaganje, dok loš ahlak prouzrokuje razilaženje, svadu, nesporazum i mnoge druge negativnosti, makar se radilo i o muslimanima.

Imam Tirmizi bilježi hadis Poslanika, a.s., u kome je rekao: "Nema nijedne stvari da ce biti teža na vagi na Sudnjem danu od lijepog ahlaka." U drugom hadisu Muhammed, a.s., kaže: "Najdraži meni, i najbliži na Sudnjem danu bice oni sa najljepšim ahlakom, a najmrži meni i najudaljeniji od mene na Sudnjem danu bice oni najgoreg ahlaka."

Prenosi se da je Omer, r.a., vidio jednog dana Muaza ibn Džebela, r.a., kako sjedi kod Poslanikove, a.s., džamije i place. Omer, r.a., ga upita: "Zašto placeš Muaze? Jesi li se možda sjetio brata koji je poginuo, pa ti se srce zbog toga raznježilo?" Muaz, r.a., mu je odgovorio: "Ne, tako mi Allaha, nego sam se sjetio hadisa u kome je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ’Najbolji medu vama su oni koji su neprimjetni, bogobojazni i dobrocinitelji. Kada su s vama ne primjecuju se, a kad ih nema ne nedostaju.’ Želim biti jedan od njih.”


Prava i obaveze muslimana prema njegovom bratu:

 

KADA GA SRETNE TREBA GA POSELAMITI-siriti SELAM jedni medju drugima


Kaže Uzvišeni: "A kada pozdravom pozdravljeni budete, ljepšim od njega otpozdravite ili uzvratite istim." (Prijevod znacenja: sura Nisa, 86.)

Muhammed, a.s., kaže u hadisu: "Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja duša, necete uci u džennet dok ne budete vjerovali, a necete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hocete li da vas uputim na nešto ako ga budete cinili, voljecete se - širite selam."


Prenosi se da je Ibn Luhabe sreo Mudžahida koji ga je uzeo za ruku i citirao mu hadis: "Kada se sretnu dvojica muslimana koji se vole u ime Allaha, pa se poselame i rukuju, i nasmiju jedan drugome u lice, tada spadaju s njih grijesi poput lišca s drveca pri jakom vjetru i opraštaju im se grijesi, makar ih bilo poput morske pjene." Na to je Ibn Luhabe rekao: "Kako je to lahko." Mudžahid mu odgovori: "Ne govori tako! Zar ne znaš za rijeci Allaha, dž.š.: "... On je ujedinio srca njihova. Da si ti (Muhammede) potrošio sve što je na Zemlji, ne bi ih ujedinio, ali ih je Allah ujedinio." (Prijevod znacenja: Enfal, 63.)

U drugom hadisu Poslanik, a.s., je rekao: "Meleki se cude onome ko naide pored brata muslimana a ne nazove selam."

 

DA GA POSAVJETUJE KADA ZATRAŽI SAVJET


To znaci da ga pouci onome što ne zna i da mu ukaže na grešku na najljepši nacin. Nije manja potreba tvog brata za savjetom od potrebe za imetkom. Zato, ako posjeduješ bogatstvo znanja posavjetuj ga i pouci. Savjet podrazumijeva upozoravanje brata na neku grešku u tajnosti, a onaj ko dijeli "savjete" javno, neka zna da to nije savjetovanje nego sramocenje brata.

 

DA ŽELI BRATU ŠTO I SAMOM SEBI


Ovo prije svega podrazumijeva da mu želi uputu od Allaha, dž.š., kao i da mu želi iskrenost prema Gospodaru svjetova, razumijevanje vjere, a zatim i svako drugo dobro koje bi želio da i njega snade.

Kaže Resul, a.s.: "Necete vjerovati potpunim imanom dok ne budete željeli bratu ono što i sebi." (Buharija i Muslim) Najmanji stepen bratske ljubavi jeste pomaganje brata u njegovom poslu u kome je potrebna pomoc.


Neki beduin je vrijedao Abdullaha ibn Abbasa, a on mu je rekao: "Kako možeš da me vrijedaš, a pri meni su tri osobine." Prisutni su rekli: "Koje su to osobine, o sine Abbasov?" On je odgovorio: " Tako mi Allaha, nije pala nijedna kap kiše ni na istoku niti na zapadu, a da nisam zahvalio Allahu i da me to nije obradovalo, a nemam ni deva niti ovaca (pa da se zbog toga više obradujem). Nisam nikad cuo za sudiju da je presudio po Allahovoj Knjizi a da nisam uputio dovu za njega, mada me ne interesuje ta presuda. Nisam nikad shvatio ni dokucio znacenje nijednog ajeta, a da nisam poželio da ga svi ljudi shvate i razumiju."

 

DA GA NE OGOVARA, NE MRZI, DA SE NE IZIGRAVA I DA MU NE IZNOSI MAHANE


Kaže Uzvišeni u Kur'anu: "O vjernici, klonite se mnogih sumnjicenja, neka sumnjicenja su zaista grijeh. I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno. Zato se bojte Allaha, Allah zaista prima pokajanje i milostiv je!" (Prijevod znacenja: Hudžurat, 12)

Muhammed, a.s., je rekao: "Cuvajte se mišljenja, jer je mišljenje najlažniji govor!"


Sve ovo vodi uhodenju i špijuniranju, a prikrivanje mahana i nedostataka je vrlina mu'mina. Što se tice ogovaranja, dosta nam je da navedemo slucaj Ebu Bekra i Omera, r.a., koji su bili na putovanju zajedno sa još jednim mladicem (slugom). Zatekla ih je noc, pa je jedan od njih rekao slugi da naloži vatru i pripremi veceru dok oni malo odspavaju. Sluga je naložio vatru, ali je zbog velikog umora i on zaspao pored vatre.
Ebu Bekr i Omer, r.a., probudili su se prije njega. Kad su vidjeli da spava i da od vecere nema ništa, rekli su: "Zaista je ovaj covjek veliki spavac." Nakon toga su ga probudili i poslali Poslaniku, a.s., da zatraži mesa da naprave veceru. Ovaj je otišao Poslaniku, a.s., i nakon što mu je ispricao njihov slucaj, rekavši šta traži, Poslanik, a.s., je rekao: "Idi i reci im da su se oni vec najeli mesa."

Od najvecih uzrocnika mržnje i razilaženja jesu sumnja, ogovaranje i loše mišljenje o bratu. Kaže Ibn Mubarek: "Vjernik traži opravdanje, a licemjer (munafik) traži greške." Fudajl ibn Ijad je rekao: "Plemenitost, to je opraštanje grešaka."

 

 PRELAŽENJE PREKO GREŠAKA I UVREDA


Uvrede se dešavaju najcešce uslijed rasprava kada se covjek teško kontroliše, te dugih besplodnih sjedenja koja su obilježena prenošenjem tudih rijeci. Covjek posjeduje želju za isticanjem i dokazivanjem ispravnosti svoga mišljenja, što dovodi do mnogih dunjaluckih sporova i parnica. Medutim, ako i dode do svega ovoga, vjernici moraju prestati, i tražiti halala jedan od drugog. Poznat je slucaj koji se desio izmedu dvojice ashaba Ebu Zerra i Bilala, r.a. Naime, Ebu Zerr je rekao Bilalu da je crni sin robinje, na što se Bilal požalio Allahovom Poslaniku, a.s., koji je ukorio Ebu Zerra i rekao mu: "Zaista kod tebe postoje tragovi džahilijjeta." Nakon ukora od strane Allahovog Poslanika, a.s., Ebu Zerr je izašao pred Bilala i stavio lice na zemlju rekavši: "Necu podici glavu dok ne staneš svojom nogom na moje lice Bilale, jer tvoja noga je vrijednija od mog lica." Na te rijeci Bilal je zaplakao i rekao: "Tako mi Allaha, necu to uciniti. Mi smo braca, i ja te volim u ime Allaha i praštam ti nanesenu uvredu." Pored toga, spomenucemo najljepši primjer islamskog bratstva i praštanja uvreda koji je ikada zabilježen u knjigama rekaika i ahlaka. To je prica o dvojici ashaba Muaviji i Abdullahu ibn Zubejru. Imali su vocnjake jedan do drugog. Jednog dana su Muavijini momci (sluge), navodnjavajuci Muavijine vocnjake, ušli u vocnjak Abdullaha ibn Zubejra, polomili ogradu i trgali plodove. To je naljutilo Abdullaha ibn Zubejra, pa je napisao pismo Muaviji koje je poceo sa opasnom uvredom. Sadržaj pisma je bio slijedeci: "O sine žene koja je jela džigericu (misleci na Hind, tj. majku Muavijinu koja je sa Hamzom uradila ono što je uradila)! Tvoji momci su uradili to i to sa mojim vocnjakom i ja želim da mi to nadoknadiš." Na ovo pismo Muavija je odgovorio: "O sine Zatu-n-nitakajn - Vlasnice dvaju pojasa (tj. Esme, r.a., koju je Resul, a.s., tako nazvao pošto je uzela hranu za Resula, a.s., i Ebu Bekra krajevima svoje haljine i obecao joj dva pojasa u džennetu). Pišeš mi da su moji momci loše postupili i nanijeli ti nepravdu. Što se tice mojih momaka (sluga) oni su od danas tvoje vlasništvo, a što se tice vocnjaka i njega ti poklanjam u ime Allaha. Tako mi Allaha, kad bi se izmedu tebe i mene isprijecio sav dunjaluk, ja bih žrtvovao dunjaluk za našu ljubav u ime Allaha."

 

DA SE OPHODI SA NJIM NA NAJLJEPŠI NACIN


Ovo podrazumijeva poniznost, a ne oholost, te oslovljavanje sa njemu najdražim imenom i slušanje dok on prica (govori). Musliman ne smije posjedovati kod sebe ni trunku oholosti ni prema jednom covjeku, a posebno prema bratu muslimanu. Kaže Uzvišeni: "Ne hodi po Zemlji nadmeno, zaista Allah ne voli nijednog gordog ni hvalisavog." (Prijevod znacenja: Lukman, 18.)

Kaže Omer, r.a.: "U tri stvari su znaci ljubavi prema bratu: a) selam kad ga sretneš, b) pravljenje mjesta u sijelu i c) oslovljavanje sa najdražim imenom”.


Hasan el-Basri je rekao: "Allah je objavio Ademu, a.s., cetiri stvari i rekao: "... Ono što je izmedu tebe i ljudi jeste da se ophodiš s ljudima onako kako bi Allah želio da se oni ophode s tobom."

 

 BRIGA BRATA I UPUCIVANJE DOVE ZA NJEGA U ODSUTNOSTI


Rekao je Allahov Poslanik, a.s.: "Dova brata za odsutnog brata se ne odbija. Kod glave onog koji upucuje dovu stoji melek koji kada god zatraži dobro za brata, melek kaže: "Amin i tebi!"

Muhammed, a.s., je jednog dana pitao ashabe: "Ko ce od vas podijeliti sadaku poput Damdama?" On je bio siromašan covjek. Dok su drugi dijelili srebro, zlato, ovce, deve i opremali mudžahide za borbu, on nije imao šta podijeliti. Jedne noci je ustao, uzeo abdest, klanjao dva rekata, a zatim molio Allaha: "Gospodaru moj, primi sadaku. Oprosti onom ko me vrijeda, ko me psuje, ko mi zulum cini i ko me ogovara." Poslije toga je došao Džibril, a.s., i obavijestio Poslanika, a.s., da je Allah primio sadaku ashaba Damdama o cemu ga je obavijestio Allahov Poslanik, a.s., nakon što su klanjali sabah-namaz. Uzmimo pouku iz svega ovoga i primijenimo to u našim životima i našim odnosima prema muslimanima.

 

http://www.youtube.com/watch?v=RkyJSRLDknY

http://www.youtube.com/watch?v=GfyRtOgOUCc

http://www.youtube.com/watch?v=XdJ75X1vEUs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=99AiqW7pH7Y

http://www.youtube.com/watch?v=ATpkCAJVN1I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BaHsEBrNLqM

http://www.youtube.com/watch?v=ORdDviua1Mk

http://www.youtube.com/watch?v=ebQI-Cq8-Y4

http://www.youtube.com/watch?v=9VPiaPtpt-Q

http://www.youtube.com/watch?v=Q_dCSslOpGM

http://www.youtube.com/watch?v=BwVJ8n7tuhM

 

13.03.2012.

Islamski kalendar ,koji se racuna je od hidzre Allahova Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Islamski kalendar ,koji se racuna je od hidzre Allahova Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem !

 

Većina ljudi drži do novca, do materije, a zaboravlja na suštinu, a to je upravo ovo vrijeme, čije godine mi pratimo i ne znamo ko će slijedeću novu hidžretsku dočekati. Razmišljamo li o tome kada pratimo dženazu, kad ukopavamo našeg brata ili sestru u islamu, da će jednog dana nas ponijeti, da nam dženazu obave i da nas spuste u zemlju? Svi će nas tada ostaviti, čak i naši najbliži. Ostaviće nas same u kefinima, sa našim djelima koja smo učinili. Razmišljamo li o tome I pripremamo li se za taj dan?

Početak računanja islamskog kalendara je uzet po jednom od najvećih događaja vezanih za istoriju islama, a to je hidžra Allahovog poslanika, Muhammeda, sallallahu‘alejhi ve sellem, iz Mekke u Medinu. Ovim događajem je udaren temelj jedinstvenoj islamskoj muslimanskoj zajednici, koja radi na međusobnom potpomaganju Allahove, tebareke ve te'ala, vjere, din islama.

Na početku islama, broj godina nije se računao kako to danas poznajemo, već je to počelo od hilafeta (vladavine) pravednog halife Omerab. El-Hattaba,radijalla hu'anhum. Kada se islamska d r ž a v a proširila I kada su ljudi osjećali veliku potrebu za računanjem vremena i godina, treće ili četvrte godine Omerovog hilafeta (kako to spominju knjige istorije), napisao je Ebu-Musa el Eš'ari, radijallahu 'anhum, ovom pravednom halifi pismo, u kojem je pisalo:

"O vladaru pravovjernih, dolaze nam od tebe pisma na kojima nema datuma, ne znamo kada si ih napisao i nama poslao?!" Nakon čitanja ovog pisma, halifa Omer,radijallahu 'anhu, je sakupio ashabe i od njih zatražio njihovo mišljenje, i dogovor u pogledu ovog pitanja. Neki tom prilikom predložiše, da se islamski kalendar računa kao što računaju perzijanci, tj. po svojim vladarima, kad god koji od njih umre, oni počinju računati vrijeme od novog,slijedećeg vladara.

Ovaj prvi prijedlog se nije svidio ashabima, pa, neki predložiše da se računa po računanju rimljana, ali ni to im se ne dopade. Neki su predložili da se vrijeme računa po rođenju Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, dok drugi rekoše da se računa od vremena njegovog poslanstva, a neki od prisutnih predložiše da se računa od hidžre Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem.Halifa Omer, radijallahu 'anhu, tom prilikom presudi i reče: "Hidžra je odvojila istinu od neistine pa, po njoj računajte svoje vrijeme i godine."

Tako su ashabi počeli da računaju godine od vremena hidžre Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i oko toga su se svi usaglasili, te to ostaje dokle god je muslimana na dunjaluku. Zatim su se uzeli dogovarati oko toga koji mjesec da uzmu za početak godine. Neki rekoše da to bude Ramazan, zato što je to mjesec u kojem je objavljen Kur'an, drugi opet rekoše da to bude Rebbiul-evvel, jer je to bio mjesec u kojem je Allahov poslanik,sallallahu ‘alejhi ve sellem, došao kao muhadžir među Ensarije i u kojem je hidžru učinio. Na kraju su Omer, Osman i Alija,radijallahu 'anhum, u tome presudili i uzeli da početak računanja hidžretske godine bude od mjeseca M u h a r r e m a ,zato što je to sveti mjesec ili jedan od svetih mjeseci , a dolazi nakon mjeseca Zulhidždžeta u kojem muslimani obavljaju i izvršavaju hadž, koji je opet upotpunjenje ruknova islama, petog islamskog šarta.

Također, u njemu je bila prisega Ensarija Allahovom poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve sellem, i u njemu je pala odluka da se učini hidžra.

Tako da je mjesec Muharrem,svetimjesec,uzet za prvi mjesec u hidžretskom islamskom kalendaru. Mi se već nalazimo,t u  1433. hidžretsku godinu. 

Sto znaci da je danas 13.mart 2012 god ili po islamskom ili hidzretskom kalendaru je danas 20.Rebiu-l-ahir 1433 h.god

Hidžretska godina ima 12 mjeseci. O tome govori i Kur'an: "Broj mjeseci u Allaha je 12, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta..." (Tevbe, 36)

Hidžretski mjeseci su: muharrem, safer, rebiul-evvel, rebiul-ahir, džumadel-ula, džumadel-uhra, redžeb, šaban, ramazan, ševval, zul-kade i zul-hidždže.

Niko od Allahovih, tebareke ve te'ala, stvorenja ne zna šta muslimane u njoj očekuje. Zaista su muslimani danas u jednom teškom i žalosnom stanju nad kojim se može plakati, stanje je džehla – velikog neznanja - u pogledu temelja vjere i islamskih propisa. Muslimani su danas ostavili obaveze i propise, koje je Uzvišeni Allah naredio i uspostavio. Mnogi od muslimana su protraćili svoju mladost u igri i zabavi, kao da su izgubljeni,kao da nemaju drugog cilja osim da ubiju svoje vrijeme. Ovo ovakvo stanje dovelo je do razjedinjenosti I podijeljenosti, što je rezultiralo slabošću muslimana. Ova slabost je opet dovela do toga da neprijatelji ove vjere i njihovi sljedbenici navale na ovaj ummet sa svih strana. Tako da su svetosti ove vjere narušene,bogatstva i obilja koja je Uzvišeni Allah dao muslimanima, svakodnevno se otimaju tako lahko i nema drugog načina i puta za popravak našeg stanja, osim iskreno pokajanje i potpuno (a ne djelimično) vraćanje Allahu, tebareke ve te’ala.

Mnogi ljudi su zaboravili na ahiret, time što su se zabavil i dunjalučkim poslovima, pa su dali prednost I pretpostavili ono što im je stvoreno, nad onim zbog čega su stvoreni, a to je ibadet i pokornost Allahu,tebareke ve te'ala. Pretpostavili su dunjaluk ahiretu. Ovo je velika prilika svima nama da se preispitamo u pogledu onoga gdje smo posustali i što smo u svom životu propustili. Ovo je prilika da se ispravimo i iskreno odlučimo da u ostatku našeg života budemo u pokornosti Uzvišenom Allahu. Od negativnosti koje se čine u našem vremenu, jeste da neki ljudi poredeći se sa ehli-kitabijama (židovima i kršćanima) u uspostavljanju raznih praznika, uzimaju početak nove hidžretske godine za dan koji  proslavljaju i slave, pa kažu kad i drugi imaju novu godinu, zašto i mi ne bismo imali svoju novu godinu i proslavljali je kao što je i drugi proslavljaju.

Allah, tebareke ve te'ala, ovom ummetu nije odredio niti propisao bilo koje druge praznike osim dva bajrama, ramazanski i kurbanski. To je Allahova blagodat što nam je odabrao I odredio od Sebe ovu vjeru i nije dao ljudima mogućnost da u tome biraju. Allah, tebareke ve te'ala, nas je zadužio i obavezao da moramo čuvati svoju dušu da se ne zaprlja grijesima i nepokornošću.

"Tako Mi Sunca i svjetla njegova, I mjeseca kada ga prati, i dana kada ga vidljivim učini, i noći kada ga zakloni, i neba i onoga koji ga sazda, i zemlje i onoga koji je ravnom učini, i duše i onoga koji je stvori, pa dade da ona ima sklonosti ka dobru i zlu, uspjeće samo onaj ko je očisti a izgubljen i propao je onaj ko je onečisti!" (Prijevod značenja EšŠems,1-10)

Velika je prilika da se preispitamo na kraju jedne i početku druge hidžretske godine šta smo učinili od djela, šta smo propustili da nadoknadimo i šta smo od hajra učinili pa da ga povećamo. Da ne bi čovjek došao u situaciju koju Allah, tebareke ve te'ala, spominje i opisuje u plemenitom Kur'anu u suri El-Mu’minun, gdje kaže: "Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne:''Gospodaru moj, povrati me da uradim kakvo dobro u onome što me je prošlo!' Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti - pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti." (Prijevod značenja El-Mu’minun, 99 i 100.)

Nema nijedne osobe a da mu Allah, tebareke ve te'ala, neće dati na ovom svijetu priliku za pokajanje, pa ako je iskoristi blago li se njemu, a ako je ne iskoristi, neka ne krivi nikog drugog do samoga sebe. Vrijeme prolazi, godina za godinom se smjenjuje, a mnogi su još uvijek u gafletu i nemaru. Šta očekuju? Da će doći vrijeme kada će biti mlađi, da će doći vrijeme kada će imati više snage, kada će imati više vremena? Nismo sigurni da ćemo u budućem vremenu našega života imati priliku da budemo u onome i onako kako nam Allah, tebareke ve te'ala, naređuje. Zato nam Allahov poslanik,sallallahu 'alejhi ve sellem, upućuje nasihat u onome što bilježi imam Ibn Ebi Šejbe u svom Musannefu i Ibnul- Mubarek u Zuhdu, El Hakim i Bejheki od Abdullaha b. Abbasa, radijallahu anhum, da je posavjetovao jednog čovjeka te je rekao: "Iskoristi pet stvari prije drugih pet: svoju mladost prije starosti, svoje zdravlje prije bolesti, svoje bogatstvo prije siromaštva, svoje slobodno vrijeme prije zauzetosti i svoj život prije smrti." Većina ljudi se trudi da stekne i zaradi imetak, a kad ga zaradi onda ga čuva i nastoji ga rasporediti i utrošiti ondje gdje je najbolje, najsigurnije i najkorisnije.

Dočim, vidjećemo da većina ljudi ne pazi i ne čuva svoje slobodno vrijeme, ne čuva vrijeme svoga života, koje im se nikada više na dunjaluku neće dati. Vrijeme je naš kapital, naša prilika da na Dunjaluku radimo i zaradimo za Ahiret. Većina ljudi drži do novca, do materije, a zaboravlja na suštinu, a to je upravo ovo vrijeme, čije godine mi pratimo i ne znamo ko će slijedeću novu hidžretsku dočekati.

Razmišljamo li o tome kada pratimo dženazu, kad ukopavamo našeg brata ili sestru u islamu, da će jednog dana nas ponijeti, da nam dženazu obave i da nas spuste u zemlju? Svi će nas tada ostaviti,čak i naši najbliži. Ostaviće nas same u kefinima, sa našim djelima koja smo učinili.Razmišljamo li o tome i pripremamo li se za taj dan?

Kur'an i hadis u Suncu i Mjesecu kao vremenskim putokazima

Allah, dž.š, kaže: "On je Sunce izvorom svjetlosti učinio, a Mjesec sjajnim i položaje mu odredio, da biste znali broj godina i računanje..." (Junus, 5)

"On čini da zora sviće, On je noć odredio za počinak, a Sunce i Mjesec za računanje vremena, to je odredba Silnoga, Sveznajućeg." (En'am, 96)

Vrijeme pojedinih obreda kao post ili hadždž veže se za kretanje Mjeseca, odnosno viđenje mlađaka. U Kur'anu se kaže: "Pitaju te o mlađacima. Reci: 'Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadždž..." (Bekare, 189)

12.03.2012.

Koristi vjerovanja u Allahovo odredjenje-Kadr i Allahu hvala na svakom stanju!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!


Koristi vjerovanja u Allahovo odredjenje-Kadr


Nema sumnje da je priznavanje odredbe (kada) i predodređenja (kader) i obaveznost vjerovanja u njih, jedan od temelja vjerovanja kao što je rekao Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem: "Iman je da vjeruješ u Allaha, i Njegove meleke, i Njegove Knjige, i Njegove poslanike, i Sudnji dan, i da vjeruješ u odredbu dobra i zla."

Rekao je Uzvišeni: "Mi svaku stvar s mjerom stvaramo." (Prijevod značenja El - Kamer, 49)  

"Djela, riječi, pokornost, griješenje su od čovjeka u smislu da su neodvojiva od čovjeka i da su proizvod njegove volje i moći. Čovjek je opisan njima (djelima) i on ih čini i njihov propis se vraća na čovjeka. A ona su od Allaha u smislu da ih je Allah stvorio neodvojive od čovjeka, i učinio da ih čovjek radi i stiče, kao što je stvorio posljedice sa njihovim uzrocima. I ta djela su od Allaha kao Njegova stvorenja, a od čovjeka kao svojstvo koje je neodvojivo od njega, kao kada bismo rekli: "Ovi plodovi su od stabla ili ovi usjevi su od zemlje (iz zemlje) u smislu da su nastali i nikli iz zemlje. A od Allaha, dž.š., su u smislu da ih On stvara i u ovome nema nikakve protivrjecnosti.” (Riječi Šejhu-l-islama Ibn Tejmijje)

Ono što potvrđuje ovo učenje jeste i to da je Allah podario čovjeku razum, moć i izbor, i čovjek neće polagati račun za ono što uradi, osim kada postoje ove sposobnosti. Zbog toga se djela ludaka, senilnog čovjeka i onoga koji je primoran da nešto uradi, ne uzimaju u obzir i oni se ne kažnjavaju zbog svojih postupaka. Ovo sve potvrđuje da čovjek nije primoran na djelo, a također da nije apsolutno samostalan i neovisan u tome. Ono što je posebno važno spomenuti kada je riječ o kaderu, jeste da kader (odredba) ne negira uzroke ni sudbinske (kaderijjetun) niti šerijatske (šerijjetun). Naprotiv, i uzroci ulaze u Allahovu odredbu i Allah, dž.š., je vezao posljedice za njihove uzroke i to je ono što zahtijeva Allahova mudrost koja je jedno od uzvišenih svojstava Allaha, dž.š., koje On potvrđuje Sebi na mnogim mjestima u Kur'anu. Od sudbinskih uzroka spomenut ćemo neke:

Kaže Uzvišeni: "Allah je taj koji vjetrove šalje, pa oni oblake tjeraju i On ih po nebu, kako On hoće, rasprostire i na komade dijeli, pa ti vidiš kišu kako iz njih pada, i kad je On na robove Svoje, na koje želi, prolije, oni se odjednom radošću ispune, iako su bili očajni prije nego što se spustila na njih. Zato pogledaj tragove Allahove milosti - kako On oživi zemlju nakon mrtvila njezina! On će, uistinu, i mrtve oživjeti, On sve može." (Prijevod značenja Er-Rum, 48-50)

Od šerijatskih uzroka su riječi Uzvišenog: "A od Allaha vam dolazi svjetlost i Knjiga jasna kojom Allah upućuje na puteve spasa one koji nastoje da steknu zadovoljstvo Njegovo i izvodi ih, po volji Svojoj, iz tmina na svjetlo i na pravi put im ukazuje." (Prijevod značenja El-Maide, 15-16)


Plodovi vjerovanja u kada i kader

Jedan od najvećih plodova vjerovanja u kada i kader jeste i ispravnost vjerovanja jedne ličnosti i upotpunjavanje svih temelja imana, jer je vjerovanje u odredbu jedan od šest temelja imana i ne upotpunjava se vjerovanje bez njega.

Od plodova vjerovanja u Allahove odredbe jeste smirenost i zadovljstvo srca i odsutnost brige i zabrinutosti prilikom suočenja sa životnim teškoćama i iskušenjima. Takav čovjek zna da je ono što ga je snašlo, odredba od Allaha i da se to moralo desiti i on potpuno razumije riječi poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem: "Znaj da ono što te je snašlo, nije te moglo mimoići, a ono što te je mimoišlo, nije te moglo zadesiti". I njegova duša se smiruje na tome, za razliku od onoga koji ne vjeruje u Allahovu odredbu, tako da prilikom iskušenja zapada u teško stanje briga i očaja. Njega raskida strah i uznemirenost, tako da mu život postaje težak i dosadan, i takav najčešce razmišlja o samoubistvu kako bi se oslobodio tog nemira i duševne stege u koju je zapao. Mi smo danas svjedoci mnoštva onih koji sami sebe ubijaju bježeći od životne stvarnosti sa kojom nisu spremni da se suoče, a također zbog pesimističkog gledanja na budućnost.

Od plodova vjerovanja u kader jeste također postojanost prilikom suočenja sa nevoljama i životnim teškoćama nepokolebljiva i postojana srca, kojeg neće lahko uzdrmati iskušenje jer zna da je ovaj život mjesto iskušenja i ispita, kao što kaže Uzvišeni: "Onaj ko je stvorio smrt i život da bi vas iskušao ko će od vas bolje raditi.” (Prijevod značenja El-Mulk, 2)

Koliko su Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, i njegovi ashabi iskušenja doživjeli i kroz kakve teške situacije prolazili, ali su to sve dočekali iskrenim vjerovanjem u kada i kader i ispravnim razumijevanjem Allahovih, dž.š., riječi: "Reci, dogodiće se samo ono što nam Allah odredi, On je Gospodar naš. I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju." (Prijevod značenja Et-Tevbe, 51)

Od plodova vjerovanja u odredbu jeste i to što to vjerovanje čovjeka podstiče na rad i aktivnosti i daje mu snagu i hrabrost, tako da mudžahid na Allahovu putu s lahkoćom ide u borbu ne bojeći se smrti, svjestan da će smrt sigurno doći, a kada dođe, ne može se odgoditi, niti ga mogu od nje odbraniti utvrđenja i vojske. Kaže Uzvišeni: "Ma gdje bili, stići će vas smrt makar bili i u visokim kulama" (Prijevod značenja En-Nisa, 78)

Vjerovanje u odredbu podstiče na stalnu proizvodnju, produktivnost, izgradnju života, jer kada vjernik zna da mu ljudi ne mogu nanijeti štetu, osim onoga što mu je Allah propisao, niti donijeti korist, osim onoga što mu je Allah odredio - neće biti ravnodušni, niti će se bojati stvorenja a niti oslanjati na njih, naprotiv on će se osloniti na Allaha, dž.š., i uputiti se ka sticanju opskrbe. I ako ne uspije odmah da ostvari željeni cilj, neće se razočarati i neće prestati da se trudi niti će izgubiti nadu, a niti će reći: „Da sam uradio tako, bilo bi tako“, nego ce reći: "To je Allahova odredba i Allah čini šta hoće." Zatim će nastaviti svoj put oslanjajući se na Gospodara svjetova, ispravljajući prethodne greške i preispitujući samog sebe. Na ovome se zasniva ispravan program i sretan život jednog društva. Istinu je rekao Uzvišeni Allah, dž.š., kada je objavio: "Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta. Allah će zaista ispuniti ono što je odlučio. Allah je svemu već rok odredio". (Prijevod značenja Et-Talak, 3)


Definicija kada i kadera

Riječ "kader" je glagolska imenica od riječi kadertu šej'en što znači poznavati stvarnu vrijednost nečega. U ovom slučaju ima značenje povezivanja Allahovog znanja i Njegove volje (htijenja) sa stvorenjima od praiskona. To znači da se ništa ne dogodi a da to Allah već nije znao, odredio i htio. Vjerovanje u kader sadrži u sebi četiri stepena:

1. Vjerovanje u Allahovo vječno (praiskonsko) znanje o svakoj stvari prije njenog stvaranja (a od toga je Njegovo znanje o ljudskim djelima prije nego što ih ljudi urade).

2. Vjerovanje da je Allah, dž.š., sve to zapisao u Levhi-mahfuzu ("Čuvanoj ploči" - na kojoj su ispisane sve Božije odredbe).

3. Vjerovanje u Allahovu volju koja obuhvata sve što se dogodi (svaki događaj) i Njegovu potpunu vlast nad time.

4. Vjerovanje u Allahovo stvaranje svih stvorenja, i da je On Jedini Stvoritelj, a sve osim Njega je stvoreno.

Od dokaza za prvi i drugi stepen su riječi Uzvišenog:

"Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebesima i na Zemlji? To je sve u Knjizi, to je uistinu Allahu lahko." (Prijevod značenja El-Hadždž, 70)

Dokaz za treći stepen su riječi Allaha dž.š.:

"A vi ne možete ništa htjeti osim ono što hoće Allah, Gospodar svjetova." (Prijevod značenja Et-Takvir, 29)

i Njegove riječi:

"Allah radi ono što hoće." (Prijevod značenja El-Hadždž, 14)

Dokazi za četvrti stepen su riječi Uzvišenog:

"Allah je Stvoritelj svega."

i Njegove riječi:"On je Stvoritelj Sveznajući." (Prijevod značenja Jasin, 81)

  Sudbina/kader se može upotrijebiti kao dokaz onda kada čovjeka snađe izvjesna nepogoda i nesreća, kada će on znati da je ona izravno od Allaha dž.š., što će propratiti razilukom i zadovoljstvom spram Allahovog kada'a i kadera. Allah dž.š., kaže: "Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi - to je Allahu, uistinu, veoma lahko i da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce." (el-Hadid, 22,23.)1. Zadovoljstvo, ubjeđenje i naknada.

Allah dž.š., kaže: "Nijedna se nesreća ne desi bez Allahove dozvole!" (el-Tegabun, 11.) Abdullah b. Abbas r.a., kaže: Allah dž.š., propiše, putem kada'a i kadra. Allah dž.š., kaže: "Ko u Allaha vjeruje, srce će mu uputiti!" (el-Tegabun, 11.)
Hafiz Ibnu Kesir rhm., kaže: "Koga snađe nekakva nedaća pa bude svjestan toga da se ta nedaća ne dešava osim uz Allahovo dž.š., određenje i sprovedbu, pa osabura, strpi se i nagradu iščekuje i predadne se Allahovoj dž.š., presudi - Allah će mu srce uputiti i naknadiće mu ono što ga je od dunjaluka mimoišlo - uputom u srcu i jakim ubjeđenjem, a kadkada će mu i povratiti ono što mu je uzeo ili će mu dati nešto što je vrijednije i bolje od toga. Ibnu Abbas r.a., kaže: "Srce će mu uputiti jekinu/ubjeđenju, pa će biti svjestan toga da ono što ga je snašlo nije ga moglo zaobići, a ono što ga je mašilo nije ga moglo snaći!" Alkame rhm., kaže: "U pitanju je čovjek kojeg snađe izvjesna nedaća pa bude svjestan toga de je ona od Allaha dž.š.!"


2. Čišćenje od grijeha. 


Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Vjernika neće spopasti bol, niti umor, niti bolest, niti tuga, niti bilo kakva briga, a da mu Allah dž.š., zbog toga ne oprosti neke grijehe!" (Muttefekun 'alejh)3. Davanje velike nagrade.
 
Allah dž.š., kaže: "Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine, a ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: "Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!" Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome putu!" (el-Bekara, 155-157.)


4. Bogatstvo duše.


Poslanik
sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Budi zadovoljan s onim što ti je Allah dao bićeš najbogatiji čovjek!" (Hasen. Ahmed, Tirmizi.) Na drugom mjestu, Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Nije bogatstvo u novcu, već je bogatstvo u duši!" (Muttefekun 'alejh) Svjedoci smo tome da velik broj onih koji imaju imetka i novca nisu zadovoljni svojim stanjem - čime bivaju siromašni u duši, za razliku od onoga koji ima malo imetka, a bude zadovoljan onim što mu je Allah dž.š., dao, nakon truda i rada - nosi bogatstvo u svojoj duši.


5. Niti se prekomjerno raduje niti se prekomjerno žalosti.

Allah dž.š., kaže: "Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi - to je Allahu, uistinu, veoma lahko - i da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce." (el-Hadid, 22,23.)
Hafiz Ibnu Kesir rhm., kaže: "Nemojte se oholiti nad ostalim svijetom s onim čime vas je Allah dž.š., darovao, jer vi to niste zaradili, već vam je Allah dž.š., to dodijelio, i s time vas opskrbio, stoga nemojte Allahove blagodati i ni'imete zloupotrebljavati. Ikrimeh rhm., je rekao: "Svaka osoba ili se raduje ili tuguje, ali vi napravite od radosti šukr i zahvalu, a od tuge sabur i strpljenje!" (Pogledaj: Tefsir Ibnu Kesir, 4/314.)


6. Hrabrost i smjelost.

Osoba koja vjeruje u Allahovo određenje - kada' i kader, je hrabra i ne plaši se nikog osim Allaha dž.š.. Takva osoba zna da je trenutak njene smrti određen, i zna da ono što ga je mašilo - nije ga moglo nikako snaći, i da za svakom poteškoćom slijedi olakšanje!


7. Neplašenje od ljudi.

Poslanik
sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Znaj, da kada bi ti se svijet pokupio da ti neku korist pribavi ne bi ti je mogao pribaviti više od onoga što ti je Allah zapisao, i da ti se čitav svijet iskupi da ti kakvu štetu nanese ne bi ti je mogli nanijeti više od onoga što ti je Allah zapisao; pera su podignuta, i stranice su se osušile!" (Hasen sahih, Sunen Tirmizi)


8. Neimanje straha od smrti.


Aliji r.a., se pripisuju sljedeći stihovi: Od koja dva dana da bježim i da se plašim
Od dana određenog ili dana neodređenog?
Ne plašim se dana koji mi nije određen
A od određenog dana mi ne pomaže čuvanje!


9. Neosjećanje kajanja za ono što nas je mašilo.

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Jak vjernik je bolji i draži Allahu dž.š., od slabog vjernika, ali je u obojici dobro. Čuvaj ono za čim si u potrebi, traži pomoći od Allaha, i nemoj očajavati! Ako te nešto pogodi nemo reći: "Da sam učinio to i to" - već reci: Alah je tako odredio, i On radi šta hoće. Doista ono "da sam" otvara vrata šejtanu!" (Sahihu Muslim)


10. Znaj da hajr i dobro leži u onome što je Allah dž.š., odabrao i odredio!

Ako se neki musliman rani ili posječe na ruku npr., neka zahvali Allahu dž.š., na tome što mu se nije slomila, a ako mu se slomi neka se zahvali Allahu dž.š., na tome što mu se nije otkinula, ili što nije povrijedio ili slomio kičmu - što je mnogo gore. Jedan čovjek trgovac je čekao avion radi odlaska na put zbog trgovine, ali u tom vaktu mu'ezzin prouči ezan za namaz, i on ode klanjati. Kada je završio s namazom - avion mu je uzletio. Sjede žalostan i tužan zbog toga što mu je avion otišao, ali je ubrzo za tim čuo da se taj avion zapalio u vazduhu! Učinio je sedždu zahvalnosti Allahu dž.š., zbog toga što je ostao čitav i zdrav, i što je zbog namaza zakasnio na avion. Tada se sjetio Allahovih dž.š., riječi: "Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate!" (el-Bekara, 216.)
Na svakom muslimanu je obaveza da vjeruje da se dobro i zlo dešava samo uz Allahovo dž.š., određenje, znanje i volju, ali činjenje dobra ili zla se dešava od čovjeka uz njegov odabir i želju. Uzimanje u obzir Allahovih dž.š., naredbi i zabrana je obaveza svakog čovjeka. Čovjeku nije dozvoljeno da griješi prema Allahu dž.š., i da kaže: "Ovo mi je Allah zapisao/odredio!?" Allah dž.š., je slao poslanike, i objavljivao im knjige, kako bi ljudima pojanili put sreće i spasa i put nesreće i propasti. Allah dž.š., je pored toga, čovjeka počastio razumom i inteligencijom, i upozano ga sa zabludama i razboritošću putem. Allah dž.š., kaže: "Mi mu na Pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti!" (el-Dehr, 3.)
Sudbina/kader se može upotrijebiti kao dokaz onda kada čovjeka snađe izvjesna nepogoda i nesreća, kada će on znati da je ona izravno od Allaha dž.š., što će propratiti razilukom i zadovoljstvom spram Allahovog kada'a i kadera. Allah dž.š., kaže: "Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi - to je Allahu, uistinu, veoma lahko i da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce." (el-Hadid, 22,23.)

Od Ubadeta bin Samita prenosi se da je rekao sinu: "Slast imana nećeš osjetiti sve dotle dok ne budeš znao da ono što te zadesi nije te moglo mimoići, i da ono što te mimoišlo nije te moglo ni zadesiti. Čuo sam Poslanika da kaže: Prvo što je Allah stvorio bilo je pero. Potom mu se obratio naredbom: Piši!’ ’A šta da pišem, Gospodaru? Piši odredbe svemu do Sudnjeg dana. Ko umre s drugačijim uvjerenjem, meni ne pripada."

Tacno brate i sestro sve sto se zbiva i desava je samo sve Allahovom svt odredbom ...samo se sjecaj od djetinstva pa do sad za koliko si stvari planirao i mastao ali Allah svt sve te tvoje planove i zelje nije ispunio a ti se ljutio ili ljutila,plakala nocima i danima za necim ,ali STO?

Sto se nije to odvijalo kako ti hoces,jer Allah svt je taj koji je stvorio nebesa i zemlju bez stubova,koji je zapisao u Knjigi Kadra sta ce biti i samo On zna Gajb-skriveno toga i samo On zna sta je hajr po nasu vjeruj i zivot na oba svijeta,jer mi greske svi pravimo jer nismo meleci ali Uzviseni nikad,nikad gresku nemoze napraviti estagfirullahi pa dokaz je

"Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate!" (el-Bekara, 216.)

Allahov robe , osaburi i cekaj,dowi da ti Allah svt na to ukaze sto zelis i molis , budi zahvalan na svakoj Allahovoj odredbi postovani brate i sestro!

Koliko puta smo se ljutili sto nismo dobre ocijene u skoli ili fakultetu dobili,sto nismo dobili taj posao koji smo zeljeli, takodje zenu ili muza   -hamana volili nekog i ludjeli , zamisli brak i porodicu ali ako neda Allah svt elhamdulillah i ako te sprijecio znaj ima hajra-neko dobro u tom VJERUJ sto te sprijecava Allah i nedaje ti to tvoju voljenu ososbu koju ti je mozda samo sejtan uljepsao a nije hajr po tvoju vjeru i tebe znaj!

Allahov robe ako dovis Allahu za ljepotu zene i dunjaluk Allah ce dati ,ako dovis da je HAJR ZA TVOJU VJERU NA OBA SVIJETA  ....pa zao ti sto vas Allah nije sastavio pa Allah poznaje samo  Gajb-skriveno sto je bilo i sto ce biti,pa ne TUGUJ jer nije sigurno hajr po tvoju vjeru ma koliko god imao ili imala znanja.. itd ili ma koliko ona god  bila lijepa i da niqab nosi brate ne tuguj i ne idi glavom kroz zid jer Allah svt je tako odredio i sprijecio vas je jedno za drugo jer nije to tvoj hair!
Jos nesto, ja ne kazem da je samo kadrom to propisano ne biti sa nekim koga zelis-da je Allah sprijecio prije braka! NE !!!

Znas da Allah svt sastavlja ljude da bi se mozda nama cinilo bice ljubavi i harmonije ....NE ,nego kazem Allah svt je sastavljao i oboje vjernika brada i niqab ali ih rastavi za 15 dana-dadne neki musebet im i kusnju dadne i brat sestru recimo pusti  definitivnim Talaqom-ne povratnim, da bi patio ali je ne moze sebi vratiti jer imaju Serijatski uslovi!

Da,mozda oboje su patili i plakali jedno za drugim,ali  je iskusnje pa ko je pametan skontace da je Allah odredio i da ce se zavoliti i zivjeti i rastaviti samo Allahovom svt odredbom-KADROM propisanim,a ustrvari  nisu hair jedno za drugo bili siguurno a mi to ne vidimo ali Allah svt sveeee vidi ...sta slijedi i sta ce biti pa Njemu Uzvisenom hvala na svakom stanju!!! El hamdu lillah...
Takodje  jedan slucaj  djete sestre je preselilo-umrlo! Da sestro i brate osaburi i to je Allah svt odredio i svi se Njemu Allahu svt vracamo a jesili se tad u prvom udarcu upitao prije nego si se ogrijesio i rekao :''Sto mi Allah dijete uze?''Zar se nisi prvo Allahu svt zahvalio na svakoj odredbi i rekao el hamdu lillah pa onda razmislio :''hmm elhamdulillah,Allah svt poznaje Gajb-skriveno ,pa mozda me cekao velik musibet nesreca sa ovim dijetom kroz zivot ,droga,kriminal,tuce i ponizenja pa me Allah svt sacuvao da bi sacuvao moju vjeru sa mnom itd..!!!'

'Dokaz u Kur'anu sure Kef (pa sto ubi neduzno djete,pa to bi djete roditleje svoje od vjere okrenulo…)
Koliko smo puta mastali ahhhh kako cemo djecu odgojiti fino,posalati ih na skolovanje u Medinu ili na neki drugi Univerzitet Medicine da budu doktori hm....mi planiramo a Allah odreduje paaa eeeeeeeeeeh niti Medine ni doktora nego gledas kako ce te drogirano djete pretuci,silovati,ubiti subhanallah a ti kao vjernik ces osaburiti na tom Allahvom odredjenju-iskusenju pa ces gledati  kako ces mu pomoci sa Allahovom pomoci kod savijetovalista za narkomaniju i molices Allaha za njegovu uputu a znaj tek tad  bices svijestan da ti ne upucujes i da ti nekrojis sebi i drugima sudbinu svojim najdrazima ! Znaj samo jedno da sve sto se zbiva i desava je Allahovom svt odredbom i NIKAKO DRUGACIJE-naravno to je druga tematika iskusenja -ispita za Ahireta ali se sve lancano nize jedno na drugo!

Koliko nas je zivjelo u Bosni prije rata i nikad nije u neki drugi grad Bosne otislo a Allah svt je dao kusnju ili kaznu rat narodu grijesnom pa nas je na hiljade otislo negdje u druge drzave Austriju,Njemacku ili....i to je Allah odredio el hamdu lillah...Kad se sjetim tesko mi je bilo kad mi se moje dijete rodilo u ratu njemo ( bez nepceta tj.otovrenim nepcetom ) jer sam bila Dzahilka i nisam spoznavala vjeru !Pomisli ohh Boze pa sta sad ,valja negdje u svijet da se dijete operise i da ostavim svu svoju familiju u ratu i tako i bi..."Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. Allah zna, a vi ne znate!" (el-Bekara, 216.)

Ja Rabbi bas tako  ne volite nesto a ono moze biti dobro po vas-i nisam volila sto napustam Bosnu,moje roditelje i mog voljenog brata mladjeg od mene da bi u svijet sama krenula da moje djete sa Allahvom pomoci spasim,operisem...
Nebi mi drago jer nisam znala sta je Allah odredio i spremio za mene NESTO BOLJE I LJEPSE I POSTALA SAM NAJSRETNIJA ZENA  DOK SAM ZIVA el hamdu lillah hvala Allahu Gospodaru Svih svijetova! Ta moja SRECA , JE UPUTA I VJERA jer sam izasla da dijete operisem i da se vratim u Sarajevo ali je Allah dao da odem u jednu zemlju pa da me protjeraju u drugu zemlju gdje mi je tu ALLAH SVT DAO ili odredio UPUTU , DA POCNEM ALLAHU SVT ROBOVATI-uspostaviti namaze i  USRED KAFIRSKE KRISCANSKE DRZAVE NOSITI MOJ HIDZAB KRUNU ISLAMA el hamdu lillah i TO JE sveeeeeeeeeeeeee samo Allah svt odredio i gdje cemo zivjeti i umrijeti,ozeniti se udati,poginuti itd.

Zato NE TUGUJ sta god da te zadesi reci samo el hamdu lillah ,reci jer je to dobro za tebe a  i sto te zaobidje reci el hamdu lillah jer i to dobro za tebe vjeruj!!!


Od Ubadeta bin Samita prenosi se da je rekao sinu: "Slast imana nećeš osjetiti sve dotle dok ne budeš znao da ono što te zadesi nije te moglo mimoići, i da ono što te mimoišlo nije te moglo ni zadesiti. Čuo sam Poslanika da kaže: Prvo što je Allah stvorio bilo je pero. Potom mu se obratio naredbom: Piši!’ ’A šta da pišem, Gospodaru? Piši odredbe svemu do Sudnjeg dana. Ko umre s drugačijim uvjerenjem, meni ne pripada."

http://www.youtube.com/watch?v=zbmKxe0EcVo

http://www.youtube.com/watch?v=A7L-lIp2ywY&feature=related


11.03.2012.

Budimo strpljivi kod prvog udarca jer nas ceka nagrada insa'Allah !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!Budimo strpljivi kod prvog udarca jer nas ceka nagrada insa'Allah !


Kur’anski ajeti i hadisi govore na mnogo mjesta o važnosti sabura. Imam Ahmed, Allah mu se smilovao, je rekao da je Uzvišeni Allah spomenuo strpljivost u Kur’anu na više od devedeset mjesta.
Neminovno je da svako od nas prolazi kroz iskušenja i teži period u našem životu. Al to ne smije da bude razlog da vjernik i vjernica posustanu. U primjerima naših iskrenih prethodnika imamo toliko primjera njihovog sabura u trenucima kada su im životi visili o koncu.
Naše strpljenje mora biti jedino i samo u ime Allaha subhanehu ve te ala. Jer, kada nešto radimo u ime Allaha Uzvišenog sve ružno zamjenimo lijepim, osjećamo potpunost, radost i smirenost. Ovo radimo rado, iz sveg srca. Ako osaburimo iskreno u ime Allaha, subhanehu ve te ala, dobivamo puno bolje nazad. Mi smo onda samo na dobitku.

U prvim trenucima nam bude teško, ali to je, kako bi se vidjelo da li je to iskren čin žrtvovanja ili je pretvaranje. Baš u tim prvim trenucima je jako bitno pokazati i izraziti svoje strpljenje, osaburati te ne dozvoliti šejtanu da nas zavede pa da se ponovo vratimo na početak - na nulu. Pa ako strpljivo podnesemo taj prvi trenutak, taj prvi udarac, osjetićemo inša’ Allah te ala nakon toga samo zadovoljstvo i radost. Jer zaista je strpljivost kod prvog udarca.

Dva Sahiha je zabilježen hadis Enesa ibn Malika, r.a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao kod žene koja je oplakivala svoje dijete i rekao joj: “Boj se Allaha i budi strpljiva!” Ona odgovori: “Ti ne osjećaš moj bol.” Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao, rekoše joj ko je on. Njoj se odsjekoše noge. Ona pođe do njegovih vrata ispred kojih nisu stajali vratari. Reče: “Allahov Poslaniče, nisam te prepoznala.” On, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Strpljivost je kod prvog udarca.” (Buhari, 1283, Muslim, 926 i Ahmed, 3/143)
I zaista, ne kod drugog, trećeg već kod prvog.
“A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: ‘Mi smo Allahovih i mi ćemo se Njemu vratiti!’ Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu!” (Prevod značenja, El-Beqare, 155-157)
Poučavanje strpljivosti i odgovornosti predstavlja veliku potrebu svakog muslimana, kako bi strpljivost postala dio njegovog karaktera i kako bi on dostigao stepen zadovoljstva i naklonost Uzvišenog Allaha. Pošto je ovaj svijet – kuća iskušenja, a budući svijet – kuća nagrade, vjernik neće biti lišen iskušenja i poteškoća.
Uzvišeni Allah kaže: “Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo strahom i gladovanjem, te gubljenjem imetka, života i ljetine. A ti obraduj strpljive. One koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kazu: “Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti. To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihova i milost; ti su na Pravom putu.” (Prevod značenja, El-Beqare, 155-157)

Allah Uzvišeni obavještava nas da će On iskušavati Svoje robove, tj. ispitivati ih nekada u dobru, a nekada u teškoćama, kroz strah i glad, kao što na drugom mjestu kaže: “…pa mu je Allah dao da iskusi odjeću gladi i straha”(16:112) budući da se to vidi na gladnom i uplašenom čovjeku. Zatim ovdje kaže: “Mi ćemo vas u iskušenje dovoditi, malo strahom i gladovanjem,”tj. Malom količinom toga, “te gubljenjem imetka,” tj. Gubljenjem dijela imetka, “I života,” kao što je smrt prijatelja i bližnjih, “I ljetine,” tj. Neće vam roditi bašće i njive kao obično, pa ko strpljiv bude – imat će nagradu, a ko bude malodušan – stići će ga kazna.
Zato Uzvišeni Allah kaže: “A ti obraduj strpljive,” jer to su “oni koji , kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: Mi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti,”tj. Ovim svojim rijecima oni se predaju i nalaze utjehu za ono što ih je pogodilo znajući da pripadaju Allahu, Koji se po Svojoj volji odnosi prema Svojim robovima, odnosno znajući da Njemu na Sudnjem danu neće promaći ni trunka bilo cega. To je učinilo da oni priznaju da su robovi Njegovi i da će se Njemu na Sudnjem danu vratiti.
Allah Uzvišeni saopštava šta im daje za to, pa kaže: “To su oni kojima pridaju blagoslovi od Gospodara njihova i milost,” dakle kao vid Njegove pohvale njima.
“To su oni koji su na pravom putu,” Omer Ibn Khattab kaže: “Divne su to naknade i dodatak uz njih!” Riječi: “To su oni kojima pripadaju blagoslovi od Gospodara njihova i milost” sadrže dvije nagrade, a riječi: “To su oni koji su na Pravom putu” sadrže dodatak, jer njima pripada nagrada, ali, također, i poseban dodatak.” (Ibn Kesir, Tefsir, 108)
Uzvišeni kaže: “Samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagrađeni.” (Prevod značenja, Ez-Zumer, 10)
“I ako otrpite, to je doista bolje za strpljive.” (Prevod značenja, En-Nahl, 126)
“O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi; i Allaha se bojte, da biste postigli ono što zelite.” (Prevod značenja, Ali Imran, 200)

Ebu-Seid el-Hudri, radijallahu anhu, priča da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…A ko hoće biti strpljiv, Allah će ga učiniti strpljivim. Nikome nije dat vrednij i bolji dar od strpljivosti.” (Buhari 3/235; Muslim 7/144-145)
Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kome Allah hoće dobro, stavi ga na iskušenja.” (Buhari 10/103; Malik 2/5411)
Aiša, radijallahu anha, kaže da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Vjernika neće zadestiti ni jedno iskušenje, pa čak ni ubod trna, a da mu za to Allah neće pokriti (oprostiti) neke od njegovih grijeha.” (Buhari 10/103; Muslim 16/129)
Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, priča da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uzvišeni Allah kaže: ‘Za Moga roba vjernika, kojem sam uzeo njegove najdraže osobe od stanovnika ovog svijeta, pa se on bude strpio, nema kod Mene druge nagrade osim Dženneta.” (Buhari, 11/242)
Enes ibn Malik, radijallahu anhu, kaze: “Čuo sam Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: ‘Uzvišeni Allah je rekao: ‘Onome Svome robu kojeg stavim na kušnju sa njegove dvije drage (tj. dva oka), a on se strpi, nadoknadit ću mu ih Džennetom.” (Buhari 10/116; Tirmizi 9/244-245)
Ummu-Seleme, radijallahu anha, kaže: “Čula sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Nema toga roba koga nešto pogodi pa kaže: ‘Mi Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti. Moj Allahu, nagradi me za ono što me je pogodilo i daj mi umjesto toga dobro,’ a da ga Allah neće nagraditi i da mu poslije toga neće dati bolje dobro.’ Zatim ona kaže: ‘Kada je umro Ebu-Seleme (moj muž), ja sam govorila: ‘Ima li iko od muslimana bolji od Ebu-Seleme? Njegova je kuća bila prva koja učini hidžru ka Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem?!’ Potom sam govorila kako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to naredio, pa mi je Allah podario boljeg od njega – Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.’” (Muslim 6/220-221; Malik 1/236; Ebu Davud 3/309; Ibn Madzdze 1/598)

Imam Ahmed navodi predanje s lancem prenosilaca od Husejna ibn Alija, koji navodi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: “Svaki musliman i muslimanka kada se sjete nedaće u kojoj su bili, ma koliko davno da se dogodilo i to bude povodom da izgovore rijeci: ‘Mi Allahu pripadamo i Njemu ćemo se vratiti,’ Allah će im svaki put iznova dati nagradu za strpljenje i vjeru u toj nesreći." (Ovu predaju navodi Ibn Kesir u svom tefsiru)

Vjernik je obavezan da se bori protiv nesreće sa saburom i smirenošću kako bi zaslužili veliku nagradu kako je to obećao Uzvišeni: “O robovi moj koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni.” (Prevod značenja, Ez-Zumer, 10)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je preporučio umjerenost u tuzi, bez pretjerivanja kao što rade u džahilijetu a Abdullah, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Nije od vas onaj koji se udara po licu, cijepa odjeću i nariče kao u džahilijetu.” (Buhari u Sahihu, 225/1)
Pogotovo za ženu vjernicu koja je ostala bez muža je važno da se okiti sa saburom i hrabrošcu pri ovoj nesreci. Jer ona ima veliku odgovornost u nadgledanju djece nakon što je ta obaveza oslabljena smrcu prvog čuvara porodice. Mnogo je ashabijkih koje su ostale bez svojih najmilijih i svojim primjerima u tim trenucima nam pružaju imansku lekciju o saburu, zadovoljstvu i prisebnosti.
Enes, radijallahu anhu prica: “Razbolio se, a zatim umro sin Ebu-Talhe, radijallahu anhu, u vremenu kada je Ebu-Talha bio odsutan (kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem). Kada je njegova žena vidjela da je umro, pripremila je nešto i sklonila ga u jednom dijelu kuće.
Kada je Ebu-Talha došao, upitao je: ‘Kako je dječak?’- ‘Smirila mu se duša,’ odgovorila je, ‘i nadam se da se odmorio.’ Ebu-Talha pomisli da žena govori istinu (da je dijete ozdravilo). Tek kada je svanulo i on se okupao i htio izaći, žena mu reče da je dječak umro. Potom je sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao sabah, a zatim i obavijestio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, o onome sto se zbilo između njih (kao supružnika). Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaza: ‘Neka vam Allah, subhanehu ve te ala da blagoslov u vašoj noći.’ Jedan od ensarija je rekao: ‘Vidio sam da su kasnije imali devetero djece i svi su naučili Kur’an napamet.’” (Buhari, 3/169)

Bitno je tugu podnositi svjesno i zadovoljno sa Allahovom subhanehu ve te ala odredbom kako bi postigla veliku nagradu koju Allah subhanehu ve te ala obećava svojim robovima koji su na pravom putu. Plemeniti Kur’an nas podučava metodu strpljenju prilikom nesrece pa Uzvišeni kaže:
O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.” (Prevod značenja, El-Beqare, 153)
“Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kad ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: “Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!” njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na pravom putu!” (Prevod značenja, El-Beqare, 155-157)


Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam preporučuje sabur i bogobojaznost. Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Prošao je Resulullah kraj neke žene koja je plakala kraj groba pa joj je rekao: ‘Boj se Allaha i budi strpljiva.’” (Buhari, 218/1)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podučava umjerenosti i pribranosti u slučaju smrti bližnjeg ili prijatelja čime će Allah biti zadovoljan. Od Enesa ibn Malika, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: “Ušli smo sa Resulullahom, sallallahu alejhi ve sellem, kod Ibrahima koji je ispuštao dušu pa su oči Resulullaha počele suziti a Abdullah ibn Avf, radijallahu anhu mu je rekao: ‘I ti, o Poslaniče?’ reče: ‘O Ibn Avfe, to je iz sažaljenja,’ zatim je ponovo zaplakao i rekao: ‘Doista, oko suzi i srce je tužno ali mi nećemo reći ništa osim ono sa čime je Allah subhanehu ve te ala zadovoljan, a doista smo mi o Ibrahime, tužni zbog rastanka s tobom.” (Buhari, 226/1)

“Vi ćete sigurno biti iskušavani u imecima vašim, i životima vašim, i slušaćete doista mnoge uvrede od onih kojima je data Knjiga prije vas, a i od mnogobožaca. I ako budete izdržali i Allaha se bojali, pa – tako treba da postupe oni koji su jakom voljom obdareni.” (Prevod značenja, Ali Imran, 186)

Bitno je tugu podnositi svjesno i zadovoljno sa Allahovom subhanehu ve te ala odredbom kako bi postigla veliku nagradu koju Allah subhanehu ve te ala obećava svojim robovima koji su na pravom putu. Plemeniti Kur’an nas podučava metodu strpljenju prilikom nesrece pa Uzvišeni kaže:
“O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju molitve! Allah je doista na strani strpljivih.” (Prevod značenja, El-Beqare, 153)

Na osnovu Kur'anskih ajeta Allahova govora i hadisa Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nema  insan puno da kaze iz svoje glave... Allahov robe ovdje si samo putnik i nisi stvoren ovdje samo da uzivas i da ti ide dobro i da se nadas opet nagradi za bolji svijet! I bolji od nas tj.prve generacije su bile tesko iskusane a gdje je nas iman i njoihov,nasa bogobojaznost i njihova ,gdje su nasi grijesi i njihovi tj.jednostavno bili su bolji od nas a kako su samo bili na kusnji i koji su imali sabur u tim momentima!  Kazem putnici,da bas tako ...ovdje smo krakto i zamisli samo da ces jednog dana preseliti sa svojom diplomom na bolji svijet! Ovdje si na ispitu malo sa gladi,malo sa imetkom,zenama ili muzevima,djecom,zdravljem a iskrenom robu Allah olksa vjeruj te svaku kusnju gdje se strpi a onome koji nema strpljenja na njegovu stetu! Sebi memorisi u glavu je da sve sto se zbiva i desava je Allahovom odredbom i Njegovom mudrosti a zasto?-pa naravno da nas iskusa a lahko je reci da vijerujemo dok ne dodoje kusnja i kad dodoje kako to podnosimo mirno i saburli jer se nadamo nagradi ili pocnemo lupati po kuci i kriviti druge za odredjenu stvar koja se desila eeeh ne ide to tako i tako nisu radili oni prije nas-najbolje generacije!
Stisni zube o Allahov robe ,sve sto dolazi dolazi samo Allahovom odredbom el hamdu lillah i osaburi jer ima sve svoju mudrost i nagradu na oba svijeta ! Sjeti se Allaha Uzvisenog u svakom trenutku,vise namaza obavljaj ,uci Kur'an i zikri-velicaj svog Gospodara i priblizi mu se ibadetom tim,dowama a Allah je Silan,Svevisnji i Mudar koji daje i uzima,olaksava robovima Svojim pa el hamdu lillah na svakom stanju ,ovdje smo samo kratko i vrijedi trpiti a tamo smo vijecno pa vijecni Dzennet ili Dzehennem da nas Allah sacuva patanje u ognju-amin


http://www.youtube.com/watch?v=rOapVPg8Syc

http://www.youtube.com/watch?v=k3A7KK0yyxA&feature=related

10.03.2012.

Neki znakovi lijepog naseg zavrsetka na ovom svijetu!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Neki znakovi lijepog naseg zavrsetka na ovom svijetu!

 

Danas mnogi misle da su znakovi naseg lijepog zavrsetka na ovom svijetu naravno,karijera,dobro auto,zgodna zena ili atraktivna zena,velika kuca,pomogucnosti negdje vani vila,skupa odijeca,veliki broj ljubavnica ili ljubavnika,veliki broj flasa vina u podrumu ili sanku,popularnost ( pjevacice,glumice ili glumca itd..)

Na ja,navedoh par tih stvari za koji vecina danas misli da im je sa ovim i zavrsetak lijep ali nazalost vas moram razocarati jer sa sobom necete nazalost nista ponjeti u kabur-grob i par metara kvadratnih,NISTA od tog sem duse i dobrih djela koje ste cinili naravno samo u ime Allaha na ovom kratkom,prolazno dunjaluku-svijetu!

 

Zatim…pokusaj da svatis i potrudis se te Allaha zamolis da ti bude jedan od ovakvih zavrsetaka koje cu navesti insaAllah…

 

Kaže Allah Uzvišeni:

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ﴿٢﴾

„Uzvišen je Onaj u Čijoj je ruci vlast - On sve može! - Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; - On je Silni, Onaj koji prašta.''(Suretul Mulk,1-2 )

Iz navedenih ajeta saznajemo da je Allah taj koji ima svu vlast, da je Svemoćan i da je On taj koji daje smrt i život.

Svake sekunde na ovom svijetu umire na hiljade ljudi. Tako vidimo ili čujemo da su neke osobe preselile na ahiret. Neki prirodnom smrću, neki na bojnom polju, neki u saobraćajnoj nesreći, neki u avionskoj, neki izgore u požaru, neke zatrpa zemlja ili ruševine. Neko umre na nečistom mjestu, u lošem društvu ili prilikom činjenja grijeha, a neko umre na časnom mjestu, u dobrom društvu ili dok je bio zauzet Allahu ugodnim djelom.

Mjesto, vrijeme ili način na koji neko umire može upućivati na njegov konačni završetak na ahiretu. Danas ću bi iznillahi teala govoriti o nekim znakovima sretnog završetka.

Prije nego započnem pisati o ovoj veoma interesantnoj temi moramo definisati šta je to sretan završetak.

Lijep ili sretan završetak je da Allahov rob uspije da ostavi sve ono što srdi Allaha, da učini teobu, pokaje se za svoje grijehe i da ustraje u činjenju dobrih djela sve dok mu smrt ne dođe. Na ovo nas upućuje hadis Allahova Poslanika s.a.v.s., gdje kaže:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أراد الله بعبده خيراً استعمله) قالوا: كيف يستعمله؟ قال: (يوفقه لعمل صالح قبل موته)

„Kada Allah želi dobro svome robu iskoristi ga.“ Rekoše: „Kako ga iskoristi?“ Reče:“Na taj način što ga usmjeri ka činjenju dobrih djela prije smrti.“ Ahmed i Tirmizi

 

Što se tiče lijepog završetka on ima mnogo svojih alameta (znakova), neke od njih primjeti onaj koji umire, a neke primjete ljudi koji budu kod umirućeg.

Zatim...

1.Jedan od znakova lijepog završetka jeste osjećaj radosti i zadovoljstva koje osjeti umirući zbog donošenja radosne vijesti o ulasku u džennet.  Kao što Allah Uzvišeni kaže:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣٠﴾

„Onima koji govore: "Gospodar naš je Allah" pa poslije ostanu pri tome - dolaze meleki "Ne bojte se i ne žalostite se, i radujte se Džennetu koji vam je obećan.”(Suretul-Fussilet, 30)

Ovom radosnom viješću bivaju  mumini obradovani prilikom umiranja, zatim dok borave u njihovim kaburima i prilikom njihovog proživljenja iz kabura.

Na ovo nas upućuje hadis kojeg prenose Imam Buharija i Muslim od majke vjernika h. Aiše r.a., koja kaže:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت: يا نبي الله! أكراهية الموت، فكلنا نكره الموت؟ فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه

Rekao je Allahov Poslanik s.a.v.s.,: „Onaj ko voli da se susretne sa Allahom i Allah voli da se susretne sa njim.“ Rekoh: „O Allahov Poslaniče! Da li je to prezir prema smrti, svi mi preziremo smrt?“ Reče: „Ne nije to, nego mumin kada bude obradovan Allahovom milošću, njegovim zadovoljstvom i njegovim džennetom zavoli susret sa Allahom, a kjafir kada bude obavješten o Allahovom azabu (patnji) i njegovoj ljutnji zamrzi susret sa Allahom i Allah zamrzi susret sa njim.“

U vezi značenja ovog hadisa rekao je Imam Ebu Ubejd El-Kasim ibn Selam: „Ovdje se ne misli na prezir prema smrti i smrtnim bolovima zato što nema nikoga a da to ne prezire, nego ono što je prezreno ovdje jeste pretjerana ljubav prema dunjaluku i vezanost za njega te mržnja da se vrati Allahu i ahiretu. Ovo nam pojašnjavaju Allahove riječi upućene onima koji su pretjerano voljeli dunjaluk gdje im Allah kaže:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

„Onima koji ne očekuju da će pred Nas stati i koji su zadovoljni životom na ovom svijetu, koji su u njemu smireni, i onima koji su prema dokazima Našim ravnodušni - prebivalište njihovo biće Džehennem, zbog onoga što su radili.“(Suretu Junus, 7-8 )

Rekao je El-Hattabi: „Čovjekova ljubav za susretom sa Allahom znači davanje prednosti ahiretu nad dunjalukom tako da ne voli stalno na njemu da ostane nego se priprema za odlazak sa njega.“

Rekli smo da ima mnogo znakova koji upućuju na lijep i sretan završetak pa ćemo insaAllah da spomenuti neke od njih:

2.Sljedeci znak jeste izgovaranje šehadeta prilikom smrti. Dokaz za ovo je hadis Allahova Poslanika s.a.v.s., kojeg prenosi El-Hakim i drugi da je Poslanik s.a.v.s., rekao:

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة

„Onaj čije posljednje riječi budu nema drugog boga osima Allaha ući će u Džennet.“

Znaci od znakova lijepog završetka gdje sam spomenula, da je jedan od znakova koji upućuje na lijep završetak izgovaranje šehadeta prije smrti. Nekima se čini da je ovo jednostavno, ali nije tako. Mnogi danas imaju kusnju u nekim stvarima ( udes,bolest,koma,stah,mozdani,srcani itd…) pa vjeruj te u tim momentima se mnogi pozabave oko sebe,(sem iskrenih vjernika koji stalno prije kusnji su izgovarali sehadet,urezo se na srca i jezik im ). Mnogi u tim kusnjama sem vjernika opet kazem,broje 50,100,1000 km,umijesto sehadeta od na samrti broji marke,eure hmm  pa sto li Ja Rabbi,zato sto je to mu bila glavna stvar na dunjaluku pare,biznis…neki prizivaju necija imena na samrti svojih nekih estagfirullah volji da ih vise prije smrti…neki pjevaju pjesme Madone ili Cece,Dragane esagfirullah a sto li? Pa naravno kada su se budili i lijegali sa njihovim pjesama umijesto sehadeta i dova,zahvale Allahu…

Eh kako posijes robe,rako ces i poznjati!!!

Zato da bi neko lahko izgovorio šehadet na samrti mora stalno da spominje Allaha i da ga moli da smrt dočeka pri punoj svijesti. Imali smo svi  priliku vidjeti, ljude koji umiru u nesvjesnom stanju, ili ljudi koji umiru a ne mogu ni riječi da kažu ili kakoh rekoh neki broje,neki dozivaju neke svoje,ili neki cak pjevaju ... Da nas Allah toga sačuva.AMIN

 

3.Sljedec znak je znojno čelo. Tj. da mu na čelu bude znoja prilikom umiranja. Burejde bin El-Husajb prenosi da je Allahov Poslanik s.a.v.s., rekao:

موت المؤمن بعرق الجبين

„Smrt vjernika je znojno čelo.“ Ahmed i Tirmizi)


4.Jedan od lijepih završetaka je da čovjek umre uoči petka ili u petak. Shodno hadisu Allahova Poslanika s.a.v.s., koji kaže:

ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر

„Musliman koji umre u petak ili uoči petka Allah će ga sačuvati fitneta u kaburu.“

 

5.Zatim od znakova lijepog završetka jeste i svaki onaj koji preseli kao šehid bilo to kao borac na Allahovom putu, ili ako preseli od teške i zarazne bolesti kao što je kuga, ili od tifusa, ili se utopi ili izgori u vatri ili pogine pod ruševinama.

Allahov Poslanik s.a.v.s., je rekao:“Koga vi smatrate šehidom?“ Rekoše:“Onaj ko pogine na Allahovom putu, on je šehid.“ „Onda ima malo šehida iz mog ummeta.“-reče Allahov Poslanik. „A ko su oni o Allahov Poslaniče?“ Reče:“Onaj ko bude ubijen na Allahovom putu on je šehid. Onaj ko umre na Allahovom putu on je šehid. Onaj ko umre od kuge on je šehid. Onaj ko umre od tifusa on je šehid. Onaj ko se utopi on je šehid.“- Muslim

 

Interesantno je da i onaj ko izgori u požaru ili bude ubijen na pravdi Boga i on se računa šehidom.

Kada Poslanik a.s., govori o šehidima vidimo da ih ima više vrste i da svaka od njih upućuje na lijep završetak na Ahiretu.


6.Zatim od znakova  je poginuti kao sehid boreci se da Allahova rijec bude gornja. Kaze Allah, prevod znacenja: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su zivi i u obilju su kod svoga Gospodara, radosni zbog onoga sto im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se jos nisu pridruzili, za koje nikakva straha nece biti i koji ni za cim nece tugovati; radovace se Allahovoj nagradi i milosti i tome sto Allah nece dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.(3;169-171)

 

7. Zatim umreti dok se priprema za borbu na Allahovom putu ili na hadzu. Kaze Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem:
Ko god je ubijen na Allahovom putu, smatra se sehidom, i ko god umre na Allahovom putu,i on je sehid.(Muslim i Ahmed prenose ovaj hadis).

Poslanik, s.a.v.s. je rekao u vezi covjeka koji je posao da obavi hadz pa je pao sa kamile i umro, prevod znacenja: Okupajte ga vodom i liscem lotosa, i umotajte ga u dva ogrtaca i
ne pokrivajte mu glavu jer ce on na Sudnjem danu biti prozivljen a izgovarace telbiju (ono sto se izgovora prilikog hadza i umre - labajke Allahume lebejke(Allahu odazivam ti se).

 


8.Zatim od znakova je umrti tacno prilikom zavrsetka nekog ibadeta tako da taj ibadet bude posljednje sto covjek ucini ovdje u zivotu. Abu Huzejfa prenosi od Allahova poslanika sallalahu alejhi ve sellem,: Onaj ko kaze La ilahe illaAllah trazeci Allahovo zadovoljstvo pa mu to bude posljednje u zivotu, uci ce u Dzennet. I onaj ko dadne sadaku trazeci time Allahovo zadovoljstvo pa mu to bude posljednje sto ucini u ovom zivotu, ce uci u Dzennet.(Ahemd,5/391)


9.Od znakova lijepog zavrsetka je umreti prilikom odbrane jedne od pet stvari koje stiti islamski Serijat muslimanima: vjere, zivota, imetka,casti i svijesti. Said ibn Zaid r.a prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: Onaj ko umre braneci svoj imetak (od onog ko zeli da mu ga otme) je sehid, onaj ko umre braneci svoju porodicu (od onoga ko zeli da im naudi) je sehid, onaj ko umre braneci svoju vjeru je sehid, i onaj ko umre braneci svoj zivot (od onoga ko zeli da ga ubije) je sehid. (Tirmizi i Abu Davud)


10.Zatim od znakova je umrijeti od neke od zaraznih bolesti. One o kojima nas je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem ,obavjestio su sljedece:
a) Kuga. Anas ibn Malik ra prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem,rekao: Kuga je uzrokom sehadeta svakom muslimanu koji umre od nje. (Abu Davud, 4772, Tirmizi, 1418 i 1421).


b) Tuberkuloza. Rasid ibn Hubais prenosi da je Allahov Poslanik,sallalahu alejhi ve sellem,rekao: Smrt prilikom borbe na Allahovom putu je uzrok sehadet, kuga je uzrok sehadeta, smrt prilikom porodjaja je uzrokom sehadeta, i tuberkuloza je uzrokom sehadeta. (Ahmed, 3/289)


c) Stomacne bolesti. Prenosi Ebu Hureira ra da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao:Musliman koji umre od stomacnih bolesti je sehid.

 

11.Od lijepih završetaka a koji se veže samo za žene je smrt prilikom porođaja. U hadisu kojeg prenosi Ubadeh bin Samit se navodi da je Poslanik a.s., nakon što je upitan o šehidima spomenuo i ženu koja umre na porođaju i da će je njeno dijete pupčanicom vući u Džennet.

Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: A zena koja umre nakon porodjaja, njen sin ce je uvesti uDzennet za pupcanu vrpcu. (Ahmed, 4/201, i 5/323)


12.Zatim od znakova lijepog zavrsetka je ugusiti se ili umreti pod rusevinama. Ebu Hureira prenosi da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem rekao: Sehida je pet vrsta: Onaj ko umre od kuge, stomacnih bolesti, ugusi se i onaj koji umre pod rusevinama.
(Tirmizi, 1063 i Muslim, 1915.)

 

Dzabir ibn Atik r.a kaze da je Allahov Poslanik,sallalahu alejhi ve sellem ,rekao: Sehida
osim onih koji poginu na Allahovom putu ima jos sedam vrsta: onaj ko umre od kuge, onaj ko se ugusi, ko umre od upale pluca, ko umre od stomacnih bolesti, onaj ko umre od opekotina, onaj ko umre pod rusevinama,i zena koja umre pri porodjaju. (Naravno ovo vazi pod uslovom da su bili muslimani).
(Ahmed, Abu Davud, Nisai, i Hakim koji ga ocjenjuje kao sahih a Zehebi se slaze sa njim). (Ahmed 5/446, Abu Davud,3111, Nisai 4/13-14, i Hakim, 1/352)

 

Pogotovo je lijepo svoj život završiti činjenjem dobrih djela. Poslanik s.a.v.s., je rekao:

من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة

„Onaj ko kaže nema drugog boga osim Allaha želeći time Allahovo zadovoljstvo i time okonča svoj život ući će u Džennet. Onaj ko udijeli sadaku i time okonča svoj život ući će u Džennet. Ahmed

Ovo su bili neki od znakova lijepog završetka koji ne garantuju nikome da će doista završiti kao džennetlija, nego samo upućuju na lijep završetak. A da li će neko biti džennetlija ili džehennemlija to samo Allah zna.

Normalno je da svako od nas želi da njegov ovodunjalučki život se okonča na najljepši način. Da umre sa osjećajem da je Allah zadovoljan sa njim. Svi mi želimo da uživamo u Džennetu i njegovim ljepotama, ako je to tako šta moramo učiniti da bi naš život završio dobrim.

Prva stvar koja je ujedno i najveća jeste da čovjek stalno bude u pokornosti i bogobojaznosti od Allaha. Zatim da čovjek iz dubine svoje duše moli Allaha u svojim dovama da ga Allah usmrti na imanu i takvaluku. Zatim da čovjek radi na popravljanju svoje vanjštine kao i svoje duše i da njegov nijjet bude ka tome usmjeren, jer onaj ko nešto traži njemu se i daje.

Poslušajmo nekoliko kazivanja o tome kako su ashabi drugovi Allahova Poslanika s.a.v.a., dočekivali smrt.

Jedan od ashaba zvani Ebu Derda' koji je bio izuzetno pobožan i bogobojazan kada mu se primakla smrt pitali su ga: „Šta želiš?“, odgovorio je: „Oprost moga Gospodara.“ A zatim se obratio prisutnima riječima: „Podstičite me na izgovor (talkina) La ilahe illellah Muhammedun resulullah“, a stalno je ponavljao šehadet sve dok nije ispustio svoju plemenitu dušu i napustio ovaj prolazni svijet.

Nekada vjernik osjeti kako mu se smrt primiče isto kao da dobije neki išaret. Tako je bilo i sa ashabom zvanim Ebu Sufjanom koji je u periodu dok je Omer el-Faruk bio halifa osjetio da mu se primakao edžel, pa je sam sebi iskopao kabur. Iza toga nije prošlo ni tri dana a smrt mu dođe kao da je između njih bio dogovoren susret. Kada je umirao pogleda svoju ženu i djecu te im reče: „Nemojte za mnom plakati, jer tako mi Allaha, od kako sam primio islam nisam učinio nikakav grijeh.“ Ne prođe malo vremena i ispusti svoju dušu.

Ashab zvani Ebu Ubejde ibn Džerrah je umro od kuge i dok je bio na samrti oporučivao je svojim borcima sljedeće: „Ja vam oporučujem sljedeće i ako se toga budete pridržavali stalno ćete biti na hajru i selametu: Klanjajte namaz, postite ramazan, dajite zekat i sadaku, obavljajte hadž i umru, jedni drugima pomažite, naredbe starješina vjerno izvršavajte i nemojte ih varati ni izdavati. Ne žudite za dunjalukom, jer, zaista, čovjek kada bi hiljadu godina živio, opet mora doći u ovaj položaj u kome vidite mene sada, i neka je na vas Allahov mir i milost.“ 

Iz svega navedenog smo vidjeli koliko je bitno svoj ovozemaljski život uskladiti sa principima islama kako bi naš završetak bio na imanu i islamu.

 

Uzvišenog Allaha molim da nas okoristi Svojom Knjigom, Kur'anom, i da nas učini od njegovih nosilaca!

Molim Ga, subhanehu ve te'ala, da nam oprosti naše grijehe i loša djela, da nam uveća naša dobra djela!

Molim Ga Uzvišenog da naša djela učini iskrenim samo radi Njega!

Molim Ga da nas učini iskrenim i istinskim sljedbenicima Njegova poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem!

Molim Ga Svevišnjeg da među nama ne ostavi nijednog grijeha a da nam ga ne oprosti, da pri nama ne ostavi nijedne brige a da je ne otkloni od nas, nijedne tegobe a da nam ne olakša i razgalicu da, da među nama ne ostavi nijedne sramote a da nam je ne prekrije, da ne ostavi među nama duga a da nam ne pomogne da ga vratimo, da ne ostavi među nama nijednog bolesnog a da ga ne izliječi, zalutalog a da ga ne uputi!

Molim Ga Uzvišenog da oprosti i smiluje se nama, našim roditeljima i svim vjernicima na Sudnjem danu!

Molim Allaha da učini najljepši dio našeg života njegov kraj, a najljepši dan onaj kada se susretnemo sa Allahom. Amin.Amin...Amin Ja Rabbi

http://www.youtube.com/watch?v=P4GsJnLQqk4

http://www.youtube.com/watch?v=fyBdMYXnoSU

http://www.youtube.com/watch?v=IX3kAxLWbW0&feature=player_embedded#!

http://www.youtube.com/watch?v=-0tikuSiGnk

 


09.03.2012.

Zašto Islam ne dozvoljava prisilu u vjeri ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 Zašto islam ne dozvoljava prisilu u vjeri ?


Onoga koga hoće - Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće - na pravi put izvodi. (El-En'am, 39.)

I riječi Uzvišenog: On u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome On hoće. (En-Nahl, 93.)

Niko ne može biti izvan Allahove volje: A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova neće! (Et-Tekwir, 29.)

 Također Uzvišeni kaže: Ti, doista, ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš, - Allah upućuje na pravi put onoga koga On hoće. (El-Kasas, 56.)

Nema prisile u vjeru, put ispravnosti se raspoznaje od zablude. Ko ne vjeruje u taguta, a vjeruje u Allaha, taj se jako prihvatio za najčvršću vezu kojoj nema prekidanja, a Allah sve čuje i zna. (Prijevod značenja El-Bekare, 256.)


Na početku ovog časnog ajeta nalazimo da Uzvišeni Allah spominje veoma važan princip koji proizilazi iz osnovnih karakteristika islama. Iz mnogih dokaza baziranih na temeljima islama, Kur'anu i Sunnetu, znamo da se ova vjera zasniva na jasnim, čvrstim i nepobitnim dokazima. Kaže Uzvišeni Allah: Zaista smo Mi poslali Naše poslanike sa jasnim dokazima. (Prijevod značenja El-Hadid, 25.) Dakle, jedna od osnovnih karakteristika ove vjere je jasnoća i nepobitnost dokaza koji potvrđuju njenu ispravnost i nenatrunjeno Božansko porijeklo. Upravo zbog ove činjenice islam u svom pozivanju ljudi u ispravno vjerovanje koristi metodu sile dokaza, a nikada dokaz sile.Savršenstvo islama –uputa ili zabluda

Poznati islamski učenjak Abdur-Rahman ibn Nasir es-Sa'di (1307.-1376. h.g.) u svom tefsiru, komentarišući ovaj ajet, kaže: "Ovo je dokaz savršenosti islamske vjere, jer zbog potpunosti njenih jasnih dokaza i zato što je to vjera razuma i nauke, vjera fitre (čiste ljudske prirode) i mudrosti, vjera dobra i poziva u njeg, vjera istine i upute, zbog svoje savršenosti i činjenice da je prihvataju čiste ljudske prirode, zbog svega ovoga nema potrebe za silom i prisilom da bude prihvaćena. To zato što je prisila potrebna u ono što je odbojno srcima i u suprotnosti je sa stvarnošću i istinom." (''Tefsirul-Kerim Rahman fi Tefsiri kelamil-Menan'')

 

Uzvišeni Allah upućuje na pravi put one koje On hoće. Svojom milošću ih čuva i zaštićuje, a isto tako Svojom pravednošću pusti u zabludu, ponizi i iskuša koga hoće, jer svi ljudi se nalaze, po Njegovoj volji, između Njegove milosti i Njegove pravednosti.

Uzvišeni Allah je Onaj koji upućuje u vjeru one Svoje robove koje On hoće, i čuva ih od zablude i udaljuje ih od zablude i griješenja i spašava ih od toga, i njegovih štetnih posljedica na ovom i budućem svijetu. Pa koga Allah takvim učini, to je Allahova milost i dobročinstvo na čemu treba biti zahvalan. Isto tako, Uzvišeni Allah pusti da neki Njegovi robovi zalutaju. On im uskrati Svoju pomoć i prepusti ih same sebi. Ostavi ih pristupačne šejtanu i ne uzima ih u zaštitu. Na taj način ih iskušava, a oni padaju u zabludu i griješenje.

Ne upucujemo mi na pravi put,nego Allah subhanehu ve te'ala


Postovani brate i sestro,koliko imamo samo primjera da je Allah Uzviseni uputio nas,dao nam uputu a nije mozda nase roditelje ili kontra,koliko nas kao  vijernika je djecu svoju odgajalo u Islamu,ucilo,nazor tijeralo ali Allah im dao nakon uputei zabludu pojedinima te da ih sejtan zavede i skrene sa pravog puta nakon upute.Nama je to naravno velika kusnja jer bi mi volili da su vijernici! koliko smo samo dali truda ali Allahovi robovi,Uzviseni  upucuje na pravi put koga i kad hoce a ostavlja u zabludi koga On hoce a mi mozemo samo biti sebeb-razlogom tome nasim lijepim ahalakom,nasim djelima,pa i mudrim pozivima im omiliti Islam a od prisile nema nista!

Uzecu za primjer nasu djecu!

Koliko smo se sami bili uzdigli da mi upucujemo nasu djecu pa nas Allah bas tu stavi na kusnju! Boli hm...'' Pa evo ti robe pa vidi da Ja upucujem na pravi put i skrecem sa pravog puta''

Koliko nase djece samo radi nas uspostavljaju i rade djela vijernika u kuci i glume nam vjernike...,klanjaju,slusaju ili uce Kur'an itd a cim predju kucni prag rade djela kafira ( pa pocine kufr i sirk,harame-pocnu drogu uzimati,alkohol i blud ciniti ) sejtan ih prokleti zaveo i skrenuo sa Allahovog puta jer je Allah i to odredio kao i sve prije 50.000 godine, prije stvaranja zemlje i nebesa sta ce sve biti te i  nasu sudbinu je odredio ( kad se roditi,kad umrijeti,koliko djece imati,kada udes imati,kada biti u vjeri a kada ce nekog od nas skrenuti na pravog puta itd....) .Pa kazem da djeca nekad rade djela vijenika samo da nama srca smire,samo da ne dobiju batine ili neku drugu kaznu a njihova srca zapecacena i ne boje se Allaha jer je Allah odredio da ce biti ili vjecno ili za neko vrijeme u zabludi!!! Molim Allaha da nas uputi i nase najmilije,da nas sacuva kunje koje necemo moci podnjeti i da nas preseli kao iskrene robove-amin

Robe Allahov,ma koliko se ti trudio i tjerao ili prisiljavao nekoga ( djecu,roditelje,zenu,muza,rodbinu... NE UPUCUJES TI NA PRAVI PUT,NEGO UZVISENI ALLAHA,kad On hoce i koga hoce )

Koliko nas ce raditi djela ili rade djela vijernika pa Allah dadne da skrenu sa pravog puta i presele-umru  kao kafiri (da nas Allah sacuva toga-amin ) a koliko ljudi zive i rade djela kafira ili su sami kafiri pa ce ih Allah uputiti na pravi put milosti svojom pa ce preseliti kao vijernici...zato Allahov robe pobrni se na sebi ,svojim djelima-ibadetu i  dovi , ustraj,moli Allaha da ucvrsti tvoje korake u Njegovoj vjeri,dovi-moli za svoje najmilije jer SAMO Allah upucuje opet kazem a ne ti,pa bilo ti drago ili ne, bices iskusan na najdrazem da to osijetis prvo u svojoj kuci ,pa kad bi ti glavom kroza  zid krenuo nista neces promijeniti sem cvrstog ubijedenja i oslonca na Allaha da te trenutno iskusao i da ce ti kusnju olaksati i nagraditi te,da ce to tvoje najmilije uputiti !  Dovi jer dova-molba je srz ibadeta (trazi samo od Allaha uputu tom i tom insanu...koje navedoh )

Pa osaburi i ustraj na pravom putu,znam da boli ali zar nije Uzvisnei obecao da ce nas iskusavati sa imetcima nasim,zenama nasim,djecom nasom,zivotima....paa!!! Sve je to ispit nas za onaj svijet , tebi kusnja a nekom zabluda a zato OSABURI i imaj cvrsto ubijedenje da ce Allah Uzviseni uputiti tvoje roditelje,nekom dijete ,nekom hanumu,a nekom nekog....

Zar nemamo primjer kod Ibrahima a.s. i njegog oca...Ibrahim je  dovio je za njega a jedan na uputi jedan u zabludi,zar nemamo primjer kod Faraona i Sare,zar nemamo primjer kod Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi we sellem i njegovog amidze ebu Leheb,zar nemamo primjer u ashabima i njihovim  porodicama da su jedni na istini bili a drugi u zabludi ...pa sta je reci danas za nas koji smo tek poceli prati kosulje dzehla nakon ukorijelog komunizma u kojem smo zivjeli! Koliko mi trebamo  voda da saperemo Dzehl i imana da imamo?Pa da skinemo kosulje dzehla i obucemo kosulje ciste Islama i imana...koliko samo treba da kusnje  prodjemo jer nezaboravi Allahov robe da nismo kartu za Dzennet rezervisali samo nasim VANJSKIM IZGLEDOM ( MashaAllah brada duga,skraceni brkovi i hlace,misvak u ruci ,niqabima itd...) Ne nije to viza za Dzennet robovi Uzvisenog!!! Dug je i trnovit put ka Dzennetu a Allah Uzviseni iskusava na cemu On hoce ,pa bilo nam drago ili ne!

Pa stisni zube na svakom udaru robe i mirno podnesi svaki pad,pa ustani sa Allahovom pomoci i milosti svaki put kad padnes i budi jaci,snazniji u imanu te Allahu se zahvali na svakom stanju i kusnji!!! Znam tesko je...tesko je vjeruj kada si Allahaov rob koji radi za Allahovu vjeru  i dan i noc a mozda sin ili kcerka uzimaju drogu,bludnice pa i neznas gdje su jer su te napustili a noci duge i bolne ALLAHU EKBER!!! Pa nedocekaj sabah da se pitas ''Pa sto meni Allahu ovo i ovo...?'' esagfirullah!!!!

Nego ne docekaj sabah sa sejtanom koji i tebe zavodi,nego se Allahu priblizi sto vise,nocnim namazom,dovama i osami se sa svojim Gopodarom... ja bas tad,ja bas tad necudi se !!! Bas tad kada mozda tvoje djete smrka drogu u tim satima,dovi i moli Gospodara za svoju i njegovu uputu,zikri-Allaha velicaj....

Kazem opet Allah upucuje na pravi put a mi ne,a mi mozemo samo metode Poslanika sallallahu alejhi we selleme upotrijebiti na najljepsi nacin sa Allahovom pomoci i milosti se nadati uspijehu...

To je pravda Uzvišenog Allaha. On posjeduje dalekosežnu mudrost i apsolutnu pravičnost. Dokaz da je Uzvišeni Allah Onaj koji izvodi na pravi put onoga koga hoće, a ostavlja u zabludi onoga koga hoće su Njegove riječi:

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ 

Onoga koga hoće - Allah ostavlja u zabludi, a onoga koga hoće - na pravi put izvodi. (El-En'am, 39.)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ  

I riječi Uzvišenog: On u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome On hoće. (En-Nahl, 93.)

إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ

Također Uzvišeni kaže: Ti, doista, ne možeš uputiti na pravi put onoga koga ti želiš da uputiš, - Allah upućuje na pravi put onoga koga On hoće. (El-Kasas, 56.)

Sve je to, dakle, od Uzvišenog Allaha. Ovo je od temelja akide ehli-s-sunneta nasuprot mu'tezilama koji kažu da su ljudska djela njima stvorena. Onoga ko slijedi pravi put Allah je uputio Svojom dobrotom i Svojom blagodati, a onoga ko slijedi zabludu Allah je ostavio u zabludi Svojom pravičnošću.

Svi ljudi se kreću Allahovom voljom između ove dvije stvari, između Allahove dobrote i Allahove pravičnosti.

Čovjek može biti vjernik, upućen ili nevjernik, u zabludi.

Vjernik je upućen da ide pravim putem zahvaljujući dobroti Uzvišenoga Allaha, Njegovom znanju, neograničenoj mudrosti, plemenitosti i blagodarnosti.

Onaj koji živi u zabludi okrenut je nevjerstvu i griješenju i to po pravičnosti i znanju Uzvišenog Allaha i Njegove neograničene mudrosti.

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Niko ne može biti izvan Allahove volje: A vi ne možete ništa htjeti ako to Allah, Gospodar svjetova neće! (Et-Tekwir, 29.)

Dešava se da čovjek, ponekad, sam krene pravim putem, uz Allahovu pomoć, a potom ga Uzvišeni Allah kazni zbog nekog grijeha ili nemara, pa ga ostavi u zabludi. Poslije toga mu stigne Allahova uputa. Katkada čovjek zaluta u totalnu zabludu, da nas Allah zaštiti od toga. Sve se odvija voljom Uzvišenog Allaha.

Allah je naredio stvorenjima da Mu budu pokorni. Zabranio je da mu budu neposlušni. Sve što se događa biva Njegovom odredbom i voljom. Čovjekova volja je pod kontrolom Allahove volje. On upućuje na pravi put onoga koga hoće, a ostavlja u zabludi onoga koga On hoće. Niko ne može učiniti ništa od onoga što Allah neće, jer niko ne može odbiti Njegovu odredbu i ništa ne može Njegovu presudu odgoditi, i niko Ga ne može nadvladati.

Svemoćni Allah je Uzvišen. Niko Mu ravan nije i ne može se suprotstaviti Njegovoj naredbi u Njegovoj presudi, Njegovoj moći stvaranja i Njegovoj vlasti. Niko Mu nije ravan ni u čemu od toga. Niko Mu nije ravan u Njegovim imenima i Njegovim svojstvima. On je Slavljeni i Uzvišeni!

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Niko nije kao On. (Eš-Šura, 11.)

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Uzvišeni kaže: Zato ne činite svjesno druge Allahu ravnim! (El-Bekare, 22.)

Kada Uzvišeni Allah odredi da nešto bude on to i izvrši (sprovede). Kada bi se sva stvorenja udružila da steknu neku korist koju Allah ne da, ili da spriječe štetu koju On odredi, ne bi imali načina da to učine.

Uzvišeni Allah kaže:

وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Ako te od Allaha neka nevolja pogodi - pa niko je osim Njega ne može otkloniti; a ako ti kakvo dobro podar, - pa, samo je On Svemoćni. (El-En'am, 17.)

Također, Uzvišeni kaže:

مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا

Milost koju Allah podari ljudima niko ne može, poslije Njega, dati. (Fatir, 2.)

ili kaže Uzvišeni:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ

I zaista On može, kada nešto hoće, samo za to rekne "Budi!" - i ono bude. (Ja-sin, 82.)

Kada Uzvišeni Allah donese neku presudu ta presuda je izvršna. Ona teče. Ništa je ne može odgoditi:

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

A Allah sudi! Niko ne može presudu Njegovu, odgoditi. (Er-Ra'd, 41.)

Kada Allah nešto hoće, Njegova volja je izvršna, ne može se pobiti. Ona je izvršna nad svim stvorenjima, s toga kaže Uzvišeni Allah:

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

A Allah čini šta hoće, ali većina ljudi ne zna. (Jusuf, 21.)

I na kraju kao jedan zaključak navešćemo sljedeće jako bitne stvari za vjernika i vjernicu da ih znaju što bi mi rekli “u po bjela dana I noći” a to je braćo moja, Uzvišeni Allah je nad svim. Niko Mu nije ravan ni u čemu. Niko i ništa Mu nije slično. Njegova odredba se ne može odbiti, Njegova presuda se ne može odgoditi. Niko Ga ne može nadvladati.

 

Kada imamo ovo u vidu moguće nam je da bar djelimično osjetimo nadnaravni, začuđujući i zadivljujući stil Kur'ana, što je ljudima još jedan dokaz više Božanskog porijekla ove Vječne knjige, a samim tim i odraz Božije milosti, mudrosti i veličine, kao i poziv u čvrsto prihvatanje njegovih tajnih poruka kroz sva vremena i prostore. Naime, spomenuli smo da je osnovna karakteristika islama jasnoća i nepobitnost dokaza sa kojima je došao, a iz toga proizilazi da upotreba sile u njegovom širenju odudara od ovog principa, pa samim tim nije u osnovi ni dozvoljena. Ali mi nalazimo da kur'anski govor stavlja na prvo mjesto, a samim tim ističe ovaj zaključak: "U vjeru nema prisile", dok ono što po običaju dolazi na početku kao uvod u zaključak, ili rezultat, spominje kasnije u cilju obrazloženja koje u ovom slučaju ima posebno jako značenje. Ovo potvrđuje i činjenica da je spomenut u obliku la nafijeh lil džins- potpuna kategorička negacija, tj. nema prisile u vjeru, u značenju: ne prisiljavajte nikoga na primanje islama i to uzmite i prihvatite kao opći princip i zakon. Treba imati u vidu i kontekst u kojem se pojavljuje ovaj ajet, a to je nama važna činjenica koja se ogleda u tome da poruke ovog ajeta dolaze nakon Ajetul-Kursije, koja je navjeći ajet Kura’na po svome značenju i porukama kako nas obavještava Resulullah, s.a.v.s. (Sununut-Tirmizi, poglavlje Fadailul-Kur’an) U njoj je od jasnih dokaza i neopobitnih činjenica spomenuto ono što čini čovjeka svjesnim ciljeva vjere i njenih vječnih poruka. U ovome vidimo i veliku mudrost Kur’ana uzvišenog koji se ne zadovoljava i ne svodi na obavještenje i izlaganje, već upućuje čovjeka ukazujući mu na najbolji put i rješenja, obrazlažući svoje principe i približavajući ih ljudskim shvatanjima. Kada ih čovjek kao takve shvati i prihvati, one postaju nerazdvojiv dio njega bez kojeg ne može živjeti i radije će se rastaviti od života nego napustiti ove odgojne i uzvišene poruke i zakone.

Islam bez prisile

Kada imamo ovo u vidu prirodno je da postavimo pitanje zašto islam ne dozvoljava prisilu u vjeru i to obrazlaže jasnoćom svojih dokaza? Kada znamo pouzdano uz nepobitne činjenice da je nešto ispravno zašto ne bismo nekoga i nasilu natjerali na to dobro, i zašto u osnovi to nije u islamu prihvaćeno? Zar roditelj nikada ne natjera svoje dijete da radi ispravno i u tome se ogleda samilost i želja za dobrom prema njemu? Sa vjerom je nešto drukčije. Allah, dž.š., hoće od ljudi djela iz uvjerenja, a ne prazna djela koja nisu zasnovana na čistom, čvrstom i ispravnom uvjerenju. Djelo kod Allaha, dž.š., nema vrijednosti, koliko god bilo lijepo i korisno, ako nije urađeno sa čistim nijjetom (namjerom) u ime Njega i sa iskrenim vjerovanjem. Islam dijeli ljude na tri vrste: mu’mine, kafire i munafike. Poznato je da su kafiri oni koji ne vjeruju i ne prihvataju principe islama. Gori od njih i opasniji za vjeru su oni koji javno ispoljavaju da su muslimani a potajno gaje kufr i niječu islam. Nije nam onda potrebno da od loših ljudi činimo gore (tj. od kafira munafika), jer i ako budu radili u skladu sa propisima islama, tako da bi ga zamrzili i prekinuli svaku nadu u budućnosti da ga iskreno prihvate. Ovdje je važno napomenuti da kur’anske riječi: “Nema prisile u vjeru”, znače da je prisiljavanje u vjeru zabranjeno i to jasno moramo odvojiti od onoga što čujemo kod nekih “nema prisile u vjeri.” Ovo su dva potpuno različita pojma. Po prvom, kur’anskom, se zabranjuje uvođenje nekoga u vjeru silom, a po drugom, proizvoljnom zabranjuje se prisiljavanje u vršenju vjerskih propisa, što je netačno. Kada čovjek primi islam, ili je od rođenja musliman, dužan je da se pridržava njegovih principa i izvršava vjerske propise. Tako nalazimo u hadisima Resulullaha, s.a.v.s.: “Naučite svoju djecu namazu u njihovoj sedmoj godini, a udrite ih zbog njega u desetoj.” (Sunenu Ebu Davud, hadis hasen) Jasno se vidi iz ovoga da prisila na izvršavanje vjerskih propisa postoji. Hadis: “Između čovjeka (muslimana) i kufra je ostavljanje namaza.” (Muslim) Tako Ebu Hanife kaže da takvog sleduje zatvor, a nakon toga smrtna kazna, ako se ne pokaje, dok drugi kažu da ga sleduje smrtna kazna, sa razlikom među njima da li se ona izvršava na osnovu njegovog kufra ili zbog počinjenog grijeha ostavljanja namaza. Ovdje je bitno spomenuti i hadis: “Ko promijeni svoju vjeru (islam i prihvati drugu), ubijte ga.” (Sahihul-Buhari, poglavlje Istitabetu murteddin)

 

Umjereni put


Onaj ko doborovoljno i bez prisile primi islam, ili je od rođenja musliman, pa nakon toga hoće da ga ostavi i primi drugo ubjeđenje, to mu se ne dozvoljava, makar se radilo o upotrebi sile u njegovom sprječavanju. To je zbog što je islam sušta istina i što je onaj koji ga je prihvatio preuzeo na sebe obavezu njegovog slijeđenja, te ostavljanje istog znači optužbu islama za neki “nedostatak” ili proglašavanje da je neka vjera bolja od njega, što nije istina. Samim ovim se nanosi šteta islamu. Ono što je najvažnije ovdje naglasiti jeste da je to prihvatanje i slijeđenje svih islamskih propisa dužnosti i obaveza i ono što nas čini muslimanima. Ne treba se uopće obazirati na riječi nemuslimana kojima žele muslimane baciti u zabludu u koju su sami pali. Oni žele prikazati svoje vjerovanje “tolerantnim i umjerenim” pa prebacuju muslimanima da su ovakvi propisi kruti i sprječavaju slobodu čovjekovog opredjeljenja. Nije se čuditi takvim njihovim izjavama, jer su oni još od prije iskrivili svoja vjerovanja i prilagodili ih svojim prohtjevima iskorištavajući vjeru i njene propise za lične interese, ugađajući ljudima, a zamjerajući se Gospodaru ljudi.

Nakon kufra, u koji su duboko zagazili, što god urade i kažu nije im posebno zamjeriti. A što se tiče “tolerancije” i drugih parola koje smo čuli još od prije, dovoljno nam je reći da mi slijedimo Božiju vjeru koja je u potpunosti ispravno prenesena do nas. U tom slučaju nema mjesta polemici. Mi ne žudimo za onima među muslimanima koji nastoje prilagoditi islamske stavove i propise kafirima, mijenjajući jasnu istinu. Zar misle da je ovakav objavljen od Allaha, pa ga treba dopuniti ili smatrati da je neprikladan, ovakav objavljen od Allaha, pa ga treba prilagoditi i dotjerati, ili žele kafire zadovoljiti u srdžbi Uzvišenog Stvoritelja, ili žele istinu sa neistinom pomiješati?

Umjereni put (vesatijje) nije nikada bio, niti će biti, put između istine i neistine: I ne zaodijevajte istinu neistinom, i ne skrivajte istinu, a svjesni ste je. (Prijevod značenja El-Bekare, 42.) Ko tako radi čini najveći fesad (nered) na Zemlji jer ljude odvraća od istine, jer hoće da put istine približi putu batila (neistine i kufra), a Allah,  dž.š., želi upravo suprotno. Pa kada se takvima kaže: ''Ne činite fesad (smutnju) na Zemlji'', oni odgovaraju: “Mi samo red uspostavljamo”, tj. hoćemo da izmirimo ljude, približavajući njihova vjerovanja i stavove. Allahov, dž.š., odgovor takvima je: Zaista su oni pravi smutljivci, ali oni to ne osjećaju. (Prijevod značenja El-Bekare, 11.-12.)

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=wjHYPdYfe6Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8WT0Lr555UY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fkkgH6I72kw&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=9i4xypVjp2w

http://www.youtube.com/watch?v=-0tikuSiGnk

http://www.youtube.com/watch?v=SwuqpSE5Z2g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=hPK5anqoasM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=8WT0Lr555UY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7gp-VnuU-C4&feature=related

 

08.03.2012.

Svi smo mi grijesnici-budite blagi jedni prama drugima !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Svi smo mi grijesnici-budite blagi jedni prama drugima !

 

Rekao je Poslanik, a.s.: "Svaki sin Ademov griješi, a najbolji su grješnici koji se kaju."

Allahova bezgranična milost i oprost su razlozi stvaranja čovjeka sa sklonošću ka grijehu. Kaže Poslanik, s.a.v.s., u hadisu kojeg prenosi Ahmed i Tirmizi: "Da vi ne činite grijehe, Allah bi vas uklonio i stvorio druge ljude koji bi griješili i od Njega oprost tražili."

Dakle, čovjek pored toga što može upasti u grijeh, može isto tako da traži oprost od svoga Gospodara, što Allah, dž.š., voli. Iz ova dva hadisa vidimo da niko u čitavom čovječanstvu nije potpun i da svakom može da se potkrade greška. Zbog toga musliman, iako vjeruje u Allaha, dž.š., i u Sudnji dan i, zbog svoje zaboravnosti ili trenutne slabosti imana, može počiniti grijeh, ali se njegov Islam ogleda baš u tome što se nakon počinjenog grijeha još brže vraća u pokornost Allahu, dž.š., kajući se i moleći za oprost.

Kaže Se'id ibn Musejjeb: "Nema plemenita, darežljiva ili učena čovjeka osim sa greškom, ali ne treba spominjati sramotu čovjeka čija je dobrota veća od sramote, jer je dobrota preča za spominjanje."

Na osnovu ovoga je ulema i izvukla zaključak da se alim ne smije odbaciti ili zanemariti zbog neke greške koju je počinio u svome idžtihadu tako da Imam Zehebi kaže: "Ako se kod nekog učenjaka vidi njegovo traženje istine sa...pronicljivošću, dobrotom, opreznošću i slijeđenjem sunneta, opraštamo mu njegovu grešku ne zaboravljajući njegove dobre osobine, ne odbacujući ga zbog mes'ele u kojoj je pogriješio. Međutim, isto tako ga ne slijedimo u toj greški i molimo oprost za njega."

Kaže Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao: "Ko god ima lijep položaj zbog svog znanja ili dobrote, pa mu se potkrade poneka greška, preko nje treba preći i on je nagrađen za nju (alim zbog idžtihada).

Nije dozvoljeno da se slijedi u toj greški, a pogotovo da se njegov ugled, iman i položaj ruši u u srcima muslimana. Da je svako ko pogriješi i poklizne se na putu istine odbacivan i ponižavan, tada ne bi bilo nauke niti znanja."

Iz ovih izjava vidimo da su i najveći učenjaci mogli da pogriješe, pa šta onda očekivati od prosječnog muslimana koji nije na tolikom stepenu znanja niti bogobojaznosti, i koji lahko može preći granice dozvoljenog zbog njihovog nepoznavanja, kako prema Allahu, dž.š., tako i prema svojoj braći.

Allah, dž.š., nas uči da u svakoj stvari u svemiru postoji određena doza dobra i zla, i da se korist ili šteta stvari određuje prema onome što preovladava u njima, pa kaže u Kur'anu: "Pitaju te o vinu i kocki. Reci: oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi." (Prijevod značenja-El-Bekare, 219.)

Zbog veličine štete koju sadrže u sebi vino i kocka, Islam na njih gleda negativno, iako sadrže u sebi određenu korist. Na osnovu ovog principa Islam gradi svoje stavove prema svemu u svemiru, pa i prema ljudima. Zbog toga Islam gleda negativno na kafira koji čini dobra djela, gradi puteve i bolnice, pomaže ljudima, ali u osnovi ne vjeruje u Allaha. Sva ta dobra djela su ništavna u odnosu na zlo koje se krije u njemu. A to je kufr u Allaha dž.š. S druge strane musliman može da učini grešku, ali ona ne smije biti razlogom za njegovo odbacivanje u potpunosti, zato što je dobro ono što preovladava kod njega. Naravno da postoje razlilke i stepen, u obje skupine, ali se mora znati da je i najgori musliman, koji svjedoči da nema boga osim Allaha, bolji od najboljeg nevjernika koji tu istu istinu niječe.

Ljudi se dijele po stepenima i nije isti musliman kod koga se njegovi grijesi mogu prebrojati na prste kao drugi koji svaki dan zapada u grijehe. Kod ovog stepenovanja mnogi zapadaju u jednu od dvije krajnosti, pa neki vide nekog dobrog čovjeka kao da je bez mahane i ne prihvataju ništa drugo, dok drugi gledaju istog čovjeka kroz grešku koju je počinio zaboravljajući svo njegovo dobro. Kod ovih ljudi postoje samo dvije boje, a to su crna i bijela, tako da oni zanemaruju očitu činjenicu da postoje i druge boje među Allahovom stvorenjima. Mi, kao pripadnici srednjeg ummeta, ne smijemo ići u krajnosti, nego trebamo sa mudrošću i u skladu sa propisima Uzvišenog Allaha svakoga staviti na njegovo mjesto prema onome što vidimo iz njegove vanjštine.

Odbacivanje čovjeka zbog jedne greške i zaborav svega dobrog koje je učinio, svakako je od ahlaka žena za koje je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao da će biti najbrojnije u Džehennemu. Kaže Poslanik, s.a.v.s.: "Pokazana mi je vatra pa sam vidio da su žene njeni najbrojniji stanovnici. Zato što niječu (ne vjeruju)." Pa rekoše: "Ne vjeruju u Allaha? Kaže Poslanik, s.a.v.s.: Ne, nego niječu muža i dobročinstvo. Kada bi joj čitavu vječnost činio dobročinstvo i samo jednom pogriješio prema njoj, rekla bi: "Nisam nikad dobra od tebe vidjela!" (Ibn Abbas, r.a., u oba Sahiha) U ovom hadisu se jasno vidi koja opasnost prijeti onome kod koga se nađe ova osobina tako da je ovaj hadis dosta za onoga koji pameti ima. Kada čovjek shvati da niko nije sačuvan od mogućnosti upadanja u grijeh, onda mu je daleko lakše da zauzme stav koji mu Islam preporučuje u slučaju da se neko ogriješi o njegovo pravo, a to je oprost i zaborav greške. Zajednički život mora dovesti i do uzajamnih grešaka, tako da se može i među vjernicima desiti nepravda i međusobno uskraćivanje prava.

Kaže Ibn Kesir: "Zaista je gospodin (sejjid) onaj čije se greške mogu prebrojati, a na ovom dunjaluku ništa nije potpuno niti savršeno."

Također Redž'a ibn Hajva, vezir Sulejmana ibn Abdulmelika koji mu je mudro ukazao da postavi Omera ibn Abdulaziza za halifu, kaže: "Onaj ko ne uzima za prijatelja osim onoga ko nema mahane, ima malo prijatelja! Onaj ko nije zadovoljan od svog prijatelja ni sa čime, osim sa lijepim postupanjem, uvijek će biti ljut! Onaj ko bude korio svoje prijatelje za svaku grešku, imaće mnogo neprijatelja!"

Ovim riječima je ciljao da nema onoga koji nikad ne pogriješi prema prijatelju i od koga samo dobro možeš očekivati.

Često i najbolji prijatelj pogriješi prema nama i učini nam nepravdu, ali ako smo iskreni vjernici, poslušaćemo riječi Imama Šafije koji savjetuje svoga učenika Junusa: "Ako dopre do tebe ono što ne voliš od tvog brata, nipošto ga ne napuštaj sa neprijateljstvom i presijecanjem veza, pa da budeš od onih koji uklanjaju svoju ubijeđenost (jekin) sumnjom, nego ga posjeti i obavijesti o onome što si čuo i nipošto mu ne spominji prenosioca, pa ako to porekne, reci mu: "Ti zaista uvijek istinu govoriš i dobro radiš" ne dodajući na to ništa.

Ako to prizna, pa mu nađeš bilo kakvo opravdanje, prihvati ga od njega. Ako mu ne nađeš opravdanje i teško ti je da ga opravdaš, tada neka to bude njegov grijeh prema tebi. U tom slučaju imaš izbor:

1. Da mu vratiš istom mjerom bez dodavanja.

2. Da mu oprostiš, a oprost je bliži bogobojaznosti i upotpunjuje plemenitost. Kao što kaže Allah, s.v.t.: "Nepravda se može uzvratiti istom mjerom, a onoga koji oprosti i izmiri se, Allah će nagraditi. On, uistinu, ne voli one koji nepravdu čine." (Prijevod značenja-Eš-Šu'ra, 40.)

Ne zaboravi ostala njegova dobra djela jer je to istinski zulum. Junuse, ako imaš prijatelja stegni ga dobro rukama, čuvaj ga, jer je naći prijatelja teško, a izgubiti ga je vrlo lahko."

Iz ovih riječi vidimo da nam je zabranjeno okrenuti leđa i napustiti prijatelja koji je pogriješio prema nama, zato što nam je Allah, dž.š., dao samo dva izbora među kojima nije spomenuto napuštanje.

Od najvećih razloga kidanja prijateljstva i bratskih veza jeste nemimet (prenošenje tuđih riječi sa ciljem sijanja smutnje), tako da čovjek ne može kontrolisati svoju dušu i koji nema šerijatskog znanja često, bez ikakve provjere, povjeruje glasinama koje je čuo i na osnovu te sumnje on briše svoje uvjerenje o prijatelju kojeg je dugo vremena sticao. Zbog toga Poslanik, a.s., u hadisu koji prenosi Huzejfa ibn Jeman, r.a., kaže: "U Džennet neće ući prenosilac tuđih riječi." (Mutefekun alejhi)

Allah, dž.š., nam naređuje da izbjegavamo takve ljude i kaže: "I ne slušaj klevetnika onoga koji tuđe riječi prenosi." (Prijevod značenja - El-Kalem, 11.)

Imam Šafija nas također upozorava: "Onaj ko prenese tuđe riječi tebi, i tvoje će drugome." Pravi mu'mini će se skloniti ovih sumnji i svoje će odnose graditi na potpomaganju i samilosti, jer su oni istinska braća. Upravo sa svojstvom samilosti ih opisuje Allah, dž.š.: "Muhammed je Allahov Poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom." (Prijevod značenja-El-Feth, 29.)

Nažalost, muslimani su u prošlosti često mijenjali ovaj ajet, tako da su bivali samilosni prema kafirima koji su znali kako da iskoriste taj naš "merhamet" u svoje svrhe, dok smo prema rođenoj braći bivali strogi ne opraštajući ni najmanju grešku. Samo ovaj ajet je dosta koštao Bošnjake. A šta se tek dešava sa narodom koji odbaci Kur'an u potpunosti?

Ukoliko se na grešku uzvrati greškom, tu nema samilosti, a mi imamo najbolji primjer u Poslaniku, s.a.v.s., koji je opraštao ono što bi mu ljudi nanijeli od nepravde. Od Abdullaha ibn Mes'uda, r.a., se prenosi u oba Sahiha da kaže: "Kao da gledam Poslanika, s.a.v.s., dok govori o jednom poslaniku. Njegov ga je narod toliko udarao da su ga raskrvarili, a on briše krv sa lica i govori: "Allahu, oprosti mom narodu, jer oni ne znaju." Ulema kaže da je ovdje Poslanik, s.a.v.s., ciljao na sebe.

Također Jusufa, a.s., njegova braća bacaju u rupu, prodaju ga karavani koja ga odvodi daleko od kuće, optužuju njegovog brata za krađu pa i pored toga on ih čak nije prekorio nego kaže: "Ja vas sad neću "koriti", reče," Allah će vam oprostiti. Od milostivih On je najmilostiviji." (Prijevod značenja - Jusuf, 92.)

Za sve šta se desilo između njega i njegove braće, za ono očito nasilje koje su mu nanijeli, on optužuje samo šejtana i kaže: "...nakon što je šejtan između mene i braće moje bio razdor posijao." (Prijevod značenja - Jusuf, 100.)

Ovo su poslanici koji su najbolje poznavali vjeru i koji su znali da oprostom više dobivaju nego kaznom. Svaki musliman mora dobro da razmisli o ovome ako mu šejtan donese makar i pomisao da okrene leđa svom bratu, jer da je to neko imao pravo, bio bi to Jusuf, a.s., u trenutku kada je imao moć i kada nije ovisio o svojoj braći.

Ovdje je značajno navesti i događaj koji se desio između Ebu Bekra, r.a., i njegovog rođaka Mistaha. Mistah je bio siromašni muhadžir tako da je Ebu Bekr uzeo na sebe da ga izdržava. U danima kada je Aiša, r.a., bila napadnuta poganim munafičkim jezicima i optužbom da je počinila zinaluk, nekolicina ispravnih muslimana je povjerovala glasinama, tako da su i oni postali saučesnici u ovoj velikoj potvori. Među njima je bio i Mistah. Kada je Allah, dž.š., u ajetima sure "En-Nur" očistio Aišu, r.a., od potvore, Ebu Bekr se zakleo tada da će ukinuti Mistahovu opskrbu, tj. da ga neće više izdržavati, a sve zbog njegove nezahvalnosti i što je na dobro uzvratio zlim. Tada Allah, dž.š., objavljuje ajet: "Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe i one koji su na Allahovom putu rodni kraj napustili. Neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja-En-Nur, 22.)

Istog trenutka je Es-Sidik, r.a., zamijenio prijašnje riječi: "Tako mi Allaha, od mene nikad više koristi neće imati", sa novim "Tako mi Allaha vraćam ono što je prije bilo i više mu to nikad neću uskratiti." Ovaj nagli preokret je uzrokovan oprostom Allaha dž.š., koji je bio Ebu Bekrova najveća želja, a naravno i želja svakog mu'mina. U ovom ajetu se vidi da je nagrada u skladu sa vrstom djela tj. ako mi oprostimo grešku koja je učinjena prema nama i Allah, dž.š., će oprostiti naše greške učinjene prema Njemu.

Nakon svega možda ostaje pitanje: "A šta da musliman radi sa srdžbom i mržnjom koje su u prirodi svakog čovjeka?" Naravno da je istina da svaka duša sadrži u sebi i mržnju a i srdžbu, i Islam ne želi da svojim propisima radi na zatiranju tih osjećaja u duši čovjeka jer bi to bilo nemoguće, a i neprirodno. Zbog toga Islam ove osjećaje kanališe u onom smjeru sa kojim je zadovoljan Allah, dž.š., tako da čovjek zbog ovih osjećaja može biti i nagrađen.

Osnovno pravilo jeste da vjernik voli ono što i Allah voli i mrzi ono što i Allah mrzi, tako da mržnja, srdžba i gnjev imaju polje u okviru Islama na kojem se mogu ispoljiti, a to polje je u njihovom okruženju protiv šejtana, kafira i munafika.

Ako musliman ne usmjeri ove osjećaje prema onome ko ih zaslužuje, nema sumnje da će ih usmjeriti prema onome ko to ne zaslužuje, a to su vjernici.

Aiša, r.a., kaže u hadisu koji bilježi Muslim: "Poslanik, s.a.v.s., nije nikoga u životu udario, ni ženu ni slugu, osim što se borio na Allahovom putu, i nije se nikada osvećivao radi sebe osim ako bi se povrijedile Allahove svetinje, pa bi se onda svetio radi Allaha, dž.š."

Naši interesi su mali, i ako se oni povrijede, svako osvećivanje zbog njih je beznačajno, dok je nagrada za ostavljanje osvete ogromna, a ona je Allahov oprost. Na drugoj strani, naša srca moraju težiti na očuvanju Allahovih interesa, i na putu osvete zbog njihovog kršenja moramo da poduzmemo sve što je u našoj moći.

Na kraju, moramo spoznati činjenicu da i najbolji prijatelj može pogriješiti prema nama, ali da ta greška ne smije biti uzrok za kidanje bratskih veza.

U tim slučajevima je oprost i zaborav učinjene greške draži Allahu, dž.š. Koji to nagrađuje oprostom naših prestupa učinjenih prema Njemu. Ako neko ima jak nagon za srdžbom, neka taj svoj osjećaj usmjeri onako kako će Allah biti zadovoljan, a to je prema šejtanu, kafirima i munaficima.U svakom slučaju najbolji uzor nam je Muhammed s.a.v.s., koji se nije nikad svetio zbog sebe, nego samo zbog povrede Allahovih svetinja. Neka mi budemo od onih koji će izgovarati ove riječi:

"Oni koji poslije njih dolaze-govore: "Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima, Gospodaru naš, Ti si zaista Dobar i Milostiv." (Prijevod značenja - El-Hašr, 10.)

http://www.youtube.com/watch?v=ebQI-Cq8-Y4

http://www.youtube.com/watch?v=9VPiaPtpt-Q

http://www.youtube.com/watch?v=CwBMamNF1Lk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3fUG7DbGKmY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=r7WDb1eSRKI

http://www.youtube.com/watch?v=J0YAZXKZQ_I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=-c_8TbosF9c&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LQ4FVpDcNV4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kkv_GrT8dxY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Pgjs6X-wXSQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=R13sOYftJaI&feature=related

 

07.03.2012.

8.Mart-Medjunarodni dan zena ili …dan Allahove kazne?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

8.Mart-Medjunarodni dan zena ili …dan Allahove kazne?

 

Međunarodni dan žena (skraćeno Dan žena) obilježava se 8.mart svake godine. Tog dana se slave ekonomska, politička i društvena dostignuća pripadnika ženskog spola. Prvi Dan žena je obilježen 28. veljače 1909. u SAD-u deklaracijom koju je donijela Socijalisticka partija Amerike. Između ostalih važnih povijesnih događaja, njime se obilježava i požar u tvornici Triangle Shirtwaist u New Yorku 1911. godine kada je poginulo preko 140 žena.

Sta ima ovo sa ISLAMOM ? Dali su zene u vrijeme Poslanika sallallahu alejhi we selleme slavile,dan zena ili dan majki ? Naravno da  nisu jer su imali dva bajrama el hamdu lillah a sve ostalo se krsi sa Kur’anom i Sunnetom i sto znaci da je bi’dat!

Poslanik, s.a.v.s., kazao je: "Allah vam je te dane zamjenio boljim od njih, ramazanskim i kurbanskim bajramom." (Nesai, Ahmed i Bejheki, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: El-iktida, 1/486, Fethul-bari, 2/442, Subulus-selam, 2/70 i Es-silsiletus-sahiha, 5/34)

Sejhul-islam, Ibn-Tejmijje, definise bid’at i kaze: “Bid’at je ono sto je u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i idzma’om (onim u cemu su se slozili) prethodnika ovog ummeta.”

Uzvišeni Allah kaže: “Ako vi budete uznevjerovali, - pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan nevjerovanjem za Svoje robove, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni...” (Ez-Zumer, 7)

Pojava fenimizma u zapadnom svijetu donijela je mnogo nesreće ženi. U Evropi, sve do početka 20. stoljeća, žena je bila drastično obespravljena. Ako je u predislamskom dobu žena bila tretirana kao ne-ljudsko biće ili kao životinja, u srednjem vijeku pa i u većem periodu novog vijeka ta gledišta nisu se bitno promijenila. Međutim, danas pred kraj 20. Stoljeća, žena, naročito u zapadnoevropskim zemljama, dobiva tolika prava da ta prava, ne samo da počinju ugrožavati, nego su duboko nagrizla njenu majčinsku (žensku) prirodu. Žena ,,se izborila’’ da bude u potpunosti ravnopravna s muškarcem, misleći da time dobija status koji joj uistinu pripada.


Budući da za nama nije daleko sistem u kojem je prevladavalo marksističko poimanje svijeta, u nastavku teksta vidjećemo kako je rješavano ,,žensko pitanje’’ u komunističkim zemljama. Mnogi komunistički prvaci smatrali su da se emancipacija žene može postići njenim ulaskom, potpuno ravnopravno s muškarcem, u politiku i društvene poslove. Kao rezultat toga mogli ste u Češkoj na drumu vidjeti žene koje voze teške teretne kamione, u nekim komunističkim zemljama žene su se spuštale u rudnike gdje su, rame uz rame, radile s muškarcima, a veoma teške poslove radile su i u fabrikama, zajedno s muškarcima, Žena je postala drugarica kojoj su se istovremeno i divili i ismijavali je. Istovremeno, njena djeca i porodica bili su zapostavljeni ili predati u ruke strane osobe, a djeca su bila lišena majčinske ljubavi i bliskosti. Relacije između nje i njenog muža malo-pomalo zahlađivale su, a nerijetko je igrala i ulogu ljubavnice nekog od nadređenih joj. To je ,,demokratija’’ koja se odnosi na jednakost polova u socijalizmu.


U kapitalizmu položaj žene bio je manje nalik položaju muškarca, žena je imala, unutar porodice, više tradicionalne privilegovanosti. Međutim, žena ponovno dovodi sebe u situaciju da bude zloupotrebljavana od strane muškaraca, to je, svakako, ponovo ovisilo o njenoj vezanosti za kuću i porodicu.

Što se tiče modernog demokratskog svijeta, manje-više svjedoci smo da se žena sama dobrovoljno dala na korištenje muškarcima, pa čak i ženama (lezbijstvo) bilo direktno ili indirektno posredstvom medija, televizije i Interneta.
Ukratko ćemo spomenuti najteže posljedice takvog odnosa na  cjelokupno društvo. Naime, žena je potpalila vatru, učinila da se zlo razmnožava velikom brzinom, dala poticaj muškarcu da bude njen saučesnik na tom putu ostavljajući, tako sve sveto što joj je Uzvišeni Allah, dž.š, dao u amanet. Kada su namnožile te sramotne slasti i uživanja, javila se želja za perverzijama iz kojih se rađaju monstrumi i čudovišta od ljudi.
Te perverzije i nastranosti danas su, više nego ikada, prisutne da ih je nemoguće zaustaviti. Zlo ulazi i na velika i na mala vrata. Ono kosi sve, i djecu i odrasle. Seksualno iskorištavanje djece doseglo je zabrinjavajuće razmjere.


Rani predbračni odnosi postali su normalna stvar u svim zapadnoevropskim zemljama. Statistika za period od 1980 do 1991. godine govori da je broj parova koji su odlučili živjeti zajedno nevjenčano u SAD porastao za 80 posto.

"Ko čini zlo biće prema njemu kažnjen, a ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, u Džennet će, u njemu će imati u obilju svega bez računa.’’(40,40)

Stvoritelj koji je stvorio čovjeka najbolje zna šta je za čovjeka dobro a šta loše. Ako je Uzvišeni Allah odredio da se žena više drži kuće i porodice, za to sigurno postoje jaki razlozi i velika mudrost.,,Ja zaista znam što vi ne znate’’, kaže Uzvišeni Allah. Žena u islamu nije ni viša ni niža od muškarca, ona je naprosto drugačija. Da je ista kao i muškarac, zar bi je Allah, dž.š, stvorio? Niti muškarac može bez žene a niti žena bez muškarca; oni su sudbonosno vezani jedno za drugo. Razlika između ova dva pola nije samo biološkog i anatomskog karaktera, razlike se u psihologiji, temperamentu, osjećanjima… Prema tim različitim osobinama date su im i različite dužnosti.

Prava zene u Islamu...


Islam ženu nije lišio posla izvan kuće, niti njenih društvenih aktivnosti. Ona na to ima pravo, u tome je naročito treba podržavati ako pokazuje sposobnosti za neke poslove i zvanja. Međutim, žena najprije mora izvršiti obaveze prema kući i porodici, dakle, mužu i djeci. Tek tada, uz obavezno muževo odobrenje, žena može da se uključi u poslove za koje je sposobna i kvalifikovana, ali, opet, u granicama dopuštenog sa stanovišta šerijata.

Zena muslimanka nije rob dunjaluka,firme i reklamiranja ,nego robinja Allahova koja zeli Allahovo zadovljstvo,Dzennet u pokornosti Njemu Uzvisenom i svom voljenom muzu i njenoj zlatnoj djeci!!! Nema ona stres da ustaje rano da bi djete ili djecu predala drugima citav dan na vaspitanje u obdanistima,da bi se satima sminkala i sredivala za koga? Ne kao zenam muslimanka za svoga samo muza,nego za sviju na ulici,za radne kolege,sefa itd jer ako nije polugola i ako nije prenasminkana nije u trendu a velika konkurencija hm..jeli to cini zene mimo Islama sretnom? Izgleda samo fasada a mnoge bi zeljele sjediti u kuci kao zene muslimanke sto dalje od stresa,udvaranja,sredivanja itd za druge,dodojalo vise a neda sejtan da se odlucis da budes jedna od muslimanki koja uziva u kuci svoga muza-dama da budes!!! Mislim nije nikad kasno ,pokaj se i odluci se da ispostujes Allahov zakon i da budes sretna i spasena na oba svijeta,bujrum !!!!


Činjenica je da je Uzvišeni Allah, dž.š, kroz kur’anske propise i tradiciju Svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, posebno zaštitio ženu od zloupotreba i nepravdi koje joj prijete od pokvarenih i nebogobojaznih muškaraca. Odgovornosti žene potpuno su iste odgovornostima muškarca kada je u pitanju vjerovanje, činjenje dobra i zla.

"Nijednom trudbeniku od vas trud njegov neću poništiti – ni muškarcu niti ženi - vi ste jedni od drugih.’’(3,195)

Islam je počastio ženu veličanstvenim počastima i dao joj sva šerijatska prava i izjednačio je sa muškarcem u ibadetima, obavezama, nagradi i kazni. Osnova u dokazima šerijatskih obaveza je izjednačavanje između oba spola, osim u nekim slučajevima za kojeje dokaz čineći to striktnim obavezama muškarca kao što je namjesništvo, predvođenje u namazu, džihad i slično tome od ibadeta koji priliče muškarcu i njegovoj prirodi.


Na osnovu predhodno spomenutog Šerijat je postavio pravila, principe i edebe ženi u njenom ponašanju sa drugima, kako bi se izbjegla smutnja i ostvarile vrijednosti, te kako bi se sačuvala od ružnih stvari i poroka. U nekoliko narednih redova spomenut ćemo neke šerijatske propise vezane za žene koji u sebi sadrže njenu počast i zaštitu njene časti. Iako će neprijatelji ove vjere ovo razumijeti i protumačiti strogim naredbama, zabranama i lišenja žene njenih "prava", njihova istinska suština spozna se prilikom temeljnog proučavanja i praktičnog primjenjivanja.

Boravak u kući Uzvišeni je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 33)

Rekao je Imam El-Kurtubi: "Značenje ovog ajeta je naredba za neophodnim boravakom u kući. Iako se u ovom ajetu Uzvišeni obraća ženama Poslanika, neka je na njega Allahov mir i spas, ajet obuhvata i druge žene sa svojim značenjem. Ajet nije izričit da se odnosi na sve žene, međutim, Šerijat je prepun dokaza koji naređuju ženi da boravi u kući i da je ne napušta osim u nuždi." (Tefsir El-Kurtubi, kod ajeta u suri Al-Ahzab,33)

 

Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: "O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 59)

 

Imam Ibn-Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao: "Uzvišeni naređuje svome Poslaniku da naredi ženama vjernika, te posebno svojim ženama i kćerkama, zbog njihovog ugleda – da spuste niza se njihove haljine, kako bi se raspoznale od džahilijetskih žena i od obilježja ropkinja, a džilbab je ogrtač preko marame." (Tefsir Ibn Kesir kod spomenutog ajeta) Prokomentirao je Ibn-Atije, Allah mu se smilovao, ovaj ajet: „U to vrijeme je bio običaj arapkinja, kako ropkinja tako i mnogih drugih žena, po pitanju značenja hidžaba, da otkrivaju lica, što je vodilo tome da su ih muškarci gledali i razmišljali o njima. Allah, subhanehu ve te 'ala, je naredio Svome, Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, da naredi ženama da spuste svoje džilbabe, kako bi se prekrile, te se tako raspoznale od drugih“ (El Muharer El-Vedžiz kod tefsira spomenutog ajeta).

Prije islama muškarci su ženu mogli slobodno uspoređivati i sa životinjom. Niko nije pazio na njene osjećaje i razmišljanja, ali dolaskom islama žena je postala cvijet u pustinji, postala je ona preko koje Allah, dželle šanuhu, odgaja generacije i ona koja je izvor suosjećanja i nježnosti za ljudsko biće.

Sestro, ti si krhka poput stakla, i Allah, dželle šanuhu, to zna i zato je tvoje mjesto toliko časno i visoko. Znamo da je Allah, subhanehu we te'ala, najbolji odgajatelj! Mnogi nemuslimani i nemuslimanke ne drže do svoje vjere i zato te gledaju sa podsmijehom ne znajući koliko su zagazili u rijeku grijeha i koliko čvrsto drže šejtana za ruku, ali tebe to, sestro, samo ojačava jer znaš da si odabranija od njih i uviđaš kolika je Allahova milost i da nema milostivijeg od Njega!

Draga sestro, na tebi je da samo shvatiš koliku ti je vrijednost Uzvišeni dao i što je na tvojim ramenima...Ti si uvijek ona koja se najbolje ponaša, ona koja je najbolja sestra, prijateljica, majka, supruga i ona kojoj je ispred svih Allah subhanehu we te'ala. Ti na sebi nosiš odgovornost odgoja djece, savjetuješ ljude i pozivaš na dobro, trpiš u ime Allahovo, služiš svome mužu i činiš dobro svojim roditeljima. Ti si cvijet koji miriše najljepšim mirisom jer ti je korijenje duboko u Allahovoj vjeri, a stabljika vinuta visoko u smjeru Dženneta. Na kraju, ti si, kao i uvijek, ona čiji je cilj samo Allahovo zadovoljstvo i ona koja pazi na svjetlo koje nosi u sebi!

Molim Allaha Uzvisenog da nas ucini iskrenim i jakim vjernicima sa kojima ce Allah biti zadovoljan ,da nas ucini jakim na ovom putu iskusenja,da nam olaksa dunjaluk i putovanje kroz njeg i da nas pomogne na putu do Dzenneta-amin


Zasto kazem ili dan Allahove kazne  je 8.Mart!  

Cestitanje nevjernicki praznika; je to Bid’at-novotarija u vjeri!

A sto je to Bid'at-novotarija sad?

Bid’at u arapskom jeziku znaci izum ili pronalazak kojem nije prethodilo nesto poput toga. Zato se kaze da je covjek izumio nesto, tj. pronasao je nesto sto nije bilo poznato.
Sejhul-islam, Ibn-Tejmijje, definise bid’at i kaze: “Bid’at je ono sto je u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i idzma’om (onim u cemu su se slozili) prethodnika ovog ummeta.”


Novotarija se moze podijeliti u dvije grupe:

Prvo: Novotarija u obicajima i one su u osnovi dozvoljene ukoliko ne postoji tekst Kur’ana ili sunneta koji to zabranjuje, kao sto je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio ustajanje pred vladarima na nacin kako su to u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, radili Perzijanci. Oni su ustajali pred vladarima, a zatim im se naklonili (ruku’ ucinili). To je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio jer ruku’ i sedzda pripadaju samo Allahu Uzvisenome. Medjutim, druge obicaje kod stranaca islam priznaje ukoliko se ne kose sa Serijatom. U dozvoljene stvari (koje se ne smatraju novotarijama u vjeri) u islamu spadaju i svi proizvodi (kompjuter, auto, avion, telefon...) koji nisu postojali u vrijeme Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, a za koje nema zabrane.


Drugo: Novotarija u vjeri, ona je zabranjena, a osnova u ibadetima je da musliman ne moze robovati Allahu, dzelle sanuhu, osim na nacin kako mu je Gospodar, subhanehu ve te’ala, naredio i kako je to dostavio Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, bez izmjene, iskretanja, dodavanja ili oduzimanja bilo cega u vjeri. Osnova toga su rijeci Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko unese nesto novo u ovu nasu stvar (vjeru) sto joj ne pripada, to je redd (to se odbacuje i ne pridaje mu se vaznost).” (Buhari i Muslim) I kaze Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: “Ko uradi nesto sto nema osnove u vjeri, to je redd.” (Muslim) Zato se u Serijatu bid’atom definise svaki novi nacin kojim se iskazuje robovanje Allahu, zazze ve dzelle, a koji nema osnove u Serijatu, odnosno nacin koji je u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i putem ispravnim prethodnika. Sejhul-islam, Ibn-Tejmijje, definise bid’at i kaze: “Bid’at je ono sto je u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i idzma’om (onim u cemu su se slozili) prethodnika ovog ummeta.” Bid’at koji nije u suprotnosti sa Kur’anom, sunnetom i idzma’om prethodnika ovog ummeta jeste bid’at u jezickom znacenju rijeci, kao sto kaze Ibn-Tejmijje, rahimehullah: “Ono sto se kosi sa tekstom (Kuranom, sunnetom i idzma’om) je bid’at i u tome su saglasni svi muslimani, a ono sto se ne kosi sa tekstovima ne ubraja se u bid’at.”


Prenosi se da je pravedni halifa Omer, radijallahu zanhu, rekao kada su se sakupili ashabi u Poslanikovom mesdzidu da klanjaju teravih-namaz u dzematu: “Divan li je ovaj bid’at.” Inace, oni su prije toga klanjali teravih-namaz pojedinacno i kada ih je vidio da klanjaju za jednim imamom rekao je te svoje poznate rijeci: “Divan li je ovaj bid’at.” - sto oznacava bid’at u jezickom smislu rijeci, jer on ima osnovu u Serijatu i to ne znaci uvodjenje neceg novog u vjeru, jer je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, uz ramazan klanjao teravih-namaz u dzematu sa ashabima, a zatim je prestao klanjati sa njima strahujuci da im Allah, dzelle sanuhu, ne naredi teravih-namaz kao farz. Zbog toga je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, prestao da klanja teravih-namaz kao imam, a ashabi su nastavili klanjati pojedinacno i tako sve do vremena pravednog halife Omera, radijallahu zanhu. To znaci da teravih-namaz nije postao bid’at, vec sunnet kojeg je praktikovao Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, a sto je Omer, radijallahu zanhu, ponovo uveo kako bi se klanjalo iza jednog imama kao sto su nekada klanjali iza Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem. Isti je slucaj i sa pisanjem i sakupljanjem hadisa sto ima osnove u Serijatu, jer je Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, naredjivao nekim svojim ashabima da pisu odredjene hadise. U vrijeme Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, je postojala bojazan od pisanja hadisa kako se njihov tekst ne bi pomijesao sa tekstom Kur’ana, a nakon smrti Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, nestalo je te bojazni, Kur’an je upotpunjen prije njegove smrti i muslimani nakon toga pocinju pisati hadis iz straha da se ne zaboravi. Da ih nagradi Allah, dzelle sanuhu, za njihova dobra djela i za njihovu brigu za Kur’anom i sunnetom, a jadni li su oni koji se izigravaju sa tim. Iz navedenog mozemo zakljuciti da nije u pravu onaj koji dijeli bid’at na dobri i losi, i koji kaze da postoje dobri bid’ati, jer je to u suprotnosti sa rijecima Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem: “Svaki bid’at je dalalet (zabluda).” Tumaceci ovaj hadis kaze El-Hafiz ibn Redzeb: “Rijeci Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem: “Svaki bid’at je dalalet (zabluda).” - spadaju u rijeci od kojih se ne moze nista oduzeti. To je poput rijeci: “Ko unese nesto novo u ovu nasu stvar (vjeru) sto joj ne pripada, to je redd (to se odbacuje i ne pridaje mu se vaznost).” - pa ko nesto unese novo u vjeru sto joj ne pripada to spada u dalalet. Islam je cist od toga, bilo da se to odnosi na pitanja uvjerenja, djela, rijeci koje covjek ispoljava ili krije u sebi. Svi oni koji govore da postoje dobri bid’ati nemaju dokaza za to osim rijeci Omera, radijallahu zanhu, po pitanju teravih-namaza, a sto smo prethodno objasnili.


Imamo 2 vrste Bida'ta a u prvu spadaju recimo ovi :


1. Bid’at koji je uveden kao osnovni dio ibadeta, tj. da se uvede ibadet koji nema osnove u Serijatu, poput nepropisanog namaza, nepropisanog posta, praznika koji nemaju osnove-(rozic 24.dez ili 7.jan.rodjene kako kazu Isa.a.s,dan drzavnosti,8.MART DAN ZENA subhnallah, valentinovo-dan zaljubljenih,  pa dana majki ili dan oceva,uskrsi ili anamo vaskrsi,ajvajtovica ,alidzum,nove godine,1.maj-praznik rada,hmmm itd.... i drugo.

Ako vi budete zadovoljni njima, Allah, sigurno, nije zadovoljan narodom nevjerničkim.
(At-Tawba, 96)

Ibn-Kajjim, Allah mu se smilovao, u knjizi “Ahkamu ehliz-zimme”, gdje kaže: “Čestitati na nečemu što je vezano za nevjerstvo haram je; takav je slučaj sa čestitanjem nevjernicima njihovih praznika ili njihovog posta i pri tome im reći: Sretan ti praznik ili čestitam ti ovaj praznik i sl. Čak i ako je ovaj koji čestita čist od nevjerstva, to se smatra istim haramom kao da čestita nevjerniku na klanjanju pred krstom. To je veći grijeh i mrže Allahu nego kada bi se čestitalo pijenje alkohola ili ubistvo čovjeka ili činjenje bluda i tome slično. Ima mnogo onih koji, ne vodeći računa o vjeri, čine takve stvari, i pri tome ne shvataju kako je ružno ono što čine.

Uzvišeni Allah kaže: “Ako vi budete uznevjerovali, - pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan nevjerovanjem za Svoje robove, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni...” (Ez-Zumer, 7)
Treba napomenuti da je čestitanje nevjerničkih praznika zabranjeno makar se radilo i o rodbini ili kolegama sa posla. Ako bi nam oni čestitali svoje praznike mi im ne treba da odgovaramo jer to nisu naši praznici i takvim praznicima nije zadovoljan Uzvišeni Allah. Ti su praznici ili izmišljeni ili imaju nekoga utemeljenja u njihovoj NEvjeri a kamoli kako tek nemaju u nasoj lijepoj vjeri Islamu i u zakonu Uzvisenog Allaha svt-serijata. Stavljeni su van važnosti kada je objavljen islam koji je preko Muhammeda, s.a.v.s., objavljen svim ljudima.
Allah, dž.š., kaže: “Onaj ko želi neku drugu vjeru pored islama neće mu primljena biti i on će gubitnik na budućem svijetu biti.”
(Ali Imran, 85)


Muslimanima je zabranjeno oponašati nevjernike, te im je zabranjeno tako slaviti u sličnim prilikama ili razmjenjivati darove, dijeliti slatkiše, priređivati gozbe ili uzimati u to vrijeme neradne dane, jer Vjerovjesnik, s.a.v.s., kaže: “Ko oponaša neki narod njemu i pripada.”
Ibn-Tejmijje, veliki islamski učenjak, u knjizi “Slijeđenje pravog puta u suprostavljanju nevjernicima” kaže: “Oponašati nevjernike u njihovim praznovanjima svakako za njih znači radost koja počiva na zabludi. To će ih sigurno navesti da pridobijaju slabiće.”
U komentaru riječi Uzvišenog Allaha: ...
"... i oni koje ne prisustvuju laži i nevaljalštini", Ibn-Abbas, Ebul-Alije, Ibn-Sirin, Ed-Dahhak, Rebia b. Enes i drugi, kažu: "To se odnosi na mušričke praznike." (Vidjeti: Tefsirul-Kur'anil-Azim, 3/341 i Ed-durrul-mensur, 5/148)

Poslanik, s.a.v.s., kazao je: "Allah vam je te dane zamjenio boljim od njih, ramazanskim i kurbanskim bajramom." (Nesai, Ahmed i Bejheki, sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: El-iktida, 1/486, Fethul-bari, 2/442, Subulus-selam, 2/70 i Es-silsiletus-sahiha, 5/34)
Omer b. el-Hattab je govorio: "Ne ulazite u njihove crkve za vrijeme njihovog praznovanja, jer se tada Allahova srdžba spušta na njih." (Abdur-Rezzak, 1/411 i Bejheki, 9/392 sa ispravnim lancem prenosialaca. Vidjeti: Ahkamu ehliz-zimme, 3/1246)

Poznata definicija Na drugom mjestu Ibn-Kajjim kaže: "Onoj ko čestita nevjernicima njihove praznike, ako se već uspije sačuvati nevjerstva, nije se uspio sačuvati očitog harama.
Učenjaci hanefijaske pravne škole, kao i drugi, smatraju strogo zabranjenim (haramom) uručiti poklon nevjerniku na dan njihovih praznovanja, dok za onoga koji to čini sa namjerom veličanja njihovih blagdana, Ebu-Hafs En-Nesefi, veli hanefijski pravnik, kaže: "Kada bi čovjek obožavao Allaha pedeset godina, potom poklonio nevjerniku jaje na dan njihovih praznovanja, želeći uveličati i obilježti taj dan, počinio bi nevjerstvo i njegova djela bi bila poništena. Kada bi, želeći obilježiti taj dan, kupio nešto što nije imao običaj ranije kupovati, počinio bi, također, nevjerstvo." (Vidjeti: Hašijetu Ibn-Abidin, 10/520-521), a Allah najbolje zna.
Allah s.w.t. kaže: I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je On učinio da sami sebe zaborave; to su pravi grješnici.(Al-Hašr, 19)

Paa hm.. dali se isplati i slaviti i cestiati bilo koji nevjernicki praznik koji nije dosao Kur'anom i Sunnetom dozvoljen za slavljenje i cestitanje??? Nemoj te da vas sejtan toliko zavodi,pa razmisli te sa koji vam sve strana prilazi svaki dan,sahat i sekunde.. ( pa bez obzira i kad saznas za ovo bice: ''hajd Bogati i moj babo je majki cvijece donosio,slavile nam majke 8.mart i sta ima ruzno u tome .pusti fanatike sta pricaju..nemoj 8 mart,nemoj rodjendan,nemoj novu godinu ah nemoj dan zaljubljeni itd..pa sta cemo onda slaviti i cestitati a sto ima ruzno u tome?'' Jah eto sejtan te odradi na rijecima,razmisljanjima,pa na djelima a sta ima ruzno u tome pitas se??? 

Pa ovaj svijet je samo igra i zabava a opet ste nesretni jer nemate cilja,a onaj je vijecan i tamo se uziva insaAllah! Ali ko ce hm? Pa nemoze se uzivati na oba svijeta vjeruj,jer da je ovdje Dzennet i tamo mozda bi to bilo monotono a to nije poenta!!! Treba se pridrazvati svakog upustva pa da nesto funkcionira! Kao naprimjer,kupis novi sokovnik a sto dijelova hm...pa sta da radis i neznas sta i gdje pase! Pa naravno u svakoj kutiji dodoje UPUSTVO!!!

Pa zar nije Allah poslao nam UPUSTVO-Knjigu Boziju Kur'an kako da zivimo,radimo,jedemo,zenimo se,udajemo,rastavljamo,slavimo,cuvamo grijeha i cemu cemo se nadati ako se budemo upute ili upustva cuvali i pazili ili pridrzavali!!!

Pokaj se i znaj nije nikad kasno,sve dok melek smrti nedodje po tvoju dusu a smrt je bliza nego kragna za vratom,svake sekunde moze pokucati ti dok spavas,dok si na poslu,dok slavis taj 8.mart hm,dok si negdje u haramu ili..ili..pa pozuri bujrum budi spasena i sretna jer Allahaova je najbolja uputa-uputa bez greske jer je On Savrsen i Uzvisen a svi mi pravimo greske a imamo tewbu-pokajanje!!!

Ispoljavanje vjere bez stida ili drugim riječima ponos Islama
Svaki vjernik treba da ispoljava vjeru dini-l-islam, javno i tajno, sa ponosom jer je on ubjedzen da je na haqq-u.


"O vjernici, ako neko od vas od svoje vjere otpadne - pa, Allah će sigurno umjesto njih dovesti ljude koje On voli i koji Njega vole, prema vjernicima ponizne, a prema nevjernicima ponosite; oni će se na Allahovu putu boriti i neće se ničijeg prijekora bojati. To je Allahov dar, koji On daje kome hoće - a Allah je neizmjerno dobar i zna sve."(Al-Maida, 54)
A ko govori ljepše od onoga koji poziva Allahu, koji dobra djela čini i koji govori: "Ja sam doista musliman!"(Al-Fussilat, 33)
"Istina je od Gospodara tvoga, pa zato nikako ne budi od onih koji sumnjaju."(Al-Baqara, 147)


http://www.youtube.com/watch?v=Ymkz2I9ErCw

http://www.youtube.com/watch?v=bdN0W7GEGvs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=4gnU77C09mM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=mIx0w9JX0LE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=XxCRVbcokHI

http://www.youtube.com/watch?v=SrR7arOUP5Y

06.03.2012.

Na sto te sestro poziva Sejtan a na sto Islam pa razmisli?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!Na sto te sestro poziva Sejtan a na sto Islam pa  razmisli?Ljudski život na ovom svijetu nije uzalud i bez smisla. On je dat u kontekstu višeg života, života koji dolikuje covjeku. To je život sa simbolom pobjede nad svim destruktivnim, život koji se razlikuje od animalnog. Moralni zakoni što ih je Kur'an proklamovao, covjekov život cine osmišljenim i dostojnim respekta. Socijalna strana covjeka bitan je faktor za ideal pravog života, a ispravnost pojedinca sudbinski je vezana za ispravnost zajednice.

Pod parolom blistave slobode i pozivom ka potpunoj jednakosti među polovima, zagovarači raspada moralnih vrijednosti, seksualne slobode i zapadne anarhije žele od tebe ako se predaš njihovoj podloj propagandi i njihovim zahtjevima da otkriješ svoje tijelo, da se miješaš sa muškarcima i da prkosiš naređenjima Uzvišenog Allaha – sljedeće:

1. Da budeš najopasnije sredstvo za širenje razvrata i glavni element uništavanja porodice, društva pa i cijele zajednice muslimana (ummeta), kao što je rekao jedan od istaknutih vođa: "Čaša i pjevačica će srušiti muhammedansku zajednicu više nego hiljadu topova! Zato ih navedite da se ludo odaju strastima!"

2. Da budeš poluga rušenja čednosti, čistote i svih ostalih islamsko – moralnih vrijednosti – kako bi naši neprijatelji zavladali našim prostorima i pljačkali naša dobra, jer je poznato da je lahko ovladati društvom koje je razjedinjeno i rascjepkano.

3. Da ti, koja si dragocijeni dragulj, budeš jeftina roba, pa da taj ološ i njihova gospoda trguju tvojim tijelom na današnjim pijacama robljem, te da im ti poslužiš kao ponižavajuća propaganda kojom privlače mušterije i da tvojim golim ili polugolim slikama uljepšavaju svoje raznorazne reklame.

4. Da budeš lahak plijen i sladak i ukusan zalogaj razjarenim vukovima koji izgaraju od želje da unište tvoju čednost i oskrnave tvoju čast.

5. Da budeš lijepa lutka s kojom će se oni sa nezasitim strastima poigravati kako god oni hoće, u koje god vrijeme hoće i po cijeni koju god oni hoće! Pa kada te se zasite – što će se sigurno brzo desiti – sa poniženjem će te odbaciti, da bi se poigrali sa drugom lutkom. I kada zađeš u godine, pa uvehne tvoja ljepota – što će se sigurno desiti – bit ćeš ostavljena i zaboravljena, bez muža koji bi ti pravio društvo, bez djece koja bi te pazila i bez unučadi koja bi se s tobom igrala.

Zato se čuvaj, sestro, takvog tragičnog završetka i toga mračnog tunela, u koji nije dospjela nijedna djevojka ili žena, a da nije zalutala i pohitala da izvrši samoubistvo, kao što je to prije izvjesnog broja godina uradila Dalila, francuska pjevačica koja je dostigla vrhunac navodne umjetničke slave. Prije nje samoubistvo je izvršila i Merlin Monro, najpoznatija, najljepša i najizazovnija glumica Holivuda! Prije nego što je skončala svoj život, ona je napisala u svom oproštajnom pismu: "Ja sam najnesrećnija žena na Zemlji, jer nisam mogla biti mati! Častan porodični život smatram vrijednijim od svega drugog, jer se ženina stvarna sreća krije upravo u tom čistom životu…" Na kraju pisma ona poručuje: "Angažman bilo koje žene u filmu čini je jeftinom i bezvrijednom robom, bez obzira na to koliko lažne slave i ugleda stekla! Savjetujem svim djevojkama da se nebave glumom, kako ne bi skončale poput mene."

To su samo dva od stotina gorkih primjera i iskustava kroz koje su prošle te poznate žene koje su imale sve ono o čemu ti sanjaš i u snu i na javi. Međutim, uprkos tome velikom bogatstvu, slavi i opčinjenosti miliona ljudi njima, one su sve više bile nesretne, kao rezultat zastranjivanja od prave ljudske prirode i udaljavanja od Božije staze. Zato, sestro, uzmi pouku iz toga, jer, kao što se kaže: Sretan je onaj ko uzme pouku od drugog. Još jednom te upozoravamo da ne padneš u to strašno šejtansko leglo i savjetujemo te da budeš bogobojazna i da se pripremiš za susret sa Allahom prije nego što te zadesi Njegova strašna kazna.

Šta mi hoćemo od tebe?

Mi pozivamo islamu, pozivamo istini, dobru, uputi i svjetlu. Mi od tebe ne tražimo nikakvu materijalnu korist, nego mi – iz milosti i saosjećanja sa tobom, te iz želje da te spasimo od raznoraznih poniženja i patnji – iz dubine naših srca želimo:

1. Da budeš dobra vjernica, da istinski činiš ibadet svome Gospodaru, da izvršavaš Njegove naredbe i kloniš se Njegovih zabrana, da budeš čestita i poštena, da imadneš uzoran život i lijepo ponašanje i da budeš što dalje od onoga što je sumnjivo i od bestidnih, nemoralnih i razvratnih mjesta.

2. Da budeš neovisna ličnost, da imaš snažnu volju, da se oslobodiš od pritisaka pokvarenog načina života, da se oslobodiš slijeđenja nevjernica, da se oslobodiš obmana i varki lažnog ugleda i sreće i da se podržavaš principa svoje prirodne vjer, pogotovo hidžaba. Ovo je zgodna prilika da ti pojasnimo da hidžab nije samo komotna odjeća koja pokriva tvoje draži, nego je on simbol mnogih Allahovih propisa koji ženi muslimanki daju posebne odlike i čine je dobrim i korisnim članom islamskog duštva, u kojem nema nevolja poput raskalašenosti, golotinje i miješanja sa muškarcima…

Nema nikakve sumnje da su upravo te nevolje uzrok problema ove slijepe materijalističke civilizacije i uzrok porastu broja zločina, silovanja, nastranosti i strašnih polnih bolesti, od kojih "SIDA" sigurno neće biti zadnja. Još gore od toga jeste to što su te nevolje uzrok prokletstvu, sramoti i propasti na ahiretu – da nas Allah subhanehu ve te'ala sačuva od takvog završetka.

3. Da svojim roditeljima činiš dobro, da nastojiš izvršiti svoje obaveze prema njima i ispuniti njihove zahtjeve, da budeš odana svome mužu, da nastojiš pridobiti njegovu ljubav i da mu budeš pokorna, da učestvuješ u njegovoj i radosti i tuzi, da činiš ono što će ga smiriti, rashladiti i odmoriti, da se samo njemu uljepšavaš i da iznalaziš razne načine da bude zadovoljan sa tobom, kako ne bi obraćao pažnju ni na jednu drugu ženu i kako ne bi razmišljao o onome što je haram.

4. Da bueš dostojanstvena i časna, da budeš obrazovana i da znaš sve ono što će ti koristiti za vjeru i život, pa čak i da druge podučavaš i da žrtvuješ sve što je potrbno na putu promicanja svoje vjere.

5. Da rađaš junake i uspješno odgajaš nove generacije i da učestvuješ u izgradnji civilizacije na visokim moralnim i čvrstim materijalnim temeljima.

I na kraju: Uzvišeni Allah te počastio dajući ti razum i darovao ti je mogućnost izbora, pa izaberi:

-Ili ćeš se prikloniti taboru naših neprijatelja koji putem onih koji rade za njih uljepšavaju nastranost i pokvarenost – kako bi te lakše ulovili. U tom slučaju gubitnik nećeš biti samo ti, nego i cijeli naš ummet i nećeš izgubiti samo ovaj svijet negi i ahiret, što je tek pravi gubitak!

- Ili ćeš se sa punom sviješću prikloniti našem islamskom identitetu i ponositi se principima naše prirodne vjere i pridržavati se svih tih principa, čime ćeš obezbijediti sebi sretan i lijep život i spasiti samu sebe od nesreće na ovom svijetu i ponižavajuće kazne na ahiretu.

Komentar 26. ajeta sure El-E'araf)

Allah Uzvišeni u Kur'anu casnom je rekao:

„ O sinovi Ademovi, dali smo vam odjecu koja ce pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeca cestitosti; to je ono najbolje. – To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili.“

Ljudski život na ovom svijetu nije uzalud i bez smisla. On je dat u kontekstu višeg života, života koji dolikuje covjeku. To je život sa simbolom pobjede nad svim destruktivnim, život koji se razlikuje od animalnog. Moralni zakoni što ih je Kur'an proklamovao, covjekov život cine osmišljenim i dostojnim respekta. Socijalna strana covjeka bitan je faktor za ideal pravog života, a ispravnost pojedinca sudbinski je vezana za ispravnost zajednice. Stoga Allah, subhanehu ve te'ala, Kur'anom uspostavlja pravila ponašanja koja su optimalno rješenje za osmišljen život na Zemlji.
Ciniti dobro a suprotstavljti se zlu, jedan je od najviših principa islamskog ucenja. On se odnosi na svaku poru ljudskog života: porodicu, susjedstvo i širu društvenu zajednicu. Cijelim tim kodeksom provejava osnovna kur'anska intencija – da dobro može trijumfovati nad zlom, samo ako se covjek zalaže za te principe i živi u skladu s njima. Na taj nacin on ostvaruje dimenziju ovosvjetskog života koja ga razlikuje od animalnog, s kojim se uklapa u harmoniju zakona koji vladaju u kosmosu.

Uspostavljanje moralne zajednice

U cilju uspostavljanja moralne zajednice Kur'an, pored ostalog, spominje i odjevanje kao jedan od bitnih faktora za sklad i funkcionisanje zajednice. Shodno covjekovoj prirodi Uzvišeni Tvorac propisao je norme ponašanja, medu njima i odijevanje, koje ga upucuju na krepostan život i distanciraju od svih oblika nastranosti i griješenja, ucinivši ga uz to namjesnikom na Zemlji i podredivši mu na njoj sve potrebno za život, Uzvišeni mu je time iskazao pocast i visoki stepen milosti. Stoga, suprotstavljanje Njegovoj volji, covjeka vodi u zabludu i grijeh koji, u konacnici, rezultira njegovom propašcu i na ovom i na buducem svijetu.
Navedenim ajetom sure El-E'araf, Svevišnji traži od muslimana da paze na svoj izgled, da budu propisno odjeveni, da cuvaju svoje dostojanstvo i da uživaju u odjeci i ukrasima koje im je On stavio na raspolaganje. Tim ajetom ljudima je objašnjena svrha propisa o odjeci koja se ogleda u: pokrivanju tijela (el-'avre) i uljepšavanju licnog izgleda. Uz ovaj ajet, u istoj suri s istovjetnim nacinom obracanja, Uzvišeni zapocinje još dva ajeta sinovima Ademovim (ljudima uopce), u kojima ih upozorava na golotinju i zapuštanje izgleda kao znakove povodenja za šejtanom:
„O, sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjecu njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo ucinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju.“
O, sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hocete da namaz obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju.“


Odjeca cestitosti

U predmetnom ajetu Allah, dželle šanuhu, spominje odjecu cestititosti, (libasut-takva) naglašavajuci da je to, ono najbolje, kao što za opskrbu potrebnu za hadždž kaže: Za put se opskrbite, a najbolja opskrba je bogobojaznost (fe inne hajrez-zadit-takva)! Osjecaj bogobojaznosti je vjerniku osnovni pokretac na putu cinjenja dobrih djela koja ce mu biti opskrba za drugi svijet. Odjeca bogobojaznosti je ogledalo covjekove duše i njegovog sveukupnog stanja.
Odjevni predmet od materijala pokriva sram covjeka i krasi njegovo fizicko tijelo; na taj nacin on pridonosi da covjek izgleda skromno i ugodno. To je vanjska strana covjeka. Medutim, izrazito je važna haljina poniznosti koja ukrašava njegovo unutarnje bice i oplemenjuje ga duhovno i moralno. Haljina unutarnje poniznosti satkana je od konca straha pred Allahom, dž.š., i najfinijeg smisla skromnosti i poniznosti. Važnost ove unutarnje haljine se može vidjeti u tome da je vanjska, materijalna haljina iskrojena prema njezinom modelu. Ponizan covjek ce se oblaciti trijezno i pristojno.
Odjecu bogobojaznosti (libasut-takva) komentatori Kur'ana razlicito razumijevaju. Ikrime kaže: „To je ono cime ce biti obuceni bogobojazni na Sudnjem danu, dok neki pod ovom kur'anskom sintagmom podrazumijevaju iman, dobra djela, ili lijep izgled lica.“

Odjeca cestitosti pokriva slabosti srca i ukrašava ga, kao što vanjska odjeca, pokriva slabosti tijela i ukrašava ga. Obje su nužne i uzajamno se dopunjuju i potpomažu. Stoga nas naš Gospodar, dželle šanuhu, podsjeca na Svoju milost prema Ademovoj djeci, koja Ga je potaknula da im dadne haljine i nakit. Ljudi su jedina bica kojima je propisana odjeca kojom oni pokrivaju svoja tijela i zbog toga oni treba da budu zahvalni svome Stvoritelju.
Hazreti Alija je otišao u ducan i kupio košulju koju je platio tri dirhema. Obukao ju je i ona mu je pokrivala sve do šaka i clanaka. Tom prilikom je izgovorio: „Hvala Allahu, Koji me opskrbio ukrasom kojim se mogu uljepšati medu ljudima i pokriti svoj sramotni dio.“ Neko ga je upitao: „Jesili li to cuo od Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, ili to ti kažeš?“ On odgovori: „Cuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako prilikom oblacenja izgovara: Hvala Allahu koji me opskrbio ukrasom kojim se mogu uljepšati medu ljudima i pokriti svoj sramotni dio.“

Pokrivanje tijela znak je stida

Norma kojom se reguliše islamski nacin odijevanja, uz ostalo, u funkciji je suzbijanja strasti koja se može javiti u pogrešno vrijeme i na pogrešnom mjestu. To je, ustvari, efikasna preventivna mjera protiv zloupotrebe covjekovog prirodnog nagona koji je u biti milost Njegova, ukoliko se upotrijebi na vjerom dozvoljen nacin. Spolni nagon, kao blagodat i užitak, ima svoju višu funkciju u životu covjeka. Covjek njime osigurava produženje vrste na zemlji. Zato stidna mjesta muškarca i žene, sama po sebi, nisu zlo, ali njihova upotreba suprotna Allahovim, dž.š., zakonima rada zlo. Stoga, ko porice obligatnost pokrivanja stidnih mjesta i uljepšavanje izgleda, skrenuo je s puta islama na put šejtana prokletnika.
Da bi se iskrene vjernice na javnim mjestima razlikovale od lahkomislenih žena, Allah, dželle šanuhu, im je propisao odjecu koja ce pokrivati njihova tijela i tako onemoguciti tude muškarce od neprilicnog miješanja i udvaranja. Propisom odijevanja Uzvešeni nije ogranicio slobodu žene, nego ju je zaštitio od eventualnih neugodnosti koje joj se mogu desiti ukoliko je nepristojno odjevena, kao što se navodi u Kur'ani-kerimu:
„O, Vjerovjesnice, reci ženama svojim, i kcerkama svojim i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ce se najlakše prepoznati pa nece napastovane biti.“
Propisno odjevena muslimanka bit ce u društvu prepoznatljiva kao plemenita i cista osoba koja drži do svoje cednosti, morala i poštenja, a ne kao ona cije je tijelo obnaženo i koja kod pokvarenih ljudi pobuduje pogrešna ocekivanja i grešne misli. Njena odjeca bit ce ujedno barijera nemoralnim i besposlicarima koji bi je rado zavodili i uznemiravali.

Šta se smatra avretom za muškarca i ženu?

Vecina ucenjaka smatra da je stidni dio tijela (avret) za muškarca predio od pupka do koljena, dok pojedini imami kao npr. Ibn Hazm i neke hanefije i malikije, misle da bedra ne spadaju u avret. Avret žene, u odnosu na tudeg muškarca, je cijelo njeno tijelo, osim lica i šaka, shodno hadisu u kojem se Alejhisselam obratio svojoj svastici Esmi, nakon što je ušla kod njega u prozirnoj odjeci: „O Esma, kada žena dobije prvu menstruaciju, (to jeste kad postane punoljetna) nije dozvoljeno da se na njenom tijelu vidi išta osim ovoga i ovoga (i on pokaza na svoje lice i šake).“ Dakle, i muškarcima i ženama dozvoljeno je vidjeti na tijelu, i muškarca i žene, one dijelove koji se ne smatraju avretom, s tim što to gledanje, kao što smo ranije istakli, ne smije biti požudno.
U citiranom ajetu stoji: I neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje. Ukras žene je sve ono što je cini ljepšom i privlacnijom, svejedno da li se radi o tjelesnim ljepotama, kao što su lice, kosa i fizicka grada tijela, ili odjeci, nakitu, šminki i sl.
Medu islamskim ucenjacima nije usaglašen stav o pitanju razumijevanja rijeci iz dijela ajeta osim onoga što je ionako spoljašnje, odnosno sve što se ubraja u ženinu vanjštinu koju je dopušteno vidjeti. Po vecini, to su njeno lice, surma, šake i prstenje. Taj stav zastupaju Ibn Abbas, Enes, Seid bin Džubejr, Ata', Evzai' i dr. Hazreti Aiša, Katade i još neki tome pridodaju i narukvice. Kasniji mufessiri kao što su Taberi, Kurtubi, Zamahšeri Razi i drugi takode podržavaju taj stav.
Poslije podsjecanja na prijestup naših roditelja, Allah, subhanehu ve teala, istice svoju blagodat prema „sinovima Ademovim“ u vidu odredivanja odjece i pokrivanja tijela s ciljem zaštite njihove ljudskosti kako se ne bi sunovratili na stepen životinje: da bi se oni opametili.

„Otuda musliman vidi vezu izmedu velikog napada i kampanje usmjerene protiv stida i morala i otvorenog propagiranja tjelesnog razgolicavanja, uime ljepote, civilizacije i ljubavi, s jedne strane, i ciononistickog plana, rušenja njihovog ljudskog dostojanstva i brze destrukcije kako bi se utro put njihovom porobljavanju od strane cionisticke vlasti. (...) Ljudski ukras i ljepota je u pokrivanju, a životinjski ukras i ljepota je u razgolicenosti. Ali ljudi (bica u ljudskim likovima) u ovom vremenu vracaju se nazad u džahilijjetsko doba koje ih opet vraca u svijet životinja, pa se ne prisjecaju Allahove, dž.š., blagodati prema njima, koja štiti njihovo ljudsko dostojanstvo i dignitet.“

Šta se krije iza takozvane emancipacije žene?

U svjetlu intenzivne kampanje protiv morala i stida treba posmatrati zabludjelost i otudenost savremenog covjeka od izvorne božanske objave. U eri seksualnih sloboda i razvrata, posebno se namece problem tzv. emancipacije žene. Cari kojima je obdarena, nakit i koketni odnos spram sredine cine je ekscentricnom. Emancipacija za koju se izborila omogucila joj je prodor u sve pore ljudskog življenja. Na putu borbe za svoj „realni i ravnopravni tretman“ žena je imala veliki broj pristalica. Organizatori modnih revija, glamuroznih izbora za miss, filmskih i muzickih festivala, zatim pisani i elektronski mediji, mogucnost zaposlenja na skoro svim radnim mjestima, omogucili su joj neslavni izlazak na pozornicu života.
Ona je postala žrtvom teorije da „život treba živjeti po nalozima duše“. Zagovornici takvih stavova isforsirali su njenu razgolicenost u kojoj su prepoznali uspjeh za nju i izlazak iz okova konvencionalne sredine. U svemu tome oni nisu zaboravili ni svoje interese. Uz njih i oni su uhvaceni u životni vrtlog koji ih nemilosrdno kovitla. Rezultat takvog iskoraka u njenu „ravnopravnost“ jeste: ugroženost porodice, enormno veliki procenat razvoda brakova, reduciranje potomstva, vanbracni odnosi, raširenost prostitucije, bispolni brak, seksualne nastranosti, zarazne bolesti i još mnogo toga. Sida, koju su nazvali, „kugom modernog doba“, direktni je produkt takvog, razvratnog nacina života. Ta opaka, i zasad neizlijeciva bolest, svakodnevno ubija hiljade ljudi širom svijeta. „Zaista je cudno da oni koji se pozivaju na kršcansku religiju u svijet izvoze razgolicenost i obnaženost tijela, kršenje onoga što je zabranjeno, nudizam, pornografiju, vulgarnost, seksualne perverzije svake vrste... Ja mislim da historija covjecanstva nije vidjela gori razvrat od onoga koji danas šire takvi ljudi.“

Indikativna je izjava jedne poznate glumice koja je, bez imalo ustrucavanja, izašla gola pred novinare kako bi dala intervju. Upitana: „Osjeca li nelagodu zbog takvog izgleda“, odgovorila je: „Zar se treba stidjeti onoga s cim nas je priroda obdarila. Da svoja stidna mjesta trebamo skrivati priroda bi se pobrinula da ona obrastu perjem ili dlakom.“ Nažalost ta izoblicena svijest zadobija sve veci broj pristalica, tako da je savremeni covjek sve bliži stepenu animalnog nacina života.

Muslimanka i njena emancipacija

Nažalost, talas modernog džahilijjeta dobrano je zapljusnuo i muslimanska društva. Ponukana borbom za licnu emancipaciju i naša muslimanka je direktni sudionik tih životnih bura koje nimalo ne slute na dobro. Direktni dodir sa Zapadom i zapleteni društveni život, koji je u mnogim elementima unazadio muslimane, donio je promjene i na planu moralne anarhije. Naš istaknuti intelektualac Mustafa Busuladžic (1914-1945), rahmetullahi alejh, još prije pedeset godina ukazivao je na taj problem. Tako je u svom clanku „Kult golotinje“ izmedu ostalog rekao: „Muslimanka se pocela odavati prostituciji. Zaredala su brakolomstva, pobacaji, cedomorstva i poroci koji nužno proisticu otuda. Ovome nisu iskljucivo krivi slabi gospodarski uvjeti života našeg poslijeratnog covjeka, nego i drugi momenti. Mi cemo ih odmah navesti. Val opce seksualne pokvarenosti i tjelesne golotinje, nošen mahnitanjem feministickog pokreta koji se razmahao u europskim zemljama težeci da umjetno premosti nikad nepremostive duboke psihicke i tjelesne razlike u bicu muškarca i žene, zahvatio je djelimicno muslimanku, koja je sve više zanemarujuci poziv majke postala rob drugarica u Evropi.
Stoga je naša obitelj kako u gradu tako i na selu u cijelosti ugrožena. Sada tek možemo prosuditi koliko su bila kratkovidna, ali istodobno za nas pogibeljna poslijeratna mahnitanja romanticarskog modernizma naših mahom poluinteligenata sa svim osobinama osrednjosti, koji su uprezali sve svoje snage da muslimanku emancipiraju i izjednace sa Europejkom, da je uvedu u vrtlog suvremenog života, kako bi sudjelovala u izgradnji društva.“
Na osnovu kazanog, pogrešno bi bilo zakljuciti da su žene jedini vinovnici moralne anarhije. Svakako da i one snose veliki dio odgovornosti, ali, objektivno gledajuci, na ovaj kompleksni problem, krivca treba tražiti, prije svih, u muškarcima. Nepobitna je cinjenica da su u povijesti, uglavnom, žene bivale onakve kakvim su ih muškarci željeli vidjeti. Oni su skoro uvijek igrali dominantnu ulogu i utjecali na norme društvenog pomanašanja.

Busuladžiceva upozorenja kao da su juce izrecena a ne prije pedesetak godina. Današnja muslimanka, po uzoru na druge, javnosti izlaže sve što se može izložiti.
Mini suknja je premalo da bi istaknula draži svoga tijela. Ona je maksimalno obnažila svoje tijelo, a od odjece što ima na sebi sve je i tijesno i prozirno. Vecina žena su obucene, a ustvari su polunage. Posebna prica su ljetovanja na morskim plažama na kojima se i muškarci i žene maksimalno razgolicuju, a nerijetka su mjesta predvidena za nudiste, gdje covjek dokazuje svoj moralni pad i krajnji stepen arogancije spram božanskih propisa.

Suncanje i zdravlje

Uz nabrojane anomalije koje uzrokuje golotinja, ovom prilikom, smatramo prikladnim iznijeti istraživanja britanskog medicinskog žurnala BMJ, koje je prenio kuvajtski casopis „El-Va'jul-islami“ a koji piše o pojavi jedne vrste raka kože koja zahvata upravo ona mjesta, najcešce, na tijelu žene, koja se izlažu suncu, a koja bi, s aspekta šerijata, trebalo da budu pokrivena. U tom casopisu se, pored ostalog, kaže:
„Maligni karcinom – melanoma, bio je rijetko oboljenje kože, a sada je poceo da se širi i da se broj oboljenje kod djevojaka u zrelijoj dobi umnogostrucava. Najviše obolijevaju noge, a glavni razlog širenja je rasprostranjenost mini mode zbog koje su ženska tijela izložena suncevim zracima duži vremenski period tokom godine.  Ova bolest nastaje izlaganjem tijela suncevim ultraljubicastim zracima, ponajviše tokom suncanja na morskim plažama i pogada oba spola u razlicitim procentima. Bolest se javlja u obliku malih crnih pjega, razlicitih velicina, prvo na stopalu ili potkoljenici, a ponekad i na oku. Zatim se pocne širiti i povecavati po cijelom tijelu, napadajuci limfne žlijezde i krv, zaustavljajuci se u jetri koju pocne razarati. Ponekad dospijeva i u druge dijelove tijela kao što su kosti, bubrezi i drugi unutrašnji organi, iza cega slijedi izmokravanje crne mokrace koja uništava bubrežne celije. On cak može dospjeti i do embriona u utrobi majke. Širenje ove opake bolesti praceno je jakim bolovima. Ova bolest bolesnika ne ostavlja dugo u životu, a operativni zahvati ne pomažu kao u slucajevima drugih vrsta raka, kao ni zracenje.“

Obaranje pogleda

Islam teži da uspostavi cisto društvo u kome se ne bude strasti svakog momenta. Žena ne smije biti predmetom skretanja pažnje na sebe i pobudivati strasti muškaraca. U tom smislu propisano je odijevanje i pravila ponašanja koja ljude vode ka tome cilju. Uzvišeni kaže:
„Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojima; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima...
U cilju kontrolisanja seksualnog nagona, islam je navedenim ajetima, na prvom mjestu, ogranicio gledanje i muškarcima i ženama, zbog toga što je oko kljuc srca, a pogled je vjesnik zavodenja i glasnik preljube. Strastveni pogled Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je okarakterisao kao blud ociju rekavši: „I oci cine preljubu, a njihova preljuba je strastveno gledanje.“ Drugom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obratio se hazreti Aliji, radijallahu anhu, rijecima: „O Alija, ne pružaj pogled za pogledom, jer samo prvi pogled je tvoj, a svi ostali nisu tvoji.“
Stidne dijelove tijela muškarca i žene haram je gledati i muškarcima i ženama, pa makar se radilo o muškarcu u odnosu na muškarca ili ženi u odnosu na ženu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: „Muškarcu je zabranjeno da gleda u avret muškarca, a ženi je zabranjeno da gleda u avret žene. Neka se ne priljubljuje muškarac uz muškarca pod jednim pokrivacem, a ni žena uz ženu pod jednim pokrivacem.“
Potom je Uzvišeni zabranio ženi isticanje ukrasa i naredio spuštanje vela niz grudi, dakle prikladnu odjecu. Da bi odjeca udovoljila svojoj svrsi, zabranjeno je da bude kratka, tijesna, prozirna, slicna odjeci suprotnog spola i odjeci koja je karakteristicna za nemuslimanke, izražajnih boja i ekstravagantnog izgleda, kao i to da bude namirisana. Buduci da islam uvažava obicaj sredine, ukoliko se ne kosi sa propisima islama, shodno podneblju i klimatskim uslovima, medu muslimankama svijeta postoje razliciti stilovi odjevanja. Odjeca Pakistanke bitno se razlikuje od odjeca žene Kavkaza ili žene Srednje Afrike, kao što se odjeca africke žene bitno ralikuje od odjece evropske muslimanke.

Pokrivanje tijela je šerijatski propis a ne pitanje slobodnog izbora. To nije puki adet i obicaj sredine, kako tvrde promotori sistematskog kvarenja svijeta s ciljem uništenja cednosti i temeljnih ljudskih vrijednosti. Iz osjecaja bogobojaznosti i stida proistjece osjecaj odvratnosti i prezrenosti razgolicavanja. Ko se ne stidi, ne vidi da ima iceg ružnog u tome.Takav bezobzirno i beskrupulozno propagira razgolicenost, razvrat i razne oblike perverzije.
Postoje i oni (cak medu muslimanima) koji zagovaraju „pristojno odijevanje“ nastojeci na taj nacin reducirati islamske propise o pokrivanju. Za njih je mahrama i duga haljina s dugim rukavima previše za naše prilike pa govore „dovoljno je da bude pristojno odjevena.“ Ne smijemo gubiti iz vida cinjenicu da je pristojno odijevanje samo ono koje su Allah, dž.š., i Njegov Poslanik propisali Kur'anom i sunnetom.

Na kraju, poštovana sestro, prestani razmišljati hoceš li i kada ceš udovoljiti ovoj vjerskoj obavezi! Što prije doneseš odluku bit ce bolje za tebe, i na ovom i buducem svijetu! Budi ponosna na svoj hidžab s kojim te je Svevišnji odlikovao nad ostalim ženama svijeta! Pokaži da ljepote svoga tijela želiš isticati samo pred onim kojeg ti je Allah ucinio dozvoljenim! Znaj da svojim hidžabom javno manifestuješ islam i doprinosiš suzbijanju zapadne golotinje koja vec uveliko rastace našu zajednicu! Ne dozvoli da tvoje tijelo, kojim si odlikovana, slici robi koja se izlaže u izlogu! Neka tvoj hidžab bude školjka u kojoj se krije tajanstveni i dragocjeni biser! Budi predvodnica u cestitosti i nastoj da se u tebe druge ugledaju! Molim Allaha Uzvišenog da te u tome pomogne. Amin!

Počasti žene u islamu

Islam je počastio ženu veličanstvenim počastima i dao joj sva šerijatska prava i izjednačio je sa muškarcem u ibadetima, obavezama, nagradi i kazni. Osnova u dokazima šerijatskih obaveza je
izjednačavanje između oba spola, osim u nekim slučajevima za kojeje dokaz čineći to striktnim obavezama muškarca kao što je namjesništvo, predvođenje u namazu, džihad i slično tome od ibadeta koji priliče muškarcu i njegovoj prirodi.

Islam gleda na ženu, prilikom njenog kontakta sa drugima, sa strane njene biti, čiji je osnov da je ona sva avret (stidna) i razlogom eventualne smutnje. Rekao je Poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, u nekoliko različitih predaja: "Žena je avret, kada izađe uljepša je šejtan u očima muškaraca" (Tirmizija, hadis sahih, Džamiu Sahih, 6690, Albani), ili: "Nisam ostavio poslije sebe fitnu opasniju za ljude od žena" (Mutefekun alejhi, Buhari, 5096; Muslim 2740), ili: "Bojte se žena zaista je prva fitna Beni Israila bila u ženama" (Muslim, 2742). Rekao je Allah, subhanehu ve te 'ala, kao što stoji u prijevodu značenja: "Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude: žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi" (Alu-Imran, 14)

Na osnovu predhodno spomenutog Šerijat je postavio pravila, principe i edebe ženi u njenom ponašanju sa drugima, kako bi se izbjegla smutnja i ostvarile vrijednosti, te kako bi se sačuvala od ružnih stvari i poroka. U nekoliko narednih redova spomenut ćemo neke šerijatske propise vezane za žene koji u sebi sadrže njenu počast i zaštitu njene časti. Iako će neprijatelji ove vjere ovo razumijeti i protumačiti strogim naredbama, zabranama i lišenja žene njenih "prava", njihova istinska suština spozna se prilikom temeljnog proučavanja i praktičnog primjenjivanja.

Boravak u kući Uzvišeni je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 33)

Rekao je Imam El-Kurtubi: "Značenje ovog ajeta je naredba za neophodnim boravakom u kući. Iako se u ovom ajetu Uzvišeni obraća ženama Poslanika, neka je na njega Allahov mir i spas, ajet obuhvata i druge žene sa svojim značenjem. Ajet nije izričit da se odnosi na sve žene, međutim, Šerijat je prepun dokaza koji naređuju ženi da boravi u kući i da je ne napušta osim u nuždi." (Tefsir El-Kurtubi, kod ajeta u suri Al-Ahzab,33)

Naredba pokrivanja - hidžab

Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: "O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 59)

Imam Ibn-Kesir, Allah mu se smilovao, je rekao: "Uzvišeni naređuje svome Poslaniku da naredi ženama vjernika, te posebno svojim ženama i kćerkama, zbog njihovog ugleda – da spuste niza se njihove haljine, kako bi se raspoznale od džahilijetskih žena i od obilježja ropkinja, a džilbab je ogrtač preko marame." (Tefsir Ibn Kesir kod spomenutog ajeta) Prokomentirao je Ibn-Atije, Allah mu se smilovao, ovaj ajet: „U to vrijeme je bio običaj arapkinja, kako ropkinja tako i mnogih drugih žena, po pitanju značenja hidžaba, da otkrivaju lica, što je vodilo tome da su ih muškarci gledali i razmišljali o njima. Allah, subhanehu ve te 'ala, je naredio Svome, Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, da naredi ženama da spuste svoje džilbabe, kako bi se prekrile, te se tako raspoznale od drugih“ (El Muharer El-Vedžiz kod tefsira spomenutog ajeta).

Zabrana pokazivanja ljepote i ukrasa

Allah, subhanehu ve te 'ala, je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko doba ne pokazujte!" (Prijevod značenja Al-Ahzab,33)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „Zabranjuje se njima otkrivanje kao u paganskog doba, a to je pokazivanje ukrasa i ljepote kao što je kosa, lice, vrat, grudi, potkoljenica ili slično tome što je od ukrasa. Jer je u tome veliki nemoral i iskušenje što podstiče srca muškaraca da upražnjavaju razloge prostitucije. Ukoliko Uzvišeni Allah, upozorava majke svih vjernika od ovih stvari sa njihovom čistoćom i imanom, pa druge žene su preče da se upozoravaju i bojati se je za njih više od razloga smutnje.“ (Hukmu Sufuri ve El-Hidžab, Medželletu el-buhus el-islamije, br. 14)

Naredba obaranja pogleda i čuvanja stidnih mjesta

Uzvišeni je rekao: "A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim ..." (Prijevod značenja An-Nur, 31)

Ibn-Kesir je rekao: "Ovo je naredba od Uzvišenog Allaha ženama vjernicama, zbog Njegove ljubomore prema ženama vjernika, kako bi se razlikovale od žena paganskog doba i radnji mnogoboškinja.“ (Tefsir Ibn-Kesir kod spomenutog ajeta)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „Naređeno je vjernicama da obaraju njihove poglede i čuvaju stidna mjesta, isto kako je to naređeno muškarcima, kako bi se sačuvale od razloga fitne i iskušenja i da bi se podstakle na čednost i ispravnost.(Hukmu Es-Sufuri ve El-Hidžab, Medželletu elbuhus el-islamije)

Zabrana pokazivanja ukrasa osim njenim bližnjim

Uzvišeni Allah je rekao: "... I neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je i onako spoljašnje.“ (Prijevod značenja An –Nur,31)

Ibn-Kesir je rekao: "Znači da ne otkrivaju nešto od ukrasa strancima osim ono što se ne može sakriti. Ibn-Mes'ud, Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: 'Kao što je ogrtač i odjeća, ono što su oblačile arapske žene od pregrtača, s kojim su prekrivale njenu odjeću. Dok ono što bi se otkrilo od donjih krajeva odjeće ne bi bio grijeh, jer se to ne može sakriti'" (Tefsir Ibn-Kesir kod pomenutog ajeta) Sejid Kutb, Allah mu se smilovao, je rekao: „Dozvoljeno je ženi ukrašavanje, odazivajući se njenoj prirodi. Svako žensko je oduševljeveno da bude lijepo i da izgleda lijepo, s tim da se ukrašavanje razlikuje od vremena do vremena. Osim što su njeni razlozi po prirodi isti, a to je želja za sticanjem ljepote i njenog upotpunjavanja i isticanja ljudima. Islam se ne suprostavlja toj prirodnoj želji, nego je on uređuje i oblikuje i čini je da se usmjerava u ispravnom pravcu, ka jednom muškarcu – svom sudrugu. Gleda kod nje ono što nitko ne gleda mimo njega i njeni srodnici mogu, oni koji su u ajetu spomenuti, da vide samo neke dijelove od njenih ukrasa i ljepote, kojima ne pobuđuje strast to gledanje.'“ (Fi zilali Kur`ani kod spomenutog ajeta)

Zabrana skretanja pažnje na sebe sa svojim govorom

Allah, subhanehu ve te`ala, je rekao: "O žene Vjerovjesnikove, vi niste kao druge žene! Ako se Allaha bojite, na sebe pažnju govorom ne skrećite, pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno, i neusiljeno govorite" (Prijevod značenja Al-Ahzab, 32)

Ibn-Kesir, Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: „Znači kad bude morala da priča sa strancima, da se ne osjeti u njenom glasu nježnost, da žena ne priča sa strancima onako kako priča sa svojim suprugom.“ (Tefsir Ibn-Kesir kod spomenutog ajeta)

Imam Ševkani, Allah mu se smilovao, je rekao: „Svoj govor ne čini nježnim kada se obraća ljudima, kako to rade one koje su pod sumnjom od žena, jer je to uzrok velike smutnje koja je spomenuta u riječima: '... pa da u napast dođe onaj čije je srce bolesno ...' (Al- Ahzab, 32), tj. pokvarenost, sumnja i licemjerstvo.“ (Fethu El-Kadir kod spomenutog ajeta)

Zabrana osamljivanja sa strancima i putovanje samoj bez mahrema

Prenosi se od Ibn-Abbasa, Allah sa njim bio zadovoljan, da je čuo Vjerovjesnika, neka je na njega Allahov mir i spas, da je rekao: "Neka se ne osamljuje čovjek sa ženom, osim da je sa njom njen mahrem(bliži srodnik) i ne putuje žena osim sa njenim mahremom.", pa je ustao čovjek i rekao: „O Allahov poslaniče, moja žena se zaputila na hadždž, a ja sam se upisao u tu i tu bitku, na to je odgovorio: "Idii i obavi hadždž sa svojom ženom" (Buhari, 1862; Muslim, 1341) Ibn-Hadžer, Allah mu se smilovao, je rekao: "U ovom hadisu je zabrana osamljivanja sa strankinjom i to je Idžma`a –saglasnost učenjaka!" (Fethul-Bari) K'adi I'jjad,Allah mu se smilovao, je rekao: „Žena je kušnja i zabranjeno je osamljivanje sa njom, jer su ljudske duše sklone želji prema ženama. Šejtan je zavladao sa muškarcima putem žena i one su avert koji zahtjeva da se pazi i čuva, zbog toga je potreban ljubomoran bliži srodnik, koji ih štiti i one su bezbijedne na putu u njegovom prisustvu od onoga, od čega se pobojavaju.“ (Ikmal El-mua`lim, 4/448)

Upozorenje na ulazak kod žena bez prisustva mahrema

Prenosi Ukbe sin Amirov, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem, rekao: "Čuvajte se od ulaska kod žena.", pa je rekao čovjek od Ensarija: „O Allahov Poslaniče a šta je sa hammom (mužev srodnik, brat)?“, rekao je: "Djever je kao smrt!" (Buhari, 5232;Muslim, 2083) Komentariše El-Kurtubi, Allah mu se smilovao: „Poslanikove, sallallahu 'alejhi ve selem, riječi: "Djever je kao smrt!", znače da njegov ulazak kod bratove žene sliči smrti u ružnoći i pokvarenosti, što je haram. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ukazao na tu zabranu i poistovjetio ga sa smrću, jer ga ljudi toleriraju sa strane supruga i supruge, zbog međusobne prisnosti, kao da on nije stranac u odnosu na ženu, što je slično arapskoj uzrečici: "Lav je smrt!",i "Rat je smrt", što znači da lavov susret vodi u smrt, isto tako je ulazak djevera kod žene vodi ka smrti vjere ili u njenu smrt zbog rastave koja će doći zbog muževe ljubomore, ili do njenog kamenovanja na smrt, ukoliko bi počinila sa njim zinaluk.“ (El-Mufhim, 5/501)

Udaljavanje od miješanja sa muškarcima čak i u ibadetima

Prenosi Ebu-Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Najbolji saffovi muškaraca su prvi, a najgori zadnji, a najbolji saffovi žena su zadnji, a najgori prvi." (Sahihu Muslim, šerhu Nevevi, 132)

El-Kurtubi je rekao: „Prokomentirao je Imam Nevevi, Allah mu se smilovao: 'I zaista je data prednost zadnjim safovima žena, koje su prisutne sa ljudima, zbog njihovog udaljavanja od miješanja sa ljudima i njihovog gledanja, te zbog toga što se srce uzbudi prilikom njihovih pokreta ili slušanja govora, a pokudio je prve safove žena zbog toga što su oni suprotni od toga!'“ (Šerhu sahihu Muslim, 4/133)

Šejh Ibn-Baz, Allah mu se smilovao, je rekao: „U vrijeme Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, nisu se žene miješale sa muškarcima, ni u mesdžidima ni na pijacama miješanjem na kojeg danas upozoravaju današnji reformatori. Kur'an i Sunnet usmjeravaju učenjake ummeta da upozoravaju na to miješanje, bojeći se njegove smutnje. I žene koje su klanjale u Poslanikovom, sallallahu 'alejhi ve sellem, mesdžidu, klanjale su u saffovima udaljenim od saffova muškaraca, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je običavao reći: "Najbolji saffovi ljudi su prvi, a najlošiji zadnji i najbolji saffovi žena su zadnji, a najlošiji prvi", zbog opreznosti da se ne iskušaju zadnji saffovi ljudi sa prvim saffovima žena. U svoje vrijeme Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je naređivao ljudima da sačekaju u izlasku kako bi prošle žene i izašle, te kako se ne bih pomiješale sa ljudima na kapijama mesdžida i pored toga što su svi oni, muškarci i žene, bili na imanu i bogobojaznosti, pa kakvo je stanje onih poslije njih? Ženama je bilo zabranjivano da istraživaju puteve, naprotiv naređeno im je da se drže krajeva puta,kako ne bi došlo do kontakta sa ljudima i radi fitne prilikom međusobnog doticaja u trenutcima kretanja.“ (Hukmu ihtilat fi ta`limi, Medželletu el-buhus el-islamije)

Zabrana izlaska namirisane žene

Prenosi Ebu- Musa El-Eša'ri, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, rekao: "Koja god se žena namiriše i prođe pored ljudi, pa oni osjete njen miris, ona je bludnica!“ (Ebu-Davud, 4167; Tirmizi, 2937; hadis sahih,Džami Sahihu, 323, Albani) Mubarekfuri,

Allah sa njim bio zadovoljan, je rekao: „Zbog toga što je ona pokrenula strast kod muškaraca i učinila ih da je gledaju, a onaj koji pogleda u nju učinio je blud sa njegovim očima, ona je razlog bluda očiju pa je zbog toga griješna.“ (Tuhfetu El- Ahvezi, 8/58)

Ljubomora prema ženama

Šejh Muhamed Ahmed El-Mukadem kaže: „Zaista je od tragova počasti Islama prema ženi to što je On zasijao ljubomoru u dušama muslimana i cilj sa ljubomorom je naklonjenost koja prisiljava muškarca da čuva ženu od svakog harama, izobličenosti i sramote. Islam smatra odbranu časti i ljubomoru prema porodici džihadom, zbog čega se žrtvuje krv i na čijem se putu žrtvuje život, pa onaj koji tako radi nagrađuje se stepenima šehida u Džennetu.

Prenosi Seid sin Zejdov, radijallahu 'anhu, da je Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, rekao: "Ko pogine braneći svoj imetak, on je šehid, i ko pogine braneći svoj život, on je šehid, i ko pogine braneći svoju vjeru, on je šehid, i ko pogine braneći svoju porodicu, on je šehid!" (Tirmizi, Ebu- Davud, hadis-sahih, Džami Sahih, 6445,Albani) Šta više, islam smatra ljubomoru sržom vjerskog odgoja, onaj koji nema ljubomore, nema ni imana (vjere). Zbog toga je Allahov poslanik, neka je na njega Allahov mir i spas, bio najljubomornije stvorenje u ummetu. S'ad ibn Ubade, radijallahu 'anhu, je rekao: „Kada bih vidio čovjeka sa svojom ženom, udario bih ga sa oštricom od sablje!“, što je doprlo do Allahovog poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, gdje je rekao: "Čudite se S'adovoj ljubomori?! Tako mi Allaha, ja sam ljubomorniji od njega, a Allah je ljubomorniji od mene i zbog Allahove ljubomore zabranjena je javna i tajna bestidnost!" (Buhari, 6846; Muslim, 1499)

S druge strane nalazimo žestoku prijetnju prema onome tko nema ljubomore.

Abdullah sin Omerov, Allah sa njima obojicom bio zadovoljan, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Trojicu neće Allah, azze ve dželle, ni pogledati na Sudnjem Danu, neposlušnog prema njegovim roditeljima, ženu koja oponaša muškarce i dejjusa (onoga koji nije ljubomoran)! (Ahmed 2/134, Nesa`i, 2561; Džami`u sahih, Albani, 3071) (Avdetu El-Hidžab, 3/114-115,skraćeno)

Draga sestro ti si biser skoljke vjeruj !

Sestro, već si vjerojatno mnogo puta čitala o svojoj dragocjenosti i  zaštićenosti u našoj prelijepoj vjeri islamu. Nažalost, mnogi nemuslimani i nemuslimanke ne shvaćaju, a možda i ne žele shvatiti, koliko je islam uzdigao ženu, na koje nas je časno mjesto postavio i što nam je povjerio. 

Danas je ženski rod podcijenjen i podmetnut je pod noge muškarcima, koje ne zanima ništa osim tjelesnog kontakta, koji ženu vide kao komad mesa i sredstvo uživanja.

Draga sestro, tebe je Allah, subhanehu we te'ala, odabrao i zaštitio te od takvih muškaraca, i ne samo od njih, već od svake ružne i sumnjive stvari. Zabranio je da se s tobom postupa na bilo kakav način i tvoje stanje učinio takvim da se uspoređuješ s biserom u školjci, s dijamantom čija je vrijednost toliko velika da se krije u sefu.

Sve što ti je Allah, subhanehu we te'ala,  naredio i učinio obaveznim, naredio je samo za tvoje dobro - da te zaštiti od ružnih pogleda, da te spriječi od grijeha, da te odgoji na najljepši način kako bi i ti na takav način mogla odgajati ummet.

Budi zahvalna Allahu Uzvišenome što te odabrao i  učinio te muslimankom jer muslimanka je najljepša od svih žena na svijetu. Ona je sunce koje osvjetljava zemlju, ona je mjesec koji pojačava sjaj zvijezda. Nemoj se podcijenjivati i nemoj zanemariti ono čime te Uzvišeni Allah počastio kao što to zanemaraju današnje, tzv. moderne žene koje bježe od onoga što jesu i od onoga što bi trebale biti - bježe od  svoje  velike uloge u životu jednog djeteta, jednog muškarca, majke, oca, brata, sestre i prodaju se dunjaluku pod utjecajem strasti koje truju naše, a i svačije srce.

Trče za cipelama najbolje marke, za skupim restoranima i avanturama - jednom rečenicom, trče za šejtanima koji su im vodiči na dunjaluku. Čvrsto prihvati to uže vjere i ponosno hodaj ovim dunjalukom. Svaka od nas zna da Allah, dželle šanuhu, ne gleda u naša tijela ni u naš izgled već gleda u naša srca!

Nije bitno da svoju ljepotu pokazujemo svima i da hodamo gradom kao da smo artikl na prodaju kad time samo sebe bacamo u ponor koji padanjem postaje sve dublji. Bitno je da svakim korakom i udisajem pazimo da ne zaboravimo na ahiret i na Allaha.

Kad nam je srce čisto i kad je u njemu nastanjena samo ljubav prema Allahu Jedinom, onda će ta čistoća obasjavati i naše tijelo i naš izgled, neće nam trebati nikakva vrsta šminke. Sestro, mi skrivamo svoje tijelo i svoj izgled od svih osim od naših bližnjih i našeg muža jer šejtan, naš otvoreni neprijatelj, koristi svaki način da bi nas približio onome što nije dobro za nas - makar  nedozvoljenim pogledom, krivim pokretom ruku ili nogu...

Ti se sestro od nemuslimanki razlikuješ prvo svojim izgledom: tvoj hidžab je kruna na glavi kraljice, neprobojni štit mecima lošeg ponašanja, bestidnog govora i olahkog shvaćanja vrijednosti žene. Allah te hidžabom štiti od svega toga jer ti si sa svojim hidžabom toliko važna da ga moraš nositi ponosito i čestito! Ti paziš na sve oko sebe i na samu sebe toliko da se svojim ahlakom ističeš u bilo kojem društvu.

Prije islama muškarci su ženu mogli slobodno uspoređivati i sa životinjom. Niko nije pazio na njene osjećaje i razmišljanja, ali dolaskom islama žena je postala cvijet u pustinji, postala je ona preko koje Allah, dželle šanuhu, odgaja generacije i ona koja je izvor suosjećanja i nježnosti za ljudsko biće.

Sestro, ti si krhka poput stakla, i Allah, dželle šanuhu, to zna i zato je tvoje mjesto toliko časno i visoko. Znamo da je Allah, subhanehu we te'ala, najbolji odgajatelj! Mnogi nemuslimani i nemuslimanke ne drže do svoje vjere i zato te gledaju sa podsmijehom ne znajući koliko su zagazili u rijeku grijeha i koliko čvrsto drže šejtana za ruku, ali tebe to, sestro, samo ojačava jer znaš da si odabranija od njih i uviđaš kolika je Allahova milost i da nema milostivijeg od Njega!

Draga sestro, na tebi je da samo shvatiš koliku ti je vrijednost Uzvišeni dao i što je na tvojim ramenima...Ti si uvijek ona koja se najbolje ponaša, ona koja je najbolja sestra, prijateljica, majka, supruga i ona kojoj je ispred svih Allah subhanehu we te'ala. Ti na sebi nosiš odgovornost odgoja djece, savjetuješ ljude i pozivaš na dobro, trpiš u ime Allahovo, služiš svome mužu i činiš dobro svojim roditeljima. Ti si cvijet koji miriše najljepšim mirisom jer ti je korijenje duboko u Allahovoj vjeri, a stabljika vinuta visoko u smjeru Dženneta. Na kraju, ti si, kao i uvijek, ona čiji je cilj samo Allahovo zadovoljstvo i ona koja pazi na svjetlo koje nosi u sebi!

Molim Allaha Uzvisenog da nas ucini iskrenim i jakim vjernicima sa kojima ce Allah biti zadovoljan ,da nas ucini jakim na ovom putu iskusenja,da nam olaksa dunjaluk i putovanje kroz njeg i da nas pomogne na putu do Dzenneta-amin


Molimo Uzvišenog Allaha da nas obuhvati Svojom milošću, uputi nas ljubavi i pokornosti prema Njemu i uvede nas u Svoj džennet! Amin!


http://www.youtube.com/watch?v=VuPq8NMpjB4

http://www.youtube.com/watch?v=4i3aXbV2cCg

http://www.youtube.com/watch?v=A_b5icgWDq8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=q2eIUprCMWo

http://www.youtube.com/watch?v=mIx0w9JX0LE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=VaNyXj_eb3k

http://www.youtube.com/watch?v=oUz36WK2n-Q&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=v8lNs1naobM

http://www.youtube.com/watch?v=mIx0w9JX0LE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=DIE_46DB3QI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kowf0f71f2g&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=BxJm1zDbdIE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=7voEnQRWRWY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aCMS7jwxXVQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=0GwwQj2D6bQ&feature=fvwrel

http://www.youtube.com/watch?v=IQL-XzTFzp8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aIiAyJX0DaY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xElZg05xDy0&feature=related06.03.2012.

A sta zelis ti zeno u svom prolaznom zivotu,karijeru ili Dzennet ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

A sta zelis ti zeno u svom prolaznom  zivotu,karijeru ili Dzennet ?

Postoje razne feminističke kampanje i organizacije za prava žena koje smatraju da je neophodno proglasiti nezavisnost žena. Zbog čega je to potrebno? Postoji li potreba za takvim organizacijama? Da li se žene ravnopravno tretiraju u našem društvu?

Osnaživanje žena

Žena je najčešće opisana kao čovjekova bolja polovina. Je li ona stvarno bolja polovina ili je samo polovina od značaja? Da li je polovina u svemu? Uspjeh čovjeka obično se mjeri po onom što je postigao u životu, po materijalnom posjedovanju i koliko je "visok" njegov status u društvu. Dio ovog samoproglašenog uspjeha u ovom "muškom" svijetu je dobar automobil, dobra kuća, dobar posao, dobra djeca, dobra žena, dobri prijatelji, dobri odmori, dobre igračke itd. (Primjetite da se žena broji pod imetak). Jako rijetko je supruga priznata ili su joj date zasluge zbog uspjeha muškarca. Šta je razlog ovoj bolesti?

Percepcije žena

Zašto neki muškarci postupaju potpuno pravedno prema ženama i ukazuju im poštovanje koje zaslužuju, dok drugi sa ženama postupaju kao pukim posjedom?

Islam vrlo čvrsto i jasno potvrđuje da je Bog dao pravo na ravnopravnost i pravedno postupanje svim ženama jednako. U prošlom stoljeću prema ženama se postupalo kao prema potčinjenim građanima. U Evropi je čak postojala teorija da žene spadaju u pod-vrstu, između majmuna i čovjeka, dok su drugi propagirali teoriju da žene ne posjeduju dušu.Žensko dijete tretirano je potpunim prezirom, čak su i živa zakopavana kako bi prikrili "poniženje" roditelja.

Islam je uzdigao status žena, dao im puno priznanje i uništio ove zlonamjerne mitove koje su propagirali ljudi.
Međutim, u današnjem dobu, mi smatramo da živimo u "modernom dobu". Postoje razne feminističke kampanje i organizacije za prava žena koje smatraju da je neophodno proglasiti nezavisnost žena. Zbog čega je to potrebno? Postoji li potreba za takvim organizacijama? Da li se žene ravnopravno tretiraju u našem društvu? Da li im se ukazuje poštovanje u našem društvu? Da li se žene zlostavljaju? 

Iako površno, ovaj esej se bavi sa nekoliko ovih tematika. Ovom diskusijom nemam namjeru kritikovati nekog, već jednostavno prezentirati svoj lični stav, koji je podložan kritici.

Savremena žena danas

Mnoge današnje žene su samostalne, uspješne, obrazovane, stručne i samopuzdane. Ovo su standardi pomoću kojih mjerimo "uspjeh" i ljude koji posjeduju ove osobine smatramo "inteligentnim" za razliku od "neobrazovanim".

Pažljivije analize otkrivaju da žene u kući ispunjavaju sljedeće uloge:

1. Ona mora biti supruga svome mužu

2. Ona mora biti majka svojoj djeci

3. Ona je učiteljica, uči svoju djecu šta je dobro a šta loše

4. Ona je staratelj, brine se za kućne poslove

5. Ona je psiholog, koristi svoj intelekt u svakodnevnoj borbi sa mužem i djecom

6. Ona je savjetnik, savjetuje djecu kada su posvađana ili kada imaju probleme

7. Ona je finansijer, proračunava troškove za domaćinstvo

8. Ona je glavni kuhar, priprema jela

9. Ona je pekar, peče za specijalne prilike

10. Ona je krojačica, kroji i krpi odjeću

11. Ona je vozač, vozi djecu u školu i iz škole

12. Ona je nabavljač i dostavljač, brine da se osiguraju osnovne potrepštine za kuću

13. Ona je centrala, odgovara na stalno zvonjenje telefona

14. Ona je recepcionar, dočekuje goste i posjetitelje

15. Ona je ona koja dvori, nahrani sve prije sebe same

16. Ona je igracka svome muzu...zadovoljava njegove potrebe sexualne...

S obzirom na gore navedene višestruke uloge naših supruga, majki, sestara u društvu, zaista me iznenađuje kad se neku ženu upita čime se bavi, a njen tipični odgovor je: "Oh, ja ne radim. Samo sjedim kod kuće, domaćica sam." Ovo "domaćica" znači zapravo generalni direktor u vašoj kući. Ona je više izvršno tijelo i punopravni član udruženja kojeg nazivate domom. S vojničkom preciznošću osigurava da sve (većinu vremena) funkcioniše kako treba. (međutim, tužno je što neke žene protrače svoj život spavajući, kupujući i tračajući).

U onim rijetkim situacijama kada stvari ne idu svojim tokom, muškarci običavaju da svojim suprugama na nesumnjiv način daju do znanja da su nezadovoljni (verbalnim zlostavljanjem ili čak fizičkim nasiljem). Ali koliko često znaju nešto o tim istim ženama kada stvari funkcionišu kako treba? Koliko često im daju kompliment? Da li ih nježno tješe i mudro hrabre ili pretpostavljaju da "nema svrhe s njom razgovarati….. nakon svega, ona je samo žena".

Muhammed s.a.w.s. savjetovao nas je da sa ženama postupamo pažljivo i ljubazno. Žena se poredi sa rebrom – a prirodan oblik rebra je savijen, ako pokušamo da ga ispravimo slomit će se.
"Žena je poput rebra, ako je pokušaš ispraviti, slomit će se. Zato ako želiš imati dobrotu od nje učini to dok je povinovana." (prenosi Buharija)

U mnogim etapama kroz historiju, a i u cijelome svijetu žene su diskriminirane u gotovo svakom društvu. Kur'an je dokaz da je Bog dao pravo na ravnopravnost ženama u neprihvatljivim uvjetima već u 7. stoljeću. Ženama je data liberalnost i pravni status u društvu.
Taj status zagarantovan je od Allaha dž.š. Krajem 19. stoljeća, u Evropi su žene i dalje smatrane inferiornom vrstom i prvi zakon u Evropi formuliran je tako da ženama da određena (ali ne sva) prava.
Danas, u novom milenijumu, žene cijeloga svijeta se još uvijek bore protiv diskriminacije. Žene su se pobunile protiv te diskriminacije borbom za "jednaka prava" i "oslobođenje", prava koja su muslimankama data prije 1400 godina.
Nažalost, žene na zapadu su razvile pogrešan koncept "oslobođenja" na svoju štetu - koncept žene koja može raditi sve što rade muškarci. Ova definicija zapravo čini žene još više robovima, umjesto slobodnim. Zašto žene teže da budu kao muškarci?

Funkcija uloga

Zašto su muškarci postavili standarde kojima svi teže? Žena koja nastoji biti "više muškarac" - da li je u stvarnosti više od žene?
Da li je ženstvenost postići što više muškosti?

Evo nekoliko primjera težnje ka muškosti:

1. Žene zauzimaju zanimanja u kojima su prethodno dominirali muškarci poput rudara, mehaničara, električara, vodo-instalatera…

2. Žene prihvataju ideju homoseksualne slobode sa idejom "kome je još potreban muškarac?"

3. Žene su odložile majčinstvo jer žele slijediti karijeru i uživati u životu

4. Neke žene plaćaju surogat-majkama da nose njihovu djecu jer nemaju vremena da imaju vlastitu.

5. Žene traže banke koje trguju sa spermom, kako bi zatrudnjele, misleći da im nije potreban muškarac da bi ostale trudne i imale vlastitu djecu.

6. Žene puše, konzumiraju alkohol, uzimaju droge što im daje "slobodu" i čini da izgledaju kao muškarci.

7. Žene se tetoviraju kako bi izgledale kao strašni muški gusari ili članovi bandi.Zbog čega žene osjećaju i imaju potrebu biti poput muškaraca?


Šta je to toliko dobro kod muškaraca da ih žene pokušavaju kopirati? Muškarci su više od žena odgovorni za ratove, kriminal, nasilje i zločin. Ovaj nezgodan položaj je vjerovatno posljedica nedostatka samopoštovanja kod žena. Počele su da vjeruju (upravo zbog ideja koje nameću muškarci) da žene nisu ravne muškarcima i zbog toga imaju i osjećaju tu potrebu da dokažu da su muškarci "u krivu."

Na štetu muslimanskih žena, naše sestre čitaju o ovoj dilemi zapadnjačkih žena i prihvataju tu nepravilnu ideju da i one trebaju biti oslobođene.
Međutim, naše sestre ne prepoznaju da su one već oslobođene, jer im je to pravo dao Allah dž.š. Sada je samo jednostavno stvar provedbe tog zakona datog od Allaha dž.š.
Dakle, ako naše sestre oponašaju zapadnjačke žene sa njihovim nedoumicama, pronaći će se u stanju konfuzije koja će ih vječno sputavati.

Žene sa zapada su trenutno zbunjene slijedećim problemima u svojoj potrazi za "ravnopravnošću":

1. Žene sada zarađuju za porodicu. Rezultat je da ostaju od 9 do 5 na radnom mjestu, vraćaju se kući kasno, moraju i dalje kuhati, paziti na djecu itd. Nažalost, u današnjim ekonomskim uvjetima, oba roditelja moraju raditi.

2. Žene koje teže za karijerom kasno se udaju ili dobivaju djecu. To dovodi do pojave da sve više žena stupa u brak u svojim kasnim 20-im i 30-im.

3. Djeca nemaju majku koja bi se brinula o njima jer oba roditelja su zaposlena. Nemaju uzora, pa uzore traže u vršnjacima ili televiziji. U mnogim kućama televizija je dadilja. Možete li zamisliti kakva budućnost očekuje dijete koje se povodi za televizijom i ako u njemu vidi svoj uzor.Nemaju djeca ljubav i paznju majke pa odrastaju tvrdo bez osijecaja!!!

4. Male porodice su u modi. Velike porodice smatraju se zaostalim.

5. Djeca su izgubljena jer su njihove dede i nane postali stranci, a roditelji su izgubljeni jer osjećaju da im dedo i nana i djeca postaju "opterećenje."

Moguća rješenja za gore navedeno:

1. Žene treba podsticati da se obrazuju bez obzira na starosnu dob. Ako su vam dedo i nana nepismeni, odvojite vremena da ih naučite čitati i pisati. Koliko važno je obrazovanje jasno je prikazano u hadisu Muhammeda s.a.w.s: bio je spreman oprostiti ratnim zarobljenicima u zamjenu da muslimane nauče čitati i pisati. Obrazovanje je jedini način za izlazak iz neznanja i osnaživanje naših majki, sestara i kćerki.

2. Muslimanke moraju biti ponosne što su majke Ummeta. Djeca se moraju učiti poštovanju, milosti i ljubavi prema svojim majkama.

3. Muslimanke moraju učiti svoju djecu moralu i etici, podsticati ih da nastoje i daju sve od sebe u svim svojim postupcima, učiti ih da se uspjeh rađa žrtvovanjem.

4. Očevi moraju hrabriti svoje kćerke da se obrazuju kako bi postale jače. Najbolji poklon koji roditelji mogu dati svojoj djeci je odgoj, tj. obrazovanje.

5. Žene moraju nastojati i truditi se da budu najbolje u bilo kojoj oblasti (obrazovanju, sportu, nauci itd), otkriti svoj istinski potencijal - ali sa jasnom, odnosno čistom namjerom.

6. Očevi moraju voljeti, poštovati i postupati sa kćerkama isto kao i sa sinovima, ravnopravno. Ako ne postupaju ravnopravno, sinovi će odrastati misleći da prema svojim budućim suprugama isto trebaju postupati.

7. Muslimanka mora biti ponosna na svoj status, svoju odjeću, vjeru, kulturu, svoj životni stil i čvrsta islamska načela i principe. Nikada ne bi smjela biti ona koja se pravda ili izvinjava zbog svoje vjere bilo kome.

8. Žena mora osnažiti sebe kroz muževe poslove i razumjeti prirodu posla. Jasan primjer imamo u Poslanikovoj s.a.w.s. supruzi Hatidži r.a. koja je bila pronicljiva i uspješna poslovna žena i jednaka Oppenheimerima i Rockefellerima današnjice. Stoga je poželjno za muslimanku da razumije detalje muževog posla, čak ako to znači da pohađa tečaj o finansiranju i kompjuterima. Kad muž sutra umre, ko će pokrenuti posao? Ko će prehranjivati djecu? Hoće li se potencijalno unosan posao zaustaviti, jer žena nije bila ovlaštena kako bi razumjela poslovanje? Nadalje, muškarac bi trebao dati supruzi poštenu zaradu od svog posla ili učiniti je svojim punopravnim partnerom i njezin udio nagraditi.

9. Udovica koja pokrene biznis treba biti podržana od ostatka zajednice kupnjom i podrškom njezinih proizvoda. Molim vas podržite ovakve žene.

10. Na kraju, muslimani imaju važnu ulogu u pokazivanju ostatku svijeta da je islam prva religija koja ženama garantuje visok zakoniti status u zajednici. Nemojmo zaboraviti Allahovu vjeru,vjeru i put spasa gdje nam je Uzviseni obecao nagradu Dzennet...

Boravak u kući Uzvišeni je rekao: "U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte, i molitvu obavljajte i zekat dajite, i Allaha i Poslanika Njegova slušajte! Allah želi da od vas, o porodico Poslanikova, grijehe odstrani, i da vas potpuno očisti." (Prijevod značenja Al-Ahzab, 33)

Abdullah sin Omerov, Allah sa njima obojicom bio zadovoljan, prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Trojicu neće Allah, azze ve dželle, ni pogledati na Sudnjem Danu, neposlušnog prema njegovim roditeljima, ženu koja oponaša muškarce i dejjusa (onoga koji nije ljubomoran)! (Ahmed 2/134, Nesa`i, 2561; Džami`u sahih, Albani, 3071) (Avdetu El-Hidžab, 3/114-115,skraćeno)


Molimo Uzvišenog Allaha da nas obuhvati Svojom milošću, uputi nas ljubavi i pokornosti prema Njemu i uvede nas u Svoj džennet! Amin!

http://www.youtube.com/watch?v=VuPq8NMpjB4

http://www.youtube.com/watch?v=4i3aXbV2cCg

http://www.youtube.com/watch?v=A_b5icgWDq8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=q2eIUprCMWo

 


Noviji postovi | Stariji postovi

Allahova subhanehu ve te’ala robinja

Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?(Al-Anbiya' - Vjerovjesnici,10)

Sta je to Ibadet -???
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***
Kur'an je uputa za spas...

Kur'an je uputa za spas...

***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

Svaki razuman i pametan čovjek će se makar jednom u svome životu zapitati: Kako sam nastao? Zašto postojim? Šta je poslije smrti? Mnogi će lutati tragajući za pravim odgovorom, ali, nažalost, mnogi i neće pronaći taj odgovor. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ''A džinne i ljude stvorio sam samo da Mi ibadet čine (da Me obožavaju).'' (Ez-Zarijat, 56.) Prema tome, osnovna svrha i cilj zbog kojeg smo stvoreni jeste da Allahu robujemo, da Ga obožavamo, odnosno, da Mu ibadet činimo.
***Šta je ibadet?
* Kako ostvariti ovu svrhu i cilj? Kako učiniti svoj život ibadetom? Šta je to, ustvari, ibadet i koje je ispravno poimanje ibadeta? Po općepoznatom značenju ibadet su djela kojima izražavamo svoju pokornost i odanost našem Stvoritelju i Gospodaru, Uzvišenom Allahu. To su vjerski obredi poput namaza, posta, hadža, kurbana, učenja Kur'ana i druga slična djela. Međutim, da li svoj cjelokupni život trebamo svesti na vjerske obrede, a zapostaviti sve druge aspekte života? Naravno da ne trebamo, jer ako tako mislimo, onda naše poimanje ibadeta i naše razumijevanje vjere islama nije ispravno. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukorio je onu trojicu koji su htjeli da svoj život svedu samo na ono uže značenje ibadeta. Jedan od njih kazao je da će neprekidno postiti, drugi je rekao da će cijelu noć klanjati i da neće spavati i treći je rekao da se neće nikad ženiti. Kada je za ovo čuo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Ja, zaista, najviše strahujem od Allaha i ja sam najbogobojazniji među vama, ali ja i postim i iftarim, i klanjam i spavam i ženim se, pa ko ne želi moju praksu, nije na mome putu.'' Islamski pojam ibadeta veoma je širok i ne svodi se samo na vjerske obrede koje smo prethodno spomenuli. Cilj ove vrste ibadeta jeste da Allahu budemo zahvalni na mnogobrojnim blagodatima koje nam je podario, da jačamo vezu sa našim Stvoriteljem i Gospodarom i da svoju dušu očistimo i oplemenimo.

***Uzvišeni Allah rekao je: ''Reci: 'Namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.''' (El-En'am, 162.)

***Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Uzvišeni Allah kaže: 'Ko je neprijatelj Mome čestitom robu (štićeniku), Ja mu rat objavljujem. Meni najdraže djelo, kojim Mi se Moj rob približava, jesu farzovi – ono što je naređeno. Moj rob Mi se stalno približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako od Mene nešto zatraži, dat ću mu, a ako utočište zatraži, zaštitit ću ga. Ni u jednom Svome djelu ne oklijevam kao što oklijevam pri uzimanju duše Mome robu vjerniku. On ne voli smrt, a Ja ne volim da mu činim ono što on ne voli.''' (Buhari u Sahihu, Kitabu-r-rikak, 6502, i Bejheki u Es-Sunenul-kubra, 3/346)

*** Ibadeti, kao što su namaz, post, hadž i drugi, imaju za cilj i da nas oslobode egoizma, ali i da u nama prodube osjećaj i za drugima u društvu u kojem živimo. Čovjek kroz ibadete sa svojim djelovanjem izlazi iz kruga svoga egoizma i čini svoje djelovanje i aktivnosti korisnim i drugima koji sa njim žive. Kada musliman postigne ovaj stupanj duhovnosti i morala, tada čini samo ono s čime je Allah zadovoljan i svakim svojim postupkom traži samo Allahovo zadovoljstvo. Kada ovo postignemo, onda smo ostvarili i svrhu zbog koje smo stvoreni: učinili smo svoj život ibadetom.

***Besprijekoran musliman
Ovaj duhovni trening kroz ibadete čini čovjeka besprijekornim muslimanom. Namazi mu pomažu da se ponaša u skladu sa principima islama i podstiču ga da izvršava svoje dužnosti, kako prema Allahu, tako i prema sebi i drugima. Svakodnevni namazi najbolje nam pomažu da svoje ponašanje prilagodimo svojim idealima. Ako je čovjek svjestan svojih dužnosti prema svome Stvoritelju toliko da su mu one iznad svih ovodunjalučkih interesa, on će sigurno biti pošten u svim svojim aktivnostima. On će biti dosljedan u poštivanju Božijeg zakona u svim sferama života, isto kao što pazi i na pet dnevnih namaza. Na ovakvog čovjeka možemo računati i u svim drugim aktivnostima života, jer njega vodi čestitost i bogobojaznost koja je duboko usađena u njegovom srcu.***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

"Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite" (El Earaf, 180).

U jednom hadisu spominje se dova Muhameda sallallahu alejhi we sellem u kojoj se, između ostaloga, kaže:
"Molim Te svim Tvojim imenima, kojima si Se nazvao, ili objavio u Svojoj Knjizi, ili podučio imenima nekog od Svojih robova, ili ga ostavio tajnim i skrivenim od Svojih robova...",Sto znaci da Uzviseni ima jos mnogo Svojih imena koja su nama nepoznata ili tajna...osim ovih 99:


1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Čist od mana
7) EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
8) EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru - Snažni
11) EI-Mutekebbiru - Silni
12) EI-Haliku - Stvaralac
13) EI-Bari'u - Koji divno stvara
14) EI-Musavviru - Koji likove daje
15) EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu - Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alimu - Koji sve zna
21) EI-Kabidu - Koji steže
22) EI-Basitu - Koji pruža
23) EI-Hafidu - Koji spušta
24) Er-Rafiu - Koji diže
25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu - Koji ponizuje
27) Es-Semiu - Koji sve čuje
28) EI-Besiru - Koji sve vidi
29) EI-Hakemu - Sudac
30) EI-Adlu - Pravedni
31) EI-Latifu - Dobri
32) EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33) EI-Halimu - Blagi
34) EI-Azimu - Veliki
35) EI-Gaffuru - Koji prašta
36) Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37) EI-Alijju - Visoki
38) EI-Kebiru - Veliki
39) EI-Hafizu - Koji čuva
40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42) EI-Dželilu - Veličanstveni
43) EI-Kerimu - Plemeniti
44) Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46) EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu - Mudri
48) EI-Vedudu - Koji voli
49) EI-Medžidu - Slavljeni
50) EI-Baisu - Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku - Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju - Moćni
55) EI-Metinu - Čvrsti
56) EI-Velijju - Zaštitnik
57) EI-Hamidu - Hvaljeni
58) EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60) EI-Muidu - Konačni proživitelj
61) EI-Muhji - Koji život daje
62) EI-Mumitu - Koji smrt daje
63) EI-Hajju - Živi
64) EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu - Imućni
66) EI-Madžidu - Slavni
67) EI-Vahidu - Jedini
68) Es-Samedu - Kome se svako obraća
69) EI-Kadiru - Svemoćni
70) EI-Muktediru - Koji sve može
71) EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72) EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu - Prvi
74) EI-Ahiru - Posljednji
75) Ez-Zahiru - Jasni
76) EI-Batinu - Skriveni
77) EI-Valiju - Koji upravlja
78) EI-Mutealiju - Svevišnji
79) EI-Berru - Dobročinitelj
80) Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu - Koji oprašta
83) Er-Reufu - Samilosni
84) Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami - Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju - Koji je bogat
89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru - Koji stvara štetu
92) En-Nafi'u - Koji stvara korist
93) En-Nuru - Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi - Koji upućuje
95) EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega)
96) El-Baki - Vječiti
97) EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99) Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom


Dowa-molba Allahu subhanehu ve te’ala
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

***Kur`anski ajet:Gospodar vas je kazao:"Prizivajte Me molbama /dovama/,odazvat cu vam se" (El- Mu`min 60) nedvojbeno izrazava najdublji znacaj dove kao jedne od formi(nacina) naposredne komunikacije izmedju Rabba (Jedinog Gospodara) i ab`da (iskrenog sluge Njegova).Allah dz.s je Jedini Koji je stvorio i sve stvara iz nistavila,pa prema tome samo je ON Taj Kome se moze i treba obracati,da bi se postigalo ono zasto Mu se obracamo i cilj cistog sluzenja Njemu Jedinom.

***Rekao je Allahov Poslanik: “Naš Gospodar se spušta svake večeri na ovozamaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, i govori: ´Ko mi upućuje dovu da mu se odazovem, ko od mene traži nešto pa da mu to dam, ko moli za oprost grijeha pa da mu oprostim´.“ To je vrijeme u kojem se primaju dove, a naša omaladina je u tim momentima po diskotekama, kafićima, po jarkovima spavaju mahmurni od alkohola i droge, bludniče po parkovima i obalama rijeka.

***Allahu,popravi mi vjeru moju,koja je glavnica moja,popravi mi i moj ovaj svijet ,jer ja na njemu zivim,popravi mi buduci svijet,jer ja njemu idem,poživi me dok mi je život dobar,a daj mi smrt,kada mi smrt bude dobra.Daj mi da moj život bude povećanje u svakom dobru,a moja smrt mir i spas od svakog zla"-AMIN

***Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto sto i njemu tražiš." (Ahmed i Muslim).
U drugom hadisu kojeg biljezi Muslim se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija."

***Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.'' Buharija.
Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ''Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže više od 100 puta 'Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim' (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).'' Ebu Davud.

***Ibrahim, a.s., na kraju svoga života govori: ''...i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!'' (Aš-Šu'arā ,82)

***Sulejman, a.s., nakon što je vidio svoje bogatstvo i vojsku, rekao je: ''Gospodaru moj" – rekao je – ''oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti uistinu, bogato daruješ!'' (Sad, 35)

***Hud, a.s., kazao je svom narodu: ''...da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom dat će zasluženu nagradu...'' (Hud, 3)

***Adem i njegova žena, nakon što su počinili grijeh, rekli su: ''Gospodaru naš" – rekoše oni – ''sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. '' (El-A'raf, 23)

***Nuh, a.s., rekao je svom narodu: ''...Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati.'' (Nuh, 10-12)

***Dova koja se uči u nevoljama i prilikom značajnih događaja
"La illahe illallahul-azimul-halimu, la ilahe illallahu Rabbul-aršil-azimi, la ilahe illallahu Rabbus-semavati ve Rabbel-erdi ve Rabbel-aršil-kerim“ (Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog Blagog, nema boga osim Allaha, Gospodara Arša veličanstvenog. Nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa, Gospodara Zemlje i Gospodara Arša plemenitog).

***Allahu moj, Ti si Vladar, nema boga osim Tebe! Ti si moj Gospodar, a ja sam rob Tvoj! Sam sebi sam nepravdu učinio i priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti sve moje grijehe. Zaista, grijehe samo Ti opraštaš. Uputi me lijepom ahlaku, njegovim ljepotama samo Ti upućuješ. Otkloni od mene ono što je ružno jer samo Ti možeš otkloniti ono što je ružno u njemu. Tebi se u potpunosti stavljam na raspolaganje, a svako dobro je kod Tebe. Kod Tebe nema nikakva zla, Ti si me stvorio i Tebi se vraćam. Slavljen si i Uzvišen, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.-amin

***Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivog, prizivam Te da mi Kur'an veličanstveni učiniš proljećem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom brige moje.-AMIN

***Ebu Hurejre, radijalahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., ucio: 'Gospodaru moj, sačuvaj mi vjeru moju u koju se pouzdam, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji se vraćam, i neka mi život bude povećanje svakog dobra, a smrt olakšanje od svakog zla!' (Muslim)

***Kur'anske dowe
***Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeten, inneke Entel-Vehhab. "Gospodaru nas, ne dopusti srcima nasim da skrenu, kad Si nam vec napravi put ukazao, i daruj Svoju milost, Ti si uistinu Onaj koji mnogo daruje." (Ali Imran, 8)

***Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil- ahireti haseneten ve kina azabennar. "Gospodaru nas, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sacuvaj nas dzehennemske vatre." (El-Bekare,201)

***Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine sebekuna bil-imani, ve la tedz'al fi kulubina gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun rahim. "Gospodaru nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima nasim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, Ti si zaista, Dobar i Milostiv. (Ei-Hasr, 10)

***Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridzni muhredze sidkin vedz'al li min ledunke sultanen nesira. "Gospodaru moj, ucini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i ucini da budem prozivljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja ce mi pomoci." (El-Isra, 80)

***Rabbi heb li hukmen ve elhikni bissalihin. Vedz'al li lisane sidkin fil-ahirin vedz'alni min vereseti dzenneti-nneim. "Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me medju one koji su dobri. Ucini da me po lijepom spominju oni sto ce poslije mene doci. Ucini me od onih kojima ces dzennetske blagodati dati. (Es-Sua'ra, 83-85)

***"Gospodaru naš, podari nam u zenama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!'" (sura Al-Furqan, 74. ajet)

***"Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet)

***"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti" (sura Al-Mumtehina, 4. ajet)

***"Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (sura Ali' Imran, 193. ajet)

***"Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ceš, doista, Svoje obećanje ispuniti!" (sura Ali' Imran, 194. ajet)


Zikr-Velicanje Allaha subhaneha ve te’ala
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

Uzviseni Allah kaze : " Sjecaj te se Mene ( zikr mi cinite ), pa cu se i Ja vas sjecati. " ( Bekare, 152 )
Zikrullah je ibadet srca i duse. To je najbolji i najcasniji ibadet. On predstavlja najvise deredze dobrog i korisnog djelovanja. O tome postoje mnogi kuranski ajeti, vjerodostojni hadisi, a sve to potvrdjuje i praksa Poslanika saws, njegovih ashaba, tabi`ina i mnogih muslimana poslije njih sve do nasih dana.Zikrullah dakle, odstranjuje iz srca vjernika svu duhovnu prljavstinu, sejtanska nagovaranja, gaflet, strah od neceg drugog osim Allaha, zebnju i brigu za ovosvjetskim dobrima, a, istovremeno, otvara ga i cini spremnim za svako dobro. Zikrullah krijepi dusu vjernika i brusi njenu predanost, prisebnost i budnost, cineci je otvorenom i pripremljenom za izvrsavanje Allahovih zahtjeva.

***U jednom hadisi kudsiji, Uzviseni Allah kaze :
" Ja sam prema Svome robu onako kako on misli o Meni, Ja sam uz njega sve dok Sam u njegovoj svijesti ( dok mi zikr cini ). Ako Me se sjeca i Ja se njega sjecam. Ako Me spomene u skupini, Ja njega spominjem u boljoj skupini. Ako se Meni priblizi koliko pedalj, Ja se njemu priblizavam arsin. Ako se Meni priblizi koliko arsin, Ja se njemu priblizavam toliko kao kad se obje ruke rasire. Ako Meni dolazi hodom, Ja se njemu odazivam zureci ." ( Buhari )

***Jos nekoliko hadisa u kojima se istice vrijednost zikra.
Allahov Poslanik, saws , je rekao : " U prednosti su muferriduni ." " A ko su muferriduni ?" Upitali su prisutni, Poslanik je odgovorio : " To su oni koji s ljubavlju zikr Allaha cine. Taj zikr ce otkloniti terete s njihovih ledja, pa ce, na Sudnjem Danu, doci lahki. " (Muslim i Tirmizi

***" Kada god ljudi spominju Allaha, okruze ih meleki, prekrije ih milost, na njih se spusta smirenje, a Allah ih spominje kod onih koji su kod Njega." ( Muslim i Tirmizi )

***" Hocete li da vas obavijestim o najboljim djelima vasim, djelima koja su kod vaseg Gospodara najcistija, koja vas izdizu na najvise deredze, djelima koja su vam bolja od dijeljenja zlata i srebra, koja su vam bolja nego da se u oruzanoj borbi sretnete sa vasim neprijateljem?! To je zikr. ( Tirmizi )

***Ebu Hurejre saopstava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, s.a.w.s. , kazao :

" La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la sherike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ala kulli shej in Kadir . "
Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je ponad svega - dnevno po stotinu puta, vrijedit ce mu kao da je oslobodio deset robova, bit ce mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu rdjavih, a bit i toga dana zasticen od sejtana sve dok noc ne nastupi. Osim toga, niko ne moze ne uciniti nesto vrijednije od toga osim onog koji vise puta izgovori ove rijeci.

***" Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi "

Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, bit ce mu skinuti ( umanjeni ) grijesi makar da su velicine morske pjene !

***Ebu Hurejre saopstava, Allah bio zadovoljan s njim , da je Allahov Poslanik, s.a.w.s , rekao : Onaj ko ujutru i uvece izgovara rijeci :

Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi "
Neka je slavljen Allah i neka mu je hvala - stotinu puta na dan, znaci da je na Sudnjem Danu pristupio s najvisom vrijednoscu. Ravan mu je ili vise posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili vise od toga

***Prema Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan s njim, Poslanik islama s.a.w.s. je kazao : " Draze mi je izgovoriti rijeci - Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber - nego sve ono sto sunce obasja !
( Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveci )

***Poslanik islama s.a.w.s. je upitao prisutne : " Da li bi nekom od vas bilo tesko da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela ?" Jedan od prisutnih upita ga : " Na koji nacin bi to neko od nas mogao uciniti ?"
Poslanik s.a.w.s. mu odgovori :
" Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber "

***Kazao je Allahov poslanik s.a.v.s.:

Meselu-llezi jezkuru Rabbehû ve-llezi lâ jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti.

"Primjer onoga koji se sjeca svoga Gospodara spominjuci Ga i onog koji Ga se ne sjeca jest kao primjer zivog covjeka i mrtvaca."Bismillahir-Rahmanir-Rahim-HADIS
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

"Najviše ljudi koji će ući u džennet bit će zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Meni najbliži od vas bit će o­ni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju." (Tirmizi)

"Poslan sam da bih upotpunio moral." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Ebu Hurejre, potrudi se da imaš lijep ahlak." Ebu Hurejre upita: "A šta je to Allahov Poslaniče?" o­n reče: "Da održavaš vezu s o­nim ko je prekinuo s tobom, oprostiš o­nom ko ti je nepravdu nanio i daš o­nome ko tebi uskraćuje." (Bejheki)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "O skupino onih koji su povjerovali samo svojim jezicima, a u čija srca iman još nije ušao: nemojte ogovarati muslimane, i nemojte im istraživati mahane! Onaj koji istražuje mahane muslimanima – Allah dž.š., će njegovu mahanu istražiti, a kome Allah dž.š., mahanu istraži obrukaće ga pa makar to bilo u njegovoj kući!" (Ahmed, 4/220.)

"Mu'min je prijatan i o­n pomiruje, a nema dobra u o­nom ko ne miri i zbližuje i u cijem društvu nije prijatno." (Ahmed)

"Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti." (Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi)

"Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to su srca. Najdraže su mu o­ne posude koje su najćišće, najčvršće i najtanje. Čiste su od grijeha, čvrste su u vjeri i tanke (nježne) su prema braći." (Taberani)

"Strogo se čuvajte sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor." (Buharija i Muslim)

"Ne uhodite jedni druge, ne špijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavađajte se, nego, Allahovi robovi, budite braća." (Buharija i Muslim)

"Ko sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu i na dunjaluku i na ahiretu." (Buharija i Muslim)

"Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgrađena kuća u najodabranijem dijelu dženneta." (Ibn Madže i Tirmizi)

"Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana." (Muslim)

"Ostavite raspravu zbog malo dobra u njoj. Ostavite raspravu zbog male koristi od nje jer o­na prouzrokuje neprijateljstvo među braćom." (Taberani)

"Kada neko od vas zavoli svoga brata neka mu to i kaže." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Razmjenjujte poklone - voljećete se." (Bejheki)

"Najgori ljudi su o­ni koji tuđe riječi prenose i o­ni koji zavađaju o­ne koji se vole." (Ahmed)

"Kome se njegov brat izvini, a o­n ne prihvati izvinjenje, takav ima grijeh koliko je grijeh o­nog koji druge izrabljuje." (Ibn Madže)

"Vjernik se brzo i rasrdi, ali brzo i oprosti." (Tirmizi)

"Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto što i njemu tražiš'." (Ahmed i Muslim)

"Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Muslim)

"Primjer vjernika u njihovoj medusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela, ako oboli jedan organ, ostatak tijela obuzme groznica i nesanica." (Buharija i Muslim)

"Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru." (Buharija i Muslim)

"Istinski musliman je o­naj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani." (Buharija i Muslim)

"Ako nisi kadar činiti dobra djela, o­nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ćes se iskupiti." (Muslim)

"Uzvišeni Allah mi je objavio da budete ponizni i da se niko ni nad kim ne uznosi." (Muslim)

"Neće uči u džennet klevetnik (onaj koji ogovara)." (Buharija)

"Muslimanu nije dozvoljeno da prekine odnose sa svojim bratom preko tri dana, i kada se sretnu da okrenu lice jedan od drugog, a bolji je o­naj, od njih dvojice, koji prvi nazove selam." (Buharija i Muslim)

"Ko muslimanu oprosti njegovu pogrešku, Allah će mu na Kijametskom danu oprostiti njegovu." (Ebu Dawud)

"Neće imetak uzmanjkati zbog udijeljene sadake, a Allah će zbog praštanja čovjeku povećati ugled i nema nikog da se ponizi Allahu i radi Allaha, a da ga Allah ne uzdigne zbog toga." (Muslim)

Sadaka je zaštita od vatre, jer je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, rekao: „čuvajte se vatre pa makar i sa polovinom datule, a ko ni to ne naðe, onda sa lijepom riječju!“ (Buharija i Muslim)

"Nije od nas ko ne poštuje naše starije i ko nije milostiv našim mladim." (Tirmizi)

"Boj se vatre (džehennema) pa podaj drugom makar i pola hurme, a ako ni to nemožeš naći, a o­no lijepom riječju." (Buharija i Ahmed)

"Tri su znaka licemjera (munafika): kada govori - laže, kada obeća - ne ispuni, i kada mu se nešto povjeri - povjerenje iznevjeri." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće upotpuniti svoj iman sve dok ne bude kadar udjeljivati makar i iz male imovine, biti pravedan prema sebi i širiti selam." (Buharija)

"Svaka laž se osim o­ne kad čovjek slaže u ratu, jer rat je čitav varka, ili slaže da bi izmirio dvojicu zavađenih ili slaže svojoj supruzi kako bi je udobrovoljio i zadovoljio." (Ebu Dawud)

"Doista ćeš, ako budeš istraživao ljudske mahane, iskvariti ljude ili ih navesti na to da se iskvare." (Ebu Dawud)

"O skupe, ima o­nih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im još nije ušao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove negativnosti, jer o­naj ko bude istraživao mahane brata muslimana, Allah će istraživati njegove, a kome Allah bude istraživao mahane razotkrit će ga i osramotiti makar i u njegovoj kući." (Tirmizi i Ebu Dawud)

"Ko počne s pričom prije nego nazove selam, nemojte mu odgovoriti dok selam ne nazove." (Taberani)

"Kada se sretnu dva muslimana i rukuju, sa njih spadaju manji grijesi." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Ko želi da mu ljudi ustaju na noge neka sebi pripremi mjesto u džehennemu." (Tirmizi)

"Ko stane u zaštitu časti brata muslimana, to ćemu biti zaštita od džehennema." (Tirmizi)

"Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi u obavezu da ga zaštiti od džehennemske vatre na Kijametskom danu." (Ahmed)

"Ko prigrli siroče od roditelja muslimana do njegovog punoljetstva, takvom je sigurno obezbijeđen džennet." (Ahmed)

"Najbolja muslimanska kuća je o­na u kojoj se čini dobročinstvo prema siročetu, a najgora muslimanska kuća je o­na u kojoj se prema siročetu ružno ophodi." (Ibn Madže)

"Niko od vas neće dostići potpuno vjerovanje sve dok ne bude želio i volio svome bratu o­no što želi i voli samome sebi." (Buharija i Muslim)

"Svaki od vas je ogledalo svome bratu, pa ako na njemu primjeti nešto negativno, neka to otkloni od njega." (Tirmizi)

"Ko se ne interesuje za stanje muslimana taj nije od njih." (Taberani)

"Ko posjeti bolesnika, sjedi u dženetskom perivoju, tako kad ustane odredi mu se 70 hiljada meleka koji salavat na njega čine sve do noći." (Muslim)

"Kome Allah hoće dobro, iskusa ga." (Buharija)

"Umrlog prate troje: dvoje se vrati, a jedno ostane sa njim. Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se porodica i imetak vrate, a ostanu njegova djela." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće biti pravi vjernik sve dok komšija ne bude siguran od njegovih pakosti i podlosti." (Buharija)

"Ko hoće da ima lijep spomen iza sebe i da mu se poveća opkrba, neka čuva rodbinske veze." (Buharija i Muslim)

"Miris dženneta se može osjetiti na daljini od petsto godina hoda, a neće ga osjetiti o­naj ko je neposlušan roditeljima niti o­naj ko prekida rodbinske veze." (Taberani)

"U džennet neće uči varalica, o­naj ko se oholi, izdajica i o­naj ko je ružno postupao sa svojim slugama." (Tirmizi)

"Svi ste vi pastiri i svi ćete odgovarati za svoje stado." (Buharija i Muslim)

"Ljudi su Allahovi štićenici; najbliži Allahu su o­ni koji su najkorisniji Njegovim stićenicima." (Muslim)

"Voda naroda je njegov sluga." (Taberani)

"Ova vjera je jaka, i postupaj s njom pažljivo i lijepo." (Ahmed)
"Ljudi su kao kamile - od stotine njih ne možeš naći jednu dobru za jahanje." (Buharija i Muslim)

"Allahova je pomoć džematu. Ko god sam ode iz džemata, sam će se naći u džehennemu." (Tirmizi)

"Vjera je iskren savjet." (Muslim)

"Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Namaz u džematu vrijedniji je dvadeset i sedam puta od namaza pojedinca." (Buharija i Muslim)

"Bdijenje nekog od vas na Allahovom putu bolje je nego da u svojoj kući klanja 70 godina." (Tirmizi)

"Najgore što se može naći kod čovjeka jeste škrtost zbog pohlepe i strah bez razloga." (Buharija i Ebu Dawud)

"Najgori od ljudi jeste o­naj od koga se nešto zatraži u ime Allaha, pa ovog taj odbije." (Buharija i Muslim)

"Najveći je kradljivac o­naj ko krade od svog namaza, ko ne upotpunjava ni njegoa ruku'a, niti sedžde. A najškrtiji je o­naj ko škrtari sa selamom." (Taberani)

"Ženite se i množite, jer ću se ja ponositi vašom brojnošću pred drugim narodima." (Ebu Dawud i Nesai)

"Jak je vjernik bolji i Allahu draži od slabog vjernika." (Muslim)

"Allah, uistinu, ne gleda u vaša tijela niti u vaš izgled, nego gleda u vaša srca." (Muslim)

"Zaista Allah voli da o­naj ko nešto radi to uradi na najbolji način." (Bejheki)

"Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, o­n tebe, zaista, vidi." (Buharija i Muslim)

"Mnogo li je postača koji od svog posta neće imati ništa osim gladi; i mnogo li je klanjača koji od svog namaza neće imati ništa osim bdijenja." (Nesai i Ibn Madže)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.'' Buharija.

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ''Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže više od 100 puta 'Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim' (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).'' Ebu Davud.

"Kome Allah hoce dobro, stavi ga na iskusenje" (hadis biljezi Buharija)

"Velika nagrada ide uz veliku nedacu. Kada Allah swt zavoli jedan narod, On ga stavi na iskusenje, pa sa onim, ko to sa zadovoljstvom prihvati, bude zadovoljan, a na onoga, ko to prihvati sa ogorcenjem, se rasrdi." (Tirmizi i Ibn Madze)

"Cudan li je slucaj vjernika! Sta god mu se dogodi, ispadne dobro po njega. To ne vazi ni za kog drugog osim za vjernika. Ako ga zadesi kakva sreca, bude zahvalan, pa mu se to upise u dobro djelo, a ako ga pogodi kakva nesreca, bude strpljiv, pa mu se i to (strpljivost na nesreci) upise u dobro djelo." (Hadis biljezi Muslim a gornji hadisi su preuzeti iz knjige "Put pravog muslimana" - Ebu Bekr El-Dzezairi)
Bismillahir-Rahmanir-Rahim-Jednoca Stvoritelja


***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***


Et-Tegabun-Samoobmana

Medina – 18 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Njemu – vlast i Njemu – pohvala; On sve može!
2. On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite Allah dobro vidi.
3. On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vam obličje daje, i likove vaše čini lijepim, i Njemu će se sve vratiti.
4. On zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete; Allah zna svačije misli.
5. Zar do vas nije doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost svoga iskusili – a još ih i patnja nesnosna čeka -
6. zato što su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili: “Zar da nas ljudi upućuju?” I nisu vjerovali i glave su okretali; a Allahu niko nije potreban, Allah nije ni o kome ovisan, On je jedini hvale dostojan!
7. Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci: “Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome šta ste radili, doista, biti obaviješteni!” – a to je Allahu lahko -
8. zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono što vi radite.
9. A onoga dana kada vas On na onome svijetu sakupi, to će biti dan kada će vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I On će preći preko hrđavih postupaka onoga ko je u Allaha vjerovao i dobra djela činio, i uvešće ga u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći; u njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti!
10. A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše poricali – biće stanovnici u vatri; u njoj će vječno ostati, a to će užasna sudbina biti!
11. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna.
12. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako leđa okrenete, pa – Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje.
13. Samo je Allah Bog! I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!
14. O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i samilostan je.
15. Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika;
16. zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte – za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, biće ti koji će uspjeti.
17. Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostiće vam, jer Allah je blagodaran i blag.
18. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, Silni i Mudri.***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***


●''Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!'' ( Al-BaQare,255.)

● Opskrbitelj je jedino Allah Moćni i Jaki ! (Ez-Zarijat, 58)

● Upitaj: Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje? I odgovori: Allah ! (Sebe', 24 )

● Upitaj: Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko izvodi živo iz neživog i iz živog neživo, i ko upravlja svim ? Allah, reći će oni. A ti reci: Pa zašto Ga se onda ne bojite ? To vam je Allah, Gospodar vaš istinski ! Zar poslije Istine ima išta osim zablude ? Pa kuda se onda odmećete ? (Junus, 31 i 32)

● Kažite vi Meni: šta biva s onim što posijete ? Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo ? Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali: Mi smo, doista, oštećeni, čak smo svega lišeni ! Kažite vi Meni: vodu koju pijete -- da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo ? Ako želimo, možemo je slanom učiniti -- pa zašto niste zahvalni ? Kažite vi Meni: vatru koju palite -- da li drvo za nju Mi stvaramo ili vi ? Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna putnicima kada konače; zato slavi i veličaj ime Gospodara svoga Veličanstvenog ! (El-Vaki', 63-74)


●Rekao je Uzvišeni Allah: Mi smo vam zaista poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, ali Faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili.(El-Muzzemmil, 15 i 16)

●"O narode moj- govorio je on - Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim Njega nemate."
(Kuran, el-Eraf, 59.)

●"Ja sam uistinu Allah, drugog boga osim Mene nema - zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio!"(Kuran,Ta Ha, 14.)


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
261272

Powered by Blogger.ba