Allaha subhanehu ve te'ala Robinja

"Budi na dunjaluku kao stranac ili putnik".Kada omrkneš ne nadaj se da ćeš dočekati jutro, a kada osvaneš ne nadaj se da ćeš dočekati veče, iskoristi svoje zdravlje prije bolesti i život prije smrti." (El-Buhari)

25.08.2011.

Putevi postizanja i povecavanja Imana-( Svjetlost imana i tama nifaka )

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Putevi postizanja i povecavanja Imana-(Svjetlost imana i tama nifaka )


POJAM IMANA (ISTINSKOG VJEROVANJA) Pojam imana u arapskom jeziku i šerijatskoj terminologiji Iman u jeziku označava potvrdu. Jusufova braća su rekla svome ocu: „Ti nama ne vjeruješ.“ (Jusuf, 17) Tj., ne potvrđuješ ono što govorimo.

Suština imana je sastavljena od govora i djela. Govora srca i jezika, djela srca i jezika, i djela tjelesnih organa. Ovo su četiri postavke koje obuhvataju čitav Islam.

Prva: Govor srca. Tj., njegova potvrda, uvjerenje i vjerovanje.

Druga: Govor jezika. Izgovaranje dva svjedočenja da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, i priznavanje svega što ove riječi iziskuju.

Treća: Djelo srca. To je nijjet (odluka, nakana), iskrenost, ljubav, podređenost, predanost Allahu, Azze ve Dželle, pouzdanje u Njega te sve što iziskuje i slijedi iz ovoga.

Četvrta: Djelo jezika i tjelesnih organa. Djelo jezika se može ostvariti samo putem jezika kao što je učenje Kur’ana, ostalih zikrova, dova, istigfara itd.. Djela tjelesnih udova se mogu ostvariti samo putem njih, poput stajanja u namazu, pregibanja, sedžde, hodanje radi Allahovog zadovoljstva, kao što je koračanje ka džamijama, na hadždž, džihad na Allahovom putu, naređivanje dobra i zabrana zla, i druga djela koja su obuhvaćena hadisom o ograncima imana. Učenjak Abdur-Rahman ibn Nasir Es-Sadi, Allah mu se smilovao, kaže: „Iman je nedvojbeno potvrđivanje, potpuno priznanje svega što su Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredili da se vjeruje u njega, podređenost vanjštinom i nutrinom. To je potvrda srca i njegovo uvjerenje koje obuhvata djela srca, djela tijela. To podrazumijeva izvršavanje čitave Vjere. Zato su imami i ispravni prethodnici (selefu salih) govorili: „Iman je govor srca i jezika, i djela srca i jezika, i djela tjelesnih udova. Iman je govor, djelo, uvjerenje. Povećava se sa pokornošću, a smanjuje sa nepokornošću. On obuhvata uvjerenja, ponašanja i djela.“

(iz knjige 'Svjetlost imana i tama nifaka' od Dr. Seid El Kahtani-preveo prof. Emir Demir)

 Putevi postiznanja i povecavanja Imana

Iman je savršenstvo roba i putem njega se podižu njegovi stepeni na dunjaluku i Ahiretu. To je razlog i put svakog dobra, ubrzanog i odgođenog. Ne može se postići, ojačati i usavršiti osim spoznajom šta se od njega uzima. Postiže se, ojačava i povećava mnogim stvarima, a od njih su:

Prvo: Poznavanje Allahovih Uzvišenih lijepih imena koja se navode u Kur’anu i Sunnetu, nastojanje da se shvate njihova značenja, da se putem njih čini ibadet Allahu. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite njima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena – kako budu radili onako će biti kažnjeni! “ (El-Araf,180) Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Allah, Azze ve Dželle, ima devedeset devet imena, stotinu manje jedno. Ko ih nauči ući će u Džennet.“ (Buhari, Muslim) Tj., ko ih memoriše, shvati njihova značenja i bude uvjeren u njih. Ko putem njih bude činio Allahu ibadete ući će u Džennet. Tako se zna da je to najveći izvor imana, sredstvo njegovog postizanja, ojačavanja i čvrstine.

Spoznaja Allahovih, Azze ve Dželle, imena je osnova imana, a obuhvata tri vrste tevhida: Rububijjet, uluhijjet i el-esmaus-siffat. Ove vrste su okosnica, temelj i vrhunac imana. Kada god rob poveća spoznaju o Allahovim Uzvišenim imenima i svojstvima, poveća se i njegov iman. Njegovo uvjerenje postane jače. Vjernik treba uložiti krajnji trud i potencijale u spoznaji Allahovih imena i svojstava, bez upoređivanja Allaha sa nekim, negiranja nekih Njegovih imena ili svojstava, njihovog prilagođavanja ili iskrivljavanja.

Drugo: Razmišljanje o Kur’anu općenito. Onaj koji razmišlja o Kur’anu neprestano će se okorištavati kur’anskim znanostima i spoznajama, čime će uvećati svoj iman. Također, isto će doživjeti kada pogleda njegov poredak i čvrstinu i da Kur’an sam sebe potvrđuje, da je sa sobom u saglasnosti i da u njemu nema oprečnosti i razilaženja. Kada to učini uvjerit će se da je od Allaha, a ovo je jedna od najvećih stvari koje ojačavaju iman.

Treće: Poznavanje Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, hadisa koji pozivaju na znanje o vjerovanju i djelovanju. Sve su to stvari kojima se postiže i ojačava iman. Što je veća spoznaja roba o Allahovoj Knjizi i Sunnetu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, veći je njegov iman i uvjerenje.

Četvrto: Poznavanje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovih visokih moralnih osobina i savršenih epiteta. Ko ga uistinu spozna neće posumnjati u njegovu istinoljubivost i istinitost onoga s čime je došao u vidu Kur’ana i ispravne Vjere.

Peto: Razmišljanje o kosmosu. Tj., razmišljanje o stvaranju nebesa i zemlje i različitih stvorenja koja se nalaze na njima. Gledanje u samoga čovjeka i njegove osobine. To je veoma jak motiv za vjerovanje, jer se u ovim postojećim stvarima pokazuje veličina stvaranja koja ukazuje na moć Stvoritelja i Njegovu veličinu, te ljepote, uređenost i čvrstinu koja zbunjuje razume. Također, treba gledati u ovisnost svih stvorenja i njihovu potrebu za Gospodarom u svim domenima njihovog života. Ta stvorenja ne mogu biti neovisna o njima koliko je treptaj oka. To kod roba iziskuje potpunu poniznost, mnoštvo dova, predanost i pokornost Allahu, Azze ve Dželle, u pridobijanju onoga za čime je potreban u vidu koristi svoje vjere i dunjaluka i odvraćanjem štete u pogledu njegove vjere i dunjaluka. To također uzrokuje čvrsto pouzdanje u Gospodara, potpuno povjerenje u Njegovo obećanje i veoma veliku želju za Njegovim dobrima. Na ovaj način se ostvaruje i jača iman. Također, treba da razmišlja o mnoštvu Allahovih općenitih i posebnih blagodati bez kojih nijedno stvorenje ne može ni koliko je treptaj oka.

Šesto: Mnogo spominjanje Allaha, Azze ve Dželle, u svakom vremenu i upućivanje dove koja je ibadet. Spominjanje Allaha zasađuje drvo vjerovanja u srcu, napaja ga i jača. Što više rob spominje Allaha, poveća se i njegov iman. Spominjanje Allaha biva u svim okolnostima, jezikom, srcem, djelom, stanjem. Čovjek će imati udio u imanu prema veličini njegovog udjela u ovom spomenu.

Sedmo: Poznavanje prefinjenosti Islama. Vjera Islam je čitava prefinjena. Njegovo vjerovanje je najispravnije, najistinitije i najkorisnije, sistem ponašanja je najljepši, a djela i propisi su također najljepši i najpravedniji. Ovim pogledom Allah uljepšava vjerovanje u srcu roba i čini mu ga voljenim. Tako će pronaći slast imana, a njegova nutrina se uljepšati temeljima vjerovanja, njegovom suštinom, a njegova vanjština djelima imana.

Osmo: Ulaganje truda za lijepo izvršavanje ibadeta Allahu, Azze ve Dželle, i činjenje dobra Njegovim stvorenjima. Čovjek će se truditi u ibadetu Allahu kao da Ga gleda. Ako to nije kadar učiniti predočit će sebi da ga Allah gleda. Trudit će se da upotpuni i usavrši djela, a isto je i sa činjenjem dobra prema ljudima, govorom, djelom, imetkom, ugledom, različitim koristima.Kada se bude lijepo odnosio prema ibedetu Stvoritelja činit će dobro i prema Njegovim stvorenjima i ustrajat će u tome snažnim vjerovanjem i uvjerenjem. To ga dovodi na stepen istinskog uvjerenja koji je najveći stepen uvjerenja. Osjetit će slast pokornosti, naći plod lijepog ophođenja a to je potpuni iman.

Deveto: Da se čovjek okiti osobinama vjernika kao što je skrušenost u namazu i prisutnost srca u njemu, davanje zekata, udaljavanje od besposlica, a to je govor u kome nema dobra kao i svako djelo u kome nema dobra. Zapravo, musliman će govoriti i činiti dobro, a ostavljati zlo i u govoru i u djelu. Nema sumnje da sve to povećava iman i ojačava ga. Također, sustezat će se od razvrata, nastojati ispuniti emanete i ugovore. Čuvanje ovih stvari je jedan od znakova imana.

Deseto: Poziv ka Allahu i Njegovoj vjeri, međusobno savjetovanje istinom i strpljivošću. Poziv u temelje vjere i pridržavanje uz njegova pravila, naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla. Tako će rob upotpuniti sebe i upotpunjavati druge.

Jedanaesto: Udaljavanje od ogranaka nevjerstva i licemjerstva, očitog griješništva i nepokornosti. Da bi se iman ostvario neophodno je činiti sve povode koji ga ojačavaju i uvećavaju, ali je i pored toga neophodno odstraniti zapreke i prepreke, a one su ostavljanje nepokornosti i pokajanje za one koje su se već desile. Čuvanje svih tjelesnih udova od zabranjenih stvari. Borba protiv smutnji, sumnji koja nastoji opovrgnuti i oslabiti znanje o vjerovanju, kao i borba protiv strasti koje slabe htijenja i vjerovanja.

Dvanaesto: Približavanje Allahu dobrovoljnim djelima nakon obaveznih, i davanje prednosti onome što Allah voli, nad svim onim što je mimo Njega prilikom naleta strasti.

Trinaesto: Osamljivanje sa Allahom prilikom Njegovog spuštanja radi sašaptavanja, čitanje Njegovog govora, prisustvo srcem, ponašanje u skladu sa adabima ispravnoga obožavanja pred Njim, a zatim završetak toga traženjem oprosta i pokajanjem.

Četrnaesto: Druženje sa istinoljubivim i iskrenim učenjacima, te uzimanje najljepših plodova njihovog govora, kao što se uzimaju najljepše voćke.

 

Plodovi i koristi imana 


Iman ima koristi i plodove koji se ne mogu pobrojati, niti sakupiti na jedno mjesto. Koliko samo tih koristi ima u srcu, tijelu, lijepom životu, dunjaluku i Ahiretu. Općenito govoreći, dobro dunjaluka i Ahireta i otklanjanje svih zala spada u plodove imana. Od tih plodova i koristi su sljedeće:

1. Priželjkivanje Allahove, Azze ve Dželle, zaštite. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: „I neka se ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju Allahovi štićenici, oni koji budu vjerovali i koji se budu Allaha bojali. “ (Junus, 62-63) Allah, Azze ve Dželle, također kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na svjetlo,...“ (El Bekare, 257)Tj., izvodi ih iz tame nevjerstva na svjetlo imana, iz tame neznanja na svjetlo znanja, iz tame grijeha na svjetlo pokornosti, iz tame nemara na svjetlost budnosti i spomena.


2. Zadobijanje Allahovog zadovoljstva. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati.“ (Et-Tevba, 71) „Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti!“ (Et-Tevbe,72) Postigli su Allahovo zadovoljstvo i Njegovu milost i zadobili ova lijepa staništa svojim vjerovanjem, kojim su upotpunili svoje duše i upotpunili su jedni druge izvršavajući pokornost Allahu i pokornost Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, naređujući dobro i odvraćajući od zla. Zadobili su najveći uspjeh i spas.

3. Potpun iman sprječava ulazak u Vatru. Slab iman sprječava da se vječno boravi u Vatri. Onaj ko bude vjerovao izvršavajući sve obaveze i ostavljajući sve zabrane neće ući u Vatru, kao što u Vatri neće vječno boraviti onaj u čijem srcu ima nešto imana.

4. Allah od onih koji vjeruju otklanja sve neugodnosti,čuva ih od svih poteškoća i nedaća. On kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Allah doista štiti vjernike, Allah sigurno ne voli ni jednog izdajnika, nezahvalnika.“ (El-Hadž, 38 )Tj., od njih otklanja svaku nedaću, zlo ljudskih i džinskih šejtana, štiti ih od neprijatelja, štiti ih od nedaća prije nego što dođu. On odiže i umanjuje te neugodnosti nakon što dođu. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Poslije smo spasavali poslanike Naše i one koji su vjerovali. Eto tako, dužnost je naša da spasimo vjernike. “ (Junus, 103)„A riječ Naša je davno rečena o robovima Našim, o poslanicima: Oni će biti, doista, potpomognuti i vojska Naša će zacijelo pobijediti!“ (Es-Saffat, 171-173)„...a onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći.“ (Talak,2) Od svega onoga što ljudima predstavlja poteškoću. I kaže u prijevodu značenja ajeta: „A onome ko se Allaha boji, On će sve što mu treba učiniti dostupnim.“ (Talak, 4)Bogobojaznom vjerniku Allah olakšava i štiti ga od poteškoća, olakšava mu poteškoće, svakoj brizi daje rješenje, svakoj poteškoći izlaz i opskrbljuje ga odakle se i ne nada. Dokazi za ovo su mnogobrojni iz Kur’ana i Sunneta.

5. Iman daje plod lijepoga života i na dunjaluku i na Ahiretu. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život, i doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.“ (En-Nahl, 97)Jedna od specifičnosti vjerovanja jeste da postiže smiraj srca, njegovo raspoloženje i zadovoljstvo onim čime ga je Allah opskrbio. Te da se ne veže za druge. To je ustvari lijep život.Temelj lijepoga života jeste raspoloženje i smiraj srca i njegovo nezbunjivanje onim čime je zbunjen onaj koji nema ispravnog imana.Lijep život podrazumijeva lijepu i dozvoljenu opskrbu, zadovoljstvo s malim, sreću, slast ibadeta na dunjaluku, činjenje pokornosti i ushićenost s njome. Imam Ibn Kesir kaže: „Ispravno je da lijep život obuhvata sve spomenuto.“ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Spašen je onaj ko prihvati Islam, ko bude dostatno opskrbljen i kome Allah da zadovoljstvo u onome što mu je podario.“ (Muslim) Također kaže, sallallahu alejhi ve sellem: „Allah sigurno neće nanijeti nepravdu vjerniku dobrim koje mu dadne na dunjaluku i za koje će biti nagrađen na Ahiretu. Kafir se hrani dobrim, ali ga ne čini radi Allaha na dunjaluku, sve dok ne dođe na Ahiret kada neće imati dobra kojim će biti nagrađen.“ (Muslim)


6. Sva djela i verbalni izrazi bivaju ispravni i upotpunjeni prema unutrašnjem osjećaju u srcu onoga ko ih čini u vidu imana i iskrenosti. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Ko bude dobra djela činio i uz to vjernik bio, trud mu neće lišen nagrade ostati, jer smo mu ga sigurno Mi pribilježili.“ (El-Enbija, 94) Tj., neće negirati njegov trud niti zapostaviti njegovo djelovanje, nego će ga uvišestručiti shodno jačini njegovog vjerovanja. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „A onaj ko želi onaj svijet i trudi se da ga zasluži, a vjernik je, trud će mu hvale vrijedan biti.“ (El-Isra, 19) Trud je za Ahiret, to je djelovanje svim onim djelima kojima se približava Ahiretu i koje je Allah propisao jezikom Njegovog Vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

7. Onoga ko nosi iman u svom srcu Allah će uputiti na Pravi put. Na Pravom putu će ga uputiti na istinsko znanje i postupanje po njemu. Za prihvatanje onoga što je Allahu omiljeno i stalnom izražaju zahvalnosti. Prihvatat će neugodnosti i nedaće sa zadovoljstvom i strpljivošću. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „One koji vjeruju i čine dobra djela Gospodar njihov će na Pravom putu podržati, zato što vjeruju, rijeke će teći ispred njih u džennetima zadovoljstva.“ (Junus, 9) Imam Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, kaže: „Moguće je da harf ‘ba’ ovdje bude uzročan, pa bi glasilo: Prema njihovom vjerovanju na dunjaluku Allah će ih na Sudnjem danu uputiti na Pravi put (Sirati ćuprija) sve dok ga ne pređu i završe u Džennetu. Moguće je, da je ovdje harf ‘ba’ za ispomoć, kao što kaže Mudžahid (Jehdihim rabbuhum bi imanihim). Bit će im svjetlo pomoću kojeg će ići. “Takodjer je rečeno da će se čovjeku prikazati njegovo djelo u lijepome liku i prijatnom vjetru, kada ustane iz kabura koji će blago oko njega puhati i obradovati ga svakim dobrom. Reći će mu: „Ko si ti?“ A on će odgovoriti: „Ja sam tvoje dobro djelo.“, pa će mu se načiniti svjetlo ispred njega sve dok ga ne uvede u Džennet.


8. Istinsko vjerovanje daje plod Allahove ljubavi prema robu i daje da bude voljen u srcima vjernika. Koga Allah zavoli, zavole ga vjernici. Tako postigne sreću i spas. Mnogobrojne su koristi iz ljubavi prema vjernicima: Lijepa pohvala, dova za vjernika, mrtvog ili živog. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „One koji su vjerovali i dobra djela činili, Milostivi će sigurno voljenim učiniti.“ (Merjem, 96)


9. Zadobijanje vodstva u Vjeri. I ovo je od plodova vjerovanja, tj., da Allah vjernicima koji su upotpunili svoje vjerovanje, znanjem i djelom, da jezik koji samo istinu govori i da ih učini predvodnicima koji po Njegovoj naredbi upućuju druge i da budu slijeđeni u tome. Allah, Azze ve Dželle, kaže: „Između njih smo Mi vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali.“ (Es-Sedžda, 24) Sa strpljenjem i uvjerenjem postiže se vodstvo u vjeri, jer je vrhunac i potpunost imana u strpljenju i uvjerenju.

10. Podizanje stepena. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.“ (Mudžadela,10)
Oni su na najvišem stepenu od svih stvorenja kod Allaha, Azze ve Dželle, i kod Njegovih robova na dunjaluku i Ahiretu. Ovo uzdignuće su postigli sa ispravnim vjerovanjem, znanjem i uvjerenjem.

11. Radost počasti od Allaha i potpuna sigurnost u svakom pogledu, kao što Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „A ti obraduj vjernike.“ (Et-Tevbe, 112)Ovo je spomenuto u općenitom smislu kako bi obuhvatilo i ubrzano i odgođeno dobro. Ograničio ga je u sljedećim riječima. Npr.: „A one koji vjeruju i dobra djela čine, obraduj džennetskim baščama…“ (El-Bekare, 25) Njima pripada apsolutna i ograničena radost, i njima pripada apsolutna bezbjednost na dunjaluku i Ahiretu, kao što se navodi u primjeru Allahovih, Azze ve Dželle, riječi, u prijevodu značenja ajeta: „Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju, oni će biti na Pravom putu.“ (El-An’am, 82) Njima pripada ograničena bezbjednost kao što se navodi u primjerima Allahovih, Azze ve Dželle, riječi, u prijevodu značenja ajeta: „… neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju.“ (El-An’am, 48 ) Otklonio je od njih strah od onoga što ih čeka u budućnosti i tugu od onoga što je prošlo, kako im se upotpunjuje bezbjednost, a vjerniku pripada potpuna bezbjednost i na dunjaluku i na Ahiretu, pripada mu radosna vijest o svakom dobru.

12. Putem imana se postiže višestruka nagrada, te potpunost svjetla pomoću kojeg rob hodi u toku svog života i kojim će hoditi na Sudnjem danu.Na dunjaluku ide pomoću svjetla svoga znanja i istinskog vjerovanja, a kada se na Sudnjem danu pogase sva svjetla ići će sa svojim svjetlom preko Sirat ćuprije sve dok ne dođe do Kuće počasti i blagodati.Tako je Allah uzročno vezao oprost za vjerovanje. Kome oprosti njegova ružna djela spasit će se od kazne i postići najveću nagradu. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: „A one koji vjeruju i dobra djela čine, obraduj džennetskim baščama…“ (El-Bekare, 25)


13. Postizanje spasa i Upute za vjernike povodom njihovog vjerovanja. Allah, Azze ve Dželle, poslije spomena vjerovanja vjernika, onako kako je to objavljeno Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, i kako je to objavljeno onima prije njega, u vidu vjerovanja u nevidljivo, obavljanje namaza i davanja zekata, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost Svoju darovati, i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostiće vam, jer Allah prašta i samilostan je.“ (Hadid, 28 ) Njima će Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni će ono što žele ostvariti.“ (El-Bekare, 5)Ovo je potpuna uputa i savršeni spas. Nema puta ka Uputi i spasu osim putem potpunoga vjerovanja.


14. Okorištavanje poukama jedan je od plodova vjerovanja. Uzvišeni kaže, u prijevodu značenja ajeta: „I nastavi savjetovati, savjet će vjernicima, doista, koristiti.“ (Darijat, 55) Ovo je zato, jer vjerovanje podstiče onoga ko ga nosi u svome srcu na pridržavanje Istine, njeno slijeđenje, znanjem i djelom. Sa njim je veliki aparat i priprema za prihvatanje korisnih savjeta. Kod njega nema zapreke koja ga sprječava da prihvati Istinu niti da po njoj postupa.

15. Iman podstiće onoga ko ga nosi u svome srcu da zahvaljuje u stanju izobilja i da bude strpljiv u stanju oskudice, te da zarađuje dobro u svim vremenima.Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Nema nevolje koja zadesi Zemlju i vas, a koja nije, prije nego što je damo, zapisana u Knjizi, to je Allahu, uistinu, lako, da ne biste tugovali za onim što vam je promaklo, a i da se ne biste previše radovali onome što vam On dade. Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce.“ (El-Hadid, 22-23)„Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti, Allah sve dobro zna.“ (Et-Tagabun,11)Da nema drugog ploda imana, do utjehe onome ko ga u srcu nosi prilikom nedaća i neugodnosti kojima je svako izložen u svakom vremenu, druženje sa imanom i uvjerenjem bi bilo najveća utjeha.Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Čuditi se vjerniku jer je za njega sve dobro, a to nema niko drugi osim vjernika. Ako se nađe u izobilju zahvaljuje i to mu je dobro. Ako ga snađe oskudica strpi se, pa je to opet dobro za njega.“ (Muslim) Zahvala i strpljenje su sjecište svakoga dobra. Vjernik iskorištava dobra u svakom vremenu, zarađuje u svim okolnostima. U blagodatima i izobilju mu se objedinjuju dvije blagodati: Blagodat postizanja onoga što mu je omiljeno i blagodat upute na zahvalu koja je na višem stepenu od toga. Time mu se upotpunjuje blagodat.Prilikom nastupanja oskudice objedinjuju mu se tri blagodati: Blagodat potiranja loših djela, blagodat zadobijanja stepena strpljivosti koja je veća od toga i blagodat lahkoga pretrpljivanja nedaće, jer kada zna da će dobiti nagradu i kada se uvježbao biti strpljiv nedaća mu biva isuviše lahka.

16. Ispravno vjerovanje odbacuje sumnje i nedoumice, bori se i prekida sve sumnje koje se nađu pred mnogim ljudima i štete im u njihovoj vjeri. Za bolesti sumnji koje bacaju ljudski i džinski šejtani, te duše koje su sklone zlu, nema drugog lijeka osim ostvarenja imana. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Pravi vjernici su samo oni koji u Allaha i Poslanika Njegova vjeruju, i poslije više ne sumnjaju, i bore se na Allahovom putu imecima svojim i životima svojim. Oni su iskreni.“ (Hudžurat, 15) Liječenje ovih šejtanskih prišaptavanja biva sa:

1. Prekidanje šejtanskih prišaptavanja
2. Traženje utočišta od zla onoga koji nabacuje ova
prišaptavanja, a to je šejtan
3. Čvrsto držanje za čisto vjerovanje uz izgovaranje
Amentu billahi
4. Završavanje sa razmišljanjem o tim vesvesama


17. Vjerovanje u Allaha, Azze ve Dželle, je utočište za vjernike u svemu onome što ih snađe, bilo da se radi o radosti, žalosti, strahu, sigurnosti, pokornosti, nepokornosti i ostalim stvarima koje svako mora doživjeti. Prilikom prijaznosti i radosti nalaze utočište u vjerovanju, zahvaljivat će Allahu i iznositi Njegove pohvalne osobine. Koristit će blagodati u onome što On voli, a prilikom neugodnosti i tuge naći će utočište opet u imanu, i to s nekoliko aspekata. Tražit će utjehu u vjerovanju i njegovoj slasti. Tražit će utjehu u posljedicama nedaća, a to je nagrada. Tugu i razočarenje će dočekati sa raspoloženjem srca i povratkom na lijep život koji se odupire tugi. Tražit će utočište u istinskom vjerovanju prilikom straha. U njemu će naći smiraj i to će im još više povećati vjerovanje, čvrstinu, snagu i hrabrost. Nestat će straha koji ih je snašao kao što Allah, kaže o ashabima: „One kojima je, kad su im ljudi rekli: Neprijatelji se okupljaju zbog vas, treba da ih se pričuvate! – to učvrstilo vjerovanje, pa su rekli: Dovoljan nam je Allah i divan je On Gospodar! I oni su se povratili obasuti Allahovim blagodatima i obiljem, nikakvo ih zlo nije zadesilo i postigli su da Allah bude njima zadovoljan, Allah je neizmjerno dobar.“ (Ali Imran, 173)


18. Ispravno vjerovanje sprječava roba da zapadne u uništavajuće grijehe. Od Ebu Hurejre, radijAllahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Bludnik dok čini blud nije vjernik. Dok krade nije vjernik. Dok pije alkohol nije vjernik.“ (Muslim) Kome se ovo desi, dešava mu se zbog slabosti njegovog imana, nestanka njegovog svjetla i stida od Allaha. Ovo je poznato i očevidno. Ispravno i iskreno vjerovanje popraćeno je stidom od Allaha, ljubavlju prema Njemu i jakoj nadi u Njegovu nagradu i strah od Njegove kazne. Željom za postizanjem mora svjetlosti, ove stvari naređuju onome ko ima vjerovanje da čini svako dobro, a odvaraćaju ga od svakoga zla.

19. Najbolja stvorenja su dvije grupe onih koji vjeruju. Od Ebu Musaa , radijAllahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Primjer vjernika koji uči Kur’an je kao primjer utrudže. Miris mu je lijep i okus mu je lijep. Primjer vjernika koji ne uči Kur’an je kao primjer datule koja nema mirisa ali je slatkog okusa. Primjer munafika koji uči Kur’an je poput rjehana čiji je miris lijep, a okus gorak. A primjer munafika koji ne uči Kur’an je kao primjer hanzale koja nema mirisa a okus joj je gorak.“ (Muslim) Ljudi se dijele na četiri vrste:

Prvi: Oni koji su dobri i čije dobro prelazi na druge. Ovo je najbolji dio ljudi. Vjernik koji uči Kur’an i naučava vjerske nauke koristan je sebi, a i drugima. Blagoslovljen je gdje god bio.

Drugi: Dobar u duši, nosi dobro ali je vjernik koji nema znanja kojeg bi prenio na druge. Ovo su dva dijela koja predstavljaju najbolja stvorenja. Dobro koje je u njima vraća se na njihov krnjavi iman. Njihovo dobro je prelazno na druge shodno stanju vjernika.

Treći: To je onaj koji nema dobra, ali njegova šteta ne prelazi na druge. Četvrti: Onaj koji je zao prema sebi, ali i prema drugima. Ovo je najgori dio ljudi.Svo dobro potječe od imana i popratnih stvari koje su vezane za iman, a zlo se vraća na gubitak imana i osobine koje su mu suprotne.

20. Iman daje plod zadobivanja namjesništva na zemlji. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurno namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti, oni će samo Meni ibadet činiti, i neće druge Meni ravnim smatrati. A oni koji i poslije toga budu nezahvalni – oni su pravi griješnici.“ (En-Nur, 55) 


21. Putem imana Allah daje pobjedu robu. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „… a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.“ (Er-Rum, 47) 


22. Iman daje plod ponosa robu. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „A snaga je u Allaha i Poslanika Njegova, i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju.“(Munafikun, 8 ) 


23. Iman daje plod da nevjernici ne zavladaju vjernicima. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „A Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike.“ (En-Nisa, 141) 


24. Potpuna bezbjednost i Uputa. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s mnogoboštvom ne miješaju, oni će biti na Pravom putu. “ (El-An’am, 82) 


25. Čuvanje truda vjernika. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „One koji budu vjerovali i dobra djela činili – Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio.“ (El-Kehf, 30)

26. Povećanje imana za vjernike. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „A kada bude objavljena neka sura, ima ih koji govore: „Kome je od vas ova učvrstila vjerovanje?“ – Što se tiče vjernika, njima je učvrstila vjerovanje, I oni se raduju.“ (Et-Tevbe124)


27. Spas vjernika. Allah, Azze ve Dželle, u priči o Junusu kaže, u prijevodu značenja ajeta: „Odazvasmo i tegobe ga spasismo, eto tako Mi spašavamo vjernike.“ (El-Enbija, 88 ) 


28. Velika je nagrada za one koji nose istinsko vjerovanje u srcima. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „… a Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati.“ (En-Nisa, 146) 


29. Privrženost onih koji nose iman u svojim srcima Allahu, Azze ve Dželle. To je posebna privrženost. Privrženost upućenosti, nadahnuća i ispravnosti. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „… jer Allah je na strani vjernika.“ (El-Enfal, 19)


30. Nosioci imana su sigurni od straha i tuge. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „… neka se zato oni koji vjeruju i dobra djela čine ničega ne boje i ni za čim nek ne tuguju.“ (El-En’am,48 )


31. Velika nagrada. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „… I vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra, 9)


32. Nagrada na koju se neće prigovoriti. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „One koji vjeruju i dobra djela čine zbilja čeka nagrada neprekidna.“ (Fussilet, 8 )


33. Kur’an je Uputa i milost za vjernike. Allah, Azze ve Dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: „O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašeg i lijek za vaša srca i uputstvo i milost vjernicima.“ (Junus, 57) Lijek i milost: „Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima, a nevjernicima on samo povećava propast.“ (El-Isra, 82) On je njima Uputa i lijek.

34. Nosioci imana imaju sljedeće: Oni su zbilja pravi vjernici, njih počasti, i oprost, i obilje plemenito kod Gospodara njihova čekaju.“ (El-Enfal, 4)

Iz knjige Svjetlost imana i tama nifaka-Svjetlost bogobojaznosti i tama grijesenja

 

24.08.2011.

60 nacina brisanja grijeha pa bujrum pozuri!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

60 nacina brisanja grijeha pa bujrum pozuri!

Zahvala pripada Allahu, Gospodaru svjetova, salavat i selam na najcasnijeg poslanika i vjerovjesnika. Ovo pismo je namijenjano svakom muslimanu koji robuje Allahu i nikog mu ne pripisuje kao druga, s obzirom da je najveci ideal svakog covjeka da napusti ovaj svijet a Allah mu oprostio sve grijehe. Cilj je takode da napusti ovaj svijet i dode na ahiret, a Allah mu je vec oprostio sve grijehe i tako ne bude pitan za njih na ahiretu, vec uveden u Džennet gdje ce vjecno ostati i nece iz njega nikada izici. U ovom kratkom pismu spomenut cemo neka djela koja brišu grijehe i za koja se prema vjerodostojnim hadisima, dobija velika nagrada. Molimo Allaha Jedinog da primi naša djela, a On cuje i zna.

1. Pokajanje - tevba. Allahov poslanik je rekao: 'Ko se pokaje prije nego što Sunce izade sa zapada, On ce mu primiti tevbu.' (Muslim, br. 2703). Muhammed, a.s, takode kaže: 'Doista uzvišeni Allah prima tevbu covjeka sve dok duša ne dode u grkljan.'

2. Izlazak radi traganja za naukom. Allahov poslanik, s.a.v.s, kaže: 'Ko bude slijedio put koji vodi ka nauci, Allah ce mu olakšati put do Dženneta.' (Muslim, br. 2699)

3. Spominjanje Allaha. Muhammed, a.s, kaže: 'Hocete li da vas obavijestim o najboljim djelima vašim, najcjenjenijim kod vašeg Vladara, najvecim po deredžama, boljim za vas od dijeljenja srebra i zlata, vrednijim nego da sretnete vašeg neprijatelja, udarate po njihovim vratovima a oni udaraju po vašim?' Ashabi su odgovorili: 'Dakako, Allahov poslanice!' On odgovara: 'Spominjanje uzvišenog Allaha.' (Tirmizi, br. 3347)

4. Cinjenje dobra i upucivanje na dobro. Muhammed, a.s, kaže: 'Svako dobro djelo je sadaka, a ko upucuje na dobro kao da ga i cini.' (Buhari, 10/374 i Muslim br. 1005)
5. Vrijednost poziva vjeri u Allaha. Allahov poslanik je kazao: 'Ko bude pozivao na pravi put ima nagradu svih onih koji ga slijede, s tim što se njihova nagrada ništa ne umanjuje.' (Muslim, br. 2674)

6. Naredivanje dobra a zabranjivanje zla. Muhammed, a.s, kaže: 'Ko od vas vidi ružno djelo, neka ga ukloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, a ako i to ne mogne neka ga srcem osudi a to je znak najslabijeg imana.' (Muslim, br. 49)

7. Kiraet - ucenje Kur'ana. Muhammed, a.s, kaže: 'Ucite Kur'an. Kur'an ce se na Sudnjem danu pojaviti u ulozi šefaatdžije onome ko ga bude ucio.' (Muslim, br. 804)

8. Poucavanje Kur'anu i njegovo ucenje. Muhammed, a.s, kaže: 'Najbolji medu vama je onaj koji uci Kur'an i druge poucava tome.' (Buhari, 9/66)

9. Nazivanje selama. Allahov poslanik je rekao: 'Necete uci u Džennet dok ne budete vjerovali, a necete vjerovati dok se ne budete voljeli. Hocete li da vas uputim na nešto što ako budete radili voljet cete se? Širite medu sobom selam.' (Muslim, br.54)

10. Ljubav u ime Allaha. Muhammed, a.s, je rekao: 'Doista ce Allah na Sudnjem danu kazati: 'Gdje su oni koji su se voljeli u Moje ime, danas cu ih staviti u Svoj hlad, a drugog hlada, osim mog hlada, nema.' (Muslim, br. 2566)

11. Posjecivanje bolesnika. Muhammed, a.s, je rekao: 'Svaki musliman koji posjeti svog bolesnog brata jutrom, na njega ce donositi salavat 70000 meleka sve dok se ne smrkne, a ako ga posjeti navece, na njega donosi salavat 70000 meleka dok ne osvane, a imat ce harif (bašcu) u Džennetu.' (Tirmizi, br. 969)

12. Pomaganje ljudima u vracanju duga. Allahov Resul je kazao: 'Ko pomogne onom koji je bankrotirao, Allah ce pomoci (olakšati) njemu na dunjaluku i na ahiretu.' (Muslim, br.2699)

13. Sakrivanje mahana drugih ljudi. Muhammed, a.s, kaže: 'Ko sakrije mahanu Allahovog roba na dunjaluku, Allah ce sakriti njegovu na ahiretu.' (Muslim, br. 2590)

14. Održavanje rodbinskih veza. Allahov Resul je rekao: 'Krvno srodstvo je okaceno o Allahov Arš i govori: 'Ko me održava, Allah njega podržao, a ko me kida, Allah njega prekinuo.' (Buhari 10/350 i Muslim, br.2555)

15. Lijep moral. Upitan je Allahov poslanik o onome što ce najviše ljudi odvesti u Džennet, pa je odgovorio: 'Bogobojaznost i lijep moral.' (Tirmizi, br. 2003)

16. Istinoljubivost. Muhammed, a.s, je rekao: 'Držite se iskrenosti, jer doista iskrenost vodi u dobrocinstvo, a dobrocinstvo vodi u Džennet.' (Buhari 10/423 i Muslim, br.2607)

17. Savladavanje srdžbe. Allahov Resul je kazao: 'Ko bude savladao svoju srdžbu, a bude u stanju da je sprovede, Allah ce ga prozvati na celu svih stvorenja kako bi sebi izabrao džennetske hurije, koje bude htio, na Sudnjem danu.' (Tirmizi, br. 2022)

18. Keffaret sijela. Muhammed, a.s, je rekao: 'Ko bude sjedio u sijelu i puno pricao, pa zatim, prije nego što ustane izgovori: 'Subhanekellahume ve bi hamdike ešhedu en la illahe illa ente estagfiruke ve etubu ilejke! Bit ce mu oprošteni grijesi koje je ucinio na tom sijelu.' (Tirmizi, 3/153)

19. Strpljivost. Muhammed, a.s, je rekao: 'Nece muslimana zadesiti nevolja, tegoba, briga, tuga, neugodnost, pa cak ni trn da ga ubode a da mu Allah zbog toga nece izbrisati neke grijehe.' (Buhari, 91/10)

20. Dobrocinstvo roditeljima. Allahov poslanik je rekao: 'Propao neka je, propao neka je!' Ashabi su upitali: 'Ko Allahov poslanice?' Allahov poslanik odgovara: 'Onaj kod koga jedan ili dva roditelja budu docekali starost, i ne ude (zbog svoje pokornosti njima) u Džennet.' (Muslim, br. 2551)

21. Angažman na pomoci hudovicama i siromasima. Allahov poslanik kaže: 'Onaj koji žuri da pomogne hudovicama i siromasima, je kao mudžahid na Allahovom putu'. Mislim da je još rekao: 'Kao onaj koji klanja ne posustajuci, kao postac koji stalno posti.' (Buhari, 10/366)

22. Briga o jetimu. Muhammed, a.s, kaže: 'Ja i onaj koji se brine o jetimu cemo biti u Džennetu zajedno' - pa je podigao i pokazao kažiprst i srednji prst.' (Buhari, 10/ 365)

23. Abdest. Allahov poslanik je rekao: 'Ko bude uzeo abdest i to ucinio na najljepši nacin, izlazice (spadace) grijesi iz njegovog tijela, tako da ce izici ispod njegovih nokata.' (Muslim, br. 245)

24. Ucenje šehadeta poslije abdesta. Muhammed, a.s, je rekao: 'Ko bude uzeo abdest i to ucinio na najljepši nacin, zatim kaže: 'Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha, koji nema sudruga. Svjedocim da je Muhammed Allahov rob i poslanik', zatim prouci: 'Gospodaru, ucini me od onih koji se kaju i od onih koji se ciste' - otvorice mu se vrata Dženneta da ude na koja bude želio.' (Muslim, br. 234)

25. Ponavljanje za muezzinom dok uci ezan. Muhammed, a.s, kaže: 'Ko kaže po završetku ezana: 'Milostivi Allahu, Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajuceg namaza, dozvoli Muhammedu posredovanje za nas kod Tebe, podijeli dostojanstvo i visoku cast i nakon proživljenja postavi ga na casno mjesto (el vesile) koje si mu obecao.' - zaslužio je moj šefaat.

26. Gradnja mesdžida. Allahov resul kaže: 'Ko bude sagradio mesdžid želeci Allahovo zadovoljstvo, bice mu sagradene slicna kuca u Džennetu.' (Buhari, br. 450)

27. Upotreba misvaka. Muhammed, a.s, kaže: 'Da znam da necu teretiti svoj ummet naredio bih im upotrebu misvaka prije svakog namaza.' (Buhari, 2/331 i Muslim, br. 252)

28. Odlazak u mesdžid. Allahov resul kaže: 'Ko porani i ode u mesdžid, Allah ce mu pripremiti posebne stepene u Džennetu kad god porani i ode.' (Buhari 2/124, Muslim, br.669)

29. Pet dnevnih namaza. 'Koji god musliman klanja obavezne namaze lijepo uzimajuci abdest i izvršavajuci skrušenost i ruku'e, bit ce mu iskup za prethodne grijehe, izuzimajuci veliki grijeh i to za citav život.' (Muslim, br.228)

30. Klanjanje sabah i ikindije namaza. 'Ko bude klanjao sabah i ikindiju, uci ce u Džennet.' (Buhari, 2/43)

31. Klanjanje džume namaza. Muhammed, a.s, kaže: 'Ko uzme abdest na najljepši moguci nacin, zatim ode na džuma-namaz, sluša i pažljivo prati hutbu, oproste mu se grijesi koje je pocinio izmedu dvije džume i grijesi još tri dana.' (Muslim, br. 857)

32. Trenutak kada se petkom primaju dove. Muhammed, a.s, kaže: 'Ima jedno vrijeme petkom u kom rob musliman, ako potrefi cineci dovu Allahu dok je u namazu, a da mu to On nece dati.' (Buhari, 2/344 i Muslim, br.852)

33. Klanjanje pritvrdenih sunneta pet farz namaza. Muhammed, a.s, kaže: 'Nema ni jednog roba muslimana koji klanja svaki dan 12 dobrovoljnih rekata mimo farza, a da mu Allah nece sagraditi kucu u Džennetu.' (Muslim, br. 728)

34. Klanjanje dva rekata nakon pocinjenog grijeha. Muhammed, a.s, je rekao: 'Nema roba koji ucini grijeh, lijepo se ocisti, zatim ustane i klanja dva rekata, zatim zamoli Allaha za oprost a da mu nece biti oprošteno.' (Ebu Davud, br. 1521)

35. Nocni namaz. Muhammed, a.s, je rekao: 'Najbolji namaz poslije farz namaza je nocni namaz.' (Muslim, br. 1163)

36. Jutarnji namaz - duha-namaz. Muhammed, a.s, je rekao: 'Vi ste dužni da svaki dan za svaki svoj zglob date sadaku. Svako slavljenje (tesbih) je sadaka, svaka zahvala (tahmid) je sadaka, svako vlicanje (izgovaran tekbira) je sadaka, naredivanje dobra a zabranjivanje zla je sadaka. Sve to nadomiještaju dva rekata duha namaza.' (Muslim, br. 720)

37. Salavat na Allahovog poslanika. Muhammed, a.s, kaže: 'Ko donese na mene salavat, Allah na njega donese deset.' (Muslim, br. 384)

38. Post. Allahov Resul kaže: 'Nema roba koji posti jedan dan na Allahovom putu, a da Allah za taj dan njegovo lice ne udalji 70 harifa od vatre.' (Buhari, 6/35 i Muslim, br. 1153)

39. Post tri dana svakog mjeseca. Muhammed, a.s, kaže: 'Post tri dana svakog mjeseca vrijedi kao da stalni post.' (Buhari, 4/192 i Muslim, br.1159)

40. Post mjeseca ramazana. Allahov poslanik kaže: 'Ko bude postio vjerujuci i nadajuci se Allahovoj nagradi u mjesecu ramazanu, bice mu oprošteni njegovi grijesi.' (Buhari, 4/331 i Muslim, br. 760)

41. Post šest dana ševala. Muhammed, a.s, kaže: 'Ko bude postio mjesec ramazan, a potom šest dana ševala, kao da je postio cijelu godinu.' (Muslim, br. 1164)

42. Post na Dan Arefata. Muhammed, a.s, kaže: 'Post na Dan Arefata briše male grijehe koji su pocinjeni prošle i koji ce biti pocinjeni naredne godine.' (Muslim, br. 1162)

43. Post Jevmu ašura. Muhammed, a.s, kaže: 'Post na Dan ašure, racunam da je kod Allaha vrijedan da briše grijehe koji su pocinjeni u toj godini.' Muslim 1162)

44. Priredivanje iftara postacu. Muhammed, a.s, kaže: 'Ko iftari postaca ima nagradu kao postac, s tim što se njemu ne umanji ništa od nagrade.' (Tirmizi, br. 807)

45. Kijam u Lejletul kadru. Muhammed, a.s, kaže: 'Ko bude klanjao nocni namaz u Noci kadr, vjerujuci i nadajuci se Allahovoj nagradi, bice mu oprošteni grijesi koje je pocinio.' (Buhari, 4/221 i Muslim, br.1165)

46. Davanje sadake. Muhammed, a.s, kaže: 'Sadaka gasi grijehe kao što voda gasi vatru.' (Tirmizi, br. 2616)

47. Obavljanje hadždža i umre. Resulullah kaže: 'Umra do umre briše grijehe koji se u meduvremenu pocine, a za ispravan hadždž nema druge nagrade osim Dženneta.' (Muslim, br. 1349)

48. Rad u prvih deset dana zul-hidžeta. Muhammed, a.s, je rekao: 'Nema dana u kojima je Allahu draže covjekovo dobro djelo od onog u prvih deset dana zul-hidžeta.' Ashabi su upitali: 'Je li ni džihad na Allahovom putu?' Reulullah je odgovorio: 'Ni džihad na Allahovom putu, osim covjek koji je izišao sa svojim životom i imetkom, zatim ništa od toga ne vrati kuci.' (Buhari, 2/381)

49. Borba na Allahovom putu. Muhammed, a.s, kaže: 'Probdjeti jedan dan na Allahovom putu bolje je od dunjaluka i onog što je na njemu, a imati prostora u Džennetu koliko jedan bic, bolje je od Dunjaluka i svega na njemu.' (Buhari, 6/11)

50. Dijeljenje na Allahovom putu. Resulullah kaže: 'Ko opremi gaziju (borca) on se vec bori na Allahovom putu, ko se bude brinuo o njegovoj porodici, on se vec bori.' (Buhari, 6/37 i Muslim, br. 1895)

51. Namaz umrlom muslimanu i slijedenje džennaze. Muhammed, a.s, je rekao: 'Ko bude prisutan na dženazi dok se ne klanja, ima jedan kirat, a ko bude prisutan dok se umrli ne zagrne (ukopa) ima dva kirata.' Upitan je: 'A šta su to dva kirata?' Resulullah je odgovorio: 'Poput dva ogromna brda.' (Buhari, 3/158 i Muslim, br. 945)

52. Cuvanje jezika i stidnog dijela tijela. Muhammd, a.s, kaže: 'Ko mi bude garantovao (da nece griješiti) sa onim što je medu njegovim vilicama i nogama ja mu garantujem Džennet.' (Buhari, 11/264 i Muslim, br.265)

53. Vrijednost la ilahe illellah i vrijednost subhanellahi ve bihamdihi. Muhammed, a.s, kaže: 'Ko izgovori sto puta u toku dana: 'Nema drugog boga osim Allaha, Jedini, koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i hvala i On je svemocan', to mu je vrijedno kao da je oslobodio 10 robova, piše mu se stotinu dobrih djela a briše mu se stotinu grijeha, to mu je zaštita od šejtana toga dana sve dok ne omrkne. Niko nece uraditi ništa vrednije osim covjeka koji ucini isto više od njega.' Takode je Allahov Resul kazao: 'Ko kaže u jednom danu subhanallahi ve bihamdihi stotinu puta, bice mu oprošteni mali grijesi da ih ima kao na moru pjene.' (Buhari, 11/168 i Muslim, br. 2691)

54. Sklanjanje sa puta onog što uznemirava prolaznike. Resulullah je rekao: 'Vidio sam covjeka kako uživa u Džennetu zbog grane koju je sklonio sa puta, a uznemiravala je ljude.' (Muslim)

55. Odgoj i izdržavanje ženske djece. 'Ko imadne tri kceri kojima obezbjeduje stan i hranu i prema kojima je samilostan i brine se o njima, zaslužit ce sigurno Džennet.' (Ahmed sa dobrim senedom.)

56. Dobrocinstvo prema životinjama: Covjek je vidio psa kako liže lozu od žedi pa je skinuo obucu i napojio ga, pa mu se Allah na tome zahvalio i uveo ga u Džennet.' (Buhari)

57. Ostavljanje prepirke. Muhammed, a.s, kaže: 'Ja cu biti voda kuce u podnožju Dženneta za onog ko ostavi prepirku, cak ako bude i u pravu.' (Ebu Davud)

58. Posjecivanje brace u ime Allaha. Allahov poslanik je rekao: 'Hocete li da vas izvijestim o stanovnicima Dženneta?' Odgovorili su: 'Dakako, Allahov poslanice.' On je kazao: 'Allahov poslanik ce biti u Džennetu, a i istinoljubiv i covjek koji posjeti svog brata u jednom mjestu samo radi Allaha.' (Taberani, hasen)

59. Pokornost supruge svom mužu. Rekao je Muhammed, a.s.: 'Kad žena bude klanjala svojih pet farz namaza, postila ramazan, cuvala svoje stidne dijelove tijela, bude pokorna svome mužu, uci ce na koja vrata Dženneta želi.' (Ibnu Hiban, sahih)

60. Netraženje od ljudi. Muhammed, a.s, kaže: 'Ko mi garantuje da nece ništa tražiti od ljudi ja mu garantujem Džennet.' (Ehlus-sunen sahih)

 Molim Allaha Uzvisenog da nas ocisti nasih grijeha i smiluje nam se i da nas uvede Milosti Svojom u Dzennet Firdevs bez polaganja racuna i bez predhodne kazne u Kaburu i Dzehennemu. Allahumme Amina

 

 23.08.2011.

Osobine iskrena vjernika -Allahova roba

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Osobine iskrena vjernika -Allahova roba

Mnogi se danas sami nazivaju vjernicima i smatraju a Allah samo zna ko je iskren Allahov  subhanehu ve te’ala rob! Dali svi obozavaju Allaha ili mu prepisuju druga i uzimaju druga bozanstva mimo Njega?! Koliko je danas onih koji misle da su na pravom putu a samo je jedan pravi put da bi insan bio iskren Allahov rob a svi drugi putevi vode u zabludu! Zato robe imas Kur'an -Allahovu Knjigu i sunnet praksu Poslanika sallahu alejhi we selem..

Vjernici imaju prefinjene osobine i velika djela. Allah, azze we dželle, ih je opisao i iznio pohvalu o njima. Od ovih osobina koje se mogu navesti za primjer, a ne da bi se sve pobrojale, su: ‘’I pokoravajte se Allahu i Poslaniku, ako ste pravi vjernici. Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju.’’ (Enfal, 1-2)


U ovim ajetima su iznešene velike osobine vjerinka:

1. Pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem.

2. Bojazan i strah od Allaha, azze we dželle.

3. Povećavanje imana prilikom slušanja Kur’ana i njihovo pomno razmišljanje o Kur’anskim ajetima i značenjima.

4. Pouzdanje i oslanjanje na Allaha, azze we dželle, uz izvršavanje potrebnih povoda.

5. Obavljanje namaza, farzova i nafila sa vanjskim i unutrašnjim djelima (djela srca i tjelesnih organa).

6. Obavezno udjeljivanje poput zekata, iskupa, udjeljivanje onima koje je dužnost skrbiti, sadaka na putu dobra i drugo.


Drugo: Allah, azze we dželle, kaže (u prijevodu značenja): ‘’A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. Allah je doista Silan i Mudar.’’(Et-Tewbe, 71)

U ovom ajetu su velike osobine kojima su se vjernici okitili:

1. Prijateljstvo, ljubav i pomaganje vjernika.

2. Naređivanje dobra, a dobro je sveobuhvatan naziv za sve ono što je poznato kao lijepo i ispravno, u vidu ispravnog vjerovanja (akide), dobrih djela i pohvalnih moralnih osobina.

3. Zabrana zla, a ono predstavlja sve što je u suprotnosti i oprečnosti dobru u vidu neispravnog vjerovanja (zabludjelih sekti poput murdžija, haridžija, ešarija, maturidija, kaderija, i dr.), prljavih djela i pokuđenih moralnih osobina.

4. Obavljanje namaza sa vanjskim i unutrašnjim djelima, bilo da je riječ o farzu i nafili.

5. Davanje zekata onome kome pripada tj. za osam različitih kategorija (siromasima i nevoljnicima,…-Et-Tewbe, 60 )

6. Pokoravanje Allahu, azze we dželle, i Njegovome Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, i pridržavanje toga u svim okolnostima.


Treće: Allah, azze we dželle, kaže (u prijevodu značenja): - ’Allah je od vjernika kupio živote njihove i imetke njihove u zamjenu za Džennet koji će im dati, oni će se na Allahovu putu boriti, pa ubijati i ginuti. On im je to zbilja obećao u Tevratu i Indžilu i Kur’anu, a ko od Allaha dosljednije ispunjava obećanje Svoje? Zato se radujte pogodbi svojoj koju ste s njim ugovorili, i to je veliki uspjeh.’’ (Et-Tewbe, 111)

-‘’Oni se kaju, i Njemu ibadet čine, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj.’’ (Et-Tewbe, 112)

Iz ova dva ajeta se jasno očituju velike osobine onih, koji u svojim srcima nose vjerovanje, a to je na sljedeći način:

1. Pokajanje od svih grijeha i pridržavanje pokajanja u svim vremenima.

2. Obožavanje Allaha, azze we dželle, izvršavanjem svih obaveza, pohvalnih djela i udaljavanje od svih zabrana i pokuđenosti u svakom vremenu. Tako će rob postati pobožnjak.

3. Zahvala Allahu, azze we dželle, u izobilju i oskudici i iznošenje njegovih pohvalnih osobina u pogledu blagodati, priznanje očitih i skrivenih blagodati.

4. Putovanje radi traženja znanja, hadždža i umre, džihada, održavanja rodbinskih odnosa i slično, kao i šerijatom utemeljeni dobrovoljni post.

5. Mnogostruko obavljanje namaza (mnoštvo sedždi).

6. Naređivanje dobra, a u njega spadaju sva obavezna i pohvalna djela.

7. Zabranjivanje zla, a u njega spada sve ono što su Allah i Njegov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, zabranili.

8. Naučavanje granica koje je Allah objavio Svome Poslaniku, sallAllahu alejhi we sellem, te svih naredbi, zabrana i propisa koji u to spadaju ili ne. Pridržavanje toga podrazumijeva činjenje jednih a ostavljanje drugih djela.


Četvrto: Allah, azze we dželle, kaže, u prijevodu značenja ajeta: -‘’Ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju, i koji ono što ih se netiče izbjegavaju, i koji milostinju udjeljuju, i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim od žena svojih ili onih koje su u posjedu njihovu, oni, doista, prijekor ne zaslužuju. A oni koji i pored toga traže oni u zlu sasvim pretjeruju, i koji o povjerenim im emanetima i obavezama svojim brigu brinu, i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su doista nasljednici, koji će Džennet nasljediti, oni će u njemu vječno boraviti. ‘’(Mu’minun, 1-11)

Ove osobine u ovim ajetima su sljedeće:

1. Skrušenost u namazu, prisutnost srca pred Allahom, azze we dželle, tokom namaza.

2. Udaljavanje od besmislica, u kojima nema dobra. Onaj ko se udaljava od besmislica, udaljava se i od zabranjenog prema prioritetu.

3. Izdvajanje zekata na imetak, i pročišćenje duše od prljavih moralnih osobina i to njihovim izbjegavanjem.

4. Čuvanje spolnih organa od zinaluka i izbjegavanje povoda za to, kao što je pogled, osamljivanje i dodir.

5. Čuvanje povjerenih stvari, svejedno odnosilo se na Allahova prava ili prava Njegovih robova. Ajet je generalan.

6. Čuvanje izvršavanja ugovora između roba i Allaha, azze we dželle, te između čovjeka i drugih robova.

7. Redovno obavljanje namaza uz pažnju na njegove temelje, uslove, obaveze i pohvalna djela.


Postoje i druge osobine vjernika spomenute u Allahovoj, azze we dželle, Knjizi. Molim Allaha da mene i sve ostale muslimane uputi na ove prefinjene osobine.-amin

Iz knjige: ’’Svjetlost imana i tame nifaka’’

Autor : dr. Seid el-Kahtani


Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Od osobina istinskih vjernika, onih koji će uspjeti, jeste i izbjegavanje onoga što ih se ne tiče. Allah, subhanehu ve te'ala, pojasnio je na početku sure El-Mu'minun da je izbjegavanje onoga što ih se ne tiče osobina spašenih vjernika, onih kojima je obećan Džennet Firdevs. Rekao je: "i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju" (Prijevod značenja El-Mu'minun, 3), da bi kasnije rekao: "Oni su dostojni nasljednici, koji će Džennet Firdevs naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti." (Prijevod značenja El-Mu'minun, 10-11)

Ono što te se ne tiče, dragi moj brate, jeste sve ono u čemu nema koristi po tebe, od djela ili riječi: igra, zabava, zbijanje šala, sve ono što čovjek, da bi sačuvao svoju ljudskost, mora ostaviti. Ibn-Kesir, rahmetullahi 'alejh, komentarišući riječi Uzvišenog: "i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju", kaže: "tj. i koji sve što je ništavno, bezvrijedno izbjegavaju'' , a što obuhvata i mnogoboštvo kao što pojedini kažu. Obuhvata i grijehe kao što drugi kažu i obuhvata sve u čemu nema koristi od riječi i djela.

Istaknuti učenjak Abdurrahman b. Nasir Es-Sa'di, rahmetullahi 'alejh, komentarišući prethodno spomenute ajete iz sure El-Mu'minun kaže: "Oni (vjernici) se okreću od svakog govora u kojem nema nikakve koristi. Za takvim govorom oni nemaju nikakve potrebe i okrećući se od njega oni uzdižu svoje duše i čuvaju ih čistim. Oni, kada prolaze pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno. Pa, ako se okreću i ne upuštaju u govor koji ih se ne tiče, onda još više se okreću i ne upuštaju u zabranjen govor. Kada čovjek sačuva svoj jezik, osim od dobra, tada će sačuvati i svoju vjeru, kao što je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao Mu'az b. Džebelu, radijallahu 'anh: 'Hoćeš li da te obavijestim o onome što će čuvati sve ovo?' Mu'az je rekao: 'Svakako Allahov poslaniče!' Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, uhvatio se za jezik i rekao: 'Čuvaj ovo!' Dakle od plemenitih osobina istinskih vjernika jeste čuvanje jezika od svega što ih se ne tiče i svega što je zabranjeno." (Tefsir El-Kerimi Er-Rahman, 594)

Allah, subhanehu ve te'ala, spominje ovu osobinu istinskih vjernika i na drugim mjestima Svoje plemenite knjige. Tako kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno." (El-Furkan, 72) To znači kada čuju loš i pogrdan govor, ustegnu se i svoje duše sačuvaju od ulaska u raspravu s onima koji su izustili taj govor i njihovo dostojanstveno prolaženje pored takvih, uistinu, je izbjegavanje i okretanje od onoga što ih se ne tiče. Mukatil, rahmetullahi 'alejh, komentarišući ove riječi Allaha, subhanehu ve te'ala, kaže: "Kada čuju od strane nevjernika psovku i pogrdu, okrenu se i ostave ih, a rečeno je i za ono što ih se ne tiče da su to svi grijesi, dok značenje riječi 'prolaze dostojanstveno' znače žurno bez ikakava uplitanja." Allah, subhanehu ve te'ala, zbog ovakvih osobina koje su krasile prve vjernike, ashabe Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, podario im je dostojanstvo, ponos i vođstvo na Dunjaluku, učinio ih je namjesnicima na Zemlji, učvrstio im je vjeru s kojom je On Uzvišeni zadovoljan, pomogao im je da prošire pravdu, sigurnost i blagostanje diljem svijeta, olakšao im je da postignu Njegovo zadovoljstvo, Njegov Džennet i naklonost. Prema njima su se ispunile Njegove, subhanehu ve te'ala, riječi: "Allah obećava da će one među vama koji budu vjerovali i dobra djela činili sigurnim namjesnicima na Zemlji postaviti, kao što je postavio namjesnicima one prije njih, i da će im zacijelo vjeru njihovu učvrstiti, onu koju im On želi, i da će im sigurno strah bezbjednošću zamijeniti; oni će se samo Meni klanjati, i neće druge Meni ravnim smatrati ..." (Prijevod značenja En-Nur, 55) U velikoj smo potrebi, brate muslimanu, da slijedimo naše ispravne prethodnike u ovim svojstvima iskrenih vjernika i primjeni vjerskih propisa, kako bismo zadobili ponos i dostojanstvo na Dunjaluku, a nagradu i uspjeh na Ahiretu. Allaha molimo da nas iz Svoje plemenitosti učvrsti na tome!

Tumačenje pojedinih prethodnika da se izbjegavanje ono ga što ih se ne tiče odnosi na svaku ništavnost i svaku vrstu zla, od riječi ili djela, ne suprostavlja tumačenju drugih koji kažu da se pod tim misli na širk-mnogoboštvo i sve grijehe općenito, jer su mnogoboštvo i svi grijesi općenito, uistinu zlo, odnosno, osnova svakog zla.

Allah, subhanehu ve te'ala, obavještava nas o dobrim učenjacima od sljedbenika Knjige i jednoj od njihovih dobrih osobina, a ona je da su, kada bi čuli nešto što ih se ne bi ticalo, okretali od istog i ne bi se onima od kojih bi čuli isti govor suprostavljali sličnim, lošim govorom. Iz njih nisu izlazile osim lijepe riječi. Svevišnji Allah kaže, kao što stoji u prijevodu značenja: "A kada čuju besmislicu kakvu, od nje se okrenu i reknu: 'Nama naša djela, a vama vaša djela; mir vama! Mi ne želimo društvo neukih.'" (El-Kasas, 55) Kaže se da je ovaj ajet objavljen povodom dolaska jedne skupine kršćana iz Abesinije Allahovom poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, nakon što im je stigla vijest o njemu. Zatekli su Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u mesdžidu. Sjeli su kod njega, razgovarali s njim i pitali ga mnoge stvari. Za to vrijeme Kurejšije su sjedile kod svojih kipova oko Ka'be i sve to posmatrali. Kada su kršćani završili sa svojim pitanjima, Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, pozvao ih je u Allahovu, subhanehu ve te'ala, vjeru, proučio im nešto iz Kur'ana. Čuvši Allahov govor, oči su im zasuzile i počeli su plakati. Nakon toga odazvali su se Allahu, subhanehu ve te'ala, povjerovali su u Njega Uzvišenog i spoznali Njegove naredbe koje im je objavio u njima objavljivanim knjigama. Kada su htjeli da napuste Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu-Džehl b. Hišam s grupom Kurejšija se ispriječio ispred njih i rekao im: "Allah vam ne dao uspjeha u vašem putovanju! Došli ste ispred svojih istomišljenika da im donesete vijesti o ovom čovjeku i vaš skup se nije smirio s njim sve dok niste napustili svoju vjeru i povjerovali u ono čemu on poziva. Ne znamo da ima gluplje karavane od vaše!" Kršćani su im odgovorili: "Mir neka je vama! Mi vas nećemo optuživati za neznanje. Nama pripada ono na čemu smo mi, a vama ono na čemu ste vi. I vas neće zadesiti od nas ništa osim dobro."

Dragi brate i sestro muslimani , život na ovom svijetu je kratak. Na njemu nema mjesta i vremena za igru i zabavu. Trenuci našeg života su kratki i odbrojani. Znaj da nećeš progovoriti nijednu riječ, a da ona neće biti zapisana. Budi pametan i razborit. Ne provodi svoj, ionako kratak, životni vijek u igri i zabavi, onome što ti neće biti od koristi. Uzdigni svoju dušu od ovih niskih prohtjeva. Budi čovjek visokih ambicija. Čovjek čiste duše. Stremi ka plemenitom moralu i visokim vrijednostima. To nam naređuje i naša vjera. Ne zaboravi da je Allahov, subhanehu ve te'ala, Džennet, skupocjena roba kod Njega uzvišenog i da se kao takva ne može postići igrom i zabavom, već iskrenošću i zalaganjem. Trudi se da budeš od ovakvih, možda ti se Allah, subhanehu ve te'ala, smiluje, spasi te i podari ti veliki uspjeh na Dunjaluku i Ahiretu. Allaha Svevišnjeg molimo da nas opskrbi korisnim znanjem, dobrim djelima i da nas učini od onih koji slušaju i slijede ono što je najbolje!

 

http://www.youtube.com/watch?v=ck0N47RIR24

http://www.youtube.com/watch?v=vZAZ90lXHZc&feature=fvsr

http://www.youtube.com/watch?v=E5K6yQY4xtY

http://www.youtube.com/watch?v=jvLAoRPrhI4&feature=fvwrel


22.08.2011.

Zadnja trecina Ramazna i noc vrijednija od hiljadu mjeseci-Noc Lejletul-Kadr

Bismillahir-Rahmanir-Rahim''
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Zadnja trecina Ramazna i noc vrijednija od hiljadu mjeseci-Noc Lejletul-Kadr

Zadnja trećina ramazana je nastupila, a šta je sa nama, da li smo čvrsto odlučili da ove godine ne dozvolimo da nam promakne to veliko dobro o kojem Allahov miljenik kaže: “Došao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro, a neće biti uskraćeno osim pravom nesretniku.“ (Ibn Madžde od Enesa ibn Malika, br, 1644 – njegovu vjerodostojnost je potvrdio šejh Albani i kazao; hasenun-sahih.)

Da li smo, o Allahovi robovi, ikada istinski razmišljali o veličini Allahove blagodati prema nama, to što nam je podario ovu blagoslovljenu i veličanstvenu noć i to što nas je poživio do ove velike sezone i na taj način nam dao priliku da zaslužimo obećane nagrade, onima koji provedu ovu noć u ibadetu? Da smo istinski razmišljali o veličini te blagodati i veličini te noći ne bi sebi dopustili da nespremni dočekamo vrijeme u kojem je Poslanik, alejhi selam, preporučio njeno traženje, zadnjih deset dana ramazana.

Da li ćemo svojim gafletom i nemarom biti meðu pravim nesretnicima, spomenutih u ovom hadisu, ili ćemo se ugledati u Allahovog miljenika, ozbiljno zavrnuti rukave, i odlučiti da ove godine provedemo ovu noć u ibadetu Uzvišenom Allahu. Ne bi li na taj način zaslužili obećanu nagradu, spomenutu u riječima Allahova miljenika, riječima koje svako od nas zna napamet: “Ko provede noć lejletul-kadra u ibadetu, vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Uzvišenog, biti će mu oprošteni prijašnji grijesi“ (Buharija i Muslim od Ebu Hurejre r.a.)

Uzvišeni Allah, nakon što je na početku sure El-Kadr spomenuo činjenicu da je Kur'an objavljen u Noći kadra, postavlja pitanje koje bi u ljudskoj duši trebalo pobuditi interesovanje za odgovorom: ''A šta ti misliš šta je Noć kadr?'' Nakon toga dolazi odgovor koji na jednostavan način pojašnjava vrijednost ove noć: ''Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci.'’ Islamski učenjaci – tumači Kur'ana, pojašnjavajući ovaj ajet, kažu: ''Ibadet u Noći kadra bolji je od ibadeta u hiljadu mjeseci (bolji od ibadeta u osamdeset i tri godine) u kojem nema Noći kadra.''

Identična osobenost ove noći spomenuta je u riječima Allahovog Poslanika: “Došao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskraćeno dobro ove noći, uskraćeno mu je svako dobro, a neće biti uskraćeno osim pravom nesretniku.“ (Ibn Madžde od Enesa ibn Malika, br. 1644, njegovu vjerodostojnost potvrdio je šejh Albani i kazao: hasenun-sahih)
Spomenuta nagrada – osobenost nije jedina nagrada koja se vezuje za ovu noć. U sunnetu Allahovog Poslanika također je spomenuta nagradu za onoga koji ovu noć provede u ibadetu. Kazao je Allahov Poslanik: ''Ko Noć kadra provede u kijamu (klanjajući namaz), vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Uzvišenog, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.'' (Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a.)
Zbog veličine i bitnosti ove noći, vjernik bi trebao poznavati najosnovnije propise vezane za ovu noć, a to sve s ciljem kako bi bio od onih koji će na najpotpuniji način pokupiti obećanu nagradu za ibadet u ovoj noći.
U nastavku ćemo navesti neke najosnovnije propise koje bi pogledu Noći kadra trebao poznavati svaki vjernik.

Kada je noć Lejletul-kadr?

Jedno od najbitnijih pitanja vezanih za ovo poglavlje jeste i pitanje: Kada je noć Lejletul-kadr?
Veliki broj učenjaka smatrao je da je Lejletul-kadr dvadeset i sedma noć ramazana. Ovo mišljenje definitivno je najrasprostranjenije među širokim muslimanskim masama u cijelom svijetu. Međutim, smatram da ljude ne treba ograničavati na ubjeđenje da je Lejletu-kadr u istoj noći svake godine, jer to mišljenje sadrži određene manjkavosti. Mnogi ljudi smatraju da će sigurno osvanuti oproštenih grijeha ako tu noć provedu u ibadetu i da u drugim noćima ne treba ibadetiti.
Hadisi Allahovog Poslanika jasno ukazuju na to da je Lejletul-kadr u zadnjoj trećini mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: ''Tražite Lejletul-kadr u zadnjoj trećini mjeseca ramazana.'' (Tirmizi od Aiše, r.a., a šejh Albani smatrao ga je vjerodostojnim)

U drugim hadisima Allahov Poslanik pojasnio je citirani hadis i preporučio traganje za Noći kadra u neparnim noćima zadnje trećine mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: ''Trudite se tražeći noć Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.'' (Buharija i Muslim od Aiše, r.a.)
Mnogo je rivajeta i hadisa koji preciziraju Noć kadra. U nekima je to dvadeset prva noć, u nekima dvadeset treća, u nekima dvadeset sedma i u nekima dvadeset deveta. Kako ispravno shvatiti ove hadise i kao pomiriti prividnu koliziju između spomenutih hadisa? Imam En-Nevevi kazao je u Medžmu'u: “Ne postoji drugi način da se pomiri prividna kontradiktornost između hadisa spomenutih u ovom poglavlju osim na način da se kaže da Noć kadr nije fiksna u istoj noći svake godine, već je prelazna iz godine u godinu.'' (6 tom, str. 316)
Zbog toga vjernik ne bi trebao da se poigrava sa spomenutom nagradom i ne bi trebao smatrati da je Noć kadra samo u nekoj od noći iz zadnje trećine ramazana. Naprotiv, trebao bi da minimalno sve neparne noći zadnje trećine ramazana provede u ibadetu, u želji za postizanjem spomenute nagrade.

Šta činiti u Noći kadra?

Iz citiranih hadisa vidjeli smo da je ibadet u ovoj noći vredniji od ibadeta u hiljadu mjeseci u kojima nema ove noći. Pitanje koje se nameće samo po sebi glasi: Kojim ibadetima ispuniti Noć kadra?
Islamski učenjaci spomenuli su tri vrste ibadeta kojima, između ostalih, čovjek može upotpuniti ovu blagoslovljenu noć:
1.Namaz; kazao je Allahov Poslanik: 'Ko provede Noć kadra u kijamu (klanjajući namaz), vjerujući u njen blagoslov, tražeći na taj način nagradu od Uzvišenog, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi.’' Cijela noć općenito je vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati nafila-namaz, stoga vjernik treba da Noć kadra u što većoj mjeri provede u namazu.

2-Dova i zikr – spominjanje Allaha; dova i zikr su općenito propisani, a posebno dova koja je spomenuta u hadisu Aiše, r.a. Naime, Aiša, r.a., upitala je Allahovog Poslanika: ''Allahov Poslaniče, kada bih znala da je Noć kadra, šta bih dovila Allahu u toj noći?'' Na to je Allahov Poslanik rekao:

اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

''Reci: 'Allahumme inneke Afuvun tuhibbul-afve fa'fu 'anni' /

'Gospodaru moj, Ti si onaj koji prašta i voliš opraštanje, zato Te molim da meni oprostiš.''' (Tirmizi, od Aiše, r.a., a vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani)

Ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje na propisanost upućivanja dove Allahu u ovoj blagoslovljenoj noći.

3-Učenje Kur'ana; mjesec ramazan općenito je mjesec druženja sa Kur'anom, naročito u Noći kadra, kada je ibadet bolji i vredniji.

Šta je bolje od Noći kadra?

U hadisima Allahovog Poslanika nije spomenuto nijedno drugo djelo koje je na većem nivou od kijama (stajanja u namazu) u toku Noći kadra, pa makar to stajanje bilo na mjestu gdje je namaz vredniji od stotinu hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu, kod Crnog kamena u svetom Hramu u Mekki.
Prenosi se od Mudžahida da je Ebu Hurejre, r.a., bio na bojnom polju, dakle u džihadu, pa su svi ostali ljudi, po završetku stražarske smjene, počeli da napuštaju mjesto stražarenja, a Ebu Hurejre, r.a., ostao je da stražari. U tom momentu pored je njega naišao čovjek i kazao: ''Zašto si ostao da stražariš?'' Ebu Hurejre, r.a., kazao je: ''Čuo sam Allahovog Poslanika da je rekao: 'Stajanje na Allahovom putu, makar jedan momenat, bolje je od stajanja u Noći kadra kod Crnog kamena.“ (Bejheki u Šuabul-iman, hadis br. 4286; Ibn Hiban u svome Sahihu, hadis br. 4603, njegovu vjerodostojnost potvrdio je Šuajb Arnaut u opaskama na istu knjigu. Šejh Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim u više svojih knjiga)

Žena u periodu mjesečnice i Noć kadra?

Određeni broj ljudi smatra da ženi u periodu mjesečnice nije propisano traganje za ovom blagoslovljenom noći u zadnjoj trećini mjeseca ramazana i da ona ne može da ibadeti. Ovakvo ubjeđenje je neutemeljeno. Žena u periodu mjesečnice potpada pod opći pojam riječi Allahovog Poslanika: ''Trudite se tražeći Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.'' To što žena u tom periodu ne može da klanja namaz, nije nikakav dokaz da ona ne može da ibadeti na drugi način ibadetom za čiju valjanost nije uvjetovana pravna čistoća.

Žena u tom periodu može da zikri – spominje Allaha, da ibadeti upućujući dovu Uzvišenom Allahu za sve ovodunjalučke i ahiretske potrebe, kao što joj je, po ispravnom mišljenju učenjaka, dozvoljeno da uči Kur'an bez direktnog doticanja mushafa. Stoga možemo kazati da nema potrebe da žena pije pilule kojima će odgoditi nastupanje mjesečnice s ciljem ibadeta u toj noći. Ibadet u Noći kadra nije ograničen na namaz, već obuhvata činjenje bilo kojeg ibadeta.

Kako prepoznati Noć kadra?

Pitanje koje postavlja veliki broj ljudi u vezi ove tematike jeste i pitanje pokazatelja Noći kadra. Odgovor na to pitanje izričito treba tražiti u objavi, jer je na drugi način nemoguće govoriti o toj tematici. Ako pogledamo hadise Allahovog Poslanika, vidjet ćemo da postoje dvije vrste pokazatelja Noći kadra: pokazatelji koji se vide u toku noći i pokazatelji koji se vide po završetku Noći kadra.

Allahov Poslanik, opisujući Noć kadra, rekao je: ''Pokazatelji Noći kadra ukazuju da je to noć čista vedra, kao da je u njoj blistavi mjesec, noć mirna i blaga, niti topla niti hladna, u toj noći zvijezdama nije dozvoljeno da gađaju sve dok ne svane. Također, sunce tog jutra izlazi bez sunčevih zraka, kao mjesec u noći uštapa, a šejtanima nije dozvoljeno da tog dan izađu sa njim.'' (Ahmed, od Ubade ibn Samita, r.a. Kazao je Šejh Šuajb Arnaut u opaskama na Musned imam Ahmeda, nakon ovog hadisa: ''Prvi dio hadisa je hasen – dobar, a drugi dio mogao bi da bude dobar – hasen zbog drugih predaja koje ga pojačavaju, a sened ovog hadisa je slab – daif)

http://www.youtube.com/watch?v=FZu_b6d8thU

http://www.youtube.com/watch?v=DxgocjnkalQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=xPwL6DPBU_I&feature=related

Allahov robe,nezaboravi samo jedno da svake minute melek smrti moze doci,a mozda neces imati mogucnosti docekati iduci Ramazan i ovu bloagodati Allahove milosti i oprosta! Razmisli koliko si propustio u ovom svom prolaznom zivotu i kako i gdje! Uz naravno harame a zasto to opet raditi ? Reci vec jednom STOP sebi i sejtanu koji je uz tebe i noc i dan sve do kabura! Iskoristi i prije Ramazana i u Ramazanu i nakon svoj zivot u ibadeti-pokornosti i obozavaanju samo Uzvisnom koji ti nareduje samo hajr i dobro a zabranjuje ono sto nije dobro vjeruj po tebe! Kako provede Ramazan? Opet uz televiziju i serije,internet-chetanje i facebook subhnallah! A zasto opet tako,i zasto opet tako! Pa Allah ti podario el hamdu lillah zdrav zivot,razum,zdravu porodicu,imetak i ovaj mijesec i njegovu vrijednost a nisi ni to u stanju da se okanis televizora,interneta i telefona-( gibeta-traca,nemimeta-prenosenje tudjih rijeci rekla kazala,porvaranja-taj uradio to a onaj ono !!!) Kao da nemas svoje kusnje pa ti sve ravno do mora pa samo udri po haramu i gledaj sto vise grijeha da pokupis ili ces vise pameti doci i reci :''Ja Rabb kajem se ,oprosti mi i uputi me na put sa kojem cu se tebi pribliziti i da budes zadovoljan sa mnom...'' Ja savijetujem sebe i sve vas,smrt je bliza od kragne za vratom a kada melek smrti dodje rado bi se samo makar minutu vratili na dunjaluk da uradimo sto vise dobrocinstva a nema robe nazad dok nas sviju Allah neprozivi na sudnjem danu! Pa evo dala ti se prilika i necekaj smrt i sudnji dan,nego radi nesto ! Ugasi televizor,iskljuci telefon i smanji razgovore samo na nuzne-nuzne! Mani se interneta i prijatelja i prijateljica na Msn,pal talku i facebook i pokaj se imas priliku jer ovih zadnji deset dana Allah oslobadja od Dzehennemske vatre pa pokaj se,cini puno isitgfar-pokajanje,dovi-moli za sebe i druge,zikri-velicaj Allaha nadajuci se nagradi,radi puno dobrocinstva u ime Allaha,uci Kur'an,ibadet cini i negubi nadu u Allahovu milost i oprost robe NIKAD!!!

Gospodaru naš, učini nas od onih koji će u ibadetu provesti Noć kadra! Gospodaru naš, učini nas od onih koji će pokupiti obećane nagrade za ibadet u Noći kadra! Amin!

Allahu moj, tražim najbolje što se traži, molim za najbolju nagradu-oprost,milost i Dzennet, a najbolji uspjeh, za najbolje djelo, za najbolju nagradu, za najbolji život i za najbolju smrt. Učvrsti me i otežaj vagu mojih dobrih djela. Utvrdi moje vjerovanje i podigni moje stepene. Primi moj namaz i oprosti mi moje grijehe. Podari mi najveće deredže u Džennetu. Amin!

Allahu moj, molim te za početna i završna dobra, sveukupno dobro, njegov početak i njegov kraj, ucini me iskrenom i ucini da svako moje djelo bude samo radi Tebe i priblizavanja Tebi, i podari mi Svojom milosti samo i pomoci najviše stepene u Džennetu. Amin!

Allahu moj, podari mi najbolje s čim dolazim, najbolje što radim, najbolje što činim, najbolje što krijem, najbolje što pokazujem i najveće stepene u Džennetu. Amin!

Allahu moj, molim te da mi podigneš ugled, da mi oprostiš teret (grijeha), da popraviš moje stanje, očistiš moje srce, sačuvaš me zla ljudi i Dzinna, osvijetliš moje srce, oprostiš mi moje grijehe i podari mi visoke stepene u Džennetu. Amin!

Allahu moj, molim Te da mi blagosloviš moj sluh, moj vid, moj ruh, moj ahlak (moral), moju porodicu, moj život, moju smrt, moja djela i primi moja dobra djela. Podari mi visoke stepene Dženneta, Amin!

Gospodaru naš, našu bol zamijeni utjehom, tugu radošću, a strah sigurnošću.
Gospodaru naš, neka jekin zgasne požudu srca, neka rijeka imana utrne žar duše.
Allahu Uzviseni, umornim očima podari siguran san, nemirnim dušama spokoj i obraduj ih skorom pobjedom.
Allahu, nek Tvoj nur prosvijetli izgubljene oči, neka zalutali nađu Tvoj put, a izgubljeni nađu Tvoju uputu,mir i spas.-Amin!

Gospodaru naš, neka istinska zora Tvoje svjetlosti odagna šejtanska šaputanja, neka istina prevlada zlo u nama i neka Tvoja vojska odbrane skrši swe spletke šejtanske.
Bože, sačuvj nas od tuge i brige, a iz naših duša odagnaj nemir.
Samo se Tebe bojimo, Tebi robujemo, na Tebe se oslanjamo i od Tebe pomoć tražimo.
Ti si naš Gospodar i Zaštitnik, pa divnog li Gospodara i Pomagača.!!

 

21.08.2011.

Budi uvijek zadovljan na onome sto ti je Allah dao...Šukr (zahvala) Allahu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim''
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Budi uvijek zadovljan na onome sto ti je Allah dao...Šukr (zahvala) Allahu

Od Ibn-Omera, r.a., se prenosi da je rekao: ''Uzeo me Allahov Poslanik za rame i rekao: ''Budi na dunjaluku kao stranac ili putnik''. A Ibn-Omer, r.a., je govorio: ''Kada omrkneš ne nadaj se da ćeš dočekati jutro, a kada osvaneš ne nadaj se da ćeš dočekati veče, iskoristi svoje zdravlje prije bolesti i život prije smrti''. (El-Buhari)

Zato nas Allah, dželle še'nuhu, na više mjesta upozorava pa veli: ''Sve što je na Zemlji prolazno je.'' (Er-Rahman, 26.) Uzvišeni također kaže: ''Život na ovom svijetu je sličan bilju zemaljskom na koje Mi spustimo sa neba kišu s kojim se ono izmiješa, kojim se onda hrane ljudi i stoka. Pa kada se zemlja ukrasi svojim ruhom i okiti i kad stanovnici njeni pomisle da su oni toga gospodari, dođe zapovijed Naša noću ili danju i Mi to pokosimo, kao da prije ničega nije ni bilo. Eto tako Mi potanko izlažemo dokaze narodu koji hoće da razmisli.'' (Jusuf, 24.)

Kada kod ljudi nestane ili pomanjka zadovoljstva povećava se srdžba i nezadovoljstvo. Nema hrane koja bi ih mogla zasititi, niti odjeće koja bi ih mogla odjenuti, niti kuće u kojoj bi se mogli skrasiti. Oni svoje poglede usmjeravaju onima koji su iznad njih, a ne ka onima koji su na manjem stepenu od njih, tako da svjesno ili nesvjesno omalavažavaju Allahove blagodati kojima ih je obasuo. Ovakva kategorija ljudi nikada neće biti sretna, jer se njihova sreća ne može ostvariti, sve dok ne dostignu vrhunac u svemu, što je nemoguće, jer Allah dž.š. ne dozvoljava da iko osim Njega ostvari sveopšte savršenstvo, bez obzira o kome se radilo, o bliskom meleku ili časnom poslaniku ili nekom drugom.

Definicija zadovoljstva

Islamski učenjak Maverdi podjelio je zadovoljstvo u tri vrste i za svaku od njih dao je posebnu definiciju. On, u svojoj knjizi: Edebu-d-dunja we-d-dini, kaže:

Zadovoljstvo se dijeli u tri vrste:

1. Da se čovjek zadovolji sa onoliko dunjaluka koliko mu dođe i okrene se od sticanja nečeg višeg od toga. Ovo je najveći stepen zadovoljstva.

2. Da se zadovolji sa onoliko dunjaluka koliko mu je dovoljno i izbjegava povećanje i uzimanje onoga što mu nije potrebno.

3. Da se zadovolji sa onim što mu je dostupno, a ne prezire ono što mu dođe od dunjaluka pa makar bilo u velikim količinama, i ne traži ono što ne može postići pa makar neznatno bilo. (EDEBU–DUNJA WE–D–DINI:328-329 str.)


Najveći broj islamskih učenjaka odabrao je zadnju definiciju i ona odgovara onome o čemu smo naumili govoriti.

Prema ovoj definiciji zadovoljstvo ne dolazi u koliziju (oprečnost) sa sticanjem imetka putem trgovine, niti spriječava muslimana da putuje zemljom tražeći opskrbu ili ono što će mu koristiti. Ono što se nikako ne može spojiti sa zadovoljstvom jeste varanje u trgovini, srdžba zbog male plate, mrzovolja u poslu, licemjerstvo (dvoličnjaštvo) radi položaja, ostupanje od dawetskih (misionarskih) principa zbog imetka ili ugleda, zavist prema bratu muslimanu zbog neke blagodati, ponižavanje vlastite ličnosti pred nekim drugim mimo Allaha, dž.š., sa ciljem postizanja nekog dunjalučkog dobra i sl.A sjeti se koliko je danas oni koji nemaju krov nad glavom ili koji umiru od gladi u nekim djelovima zemlje,nase brace i sestra i drugih!

Nije zadovoljan onaj koji se stvorenjima žali na Allaha, dž.š., niti onaj koji želi ono što ne pripada njemu, niti onaj koji se srdi kada ne postigne nešto od dunjaluka.

S druge strane, čovjek može biti zadovoljan, a posjedovati tovare zlata i srebra i prevrtati u rukama milione dinara. Zar nismo nikada vidjeli čovjeka koji posjeduje ogromno bogastvo, a da je uz to opskrbljen zadovoljstvom?! Ne vara u trgovini, na zakida radnike u onome što su zaslužili, ne ponižava se zbog imetka i ugleda, ne uskraćuje zekat i ispunjava Allahova prava bilo da se radi o farzovima ili o dobrovoljnim djelima (nafilama), izvršava sve ono što mu je Allah naredio i kloni se svega onoga što mu je zabranio. Ako dobije zahvali Allahu na tome, a ako izgubi ne srdi se.

Koristi zadovoljstva:

Ispunjenost srca vjerom u Allaha, pouzdanjem u Njega, predanošću onome što mu je dodjelio i čvrsto ubjeđenje u ono što se kod njega nalazi. Kada čovjek bude zadovoljan Allahovom opskrbom on čvrsto vjeruje i ubjeđen je da je Allah zagarantovao opskrbu svojim robovima i da ju je ravnomjerno raspodjelio među njima, pa makar lično ne posjedovao ništa.

Kaže Abdullah ibn Mes’ud: Najviše se nadam opskrbi onda kada kažu: Nije ostalo više ni trunka brašna u kući.


Lijep zivot

Kaže Allah, dž.š.: Ko uradi dobro djelo, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo učiniti da lijepim životom proživi i dat ćemo mu najljepšu nagradu zbog onoga što su radili. (El-Nahl, 97.)

Rekao je Alija, Ibnu Abbas i Hasan el-Basri u komentaru ovog ajeta: Pod lijepim životom se misli na zadovoljstvo. (Predaju od Alije i Hasana zabilježio je Taberi u svome Tefsiru, 14/17 str., a predaja od Ibn Abbasa zabilježio je Hakim i ocjenio je vjerodostojnom, 2/356)

Rekao je Imam Ibnu-l-Dževzi: Ko bude zadovoljan, njegov život će biti lijep, a ko bude pohlepan povećat će se njegova smetenost (besciljnost) (NUZHETU-L-FUDALAI TERTIBU SIJERI EALAMI-N-NUBELAI, 1504 str)

Zahvala Allahu na Njegovim blagodatima...

Kaže Poslanik, s.a.w.s.: Ako budeš oprezan postat ćeš najpobožniji čovjek, a ako budeš zadovoljan postat ćeš najzahvalniji Allahov rob. (Prenosi ga Ibnu Madždže pod brojem 4217, Bejheki u knjizi Ez-zuhdu-l-kebiru pod brojem 818, Ebu Nuajm u Hilji 10/365 str. Imam Busajr ocjenio je ovaj hadis dobrim u Zevaidu 3/300)

Spas od grijeha koji upropaštavaju srce i odnose dobra dijela kao što su: zavist, ogovaranje, prenošenje tuđih rijeći, laž i drugi grijesi u kojima je uglavnom želja za sticanjem dunjalučkih dobara i bježanje od manjkavosti. Ko se zadovolji sa Allahovom opskrbom neće upasti u ove i slične grijehe niti će u njegovo srce ući zavist prema njegovoj braći muslimanima.

Rekao je Abdullah ibn Mes’ud: Ubjeđenje je da ne tražiš ljudsko zadovoljstvo srdeći Allaha, da ne zavidiš nikome zbog onoga čime ga je Allah dž.š. opskrbio i da ne koriš nikoga zbog toga što ti je Allah, dž.š., uskratio određenu stvar. Znaj da opskrba ne dolazi trudom trudbenika, niti je može spriječiti nečiji prezir. Allah, dž.š., je iz svoje pravednosti, znanja i mudrosti, učinio da radost i odmor budu u ubjeđenju i zadovoljstvu, a tuga i briga u sumnji i srdžbi. (Ibn Ebu Dunja, Jekin, 118 str.)

Istinsko bogastvo leži u zadovoljstvu

Zbog toga je Allah, dž.š., opskrbio svog Poslanika, s.a.w.s., zadovoljstvom na što ga podsjeća riječima: I siromah si bio, pa te je bogatim učinio. (Duha, 8.)

Navodi Hafiz ibn Hadžer u Fethu-l-Bariju 11/277 str.: Da su neki učenjaci protumačili riječ bogastvo u ovome ajetu sa bogastvom duše, podkrepljujući taj stav činjenicom da je sura Duha objavljena u Mekki i da je Poslanik, s.a.w.s., sve do osvojenja Hajbera bio u slabom imovinskom stanju.

Rekao je Poslanik, s.a.w.s.: Nije bogatstvo u mnoštvu dunjaluka nego je bogatstvo, bogatstvo duše. (Buhari br. 6446 i Muslim br. 1051)

Prenosi Imam Ibnu Hibban, u svome Sahihu, od Ebu Zerra, r.a., da mu je rekao Poslanik, s.a.w.s.: O Ebu Zerre, da li ti smatraš mnoštvo imetka bogastvom? Da - odgovorih mu. A da li smatraš pomanjkanje imetka siromaštvom? Da - odgovorih mu. Na to će Poslanik s.a.w.s.: Istinsko bogatstvo je bogatstvo srca, a istinsko siromaštvo je siromaštvo srca.

Ovo je činjenica u koju nema nimalo sumnje. Vidjet ćemo veliki broj ljudi koji imaju dovoljan broj imetka da on i njihova djeca spokojno žive hiljadu godina, a i pored toga ne mogu se smiriti, i maksimalno se žrtvuju možda čak i izlažu opasnosti da bi povećali svoj imetak. Nasuprot ovoj kategoriji ljudi nailazimo na ljude koji možda zanoće i osvanu gladni i osjećaju da nema niko sretniji i bogatiji od njih.

Koliko je značajno i bitno bogatstvo srca u izgradnji zdrave islamske ličnosti pokazuju nam sljedeće riječi islamskog velikana i najboljeg čovjeka poslije Poslanika, s.a.w.s., i Ebu Bekra:
Omera, r.a.: Pohlepa je siromaštvo, a beznadnost je bogatstvo. Kada čovjek izgubi nadu da će doći do određene stvari postaje neovisan od nje. (Prenosi ga Imam Ahmed u “Zuhdu” str. 117, Ebu Nuajm u “Hilji” 1/50)

Upitan je Ebu Hazm, rhm.: Šta posjeduješ od imetka? Reče: Imam dvije vrste imetka sa kojima se na bojim siromaštva: Pouzdanje u Allaha, dž.š., i beznadežnost da ću doći do onoga što drugi ljudi posjeduju. (“HILjE” od Ebu Nuajma: 3/231)

U zadovoljstvu leži ponos

Čovjek koji se zadovolji sa onime što mu je Allah dao na osjeća potrebu ni za kim i on je u očima ljudi uvjek ponosan i dostojanstven, dok čovjek koji je ispunjen pohlepom ne preza od toga da se ponizi pred ljudima samo da bi stekao što više dunjaluka.

Kaže Poslanik, s.a.w.s., u hadisu koji je zabilježio Ebu Nuajm u “HILJI” 3/53, El Kadai u “MUSNEDU” 151 str., i Hakim u “SAHIHU” 4/324 str. od Sehla ibn Sa’da: Ugled vjernika leži u noćnom namazu, a njegov ponos u neovisnosti od ljudi.

Rekao je Hasan el Basri: Zauzimat ćeš počasno mjesto kod ljudi sve dok ne počneš tražiti ono što je u njihovim rukama?! Kada to uradiš počeće te omalovažavati i prezirat će tebe i tvoj govor. (“HILjE” 3/20)

Put ka zadovoljstvu

Da bismo postali zadovoljni Allahovi robovi pomoći će nam:

1. Čvrsto ubjeđenje da je čovjekova opskrba propisana dok je još bio u utrobi majke svoje, kao što se prenosi u hadisu Abdullaha ibn Mes’uda, kojeg su zabilježili Imam Ahmed, Buharija i Muslim.

2. Razmišljanje o kur’anskim ajetima koji govore o opskrbi i sticanju. Prenosi imam Ibnu Kutejbe u “UJUNU-L-AHBARI”, 3/206 od Amira ibn Kajsa da je rekao: Postoje četiri ajeta u Allahovoj knjizi koja kada proučim ujutru me obuzme briga kako ću omrknuti, a kada ih proučim noću obuzima me briga kako ću osvanuti, a oni su:


“Milost koju Allah podari ljudima niko je ne može spriječiti, a ako je On uskrati niko je ne može dati.” (Fatir, 2.)

“Ako ti Allah dadne kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otklonuti, a ako ti zaželi dobro pa - niko ne može blagodat Njegovu spriječiti.” (Junus, 107.)

“Na Zemlji nema ni jednog živog bića, a da ga Allah ne hrani. On zna gdje će koje boraviti i gdje će sahranjeno biti. Sve to ima u jasnoj Knjizi.” (Hud, 6.)

“Allah će sigurno poslije tegobe, olakšanje dati.” (Talaq, 7.)


Upućivanje dove Allahu dž.š.

Moliti da nas opskrbi zadovoljstvom i ustrajnost u tome-Amin!
Naš Poslanik, s.a.w.s., koji je bio najzadovoljniji Allahov rob i najpotpunijeg imana i ubjeđenja tražio je od Allaha, dž.š., da ga opskrbi zadovoljstvom. Prenosi Imam Hakim od Ibnu Abbasa, r.a., da je Poslanik, s.a.w.s., učio sljedeću dovu: Gospodaru moj učini me zadovoljnim sa onim što si mi kao opskrbu dao i učini je blagoslovljenom.

Spoznaja da Allahova opskrba ne podliježe ljudskim mjerilima

Drugim riječima rečeno, bistrina, pronicljivost, obilno znanje i mnoštvo truda, i ako mogu biti uzrokom sticanja opskrbe, nisu nužno vezani za nju i ne mora značiti da će onaj koji bude posjedovao sve ove kvalitete doći do opskrbe bez Allahove dozvole.

Kada čovjek bude svjestan ove stvari povećat će se njegovo zadovoljstvo, a pogotovo ako bude vidio da neko sa manjim iskustvom i sposobnošću od njega, posjeduje više dunjaluka i njegovih blagodati i ukrasa.

Gledanje u one koji su na manjem stepenu od nas,a ne na one koji su iznad nas,kada su u pitanju ovosvjetska dobra.

Prenosi imam Buhari i imam Muslim od Ebu Hurejre, r.a., da je rekao Poslanik, s.a.w.s.: Gledajte u one koji su na manjem stepenu od vas, a ne u one koji su iznad vas, jer će se tako najlakše izbjeći podcjenjivanje Allahovih blagodati.

Čitanje biografije naših dobrih predhodnika kako bismo uvidjeli njihov odnos prema dunjaluku, skromnosti (zuhdu)i njihovo zadovoljstvo sa onim što im je Allah dao.

Mnogi od njih su imali priliku da prožive dunjaluk u blagostanju i raskoši zbog obilnog bogastva kojeg su posjedovali, ali su sve to odbili dajući prednost ahiretskim užicima. Dovoljno nam je navesti samo dva primjera da bismo se uvjerili u istinitost ove tvrdnje.

Bilježi Imam Hakim i Ebu Najm da je Aiša, r.a., nakon što su se dogodila osvajanja muslimana i u njihove ruke dospjelo veliko bogatstvo, redovno dobijala novac od islamskih vladara, ali to nije znatno uticalo na njen odnos prema dunjaluku. Sav imetak koji bi joj dali djelila je siromasima i potrebnima. Jedne prilike joj je Muavija poslao 100000 dirhema, a ona ih je podijelila prije nego što je sunce zašlo. Upitana je od strane njene sluškinje: Zašto bar nisi ostavila jedan dirhem da možemo kupiti mesa? Trebala si me podsjetiti na to - odgovori Aiša!?

Gdje su današnje žene od ovog časnog primjera? Vidjet će mo veliki broj njih da im muževi steknu nešto imetka kako bi im kupili novi nakit ili haljinu ili neku od kućnih ukrasa.

Navodi Imam Zehebi u “SIJERU EALAMI-N-NUBELA”, 1/456 str., da je Omer Ibnu-l-Hattab uzeo 400 dinara, dao ih svome slugi i rekao mu: Odnesi ovaj novac Ebu Ubejdi zatim sačekaj određeno vrijeme u njegovoj kući da vidiš šta će uraditi sa njim.Otišao je do njega i predao mu novac. Reče Ebu Ubejde: Allah mu se smilovao i približio ga sebi. Zatim je pozvao sluškinju i rekao joj: Odnesi ovih sedam dinara tome i tome, ovih pet dinara tome i tome - sve dok nije podjelio i zadnji dinar. Vratio se Omerov sluga kod Omera i obavjestio ga o onome šta je vidio. On mu je dao drugi povez i poslao ga kod Muaza ibn Džebela. Kada mu je predao novac reče: Allah ga približio sebi. Zatim je pozvao sluškinju i rekao joj: Odnesi tome i tome toliko, tome i tome toliko. Dok je raspoređivao novac dođe mu supruga i reče: Zar nećeš dati i nama, znaš da smo siromašni. Uze dva dinara koji su još bila ostala u povezu i dade ih supruzi. Vratio se sluga Omeru i obavjestio ga o onome što je vidio. To mnogo obradova Omera i reče: Oni su braća, i jedan od drugog! ALLAHU EKBER !!!! Gdje smo mi????

Spoznaja da između bogataša i siromaha u suštini ne postoji velika razlika.

Bogataš se može okoristiti malom količinom svoga imetka a to je ona količina koja pokriva njegovu potrebu. Sve što je iznad toga kao da ga i ne posjeduje. Drugim riječima rečeno: Ima li i jedan bogataš koji za jedan obrok može pojesti stotinu porcija, ili u jednom trenutku obući stotinu odijela, ili voziti stotinu auta, ili stanovati u stotinu kuća?! Nismo čuli za takvo nešto. Naprotiv on se u tome ne razlikuje bitno od siromaha. Jede tri puta dnevno, oblači onoliko odjeće koliko oblači i siromah, i zauzima onoliku površinu koliku zauzima i siromah. Sve što ima mimo toga ostaje van upotrebe i korištenja. Na čemu mu onda zavidjeti?!

Poslušajmo riječi velikog mudraca, ashaba Allahova Poslanika s.a.w.s. Ebu Derdaa, r.a., koje potvrđuju ovo što smo rekli: Kao što bogataši jedu i mi jedemo, kao što piju i mi pijemo, kao što jašu jahalice i mi jašemo, kao što se oblače i mi se oblačimo. Za razliku od nas oni posjeduju višak imetka u kojeg mogu samo kao i mi gledati, i bit će pitani za njega, dok mi nemamo ništa sa tim obračunom. Hvala Allahu koji je učinio da bogataši na samrti zažele da budu na našem mjestu, a da mi ne zaželimo da budemo na njihovom mjestu. (SIJERU EALAMI-N-NUBELAI 2/350-251 str.).

Molim Allaha, dž.š., da nam otvori srca za prihvatanje istine, udalji nas od svega onoga od čega nećemo imati koristi ni na dunjaluku ni na ahiretu i da nam poveća želju za natjecanjem u svemu onome što će nas približiti Njemu i zbog čega će nam se smilovati i oprostiti grijehe. Amin!

Allahove blagodati nemozete izbrojati ...

Allahove blagodati prema nama mnogobrojne, a najveća i najvažnija je blagodat islama, a zatim blagodati poput zdravlja, oprosta, zaštite, sigurnosti, imetka, porodice, potomaka, slobodnog vremena i sve druge koje se ne mogu nabrojati. Kaže Allah azze we dželle:"Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati" (Prevod značenja, En-Nahl, 18)

Stoji u Muslimovom Sahihu, 2092: "Čudno li je stanje vjernika. Zaista u svakom stanju je njemu dobro. A nije tako ni sa kim drugim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi kakvo dobro, bude zahvalan i bude mu dobro, ako ga zadesi kakvo zlo, strpi se, pa mu opet bude dobro."

Kaže Uzvišeni: "Mi smo čovjeku naredili da bude poslušan roditeljima svojim; majka ga nosi a njeno zdravlje trpi i odbija ga u toku dvije godine" Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, meni ćete se svi vratiti"! (Prevod značenja, Lukman, 14).

Obavjestio nas je da je Njegovo zadovoljstvo u zahvaljivanju Njemu:..."a zadovoljan je vama ako budete zahvalni" (Prevod značenja, Ez-Zumer. 7).

"...i budite zahvalni, ta vi se samo njemu klanjajte" (Prevod značenja, El-Beqare, 172)

O Ibrahimu alejhisselam, stoji u Kur'anu: "nije druge smatrao Allahu ravnim.I bio je zahvalan na blagodatima" (Prevod značenja, En-Nahl, 120.-121.)

Pohvalio je Nuha, alejhi selam riječima:"On je doista bio rob zahvalni" (Prevod značenja, El-Isra', 3)


U Kur'anu se navode Sulejmanove alejhi selam, riječi: "Gospodaru moj , omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra dela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me milošću Svojom među robove Svoje"( Prevod značenja, En-Neml, 19)
Blagoslovio je zahvalne riječima: "A zar Allah ne poznaje one koji su zahvalni?!" (Prevod značenja, El-Enam, 53)
Uzvišeni Allah kaže:"I sigurno ćemo nagraditi zahvalne" (Prevod značenja, Ali Imran, 145)
"Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati" (Prevod značenja, Ibrahim, 7)

Razmislimo o ovom ajetu: "Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan-pa Allah je, zaista neovisan i hvale dostojan"!( Prevod značenja, Lukman, 13)


A što se tiče hadisa, njih je mnogo, a zadovoljit ćemo se spominjanjem samo nekih:

1. Poslanik salallahu alejhi ve sellem je rekao Muazu radiellahu anhu:"Ja te zaista volim, Muaze"! "Pa sam kaže Muaz, radiellahu anhu, rekao: 'I ja tebe volim, Allahov Poslaniče!' A Poslanik salallahu alejhi we selem reče:"Pa nemoj onda izostavljati da kažeš u svakom namazu: 'Allahu moj, pomozi mi da istrajem u spominjanu tebe, u zahvalnosti prema Tebi, te u lijepom robovanju Tebi" (Sahih Suneni-n-Nesa'i, 1.236)
A u rivajetu Ebu Hurejre, radiellahu anhu:"O ljudi, volite li se truditi u svojim dovama, recite: 'Allahu naš, pomozi nam da ustrajemo u zahvalnosti Tebi, u spominjanju Tebe, te u lijepom robovanju Tebi"' (Sahihu-l-Džami, 81)

2. Od Poslanika salallahu alejhi ve sellem, prenose Buhari i Muslim, kad su mu stopala oticala od noćnog namaza, pa mu je rečeno: "Zar ti radiš ovo, a tebi je oprošteno sve, i ako si nešto učinio od grijeha i ako ćeš nešto zgriješiti?!", pa je odgovorio "Zar da ne budem zahvalan rob?"

3. Poslanik, salallahu alejhi ve sellem je rekao: "Neka nastoji svaki od vas da mu srce bude zahvalno, a da mu jezik što više zikri"! Hadis prenose Tirmizi, i Ibn-Madždže ("Sahih Ibn Madždže", 1.505)

4. A Muslim bilježi hadis od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: "Zaista je Allah zadovoljan robom koji jede pa zahvali na toj hrani i pije pa zahvali na tom piću".

"A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će doista uspjeh biti" (Prevod značenja, Et-Tewbe, 72)

Ehhh Allahov robe i robkinjo ,nemoze se sve imati na ovom dunjaluku sto mi zelimo i hocemo a Uziseni Allah svt je sve vec davno odredio u utrobi nase majke -koliko cemo zivjeti,kad umrijeti, kolika ce nam nafaka i bekreket biti-tj.koliko ces imati na ovom dunjaluk pa zato OSABURI NA SVAKOM STANJU jer robe Allah svt ne pravi greske u svom stvaranju nas a mi pravimo uvijek greske do smrti vjeruj jer nismo meleci !
Drugo budi zahvalan na svemu jer to je Allahova svt mudrost kada ti daje nesto ili kad ti oduzima nesto u zivotu pa elhamdulillahi ,recimo (zdravlje,roditelje,imetak,posao,djecu,zene-hanume,muzeve,skolu,nafaku ili bereket,kuce,auta,zivot tvojih najmilijih,bogastvo ,siromastvo itd...) Sve je to Allahova odredba ali znaj samo jedno da u tome ima hair i dobro pa makar ti to robe nevolio ako ti Allah svt uzme a isto i kad ti nesto dadne od ovodunjaluckih stvari vjeruj!!!
Allah je Silan i Mudar i Uzvisen i Njegova imena i blagodati nemozemo izbrojati vjeruj..
Zato na svemu reci elhamdulillah-HVALA SAMO TEBI GOSPODARU MOJ NA OVOM STO IMAM -( pa nek je to i kilo brasna danas napravices pogacu i jesti i negledaj u tom momentu kako negdje u Dubai jedu meso,voce i kolace ,nego sjeti se robe u tom momentu prvo Poslanika Muhammeda saws,ashaba najbolje generacije,najboljeg imana koji su vise gladni bili nego siti,kad su jeli bijeli hljeb,postili vise nego sto su jeli i sjeti se sad nase brace i sestra u ratu pod granatam (Palestina,Cecenija,Afganistan itd...) STA SAD ONI JEDU POD TAKVIM USLOVIMA ? Bice ti lakse vjeruj tad i pojesces svoju pogacu u slast i Allahu svt se zahvaljujuci insaAllah...
Samo kad ucis Allahovu vjeru,Kur'an onda negledaj te iste iz sebe koji znaju par sura iz Kur'ana a ti 1.Dzuz  ,pa kazes tad el hamdu lillah on zna samo par sura a ja cak hej jedan Dzuz...  NE, NE, tad u tim situacijama gledaj naprijed kako tvoj brat ili sestra znaju vise Dzuzeva pa se onda potrudi i ljuti sam na sebe sto nemas tad to kod sebe naviku ucenja i sticanje znanja...
Predjoh na drugu temu ali veoma poucno jer mi inace u svemu gledamo druge a zaboravimo da nam je Allah svt sve propisao i nema ljutnje ili ljubomore sto ima neko drugi a ja ne,nego zahvala Allahu svt koji mi je to odredjeno dao i u tome je hair elhamdulillah...Popravi svoje stanje robe prema sebi i prema drugima i budi zahvalan Allahov rob na svakom stanju pa ce te Allah voliti i biti zadovljan sa tobom a imali vece blagodati do da te Allah zavoli ALLAHU EKBER,pozuri nije kasno i bolje danas nego sutra!!!

Allahu,popravi mi vjeru moju,koja je glavnica moja,popravi mi i moj ovaj svijet ,jer ja na njemu zivim,popravi mi buduci svijet,jer ja njemu idem,poživi me dok mi je život dobar,a daj mi smrt,kada mi smrt bude dobra.Daj mi da moj život bude povećanje u svakom dobru,a moja smrt mir i spas od svakog zla"-AMIN

http://www.youtube.com/watch?v=Mn5dakLJJCc

http://www.youtube.com/watch?v=8N8Xym1nWBw&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=Jb8hchLmWMs&feature=related


20.08.2011.

Propisi i vrijednosti I'tikafa

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Propisi i vrijednosti I'tikafa

I'tikaf je bio stalna praksa Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Bilježi Buharija od Aiše, radijallahu 'anha, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i'tikafio za vrijeme zadnjih deset dana mjeseca Ramazana sve do svoje smrti, a poslije njega i'tikafile su njegove žene. (Buharija i Muslim) Rekao je Imam Zuhri: "Čudim se muslimanima, ostavili su i'tikaf, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ga nije ostavio otkako je došao u Medinu sve do svoje smrti." (Fethul-Bari, 4/334.)

Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na našeg Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Islamskom Ummetu je došao dragi gost mjesec Ramazan. U njemu se dobra djela višestruko nagrađuju i za njega su vezani mnogi ibadeti od kojih je i i'tikaf. I'tikaf je boravak u džamiji na određeni način.

Postovani brate i sestro koja si u mogucnosti ,evo nam je dosla i zadnja trecina Ramazana i vrijeme I'tikafa-odlaskom u medzid u najboljem ibadetu koji je cinio Poslanik Poslanik sallahu alejhi we sellem i najbolje generacije ,koje su jedva cekali da sve sto dobiju od objave da to ucine u praksi radi Allahova zadovljstva!!! Mani se brate interneta i televizora,spavanja jer mozda iduci Ramazan neces docekati jer melek smrti je blizu! Nemoj da te sejtan zavodi pa da odbijas boravak u mesdzidu u nocnom namazu,zikru,dovi i ucenju Kur'ana! Ne razmisljaj i kreni jer to radis samo za sebe vjeruj jer Allahu nije potreban nas namaz,dove jer je On Uzivseni iznad svega! Sabur-strpi se i kreni...sa Allahovom pomoci i milosti,te zaradi jos koji sevap,dobih djela  cineci istigfar-pokajanje svojih grijeha ,nadajuci se nagradi i oprosti samo od Uzvisenog Allaha !

Propis i'tikafa

I'tikaf je Sunnet konsenzusom islamskih učenjaka. Obavezan je samo onom ko se zavjetom obaveže. Dokaz za to je hadis kojeg bilježi Buharija od Aiše, radijallahu 'anha, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Ko se zavjetuje da će uraditi Allahu drago djelo neka ga uradi, a ko se zavjetuje da će uraditi Allahu mrsko djelo neka ga ne uradi." Ebu Davud prenosi od Ahmeda da je rekao: "Svi učenjaci, koliko znam, se slažu s tim da je i'tikaf Sunnet."

Pohvalno je puno vremena provoditi u i'tikafu; jer se tako boravi u džamiji, čine se dobra djela i upošljava se sa zikrom. I'tikaf je naročito pohvalan za vrijeme zadnjih deset dana mjeseca Ramazana u kojima je noć Lejletul-Kadr. Prenosi se od Aiše, radijallahu 'anha, da je rekla: "Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je bio u i'tikafu za vrijeme zadnje desetine mjeseca i govorio je: 'Tražite noć Lejletul-Kadr u zadnjoj desetini mjeseca.'" (Hadis bilježi Buharija, Muslim i Ahmed, a riječi hadisa su prema Ahmedovoj predaji.)


Vrijednost i'tikafa

I'tikaf je bio stalna praksa Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Bilježi Buharija od Aiše, radijallahu 'anha, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, i'tikafio za vrijeme zadnjih deset dana mjeseca Ramazana sve do svoje smrti, a poslije njega i'tikafile su njegove žene. (Buharija i Muslim) Rekao je Imam Zuhri: "Čudim se muslimanima, ostavili su i'tikaf, a Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ga nije ostavio otkako je došao u Medinu sve do svoje smrti." (Fethul-Bari, 4/334.)


Nagrada i'tikafa

Allah, subhanehu ve te'ala, je pohvalio one koji i'tikafe rekavši: "I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: Hram Moj očistite za one koji budu tavaf činili, i'tikafili i namaz obavljali." (Prijevod značenja El-Bekara, 125.) Kada se i'tikafi u zadnjoj  desetini Ramazana, u tom vremenu je noć Lejletul-Kadr o kojoj je rekao Uzvišeni Allah: "Mi smo Ga počeli objavljivati u noći Kadr, a šta misliš šta je noć Kadr, noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci." (Prijevod značenja El-Kadr, 1-3.) Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ko bude klanjao noćni namaz u mjesecu Ramazanu vjerujući u Allaha i nadajući se njegovoj nagradi biće mu oprošteni grijesi koje je počinio." (Buharija)


Smisao i'tikafa

●  Priprema za noć Lejletul-Kadr koja ima veliku vrijednost.
●  Boravak u mesdžidu za vrijeme i'tikafa čini da se musliman više zalaže i trudi u pokornosti Allahu, subhanehu ve te'ala.
●  Povaćanje pokornosti Gospodaru jača vjeru muslimana, vezanost  za ahiret i skromnost na dunjaluku.


Uslovi i'tikafa

●  Islam, tako da se ne prima od kafira.
●  Nijjet i'tikafa, to je šart kod hanefija i hanbelija, a rukn kod malikija i šafija i to je ispravno.
●  Pamet, nije ispravan i'tikaf nenormalnog i sličnih njemu kao ni i'tikaf maloljetnika koji ne razlikuje (ispod sedam godina).
●  Čistoća od velikog hadesa, tako da nije ispravan i'tikaf džunuba i žene koja je u hajzu ili nifasu. Malikije uslovljavaju da onaj koji je postao džunub, a spavao je, da ne odgađa kupanje, a hanefije kažu da je džunubu zabranjeno i'tikafiti, međutim, ako bi to uradio i'tikaf bi mu bio ispravan.


Mjesto i'tikafa

Razišli su se učenjaci oko mjesta na kojem se i'tikafi. Ispravno je da se ne i'tikafi, svejedno radilo se o muškarcu ili ženi, osim u džamiji. Nije ispravan i'tikaf žene na mjestu na kojem klanja u kući, niti mjestu na kojem klanja muškarac. Kao naprimjer soba određena za namaz. Rekao je Uzvišeni Allah: "Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u i'tikafu u džamijama." (Prijevod značenja El-Bekara, 187.) To upućuje da nije dozvoljen i'tikaf osim u džamijama; jer spolno općiti za vrijeme i'tikafa je zabranjeno na svakom mjestu. Prenosi Taberi i drugi, kao što je Katade, govoreći o razlogu silaska ovog ajeta: "Bilo je ljudi koji su bili u i'tikafu pa kada bi izašli zbog potrebe i sreli svoju suprugu, možda bi i spolno općili s njom, pa je objavljen ajet: "Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u i'tikafu  u džamijama." Ispravan je i'tikaf u svakoj džamiji i nije ispravno mišljenje onih koji kažu i'tikafi se samo u tri džamije: mekkanskom haremu, Medini i Mesdžidul-Aksa; koristeći kao dokaz hadis Huzejfe b. Jemana, radijallahu 'anh, da je rekao Ibn Mesudu, radijallahu 'anh: "Ti znaš da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: 'I'tikaf je samo u tri džamije.' ili je rekao: 'u džamijama gdje se obavlja džuma namaz.'"(hadis prenosi Said). Na ovaj dokaz se odgovara sljedećim:
●  Uzvišeni Allah je rekao: "Sa ženama ne smijete imati snošaja dok ste u i'tikafu u džamijama." To se odnosi na sve džamije i ništa se ne izuzima.  
●  Spomenuti hadis se odnosi na najodabranije. Najbolji i'tikaf je u Mekkanskom haremu, pa u Poslanikovoj džamiji, a zatim u džamiji Aksa. Nakon toga u svim džamijama u kojima se obavlja džuma namaz, a zatim u džamijama u kojima ima puno klanjača.


Vrijeme i'tikafa

I'tikaf je ispravan u svim vremenima, bilo to danju ili noću, pa i u vremenima u kojima je pokuđeno klanjati, kao i u danima Bajrama ili danima kada hadžije borave na Mini. Najbolje vrijeme za i'tikaf je kada se posti, a najbolje vrijeme u kojem se posti je mjesec Ramazan. Najbolji dio Ramazana za i'tikaf je njegova zadnja trećina. Učenjaci koji su mišljenja da nema i'tikafa bez posta uzimaju za dokaz hadis kojeg bilježi Darekutni od Aiše, radijallahu 'anha, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Nema i'tikafa bez posta." Odgovor na ovaj dokaz je sljedeći:
●  Vjerodostojno se prenosi od Omera, radijallahu 'anh, da je rekao: "O Poslaniče, ja sam se zavjetovao u džahilijjetu da ću i'tikafiti jednu noć u mekkanskom haremu, pa mu je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: 'Ispuni svoj zavjet.'" (Buharija). Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije naredio Omeru, radijallahu 'anh, da mora postiti za vrijeme i'tikafa.
●  Hadis je slab, tako ga je ocijenio Albani u knjizi Daiful-Džam'i, (6174.)
●  Da je uslov post ne bi se moglo i'tikafiti noću; jer se noću ne posti.
●  Uslovljavanje posta za vrijeme i'tikafa je propis koji donosi isključivo Šerijat, a ne postoji nijedan ajet niti vjerodostojan hadis, kao ni konsenzus učenjaka koji to uslovljava. Hadisi koji upućuju na to nisu vjerodostojni, a i kad bi bili vjerodostojni njihovo značenje je da je i'tikaf uz post bolji.


Koliko dugo se ostaje u i'tikafu

Većina učenjaka je stanovišta da je najmanji vremenski period i'tikafa manji od noći, pa makar bio samo dio nje ili dio dana. Abdurrezzak prenosi od J'ala b. Umejje, ashaba Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: "Ja doista provedem dio vremena u džamiji samo da bih bio u i'tikafu." Imam Malik je mišljenja da je najkraći i'tikaf noć i dan jer malikije uslovljavaju post za ispravnost i'tikafa. Najduži period i'tikafa nema ograničenja, osim što neki smatraju pokuđenim da bude duži od 10 dana, a drugi da bude duži od jednog mjeseca.


Kada se ulazi u i'tikaf i kada se iz njega izlazi

Četvorica imama su mišljenja da se u i'tikaf ulazi neposredno pred zalazak sunca dvadesetog dana, to jest prije dvadeset i prve noći; zato što je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, boravio zadnju desetinu Ramazana u i'tikafu, a deset je ime za broj noći pa je otud obavezno početi ga prije noći. Evza'i, Sevri i Lejs smatraju da se u i'tikaf ulazi nakon sabah namaza dvadeset i prvog dana. To dokazuju hadisom Aiše, radijallahu 'anha, u kojem je rekla: "Kada bi Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, htio i'tikafiti klanjao bi sabah namaz, a zatim bi otišao na mjesto i'tikafa." Odgovor imama i drugih na ovaj hadis je da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ušao u džamiju nakon akšama, ali u mjesto koje je pripremio za i'tikaf je ulazio nakon sabah namaza, kako bi se tu osamio. Iz i'tikafa se izlazi nakon zalaska Sunca noći uoči Bajrama, svejedno, napunilo se trideset dana ili ne. Bolje je da se proboravi i noć uoči Bajrama u džamiji kako bi se klanjao u njoj Bajram ili da se izađe iz nje na mjesto gdje se klanja Bajram.


I'tikaf žena

Propisano je i ženama da i'tikafe, na to upućuje sljedeće:
●  To je zajednički ibadet za žene i za ljude.
●  Od Aiše, radijallahu 'anha, se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bio u i'tikafu zadnjih deset dana Ramazana, pa je Aiša tražila dozvolu da i ona i'tikafi, pa joj je dozvolio. (Muslim)
●  Od Aiše, radijallahu 'anha, se prenosi da je rekla: "Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je i'tikafio zadnjih deset dana Ramazana sve do svoje smrti pa su onda nakon njega i'tikafile njegove žene." (Buharija i Muslim)


Uslovi i'tikafa za žene

●  Prvi uslov je dozvola muža. Na to upućuje hadis Aiše, radijallahu 'anha, kojeg smo spomenuli. Isto tako, muževo pravo je da žena bude uz njega pa je stoga dužna tražiti dozvolu. Ukoliko bi žena i'tikafila bez muževe dozvole i'tikaf bi bio ispravan iako je to zabranjeno.
●  Ako žena uđe u i'tikaf, bilo to uz dozvolu muža ili ne, muž ima pravo da je izvede iz i'tikafa. Dokaz je postupak Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je Aiša, radijallahu 'anha, tražila od njega dozvolu za i'tikaf, a poslije nje Hafsa, a zatim Zejneb, pobojao se da to ne bude iz iskrenosti nego iz želje da budu blizu njega, zbog njihove ljubomore, pa ih je udaljio rekavši: "Jel' to želite dobročinstvo?". Naredio je da se uklone mjesta koja su bila pripremljena za i'tikaf. (Hadis bilježe brojni prenosioci).
●  Da ne bude  u njenom i'tikafu fesada ili fitne.


I'tikaf žene u hajzu

Žena ne posti ako ima menstrualni ciklus, stoga oni koji uslovljavaju post za ispravnost i'tikafa su mišljenja da žena za vrijeme hajza ne i'tikafi. Isto tako, oni koji su mišljenja da žena koja ima hajz ne smije boraviti u džamiji kažu da žena za vrijeme hajza ne i'tikafi. Nije joj dozvoljeno da boravi u Mekkanskom haremu kao ni u drugim džamijama, ali je dozvoljeno da prođe kroz džamiju ili obavi kakvu kraću potrebu u njoj, kao što na to upućuje postupak Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je naredio Aiši, radijallahu 'anha, da mu donese sedžadu iz mesdžida, a ona je rekla da ima hajz, na šta je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Hajz, zaista, nije u tvojoj ruci." Što se tiče žene koja ima istihazu tj. stalnu pojavu krvi u periodu koji nije od menstrualnog ciklusa, može i'tikafiti u džamiji. Od Aiše, radijallahu 'anha, se prenosi da je rekla: „I'tikafila je sa Poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, jedna od njegovih žena, a imala je istihazu pa bi joj odjeća pocrvenila, te smo znale stavljati posudu ispod nje dok bi klanjala." (Buharija i Muslim)


Stvari koje kvare i'tikaf

●  Izlazak iz džamije bez prijeke potrebe. Primjer prijeke potrebe je izlazak zbog nužde, obaveznog kupanja ili zbog hrane i pića. Dokaz za to je hadis od Aiše, radijallahu 'anha, gdje kaže da Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, nije ulazio u kuću osim zbog ljudske potrebe. (Buharija i Muslim) Zbog toga nije dozvoljeno onom ko i'tikafi da izlazi bez potrebe, kao što je kupovina i prodaja koja nije vezana za i'tikaf, poput hrane i pića. Ukoliko se prilikom nijjeta uslovi izlazak za određenu potrebu, poput dženaze ili radne obaveze u toku dana, većina je na tome da to uslovljavanje u nijjetu ne koristi, i i'tikaf postaje neispravan. Neki to pak smatraju ispravnim i dozvoljenim, poput imama Šafije, Sevrija, Ishaka kao što je to predaja od Ahmeda.
●  Spolno općenje ili snošaj nadražajem, kao što na to upućuje spomenuti ajet: "Sa ženema ne smijete imati snošaja dok ste u i'tikafu u džamijama."
●  Jelo i piće, svjesno u toku dana ili s nijetom iftara (kod onih koji uslovljavljavaju post za ispravnost i'tikafa).


Šta je dozvoljeno raditi onom ko je u i'tikafu

●  Izlazak zbog prijeke potrebe.
●  Dozvoljene stvari, poput razgovora sa posjetiocima.
●  Da žena posjeti muža koji je u i'tikafu i da se s njim osami radi razgovora i tome slično. Safija, radijallahu 'anha, žena Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, je došla kod Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, dok je i'tikafio u džamiji zadnjih deset dana Ramazana, pričala je s njim a zatim se spremila da iziđe te ju je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, ispratio... (Buharija)
●  Kupanje i abdest onog koji boravi u i'tikafu. Prenosi se od čovjeka koji je služio Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, da je rekao: "Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, se abdestio u džamiji." (Buharija)
●  Priprema posebnog mjesta u džamiji za i'tikaf, kao što je Aiša, radijallahu 'anha, pripremala mjesto u džamiji za Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, u kojem bi se sklanjao od očiju svijeta. (Buharija)
●  Stavljanje spužve ili prostirke za spavanje u džamiji. Od Ibnu Omera, radijallahu 'anhuma, se prenosi da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada bi boravio u i'tikafu prostirao prostirku za spavanje. (Hadis bilježi Ibn Madže sa dobrim senedom)
●  Prosidba i bračni ugovor za onog koji je u i'tikafu pod uslovom da ne bude spolnog općenja, i tome slično.
●  Neki dozvoljavaju da osoba koja opravdano ne posti Ramazan bude u i'tikafu kao što dozvoljavaju i'tikaf bez posta u toku čitave godine.


Kako nadoknaditi propušteni i'tikaf

Pohvalno je onom ko dobrovoljno uđe u i'tikaf te ga nakon toga prekine da ga nadoknadi. Postoji i mišljenje da je takav obavezan nadoknaditi prekinuti i'tikaf. Ispravno je da je to samo pohvalno djelo. Dokaz za to je hadis Aiše, radijallahu 'anha, kada je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, spomenuo da će boraviti u i'tikafu zadnjih deset dana Ramazana pa je Aiša tražila dozvolu za i'tikaf. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, joj je dozvolio. Nakon toga je Hafsa pitala Aišu da traži dozvolu i za nju, pa je tražila. Kad je to vidjela Zejneb bint Džahš naredila je da joj se pripremi mjesto za i'tikaf. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kada je sklanjao namaz uputio se svome mjestu na kojem je kanio i'tikafiti. Kada je vidio pripremljena mijesta za i'tikaf upitao je: "Šta je to?", pa mu je rečeno da je to mjesto Aiše, Hafse i Zejneb. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je na to rekao: "Jel' to želite dobročinstvo?  Ja nisam u i'tikafu!" Zatim je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, izišao, pa kada je prošao Ramazan i'tikafio je deset dana mjeseca ševala. Uzvišeni Allah najbolje zna.

Gospodaru nas!Pomozi nam da Te se sjecamo,da Ti zahvaljujemo,da Ti na najljepsi nacin ibadet cinimo!Ti si Svemocan i Milostiv.

 "Allah nikoga ne opterecuje preko mogucnosti njegovih:u njegovu korist je dobro koje ucini,a na njegovu stetu zlo koje uradi.Gospodaru nas,ne kazni nas ako zaboravimo ili sto nehotice ucinimo!Gospodaru nas,ne tovari na nas breme kao sto si ga tovario na one prije nas!Gospodaru nas,ne stavljaj nam u duznost ono sto nemozemo podnijeti,pobrisi grijehe nase i oprosti nam,i smiluj se na nas.Ti si Gospodar nas pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje."(Al-Baqara 286)-Amin!


http://www.youtube.com/watch?v=tFjnKTHqCuY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=rOapVPg8Syc&feature=player_embedded

 

20.08.2011.

O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.” (Ali Imran, 200)

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.” (Ali Imran, 200)

 
Sabur-strpljivost

Uzvišeni kaže: “Reci: 'O robovi Moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagraðeni." (Ez-Zumer, 10)

Za svaku nedaću koja zadesi čovjeka, Allah, dželle šanuhu, dao je i lijek, vrlo jednostavan i vrlo važan – SABUR, STRPLJIVOST. Saburom treba da se naoruža svaki vjernik, a posebno onaj koji želi druge ljudi pozivati u Allahovu, dželle šanuhu, vjeru.

Definicija sabura

Jezički, riječ sabur označava strpljivost, izdržljivost, ustrajnost, samosavladavanje, suzdržljivost...

Terminološku definiciju za sabur dao je imam Ibn Kajjim pa kaže: ''Sabur je da savladaš dušu kada je uznemirena i ljuta, i da suzdržiš jezik da se drugima žali i jadikuje, i da spriječiš tijelo da čini ono što ne treba.'' (Medaridžu-salikin, 2/115)

Isto tako možemo reći da je sabur izvršavanje Allahovih naredbi, klonjenje zabranjenih stvari i strpljenje na onome što nas zadesi (kaderu).

Vrijednost i važnost sabura

Allah, dželle šanuhu, stvorio je ljude da Mu ibadet čine, ali ni jednog nije ostavio a da ga nije iskušao raznim iskušenjima. Naravno, najviše su bili iskušavani poslanici, a zatim oni koji su poslije njih sa najvećim imanom. Sva iskušenja mogu biti dvojaka: u vjeri i u ovodunjalučkim stvarima. Ukoliko čovjek kroz iskušenja ne prodje čvršći i jači, onda takvo iskušenje donosi štetu. Ni u kom slučaju ne može biti da je ostao na “nuli”. O iskušenjima Uzvišeni Allah, dželle šanuhu, u Svojoj Knjizi kaže: “Misle li ljudi da će biti na miru ostavljeni ako kažu: ‘Mi vjerujemo!’, a da u iskušenje neće biti dovedeni? A doista smo Mi u iskušenje dovodili i one prije njih, pa je Allah, uistinu, ukazao na one koji istinu govore i na one koji lažu.” (Prijevod značenja Ankebut, 2-3) Isto tako Uzvišeni kaže: “Mi ćemo vas, uistinu, na kušnju stavljati sa malo straha i glaðu i gubitkom u imecima, životima i ljetini.” (Prijevod značenja El-Bekare, 155)

Znači, ne smijemo žaliti za time što smo iskušani, i što smo na belaju. Svako iskušenje i svaki belaj može značiti i to da nam naš Gospodar želi dobro, kao što kaže Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Kome Allah želi dobro, stavi na kušnju.” (Buharija)

Sve rečeno navodi nas na pomisao koliki značaj ima sabur u životu jednog muslimana?

Kur’an veliku pažnju poklanja saburu govoreći na puno mjesta o njemu i na različite načine, kao što je slučaj kada se sabur spominje uz namaz, a znamo da je namaz stub vjere. Kaže Uzvišeni: ''Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti.'' (Prijevod značenja El-Bekare, 45-46)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao je: "čistota je polovica imana, zahvala Allahu – puni vjerniku mjerilo njegovih djela, veličanje Allaha – puni sve izmeðu nebesa i Zemlje, namaz je svjetlost, sadaka je dokaz, sabur je sjaj, a Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Svaki čovjek, kada osvane, svoju dušu prodaje, pa je otkupi, ili je upropasti." (Muslim)

Sabur predstavlja veliki dar koji nam pomaže da dunjalučke poslove i nedaće lakše prebrodimo, a da time zaslužimo i Allahovu, dželle šanuhu, nagradu. Ukoliko se strpimo u nedaći i belaju, zasigurno će nam Allah, dželle šanuhu, pomoći da to lakše prebrodimo.

Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je jedna grupa ensarija tražila od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, razne stvari, pa im je on dao, zatim su ponovo tražili, a on im opet dao što su tražili, dok im nije sve podijelio što je imao, a zatim im rekao: ''Sve što budem imao od dobra, ja ću vam podijeliti, i ništa od vas neću sakriti, ali ko traži i želi čednost, Allah će mu je podariti; ako traži i želi neovisnost, Allah će ga učiniti neovisnim. Ko god se puno suzdržava i trpi, Allah će mu pomoći da bude strpljiv; nije nikome dat bolji i značajniji dar od sabura." (Muttefekun alejhi)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Allah kaže: 'Nema druge nagrade za Mog roba mu'mina kojem Ja usmrtim njegovu voljenu osobu na ovome svijetu, pa se on strpi na tom gubitku, osim Dženneta.'"  (Buharija)

Sabur ustvari jeste razlogom oprosta naših grijeha, a to se dešava na taj način što strpljivo podnesemo ono što nas zadesi.

Ebu Seid i Ebu Hurejre, radijallahu anhuma, prenose da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "Muslimana ne pogodi nikakva nedaća ili bolest, niti tuga ili žalost, niti bilo kakva nezgoda, čak ni obični ubod trna, a da mu zbog toga Allah ne oprosti dio njegovih grijeha." (Muttefekun alejhi)

Sabur je uvjet uspjeha, kako na dunjaluku, tako i na ahiretu. U tom smislu Uzvišeni kaže: “O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.” (Ali Imran, 200)

Isto tako oni koji su strpljivi bit će bez računa nagraðeni nagradom od svoga Gospodara. Kao što Uzvišeni kaže: “Reci: 'O robovi Moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagraðeni." (Ez-Zumer, 10)

Postoji još mnogo ajeta i hadisa koji govore o važnosti i vrijednosti sabura, ali zadovoljit ćemo se spomenutim.

Vrste sabura

Kao što smo mogli primijetiti iz definicija, postoje tri vrste sabura:

1.Sabur na onome što nam je naredjeno da izvršavamo od Allaha, dželle šanuhu-(ibadetu-pokornosti Allahu Uzvisenom),

2.Sabur na onom što nam je zabranjeno da radimo i

3.Sabur na onom što nas zadesi-iskusenjima, odnosno na onome što nam je sudjeno. Najvrednija vrsta sabura je prva, kao što kaže imam Ibn Kajjim: ''Sabur na onome što nam je naredjeno da izvršavamo od Allaha vrijedniji je od sabura na onom što nam je zabranjeno zato što je Allahu draže činjenje dobrih djela od ostavljanja loših.'' (Medaridžu-salikin, 2/116)

Sve ovo je tako divno sazeto u savjetima koje otac upucuje svome sinu u suri Luqman u 17 ajetu: ''O sinko moj, obavljaj molitvu i trazi da se cine dobra djela, a odvracaj od rdjavih i strpljivo podnosi ono sto te zadesi- duznost je tako postupiti.''
Strpljivost u naredjivanju dobra a odvracanju od zla nalaze da to ne trazimo samo od drugih vec i da se sami tako vladamo.

1.Sabur u ibadetu i pokornosti Allahu


Duznost nam je da budemo strpljivi i ustrajni u obavljanju svih duznosti koje nam je nas Gospodar naredio. Ta duznost obuhvata ustrajnost u tome, redovitost ako se radi o namazu npr. iskrenost i prisutnost duha. Receno je da je najbolji ibadet onaj koji obavljamo ISKRENO , redovno i u kome ustrajemo. Trebamo voditi racuna o svojoj iskrenosti i predanosti u ibadetu. Nekima se cesto desava da namaz obavljaju redovno ali gotovo mehanicki sto je rezultat nedovoljno prociscenog nijjeta zbog koga trebamo obaviti namaz. Izmedju ostalog je bitno da nas ibadet ne izlazi iz okvira Poslanicke prakse jer bi to onda bila novotarija.

Uzvišeni kaže: “Reci: 'O robovi Moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovom svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi bit će bez računa nagradjeni." (Ez-Zumer, 10)

 
2.Sabur u cuvanju od harama i cinjenja grijeha

Sabur u ovome se postize stalnim podsjecanjem na kaznu koja nam slijedi ako ucinimo nesto sto nije uskladu sa Allahovim zakonom. Slicno se postize i prisutnoscu stida od Uzvisenog Allaha jer je On taj koji nam je dao zdravlje i tijelo a mi taj blagoslov koristimo i trosimo u nepokornosti Njemu. Ova vrsta stida se moze povecati ucenjem i saznavanjem o Nasem Gospodaru i Njegovim Uzvisenim imenima i atributima. Ovakva osjecaj stida posjeduju oni plemjenite duse i naravi. Oni su na visem stupnju od onih koji se od zla ustrucavaju samo zbog straha od Allaha i Njegove kazne. Vjernik koji se stidi svoga Gospodara stalno ima na umu Njegovu moc i silinu. Vjernik koji Ga se boji cesto razmislja samo kako da izbjegne Njegovu kaznu. Obojica imaju snazan iman ali je prvi dostigao stupanj ihsana- a to je da robujes svome Gospodaru kao da Ga vidis iako Ga ne vidis, jer ako ti Njega ne vidis On tebe vidi.

Razlog zbog kojega se vjernik mora cuvati od grijeha jeste da sacuva svoj iman – iman se smanjuje i povjecava u skladu sa nasim dobrim ili losim postupcima.

Tako se navodi ovaj hadis i kod Buharija i kod Muslima: ''Ne ucini niko blud, a da je u momentu tog cina vjernik, niti iko ukrade, a da je u trenutku kradje vjernik, niti ko pije vino, a da je, dok to cini, vjernik.''

U tom smislu Uzvišeni kaže: “O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite.” (Ali Imran, 200)


3. Sabur u iskusenju i poteskocama


Sabur u iskusenju i u potjeskocama se moze postici na vise nacina:


- razmisljanjem o nagradi koja je obecana strpljivima i ustrajnima
Nadanje u obecane nagrade i njihovo ocekivanje moze osnaziti nase strpljenje. Velika je mudrost u tome sto smo obavjesteni cemu se mozemo nadati ako se strpimo na ovome svijetu. U ljudskoj je prirodi da tezi trenutnom zadovoljenju ali razum i zrelost nas upucuju da razmisljamo dublje i imamo u vidu krajnji cilj i ishod ovosvijetskog zivota sto opet jaca volju i rijesenost da se istrpe nedace i neugodnosti. 


-ocekivanje olaksanja
Odista, poslije svake teskoce dolazi olaksanje. Sama pomisao na to umanjuje tezinu iskusenja i nesrece koja nas ponekad zadesi, a sve to opet jaca ustrajnost i strpljenje.


-razmisljanje o nebrojenim Allahovim blagodatima
Kada razmislimo o Allahovoj milosti i blagodatima kojima je On obasuo Svoje robove, lakse nam je da podnesemo i da se strpimo na nedaci. Nadamo se jos vecoj milosti jer znamo da je ova kojom nas je obasuo Svevisnji samo poput kapi vode naspram mora.


-razmisljanje o blagodatima kojima nas je Gospodar pocastio prije nego sto nas je iskusao
Ako se sjecamo onoga sto nam je Gospodar podario ranije, sjeticemo se i Njegove brige o svakom stvorenju. To ce nas ojacati i pomoci nam da se strpimo na trenutnoj potjeskoci, nadajuci se lahkoci.

Od Allahove milosti prema robovima jeste da ih On baca u iskušenja, a onda im daje postojanost, kako bi stekli kod Njega veliku nagradu. On ih, neka je slavljen, odgaja poteškocama i cisti njihova srca, tako da kada god izadu iz jedne nevolje sa strpljenjem i istrajnošcu, On im daje drugu, još vec nevolju, zato što su shvatili i naucili pouku iz prve, tako da im je ona samo uvecala iman i spremnost za još veca iskušenja. Allah, dž.š., im tako postepeno povecava iskušenja i tako ih podiže stepenicama imana koji postepeno sazrijeva i jaca.

Kako bi razdvojio i ukazao na iskrene izmedu onih koji kažu za sebe da su mu'mini, Allah ih stavlja na iskušenja, kao što kaže u Kur'anu: "Elif, lam, mim. Misle li ljudi da ce biti ostavljeni na miru ako kažu: "Mi vjerujemo!", i da u iskušenje nece biti dovedeni? A mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu." (Prijevod znacenja - El-Ankebut, 1.-3.)

Tako Allah, dž.š., na razbuktalom plamenu raznovrsnih iskušenja ukazuje na vrstu kovine od koje je svaki pojedinac napravljen, pa se pokazuju cvrsti i strpljivi mu'mini, koji izdržavaju žestinu plamena iskušenja, ali i oni munafici i grješnici ciji se iman topi i na malom odušku tog plamena.

Ove stvari je Poslanik, s.a.v.s., stalno objašnjavao ashabima, buduci da su to oni najviše trebali, bivajuci prvom generacijom nosilaca Islama, onih koji su se žrtvovali na Njegovom putu, i koji su bacani u najveca iskušenja zbog Njega. Sa njihovom izdržljivošcu, koja im je samo iman povecavala, oni su postali najdraža generacija Allahu, dž.š.

Sabur kod svakog daije mora da obuhvati sve tri spomenute vrste sabura, on mora da bude strpljiv u pokornosti svome Gospodaru, a u to spada i da se strpi pri stjecanju znanja koje je neophodno svakom daiji. Mora da se strpi i da ne čini haram stvari kako bi bio svome Gospodaru što pokorniji i na kraju mora da se strpi na onome što će ga zadesiti na tom putu od ljudi.

Sfere koje sabur obuhvata u da’wi

Sabur ulazi u sve sfere da’we, ali ćemo ovdje spomenuti samo neke od njih.

1. Da se ne ljuti radi sebe. Daija se ne smije ljutiti radi sebe nego isključivo radi Allaha, dželle šanuhu, tj. ne treba da se ljuti kada lično njega neko uvrijedi, ali treba da se ljuti kada neko uvrijedi Allaha, dželle šanuhu, ili Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kaže šejhul-islam Ibn Tejmijje: ‘’Po pitanju sabura ljudi se dijele na više skupina, najbolji su od njih oni koji se nalaze u stanju u kakvom je bio Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i oni koji su ga slijedili, da saburaju na onome što njih lično zadesi od drugih ljudi. A da se bore na Allahovom, dželle šanuhu,  putu pa da kažnjavaju i da se ljute samo radi Allaha, dželle šanuhu, a ne radi sebe! Zato što im je Allah, dželle šanuhu, naredio da takve kažnjavaju… A najgori su oni koji su suprotni ovim spomenutim, oni kažnjavaju druge i ljute se radi sebe, a ne radi svoga Gospodara!’’ (Medžmuetul-Fetava, 8/332)

2. Da ne požuruje da vidi plodove svoje da’we. Obilježje čovjekove prirode je da žuri, kao što Uzvišeni u prijevodu značenja kaže: ‘’čovjek je stvoren od žurbe.’’ (El-Enbija, 37) Ali daija ne smije da požuruje i da žudi samo za tim da vidi plodove svoje da’we. Njemu je obaveza da se trudi, da ljudima objasni i da ih uputi na ispravan put, a nije mu obaveza da vidi plodove svoga truda. I mora biti ubijeðen da je jedino Allah, dželle šanuhu, Taj Koji daje uputu i da će biti onako kako On hoće, kao što kaže Uzvišeni: ‘’Da Gospodar tvoj hoće, na Zemlji bi doista bili svi vjernici. Pa zašto onda ti da nagoniš ljude da budu vjernici?’’ (Junus, 99)

3. Da ustraje u pozivanju. Šta god se dogodi, daija mora da nastavi da poziva ljude k Allahu, dželle šanuhu, jer je Allahova vjera istina i istina će na kraju pobijediti bez obzira u kakvoj se trenutno situaciji nalazili. Ma kako daiji u odreðenom trenutku teško bilo, on ne treba da se jadi nikome osim svome Gospodaru i treba da nastavi sa pozivanjem sve dok bude u stanju za to. Svima nama je dobro poznato kako su mučeni svi poslanici, a posebno kako su mušrici mučili posljednjeg Poslanika i njegove ashabe pa su na tome saburali i nastavili sa pozivanjem u Allahovu vjeru. Abdullah ibn Mes'ud, radijallahu anhu, pripovijeda: "Kao da sada gledam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kako priča o jednom od Allahovih poslanika, salavatullahi alejhim, kako ga je njegov narod toliko pretukao da mu je potekla krv niz lice, a on je, brišući krv sa sebe, samo rekao: 'Allahu dragi, Ti oprosti narodu mome, jer oni zaista ne znaju.'" (Muttefekun alejhi)

Molim Allaha, dželle šanuhu da nas učini od onih koji će saburati kada je to potrebno. Amin!

Gospodaru nas!Pomozi nam da Te se sjecamo,da Ti zahvaljujemo,da Ti na najljepsi nacin ibadet cinimo!Ti si Svemocan i Milostiv.Amin!

"Allah nikoga ne opterecuje preko mogucnosti njegovih:u njegovu korist je dobro koje ucini,a na njegovu stetu zlo koje uradi.Gospodaru nas,ne kazni nas ako zaboravimo ili sto nehotice ucinimo!Gospodaru nas,ne tovari na nas breme kao sto si ga tovario na one prije nas!Gospodaru nas,ne stavljaj nam u duznost ono sto nemozemo podnijeti,pobrisi grijehe nase i oprosti nam,i smiluj se na nas.Ti si Gospodar nas pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje."(Al-Baqara 286)-Amin!

 

http://www.youtube.com/watch?v=rOapVPg8Syc&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=qCX-h_g0Toc

http://www.youtube.com/watch?v=p4dJ4j5xgQw

 


19.08.2011.

Petak je el hamdu lillah-odlika Dzume namaza...

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Petak je el hamdu lillah-odlike Dzume namaza

Dan kojeg je Allah Uzviseni ucinio odabranim i kojeg je odlikovao nad ostalim danima jeste upravo ovaj danasnji dan u kojem se nalazimo, tj . petak.

Za ovaj dan Uzviseni Allah kaze sljedece:

"O vjernici, kad se u petak na namaz pozove, pozurite ka spominjanju Allaha, i kupoprodaju ostavite, to vam je bolje, neka znate!" " A kad se molitva obavi, onda se po zemlji razidjite i Allahovu blagodat trazite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli sto zelite." (Suretul Dzumua’9-10)

     Petak je u arapskom jeziku nazvan dzumu'a, jer je on izveden iz izraza dzem' (spajanje, sabiranje, sakupljanje). Sljedbenici islama na taj se dan sastaju jednom sedmicno u  dzamijama. To je ujedno sesti dan, kada je Allah, dz.s., upotpunio stvaranje svega stvorenog. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden u Dzennet, u njemu je izveden iz njega i u tom danu ce nastupiti Sudnji dan. U tom danu je jedan momenat, ako tacno u njemu pravovjerni rob zatrazi od Allaha, dz.s., nesto korisno, Allah ce mu dati, kao sto se to jasno i pouzdano navodi u vjerodostojnim hadisima.

     Pouzdano je utvrdjeno da je narodima prije nas, takodjer, bilo naredjeno uvazavanje ovog dana, ali su ga zanemarili. Muslim u svom Sahihu navodi: (433) "Uscuvao je Allah, dz.s., petak od naroda koji su bili prije nas. Tako su jevreji odabrali subotu, krscani nedjelju, te je Allah, dz.s., doveo nas i ukazao nam da postujemo petak. Pa je ucinio da redoslijed bude: petak, subota i nedjelja. Na isti nacin kako subota i nedjelja prate petak, i oni ce na Sudnjem danu dolaziti iza nas. Mi smo posljednji na ovom svijetu, a prvi na Sudnjem danu, i nama ce presuditi prije svih ostalih." (Navodi ga i Buhari, obojica od Ebu-Hurejrea.)

  Allah, dz.s., naredio je pravovjernima da se u ovom danu sakupe radi ibadeta  rijecima:

 "O vjernici, kad se u petak na namaz pozovete, kupoprodaju ostavite i pozurite ka spominjanju Allaha, to vam je bolje, neka znate!”, tj. imajte namjeru, odluku i budite pripravni za odlazak na dzumu.

     Ovdje se naravno nije mislilo na zurno hitanje na dzuma-namaz, jer je ono zabranjeno na osnovu hadisa koji su zabiljezeni u sahihima: Ebu Hurejre prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: (434) 'Kada cujete ikamet, podjite na namaz i pazite da budete smireni i dostojanstveni. Nemojte zurno ici, dio namaza na koji stignete nastavite klanjati, a propustene dijelove naklanjajte!'" U gornjem ajetu mislilo se na uobicajeno hodanje, a ne zurenje. Abdurrezak prenosi da je Ebu-Hurejre, r.a., rekao: "Rijeci su Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: 'Kada se uspostavi namaz, ne trcite na njega, nego uobicajeno hodite. Budite smireni i dostojanstveni; sto ste propustili, naklanjajte.'"

Lijepo je da se onaj ko ide na dzuma-namaz, okupa prije odlaska, na osnovu vjerodostojne predaje, koja se od Ebu-Hurejrea i Ebu-Seida, r.a., biljezi u oba Sahiha: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: (436) 'Kada neko od vas podje na dzumu, neka se okupa.'" Imam Ahmed citira Evsa ibn Evsa es-Sekafija da je rekao: (437) "Cuo sam Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaze: 'Ko se ocisti i okupa u petak, rano ustane i medju prvima dodje, pjeske, a ne na jahalici, blizu imama i saslusa ga, a sam rijec ne progovori- za svaki ce korak imati nagradu kao sto se ima od godine dana dobrovoljnog posta i namaza.'" Ovaj je hadis u razlicitim verzijama i terminima, a sve ih navode autori cetiri sunena, a Et-Tirmizi ga smatra hasenom.

Ebu-Hurejre, r.a., kaze: "Resulullah, s.a.v.s., rekao je: (438) 'Ko se petkom okupa kao kad se okupa od dzunupluka, zatim ode u dzamiju u prvom sahatu, kao da je za kurban zaklao devu; ko ode u drugom sahatu, kao da je za kurban zaklao kravu; ko ode u trecem sahatu, kao da je za kurban zaklao rogatog ovna, u cetvrtom sahatu, kao da je zaklao kokosku, a u petom sahatu, kao da je od sebe darovao jaje. Kada imam izidje na minber, meleci dodju da bi saslusali hutbu.'" (Buharija i Muslim)

Pohvalno je obuci najljepsu odjecu, namirisati se, ocistiti zube i sutjeti slusajuci hatiba, nikoga ne uznemiravajuci. Ako sve to ispostuje i obavi dzuma-namaz, njegov je namaz iskup za grijehe koje je pocinio izmedju dvije dzume.

Znacaj dzume namaza se ogleda u tome sto je to sedmicni skup vjernika kada se iznose najnovije informacije vezane za ummet, zajednicu i pojedinca. Vidjeli smo da prisustvovanje dzumi namazu pribavlja ogromnu nagradu od Allaha dz.s., i svjedoci o imanu doticnog, a nasuprot tome neprisustvovanje dzumi namazu govori o slabosti imanskog odgoja i dovodi doticnog u opasnost da ostane bez imana. Resulullah je rekao:”Onaj ko ostavi tri dzume namaza jednu iza druge bez opravdanog razloga Allah mu srce zapecati.”

Allah dž.š. je odlikovao petak nad ostalim danima i u njemu je prilika da svaki musliman zaradi više nego u ostalim danima u sedmici, međutim mnogi ljudi ili ne znaju za te odlike ili su nemarni, pa olahko ispuštaju veliku priliku da zarade velike nagrade koje su obećane od strane najboljeg čovjeka koji je hodao po ovome dunjeluku, a koji kako kaže Uzvišeni Allah: „On (Muhammed s.a.v.s.) ne govori po svome hiru, to je samo objava koja mu se objavljuje.“ (En-Nedžm, 3-4) Spomenut ćemo samo neke od tih odlika, a na nama je da o njima razmislimo i popravimo svoje stanje i iskoristimo ovu veliku priliku da zaradimo puno dobrih djela za neznatan trud. Pa da vidimo prvo koje su odlike džume i djela koja su preporučena da se rade.

1. Petak je najbolji dan u sedmici.Prenosi se hadis od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Najbolji dan u kome je granulo sunce je petak. U njemu je stvoren Adem, u njemu je uveden i izveden iz Dženneta, a Sudnji dan neće nastupiti osim u petak.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi..)

2. Džuma je prilika da nam Allah dž. š. oprosti neke od naših manjih grijeha kako je došlo u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre r.a. da je Allahov Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko se abdesti upotpunjujući abdest, potom ode na džumu, te bude pažljivo slušao i šutio biće mu oprošteno što počini do naredne džume.“ (Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ibn Madže, Ibn Huzejme)...

3. Petkom ima čas u kome se uslišava dova kako se prenosi u hadisu od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „U njemu (petak) ima čas u kome musliman ako zamoli svoga Uzvišenog Gospodara za nešto daće mu.“ (Buhari, Muslim)

4. Odlazak na džumu se nagrađuje džennetom kako se prenosi u hadisu od Ebu Seida el Hudrija da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „ Ko uradi sljedećih pet stvari u jednom danu Alah će ga upisati među džennetlije: ko posjeti bolesnika, prisustvuje dženazi, posti, ode na džumu i ko oslobodi roba.“ (Ibn Hiban, Ebu Jala, Hejsemi, hadis je dobar)

5. Svaki korak do džume vrednuje se kao djela učinjena u jednoj godini, a to se spominje u hadisu od Evses-Sekafi r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz idući pješice, ne koristeći prevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imaće nagradu za svaki korak godinu dana posta i namaza.“ (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed i dr, hadis je po ocjeni Hakima sahih, a po ocjeni Tirmizija, Nevevija i šejha Albanija dobar)

6. Onaj ko umre uoči petka ili u petak sačuvan je kaburskih iskušenja, kao što je došlo u hadisu od Abdullaha ibn Amr r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Svaki musliman koji umre petkom ili uoči petka biće sačuvan kaburskih iskušenja.“ (Tirmizi, Ahmed, Asbehani i po ocjeni šejha Albanija hadis je dobar)

7. Stepen vjernika na Sudnjem danu ovisi vremenu njegovog odlaska na džumu. U hadisu od Abdullah ibn Mesuda: r.a. se prenosi da je Poslanik s.a.v.s. rekao „ Ljudi će na Sudnjem danu biti u Allahovoj blizini shodno odlasku na džumu. Prvo ko porani, potom naredni, potom naredni.“ (Ibn Madže, Taberani, i drugi, neka ulema je prigovorila vjerodostojnosti ove predaje, a neki su je ocjenili kao dobrom) 8. Džuma namaz je dokaz našeg imana ili licemjerstva kao što je došlo u hadisu da je Poslanik s.a.v.s. rekao „Ko ostavi tri džume bez opravdanog razloga on je licemjer.“ (Ibn Huzejme, Ibn Hiban, Albani rekao da je sahih). Abdullah ibn Abbas r.a. je rekao: „Ko ostavi tri džume uzastopno taj je napustio islam.“

Neki od postupaka koje je lijepo raditi petkom, a mnogi ih olahko shvataju i propuštaju, a u njima je velika nagrada

1. Okupati se prije džume, namirisati se i oprati zube, po mogućnost misvakom, kao što je došlo u mnogim hadisima, a jedan od njih je od Ebu Seid el-Hudrija r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Kupanje petkom je obaveza svakom punoljetniku, te da očisti zube misvakom i da se namiriše ukoliko je mogućnosti.“ (Buhari i Muslim)

2. Donositi salavat na Poslanika s.a.v.s kao što se prenosi u hadisu od Enesa ibn Malik r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Obilujte salavatima na mene petkom i uoči petka jer ko donese na mene jedan, Allah će na na njega donijeti deset salavata.“ (Bejheki, sa dobrim lancem prenosioca)

3. Proučiti suru El-Kehf (Pećina) kao što se prenosi u hadisu od Ebu Seida el Hudrija da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko prouči petkom suru El-Kehf biće mu svijetlo do naredne džume.“ (Hakim, sahih)

4. Poraniti na džumu kao što se prenosi od Ebu Hurejre r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko se okupa petkom kao što se kupa od dženabeta, potom porani kao da je prinio žrtvu deve, ko ode u drugom satu ima nagradu kao onaj ko prinese kravu za žrtvu, a ko ode u trećem kao da je prinio žrtvu ovce. Ko ode u četvrtom satu kao da je prinio žrtvu kokoši, a ko ode u petom satu kao da je oprinio jaje, pa kada se popne imam na minber dođu meleki da slušaju opomenu.“ (Buhari i Muslim).

5. Ići na džumu pješice i zauzeti prvi saff kao što je došlo u hadisu koji smo već citirali, a koji glasi: „Ko opere svoju glavu i okupa se petkom, potom porani na džumu namaz idući pješice, ne koristeći prevozno sredstvo, zatim se približi imamu i pažljivo sluša, imaće nagradu za svaki korak godinu dana posta i namaza.“ (Nesai, Tirmizi, Ebu Davud, Ibn Madže, Ahmed i dr, hadis je po ocjeni Hakima sahih, a po ocjeni Tirmizija, Nevevija i šejha Albanija dobar)

6. Što više klanjati dobrovoljne namaze prije nastupa džumanskog vremena, to jest prije nego što se prouči ezan za džumu namaz, kao što stoji u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre r.a u kojem je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko se okupa potom ode na džumu pa klanja koliko bude u mogućnosti i bude šutio dok imam ne završi sa hutbom, zatim klanja za njim , biće mu oprošteno ono što počini između dvije džume.“ (Muslima) – Imam Nevevi u komentaru citiranog hadisa kaže: „U njemu je dokaz da je klanjanje dobrovljnih namaza prije izlaska imama na minber sunnet i to je mišljenje većine učenjaka.“ Na osnovu prethodno spomenutog jasno se vide propusti klanjača koji razgovaraju ispred džamije i ne ulaze u nju sve do ezana.

7. Za vrijeme dok imam drži hutbu, ne smije se pričati, jer je to razlog da čovjeku propadne džuma namaz, kao što je došlo u hadisu od Ebu Hurejre r.a da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Ko kaže svome bratu:“Šuti!“ dok imam drži hutbu počinio je legv (besposlicu i besmiclicu)“ (Buhari i Muslim) Iz ovog hadisa se vidi da čak i onaj koji kaže svome bratu da šuti dok ovaj priča da je pokvario svoju džumu, pa šta je tek sa onim koji to radi?

8. Zabranjeno je dići nekoga sa mjesta na kome sjedi, a potom sjesti na njega. Ibn Omer r.a. je rekao: „Poslanik s.a.v.s je zabranio da čovjek digne svoga brata sa mjesta na kome on sjedi, potom da sjedne na njega.“ Nafia je rekao da se to odnosi na džumu i mimo džume namaza (Buhari, Muslim) Znači da u džamiji nema povlaštenog mjesta niti rezervacije za „povlaštene“ za nikoga, već se muslimani trebaju navikavati dolaziti ranije i zauzimati prve saffove, jer kao što smo vidjeli to je i bolje i vrednije.

Za kraj ovog našeg kazivanja navešćemo hadis koji je naše mjerilo koliko nam je vrijedna džuma namaz i koliko imamo od nje, a taj hadis prenosi Abdullah ibn Amr r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „Tri vrste ljudi dolaze na džumu. Prvi je čovjek koji beskorisno priča i on namaza nema ima ono što je pričao.
Drugi je čovjek koji dođe, moli Allaha i doziva Ga. Ako hoće Allah će mu dati ono što traži ili će mu uskratiti. Treći je čovjek koji šuti i ne ometa druge muslimane koračajući preko njihovih glava.
Tome će njegova džuma biti iskupina do naredne džume.“ (Ebu davud, Ahmed...)

Pa dragi brate vidi ima li išta što ti fali od tvoje džume, pa je upotpuni, nemoj da budeš od onih koji će od svoga namaza imati samo izgubljeno vrijeme. Na kraju naša dova je: „Hvala Allahu Gospodaru svjetova.
Molim Allaha Uzvisenog da nas ucini od onih koji ga se boje i javno i tajno, koji su samo Njemu i njegovom Poslaniku pokoravaju i koji se samo na Allaha uzdaju i oslanjaju. Amin.

http://www.youtube.com/watch?v=kuFO3HV7u48

http://www.youtube.com/watch?v=OQpYVYlq8wA

 http://www.youtube.com/watch?v=1NexUMMtaZU

http://www.youtube.com/watch?v=isNyEkDv0DA

 


19.08.2011.

„Uistinu, ovaj Kur'an upućuje na jedini ispravni put.“ (Prijevod značenja El-Isra, 9.)

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 „Uistinu, ovaj Kur'an upućuje na jedini ispravni put.“ (Prijevod značenja El-Isra, 9.)


Čovječanstvu je kroz čitav period njegova razvoja silazila objava koja je odgovarala određenom vremenu, i svaki narod je imao poslanika sve dok nisu nastali pogodni uslovi za pojavu posljednjeg poslanika koji je potvrda prijašnjim poslanicima i donosioc vječnog Šerijata i Knjige koja je njemu objavljena, a to je Časni Kur'an.


Najveca blagodat kojom je Allah pocastio ovaj Ummet je slanje Muhmmeda, s.a.v.s. i spuštanje Kur'ana kako bi se ljudi podsjetili na ono u cemu je njihova korist i na dunjaluku i na ahiretu. Kur'an je Allahov govor, znacenjem i jezikom, koji je objavljen a ne stvoren (kao što vjeruju neke zalutale sekte poput mu'tezila).Kaže Allah, dž.š: "On je objava od Gospodara svjetova, donosi ga povjerljivi Džibril, na tvoje srce, kako bi druge opominjao, na jasnom arapskom jeziku (Prijevod znacenja, Eš-Šu'ara 192.-195.) Allah, dž.š je opisao Kur'an casnim svojstvima: "Elif, lam, mim. Ovo je knjiga u koju nema nikakve sumnje, uputa za bogobojazne. One koji vjeruju u ono što ne vide, i koji namaz obavljaju i od onoga što im Mi dajemo udjeljuju. Oni koji vjeruju u ono što je objavljeno tebi i što je objavljeno prije tebe i koji su ubjedeni u ahiret." (Prijevod znacenja, El-Bekare, 1.-5.)

 Kur’an je uputa

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1. Elif Lam Mim.*
2. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;
3. onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali;
4. i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.
5. Njima ce Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni ce ono što žele ostvariti.
6. Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno - opominjao ih ti ili ne opominjao - oni neće vjerovati.
7. Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema.-(
2. Al-Baqara – Krava,1-7)

Čovječanstvu je kroz čitav period njegova razvoja silazila objava koja je odgovarala određenom vremenu, i svaki narod je imao poslanika sve dok nisu nastali pogodni uslovi za pojavu posljednjeg poslanika koji je potvrda prijašnjim poslanicima i donosioc vječnog Šerijata i Knjige koja je njemu objavljena, a to je Časni Kur'an.

Opisao ga je kao Uputu za bogobojazne. U drugom kur'anskom ajetu u istoj suri kaže za njega da je uputa za sve ljude: "Ramazan je mjesec u kojem je pocelo objavljivanje Kur'ana, koji je uputa za sve ljude." Što se tice bogobojaznih njima je Kur’an uputa jer oni uzimaju korist od njega i slijede svjetlo koje iz njega svijetli. Što se tice drugih Kur'an je uputa za njih zato što im objašnjava pravi put, oni mogu da ga slijede ili ne. Kao što je poznato postoje dvije vrste upute:


- Uputa nadahnuca tj. da covjek bude nadahnut od Allaha u slijedenju pravog puta. Ogranicena je samo na vjernike.

- Uputa objašnjenja i namjeravanja tj. da covjeku bude objašnjen pravi put, dobro i zlo, šteta i korist. Ova uputa je opca za sve ljude.


Opisao ga je da upucuje ka onome što je najispravnije tj. upucuje ka putu koji je najispravniji, najnepristrasniji i najpravedniji. Ako hoceš da dodeš do onoga što tvoj Gospodar voli, i do Njegovih Dženneta slijedi Kur'an jer ce te uputiti. Kaže Allah dž.š: “Zaista ovaj Kur'an upucuje ka onome što je najispravnije i donosi radosne vijesti vjernicima koji cine dobra djela da ih ceka velika nagrada."(Prijevod znacenja, El-Isra, 9.)

Radost u prsima vjernika


Opisao ga je u drugom ajetu da je duh (duša), a jedno od znacenja duha jeste: ono cime se oživljavaju srca i cime se postiže duhovni život. Najbolji primjer nam je tijelo u kojem ako ima duše živo je, a kada iz njega izade duša biva mrtvim. Kaže Allah, dž.š: "Tako ti Mi objavljujemo ono u cemu je život." (Prijevod znacenja, Eš-Šura 52.)

Allah, dž.š ga je nazvao duhom (dušom) jer u njemu leži život ljudskih srca. Kada Kur'an ude u srce i smiješa se sa njim, ono postaje živo, svijetlo, spoznaje svoga Gospodara, i obožava Ga onako kako je On to propisao (sa znanjem), strahuje od Njega, voli Ga, velica Ga i cijeni. Kur'an pokrece srca kao što duša pokrece tijelo. Kada Kur'an napusti srce, ono umire kao što tijelo umire kada ga napusti duša. Postoje dvije vrste života i dvije vrste smrti: život tijela i život srca; smrt tijela i smrt srca. Život tijela opceg je karaktera i obuhvata i vijernike i nevjernike i pobožne i griješnike, cak obuhvaca i životinje i nema nikakve razlike izmedu njih i ljudi u tome. Medutim, život srca obuhvaca samo vjernike i samo ga oni posjeduju. Zbog toga je rekao šejhu-l-Islam ibn Tejmijje, kad je zatvoren u zatvor: "Kada bi nevjernici znali za ono što mi u prsima osjecamo (tj. kad bi znali za život u našim srcima) poveli bi rat da nam to oduzmu." Kada ovo znamo jasno nam je zbog cega su ljudi nesretni, rastreseni i uznemireni iako posjeduju sve što im je potrebno od ovodunjaluckih užitaka. Njihova srca su prazna, mrtva poput ruševine, pa kako onda da budu sretna i zadovoljna.

Opisao ga je kao svjetlost koja osvjetljava put covjeku i ukazuje mu na rupe i trnje koje je posuto po njemu, kako bi ga se sacuvao i došao do njegovog kraja spokojan, miran i uspravan.

Kaže Allah, dž.š.: "O ljudi, došao vam je dokaz od vašeg Gospodara, i Mi vam spuštamo jasno svjetlo." (Prijevod znacenja,En-Nisa, 174.) Kur'an je duhovno svjetlo koje nas poducava da razlikujemo pravi put od tmine (zablude). Put koji vodi ka Džennetu od puta koji vodi ka Vatri, ono što je korisno od onoga što je štetno, ono što je dobro od onoga što je zlo.

Opisao ga je lijekom, rijecima:"O ljudi, došla vam je pouka od vašeg Gospodara i lijek za ono što je u prsima vašim."(Prijevod znacenja, Junus, 57.)

Kuran je lijek za tjelesne i duševne bolesti. Kako Kur'an biva lijek za duševne bolesti?


* Ako covjek bude iskušan sihrom ili urokom ili ulaskom džinna u njega uce mu se odredeni odlomci iz Kur'ana i uz Allahovu pomoc nestaje toga. Medutim, uslov je da onaj koji uci Kur'an bolesniku, pogodenom sa nekom od ovih bolesti, bude cvrstog imana i ubijeden da ce ga Allah izlijeciti. Uz to i onaj koji se lijeci mora biti ubijeden da je Kur'an lijek.

* Postoje i druge duhovne bolesti kao što su: sumnja, licemjerstvo, kufr (nevjerstvo) za koje je Kur'an takoder lijek. To biva na taj nacin što se osobe, pogodene spomenutim bolestima, posvete brižnom i studioznom izucavanju Kur'ana, razmišljanju o njegovim ajetima i sprovodenju u praksi onoga što su citale i o cemu su razmišljale.

 Odnos prema Kur'anu


Muslimani naspram Kur’ana imaju velike obaveze i odgovornosti medu kojima su najvažnije:

- Savladavanje citanja Kur'ana na arapskom jeziku, poducavanje djece njemu, nastojanje da se uci napamet i bez grešaka. Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Najbolji medu vama su oni koji uce Kur'an i druge poducavaju njemu." Ono što se traži od muslimana je da uloži maksimalan trud u ucenju Kur'ana i nije dovoljno da se ogranici samo na suhoparno izgovaranje harfova, ako je u mogucnosti da se usavrši u tome i da ga izgovara (uci) na najispravniji moguci nacin. Poslanik, s.a.v.s je obecao dvostruku nagradu covjeku koji uci Kur'an a teško mu je da pravilno izgovara sve njegove rijeci, pa kaže: "Onaj koji uci Kur'an muceci se imat ce dvostruku nagradu." Ovo važi samo za one koji nisu u mogucnosti da potpuno pravilno uce Kur'an. Medutim oni koji mogu naci ucitelja, koji ce ih ispravno poduciti i u mogucnosti su da savladaju materiju, obavezni su da to urade. Kaže Poslanik, s.a.v.s.: "Onaj koji je vješt u ucenju Kur'ana bit ce sa cjenjenim i plemenitim Allahovim izaslanicima (melecima na Sudnjem danu)." Važno je napomenuti da onaj koji nije kadar da usavrši svoje ucenje ne smije zanemariti ucenje Kur'ana, nego je obavezan da ga uci onako kako je u mogucnosti. Allah, dž.š kaže: "Allah ne opterecuje nikoga preko njegovih mogucnosti." (Prijevod znacenja, El-Bekare, 268.)

 Trgovina koja ne propada


Stalno ucenje Kur'ana. Nakon što naucimo citati Kur'an (tj. naucimo povezivati njegove harfove), obavezni smo vezati se za njega, stalno ga uciti jer je citanje Kur'ana ibadet i nosi veliku nagradu. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: "Ko bude proucio jedan harf iz Kur'ana imat ce nagradu za to, a nagrada ce biti deseterostruka. Nisam rekao da je elif lam mim jedan harf, nego je elif harf, lam je harf, mim je harf." Takoder je rekao: "Ponavljajte Kur'an jer se brže zaboravlja nego što se deva odveže sa svog poveza." Kada covjek postane nemaran prema Kur'anu i ne uci ga duži period biva pogoden tvrdocom srca, okretanjem od Allahovih opomena i potpunim nemarom. Zbog toga, muslimanu ne treba da prode mjesec dana a da u njemu ne prouci citav Kur'an. A ako ga prouci ranije, bolje je. Kur'an je lahko uciti i ne treba nešto posebno za njegovo ucenje. Dozvoljeno je da se uci stojeci, sjedeci, hodajuci, naslonjen na bok, bez obzira imali abdest ili ne. Onaj koji bude džunup zabranjeno mu je da ga dotice i uci dok se ne okupa. Najbolje je uciti Kur'an u namazu npr. u nocnom namazu. Takoder Kur'an je zabranjeno uciti ženi koja je u hajzu ili nifasu, kao što nije dozvoljeno ni da se uci na prljavim mjestima. Kaže Allah, dž.š za one koji uce Kur'an: "Oni koji uce Allahovu knjigu, obavljaju namaz i udjeljuju od onoga što im Mi dajemo, i tajno i javno , nadaju se trgovini koja nece propasti."(Prijevod znacenja, Fatir, 29.-30.) Vidimo da ih je Allah pohvalio zbog spomenutih svojstava medu kojima je prvo svojstvo ucenje Allahove knjige. Oni citaju Allahovu knjigu mnogo, tražeci Allahovu nagradu i nadajuci se da ce Allah ispuniti Svoje obecanje, i rade po onome što citaju.

Aiša radijallahu anha prenosi od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: “Zaista će onaj ko Kur’an uči lijepo, tečno i tačno biti u društvu časnih i poslušnih meleka. A što se tiče onoga ko Kur’an uči uz poteškoće, zamuckujući i praveći greške, on će imati dvostruku nagradu.” [Hadis bilježe Buhari i Muslim].

Dakle, dragi brate i sestro u Islamu, ne dozvoli da te šejtan lanetullahi alejhi zavede lažnim izgovorima kao što su ‘ja nisam Arap’ ili ‘arapski nije moj jezik’. Ovaj hadis je jasan dokaz protiv ovakvih došaptavanja. Posveti se Allahovoj subhanehu ve te'ala Knjizi bio (bila) Arap ili ne. Izgovora nema i put ka prihvatanju Allahove subhanehu ve te'ala Knjige ti je raskrčen. Nema mjesta ustezanju i nalaženju opravdanja. Siguran sam da ćeš prestati oklijevati u svojoj odluci da si nađeš učitelja ili grupu sa kojom bi izučavao/la Kur’an kada uskoro čuješ posljednju, i možda najveću, blagodat učenja i razmišljanja o Kur’anu.

 

 http://www.youtube.com/watch?v=Mg5oZN6tcO0&feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=UIAE_Q9A-mM&feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=9I58XOeLTzg&feature=player_embedded#!

 http://www.youtube.com/watch?v=9QtPlzlx9Vg&playnext=1&list=PL94DCB2296DB90EB7

 http://www.youtube.com/watch?v=N6A0aEdf3HQ&feature=related

 

18.08.2011.

Propisi sadekatul-fitr

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Propisi sadekatul-fitr

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

Zekatul-fitr ili sadekatul-fitr je obaveza svakog muslimana shodno hadisu koji se bilježi od Abdullaha b. Omera r.a., koji kaže: "Allahov Poslanik s.a.w.s., je u obavezu stavio izdvajanje sadekatul-fitra: jedan sa'a hurmi ili jedan sa'a ječma, i to za svakog muslimana bio on slobodan ili rob, muško ili žensko!" (Buhari, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesa'i, Ibnu Madždže)

Mudrost propisivanja sadekatul-fitra:

Sadekatul-fitr je prvashodno propisan za izdvajanje kako bi ispunio eventualne pukotine i šupljine koje su se javile u ramazanskom postu isto kao što je propisano učiniti sehvi-sedždu radi određenih nepravilnosti prilikom obavljanja namaza! Abdullah b. Abas r.a., kaže: "Allahov Poslanik s.a.w.s., je u obavezu stavio izdvajanje sadekatul-fitra, kako bi nam očistio post od ružnih riječi i postupaka, i kako bi se siromasi mogli nahraniti. Ko dadne sadekatul-fitr prije bajram namaza biće mu kabul, a ko tu sadaku udijeli nakon klanjanja bajram-namaza biće mu obična sadaka!" (Ebu Davud, Ibnu Madždže, Darekutni, Hakim)

Sadekatul-fitr je na drugom mjestu propisan i zbog potreba siromaha i sirotinje kako bi mogli makar bajramske dane dočekati u rahatluku i veselju. Abdullah ibnu Omer r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., u obavezu stavio izdvajanje sadekatul-fitra, rekavši: "Opskrbite sirotinju u bajramskim danima kako ne bi morali bar tada prositi!" (Darekutni, 2/152., br.67.)

Ovaj hadis je dokaz onima koji smatraju da je bitno da se siromasi opskrbe u bajramskim danima ne bitno da li se to radi hranom ili protuvrijednošću u novcu. (Pogledaj: Ahkamul-Kur'an od imama Džessasa, 4/120.)

Ebu Se'id el-Hudri r.a., kaže: "Za vrijeme Allahovog Poslanika s.a.w.s., smo izdvajali sadekatul-fitr za svakog muslimana, malog ili velikog, slobodnog ili roba, i to po jedan sa'a hrane ili sa'a ekita/neka vrsta suhog sira, ili sa'a ječma, ili sa'a hurmi, ili sa'a suhog grožđa!" (Buharija, Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesa'i, Ibnu Madždže, Darekutni, Malik, Šafija, Ibnu Ebi Šejbe)


Sa'alebe b. Sagir r.a., kaže: "Allahov Poslanik s.a.w.s., nam je držao hutbu na dva dana prije bajram-namaza, pa nam je naredio da izdvojimo sadekatul-fitr u visini jednog sa'a hurmi ili jednog sa'a ječma, i to po svakoj glavi ponaosob, ili sa'a kukuruza ili pšenice, za malog ili velikog, slobodnog ili roba, muško ili žensko, bogatog ili siromašnog; što se tiče bogatog - Allah dž.š., će ga time očistiti a što se tiče siromašnog - Allah dž.š., će mu vratiti više nego što je dao!" (Ahmed, Ebu Davud, Darekutni)

U djelu "'Avnul-Ma'abud", 5/5., stoji sljedeće:
Imam Ibnul-Munzir rhm., prenosi idžma' islamske uleme po pitanju obaveznosti izdvajanja sadekatul-fitra. Hanefije smatraju da je izdvajanje sadekatul-fitra vadžib a ne farz, zbog toga što oni prave razliku između vadžiba i farza (tj. kod njih je farz sve ono što je ustvrđeno kategorički jasnim i sigurnim dokazom; op.prev.).

Hafiz Ibnu Hadžer el-Askalani rhm., kaže: Ne može se stopostotno tvrditi da postoji idžma' uleme po pitanju obaveznosti izdvajanja sadekatul-fitra zbog toga što Ibrahim b. 'Ulejje i Ebu Bekr b. Kejsan el-Esamm rhm., smatraju da je obaveznost izdvajanja sadekatul-fitra derogirana, a svoj stav potkrijepljuju predajom od Kajsa b. Sa'ada r.a., koji kaže: "Allahov Poslanik s.a.w.s., nam je propisao sadekatul-fitr za izdvojiti prije nego li nam je bio propisan zekat. Kada nam je zekat bio propisan – Allahov Poslanik s.a.w.s., nam nije naređivao sadekatul-fitr niti nam ga je zabranjivao, pa smo ga mi i dalje praktikovali! Allahov Poslanik s.a.w.s., nam je naredio da postimo dan Ašura prije nego li nam je post mjeseca Ramazana stavljen u obavezu. Kada nam je post mjeseca Ramazana stavljen u obavezu – Allahov Poslanik s.a.w.s., nam nije naređivao niti nam je zabranjivao postiti dan Ašura, pa smo ga mi i dalje praktikovali." (Sahih; Bilježi ga: Ahmed, Nesa'i, Ibnu Madždže, Hakim, Ibnu Huzejme, Taberani, Ebu Ja'ala, Abdurrezzak, Bejheki)

"Ova predaja nam ne ukazuje direktno na prestanak obaveznosti izdvajanja sadekatul-fitra, jer propisivanje jedne obaveze ne iziskuje odmah i prestanak druge! Ulema je složna na tome da je sadekatul-fitra obaveza koju nije dozvoljeno izostavljati, a Allah je taj koji tevfika daje!" (Pogledaj: Sunen el-Bejheki el-Kubra, br.7460.)

Alija r.a., i Ibnu Omer r.a., kažu: "Allahov Poslanik s.a.w.s., nam je u obavezu stavio izdvajanje sadekatul-fitra, za svakog malog i velikog, muškog i ženskog, slobodnog ili roba – koje ste svakako dužni izdržavati!" (Darekutni)
Ibnu Abbas r.a., kaže:"Allahov Poslanik s.a.w.s., je naredio telalu da u sred Mekke vikne da je sadekatul-fitr obaveza za izdvojiti svakom muslimanu bio on mlad ili star, muško ili žensko, slobodan ili rob, iz grada ili sa sela, i to jedan sa'a ječma ili hurmi!" (Bezzar, Darekutni, Hakim)

Ebu Hurejre r.a., kaže: "Allahov Poslanik s.a.w.s., je poticao muslimane na izdvajanje ramazanskog sadekatul-fitra, i to za svaku osobu po jedan sa'a hurmi ili sa'a ječma ili sa'a pšenice!" (Darekutni, Hakim)

Esma r.a., kaže: "Za vrijeme Allahovog Poslanika s.a.w.s., smo izdvajali sadekatul-fitr pregrštima kojim su se ukućani koristili ili sa'om kojim su se također koristili; sve medinelije su tako postupale!" (Hakim, Ibnu Ebi Šejbeh)

Džerir b. Abdullah r.a., kaže: Allahov Poslanik s.a.w.s., je rekao: "Ramazanski post visi između nebesa i zemlje, i neće ga uzdići ništa osim sadekatul-fitra!" (Hadis je da'if. Bilježi ga Ibnu Šahin u Feda'ilu Ramadan)

Sadekatul-fitr se izdvaja u uobičajenoj hrani određenog mjesta: Hafiz Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rhm., kaže: "Allahov Poslanik s.a.w.s., je propisao sadekatul-fitr: jedan sa'a hurmi ili sa'a ječma ili sa'a suhog grožđa ili sa'a ekita/suhog sira – što je pretežno bila hrana tadašnjih stanovnika Medine. Što se tiče drugog mjesta kojima je pretežna hrana nešto drugo na njima je da sadekatul-fitr izdvajaju u sa'u tih namirnica poput kukuruza, oriza, smokvi ili bilo kakvog drugog zrnevlja. Ako je hrana određenog mjesta nešto drugo mimo zrnevlja poput mlijeka ili mesa ili ribe – sadekatul-fitr će se davati u tome, ne bitno koja je namirnica u pitanju. Ovog je stava većina islamskih učenjaka, i ovo mišljenje je ono koje je ispravno i neće se spominjati druga mišljenja! Cilj svega jeste opskrbiti sirotinju na dan bajrama i to hranom kojom se hrane i ostali stanovnici toga mjesta, pa je na osnovu ovog mišljenja dozvoljeno davati sadekatul-fitr i u brašnu, i ako nema hadisa koji o tome direktno govore. Što se tiče gotovog hljeba ili spremljene hrane i ako je slađa siromasima zbog toga što se ne moraju mučiti oko spremanja iste bolje im je udjeliti ono što im duže može stajati poput zrnevlja i ostale trajnije hrane koju ne može odmah snaći ono što može gotov hljeb i ostalo što mu je slično, jer ako se puno takve hrane nagomila kod siromaha propašće im i neće je moći sačuvati. Mada se može reći da se neće uzimati u obzir trajnost hrane već je cilj da se sirotinja opskrbi za bajramske dane kako se oni ne bi izlagali prošnji, kao što je Poslanik s.a.w.s., rekao: "Opskrbite ih na bajramske dane kako ne bi prosili tada!"" (Pogledaj: I'ilamul-Muvekki'in, 3/13.)

Može li se sadekatul-fitr davati u novčanoj protu-vrijednosti?

Kada je u pitanju izdvajanje sadekatul-fitra u novčanoj protuvrijednosti islamski učenjaci po tom pitanju imaju tri mišljenja:

1. Dozvoljeno je u svakom slučaju. Ovog je stava imam Ebu Hanife, imam Sevri, Omer b. Abdul-Aziz, Hasan el-Basri.

2. Nije dozvoljeno ni u kom slučaju. Ovog je stava imam Malik i imam Šafija rhm..

3. Nije dozvoljeno izuzev ako se u potrebi za time. Ovog je stava imam Ahmed rhm.. (Pogledaj: Medžmu'ul-Fetava, 25/46., el-Mugni, 2/671.)

Šejhul-islam Ibnu Tejmijje rhm., kaže: "Izdvajanje zekata u novčanoj protuvrijednosti bez ikakve potrebe niti zbog nekog većeg interesa je zabranjeno... Ali, ako je u pitanju neka potreba ili veći interes ili pravda onda je dozvoljeno izdvojiti ga u novčanoj protuvrijednosti..." (Medžmu'ul-Fetava, 25/83.)

Kome se daje sadekatul-fitr?

Islamski učenjaci se razilaze po ovom pitanju na dva mišljenja:

1. Sadekatul-fitr se može dati bilo kojoj od osam kategorija ljudi spomenutih u ajetu o zekatu. Allah dž.š., kaže: "Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! Allah sve zna i mudar je." (el-Tevba, 60.) Ovo je stav većine islamskih učenjaka za razliku od pravnika malikijske pravne škole.

2. Sadekatul-fitr se može dati samo siromasima. Ovo je stav malikijske pravne škole kao i šejhul-islama Ibnu Tejmijje rhm.. (Pogledaj: Sahihu Fikhil-Sunneh, Ibnul-Sejjid Salim, 2/85.)

Poslusaj te:

http://www.youtube.com/watch?v=eHpfpkHNl7g

Pogledaj te :

http://www.uwt.org/site/article.asp?id=621

http://www.uwt.org/site/article.asp?id=284

 


1428414

 

18.08.2011.

Propisi Zekata

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Propisi Zekata

Značenje zekata

Zekat u arapskom jeziku ima značenje porasta i uvećavanja, pa se kaže: „Zeka ez-zer'u“, tj. Sjeme je izraslo.
U Šerijatu se pod zekatom misli na pravo koje je obaveza izdvojiti iz imetka koji je dostigao određenu količinu, pod određenim uslovima i određenoj skupini ljudi.

Propis zekata i dokaz za to

Zekat je jedan od pet islamskih temelja, najvažniji je temelj islama nakon dva šehadeta i namaza.
Uzvišeni Allah je rekao: „I uspostavljajte namaz i dajite zekat.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 43.)
Također je rekao: „Uzmi zekat iz njihovih imetaka da ih očistiš njime.“ (Prijevod značenja Et-Tevba, 103.)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Islam je sagrađen na pet temelja: svjedočenju da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov Poslanik, uspostavljanju namaza, izdvajanju zekata, hodočašćenju Ka'be i postu ramazana.“ (Muttefekun alejh)
Prilikom slanja Mu'aza b. Džebela, radijallahu anh, u Jemen, rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Pozivaj ih da posvjedoče da nema drugog istinskog boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik, pa, ukoliko ti se odazovu u tome, obavijesti ih da im je Allah propisao pet namaza tokom svakog dana i noći. Ukoliko ti se i u zome odazovu, onda ih obavijesti da im je Allah propisao izdvajanje zekata iz njihovih imetaka, koji se uzima od njihovih bogatih i daje njihovim siromašnima.“ (Muttefekun alejh)
I islamski učenjaci svih podneblja i vremena složni su da je izdvajanje zekata obaveza.

Mudrosti izdvajanja zekata

U izdvajanju zekata nalaze se brojne koristi kako za onoga koji izdvaja zekat tako i za onoga koji ga prima. Od tih koristi su i sljedeće:

1- Izdvajanjem zekata ispunjava se jedan od temelja islama, vjere koja je garant čovjekove sreće na dunjaluku i ahiretu.
2- Izdvajanje zekata čovjeka približava Allahu, subhanehu ve te'ala, utiče na povećavanje imana, naprotiv izdvajanje zekata dokaz je imana jer se za zekat također kaže sadaka a ovoj riječi slična je riječ sidk koja ima značenje iskrenosti, pa tako zekat odslikava iskrenost imana, vjere kod čovjeka.
3- U izdvajanju zekata nalaze se brojne nagrade Uzvišenog Allaha. Kaže Uzvišeni: „Allah poništava kamatu a uvećava sadaku.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 276.) Također je rekao: „A novac koji dajete da se uveća novcem drugih ljudi, kod Allaha se neće uvećati, a za milostinju koju udijelite da biste se Allahu umilostivili, takvi će dobra djela svoja umnogostručiti.“ (Prijevod značenja Er-Rum, 39.)
4- Zekatom se čisti imetak, priziva Allahov bereket na imetak koji ostaje u posjedu.
5- Onaj koji izdvaja zekat čisti se time od pohlepe i škrtosti, grijeha i loših djela, kako o tome govori Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem: „Sadaka gasi loše djelo kao što voda gasi vatru.“ (Ibnu Hibban, sahih.) Također time se vjernik navikava na udjeljivanje svoga imetka na Allahovom putu.
6- Zekatom se ispunjavaju potrebe siromašnih muslimana.
7- Zekatom se učvršćuju bratski odnosi između muslimana, širi ljubav, svijest o međusobnom potpomaganju, pa kada bogati musliman udijeli zekat iz svoga imetka siromašnom bratu muslimanu, nemoguće je –ako je i bilo- da se u prsima ovog siromašnog nađe zavist i zloba prema bogatom, priželjkivanje da izgubi bogatstvo.
8- Izdvajanjem zekata, vjernik se zahvaljuje Uzvišenom Allahu na blagodati imetka kojeg mu je podario.

Ko je obavezan izdvojiti zekat

Zekat je obavezan izvojiti svaki onaj kod koga se ispune sljedeći uvjeti:
1- Islam, tj. da je musliman. Od nevjernika zekat se ne prima, jer je zekat ibadet koji se ne prima osim od muslimana. Uzvišeni Allah je rekao za nevjernike: „A nema drugog razloga zašto njihova milostinja nije primljena osim to što oni ne vjerujuu Allaha i Njegova poslanika.“ (Prijevod značenja Et-Tevba, 54.). Ebu Bekr, radijallahu anh, rekao je: „Ovo je obaveza izdvajanja zekata kojeg je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, propisao muslimanima.“ (Buharija)
2- Posjedovanje nisaba-određene granice u imetku nakon čega se ustanovljava da li je neko obavezan izdvojiti zekat ili ne iz datog imetka.
3- Da se ta količina imetka posjeduje cijelu godinu dana. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Nema zekata na imetak sve dok nad njime ne prođe godina dana.“ (Ibnu Madže i drugi, a šejh Albani ga je ocijenio vjero-dostojnim u Irvaul-galilu, 787.)

Propis onoga koji porekne obavezu zekata ili ga ne izdvaja zbog škrtosti

Što se tiče onoga koji porekne obavezu izdvajanja zekata svejsno, sa znanjem, bez ikakve prisile, takav postaje nevjernik. Ukoliko to učini iz neznanja, obaveza zekata mu nije poznata jer je odrastao daleko od mjesta gdje se govori o vjeri i vjerskim propisima, odrastao u nevjerničkim zemljama i sl., takva osoba ne prestaje biti musliman tim činom, ali se podučava obavezi zekata.
Što se tiče onoga koji iz svoje škrtosti ne izdvaja zekat a priznaje da je obaveza izdvojiti zekat, samo njegovo neizdvajanje zbog škrtosti ne čini ga nevjernikom, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, govoreći o onome koji gomila zlato i srebro i ne udjeljuje ga na Allahovom putu, nakon kažnjavanja na Sudnjem danu njegov put će biti ili do Dženneta ili do Vatre, pa da je takav svojim djelom postao nevjernik, zasigurno ne bi Džennet bio u opciji nikako. Međutim, ukoliko postoji šerijatska vlast ona će od njega uzeti zekat, makar i prisilno, jer se u njegovom zekatu nalazi tuđe pravo.


Imetak na koji se daje zekat

Zekat se izdvaja pod određenim uslovima na određenu imovinu: zlato i srebro, žitarice i usjevi koji se uberu s polja, stoka i trgovačka roba.

1- Što se tiče zlata i srebra, Uzvišeni Allah je rekao: „A one koji gomilaju zlato i srebro pa ga ne udjeljuju na Allahovom putu, ti obraduj bolnom patnjom.“ (Prijevod značenja Et-Tevba, 34.) Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Nema nijednog vlasnika zlata niti srebra da na njih ne izdvaja zekat a da na Sudnjem danu to zlato i srebro neće biti pretvoreno u cigle koje će se zagrijavati u Vatri a zatim njima pržiti njegovi bokovi, njegovo čelo i njegova leđa. Kada god se ohlade, ponovo će biti zagrijane i vraćene njemu, u danu koj traje pedeset hiljada godina.“ (Muslim)

Na zlato se izdvaja zekat od 2,5% ukoliko ga bude više od 85 gr, u protivnom se ne izdvaja zekat. Na srebro se izdvaja zekat od 2,5% ukoliko ga bude više od 595 gr, u protivnom se ne izdvaja zekat. Za zlato i srebro se uvjetuje da spomenuta količina pregodini. Ako ta količina ne bude stalna tokom godine, tj. bude manja ispod spomenute količine, tada se na zlato i srebro ne izdvaja zekat. Što se tiče novca, koliki je njegov nisab, saznat ćemo tako što ćemo se raspitati o cijeni zlata ili srebra pomnožiti sa spomenutim količinama zlata ili srebra i dobiti veličinu nisaba za novac. Ukoliko tu količinu novca imamo kod sebe godinu dana, tada smo obavezni dati na nju zekat od 2,5%.

2- Što se tiče žitarica i usjeva Uzvišeni Allah je rekao: „... i udjeljujte iz onoga što vam Mi dajemo da izniče iz zemlje.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 267.) „... i dajte mu njegovo pravo na dan žetve.“ (Prijevod značenja El-En'am, 141.)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Ono što se natapalo kišom iz nebesa ili vodom iz izvora ili podzemnim vodama zbog blizine rijeke, na to se izdvaja 10% u svrhu zekata, dok ono što se navodnjavalo, na to se daje 5% u svrhu zekata.“ (Buharija)

Na žitarice i usjeve zekat se izdvaja odmah po njihovom ubiranju ali pod uslovom da ih ima više od 612 kg i da se mogu skladištiti. Ukoliko ovi uslovi budu zadovoljeni, tada se na one žitarice i usjeve koji nisu obrađivani od strane čovjeka izdvaja 10%; na žitarice i usjeve koje je čovjek tokom njihovog razvoja obrađivao, okopavao i zaljevao, navodnjavao, izdvaja se 5%; dok, ukoliko je obadvoje zastupljeno, kao što je slučaj na većini naših prostora da se žitarice i usjevi navodnjavaju kišom s nebesa ali ih i čovjek obrađuje, tada se na žitarice izdvaja 7,5% od njihovih ukupnih prihoda.

3- Što se tiče stoke, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Nema nijednog vlasnika deva, krava i ovaca i da na njih ne izdvaja zekat a da one neće i doći na Sudnjem danu veće i ugojenije, pa će ga probadati svojim rogovima, gaziti svojim papcima. Kada god završi s njim zadnja, vratit će mu se ponovo prva, i sve tako dok se ne presudi među ljudima.“ (Muslim)

Što se tiče stoke, neophodno je da nje bude određeni broj, pa tako neophodno je da deva bude najmanje 5, krava 30 a ovaca 40. Ovaj broj mora biti prisutan cijele godine, ne smije ga biti manje. Također, neophodno je da stoka bude na ispaši tokom cijele godine ili veći dio godine i stoka mora biti namijenjena za rasplodnjavanje, ne za rad ili trgovinu.
4- I što se tiče trgovačke robe, Uzvišeni Allah je rekao: „O vjernici, udjeljujte iz onoga što ste stekli na lijep način.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 267.)
U trgovačku robu ulazi sve što je pripremljeno i određeno za trgovinu, od stanova, automobila, robe u trgovini i sl. Na svu tu robu, nakon što se izvrši godišnji popis, trenutno stanje sve robe, i utvrdi da se ima iznos u količini nisaba zlata ili srebra, obaveza je izdvojiti 2,5%, svejedno da li tadašnja cijena robe bila veća ili manja od one po kojoj je nabavio robu.

Kategorije ljudi kojima se daje zekat


I treba znati da se spomenuti imetak kao zekat daje osobama određenim od strane Allaha. Uzvišeni Allah lično je odredio kategorije ljudi koje zaslužuju da im se udijeli zekat kako se time ne bi manipulisalo i kako bi izdvajanje zekata postiglo svoj cilj. Sve te kategorije Uzvišeni Allah spomenuo je u 60. ajetu sure Et-Tevba: „Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku-namjerniku. Allah je odredio tako! A Allah sve zna i mudar je.“

1- Siromasi su oni koji nemaju ni polovinu neophodnog za normalan život, poput onih koji imaju sredstava za život samo za pola godine.

2- Nevoljnici su oni koji imaju više od polovine normalnih uslova za život, ali nemaju sve, poput onih koji imaju sredstava za život više od pola godine ali ne za cijelu godinu.

3- Što se tiče onih koji skupljaju zekat, ovdje se misli na one koji su određeni od strane vladara ili imama muslimana da obračunavaju, skupljaju i brinu se o zekatu. Njima se izdvaja određni dio iz zekata makar oni bili i bogatiji.

4- Oni čija srca treba pridobiti jesu predstavnici naroda ili porodice i sl., dakle ugledne osobe u narodu za kojima bi se u prihvatanju islama poveli i drugi.

5- Pod otkupom iz ropstva misli se na otkup i oslobađanje roba muslimana ili robinje muslimanke koji će nakon oslobođenja moći slobodno i u potpunosti ispoljavati Allahovu vjeru, koji će biti korisni članovi muslimanske zajednice. Danas je isti slučaj s muslimanskim zarobljenicima.

6- Prezaduženi jesu one osobe koje imaju dugove i ne nalaze kod sebe ništa čime bi mogle isplatiti te svoje dugove, svejedno da li ti dugovi bili veliki ili mali, međutim, u tim dugovima ne smije biti grijeha prema Uzvišenom Allahu.

7- Pod svrhom na Allahovom putu prije svega misli se na borbu na Allahovom putu, pa se borcima izdvaja iz zekata makar oni bili i bogati.

8- I putnik-namjernik jeste onaj putnik kojem je nestalo sredstava na putovanju. Takvoj osobi se iz zekata daje onoliko koliko joj je potrebno da nastavi svoje putovanje i dođe do svoga odredišta.

Uzvišeni Allah odredio je ove kategorije da im se izdvaja zekat i nije dozvoljeno u nešto drugo izdvajati zekat.
Pogledamo li spomenute kategorije, primjetićemo da neke od njih su lično u potrebi za zekatom dok su za nekima od njih potrebni muslimani pa im se izdvaja zekat da bi se priključili muslimanima, iz čega jasno uviđamo mudrost propisivanja zekata a ona je izgradnja dobre, potpune, jake i složne muslimanske zajednice. Saznajemo da islam ne zapostavlja imetak i ne gleda na njega s prezirom već daje smjernice kako ga koristiti da bi na kraju svi ljudi imali koristi od njega, kako bi svi uživali u dobru i blagostanju, zdravoj i složnoj zajednici.
Uzvišenog Allaha molimo da nas okoristi Svojom knjigom i sunnetom Svoga poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da nas poduči Svojoj vjeri, da nas učini od onih koji slušaju i slijede najbolje, uistinu, to su oni koje je Uzvišeni Allah uputio i koji imaju razuma. Od Uzvišenog Allaha tražim oprosta za sebe i vas a tražite i vi jer je On Uzvišeni Onaj koji mnogo prašta i koji je Svemilostan.
Sva hvala pripada samo Allahu, neka je salavat i selam na Njegova poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.

http://www.youtube.com/watch?v=kVSFop7snVs


Propisi sadaktul-fitr i zekata-Mr.Zijad Ljakic

http://www.youtube.com/watch?v=eHpfpkHNl7g


http://www.uwt.org/site/article.asp?id=621

http://www.uwt.org/site/article.asp?id=284

1428414

 17.08.2011.

Jekin-cvrsto ubijedenje u Allahovu vjeru!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!


Jekin-cvrsto ubijedenje u Allahovu vjeru!

Ebu Derda r.a. je bio jedan od pravednih ashaba Poslanika s.a.v.s. Jedne prilike neki čovjek je dotrčao do njega rekavši: “O Ebu Derda, tvoja kuća je izgorjela!” On mu odgovori: “Ne, nije mogla izgorjeti!” Čovjek ga je ubjeđivao da je vatra zahvatila cijelu mahalu i da je njegova kuća među onima koje su izgorjele. Ebu Derda je odgovorio sa potpunom ubijeđenošću: “Allah to nikada ne  bi dozvolio, zbog riječi koje sam čuo od Poslanika s.a.v.s. Ko god izgovori ove riječi na početku dana, rekao nam je Poslanik s.a.v.s., neće ga zadesiti nesreća do kraja dana, a ko god izgovori ove riječi navečer, neće ga zadesiti do jutra.” Rekao mu je riječi koje je izgovorio tog jutra onako kako je naučio od Poslanika s.a.v.s. I kada su zajedno otišli da pregledaju mahalu, ispostavilo se da su sve kuće izgorjele, osim kuće Ebu Derdaa. (  Taberani)

Ovo je izvanredna priča. Nije izvanredna zato što njegova kuća nije izgorjela, jer Allah dž.š. je Svemoguć. Izvanredno je to što je Ebu Derda bio toliko ubijeđen u Poslanikove riječi, da njegovo ubjeđenje nije poljuljao čak ni čovjek koji mu je govorio da je vidio kako je cijela mahala izgorjela. Slična je bila i vjera Ebu Bekra r.a. koji je rekao: “Ako je tako Poslanik rekao, onda je to istina.”

Istinski jekin (čvrsto ubjeđenje) je duša vjere.

Ovo je  članak u dijelu o stvarima koje trebamo znati kako bismo postigli smiraj srca, pa ćemo ovaj dio završiti temom o čvrstom ubjeđenju. Jer puko znanje da trebamo misliti lijepo o Allahu ili imati povjerenja u Njega, neće nam istinski pomoći onda kada to trebamo, ako nismo sigurni u to. Biti siguran ( imati jekin) znači ubijeđenost u Allahovu snagu, u Njegovu milost, obećanje i u sve ono o čemu smo govorili u predhodnim tekstovima nekim. To je ubjeđenje da nas On može učiniti boljima, spasiti nas i pomoći nam. Trebamo se pitati - koliko je čvrsto to naše ubjeđenje?

Govorili smo o tome kako šejtan čini da sumnjamo- to je ono što on najbolje radi. I to je baš ono protiv čega se moramo boriti, jer prvi opis onih koji su bogobajzni u Kur’anu je:

 

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“ onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali…” (Kur’an 2: 3)

 

Kako doci ili izgraditi jekin- cvrsto ubijedenje je sa:

1.Seraijteskim znanjem-potvrdom tewhida Jednoce stvoritelja ne prepisujuci mu nikoga ravnim!

''Prije tebe ni jednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: 'Drugog boga osim Mene nema, zato mene obožavajte'.'' (Enbija, 25. ajet)

''Allaha obožavajte, vi drugog boga osim Njega nemate!'' (E'araf, 59)

2.Klonimo se svih sumnjih i nejasnoca –subhi

Allah, dž.š, kaže: “I onim što vam je potrebno za put snadbijte se. A najbolja opskrba je takvaluk. I Mene se bojte, o razumom obdareni”. (“El-Bekare”, 197)

''Zar se može sumnjati u Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje?''

Oni nisu sumnjali u Allahovo postojanje, već su posumnjali u tevhid, iz čega proističe da sumnjaju da je On Uzvišeni taj Koji se obožava i koji zaslužuje da Mu se čini ibadet.

Stoga ko posumnja u tewhid ili u bilo koju stvar koja je opće poznata stvar u vjeri takav je u suštini od onih koji sumnjaju u Allaha i iskrenost poslanika koji su dostavili od Njega ono što im je On objavio od vjere. U vjerodostojnom hadisu stoji da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi we sellem, rekao:

أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة

Svjedočim da nema drugog boga sem Allaha i da sam ja Njegov Poslanik. Neće čovjek sresti Allaha ne sumnjajući u njih, a da neće ući u džennet.'' (Bilježi ga Muslim)

''Ko posvjedoči da nema drugog boga sem Allaha, čvrsto vjerujući svojim srcem, obraduj ga Džennetom.'' (Bilježi ga Muslim)

3.Cvrsta odluka

Odbacivanje lijenosti i tromosti, a ulaganje truda da bi djela pratila riječi.

Rekao je Uzvišeni Allah, dž.š.:"O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O kako je Allahu mrsko kad govorite riječi koja djela ne prate!" 1.El-Saff, 2-3

4.Klonjenje strasti zabranjenih stvari

Uistinu covjek musliman, a posebno mladic se treba dobro paziti i cuvati strasti. Grijesenje na koje ga navedu strasti, je uistinu, tesko i bolno. Ono ga odvodi u zabludu - nakon istine, prlja njegovo srce - nakon sto je bilo cisto i upropastava njegov smireni i uredni zivot. Da nas Allah sacuva od toga...

Allahov Poslanik s.a.w.s., kaze: "Doista, poznajem ljude iz svog ummeta, koji ce se na Sudnjem danu pojaviti sa djelima poput bijelih Tihamskih brda, ali ce ih Allah rasprsiti." Sevban upita: "Allahov Poslanice, opisi nam ih, priblizi nam ih kako ne bismo bili takvi. Allahov Poslanik s.a.w.s rece: "To su vasa braca, vaseg roda; nocu klanjaju kao i vi, ali kada se osame s Allahovim zabranama, prekrse ih." (Ibn Madzeh)

5.Zadovoljstvo na svemu sto nas zadesi el hamdu lillah

Zato možete vidjeti prave vjernike kako se u trenucima boli, nesreće, bilo kakvog belaja, zahvaljuju Allahu. To nekima može izgledati čudno ili dvolično. U stvari, tako vjernici i trebaju reagirati na iskušenje:

Poslanik, a.s., je rekao:

"Zaista je čudno stanje vjernika, šta god mu se desi on se zahvaljuje Allahu. Ako ga zadesi radost, on se zahvaljuje Allahu pa zato bude nagrađen, a ako ga zadesi iskušenje i neimaština on se strpi i opet bude nagrađen za to". (Muslim)

Mi obično mislimo da su samo loše stvari i neugodnosti iskušenja. Iskušenje može biti i ono što smatramo nekom vrijednošću - imetak nam može biti iskušenje, i djeca nam mogu biti iskušenje i znanje nam može biti iskušenje. Allah nam može ovo podariti da se vidi kako ćemo se ponijeti - da li ćemo se zahvaljivati Allahu na tim darovima ili ćemo se uzoholiti i to što imamo pripisati svojim zaslugama a ne Allahovoj milosti.

Čovjek će se moći nositi sa iskušenjima samo ako zna za Allaha i ako izvršava njegove propise. Bez namaza, bez posta, bez Kur'ana, bez zikra teško da se može adekvatno odgovoriti na iskušenje. Također, bez svijesti da ćemo za svaku otrpljenu neugodnost biti nagrađeni na budućem svijetu teško da se može adekvatno odgovoriti na iskušenje.

6.Nedaca I tegoba postaju nam blagodati-( iskusenja-ispit )

"Misle li ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu: 'Mi vjerujemo!' i da u iskušenje neće biti dovedeni? Mi smo u iskušenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lažu."-(Al-Ankabut )

Muhammed, a.s. je rekao:

"Vjernika neće zadestiti ni jedno iskušenje, pa čak ni ubod trna, a da mu za to Allah neće oprostiti neke od njegovih grijeha." (Buhari 10/103; Muslim 16/129)

Pitali su Božijeg poslanika, a.s., koji ljudi su najviše na iskušenju? Poslanik, a.s., reče:

"Vjerovjesnici, zatim dobri ljudi, zatim njima sličniji i sličniji. Čovjek biva iskušavan shodno svojoj vjeri. Ako je čvrst u svojoj vjeri, poveća mu se iskušenje, a ako je slabe vjere, umanji mu se iskušenje. Neće se iskušenje odvojiti od vjernika sve dok ne bude hodio po zemlji bez i jednog grijeha." (Tirmizi,Ibn-Madždže, Ahmed)


Jekin je srz srcani djela a srcana djela su srz tjelesnih djela!

Naša vjera treba da bude jaka kao da je vidimo. Ako posjetite određeno mjesto i vidite ga vlastitim očima, bez obzira na sve, niko vam ne može reći da to mjesto ne postoji, posebno ako imate i suvenire. Kur’an i hadisi Poslanika s.a.v.s. treba da nam budu tako stvarni, kao kada posjetimo neko mjesto. Svi mi imamo iskustvo nagrade od Allah dž.š.- to su naši suveniri. Tako kada stvari krenu naopako u našim životima, trebamo moći vratiti se na ovo mjesto i držati se za ove suvenire kao za sidra, a za takvu ubijeđenost, nagrada je neizmjerna.

 Da li to znači da se loše stvari neće nikada desiti? Naravno da ne. ali moći ćete da vidite stvari iz drugog ugla. Vaše ubjeđenje u Allaha znači da znate kada vas zadesi nešto loše, razmislićete zašto se to dešava i pokušati nešto naučiti iz tog iskustva. Kada vam se desi nešto lijepo, onda ćete učiniti sedždu iz zahvalnosti jer znate da se to ne bi moglo desiti bez volje i milosti Allaha dž.š.

U tom pogledu ima jedna lijepa dova. Poslanik s.a.v.s. je često dovio: “Allahu, podari nam takav strah od Tebe koji će stati između naših djela i neposlušnosti Tebi, takvu poslušnost Tebi koja će nas odvesti u džennet i takvo ubjeđenje da će nam sve teškoće ovoga svijeta biti lahke uz Tvoju pomoć” (Tirmizi)

Teškoće bez sumnje su kušnja za našu vjeru. I to je razlog zašto nas je Poslanik s.a.v.s. naučio da upućujemo dovu za ubjeđenje, kako bi nam ove teškoće bile lakše.

Budite kao ashabi. Njihova vjera nikad nije bila prevrtljiva, jer su bili ubijeđeni u Allahove riječi u Kur’anu i bili su ubijeđeni u ono čemu ih je Poslanik s.a.v.s. podučio. Uvijek su upućivali dovu Allahu, jer su znali da je Allah jedini koji uslišava dove tužnih. Uvijek su  tražili oprost, čak i kada su osjećali da su njihovi grijesi veliki kao planine, jer su znali da su Allahove Ruke otvorene za griješnika koji se kaje, iznova i iznova. Znali su da naporno rade, iako nisu vidjeli plodove svoga rada, jer su znali da je svaka kap znoja zapisana kod Allaha i da nikada neće biti uzaludna.Nisu dozvoljavali da ih poremeti grubost drugih ljudi, jer su znali ako budu strpljivi i govorili miroljubive riječi, biće od onih koje Allah hvali u Kur’anu. Samo su u Njemu utočiste tražili.

Budite kao ashabi. Imajte vjeru u Uzvisenig Allaha i samo se na Njeg oslonite u svakoj situaciji i svakoj kusnji!

Svevišnji kaže: “A onome ko se Allaha boji, On će izlaz naći”. (“El-Talak”, 2)

Allah, dž.š, kaže: “I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni, - bojali ste se da vas ljudi ne pokradaju, pa vam je to sklonište dao i svojom pomoći vas pomagao i plijenom vas opskrbio da bi ste bili zahvalni”. (“El-Enfal”, 26)

Ko se Allaha istinski boji, On ga opskrbljuje odakle se i ne nada. “I opskrbiće ga odakle se i ne nada”. (“Et-Talak”, 3)

Muttekiji koji se osloni na Allaha, On je dovoljan. “Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta” (“El-Talak”, 3). Za 23 godine poslanstva unatoč svim teškoćama i iskušenjima, Muhammed, a.s, nikada nije zatražio pomoć izvana. Potporu je tražio samo od Allaha i na tim zasadama odgajao ashabe.

Onaj koji  se nevoljniku, kad  mu se obrati, odaziva i koji zlo otklanja…” (Kur’an 27: 62)

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Zaista, Allah pruža Svoju ruku tokom noći da bi primio pokajanje onoga koji je griješio po dani. I pruža Svoju ruku tokom dana da bi primio pokajanje onoga koji je griješio po noci, i tako sve dok sunce ne izađe sa zapada.“ (Muslim)

 “ One koji budu dobra djela činili –Mi doista nećemo dopustiti da propadne nagrada onome koji je dobra djela činio.“ (Kur’an 18: 30)

A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju, a kada ih bestidnici oslove, odgovaraju: ‘Mir vama!’” ( Kur’an 25: 63)

Jekin-ubijedjenje Ibn Tejmijja kada su ga zatvorili pa kaze: ALLAHU EKBER

Šta mi mogu moji dušmani? Moj Džennet je u mojim prsima. Ako me zatvore, zatvor je moja osama. Ako me protjeraju, protjerivanje je moje proputovanje – turizam. Ako me ubiju, moje ubistvo je šehadet.” (Ibn Tejmijja)

Prof.Hajruddin Tahir Ahmetovic-Jekin-Cvrsto ubijedenje

http://www.youtube.com/watch?v=LxNk3_YTp6A&NR=1

 


16.08.2011.

Preispitaj svoj iman robe i to bas sad u Ramazanu imas priliku!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Preispitaj svoj iman robe i to bas sad u Ramazanu imas priliku!


Tako cjelokupni život vjernika postaje ibadetom u skladu sa rijecima Svevišnjeg: "Nisam stvorio ni džine ni ljude osim da Mi ibadet cine." (Prijevod znacenja, Ez-Zarijat, 56.)

Tako Mi vremena, čovjek je sigurno na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje." ( ’Asr, ajeti 1.-3.)

Zaista svaka zahvala pripada Uzvišenom Allahu koji nas je izbavio iz tmina neznanja i zablude i uputio nas stazama Svoga ispravnog puta. I ne preostaje nam ništa, poslije blagodati upute, osim da izgovorimo riječi kojima nas je podučio naš Gospodar: "... i oni će govoriti: ‘Hvaljen neka je Allah, koji nas je na Pravi put uputio; mi ne bismo na Pravome putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara našeg su zaista istinu donosili...’" (Prijevod značenja El-A'raf, 43.) Naša uputa je rezultat Allahove milosti i blagodati, a ne rezultat našeg razuma, umijeća i sposobnosti: "Od Allaha je svaka blagodat koju uživate." (Prijevod značenja En-Nahl, 53.) i: "Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio." (Prijevod značenja En-Nisa, 79.) Dragi moj brate i poštovana sestro u vjeri islamu! Kakvo je naše imansko stanje poslije upute? Čini mi se, a Allah najbolje zna, da se mi ponekad poslije Allahove upute ponašamo kao da smo bezbjedni od Allahove kazne i da se Njegovi, 'azze ve dželle, zakoni u ovom kosmosu ne odnose na nas i da smo mi kao Allahovi "miljenici" van njih. I zato nas često pogodi nama svojstven "virus" koji nam učini Allahove naredbe teškim, a njegove zabrane olahkim.

Ka'b b. 'Udžre, r.a., prenosi: "Resulullah, s.a.v.s., je rekao: "Primaknite se mimberu! ", i mi smo se primakli. Kada se popeo na prvu stepenicu mimbera rekao je: "Amin! " Kada se popeo na drugu stepenicu kazao je: "Amin! " I na trećoj stepenici je rekao: "Amin! " Kada je sišao sa mimbera rekli smo: "Allahov Poslaniče, danas smo od tebe čuli nešto što nikada prije nismo čuli!? " On je rekao: "Kada sam se popeo na prvu stepenicu mimbera Džibril, a.s., pojavio se preda mnom i rekao: „Proklet neka je onaj ko dočeka mjesec ramazan i dozvoli da mu on prođe a da ne zaradi oprost! „ Ja sam tada rekao: „Amin! Kada sam se popeo na drugu stepenicu, rekao je: 'Proklet neka je onaj pred kojim se spomene tvoje ime a on ne donese salavat na tebe! ' Ja sam kazao: 'Amin! ' Kada sam se popeo na treću stepenicu, rekao je: 'Proklet neka je onaj ko doživi da njegovi roditelji ili jedan od njih ostare, pa ga njegovo služenje i briga o njima ne uvede u Džennet. ' Ja sam rekao: 'Amin! ' " ( El-Hakim , Ibn Hibban, Et-Taberani, El-Bejheki , El-Buhari  i Et-Tirmizi u Sunenu).

Ovaj hadis bi trebao biti dovoljan povod za razmišljanje i zabrinutost velikog broja muslimana i muslimanki u današnjem vremenu!!!

Jako je žalosno kada se insan zbog neke potrebe uključi na internet u kasne večernje sate i u to vrijeme zatekne veliki broj braće i sestara na raznim chat-ovima a još je žalosnije da ne kažem tragično kada se to dešava u vrijeme mubarek mjeseca Ramazana za koga se posebno pripremaju i Dzennet,meleki,hurije u njemu,ribe u vodi i ptice na grani.

Cijenjena moja braćo i voljene sestre,zar ste vi sigurni da ćete imati novu priliku za neki novi Ramazan???Zar ima neko na ovome svijetu ko je vrijedniji vaše pažnje od Milostivog Gospodara svega postojećeg koji nam nudi svoju milost,oprost,uslišavanje dova i nebrojene druge blagodati koje se nalaze u ovom mubarek mjesecu?!

Wallahi,niko od onih sa kojima se dopisujete nije vrijedan vaše pažnje u ovom mjesecu!!!Niko nije vredniji od našeg Milostivog Rabba koji posmatra vašu oholost i gaflet !!!Zar da se meleki koji čekaju vaša dobra djela, vrate kod Gospodara koji je poznavalac svih tajni sa oskudnim dobrim djelima i informacijom da je i ove noći grješni Allahov rob i robinja noć proveli na internetu umjesto u ibadetu i slastima noćnog namaza i učenja Kur'ana Časnog???

'Ubade b. Samit, r.a., prenosi da je Allahov poslanik, s.a.v.s., rekao jednoga dana kada je ramazan već bio nastupio: "Došao vam je ramazan, mjesec blagoslova. U tom mjesecu Allah se usmjerava prema vama i spušta Svoju posebnu milost, oprašta grijehe i prima dove. U ramazanu Allah gleda vaše nadmetanje u činjenju dobra i hvali se vama pred Svojim melekima. Stoga, pokažite Allahu ispravnost s vaše strane! Uistinu, jadan i nesretan je onaj ko bude lišen Allahove milosti u ovom mjesecu. " ( Et-Taberani)

Draga moja braćo i voljene sestre,ne zamjerite mi što pitam,jesmo li mi generacija sa kojom se Allah može pohvalit pred melekima ili nas je veliki broj „nesretnih“ i onih koje je prokleo Džibril a.s. i Poslanik sallallahu alejhi ve selem na to rekao AMIN???

Zar je moguće da ni u ovom mubarek mjesecu ne znamo da napravimo prioritete???Zar to nismo svjesnih svojih grijeha i grešaka pa nam šejtan l.a ne dozvoljava da iskoristimo ovakve prilike.Prilika u kojoj je šansa za novi početak tako blizu.To je prilika za oprost grijeha i uslišavanje dova .Prilika koju možda sljedeće godine nećemo dočekati i ako znamo bezvrijednost i prolaznost dunjaluka,tada ćemo se više nadati da je ovo posljednja šansa nego da nas još neka čeka.Pouka je u hadisu od  Ebu Hurejre, r.a., kada prenosi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao: "Mom ummetu je dato petero u ramazanu što nije dato nikome prije njih: 1. Zadah iz usta postača je ugodniji Allahu od mirisa mošusa (miska); 2. Za njih traži oprost i riba u moru sve dok ne prekinu svoj post; Allah svaki dan uljepšava Džennet a potom kaže: 'Moji čestiti robovi samo što nisu zbacili sa sebe (dunjaljučki) teret i došli u tebe '; 4. U ovom mjesecu zli šejtani bivaju stavljeni u okove tako da ne mogu činiti zla koja obično čine mimo ramazana; 5. Posljednje noći ramazana njima (postačima) biva oprošteno. "


Nakon toga ashabi, r.a., upitali su: "O Allahov Poslaniče, je li ta posljednja noć - Lejletu-l-kadr? " Resulullah, s.a.v.s., odgovorio je: "Ne! Radi se o tome da onaj ko je ulagao trud, svoju nagradu dobiva onda kada završi posao. "(Ahmed, El-Bezzar i El-Bejheki).

Zar nismo veliki zalimi prema sebi?Zar je neko od naših „frendova“ zaslužio da odvojimo za njega minutu ovog blagoslovljenog vremena???Nemojmo to raditi braćo moja i voljene sestre!!Bićemo pitani za svaku sekundu koju smo proveli na ovom dunjaluku,bićemo pitani za ove mubarek noći i dane u kojima nam Allah Uzvišeni nudi mogućnost oprosta i uvećavanja vage dobrih dijela sa malo truda.

Sada ćeš me možda i kritikovat brate moj i sestro draga i tražit razne izgovore za provedeno vrijeme na internetu umjesto u ibadetu ali Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao u hadisu koji nam je prenijeo Džabir r.a.:“Sve što ne spada u zikr i veličanje Allaha je igra i zabava ,osim četiri stvari :čovjekovo igranje sa suprugom,vježbanje jahanja konja ,streljaštvo i vježbanje plivanja.“ (Sahihul-džami')

Mi smo narod najodabraniji od svih,narod koga je Er-Rahman počastio raznoraznim blagodatima i ukazao nam velike počasti pa nemojmo Mu uzvraćat nehajom i ohološću jer Milostivi je neovisan od nas i naše teobe i ibadeta!!!

Neka nam ovaj mjesec bude prilika koju nećemo propustiti,povjerenje koje nećemo iznevjeriti. Vratimo se našem Stvoritelju okićeni bogobojaznošću i čvrstim pouzdanjem u Njegovu pomoć i zadovoljstvo. Internet prepustimo onima koji su bez razuma i koji su prolaznost zamijenili za vječnost a mi dane provedimo u dobročinstvu prema drugima a noći odvojimo samo za sebe (osamljivanje sa našim Gospodarom). Za kraj, razmislimo o mudrom savjetu Hasana Basrija  Čovječe, čuvaj se odgađanj i „sutra ću“, jer, ti si tvoje danas, a ne tvoje sutra, pa ako doživiš sutra iskoristi ga u dobru kao što si u dobru iskoristio i tvoje danas, a ako tvoje sutra ne dođe, onda se nećeš kajati zbog onoga što si propustio danas.”

Naši ispravni prethodnici su skidali svoju džahilsku odjeću u potpunosti kod praga upute. Oblačili su novo islamsko odjelo i nisu ga skidali, sa Allahovom pomoću, sve do oblačenja ahiretskog odjela - ćefina. Oni su ti koji su se najiskrenije i najpotpunije odazvali Allahovoj naredbi: "O vjernici, uđite u islam u potpunosti i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni." (Prijevod značenja El-Bekara, 208.) Poruka prethodnog ajeta bi bila: "O vi koji vjerujete! Uđite u islam i njegove propise u potpunosti, izvršavajte sve naredbe shodno svojim mogućnostima i klonite se svih zabrana i nemojte biti kao oni koji su svoju strast uzeli za božanstvo. Pa ukoliko se naredba podudara sa njihovom strašću izvrše je, a ukoliko je suprotna-ostavljaju je. Naprotiv, strast mora slijediti vjeru i činite sve što možete od dobrih dijela, a ono što niste u mogućnosti pridržavajte ga se i imajte ga u nijjetu, i nadoknadite ga sa svojim nijjetom". (Tefsir Taberi, Ibnu Kesir, Ibnul-Dževzi, Se'adi)


Molim Allaha, svim Njegovim imenima i svojstvima, da otkloni od nas prokleta sejtana i njegove spetke te tajne i javne smutnje! Da nas ucini iskrenim svojim robovima sa kojima ce samo On Allah biti sa nama zadovoljan,da nas ucvrsti na svome putu i da nam poveca Iman,bogobojaznost,da nasa srca ucini iskrena prema Njemu Allahu i svima stvorenjima,da nam olaksa kusnju Uzviseni i ne stavlja nas nas kusnju koju necemo moci podnjeti,da nas sacuva svakog zla-ljudi i dzinna,zavidnika ,da nas preseli Uzviseni u najvecem Imanu gdje smo Njemu najblizi ,da nam se smiluje i OPROSTI i primi od nas samo dobro!
Molim Ga da nas učini ključevima za dobro, zatvaračima za zlo i da nas blagoslovi ma gdje bili.-Amin!

Neka je hvala Allahu Gospodaru svjetova!

http://www.youtube.com/watch?v=-0tikuSiGnk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=sHBVaXQjsKQ&feature=player_embedded

 


16.08.2011.

Sirite Selam medjusobno ako zelite Allahovo zadovoljstvo...

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Sirite Selam medjusobno ako zelite Allahovo zadovoljstvo...


O vjernici, u tude kuce ne ulazite dok dopuštenje ne dobijete i dok ukucane ne poselamite.' (En-Nur, 27)

Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovati, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli, a hoćete li da vas uputim na nešto ako budete to praktikovali volit će te se, širite selam.
Islam kao cjelokupni sistem života riješio je sva ljudska pitanja koja se tiče njega kao pojedinca a isto tako i kompletne ljudske zajednice. Kao i mnoge druge stvari tako je ljudima bilo i potrebno da imaju jedan pozdrav, islamom propisan, kako bi mogli otpočinjati svoja sastajanja ili u najmanju ruku da jedan  drugom izraze poštovanje kada se susretnu na ulici ili nekom drugom mjestu. Možda će neko i reći zašto pisati o selamu kada ga svi znamo ? Razlog je višestruk, jedan i najveći i što je većina muslimana zapostavila svoj pozdrav koji je bolji i vrijedniji od bilo kojeg drugog a oni koji ga praktikuju malo toga poznaju od vrijednosti selama i nagrade za njegovo nazivanje.


 Značenje selama

Pozdravom ljudi jedni drugima žele izreći ukratko riječi sa što ljepšim značenjem i porukom. Uporedimo bilo koji pozdrav sa selamom pa ćemo uočiti da ni jedan nema tako sažeto  a ujedno ljepše značenje. Riječ «selam» u našem jeziku znači mir i spas. Pa tako nazivanjem selam mi onome kome nazivamo selam želimo da bude u mir i rahatluku. Želimo da bude rahat i spašen od ezijeta drugih. A zar nije rahatluk i smiraj jedno od dunjalučkih blagodati neprocijenjive vrijednosti ?
Koliko bi ljudi na ovoj planeti bilo spremno platiti samo malo rahatluku. Selamom želimo drugima da imaju to veliko zadovoljstvo. Pa i islamski pozdrav je jasan dokaz a je islam vjera dobročinstva i da su muslimani dobročinitelji od samog pozdrava pa na dalje a ne «krvopije» kakvim se danas žele predstaviti.

Propis selama

O propisu nazivanja selama imam En-Nevei kaže: «Nazivanje selama je sunet a odgovoriti na njega je vadžib-obaveza, ako bi muslimani bili u skupini nazivanje selama bi bilo sunetu-kifaje pa ako jedan dio nazove svi učestvuju u nagradi. Ako je onaj kome se selam naziva sam njemu je obaveza da odgovori, a ako bi bila skupina muslimana onda je odgovor farzi-kifaje, pa ako jedan odgovori sa osatlih spada obaveza. A najbolje je da svi nazovu i svi odgovore.»

Selam je od prava muslimana kod svoga brata

Allahov Poslanik alejhis-selam je rekao: «Pet je stvari koje musliman treba da ispuni prema muslimanu, odazvati na selam, nazdraviti onome ko kihne, odazvati se na poziv, obići bolesnog i ispratiti dženazu.» (Muslim)

Selamo širimo bratsku ljubav

Islam mnogo potencira na zajedništvu i jedinstvu muslimana i zato preporučuje sve ono što vodi ka tome na ispravan način. Jedna od stvari za koje je Poslanik rekao da su od razloga ljubavi muslimana prema muslimanu je i širenje selama. Posalnik alejhis-selam je rekao: «: Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovati, a nećete vjerovati dok se ne budete voljeli, a hoćete li da vas uputim na nešto ako budete to praktikovali volit će te se, širite selam.»
(Muslim)

Kako se naziva selam

Najpotpunije je da se kaže ES-SELAM ALEJKUM WE RAHMETULLAHI WE BEREKATUHU. Sunetom nije potvrðeno nešto više od ovoga da se dodaje. A dovoljno je i da se kaže samo ES-SELAMU ALEJKUM ili SELAMUN ALEJKUM.

Kako se odgovara na selam

Najbolje je da se odgovori sa WE ALEJKUMUS-SELAM WE RAHMETULLAJI WE BEREKATUHU,  i sunnetom nije potvrðeno više odo toga. A dovoljno je i reći WE ALEJKUMUS-SELAM.

Nagrada za nazivanje selama

Allahov Poslanik alejhis-selam je u hadisu kojeg bilježi Ebu Davud i Tirmizi pojasnio nagradu nazivanja selama. Jedne prilike ashabi su sjedili sa Poslanikom alejhis-selam pa je ušao čovjek kazavši es-selamu alejkum, pa su odgovorili a Poslanik alejhis-selam je rekao deset. Potom je ušao čovjek rekavši es-selamu alejkum we rahmetullahi, pa su odgovorili a Poslanik alejhis-selam je rekao dvadeset. Zatim je ušao i treći čovjek i rekao: es-selamu we rahmetullahi we berekaruhu, pa su odgovorili a Poslanik alejhis-selam je rekao: trideset. Riječi, deset, dvadeset i trideset znače broj sevapa. Pa tako za jedan selam možemo zaraditi trideset sevapa-dobrih djela. Pa zar se isplati propuštati toliku nagradu i mijenjati selam nekim beznačajnim i bezvrijednim tuðim pozdravima.

Nazivanje selama je od prava puta

Ebu Seid el-Hudrij prenosi da je Poslanik alejhis-selam rekao: «Klonite se sjedenja po putevima». Pa su ashabi rekli: Allahov Poslaniče, mi nemamo drugog mjesta na kome bi mogli razgovarati.
Na to im on reče: «Pa ako morate sijeliti tu onda dajte putu njegovo pravo.» Rekoše: pa šta je pravo puta ? On reče: « Obaranje pogleda, ne činiti ezijet, odgovoriti na selam nareðivati dobro a odvraćati od zla.» (Muttefekun alejhi)

Selam je od najbolje vrste islama

Allahov Poslanik alejhis-selam je upitan koja je vrsta islama najbolja pa je rekao: «Da nekoga nahraniš i da nazivaš selam onome koga znaš i onome koga ne znaš.» (Muttefekun alejh)

Selam je pozdrav stanovnika dženneta

Opisujući stanje stanovnika dženneta Uzvišeni Allah nas obavještava da će njihov pozdrav biti selam, «I njihov pozdrav u džennetu će biti selam.»

Kako je selef shvatao vrijednost selama

Preneseno je da je Abdullah ibn Omer praktikovao da izadje na ulicu i ode na pijacu samo s jednim razlogom, govoreći:» izlazim radi selama, pa selam nazivam onome koga sretnem.» Pa ako su oni praktikovali da samo radi nazivanja selama izaðu na ulicu i pijacu pa šta nas onda sprečava da usput, kada idemop svojim poslovima, nazivamo selam i time zaraðujemo dobra djela. Zašto su nam se «osladili» tuði adeti i pozdravi kada mi imamo kod sebe mnogo bolje ?

Adabi selama

Islam je tačno precizirao neke lijepe stvari koje bi se trebalo praktikovati prilikom nazivanja selama, a to je:

- lijepo je da onaj koji jaše ili vozi da nazove selam pješaku, manja skupina većoj, onaj koji hoda onome koji sjedi, mlaði starijem.
- Nazvati selam prilikom ulaska u kuću, a ako nema nikoga reći: es-selamu alejna we ala ibadillahis-salihin
- Selam treba nazvati prilikom dolaska i odlaska, rekao je Poslanik alejhis-selam:
«Kada neko od vas dodje na sijelo neka nazove selam, pa kada htjedne da ga napusti neka opet nazove selam, i prvi selam nije ništa preči od drugog.» (Ebu Davud)
- Lijepo se i rukovati, rekao je Poslanik: «Ako se susretnu dva muslimana pa se poselame i rukuju bit će im oprošteno prije nego se razidju.» (Ebu Davud, Tirmizi )
- Nazivati selam i djeci jer je i to bila praksa Allahova Poslanika alejhis-selam.
- Selam nazivati ne previše slabiti niti previše jakim glasom da nebi ometali druge naročito kada ulazimo u džamiju.


Zavist drugih muslimanima zbog selama


Aiša radijellahu anha prenosi od Poslanika alejhis-selam prenosi da je rekao: «Židovi vam ne zavide ni na čemu kao što vam zavide na selamu i glasnom izgovaranju amin.» (ibn Madže)  Ovaj hadis je dokaz da drugi zavide nama na našim adetima s kojima je došao islam i zbog toga nas žele odvojiti oo njih i naučiti nas svojim kako bi što više sličili na njih.

Bolji je onaj ko prvi nazove selam

Allahov Poslanik alejhis-selam je rekao: «Bolji je onaj koji prvi nazove selam.» (Ebu Davud)
Poslanik alejhis-selam nas uči da se treba natjecati u tome ko će prvi početi selamom. Mnogo je onih koji misle da je otpočinjanje selamom ponižavanje samog sebe pred drugim i uvažavanje istog. Medjutim, kako vidimo, u islamu je bolji i vrijedniji onaj koji prvi nazove selam i da je baš u tome veličina osobe i ponos.

U selamu je bereket


Allahov Poslanik alejhis-selam je rekao: « Kada udješ u kuću nazovi selam, u tome je bereket za tebe i tvoje ukućane.» (Tirmizi)

Mi nemamo potrebe za «uvoznim» stvarima

Svjedoci smo da su danas najviše muslimani podliježni da uzmaju od drugih i da od njih učeče «kako da žive». Ponekad čovjek ima osjećaj da smo mi narod koji nema ništa od svoje zaostavštine, odnosno naših predaka. Tako se i drugi prema nama ophode pa nas uče svemu i svačemu kao da smo mi odskora na ovoj planeti. Naravno, mi im uveliko u tome pomažemo ostavljajuće sve što je naše i na čemu smo odhranjeni. A ako pogledamo našu divnu vjeru islam vidimo da mi ama baš nemamo potrebe da od njih učimo život i kulturu kada je to islam već davno na najljepši način pojasni i podučio svoje sljedbenike. Pa zbog čega to sve ostavljamo, i zašto se svega stidimo ? Zar su naši pradjedovi punih četrnaest vijekov, od kada je počela objava Kur'ana, pogrešno živjeli, radili i običaje svoje praktikovali ? A s druge strane zar su drugi baš toliko uznapredovali da je sve njihovo dobro i kulturno i civilizovano ? Allah selamet, kako bi rekli naši stari, pred kijamet svakakav alamet. Mi slobodno možemo reći i izia svojih riječi ponosno stati, mi nemamo potrebe za uvoznim stvarima, adetima i sličnom a tako i za uvoznim pozdravom.

http://www.youtube.com/watch?v=UqeqjmX2FYk

http://www.youtube.com/watch?v=-_8AxExoXao

http://www.youtube.com/user/ebumedina?blend=1&ob=5#p/u/0/67RsJB1spE8


15.08.2011.

O Allahovoj vjeri govori sa dokazima a ne govori po predpostavkama!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

O Allahovoj vjeri govori sa dokazima a ne govori po predpostavkama!

Musliman je dužan da sve svoje postupke zasniva na cistoj namjeri u ime Uzvišenog Allaha, želeci Njegovo, tebareke ve teala, zadovoljstvo. Tako cjelokupni život vjernika postaje ibadetom u skladu sa rijecima Svevišnjeg: "Nisam stvorio ni džine ni ljude osim da Mi ibadet cine." (Prijevod znacenja, Ez-Zarijat, 56.)

Pozivanje ljudi u Allahovu vjeru i njihovo poucavanje islamskim principima i propisima jedan je od najvecih ibadeta, pa ako ga covjek radi samo u ime Uzvišenog, imace za to i veliku nagradu, a ako ga bude radio u ime necega i nekoga drugog, i želio time postici neku ovosvjetsku korist, onda gubi nagradu svog ibadeta, bez obzira što se radilo o najvecim djelima. Velicina ucinjenog djela sama po sebi nije garant njegove prihvacenosti kod Uzvišenog, uz to se mora naci iskrena namjera cinjenja tog djela iskljucivo u ime Allaha, subhanehu ve teala, želja za Njegovo, azze ve dželle, zadovoljstvo. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Zaista se djela cijene prema namjerama i uistinu ce svaki covjek dobiti prema onome što je naumio svojim djelom, pa ko bude hidžru ucinio u ime Allaha i Njegovog Poslanika, njegova je hidžra Allahu i Njegovom Poslaniku, a ko bude hidžru ucinio zbog materijalne dobiti, ili zbog žene da bi se njom oženio, njegova hidžra je za ono za šta ju je naumio." (Muttefekun alejhi)

Daija koji poziva Uzvišenom Allahu nikada ne smije pozivati u ono što nema svoju osnovu u Islamu, jer su novotarije najgore stvari i vode na stranputicu. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Uistinu je najbolji govor Allahova Knjiga, a najbolja uputa, uputa Muhammedova (sallallahu alejhi ve sellem), a najgore stvari su novotarije (u vjeri), a svaki bid'at (novotarija) je dalalet (stranputica)." (Muslim) Nikada se Šerijatom nedozvoljeno sredstvo ne smije koristiti u davetu, jer se haramom ne stiže do halala, a da je u tome bio hajr, zasigurno bi ga uradio Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, ili nam ukazao na njega. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Ko uvede u ovu našu vjeru ono što nije od nje, to je odbaceno." (Muttefekun alejhi) Biti uzrokom u necijoj stranputici znaci snositi njegov grijeh, s tim što se nece onome ko ga bude u tome slijedio, od njegovog grijeha ništa umanjiti. Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko poziva na Uputu, imace nagradu, kao i oni koji ga budu u tome slijedili, a to nece ništa umanjiti njihove nagrade. Onaj ko poziva na stranputicu, ponijece na sebi grijehe onih koji ga budu slijedili, a to nece ništa umanjiti njihove grijehe." (Muslim)

Ni u kom slucaju ne smije se govoriti u i o Allahovoj vjeri po pretpostavkama, jer je Islam pravo jedino Uzvišenog Stvoritelja. Cisto i cvrsto znanje Objave je to koje je mjerodavno da govori o Islamu, a ne smije se nikako desiti daiji da ga zavede mnoštvo onih koji se ne obaziru na istinsko znanje, vec po tminama svojih pretpostavki lutaju i tumaraju. Kaže Uzvišeni Allah: "... a o tome oni ništa ne znaju, ništa drugo ne slijede do svoje pretpostavke, a uistinu pretpostavke istini ništa ne koriste. Zato se ti okani onoga koji se okrenuo od Naše Opomene i koji samo život na ovom svijetu želi. To je vrhunac njihova znanja, - Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravom putu." (Prijevod znacenja - En-Nedžm, 28.-30.) Govoriti o tome šta je halal, a šta haram u Islamu po svom nahodenju, znaci izmišljati laž na Uzvišenog, a onaj ko to radi, zasigurno je od onih koji su propali i nikakvom se ne može dobru nadati. Kaže Allah, subhanehu ve teala: "I ne govorite neistine onim što opisuju vaši jezici: "Ovo je halal, a ovo haram.", da biste tako na Allaha laži iznosili. Oni koji izmišljaju neistine na Allaha, nece uspjeti. Malo uživanje, a njima pripada bolna kazna." (Prijevod znacenja - En-Nahl, 116.-117.)

Daija je posebno dužan voditi racuna o svojim djelima, iz razloga što su djela najbolji poziv u vjeru i zato što ce slabo biti prihvacen ako ne bude radio po onome što govori. Kaže Uzvišeni Allah: "Zar da od drugih tražite da dobra djela cine, a pri tome sebe zaboravljate, vi koji Knjigu ucite. Zar se opametiti necete." (Prijevod znacenja - El-Bekare, 44.) I kaže: "O vi koji povjerovaste, zašto govorite ono što ne cinite. Kako li je kod Allaha ružno da govorite ono što ne cinite." (Prijevod znacenja - Es-Saff, 2. - 3.) Još gore od ovoga je raditi suprotno onome što se govori. Kaže Allah, tebareke ve teala: "Prokleti su nevjernici od sinova Israilovih jezikom Davuda i Isaa sina Merjeminog - to zato što su bili nepokorni i granice zla prelazili, jedni druge nisu odvracali od nevaljalština, sami su ih cinili. Ružno li je uistinu to kako su postupali. Ti vidiš mnoge od njih kako se okrecu nevjernicima. Ružno li je ono što su sebi pripremili, što se Allah na njih rasrdio i u patnji oni vjecno ostaju." (Prijevod znacenja - El-Maide, 78. - 80.) Kaže Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem: "Na Sudnjem danu ce se dovesti covjek i biti ce bacen u vatru, pa ce mu crijeva iz stomaka ispasti, te ce on oko njih kružiti kao što magarac kruži oko stožine. Stanovnici Džehennema ce se oko njega iskupiti i reci mu: "Šta to bi s tobom, covjece? Zar nisi naredivao dobro i odvracao od zla?" On ce im tada odgovoriti: "Jesam, naredivao sam dobro, a sam ga nisam cinio, odvracao sam od zla, a sam sam ga cinio." (Muttefekun alejhi)


http://www.youtube.com/watch?v=Paq1PN--Foc

http://www.youtube.com/watch?v=KGfxUrssYwQ

http://www.youtube.com/watch?v=nhgJ9MBznA8&feature=related

 

14.08.2011.

Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem metode poziva u Islam...

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem metode poziva u Islam...

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ne samo da je dostavio poslanicu koja mu je povjerena, vec je svojim metodološkimm pristupom nadmašio sve prethodnike, ostao najbolja paradigma do Sudnjeg dana.
Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem metode pozivanja u vjeru bile su rezultat Allahovog, dž.š, nadahnuca. Odgajao ga je njegov Gospodar, pa su, otuda, i metode koje je koristio bile savršene i potpune.
Ako sa bilo kojeg aspekta analiziramo da'vetske metode Allahovog poslanika,sallallahu alejhi ve sellem otkriti cemo njihovu nedostižnost i beskrajnu mudrost. Njegovo obracanje, pozivanje i poducavanje ashaba nije imalo svakodnevni kliše, vec se, shodno okolnostima, mijenjalo i svaki put postajalo nanovo zanimljivo i neponovljivo.
Analizirajmo neke njegove metode:

Pitanje kao metoda obracanja ljudima


Poslanikov,sallallahu alejhi ve sellem poziv nije sadržavao samo puke elemente izlaganja i interpretiranja cinjenica. Uz odredene cinjenice, prijetnje kaznom ili obecavanjem nade u Allahovu milost, proklamiranje odredenih naredbi i zabrana, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem veoma je cesto koristio i pitanje kao metodu obracanja ljudima, što je veoma važno da bi se privukla pažnja slušalaca. Ilustriracemo to sa nekoliko primjera:
Ebu Zerr, r.a, prenosi da ga je jednom prilikom Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem upitao: 'Hoceš li da ti kažem koje su najdraže rijeci Allahu? Najdraže rijeci Allahu su: Subhanallahi ve bi hamdihi! Neka je slavljen i hvaljen Uzvišeni Allah!'
Ebu Musa, r.a, prenosi da ga je Allahov Poslanik, s.a.v.s, upitao: 'Hoceš li da te uputim na jednu od džennetskih riznica?' Rekao sam mu: 'Da, Allahov Poslanice!' On je kazao: 'La havle ve la kuvvete illa billah! Nema snage niti moci bez Allaha!'
Ebu Derda, r.a, prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem upitao: 'Hocete li da vas obavijestim o najboljim djelima, koja su najodabranija kod vašeg Gospodara i na najvišem stepenu, koja su vam bolja od udjeljivanja zlata i srebra, i bolja od sukoba sa neprijateljem u kojem bi ih vi ubijali a i oni vas?!' 'Svakako!,' odgovoriše oni. Tada on rece: 'Zikr/spominjanje Allaha dž.š.!'
Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, upitao: 'Znate li ko je bankrot/muflis?' Ashabi su odgovorili: 'Bankrot je kod nas onaj koji nema ni novaca niti robe!' Vjerovjesnik, s.a.v.s, na to dodade: 'Pravi muflis/bankrot u mome ummetu je onaj ko dode na Sudnji dan sa namazom, postom i zekjatom, ali je psovao onog, potvorio onog, u imetku zakinuo onog, prolio krv onog, udario onog...Pa ce se svakom od njih dati dio njegovih dobrih djela, a ako mu nestane dobrih djela prije nego što se svima oduži, onda ce se uzeti od njihovih loših djela i prebaciti na njega, pa ce se, onda, zajedno s njima strovaliti u vatru!'
Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov poslanik,sallallahu alejhi ve sellem upitao: 'Zar necete da vas uputim na ono što ce izbrisati vaše grijehe a uzdici vaše deredže?!' Ashabi odgovoriše: 'Svakako, Allahov Poslanice!' On rece: 'To je propisno uzimanje abdesta u otežavajucim okolnostima, mnogo koraka nacinjenih odlazeci u džamije, išcekivanje namaza nakon namaza. To je bdijenje na granicama! To je bdijenje na granicama!'

Pozivanje jedne osobe više puta

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem pozivao je odredenu osobu više puta. U tom postupku do izražaja je dolazio psihološki momenat, a odredena osoba bi takvo obracanje daleko bolje zapamtila.
Mu'az b. Džebel r.a. kaže: 'Jahao sam iza Allahovog Poslanika,sallallahu alejhi ve sellem. Razdvajao nas je samo zadnji dio sedla. Zovnuo me je: Mu'aze sine Džebelov! Rekao sam: Odazivam ti se, Allahov Poslanice! On me je pozvao tri puta, a nakon moga odziva, rekao je: Znaš li kakve su obaveze robova spram Allaha! Odgovorio sam: Allah i Njegov Poslanik to najbolje znaju! Rekao je: Obaveze robova prema Allahu su da Ga obožavaju i da Mu druga ne pripisuju! Zatim je jahao jedan period, a onda me ponovo zovnuo: Mu'aze, sine Džebelov! Rekao sam: Odazivam ti se, Allahov Poslanice! Upitao je: Znaš li kakve su obaveze Allaha prema Svojim robovima, ukoliko to ucine? Rekao sam: Allah i Njegov poslanik to najbolje znaju! Odgovorio je: Da ih ne kazni!' 


Ponavljanje bitnih cinjenica


Ponavljanje bitnih cinjenica bila je Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem stalna metoda, što je bilo posebno izraženo kada je pojašnjavao neke velike grijehe, kako bi ljude što više od njih udaljio.
Abdurrahman b. Ebi Bekr, r.a, prenosi od svog oca da je rekao: 'Bili smo kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: 'Hocete li da vas obavijestim o tri najveca grijeha?! Pripisivanje Allahu druga, neposlušnost prema roditeljima i lažno svjedocenje ili lažan govor!' Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je bio naslonjen, pa je sjeo i toliko je to ponavljao, da smo mi pomislili: Da hoce ušutjeti!'
Ponavljanjem nekih cinjenica htio je, nesumnjivo, ukazati na pogubnost cinjenja odredenog djela, kako bi njegova štetnost postala prepoznatljiva, pa da je ni doticna osoba, niti bilo ko drugi do koga dode ta informacija ne bi imao snage ponoviti!
Safvan b. Muhriz, r.a, prenosi da je u jednoj bici, jedan od ashaba ubio idolopoklonika, koji je, nakon što je osjetio opasnost od smrti, izgovorio: 'La ilahe illellah!' Kada je to cuo Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem upitao ga je: 'Zar si ga ubio?!' Odgovorio je:'Da!' Poslanik, s.a.v.s, mu je, tada, rekao: 'Kako ceš postupiti sa La ilahe illellah kada dode Sudnji dan?!' Taj ashab je, tada, zamolio Vjerovjesnika, s.a.v.s: 'Allahov Poslanice, moli oprost od Allaha za mene!' A Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem samo je ponavljao rijeci: 'Kako ceš postupiti sa La ilahe illellah kada dode Sudnji dan?!'

Metoda komparacije


Muhammedov, sallallahu alejhi ve sellem cilj nije bio samo dostaviti vjeru, bez njenog ubrizgavanju u svijest ljudi. Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem permanentna briga bila je, naime, da se principi vjere duboko ukorijene u covjeku, da obuzmu njegovo tijelo i prožmu njegovo bice. Otuda njegova metoda poredenja ima izuzetan efekat u pamcenju i lakšem prihvatanju odredenih islamskih propisa.
Tako Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom, upotrebljavajuci ovu djelotvornu metodu, upitao ashabe: 'Šta mislite kada bi pred vratima nekog od vas bila rijeka u kojoj bi se on kupao svaki dan?! Da li bi to kupanje ostavilo na njemu bilo šta od prljavštine?!' Ashabi su odgovorili: 'Ne bi to ostavilo nikakvu prljavštinu!' Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem je, tada, zakljucio: 'To je slicno obavljanju pet dnevnih namaza, s kojima Allah briše manje grijehe!'
Enes b. Malik, r.a, veli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Primjer mojih sljedbenika je kao primjer kiše, ne zna se da li je bolji njezin prvi ili zadnji dio!'
Nu'man b. Bešir, r.a, prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: 'Primjer vjernika u njihovoj medusobnoj ljubavi, samilosti i ophodenju je kao primjer jednog tijela. Kada se potuži jedan njegov dio ili organ, odrazi se to na cijelom tijelu u vidu nesanice ili povišene temperature!'
Džundub, r.a, prenosi da je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Primjer ucenjaka koji poucava ljude dobru, a zaboravlja da pouci sebe, je kao primjer svjetiljke koja svijetli ljudima, a spaljuje samu sebe!'

Ebu Musa El-Eš'ari, r.a, prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: «Primjer onoga koji zikr Allaha cini i onoga koji to ne radi je kao primjer živog i mrtvog!'
Džabir r.a. prenosi od Vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao: 'Moj i vaš primjer je kao primjer covjeka koji je naložio vatru i u koju pocnu padati mušice i skakavci, a on ih odbija od nje. Ja sam kao onaj koji je uzeo za vaše pojaseve kako bi vas zadržao i odvratio od vatre džehennema, a vi se otimate i bježite iz mojih ruku!'

 Odgovarajuce obracanje primaocu poruke

U obracanju ljudima Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem prilagodavao se stepenu njihovih spoznajnih mogucnosti, jacini imana i utemeljenosti njihove vjere.
Ebu Hurejre, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem upitan: 'Koji je posao najvredniji?' Odgovorio je: 'Vjerovanje u Allaha i Njegovog Poslanika!' Zatim je upitan: 'A šta potom?' Odgovorio je: 'Borba na Allahovom putu!' Potom je, ponovo, upitan: 'A šta onda?' Odgovorio je: 'Hadž koji je Allah primio!'
Kada, intenzitet imana onoga koji pita nije veliki, onda mu se odgovara, kao u primjeru koji navodi Abdullah b. Amr, r.a., da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem bio upitan: 'Šta je, po islamu najbolje ciniti?' Odgovorio je: 'Da nahraniš gladnog i da nazivaš selam onome koga poznaješ i koga ne poznaješ!'
Normalno je, da je nahraniti gladnog i nazivati ljudima selam daleko lakše i jednostavnije od borbe na Allahovom putu i napornog puta prilikom izvršavanja pete islamske dužnosti.

Sposobnost procjene: kada i kome šta reci

Muhammedova, sallallahu alejhi ve sellem izuzetna sposobnost da procijeni u kojem momentu i kome ce šta reci, bila je odlucujuci faktor u uspjehu da'vetske misije. Nedostatak spomenute osobine kod mnogih današnjih da'ija razlog je njihovog neuspjeha.
Poslanik islama, sallallahu alejhi ve sellem precizno je poznavao ko je koliko breme mogao ponijeti. Nejake nije tovario više nego su njihove mogucnosti dozvoljavale. Njegov primjer u hadisu Ebu Hurejre, r.a, na najbolji nacin ilustrira.
Naime, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem nakon obavljenog sabah-namaza, obrativši se ashabima, govorio im o covjeku koji je pretovario kravu, na što mu je ona, progovorivši, rekla da ona nije za to stvorena. Ashabi su, u cudu, povikali: 'Subhanallah, krava progovorila!!!' Na to je Vjerovjesnik,sallallahu alejhi ve sellem konstatovao: 'U to vjerujem ja, Ebu Bekr i Omer!'

Dakle, iako su i drugi bili iskreni ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem ipak, to nisu mogli, odjednom shvatiti i bez napora prihvatiti!
Iz navedenog se jasno vidi da uspješan da'ija mora poznavati duhovnu, intelektualnu, politicku i svaku drugu svijest pojedinca i društva u kome djeluje, ako želi poluciti priželjkivani uspjeh.


Poslanikovo, sallallahu alejhi ve sellem savršeno poznavanje spomenutih elemenata pojedinca i društva jasno nam to razotkriva.


Sukcesivnost u pristupu ljudima


Njegova sukcesivnost u vjeri bila je komponenta koja je dala izuzetne rezultate. Takvom metodom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem osvajao je ljude a njihova srca je vezivao za ideju koju zagovara.

Najbolji primjer za to nalazimo u hadisu koji prenosi Ebu Hurejre, r.a, o beduinu koji je, ne poznajuci elementarnu kulturu ponašanja, obzirom da je tek prešao na islam, poceo mokriti u džamiji, na što su ashabi ustali da ga sprijece. Kada je to primjetio Allahov Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem naredio je da ga ostave da završi a onda zatražio posudu napunjenu vodom da preliju preko mjesta gdje je beduin mokrio, pozvao ga i na, prijatan, bratski nacin pojasnio mu da džamija nije za izvršavanje fizioloških potreba, nego da se u njoj klanja namaz, zikr cini i uci Kur'an.Obzirom da su ashabi fizicki željeli sprijeciti beduina da izvrši namjeravanu radnju, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem ga je zaštitio njihovih namjera, i u drugom rivajetu se spominje da je ovaj beduin, nakon namaza, rekao: 'Moj Allahu, smiluj se meni i Muhammedu i nikome više!'
Iz ovog primjera na najbolji nacin se vidi da se ljudima može prici na više nacina. Najbolji nacin je onaj koji ce ostvariti svoj cilj, a to je: približavanje ljudi islamu a ne udaljavanje od islama!
Istina se, dakle, može na više nacina saopciti. Poslanik islama,sallallahu alejhi ve sellem

Uzmi pouku robe i radi na sebi i na drugima...Uzmi pouku od Allahova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem u pozivu i jednu jedinu vjeru Islam,ali na najljepsi nacin i sa naljepsim ophodjenjem a ostalo je upustvo knjiga Uzvisenog Allaha-Kur'an i sunnet Poslanika sallallahu alejhi ve sellem-praksa njegova pa ne boj se i radi nesto jer  neces nista izgubiti nego dobiti nagradu i na ovom i onom svijetu insaAllah!

http://www.youtube.com/watch?v=Paq1PN--Foc

http://www.youtube.com/watch?v=KGfxUrssYwQ

http://www.youtube.com/watch?v=nhgJ9MBznA8&feature=related

 


13.08.2011.

Ne dozvoli da ti dunjaluk bude cilj,nego sredstvo do Ahireta !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 Ne dozvoli da ti dunjaluk bude cilj,nego sredstvo do Ahireta !

Kaže Uzvišeni: "Nit' Sunce može Mjesec dostici, nit' noc dan preteci, svi oni u svemiru plove.” (Prijevod znacenja, Ja-sin, 40.) Kao što je Uzvišeni Allah postavio zakone i sisteme u svemiru, tako je i na ovoj Zemlji postavio red, sistem i zakon, kao program i uputu onima koji žive na njoj. U tome je svako dobro i korist za Njegove robove, a istovremeno ih sprjecava od cinjenja nereda i nasilja. Zbog svega toga Uzvišeni Allah je spuštao objave (Knjige) i slao Poslanike.


Nažalost, mnogi su prihvatili Allaha, dž.š., kao Stvoritelja, medutim, nisu ga prihvatili kao Naredbodavca. Onaj Koji stvara, ima potpuno pravo da nareduje i zabranjuje. Kaže Uzvišeni: "Samo On stvara i upravlja! Uzvišen neka je Allah, Gospodar svjetova.” (Prijevod znacenja - El-A'raf, 54.) Islam, kao Allahova vjera, sadrži (obuhvata) u sebi propise vezane za porodicni život (sistem porodicnog života), propise vezane za odnos sa muslimanima i odnos sa nemuslimanima, nacin života u ratu i u miru, državni sistem, medudržavne odnose itd.
Medu svim tim propisima i sistemima nalazi se i ekonomski sistem. Ovo je ono što cemo u narednom dijelu teksta pojasniti.

Ulaganje truda

Svaki covjek ima svoje potrebe, bilo da se radi o hrani, odjeci ili drugim stvarima. On mora uložiti svoj trud kako bi došao do njih. Kaže Uzvišeni: "On vam je Zemlju pogodnom ucinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu cete poslije oživljenja odgovarati.” (Prijevod znacenja - El-Mulk, 15.) Nema sumnje da covjek sam nije u stanju obezbijediti sebi sve njegove potrebe. Ove aktivnosti i trud koji ce se uložiti na ovom polju zovu se jednim imenom "ekonomski sistem". Pošto covjek ne živi sam, nego u zajednici u kojoj se obavljaju razne aktivnosti, ona (zajednica) mora imati svoj sistem, radi pravila po kojima ce se ljudi vladati. Ako ne bude svega toga u toj zajednici, nastat ce nered i anarhija. To se narocito odnosi na ekonomske aktivnosti koje ako ne budu uskladene i uredene po jednom sistemu, život ce biti poput života u džungli, gdje vlada zakon jaceg, a oni slabiji u njemu nemaju nikakvih prava. Islamski ekonomski sistem pociva na temeljima islamskog vjerovanja (akide), i on vodi racuna o covjekovoj prirodi (fitri) i lijepom meduljudskom odnosu. A u isto vrijeme pazi na ispunjenje covjekovih potreba neophodnih za njegov život. Takoder tacno odreduje prihode bejtul-mala (državne blagajne), te njegove fondove, kako bi se ispunile covjekove potrebe i koristi za društvo.

Na cemu opstoji islamski ekonomski sistem

Rekli smo dakle da islamska ekonomija pociva na islamskom vjerovanju (akidi) koje pojašnjava odnos covjeka prema njegovom Gospodaru, kao i njegov odnos prema ljudima. Ona, takoder, pojašnjava svrhu i cilj zbog kojeg je stvoren covjek i metode pomocu kojih ce ostvariti taj cilj. Na taj nacin islamska akida dala je odgovor na mnoga pitanja koja zbunjuju (dovode u dilemu) veliki broj onih koji ne vjeruju u postojanje njihovog Stvoritelja. Ako covjek povjeruje da je ibadet cilj zbog kojeg je stvoren, i povjeruje u savršena Allahova svojstva, shvatice da nece ostvariti taj cilj bez poniznosti i predanosti Uzvišenom Allahu. To ce postati jasno tek onda kada rob bude izvršavao Allahove naredbe.

Neki akaidski principi koji imaju veze sa islamskom ekonomijom


1. VLAST PRIPADA SAMO ALLAHU JEDINOM. Ovaj kosmos, sa svim što se u njemu nalazi, pripada Allahu, dž.š., Koji nema sudruga u tome. Kaže Uvišeni: "Allahova je vlast na nebesima i na Zemlji i nad onim što je na njima...” (Prijevod znacenja - El-Maide, 120.) To znaci da Uzvišeni Allah ima potpuno pravo da cini što god hoce i On, Uzvišeni, nece biti pitan za ono što radi. Kaže Uzvišeni: "On nece biti pitan za ono što radi, a oni ce biti pitani.” (Prijevod znacenja - El-Enbija, 23.)

2. ALLAH, DŽ.Š., JE SVA STVORENJA POTCINIO U KORIST COVJEKA. Kaže Uzvišeni: "Kako ne vidite da vam je Allah omogucio da se koristite svim onim što postoji na nebesima i na Zemlji i da vas darežljivo obasipa milošcu Svojom i vidljivom i nevidljivom?". (Prijevod znacenja Lukman - 20.)


3. VLAST KOJU COVJEK POSJEDUJE JE PRIVREMENA, jer ce on biti pitan za nju (vlast) na Sudnjem danu. Rekao je Allahov Poslanik, s.a.v.s.: "Nece se pomjeriti stopala roba na Sudnjem danu, sve dok ne bude upitan: o njegovom životu - u cemu ga je proveo, o njegovom znanju - šta je uradio s njim, o njegovom imetku - kako ga je stekao i u šta ga je utrošio, i o njegovom tijelu - u šta ga je iskoristio.” (Bilježi Tirmizi od Ebu Berra - hasen - sahih) Vrlo je bitno da covjek poznaje ovu stvar. Allah, dž.š., je u Svojoj Knjizi, a i rijecima Svoga Poslanika,s.a.v.s., odredio granice i norme koje odreduju ponašanje covjeka u stvarima koje on posjeduje. I nije mu dozvoljeno da ih prede i prekoraci, a ako to ucini, postaje nasilnik, i zaslužuje za to kaznu.

4. DUNJALUK JE SREDSTVO, A NE CILJ. Dunjaluk je sredstvo pomocu kojeg covjek ostvaruje cilj zbog kojeg je stvoren, te mu nije dozvoljeno da, ako se domogne dunjaluka i njegovih užitaka, zaboravi na njega i ucini tako dunjaluk svojim ciljem. Tako npr. jahalica koju jaše covjek nije cilj, nego samo sredstvo koje koristi covjek kako bi došao do mjesta na koje želi doci.

 Karakteristike Islamskog ekonomskog sistema

 1. UVAŽAVANJE COVJEKOVE FITRE (prirodnosti)

Allah, dž.š., je stvorio covjeka sa razlicitim karakterima, prirodnostima (naravima) i željama. Te stvari se ne mogu izbaciti iz njega, nego se one odgajaju i usmjeravaju, ako krenu navoditi covjeka na krivi put. Primjer za to jeste da se u covjekovoj fitri (prirodi) nalazi ljubav prema posjedovanju nekih stvari. Zato je islamski sistem utemeljio (dao) pravo covjeku na posjedovanje odredenih stvari. Takoder, u covjekovoj fitri se nalazi ljubav prema djeci i bojazan od toga da ce, ako umre, ostaviti djecu bez imetka. Stoga je islamski sistem propisao nasljedno pravo. Takoder u covjekovoj fitri se nalazi ljubav (sklonost) prema uživanju u plodovima njegovog truda.

2. VOÐENJE RACUNA O MORALU I CUVANJE MEÐUSOBNIH ODNOSA


Islamski ekonomski sistem vodi racuna o cuvanju medusobnih odnosa medu ljudima, pa zbog toga postoje odredeni principi i pravila vezani za to, i nije dozvoljeno covjeku da ih prekrši, jer muslimanska zajednica pociva na solidarnosti, medusobnoj ljubavi i dobrocinstvu. Kaže Uzvišeni: "... jedni drugima pomažite u dobrocinstvu i cestitosti...” (Prijevod znacenja - El Maide, 2.) Islamski sistem sprecava zavist medu ljudima, ignoriranje, mržnju, laž, prevaru i izdaju. Pa ako covjek ima snagu i imetak, ne znaci da je on vlasnik toga, i ne smije ciniti nered na Zemlji i kvariti odnose medu ljudima. Ako covjek želi povecati svoj imetak, ne smije to ciniti na racun kvarenja meduljudskih odnosa. Za ove imamo dosta primjera u hadisima Allahovog Poslanika, s.a.v.s.. Neki od njih su: "Nije od nas onaj koji nas vara.", zatim: "Tako mi Allaha, nije pravi vjernik onaj ciji komšija omrkne gladan, a on sit.", takoder: "Allah je na pomoci Svome robu, dok god je on na pomoci svome bratu.", "Allahova ruka je sa partnerima, sve dok jedan od njih ne prevari drugog.", "Neka niko od vas ne prodaje na prodaju svoga brata." U islamskom sistemu je naredeno da se pravilno mjeri i vaga, a zabranjeno je kupovati ukradene stvari ili prodavati zabranjene stvari, kao i one koje vode u zabranjene, kao što je prodaja grožda za pravljenje alkohola.

3. INSISTIRANJE NA ISPUNJAVANJU LJUDSKIH POTREBA


To je zbog toga što svaki covjek ima osnovne (elementarne) potrebe bez kojih ne može živjeti, kao što su hrana, odjeca, pice i sl. Stoga je islamski ekonomski sistem odredio razne metode i sredstva koje je poredao redoslijedom, tako da, ako se cilj ne ispuni putem jedne od tih metoda, prelazi se na drugu. To su, po redoslijedu:

a) Svaki covjek je dužan da sam ispuni svoje potrebe i da ne traži od drugih. Iz tog razloga, Islam podstice na rad i privredivanje radom svojih ruku. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: "Da jedan od vas ode u šumu i nacijepa drva i natovari ih na svoja leda, bolje mu je nego da traži od drugog, pa mu ovaj ili dadne ili ne dadne.” (Ebu Hurejre - muttefekun alejh) Takoder je rekao: "Covjek ce neprestano tražiti od ljudi, sve dok ne sretne Allaha, dž.š., na Sudnjem danu, a na njegovom licu nece biti ni komad mesa” (muttefekun alejh od Ibn Omera). Ako muslimani pravilno shvate samo ova dva hadisa, nece biti teret za državu. Islamsko društvo je aktivno društvo koje clanove podstice na rad, i zbog toga nikada nema brige zbog porasta broja stanovnika ili problema oko nezaposlenosti i negativnih posljedica koje proizilaze iz toga. U Islamu nije sramota da jedan student radi u šumi, kako bi obezbijedio novac za svoje potrebe i porodicu, ali je velika sramota da jedan sposoban covjek i nakon svoje zrelosti, još uvijek bude na teretu svojih roditelja, umjesto da se tada on o njima brine.


b) Država je dužna obezbijediti mogucnosti i prilike za rad (posao) sposobnim ljudima, pa makar im morala pozajmiti iz državne blagajne (bejtul-mal), kako bi mogli raditi i tako zaraditi.


c) Covjeku ne bude bio u stanju da sam sebe izdržava zbog svoje nemoci, starosti ili bolesti, tada su clanovi njegove porodice obavezni da se brinu o njemu na osnovu vec odredenih pravila u islamskom fikhu.

 

d) Covjeku koji nije u stanju da sam sebe izdržava, niti je njegova porodica u mogucnosti, zbog njihove odsutnosti ili siromaštva, dužnost mu je dati iz imetka prikupljenog od zekata, onoliko koliko mu je potrebno.


e) Ako zekat nije dovoljan da se ispuni potreba onoga koji je u potrebi, dat ce mu se iz drugih prihoda državne blagajne (bejtul-mala).


f) Ako državna blagajna (bejtul-mal) nije u stanju ispuniti potrebe ovoj osobi (muhtadi), onda je dužnost bogatih da to urade.


Za ovo imamo dva najljepša primjera u govoru Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kada je oporucio svojim ashabima, r.a.: "Ko ima viška jahalicu, neka je dadne onome koji je nema, ko ima višak imetka, neka ga dadne onome koji nema.” A drugi primjer imamo u siri (životopisu) Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u nacinu na koji je on riješio ekonomske probleme, kada su muhadžiri preselili u Medinu podjelivši imovinu njihove brace ensarija. Tada muhadžiri sa svojim porodicama nisu imali ni kuce ni imetke, niti su imali status privremenog muhadžira, koji ceka da uskoro bude vracen svojoj kuci.

Rekao je poslanik saws:''Dosao mi je Dzibril pa mi je rekao:''O Muhammede,zivi koliko hoces ali znaj da ces umrijeti,voli koga hoces ali znaj da ces se rastati od njeg.''

Allahov robe,dunjaluk je samo stanica jednom putniku,malo sjednemo i odmorimo se i selimo na bolji svijet! Ovdje smo samo putnici koji uzimamo ono sto nam je za nuzdu do cilja a nas  cilj nije dunjaluk ,nego Ahiret i Dzennet ! Nedozovli da ti bude dunjaluk cilj i da svoje dragocijeno vrijeme provodis samo da radis ili da uzimas kredit da bi sredio kucu sebi i djeci svojoj da ostavis,da ti bude sve po evropskom sistemu-na dugme,ne dozvoli da haram nacinom dolazis do opskrbe i cilja jer neces taj cilj nikad naci jer haramom nemozes doci do halal i vjeruj samo ces raditi i raditi i takmiciti se sa drugima da imas kao tvoj komsija i da ti ne odudaras od njih a kad legnes navecer sta bi ? Hm sta bi robe, NESRETAN SI jos ovdje na dunjaluku kada se osamis a dnevno tvoje lice je samo fasda radi drugi da mogu pricati vidi tog i tog jeste sretan,bogat i haman sve mu na daljinski ...dali je tako pitaj se sam robe kadaa zanocis sam i osamis se jeli to tako i jesili u istinu sretan? Ne takomi Uzivsenog nisi,ma  tebe je sve pritislo sa svih strana samo su ti pare i biznis u glavi,racuni veliki ,a rahatluka nema kod tebe jer zelis dunjaluk i Allah ti ga dao el hamu lillah!

Izabrati trajnu ili prolaznu srecu ?

Kaže Uzvišeni: Mi čovjeka stvaramo da se trudi“. (El-Beled, 4.) Svi ljudi na ovom svijetu rade i trude se i svima je u interesu da urede svoj ovosvjetski život. Svaki čovjek ulaže maksimum truda da pronađe svoju sreću. Ljudi mogu biti različiti po vjeri, po rasi, ali postoji jedno svima zajedničko: – težnja za srećom. Put ka sreći je pun prepreka i malo je onih koji pronađu pravi put do istinske sreće.

Mnogi zalutaju na tom putu pa traže sreću u imetku, misleći da ako dođu do novca, pokretne i nepokretne imovine, imaće i sreću. Misle, sretan je onaj ko ima puno novca u banci. Sretan je onaj ko ima veliko imanje i zarade. Istina je da imetak sam po sebi ne donosi sreću, sa njim dolaze i velike brige. Brige su kada se sakuplja imetak, nakon toga puno brige da bi se očuvao imetak i investicije, a potom nemir i strah da se ne izgubi ili upropasti. Jedan od najvećih privida sreće je bogastvo. Koliko ima milijardera koji strahuju za svoj imetak, osjećaju nemir. Boje se da ne dođe do političkih promjena, ili da neko ne ukrade to bogastvo. Brinu se za imetak koji od njih ne može otkloniti ni bolest, ni smrt, ni druge vidove problema. Ne može ih otkupiti od Allahove kazne, ako su nevjernici i griješnici. Kaže Uzvišeni za nevjernika, Umejje b. Halefa, i njemu slične, da će reći na Sudnjem danu: Bogastvo moje mi nije od koristi“. (El-Haqqa, 28.) Koliko je imućnih ljudi kidnapovano ili ubijeno radi imetka? Koliko ih ne može uživati u svom imetku, niti slobodno hodati niti mirno spavati?

Karun je imao ogromne riznice blaga. Nije ga sakupio svojom zaslugom, pronicljivošću ili sposobnošću, to je bio dar od Allaha, dž.š. Mislio je da je samo on sretan i zanijekao je Allahove blagodati. Upozorio ga je Uzvišeni Allah da se tako ne ponaša, ali je on ustrajao u činjenju nereda na Zemlji te je na kraju skončao neslavno: «I Mi smo njega i dvorac njegov u zemlju utjerali.» (El-Kasas, 81.)

Ima onih koji traže sreću u slavi na polju sporta, muzike, filma i sl. Takve osobe žive pod stalnim stresom i brigama zbog neizvjesnosti na putu slave. A kada slave nestane, šta se onda desi? Puno svijeta ih vrlo brzo zaboravi, a drugi ih napadaju, pa čak i proklinju, kada shvate da su ih godinama vodili putem stranputice, da su ih pozivali na grijeh, na ružan i nevaljao put. Koliko je samo primjera iz našeg doba da mnogi sportisti koriste doping-sredstva radi postizanja što boljih rezultata, a nakon toga prelaze na drogu i samouništenje. Koliko je pjevača i glumaca koji, nakon što slave nestane, tako bijedno, napušteni od svih, umiru u samoći?

Ima onih koji misle da je sreća u diplomi, u zvanju, u visokim položajima. Ovo je prividna sreća koja može uzrokovati oholost, omalovažavanje drugih, skretanje sa pravog puta. Jedna doktorica je nakon dugog školovanja rekla: “Uzmite moju diplomu a dajte mi supruga! -Toliko sam željela da mi kažu doktorice, eto – postala sam doktorica, a šta od toga imam? Recite onoj koja u meni gleda uzor da sam danas ja za žaljenje. Sve što želim je da prigrlim svoje dijete, ali ga novcem ne mogu kupiti!”

Mnogi misle da su visoko-obrazovane osobe jako sretne, ali sreća nije samo u tome, čak se veoma često iza toga krije tuga i bol. Mnoge veoma razvijene zemlje, sa visoko-obrazovanim kadrovima, žive u teškom psihološkom naboju bez obzira na prividno bogastvo. Skandinavske zemlje spadaju u najimućnije evropske zemlje ali imaju najveći procenat samoubistava. Švedska prednjači po pitanju standarda ali prednjači i po samoubistvima, vodeća je zemlja u svijetu po procentu samoubistava. Zastrašujući su podaci navedeni u izvještaju američkog ministarstva pravde da se nakon svakih osam minuta u Americi desi po jedno silovanje djevojke.

Tri četvrtine njemica osjećaju strah i nesigurnost prilikom boravka izvan kuće. Zbog čega? Dobro razmislite o odgovoru na ovo pitanje!

Visoki položaj može biti uzrok propasti čovjeka. Takvi žive u stalnom nemiru i strahu, da ne ostanu bez svojih položaja, a na Sudnjem danu će im to biti veliki teret i tuga. Faraon je govorio: «Zar meni ne pripada carstvo u Misiru i ovi rukavi rijeke koji ispred mene teku, shvaćate li?» (Ez-zuhruf, 51.) Smatrao je da ima bezgraničnu vlast, zaboravio je da je vlast nad Egiptom dobio od Allaha, dž.š., da ga Allah, dž.š., hrani i poji. Uzoholio se i kazao svom narodu: «Ja ne znam da vi imate drugog boga osim mene?» (El-Kasas, 38.) Zbog oholosti svoje i nepokornosti Allahu, dž.š., nikada nije pronašao sreću za kojom je tragao već je bio nesretan i propao je i na ovom i na budućem svijetu.

Dragi muslimani! Nije uzrok nesreće siromaštvo i bolest. Uzroke nesreće navodi Uzvišeni Allah, koji kaže:A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepa oživjeti“. (Ta-ha, 124.) Onaj ko se udalji od svog Gospodara, ko uzme ovaj svijet za cilj, sakupljajući njegove plodove na haram način, on na kraju biva nesretan, gubitnik blagodati imana, zadovoljstva i rahatluka u srcu. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko osvane a da mu je Ahiret najveća briga, Allah će mu dati bogastvo u srcu i smirenost, a ovaj svijet će mu doći iako ga ne želi. A ko osvane a da mu je ovaj svijet, dunjaluk, najveća briga, Allah će mu dati siromaštvo i rastrojenost, a od ovog svijeta će mu doći samo što mu je propisano“.

- Šta je to istinska sreća?

Istinska sreća je iskreno vjerovanje Allaha, dž.š., i činjenje dobrih djela. Pronašao je Junus, a.s., kada se nalazio u tri tmine; u utrobi ribe, u tminama mora i u tamnoj noći, kada su bile pokidane sve veze osim sa Allahom, dž.š. Iskreno je zavapio iz utrobe ribe: «Nema boga, osim Tebe, hvaljen neka si, a ja sam se zaista ogriješio prema sebi!» (El-Enbija, 87.) Pronašao je i Musa, a.s., kada je bio pred valovima mora, kada je bio na velikom iskušenju: «Gospodar moj je sa mnom, On će mi put pokazati.» (Eš-Šu’ara, 62.) Pronašao je i Muhammed, s.a.v.s., kada se sklonio sa Ebu Bekrom u pećinu Sewr pred mušričkim isukanim sabljama, smireno je kazao svome vjernom prijatelju: «Ne brini se, Allah je s nama!» (Et-Tevbe, 40.) Šejhu’l-islam, Ibn Tejmijje, je u zanosu svoje sreće i zadovoljstva u vjeri, kada su ga neprijatelji napadali, rekao: «Šta god da urade sa mnom moji neprijatelji po mene je dobro: zatvor je osama sa Allahom, ubistvo je šehadet na Allahovom putu, a progonstvo je putovanje na Allahovom putu.»

Samo će iskreni vjernici imati sretan život: «Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da poživi lijep život i, doista, ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili.» (En-Nahl, 97.)

Vjernik pronalazi sreću i zadovoljstvo u pokornosti Allahu, u namazu, zikru, postu, sadaki, hadždžu. Kada lijepo, skrušeno, obavite bilo koju vrstu ibadeta osjetit ćete veliko zadovoljstvo i sreću. Kaže Ebu Sulejman Ed-Darani: «Ko bdije na noćnom namazu i zikru više uživa nego onaj ko provodi noći u igri i zabavi.» Ovo doista dobro znaju svi oni koji su u životnom iskustvu okusili i jedno i drugo. Nakon provedene noći u igri i zabavi osjeća se praznina, a nakon noći provedene u namazu i dovi osjeća se ogromna duhovna snaga i zadovoljstvo.

Istinska sreća je u okretanju ka Allahu putem zikra, upućivanja dova i molbi za pomoć samo Njemu. Kaže Poslanik, s.a.v.s.: «Čuvaj Allaha – On će te čuvati. Znaj za Njega u dobru pa će On znati za tebe kada ti je teško. Kada pitaš, pitaj Allaha, a kada tražiš pomoć, traži od Allaha.» Ko okusi slast imana okusio je pravu sreću. Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: «Okusio je slast imana onaj ko je zadovoljan da mu je Allah Gospodar, islam vjera, a Muhammed, s.a.v.s., poslanik.» (Muslim)

Onaj ko u svom srcu nema zadovoljstva prepun je pohlepe, jede i pije kao što jedu i piju životinje. Istinu je rekao Allahov Poslanik, s.a.v.s.: «Čovjekova sreća je u zadovoljstvu sa Allahovom odredbom, a čovjekova nesreća je u nezadovoljstvu s Allahovom odredbom.» (Tirmizi)

Omer, r.a., je napisao pismo Ebu Musa El-Eš’ariju, u kome stoji: «Svo dobro je u zadovoljstvu. Ako možeš, budi zadovoljan, a ako ne možeš onda se strpi.»

O Allahovi robovi, nemojte se brinuti niti tugovati ako ste čvrsto uz svoga Stvoritelja koji kaže u Hadisi-kudsi: «Ja sam uz moga roba kada misli na Mene. Ja sam sa njim kada Me spomene. Ako Me spomene u sebi, Ja ga spomenem u sebi, a ako me spomene u skupini, Ja ga spomenem u boljoj skupini.» (Buhari i Muslim) Istaknuti imami ovog ummeta su rekli: «Kada bi vladari i njihovi sinovi znali kakvu sreću osjećamo i imamo, zbog nje bi se protiv nas borili svojim sabljama.»

Naše vrijeme na dunjaluku je ograničeno. Pitanje je da li smo u dovoljnoj mjeri toga svjesni? Svaka sekunda, minuta, sahat, dan, sedmica, mjesec i godina za nas su tako dragocjeni jer se nikada više do Sudnjega dana neće povratiti. Ako želite saznati vrijednost posljednjih deset godina upitajte bračni par koji se nedavno razveo! Ako želite znati vrijednost posljednje četiri godine upitajte studenta koji je upravo diplomirao! Ako želite znati vrijednost godine, pitajte đaka koji ponavlja razred! Ako želite znati vrijednost mjeseca, pitajte ženu koja se porodila mjesec dana prije termina za porod! Ako želite znati vrijednost sedmice dana upitajte kolumnistu koji piše za sedmični časopis! Ako želite saznati vrijednost sahata upitajte zaljubljene koji jedva čekaju da se susretnu! Ako želite saznati vrijednost minute upitajte putnika kome je otišao autobus, voz ili avion! Ako želite saznati vrijednost sekunde i stotinke, upitajte takmičara koji je osvojio srebrnu medalju, a od zlata ga dijeli samo nekoliko sekundi ili stotinki! Ako želite znati vrijednost sestre i brata upitajte onoga ko nema ni sestre ni brata! Ako želite znati vrijednost života, upitajte onoga ko je na samrtnoj postelji! Da bi saznali vrijednost zikra – spominjanja Allaha, trebate umrijeti i tek onda uvidjeti šta ste radi svoje nemarnosti propustili!

O vi koji želite sreću i na ovom i na budućem svijetu, tražite je od Allaha, nastojte postići Njegovo zadovoljstvo! Radujte se uspjehu, oprostu i sreći na oba svijeta! Budite uvjereni da je život kratak, a smrt blizu, stoga, nemojte trošiti svoj život na bezvrijedne stvari.

Dragi Allahu, podari nam iskrenost u vjeri, zadovoljstvo u duši i sreću na oba svijeta! Ti si Svemogući! Amin!

 

http://www.youtube.com/watch?v=bIGBArZnJM0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=aa0CuFh29Rs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TNLMVkaAwvs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1ChJqYgKwtE&feature=related

12.08.2011.

A onome ko se Allaha boji, On će mu sve što treba učiniti dostupnim.(El-Talak, 4)

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

A onome ko se Allaha boji, On će mu sve što treba učiniti dostupnim.(El-Talak, 4)

Kada se vjerniku postavi pitanje zašto posti, on treba da odgovori Kur’anom, jer Allah subhanehu ve te’ala kaže: “O vjernici! Propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas da biste se grijeha klonili (bili bogobojazni) “ (“El-Bekare”, 183).
Ljudska radoznalost tu ne staje nego ide dalje. Onaj ko nije upoznao vrijednosti islama postavlja drugo pitanje: šta vjernici dobijaju takvalukom-izvršavajući Allahovu zapovijed posta. Pokušaćemo, uz Allahovu pomoć dati odgovor na to pitanje.


1. Postaču koji posti jer je svjestan da je post Allahova subhanehu ve te’ala, naredba. Svemogući Stvoritelj daje izlaz iz svake situacije. Svevišnji kaže: “A onome ko se Allaha boji, On će izlaz naći”. (“El-Talak”, 2)
Muslimani su, kroz historiju, prolazili različite i veoma teške krize. No, kad god su se svim svojim bićem vraćali Allahu i bili bogobojazni, Njegova pomoć nikada nije izostala. To se nije dešavalo ni onda kada su bili malobrojni i vojno slabi, i kada su se bojali da će biti desetkovani. Allah, dž.š, kaže: “I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili potlačeni, - bojali ste se da vas ljudi ne pokradaju, pa vam je to sklonište dao i svojom pomoći vas pomagao i plijenom vas opskrbio da bi ste bili zahvalni”. (“El-Enfal”, 26)2. Ko se Allaha istinski boji, On ga opskrbljuje odakle se i ne nada. “I opskrbiće ga odakle se i ne nada”. (“Et-Talak”, 3). Prisjetimo se samo dove Ibrahima, a.s, kod Ka’be, gdje je molio Allaha da opskrbi vjernike raznolikim plodovima. Ko je tada mogao pretpostaviti da će na tlu Arabije biti pronađena nafta od koje će biti ovisna privreda i industrija cijelog svijeta. Kada je vlada Sudana najavila uvođenje šerijeta, Zapad je najavio bojkot te zemlje. Čak ih je tukla i američka avijacija pod izgovorom da Sudan proizvodi hemijsko oružje. Unatoč svemu, Allah im je dao da pronađu veoma izdašna nalazišta nafte, koja su, hvala Allahu, počeli izvoziti.


3. Muttekiji koji se osloni na Allaha, On je dovoljan. “Onome koji se u Allaha uzda, On mu je dosta” (“El-Talak”, 3). Za 23 godine poslanstva unatoč svim teškoćama i iskušenjima, Muhammed, a.s, nikada nije zatražio pomoć izvana. Potporu je tražio samo od Allaha i na tim zasadama odgajao ashabe. Prisjetimo se čuvenog Islamskog vojskovođe Halid ibni Velida. Prije nego je došlo do sukoba između muslimanske i bizantijske vojske, bizantijski vojskovođa je upitao Halid ibni Velida: “Vjeruješ li ti da je Muhammed Allahov Poslanik”? Dobio je potvrdan odgovor. Potom je bizantijski vojskovođa rekao: “Ako vjeruješ, onda uzmi ovu bočicu otrova i popij je, neće ti se ništa dogoditi”. Halid ibni Velid izašao je pred vojsku, uzeo bočicu, proučio sljedeće riječi: “Bismillahi, amentu billahi, tevekkeltu alellahi”, popio otrov i ništa mu se nije dogodilo. Neki će se zapitati kako to, a ne pitaju se kako ljekar može dati injekciju pacijentu kog je ujela zmija i da on preživi. Koga liječi Gospodar svih ljekara, biće sigurno izliječen, a koga liječe ljekari, ozdravljenje je u Allahovoj moći.


4. Ko se u postu bude bojao Allaha, On će mu želje učiniti lahkim i dostupnim. Niste li razgovarali sa pravim muttekijom i uvjerili se da svaki njegov pokret zrači optimizmom. Na kraju razgovora vjerovatno će vam kazati: “Sve što sam tražio od Allaha, sve mi je dao i sutra ne bih žalio da odem sa ovoga svijeta”. To nije plod ni njegove pameti, ili imućnosti, nego plod takvaluka. Allah, dž.š, kaže: “A onome ko se Allaha boji, On će mu sve što treba učiniti dostupnim”.(“El-Talak”, 4)


5. Iskreni postač posti takvalukom da bi spremno dočekao dolazak meleka smrti i susret sa svojim Stvoriteljem. Allah, dž.š, kaže: “ O vjernici, Allaha se bojte i neka svaki čovjek gleda što je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite”. (“El-Hašr”, 18) To je veoma dug put za koji je potrebna nepresušna opskrba a to je takvaluk. Allah, dž.š, kaže: “I onim što vam je potrebno za put snadbijte se. A najbolja opskrba je takvaluk. I Mene se bojte, o razumom obdareni”. (“El-Bekare”, 197)


6. Pravi postač posti da bi mu Allah ispunio posljednju i najveću dunjalučku želju – da preseli kao musliman. Allah, dž.š, kaže: “O vjernici, bojte se Allah onako kao se treba bojati i umirite samo kao muslimani”. (“Ali-Imran”, 102). Isti vasijjet ostavio je i Jakub, a.s, svojim sinovima na samrtnoj postelji: “Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru i nipošto ne umirite drukčije nego kao muslimani” (“El-Bekare”, 132).


7. Ko bude postio pravim takvalukom, Allah će preći preko njegovih loših postupaka i uvećati mu nagradu. On kaže: “To su eto Allahovi propisi koje vam On objavljuje. A onome ko se bude Allaha bojao – On će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati “. (“El-Talak “,5).


8. Ko bude imao takav pristup postu imaće i dunjaluk i ahiret, jer je Allahov odani rob, a u Njegovom posjedu su oba svijeta. “Onaj ko želi nagradu na ovom svijetu – pa u Allaha je nagrada i ovoga i onoga svijeta, - a Allah sve čuje i vidi”. (“En-Nisa”, 134). Dunjaluk je proživio kako želi njegov Gospodar kao i on sam, a na ahiretu će imati sve što mu duša poželi i više od toga. Allah, dž.š, kaže: “Ovo je ono što je obećano svakome onome koji se kajao i čuvao – koji se Milostivog bojao, iako ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Uđite u nj u miru, ovo je dan vječni! U njemu će imati što god zažele – a od Nas i više”. (“Kaf”, 32-35).


Iz navedenog se sasvim jasno vidi da muttekiju-postača neće mimoići nijedna dunjalučka ni ahiretska nagrada ...

http://www.youtube.com/watch?v=SP3l3vOgsCY&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=-0tikuSiGnk&feature=related


12.08.2011.

Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali

Allah subhanehu ve te'ala iz Svoje milosti nije prepustio čovjeku da ga vodi njegova zdrava priroda s kojom je stvoren i koja ga vodi ka dobru, već je povremeno slao poslanike koji su od Allaha subhanehu ve te'ala nosili objavu i pozivali ljude ka vjeri u Allaha subhanehu ve te'ala. Oni su donosioci radosne vijesti i opomene na kaznu kako ljudi ne bi imali opravdanje za svoje nevjerovanje. "A poslanici koji su radosne vijesti i opomene donosili da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali. - A Allah je silan i mudar." [Sura En-Nisa' 165]

Bismillahi rrahmani rrahim

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Elif Lam Mim.*
2. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali;
3. onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali;
4. i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.
5. Njima ce Gospodar njihov na Pravi put ukazati i oni ce ono što žele ostvariti.
6. Onima koji neće da vjeruju doista je svejedno - opominjao ih ti ili ne opominjao - oni neće vjerovati.
7. Allah je zapečatio srca njihova i uši njihove, a pred očima njihovim je koprena; njih čeka patnja golema.-(
2. Al-Baqara – Krava,1-7)

Čovječanstvu je kroz čitav period njegova razvoja silazila objava koja je odgovarala određenom vremenu, i svaki narod je imao poslanika sve dok nisu nastali pogodni uslovi za pojavu posljednjeg poslanika koji je potvrda prijašnjim poslanicima i donosioc vječnog Šerijata i Knjige koja je njemu objavljena, a to je Časni Kur'an.

Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, je završio ciklus poslanstva i on kaže: "Primjer mene i ostalih poslanika prije mene je kao primjer čovjeka koji gradi zgradu i koju uljepšava i dotjerava, osim mjesta jedne cigle koja je u čošku. Ljudi su obilazili oko nje i divili joj se, te rekoše: "Još samo da ima ova cigla." Pa, ja sam ta cigla, ja sam pečat svim vjerovjesnicima." [Hadis bilježe Buharija i Muslim]

Kur'an je Allahova subhanehu ve te'ala objava cijelom čovječanstvu, a na to nam ukazuju tekstovi Kur'ana i hadisa: "Reci: 'O ljudi, ja sam svima vama Allahov Poslanik.'" [Sura El-A'raf 158]

"Svaki poslanik je poslan svome narodu, a ja sam poslan svim ljudima." [Hadis bilježe Buharija i Muslim]

Kur'an obuhvata sve zahtjeve ljudskog života koji su zasnovani na prijašnjim objavama i onome što one nose u sebi. Objavljen je na arapskom jeziku i izazov svim Arapima koji su bili na najvećem stepenu poznavanja svoga jezika, ali su bili nemoćni da dođu sa nečim poput Kur'ana, pa makar i jednom surom i ta njihova nemoć je potvrda istinitosti Objave.

Allah subhanehu ve te'ala obećaje čuvanje Kur'ana koji je prenesen tevaturom (uzastopnim neprekidnim lancem), bez promjene.

Od opisa Džibrila je da je: "Donosi ga povjerljivi Džibril." [Sura Eš-Šu'ara' 193]

A opisi onoga kome je objavljen su: "Kur'an je, zaista, kazivanje Izaslanika plemenitog, posjednika snage, i uvažen je kod vlasnika 'Arša, kome se drugi potčinjavaju, tamo pouzdanog! A drug vaš nije lud: on ga je na obzorju jasno vidio i, kada je u pitanju Objava, on nije škrt." [Sura Et-Tekvir 19-24]

Ni jedna druga prije objavljena knjiga nema ovakve opise, jer su one bile ograničene jednim određenim vremenom. Kur'an je objavljen ljudima i džinnima i on sa takvim opisima rješava ljudske probleme: duševne, psihičke, tjelesne, društvene, ekonomske, političke, jer je on Objava od Mudroga kome pripada sva hvala. A šta ima ljepše od riječi poznatog da'ije: "Islam je kompletan sistem, obuhvata sve vidove života. On je država i domovina, vlast i ummet, moral i snaga, milost i pravednost, kultura i zakon, znanje i sudstvo, materija i dobra, zarada i bogatstvo, džihad i da'vet, vojska i misao, te ispravna vjera i ibadet podjednako."

Danas je čovječanstvo povrijeđeno u svojoj srži, narušeno u svojim sistemima, ogrezlo u nemoralu i njemu nema spasa od najavljene propasti: "I onaj koji bude slijedio uputu Moju neće zalutati i neće nesretan biti. A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijepa oživjeti."[Sura Ta-ha 123-124]

Odmah u prvoj rečenici, prvom ajetu, nakon sure El-Fatiha spominje se opis Kur'ana da je on uzvišena knjiga u koju nema nimalo sumnje i ona je uputstvo samo bogobojaznim robovima. Dakle, stoji u prijevodu značenja: „Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 2.) 

Od odlika Kur'ana jeste i što je njegova objava počela u posebno vrednovanom mjesecu – ramazanu. Uzvišeni Allah rekao je: „U mjesecu ramazanu poèelo je objavljivanje Kur’ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla.“ (Prijevod značenja El-Bekara, 185.) A to je bilo u berićetnoj blagoslovljenoj noći: „Mi smo ga počeli objavljivati u blagoslovljenoj noći.“ (Prijevod značenja Ed-Duhan, 3.)

Od odlika Kur'ana jeste i spuštanje milosti prilikom njegova slušanja: „A kada se Kur'an uči, vi ga slušajte i šutite da bi vam se milost ukazala.“ (Prijevod značenja El-E'araf, 204.)

Kur'an je opisan veličanstvenošću: „Mi smo ti objavili sedam ajeta koji se ponavljaju i Kur'an veličanstveni.“ (Prijevod značenja El-Hidžr, 87.)

Opisan je uputstvom: „Uistinu, ovaj Kur'an upućuje na jedini ispravni put.“ (Prijevod značenja El-Isra, 9.)

Uzvišeni Allah se zaklinje njime: „Tako Mi Kur'ana mudrog, ti si, uistinu, poslanik.“ (Prijevod značenja Jasin, 2-3.)

Naređeno je da se uči Kur'an: „Naređeno mi je da budem musliman i da učim Kur'an!“(Prijevod značenja En-Neml, 91-92.)

Naređeno je i da se razmišlja o njegovim značenjima: „A zašto oni ne razmisle o Kur'anu?!“(Prijevod značenja Muhammed, 24.)

Allah svjedoči da u Kur'anu nema suprotnosti i protivrječnosti: „Mi u ovom Kur’anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili, u Kur’anu na arapskom jeziku, u kome nema nikakve protivrječnosti, da bi se Gospodara svoga pobojali.“ (Prijevod značenja Ez-Zumer, 27-28.)

Zbog brojnih odlika Kur'ana brojna su njegova imena i svojstva.

Muslimani su danas jedini nosioci svjetla među tminama drugih sistema i jedino mi možemo očistiti svijet od neistina i laži, te ga povesti ka Uputi kako bi postigli spas. Naši prethodnici su slijedeći Kur'an imali državu u prošlosti i da bi je ponovno imali jedino je moguće uz povratak ka Kur'anu.

Fadileti (dobrobiti) druženja s Kur’anom

Razmišljanje o Allahovim subhanehu ve te'ala ajetima je nedvojbeno čin ibadeta koji osobu približava Uzvišenom Allahu. Ovo razmišljanje nije lahkomisleno i besciljno razmišljanje. Naprotiv, ono uključuje izučavanje klasičnog tumačenja ajeta o kojima se razmišlja.

Ni jedna druga knjiga, zaista, nije poput Allahove subhanehu ve te'ala Knjige koja je Njegov vječni govor, (a ne Njegovo stvorenje), koja je priručnik za život i smrt kao i za ono što slijedi poslije toga. Stoga, Allahova subhanehu ve te'ala Knjiga zaslužuje proučavanje koje je pažljivije od proučavanja bilo čijeg drugog govora.

Ovakvo proučavanje iziskuje potrebu da se čitalac vrati na rane predaje onih koji su bili svjedoci Objave i koji su čuli njeno objašnjenje od onoga koji je poslan od Allaha subhanehu ve te'ala da kazuje i objasni Njegove riječi čitavom ljudskom rodu (Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem), jer ukoliko osoba pokuša prosuđivati značenje ajeta bez predhodnog izučavanja povoda objave te pojašnjenja datih od strane Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iskvarenost vremena u kojem ta osoba živi, njeno nepoznavanje na šta se ajeti odnose, i neposjedovanje razumijevanja koje su imale rane generacije muslimana, će zasigurno dovesti do pogrešnog razumijevanja Allahovih subhanehu ve te'ala riječi te će stoga osoba otići na stranputicu smatrajući da ispravno robuje Allahu.

Zbog ovoga, svaki iskreni musliman koji se učeći Kur’an i razmišljajući o njemu nada Allahovoj subhanehu ve te'ala ljubavi treba čvrsto držati značenja, koja nam je pojasnio Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zatim njegovi ashabi radijallahu anhum, oni koji su došli odmah poslije njih te rani islamski učenjaci.

Uz ovo, dragi brate i sestro u Islamu, znaj da učenje Kur’ana i razmišljanje o njemu, te redovno odvajanje vremena za njegovo izučavanje i primjenu, ima ogromne dobrobiti (fadilete) u životu na ovom i na onom svijetu. Stoga, pogledajmo sada nekoliko tih fadileta kako bismo se još čvršće vezali za Allahove subhanehu ve te'ala veličanstvene riječi. Svaka od ovih dobrobiti je sama za sebe dovoljan podsticaj za klonjenje lijenosti i posvećivanje Kur’anu.

1. Učenje Kur’ana i razmišljanje o njemu upotpunjuje jednu islamsku dužnost

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaista u ovoj svojoj izjavi sumirao (sažeo) našu vjeru: “Vjera je nasihat (savjetovanje)!” “Na ovo smo mi”, prenosi Temim ibn Avs Ed-Darijj radijallahu anhu, “upitali: Prema kome?” On odgovori: “Prema Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama ljudi, i običnom narodu.” [Hadis bilježi Muslim].

Nasihat (savjetovanje) koje smo dužni prema Allahovoj subhanehu ve te'ala Knjizi uključuje redovno čitanje, učenje pravila tedžvida i lijepog recitovanja, izučavanje njenog tumačenja i povoda Objave, svjedočenje da je ona Istina i savršen Allahov subhanehu ve te'ala govor, a ne njegovo stvorenje, zatim poštovanje prema njoj i njeno čuvanje, pridržavanje njenih naredbi i zabrana koje se u njoj nalaze, podučavanje drugih njoj kao i pozivanje ka njoj.

Dakle, čitanjem i razmišljenjem o Kur’anu, insan ispunjava svoju obavezu i za to je nagrađen. Nakon izvršavanja ove obaveze, Kur’an na Sudnjem Danu postaje dokaz u korist insana! To je druga dobrobit koju dobijamo prihvatanjem ove Plemenite Knjige.

2. Kur’an će na Sudnjem Danu biti dokaz u našu korist

Ovo zaključujemo iz Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem izjave: “A Kur’an je dokaz ili u vašu korist ili na vašu štetu.” [Hadis bilježi Muslim].

Dakle, sa ovim dokazom, Allahovom subhanehu ve te'ala Knjigom, će se desiti jedna od sljedeće dvije stvari. Ili će svjedočiti u našu korist, ili će biti dokaz protiv nas na Dan u kojem će nam biti potrebno svako dobro djelo. Ukoliko naš odnos sa Kur’anom ne bude među našim dobrim djelima, onda će taj Allahov subhanehu ve te'ala govor zaisigurno biti dokaz protiv nas. A ko bi mogao biti spašen od užasa tog Dana ukoliko Allahov subhanehu ve te'ala vlastiti govor bude protiv njega?

Pažljivo razmisli, dragi brate i sestro u Islamu, o svojoj poziciji u odnosu na Kur’an! Da li ga zapostavljaš i da li mu protivrječiš nehajno postupajući prema njegovim naredbama i zabranama? Da li se nad njegovim tekstom ikada duboko zamisliš? Da li će on na Sudnjem Danu da bude na tvojoj strani?

O Allahu! Molimo Te, Tvojim savršenim govorom i Tvojim lijepim imenima i atributima, da učiniš da Kur’an bude dokaz u našu korist! O Allahu! Ne daj da Kur’an toga Dana bude dokaz protiv nas, i sačuvaj nas patnje u vatri! Jer ukoliko Allah subhanehu ve te'ala Kur’an učini dokazom za, a ne protiv nas, onda će Kur’an, također, biti naš zagovornik kada zagovaranja neće biti osim po Njegovom subhanehu ve te'ala odobrenju.-amin

3. Kur’an će se za nas zalagati na Sudnjem danu

Dokaz: Ebu Ummame prenosi da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Čitajte Kur’an, jer će on zbilja doći na Sudnjem danu i zagovarati (oprost kod Allaha op.p) za one koji su se s njim družili.” [Hadis bilježi Muslim].

4. Naš položaj (stanje) na ovom svijetu će se poboljšati

U Muslimovom Sahihu nalazimo lijepu priču o tome kako je čovjek kome je obećan džennet, Omer ibn El-Hattab radijallahu anhu, razumio ovo načelo. Neki ljudi su za vrijeme njegove vladavine došli da ga pitaju o poglavaru Mekke: “Ko ti je vladar Mekke?” On je odgovorio: “Ibn Abza radijallahu anhu.” Oni su potom upitali: “A ko je Ibn Abza?” Omer radijallahu anhu je odgovorio: “On je jedan od bivših robova koje smo mi oslobodili.” Oni prokomentarisaše: “Ostavio si osobođenog roba da vlada ljudima Doline (plemenitim plemenima Kurejša)?!?!” On im na to odgovori: “Zaista je on od onih koji čitaju Allahovu subhanehu ve te'ala Knjigu i dobro poznaje obaveze muslimana. Zar vi niste čuli izreku Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: ‘Zaista će Allah Svojom Knjigom uzdići neke ljude, a neke će njome poniziti.’”

5. Biti ćemo najbolji među ljudima

Osman radijallahu anhu je rekao kako je čuo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže: “Najbolji među vama su oni koji nauče Kur’an i druge njemu podučavaju.” [Hadis bilježi Buhari].

6. Za svako proučeno slovo Kur’ana slijedi deset nagrada (dobrih djela)

Ovo nam dokazuje autentičan hadis iz Tirmizijeve zbirke hadisa: “Ko god prouči jedno slovo iz Allahove Knjige imat će za to nagradu. Ta nagrada će biti udesetorostručena. Ne kažem da su Elif, Lam i Mim jedno slovo. Elif je slovo za sebe, Lam je slovo za sebe, i Mim je slovo za sebe.”

Stoga, dragi brate i sestro u Islamu, povećajmo svoje učenje Kur’ana kako bismo stekli ove kao i sljedeće nagrade:

7. Učači Kur’ana će biti u društvu časnih i poslušnih meleka

Aiša radijallahu anha prenosi od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: “Zaista će onaj ko Kur’an uči lijepo, tečno i tačno biti u društvu časnih i poslušnih meleka. A što se tiče onoga ko Kur’an uči uz poteškoće, zamuckujući i praveći greške, on će imati dvostruku nagradu.” [Hadis bilježe Buhari i Muslim].

Dakle, dragi brate i sestro u Islamu, ne dozvoli da te šejtan lanetullahi alejhi zavede lažnim izgovorima kao što su ‘ja nisam Arap’ ili ‘arapski nije moj jezik’. Ovaj hadis je jasan dokaz protiv ovakvih došaptavanja. Posveti se Allahovoj subhanehu ve te'ala Knjizi bio (bila) Arap ili ne. Izgovora nema i put ka prihvatanju Allahove subhanehu ve te'ala Knjige ti je raskrčen. Nema mjesta ustezanju i nalaženju opravdanja. Siguran sam da ćeš prestati oklijevati u svojoj odluci da si nađeš učitelja ili grupu sa kojom bi izučavao/la Kur’an kada uskoro čuješ posljednju, i možda najveću, blagodat učenja i razmišljanja o Kur’anu.

8. Naš položaj u džennetu će biti određen na osnovu obima memorisanih ajeta Kur’ana

Abdullah ibn Amr ibn El-Âs radijallahu anhuma je čuo Poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako kaže: “Reći će se onome ko se družio sa Kur’anom: ‘Čitaj i uzdiži se (kroz deredže - stepene - dženneta) i uljepšavaj svoj glas kao što si to činio dok si bio na dunjaluku! Jer zaista će tvoje mjesto u džennetu biti mjesto do kojeg stigneš pri učenju posljednjeg ajeta.’” [Hadis bilježe Ebu Davud i Tirmizi, a hadis je sahih].

9. Kur’an nas vodi ka džennetu

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Kur’an je posrednik kome je dato pravo zalaganja i u njega se s pravom vjeruje kao u istinu. Ko god Kur’an stavi ispred sebe, on će ga voditi džennetu, a ko god ga stavi iza sebe, on će ga odvesti u džehennemsku vatru.” Ovo je autentičan hadis kojeg nalazimo kod Taberanija, a prenosi ga Abdullah ibn Mes’ud radijallahu anhuma.

Znaj brate i sestro da se ovih devet blagodati može postići samo kroz iskrenu predanost Allahovoj subhanehu ve te'ala Knjizi i to ne kroz izjave poput “Ja volim Kur’an. On je divan!”, nego iskrenim srcem vezanim za Allahovu subhanehu ve te'ala Knjigu, srcem uz koje tijelo i jezik slijede ovu vezanost.

Budi te svijesni  brate i sestro da su navedene blagodati samo neke od mnogobrojnih blagodati za koje saznajemo iz Kur’ana i zbirki hadisa. Među onim blagodatima koje nismo spomenuli su zagovorništvo koje će kur’anske sure činiti za nas u kaburu, zatim kur’anska moć liječenja, osjećaj odmora i relaksacije kojeg Kur’an pruža našim srcima itd.
A Allah najbolje zna.

Poslusaj te :

http://www.youtube.com/watch?v=UIAE_Q9A-mM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=9I58XOeLTzg&feature=player_embedded#at=59

http://www.youtube.com/watch?v=9QtPlzlx9Vg&playnext=1&list=PL94DCB2296DB90EB7

http://www.youtube.com/watch?v=k_DjjJossR4&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=N6A0aEdf3HQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=C7kS66VrNnE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1tqIseZISck&feature=related


11.08.2011.

Zar smo sigurni to od Allahove kazne i mislimo li da smo vizu za Dzennet vec rezervisali ?!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Zar smo sigurni to od Allahove kazne i mislimo li da smo vizu za Dzennet vec rezervisali ?!

Odnos prema Allahovoj knjizi je alarmantan. Čitanje se svodi na vrlo mali broj ajeta ili stranica, a pojedine osobe i pored dugog "staža" u vjeri još ne znaju čitati Kur`an kako treba, a da i ne govorimo o čitanju sa razmišljanjem. Poznavanje Poslanikova, sallallahu 'alejhi ve sellem, Sunneta je simbolično i osnovne stvari postaju upitne. Pozivanje ljudi Allahovoj vjeri je prepušteno određenoj grupi ljudi. Velika i značajna uloga žene u odgoju Ummeta je zakazala u mnogo slučajeva. Obavljanje namaza se svodi na farzove koji se naklanjavaju, a suneti se ostavljaju, a da i ne pričamo o obavljanju namaza u džem'atu ili natjecanju za prvi saff,nafila. Raspravljanje u vjeri je znak slabe bogobojaznosti.

Zaista svaka zahvala pripada Uzvišenom Allahu koji nas je izbavio iz tmina neznanja i zablude i uputio nas stazama Svoga ispravnog puta. I ne preostaje nam ništa, poslije blagodati upute, osim da izgovorimo riječi kojima nas je podučio naš Gospodar: "... i oni će govoriti: ‘Hvaljen neka je Allah, koji nas je na Pravi put uputio; mi ne bismo na Pravome putu bili da nas Allah nije uputio, poslanici Gospodara našeg su zaista istinu donosili...’" (Prijevod značenja El-A'raf, 43.) Naša uputa je rezultat Allahove milosti i blagodati, a ne rezultat našeg razuma, umijeća i sposobnosti: "Od Allaha je svaka blagodat koju uživate." (Prijevod značenja En-Nahl, 53.) i: "Sreća koja ti se dogodi od Allaha je, a nesreću koja te zadesi sam si zaslužio." (Prijevod značenja En-Nisa, 79.) Dragi moj brate i poštovana sestro u vjeri islamu! Kakvo je naše imansko stanje poslije upute? Čini mi se, a Allah najbolje zna, da se mi ponekad poslije Allahove upute ponašamo kao da smo bezbjedni od Allahove kazne i da se Njegovi, 'azze ve dželle, zakoni u ovom kosmosu ne odnose na nas i da smo mi kao Allahovi "miljenici" van njih. I zato nas često pogodi nama svojstven "virus" koji nam učini Allahove naredbe teškim, a njegove zabrane olahkim. Spomenuću neka zapažanja koja ukazuju na prethodno spomenutu tezu u namjeri da se liječimo, a ne da se iznose naše mahane:

● Odnos prema Allahovoj knjizi je zanemaren pa cemu se nadamo. Čitanje se svodi na vrlo mali broj ajeta ili stranica, a pojedine osobe i pored dugog "staža" u vjeri još ne znaju čitati Kur`an kako treba, a da i ne govorimo o čitanju sa razmišljanjem.
● Poznavanje Poslanikova, sallallahu 'alejhi ve sellem, Sunneta je simbolično i osnovne stvari postaju upitne.
● Pozivanje ljudi Allahovoj vjeri je prepušteno određenoj grupi ljudi.
● Velika i značajna uloga žene u odgoju Ummeta je zakazala u mnogo slučajeva.
● Obavljanje namaza se svodi na farzove koji se naklanjavaju, a suneti se ostavljaju, a da i ne pričamo o obavljanju namaza u džem'atu ili natjecanju za prvi saff.
● Raspravljanje u vjeri je znak  slabe bogobojaznosti.
● Izdavanje fetvi je olahko shvaćeno, tako da pojedinac izda fetvu u pitanjima za koje bi Omer, Allah da mu se smiluje, iskupio učesnike Bedra, a riječ "ne znam" postaje nepoznata našim usnama.
● Dešava se razdvajanje između naše upute i islamskog ahlaka do te mjere da se "obični" ljudi tuže na nas, pa čak i na one koji su u pravu, a sve to zbog neprimjernog ahlaka i ezijjeta pojedinaca.
● Osjećaji samilosti, solidarnosti i međusobnog sarađivanja između pripadnika islamskog mubarek buđenja se pomalo gube.
● Preziranje "običnih" muslimana koji čak ne zaslužuju ni poziv u Allahovu vjeru.

●Potvaranje vjernika je danas mnogima hrana,gibet i nemimet,potvore

● Neko se naslađuje Allahovim blagodatima i uživa u njima, dok njegov brat se mora brinuti za osnovne životne potrebe itd...
Ovim člankom ne pozivam u savršenstvo i nepogriješivost jer smo mi ljudska bića, već pozivam otklanjanju stvari koje nisu od ispravne islamske prakse i prakse ispravnih prethodnika.

Zar smo sigurni od Allahove kazne i mislimo li da smo vizu za Dzennet vec rezervisali ?!

Dragi moj brate i poštovana sestro u vjeri islamu! Moramo se čuvati šejtanovih spletki, a jedna od najopasnijih je osjećaj bezbjednosti od Allahove kazne zahvaljujući uputi koju posjedujemo i dobrim djelima koje činimo. Rekao je Uzvišenih Allah u prevedenom značenju ajeta: "Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne? Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji". (Prijevod značenja El-A'raf, 99.) Rekao je Ibnu Kesir, Allah mu se smilovao: "Zar oni mogu biti sigurni od Allahove kazne?", tj. Njegove moći, osvete, svemoći nad njima i njihovog uzimanja u stanju njihove nepažnje i nemara. U vezi ajeta „Allahove kazne se ne boji samo narod kome propast predstoji“, rekao je Hasan El-Basri, Allah mu se smilovao: "Mu'min čini pokornosti i on je brižljiv i bojažljiv, a pokvarenjak čini nepokornost i on se osjeća bezbjednim". (Tefsir Ibnu Kesir) Rekao je Abdurrahman Se'adi, Allah mu se smilovao: "Ovaj plemeniti ajet sadrži u sebi jako i veliko zastrašivanje, tako da se "rob" ne treba osjećati bezbjednim radi imana koji je sa njim. Naprotiv, treba stalno biti bojažljiv od iskušenja koje ga može zadesiti i uzeti mu iman koji se nalazi kod njega i stalno treba moliti riječima: 'O Ti koji preokrećeš srca učvrsti moje srce u Tvojoj vjeri!', i morao bi raditi i truditi se čineći svaki razlog koji će ga izbaviti iz zla kada se dese smutnje, jer "rob", kakvo god bilo njegovo stanje, nije u potpunosti ubjeđen da je spašen i sačuvan". (Tefsir Se'adi) Kakvo je bilo stanje ispravnih prethodnika poslije upute?

Ulazak u Allahovu vjeru u potpunosti

Naši ispravni prethodnici su skidali svoju džahilsku odjeću u potpunosti kod praga upute. Oblačili su novo islamsko odjelo i nisu ga skidali, sa Allahovom pomoću, sve do oblačenja ahiretskog odjela - ćefina. Oni su ti koji su se najiskrenije i najpotpunije odazvali Allahovoj naredbi: "O vjernici, uđite u islam u potpunosti i ne idite stopama šejtanovim; on vam je, zaista, neprijatelj otvoreni." (Prijevod značenja El-Bekara, 208.) Poruka prethodnog ajeta bi bila: "O vi koji vjerujete! Uđite u islam i njegove propise u potpunosti, izvršavajte sve naredbe shodno svojim mogućnostima i klonite se svih zabrana i nemojte biti kao oni koji su svoju strast uzeli za božanstvo. Pa ukoliko se naredba podudara sa njihovom strašću izvrše je, a ukoliko je suprotna-ostavljaju je. Naprotiv, strast mora slijediti vjeru i činite sve što možete od dobrih dijela, a ono što niste u mogućnosti pridržavajte ga se i imajte ga u nijjetu, i nadoknadite ga sa svojim nijjetom". (Tefsir Taberi, Ibnu Kesir, Ibnul-Dževzi, Se'adi)

Izvršavanje šerijatskih naredbi

Naši ispravni prethodnici bi izvršavali šerijatsku naredbu u potpunosti i u istom trenutku, ukoliko su bili ubjeđeni da je to Allahova naredba ili Njegova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, i ne bi se dvoumili ili odugovlačili, ili se pravdali kojekakvim opravdanjima i razlozima. Muslimani se u svojim namazima u početku islama okreću prema Kudsu, a zatim dolazi naredba da se okrenu prema Mekki, svetom hramu. Na koji način se poslanikovi drugovi odazivaju naredbi? Bilježe imam Buharija i imam Muslim: "Izlazi čovjek koji je klanjao sa Allahovim poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, i prolazi pored osoba koje su u mesdžidu na ruku'u i govori im: "Svjedočim Allahom da sam klanjao za Allahovim poslanikom, sallallahu 'alejhi ve sellem, u pravcu Mekke!“
Okreću se prema Kabi u onom stanju u kakvom su u tom momentu bili." (Buhari, 40; Muslim, 525-11.)

Ostavljanje šerijatskih zabrana

Naši ispravni predhodnici su se u potpunosti klonili Allahovih zabrana kao što je to traženo od njih: "Ono što vam Poslanik dâ-to uzmite, a ono što vam zabrani-ostavite; i bojte se Allaha jer Allah, zaista, strahovito kažnjava." (Prijevod značenja El-Hašr, 7.) Svima nama su poznate faze propisa zabrane pijenja alkohola i poznato nam je da je završna glasila: "O vjernici, vino i kocka i kumiri i strijelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite." (Prijevod značenja El-Maide, 90.) Omer, radijallahu 'anhu, kada su mu bili proučeni ajeti o zabrani pijenja alkohola, pa sve do "zato se toga klonite", je rekao: "Klonili smo se, klonili smo se." (Tirmizi hadis sahih, Sahihu Tirmizi 3255 Albani.) Šta više, polomili su posude u kojima se nalazio alkohol i prosuli ga tako da je ulicama Medine potekao alkohol. (Buhari 2464, Muslim 1980-3.) Enes, Allah neka je sa njim zadovoljan, je opisao stanje pojedinih ashaba, koji su pili alkohol, nakon što su čuli da je alkohol haram: "Nisu rekli: 'Čekaj da vidimo i pitamo.', već su rekli: "O Enese! Dosta je od toga što je u tvojoj posudi.' Tako mi Allaha - reče Enes - nisu se nikada više vratili alkoholu." (Ahmed)

Natjecanje u činjenju dobra

Natjecanje u činjenju dobrih djela, bila mala ili velika, je od specifičnosti poslanikovih drugova. Nakon što bi primili islam i osjetili slast imana, pitali bi za djelo koje će ih uvesti u Džennet i udaljiti od Džehennema. (Buhari, 1396; Muslim, 488-225; Tirmizi.) Vrijeme u kojem bi pojeo nekoliko datula je predugo za jednog od njih da čeka kako bi ušao u Džennet. U bitci na Bedru, Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, se obraća svojim drugovim: "Ustanite prema Džennetu čija je širina kao širina nebesa i zemlje?" Reče ashab Umejr sin Hamama El-Ensari: "O Allahov poslaniče! Džennet čija je širina kao nebesa i zemlja? „Da“ – odgovori Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Ovaj ashab je izgovorio riječi: „Behin, behin!“- koje ukazuju da je kod njega ta stvar velika. Zapitao ga je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Šta te je učinilo da izgovoriš te riječi?“ Reče: "Tako mi Allaha! Nije me ništa podstaknulo da ih izgovorim osim nada da budem od stanovnika Dženneta.“ Reče poslanik: "Ti si od njegovih stanovnika.“ Izvadio je ovaj plemeniti ashab nekoliko datula i počeo je da ih jede, a potom reče: "Kada bi živio dok ne pojedem ove svoje datule zaista bi to bio dug život.'' Zatim baci datule koje je jeo, a potom je ušao u borbu i borio se sve dok nije bio ubijen. (Muslim, 190-145.) Zar ova generacija ne zaslužuje da bude uzeta za uzor?

Silna želja za dostavom Allahove vjere

Zasigurno će se truditi u širenju svoje vjere svaki onaj koji ima ubjeđenje da ta ista vjera to zaslužuje. Poslanikovi, sallallahu 'alejhi ve sellem, drugovi su bili u potpunosti ubjeđeni da je islam vjera svih ljudi i da je moraju dostaviti svima. To je lijepi Sunnet kojeg su upražnjavali muslimani u toku svoje duge historije. I danas smo svjedoci spomenutog Sunneta kod onih osoba koje nose brigu dostave islama čovječanstvu. Plemeniti ashab Rubej sin Amirov, radijallahu 'anhu, koji je izašao iz arapskog poluostrva i došao do Perzije, odgovara na pitanje vojskovođe neprijateljskih vojski - "Zašto ste došli?" - sa ovim riječima: "Allah nas je izaslao da izbavimo one koje On hoće iz obožavanja robova u obožavanje Allaha. I iz tjeskobe dunjaluka u njegova prostranstva, i iz nepravde vjêra u pravdu islama. I izaslao nas je sa Svojom vjerom Njegovim stvorenjima kako bi ih pozivali u nju. Onaj koji to prihvati, prihvatićemo to od njega i vratićemo se, a onaj koji to odbije borićemo se protiv njega zauvijek dok ne dospijemo do Allahova obećanja.“ Zapita ga vojskovođa: "A šta je to Allahovo obećanje?" Rubej reče: "Džennet - onome koji pogine boreći se protiv onoga koji odbije, i pobjeda onome koji preživi!" (El-Bidaje Ven-Nihaje, Ibnu Kesir.)

Stalna edukacija

Živote naših ispravni prethodnika, nakon islama i upute, je ispunjavala stalna edukacija u svim sferama ljudskog života. U polju imana, nauke, ahlaka i svega ostalog u čemu ima koristi. Pojedinac od njih napreduje u svom imanu, sa Allahovim dopustom, i udjeljuje cijeli svoj imetak u svrhu džihada, a svojoj porodici ostavlja Allaha i Njegova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem. Drugi se edukuje u šerijatskom znanju da postane najznaniji u islamskome Ummetu po pitanju halala i harama. Treći izgrađuje svoj ahlak da ga se meleki stide. Četrvti dostiže najviša administrativna znanja i pored toga se navodi kao primjer u pravednosti. A ostali su napredovali u onome u čemu im je Allah olakšao, jer se "svakome olakšava u onome zašto je stvoren". (Buhari, 4949; Muslim, 2647-7.)

Znaci robe nije kasno da zavrnes rukave i stisnes zube kroz put trnoviti dunjaluka,fitne i harama ! Drzi se Allahovih granica i slijedi Kur'an i sunnet te predhodnike svoje,poslanike i najispravniju generaciju koja se drzala Allahovih zabrana i usplijela je na svakom polju te se Islam do danas prosirio Allahovom milosti i pomoci! Radi na sebi prvo,svojim ukucanima za koje ce te Allah pitati,rodbini i komsijama,dzematu i nadaj je Allahovoj nagradi! Postupisli suprotno tome ,tj.ako sebe zapostavis a ti si temelj kuce svoje i budes danima sjedio uz Internet chetajuci,trazeci sebi razonodu,gledajuci TV-fudbal i utakmice zapostavljajuci Allahovu knjigu Kur'an i hadise i cak namaze....pa cemu se nadas ti i tvoja porodica,nema robe kuca se srusi ako nema temelja pod waser -wagu ! A dalje da nepricam o nocnom namazu,udjelivanju sadake,dobrocinstvu,odrzavanju rodbinskih veza itd....Izaberi sebi put gdje ces biti spasen Allahovom milosti i pomoci i dowom ''UPUTI ME NA PRAVI PUT'' i radom tj.svezi robe dewu pa se na Allaha osloni ili ces robe biti od spasenih ili od onih koju su na sebe srzbu prozvali i propli radi dunjaluckih uzitaka ali PROLAZNIH (zene,internet-chet,facebook,udvaranje-asikovanje,gledanje nemoralnih stranica,gibet i nemimet,potvore itd...)

Za tewbu-pokajanje imas jos vremena sad,danas i pozuri i pocni nakon kajanja prezirati svoja djela i raditi hajr i dobro samo ono sa cim je Allah subhanehu ve te’ala zadovoljan!!!

http://www.youtube.com/watch?v=-0tikuSiGnk&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=UIAE_Q9A-mM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=PxZkURdtAAs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=TNLMVkaAwvs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=1ChJqYgKwtE&feature=related


10.08.2011.

Internet ispit imana !

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 Internet ispit imana !

Tako Mi vremena, čovjek je sigurno na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje." ( ’Asr, ajeti 1.-3.)

Internet je velika informacijska revolucija. Predstavlja široko polje za ispit imana, morala i razuma. Na internetu su otvorena vrata dobru, ali i zlu izloženom na razne načine. Korisnici interneta u mogućnosti su da govore, gledaju i pišu šta hoće. Nikome ne polažu račun, niti ih ko sprečava. Oni koji se uzdignu iznad toga i imaju na umu da ih njihov Gospodar prati i sve vidi uspjet će, spasit će se i preći preko te prepreke. Međutim, oni koji sebi previše dozvole i povedu se za prohtjevima, u odsustvu imanske svijesti i bogobojaznosti, za kratko vrijeme past će u blato nemorala i posrnuti, nakon toga će, sve više i više, ponižavati se, gubiti čast, identitet, i dublje tonuti. Zbog toga, svako razuman trebao bi voditi računa o korištenju interneta, ne vjerovati pretjerano samom sebi, ne dovoditi samog sebe u iskušenja iz kojih se teško izvući.

Prije bilo kakvog učešća ili sudjelovanja u bilo kojem programu na internetu treba procijeniti korist od toga, čuvati se uznemiravanja vjernika, širenja nemorala, udaljiti se od rekla-kazala, dizanja tenzija, vaganja optužbi i zavađanja ljudi. Ukoliko želi da replicira ili kritikuje neka to učini utemeljeno na znanju, pravdi i samilosti, u okviru lijepog ponašanja, na najljepši način.

Prilikom sudjelovanja treba koristiti pravo ime. Ako se boji koristiti pravo ime, ili ga ne želi napisati, zbog iskrenosti, neka ne piše ništa nedozvoljeno i nedolično. Neka se sjeti stajanja pred Allahom kada će sve tajne biti otkrivene. Razumom obdareni trebaju se čuvati šejtanovih koraka. On uvijek čeka u zasjedi i otvoreni je neprijatelj koji se na sve načine uporno trudi da zavede ljude. Rekao je Allah, azze ve dželle, na nekoliko mjesta u Kur'anu (prevod): ...Ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni. (El-Bekare, 168) Niko razuman ne vjeruje svom neprujatelju, ne dovodi sam sebe u iskušenje i nema pretjerano povjerenje u sebe, ma koliko bio razuman, pobožan i učen. Zbog toga razumni izbjegaju iskušenja i ne priželjkuju ih, a kada se dogode bivaju pomognuti i sačuvani Allahovom dobrotom. Medjutim, ako bude siguran u sebe i srljao u propast svim snagama bit će prepušten sam sebi i bit će mu uskraćena Allahova pomoć. Na primjer Jusuf, alejhi selam, nije se izlagao iskušenju, iskušenje je njega snašlo. I pored toga, nije se oslonio na svoj iman, znanje i čast koji su neupitni! Pobjegao je i zamolio zaštitu kod Allaha od zla te žene.

Priznao je da ako ga Allah ne sačuva od njihove spletke mogao bi osjetiti naklonost prema njima i postupiti kao neznalica. Zbog takvog stanja Allah mu je pomogao i spasio ga od te velike nevolje. Za prevazilaženje nevolja sa internetom korisno je odrediti vrijeme, potrebu, jasan cilj i na tom principu pristupiti internetu. Ako se upusti u surfanje i besciljno prelistavanje internet stranica izgubit će mnogo vremena, bez ikakve koristi za sebe ni za druge.

Korisno je, u vezi s tim sagledati posljedice, savladati se i obuzdati bogobojaznošću. Rekao je Ibn el-Dževzi, Allah mu se smilovao: Allahom te kunem, tebe počašćenog ponosom bogobojaznosti ne mijenjaj taj ponos za poniženje grijeha! Strpi se pred naletima prohtijeva makar te zaboljelo i opeklo! U snazi da se nadjačaju prohtijevi je slast s kojom se nikakve druge slasti ne mogu porediti. Zar ne vidiš one koje su prohtjevi savladali kako su poniženi jer su pobijeđeni. Za razliku od njih oni koji savladaju svoje strasti i prohtijeve su ponosni jer su pobjednici.

Od velike je pomoći udaljavanje od svega što budi strasti: stranica koje sadrže nemoral, konferencija na kojima se priča o razvratu i razvratnih tekstova. Treba se udaljiti od razvratnih fotografija i prizora koji bude strasti. Duša je, u podložnosti strastima i povodjenju za prohtjevima, poput baruta, goriva, i drugih zapaljivih materija. Dok su te materije odložene na sigurnom mjestu, daleko od vatre ne predstavljaju opasnost. I obrnuto. I duše su takve, mirne i spokojne dok se ne približe nečemu što ih probudi i povede ka zlu. To može biti miris, zvuk, tekst ili vizuelni efekat. Tada se u njima probude skrivene strasti, bolesti i zlo.Ne ulazi u neke programe ( Facebook,Msn ili Pal Talk itd ! ); naravno gdje ces satima providiti citajuci ili chetajuci a znas da te Uzviseni posmatra i da se sakrijes u misiju rupu Allah sve vidi i cuje a meleci pisu! Zamisli koliko si hajra mogao za te sahate uciniti dok pises,udvaras se drugima,chetas sa mnogima ...Sta se kaze kada melek smrti po nas dodje :''Ehh da mi je jos jedan dan na dunjaluku biti da se pokajem ! Ili da ti jedna minuta kada vidis svoje mijesto u kaburu sta bi dao! Naravno da nebi sjeo vise satima na internet,nego bi ucio Kur'an ili namaze obavljao one koje si radi  interneta propustao ili bi cak Allaha velicao-zikrio,ili posijecivao roditelje,rodbinu,isao nekom u posijetu u bolnicu itd!!! Toliko stvari si robe propustio radi tog izgubljenog vremena a pitaces se vjeruj i za to kako si ga trosio! Nekazem da netreba internet ali ima toliko hajrata i korisnih stvari da radis na njemu vjeruj! Recimo da napises na nekom forumu koji ajet,hadis,manji teks poucan,da nesto prepises iz knjiga Sunneta,da otvoris sebi blogger i radis za Allahovu vjeru-dawu,da napravis koji Cd predavanja poucnih i da poklonis nekom itd itd...A tek kada budes odgovrao mimo grijeha koje cinis za izgubljeno vrijeme gdje Uzviseni kaze:'' Tako Mi vremena, čovjek je sigurno na gubitku, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje." ( ’Asr, ajeti 1.-3.)

Ko želi sačuvati se opasnosti interneta mora obarati pogled. Loš prizor pojavi se iznenada, pa ako spusti pogled zadovoljit će Gospodara i poštediti srce. Oči su ogledalo srca. Nekontrolisani pogled vodi ka propasti, a obaranje pogleda vodi ka smiraju, pa kada rob spušta svoj pogled i srce obuzda nagone strasti, a kada pusti pogledu na volju i srce oslobodi strasti. Rekao je Allah, azze ve dželle: A reci vjernicima neka obaraju neke poglede svoje i neka vode brigu o spolnim organima svojim! To je za njih čišće. (En-Nur, 31)

Rekao je Ibn Tejmijje u komentaru ovog ajeta: Allah, azze ve dželle, pojasnio je, ovim ajetom, da su najdjelotvornija sredstva za čišćenje duše obaranje pogleda i čuvanje spolnih organa. A čistoća duše podrazumijeva uklanjanje svakog zla i udaljavanje od razvrata, nasilja, višeboštva, laži i sl.

Korisnik interneta obavezan je voditi računa o tome šta govori, sluša, čita i prenosi. Po tome se vide njegov razum, vjera i staloženost. Kako i ne bi! Na internetu piše svako, sve i svašta, bez potpisa, pod pseudonimom. Svako razuman trebao bi voditi računa o tome. Kada pročita neku vijest treba je provjeriti, pa ako vidi da ima koristi od toga da je prenese i da je to dobro neka je prenese, u suprotnom, treba je sakriti i ne prenositi je. Pretjerivanje u vezi s tim je uzrokovalo mnoga zla i propuste. Mnogi ljudi zanemare razum i prihvataju sve što se objavi na internetu kao da je objava. Razumni ljudi provjeravaju i ne prihvataju s lahkoćom govor poznatih ličnosti, a kamoli govor nepoznatih ili nepouzdanih osoba. Od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, prenesena je jasna zabrana prenošenja svega što se čuje. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Dovoljno je čovjeku laži da govori sve što čuje. (Muslim)

Obaveza pridržavanja za taj propis postaje veća u vrijeme smutnji i dogadjaja bitnih za zajednicu. Ko želi sebi dobro trudit će se da tako postupa i tako se približi spasu i udalji od propasti. Rekao je Allah, azze ve dželle: Kada saznaju za nešto važno, a tiče se bezbijednosti ili opasnosti, oni to razglase. A da se oni s tim obrate Poslaniku ili predstavnicima svojim, to bi sigurno od njih saznali oni koji to ispituju. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, i vi biste, osim malo vas, sigurni šejtana slijedili. (En-Nisa, 83)

Rekao je šejh Abdurrahman es-Sa'di u komentaru ovog ajeta: To je odgojna mjera za Allahove robove da ne čine to nedolično djelo. I kada se dogodi nešto važno u vezi s općim dobrom, poput sigurnosti, straha i radosti vjernika treba sve da dobro provjere i ne žure sa širenjem tih vijesti. Trebaju se obratiti Poslaniku ili predstavnicima svojim, tj. učenim, dobronamjernim, razumnim, iskusnim i staloženim ljudima koji znaju u čemu je dobrobit, a u čemu šteta.Ukoliko oni zaključe da vijest teba razglasiti, da je dobra, radosna, pozitivnog dejstva na vjernike i da će ih zaštiti od neprijatelja, razglasit će je. Ukoliko zaključe da u tome nema koristi, ili da ima koristi ali da je šteta veća neće je objaviti. Zbog toga u ajetu i stoji: ...to bi sigurno od njih saznali oni koji to ispituju... tj. na temelju svog razuma, ispravnog razmišljanja i znanja donijet će sud o tome. To je dokaz za pravilo u bontonu: Istrživanje treba prepustiti stručnjacima u oblasti u kojoj se nešto istražuje i ne treba donositi zaključke prije njih. Takav pristup je bliži istini i sigurniji da ne dođe do greške. U ajetu je zabranjeno brzopleto širiti vijesti, naredjeno da se dobro razmisli prije govora i odvaga da li je koristan ili ne! Na drugom mjestu, govoreći o provjeri, razmišljanju i promatranju, rekao je: U ajetu: ...I ne žuri s čitanjem Kur'ana prije nego što ti se objavljivanje njegovo ne završi, i reci: Gospodaru moj, Ti znanje moje proširi! (Taha, 114)

To je odgojna mjera za učenika da dobro razmisli o znanju, ne žuri sa donošenjem propisa i da se ne zavara sobom, nego da traži od svog Gospodara korisno znanje i olakšanje. Također je rekao: Ajet: Zašto, čim ste to čuli, nisu vjernici i vjernice jedni o drugima dobro pomislili i rekli: Ovo je očita potvora! (En-Nur, 12) U tome je uputa od Allaha za Njegove robove kada čuju pogrdne riječi o vjernicima da se vrate na ono što znaju o njima kao vjernicima i spoljašnjosti, da se ne obaziru na ružne riječi i vrate se principu i odbiju sve što se tome suprotstavlja.

U vezi s ovim posebno bih potcrtao sljedeće. Ne treba iznositi svoje mišljenje o svemu što se dogodi i govoriti o svemu što se zna. Mora se voditi računa o dobrobiti. Ne priliči razumnoj osobi da o svemu donosi sud, malom i velikom. Nije ni obavezan o svemu što se dogodi govoriti, jer postoji mogućnost da ne shvati dogaðaj kako bi trebalo, da pogriješi i slabo procijeni okolnosti.

Arapska poslovica kaže: Opskrba brzopletog je greška. Za razliku od onoga koji ne žuri i dobro razmisli. Takvi su mnogo bliže ispravnom poimanju, bitrini misli i istini. Arapi u svojim izrekama hvale smirene koji stvari sagledaju sa svih strana. Štaviše, nije poželjno da osoba iznosi svoj stav o svemu što zna makar ne bio brzoplet, i makar njegov stav bio ispravan. Ne iznosi se svaki stav u javnost niti se govori sve što se zna. Mudrost nalaže da se vlastita mišljenja zadrže osim u slučaju da okolnosti, mudrost i dobrobit zahtijevaju da se iznesu, i tada se treba posavjetovati naročito u vezi s velikm pitanjima. Neki mudrac je rekao: Otpočinjanje govora je smutnja i samodopadljivost. Kada se smiri, razmotri i kada se duša pribere neka ponovo razmisli i neka se raduje dobrom djelu onoliko koliko se žalosti zbog lošeg djela. Rekao je Ibn Hibban: Ko ide lagano skoro da ga niko ne može stići, kao što onaj ko žuri nikoga ne može stići.

Ko šuti gotovo da ne griješi, dok onaj ko priča uvijek griješi. Brzopleti govore prije znanja, odgovaraju prije razumijevanja, hvale prije nego što probaju, kude nakon hvale, odluče prije nego razmisle i urade prije nego što odluče. Pratilja im je kajanje, a spas sve dalje i dalje. Arapi su brzopletost prozvali ''Ummu en-nedame'' ''Majka kajanja''. Prenio je svojim lancem prenosilaca od Omera ibn Habiba da je rekao: Stara izreka kaže: Ne može biti brzoplet pohvaljen, ljut sretan, slobodan pohlepan, plemenit zavidan, rasipnik bogat i dosadan a da ima prijatelja. Zbog toga su mnogi mudraci savjetovali da se ne žuri s donošenjem odluka, pogotovo u opasnostima. Razumna osoba mora pri izlaganju biti umjerena. Treba izbjegavati preuveličavanje. Istina se gubi izmeðu uveličavanja i nepridavanja pažnje. Arapska poslovica kaže: Najbolji su umjereni ljudi.

Najvažniji podstrekač i podsjetnik, najvažniji pomagač pri korištenju interneta koji neutralizira njegove opasnosti i zlo je stalna svijest da nas Allah vidi i da prati sve što radimo. Razumom obdareni trebaju to stalno imati na umu! Trebaju se uvijek prisjećati da je za ljude nevidljivo Allahu vidljivo. Ne priliči da najmanje bude važno to što nas Allah vidi. Mora se znati da sve što čovjek skrije Allah to na ovaj ili onaj način otkrije. Allah to pokaže na njemu bilo dobro ili zlo. Nagrada je iste vrste kao i djelo. Ko bude radio loša djela kažnjen će biti! Cijenjeni čitaoče, prenosim ti neke mudre izreke naših prethodnika (selefa) u vezi s tim. Rekao je Ebu Hazim Seleme ibn Dinar: Kada rob lijepo održava vezu izmedju sebe i Allaha, Allah učini njegovu vezu sa stvorenjima dobrom. Kada uništi vezu izmedju sebe i Allaha, Allah učini njegovu vezu sa stvorenjima lošom. Dodvoravati se Jednom lakše je nego dodvoravati se svima. Ako se dodvoriš Allahu svi se okrenu tebi, a ako upropastiš vezu izmeðu sebe i Njega zamrze te svi. El-Mu'temir ibn Sulejman je rekao: čovjek tajno počini grijeh, ali kada osvane tragovi poniženja vide se na njemu. Rekao je Ibn el-Dževzi: Razmišljao sam o dokazima koji ukazuju na Allaha i shvatio da su brojniji od prašine. Najčudniji dokaz, za mene, je taj da čovjek sakrije od ljudi nešto s čim Allah nije zadovoljan, ali Allah to otkrije, makar i nakon nekog vremena. Ljudi o tome govore iako to ne vide. Ponekad se dogodi nevolja koja razotkrije sve što je skrivao.

Time Allah pokazuje ljudima da ima neko ko kažnjava zbog grijeha i od čije moći i odredbe ne može pomoći skrivanje i ko ne zaboravlja ničija djela. Isto tako, čovjek ako sakrije dobro djelo tragovi toga primjete se na njemu. Ljudi govore o tome i uveličaju sve u vezi s njim do te mjere da i ne spominju njegove grijehe i o njemu govore samo najljepše. Sve to da bi ljudi shvatili da postoji Gospodar koji ne zanemaruje nijedno djelo. Ljudska srca predosjete čovjekovo stanje, vole ga ili odbacuju, kude ili hvale, u skladu s vezom izmeðu njega i Allaha, azze ve dželle. On otklanja svaku brigu i zlo od njega. Ko god pokuša poboljšati vezu između sebe i ljudi zanemarujući Allaha dogodit će se suprotno, i oni koji su ga hvalili kudit će ga.

Osamljivanje ima primjetan uticaj na čovjeka kada se pomiješa s ljudima. Mnogo je vjernika koji Allaha veličaju kad se osame, ostave svoje prohtjeve bojeći se Njegove kazne, nadajući se Njegovoj nagradi, ili veličajući Ga. Time kao da stave indijsku konoplju u posudu za miris, pa ljudi udišu lijep miris a ne znaju odakle dolazi. Koliko se bori sa sobom da napusti zabranjeno djelo tolika će i ljubav biti, ili koliko se udalji od onoga što voli, što je ostavio, toliko će miris biti jaki. Ljudi ga veličaju i hvale ni sami ne znajući zašto, niti ga mogu opisati jer su daleko od suštinske spoznaje njegove ličnosti. Ti mirisi osjete se, ponekad, i nakon smrti u onoj mjeri u kojoj su bili jaki za života. Ima ljudi koji budu spominjani po dobru neko vrijeme, potom budu zaboravljeni. Neki budu spominjani stotinu godina, pa budu zaboravljani, ni za kabur im se ne zna. A ima i velikana koji se nikada ne zaborave. Oni koji se boje stvorenja i ne pridaju pažnju osamljivanju s Allahom sušta su suprotnost navedenom. U skladu s grijesima zaudaraju na neugodan miris i srca ljudi ih preziru. Ako djela koja je učinio ne budu velika ljudi će ga malo spominjati po dobru. Ako ih bude učinio mnogo, u najboljem slučaju, niti će ga kuditi niti hvaliti.

Može se dogoditi da zbog počinjenog grijeha u samoći čovjek upropasti sebi život na dunjaluku i na ahiretu, kao da mu bude rečeno:Budi u tome u čemu si izabrao da budeš! Pogledajte, braćo mojai sestre, koji uticaj imaju grijesi i koliki su kamen spoticanja. Rekao je Ebu ed-Derda: Rob se osami i počini grijeh! Međutim, Allah ubaci mržnju prema njemu u srca ljudi a da nije ni svjestan. S pažnjom čitajte što sam napisao, pamtite što sam rekao, ne zanemarujte trenutke kad ste sami i ne zanemarujte svoja srca, jer djela se vrednuju prema nijetu i nagrada je uslovljena iskrenošću. Koliko budete Allaha veličali toliko će vas učiniti velikim, koliko budete Allaha cijenili i poštivali toliko će vas učiniti cijenjenim i poštovanim.

Vidjeli smo i gledamo jos ljude koji su život posvetili znanju, do starosti. Radili su grijehe i izgubili ugled kod ljudi. Nisu obraćali pažnju na njih uprkos obilnom znanju i njihovoj borbi sa sobom. Nasuprot takvim, vidimo  ljude koji su se pridržavali Allahovih propisa u mladosti, bili su manjeg znanja u odnosu na te alime, ali je Allah učinio da ih ljudi veličaju i hvale više nego što su učinili dobra. Vidimo  i one koji su osjećali Allahovu dobrotu dok postupaju ispravno, a kada skrenu biva im oduzeta. Da nije Allahovog prikrivanja i milosti bili bi razotkriveni. Medjutim, u većini slučajeva Allah ih time odgaja, ili blago kažnjava,stavlja na kusnju.

Musliman je obavezan čuvati se zla internetai cuvati svoju i tudju cast, ali, isto tako treba ili obavezan je koristiti se dobrom koje je na njemu. Naročito ako je specijalizovan za tu oblast, ili je dobro poznaje. Ne smije sebi dozvoliti da mu jedini cilj bude čuvanje od harama. Mora ponuditi što može korisno: posijecivanje stranica Kur'ana i sunneta,ciljana učešća u programima, konstruktivne prijedloge, ukazivati na provjerene i pouzdane islamske stranice. Obavezan je i ne ponižavati sebe tako što neće upozoriti na loše koje vidi, u skladu sa svojim mogućnostima.Takodje imaju stranice nauke,zdravlja,kuhanje itd...Dozvoljeno je ono sa cim je nas Gopodar zadovljan i mi trebamo sa cim nije ,utociste trazi od prokleta sejtana koji te navraca ili osaburi i nadji hajr neki sebi gdje ces nesto nauciti od koristi ili sa bismillahi ugasi kompjuter!

Na kraju, prepuštam ti, dragi brate i sestro, da sebi odgovoriš na sljedeća pitanja: Osjećaš li, dok prevrćeš stranice razvrata, tamu u srcu, slabost u tijelu, slabu želju da činiš dobra i jaku da činiš loša djela? Osjećaš li, dok čitaš i uši ti para rekla-kazala o ovom i onom, krutost u srcu, negativnu energiju i pesimizam? Osjećaš li, nakon dugih beskorisnih sati provedenih na internetu, tjeskobu u grudima? Do te mjere da ne podnosiš onog ko je pored tebe, i ne želiš odgovoriti na telefon!
S druge strane, osjećaš li zadovoljstvo, radost, raspoloženje i snagu kadauradiš dobro djelo, oboriš pogled i kloniš se grijeha kad te niko ne vidi?

Molim Allaha, svim Njegovim imenima i svojstvima, da otkloni od nas tajne i javne smutnje!
Molim Ga da nas učini ključevima za dobro, zatvaračima za zlo i da nas blagoslovi ma gdje bili.

Neka je hvala Allahu Gospodaru svjetova!09.08.2011.

Kori sam sebe jer melek smrti je blizu!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Kori sam sebe jer melek smrti je blizu!

Uzviseni Allah kaze u Kur’anu:’’Tako mi vremena,covijek,doista,gubi,samo ne oni koji vijeruju i dobra dijela cine,i koji jedni drugima istinu preporucuju i koji jedni drugima preporucuju strpljenje.’’(Al-‚Asr)

Kaže Uzvišeni: Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi, i kunem se dušom koja sebe kori. (El–Kijama, 1-2.)

Svijedoci smo vremena koje tako brzo prolazi,dan za danom,mjesec za mijesecom,godina za godinom.Kada pogledamo kalendar vidimo koliko je vremena proteklo i koliko je vremena ostalo nam iz ledja samo Allah svt zna.Mezarluci,posljeratni se prosirili desetine ili stotine puta vise,komsije ili rodbina umire-seli je svakodnevnica, odose sa ovih prostora ili svijeta sa kojeg cemo i mi otici,prolaznog i kratkog!Nestacemo i stacemo pred Allaha koji nas je stvorio,udahnuo nam dusu i koji nam je naredio da se samo Njemu pokoravamo i obozavamo!Odgovaracemo pred Njim o onome sto smo radili,kako smo provodili svoje vrijeme na prolaznom dunjaluku i da li smo svoje dane iskoristili radeci u hajru!Iskoristimo mladost prije starosti i zdravlje prije bolesti!Ipak,mnogi to olahko svataju i ne razmisljau o odlasku sa ovog prolaznog svijeta.Njima je sejtan uljepsao ove prolazne ljepote,ovaj dunjaluk i odvodi ih u stranputicu,odvracajuci ich od istine.Tako vise puta u razgovorima sa onima kojima zelimo da ukazemo na istinu i ispravan put,cujemo rijeci nama dobro poznate:’’Neka,ima jos vremena,ja sam jos mlad,ili neka pocecu klanjati ili oticu na hadz dok ostarim nemam sad za to vremena ili pokricu se kada odem u penziju nesmijem sad od firme…’’Ocito im je sejtan uljepsao ovaj prolazni dunjaluk i odvraca ih od toga da krenu putem istine i spasa!Takodje i mladima tako misli lutaju po glavi a sejtan im dosaptava:’’Neka te,malad si ti za to,stari samo klanjaju i ti ces kad ostaris,vidi dobar kafic se otvorio,nocni bar i lijepe mlade dijevojke,netrebas se ni zenit i u belaj ulaziti sto ce ti zena kad ih ima na svakom koraku…!’’Te tako mlade duse koje su i rasle u vremenu dzehla,grijesenja padaju u ponor te lutaju,tumaraju po ovom dunjaluku bez ikakvog cilja i bijeze od istine koju im je sejtan prikazao ruznom,ocrnio im moralan i zdrav zivot za nemoralan,grijesan i prljav!
Vecina danas ljudi,zena,omaldine i jos govorim muslimana lutaju ovim sekundama,minutama i sahatima zivota prolazna!Zasto to ???Neznanje je veliki neprijatelj sa sejtanom covijeku,ali neces da znas!Kada ti se govori ili ako ti se zeli ukazat na istini-neces taj dan biti kod kuce da ti dodjem imas nekih obaveza,ako sam te na telefon pozvao-nemas vremena dijete place itd…Al mnogi imaju vremena od sabaha za koji i neznaju kada je nastupio i kojega nisu ni klanjali da ispijaju kahve zu dobre traceve ili prenosenje tudjeg govora,imaju vremena za neke anamo spanske serije-kafirske pune nemorala pa koplet porodica pozuri sa ruckom da bi mirno zasijeli da pogledaju,imaju vremena umijesto da klanjaju jacuju i nakon da sijelo prekinu i legnu uz zikr-velicanje Allaha svt ,da tad tek izlaze iz svojih kuca u kasne sate al ne u dzamije,nego u nocne barove pune grijeha sa svih strana,imaju vremena uciti dijete kad tek progovara da ga tepajuci uce, da prve psovke estagfirullahi umijesto bismillahi,elhamdulillahi,Allahu Ekber…imaju vremena za sve vecina danasnjih muslimana!A kada im spomenes vijeru,isitnu za sve se nadje izgovor i nepotpun odgovor neka ono ili ovo ali kome nama koji ih pozivamo netreba to,nego sami sebi nepravdu cine!Sejtan je taj koji ih svakog casa poziva u svoju stranku neovisnosti od Allaha svt,a na Sudnjem danu ce ih ostaviti,nece im pomoci,niti ce im moci pomoci onda kada im pomoc bude najpotrebnija!Zato,dragi brate i sestro,jos jedno vas pozivamo,prihvatite istinu,priznaj Allaha svt za Gospodara i Muhammeda saws za Poslanika,a sejtan za svakoga je najveci neprijatelj i kreni putem isitne!Iskorisit mladost prije starosti,jer upravo je ta mladost dar od Allah svt i to je tvoje naljepse doba zivota koje moras korisno da iskoristis.To ti je kao kuca jedna koja je poceta sa dobrim temeljima jakim i sve do krova je kao treba jaka i neporusljiva a ako kucu pocnes sa slabim temeljima znaj da ce uvijek nesto skripati,pucati,nedostataka biti a krov ces popravljati redovno jer ce prokisnjavati!Iskoristi mladost postovani brate i sestro kako jednom insanu ,muslimanu dolikuje i nedozvoli da ti prodje uzalud!Smrt,svaki dan ocekuj,ocekuj da ti melek smrti dodje i pokuca na vrata i budi spremanda ga docekas!Allah svt nam je podario elhamdulillah sve kako covijek nebi to nikada moga izmisliti,uskladiti i iskombinovati.Dan i noc za rad i ibadet,24.sahata u jenom danu Allahu Ekber!Pa zar covijece mozes reci nema se eto vremena,kada nam je sve ostalo u praksi Poslanika saws koliko spavamo i koliko je dovoljno a medicina je to odkrila tek danas ,kad odmaramo i koliko,koliko radimo,ucimo,jedemo i opet mozemo reci nema se vremena za namaz subhanllah,nema se vremena za ucenje Kur’ana,nema se vremena za nafile…Ovo sad licno govorim takodje i sljedbenicima ove nase vijere,muminima koji imaju svojih ispusta ili propusta u necemu od ove vijere!Nemoj brate i sestro da te zavara dunjaluk,pa da ti dunjalucka kuca postane draza i bolja od Allahove kuce,nemoj da ti fudbal ili hekanje bude prece od ucenja Kur’an svakodnevnog ,nemoj da to bauschtela bude i posao preci od na vrijeme namaza jer Allah svt oskrbu i bericet daje i bez posla a taj namaz nikada nije namaz naklanjan isti,nemoj brate da ti uzivanje i igra po citavu noc sa hanumom ili na internetu bude prece od nafile namaza i dova koje Allah u zadnjoj trecini noci uslisava i pita:’’Gdje su moji iskreni robovi,sta traze od Meine…’’jer ce to biti i tebi i tvojoj hanumi i dijeci od korisiti na oba svijeta,nemoj da vam bude prece gledanje drugih kako grijese svijesno ili nesvijesno a vi ste muslimani i neintersuje vas jer vam se dobro pise-Mislite!!!Nareduj dobro i odvracaj od zla,jezikom,rukom ,dovom sa cim stignes da drugom zulum ne ucunisi i nanajljepsi nacin-ahlakom da bi Allah svt bio zadovoljan sa nama!Sve je ovo vrijeme i onima koji lutaju stazama dzehla-neznanja i nama koji smo elhamdulillah na pravom putu ili mislimo a nekorisitmo dovoljno jer smo u nekim ovodunjaluckim obavezama itd.Odgovorni smo za vrijeme koje nam je proslo i kako?Odgovaracemo za vrijeme u kojem zivimo i vrijeme koje ce nam doci ako ga docekamo jer smrt nam nepravi termine kao ovi ,kad ce nam doci!Melek smrti nas nece pitati jesmo li spremni da krenemo sa ovog svijet,nece,nego dolazi i uzima nam dusu!Hocemo li biti do tad spremni,hocemo li uciniti tevbu Allahu svt za sve ono sto smo radili,i jesmo li toliko dobra ucinili da smo tako spremni i da znamo da nas Dzennet ceka!Ono sto je realno i sto znamo je da smo svaki dan sve stariji i blizi smrti od koje necemo pobijeci ni oni koji grijese,ni oni koji lutaju ni oni koji robuju Allahu svt,svi ce smrt okusiti!
Brate i sestro,pomisli dali zaista imas jos dosta vremena?Da li ces uopste docekati sljedeci dan?Da li ces docekat tu starost u kojoj si odgodio i namaz,hadz,pokrivanje svog tijela?Da ti sutra vec nebude prekasno za te planove i za ucinjenu tevbu.pa da to sutra bude tvoj put do varte cije ce gorivo ljudi i kamenje biti?Zar je ljepsa vatra,zar je ona udobnija od zelenih basci,edenskih vrtova i izvora u koje te poziva tvoj Gospodar?Zar ces se pokoriti sejtanu,slijediti ga,pa da te odvede u vatru,ili ces se pokoriti…?Dobor razmislite vi i ja isto i kazemo opet imajos vremena,a ja samo znam da na nas vrijeme nece cekat!Zato,nemoj da te iznenadi smrt nespremnog.
Allah svt kaze:’’I pokoravajte se Allahu i Poslaniku!A ako oni glave okrenu,pa,Allah zaista ne voli nevijernike’’(Ali’Imran,32.)
Nezaboravi da se blizi dan polaganja racuna u kojem nema sumnje i dobro rasmilite!
Uzviseni kaze:’’Ljudima se blizi cas polaganja racuna njihova,a oni,bezbrizni,ne mare za to.’’(Al-Anbiya,1.)

Prošla je još jedna godina. Zatvorena je knjiga u kojoj je zapisano svako ljudsko djelo, dobro i loše, veliko i malo, vidljivo i nevidljivo za čovjekove oči, sve baš sve je zapisano. Šta sada? Otvara se nova stranica tvoga života. Prije nego što kalem (olovka) počne ponovo pisati, izvrši obračun! Osami se od čitavog svijeta i dobro razmisli. Dobro se prisjeti svojih propusta, greški i grijeha. Budi strog prema sebi! Ukori sebe! Nađi sebi mahane! Ostavi druge ljude, njihove greške i njihove mahane! Zabavi se sada samo sa samim sobom! Znaj da ćeš se jedino tako popraviti i da ćeš tako jedino postići uspjeh!

Šta misliš zbog čega se Uzvišeni, tvoj i moj Gospodar, kune baš dušom koja sebe kori? Kaže Uzvišeni: Kunem se Danom kada Smak svijeta nastupi, i kunem se dušom koja sebe kori. (El–Kijama, 1-2.) Znači li to da takvu dušu voli tvoj Gospodar?! Sjeti se prošle godine, prošlih mjeseci i dana! Imaš li više grijeha ili dobrih djela?! Budi sudija samom sebi! Šta misliš kada bi vagao svoja djela, koja li bi pretekla?! Da li ti je godina uspješno prošla gledajući na urađena dobra djela?!

Mnogi zaboravljaju ovaj obračun, a on je itekako bitan. Kad uvidimo svoje grijehe i propuste, trudit ćemo se da ih izbjegavamo u novoj godini. Zbog toga znaj da je obračun sa samim sobom put uspjeha i sreće! Tvoj i moj Gospodar, i Gospodar svih svjetova kaže: O vjernici, Allaha se bojte, i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio i Allaha se bojte jer On dobro zna šta radite. (El-Hašr, 18.)

U tefsiru ovog ajeta Ibnu Kesir rhm. kaže: Obračunaj se sa samim sobom, prije nego što ti se obračuna. Pogledaj šta si sve pripremio od dobrih djela za dan kada će to sve biti iznešeno na vidjelo pred Gospodarom svih svjetova.

Poslušaj šta je rekao Hasan el-Basri: O ljudi, osvanuli ste, pa vam se vrijeme do određenog roka skratilo, a mogućnost za djela vaša smanjila. Smrt je iznad vas, a Džehenem vam se još više približio.

Pa, blago tebi ako svoju dušu odgojiš i navikneš je na pokornost Allahu, Gospodaru svjetova, a teško tebi ako svoju dušu i svoje prohtjeve za gospodara svoga uzmeš.

Govoreći o obračunu sa samim sobom Ibnu Kajjim, rhm., kaže sljedeće: Prvo sa čim čovjek mora otpočeti svoj obračun su farzovi (obaveze). Ukoliko je propuštao farzove, mora ih nadoknaditi, a ukoliko je izvršavao farzove, ali krnjavo, onda ih mora popraviti i uljepšati. Druga stvar su harami (zabrane). Ukoliko ih je činio, mora se pokajati i tražiti oprosta od Allaha, dž.š.. Zatim dolazi gaflet (nemar). Zbog nemarnosti se propuštaju sunneti, a samim tim i nagrade koje se dobijaju za činjenje istih. To se može nadoknaditi zikrom i čestim spominjanjem Allaha, dž.š., i čvrstim prihvatanjem sunneta Allahova Poslanika, sallallahu alejhi we selem.

Prve generacije muslimana shvatile su vrijednost obračuna sa samim sobom. Zbog toga su za svaki svoj propust u ibadetu kažnjavali sebe. Navodi se da je Abdullahu b. Omeru, r.a., kada bi mu prošla jacija u džematu, tu noć ne bi spavao, već bi je proveo u ibadetu. Znači, trudio bi se da propušteni ibadet nadoknadi dobrovoljnim nafilama, ne bi li mu se Uzvišeni smilovao.

Šta je sa nama? Da li nešto poduzimamo kada propustimo neki namaz u džematu, ili nam je svejedno?! Uporedimo nas sa Ibnu Omerom. Da li mi probdijemo noć kada propustimo namaz u potpunosti, a da ne spominjemo propušteni namaz u džematu?!

Prošla godina je završena, knjiga zapečaćena. Ono što je prošlo ne može se povratiti. Otpočeli smo novu hidžretsku godinu mjesecom Muharemom. Zato gledajmo da svoj život provedemo u pokornosti našem Stvoritelju i u približavanju Njemu.

Spremi se i docekaj taj cas kako treba da doceka pravi i iskren Allahov rob-mu’min.Pobijedi sejtana koji te odvraca od istine,ucini tevbu,pokaj se iskreno i spasi se uz Allahovu milost i pomoc od vatre u koju te uvode sejtan i njegova stranka!

Obračunavajte se sami sa sobom prije nego što vam bude obračunato i izvagajte svoja djela prije nego što vam budu vagana:

01.Da li si se sjetio Allaha dželle šenuhu i zahvalio mu se kada si se probudio?

02.Da li si jutros klanjao namaz džematile,u džamiji (mesdžidu)?

03.Da li si jutros proučio zikr poslije sabaha?

04.Da li si otpoćeo današnji dan sa molbom Allahu dželle šenuhu,da ti da halal nafaku i da samo takvu zarađuješ?

05.Da li si zahvalio Allahu dželle šenuhu,na blagodatima islama?

06.Da li si zahvalio Allahu dželle šenuhu,na tome što ti je podario sluh,vid, srce i ostale blagodati?

07.Da li si se Allahu dželle šenuhu obratio dovom u momentima kada On prima dove.

08.Da li si danas proučio,saznao i naučio napamet nešto iz Kur'ana i da li si uradio nešto u skladu s njim?

09.Da li si danas pročitao,saznao i naučio napamet neke hadise i da li si uradio nešto u skladu s njim?

10.Da li si naučio nešto novo od vjerskih propisa i da li si danas prisustvovao vjerskom predavanju?

11.Da li si danas čuvao oči,uši i ostale organe od harama?

12.Da li si danas donio salavat na Poslanika sallallahu alejhi we selleme?

13.Da li si danas obišao bolesnika?

14.Da li si uzeo učešće u ispračaju dženaze (kupanja mrtvaca,ukop)?

15.Da li si danas naredio dobro ili odvratio od zla?

16.Da li si nekoga psavjetovao u ime Allaha džell šenuhu?

17.Da li si pomogao muslimanu?

18.Da li si tri puta zamolio Allaha džell šenuhu,da te uvede u džennet? Jer,ako to neko uradi, Džennet kaže: Allahu moj,uvedi ga u Džennet!

19.Da li si tri puta zamolio Allaha džell šenuhu,da te spasi od džehenemske kazne? Jer,ako to neko uradi, Džehenem kaže Allahu moj,spasi ga od Džehennema.

20.Da li si sve namaze klanjao džema’atile, u džamiji?

21.Da li si danas klanjao propisane sunnete i nafila-namaze?

22.Da li si bio uporan u učenju zikrova nakon svakog namaza i ezana?

23.Da li si u današnjim namazima bio skrušen i razmišljao o onome što si učio?

24.Da li si bio bogobojazan u zaradi,hrani,piću i odijevanju?

25.Da li si Danas šutio radi razmišljanja,govorio radi Allaha džell šenuhu,i posmatrao radi pouke?

26.Da li si zavolio radi Allaha i naljutio se radi Allaha džell šenuhu?

27.Da li si dao hediju radi zbližavanja srca i povećanja ljubavi?

28.Da li si razmišljao o udaljavanju iz lošeg društva i da li si probrao svoje prijatelje?

29.Da li si težio da,Allaha radi,upoznaš novog prijatelja?

30.Da li si pokušao kloniti se mnogog smijeha?

31.Da li si danas zaplakao iz straha od Allaha džell šenuhu?

32.Da li si danas molio Allaha džell šenuhu, da ti oprosti grijehe?

33.Da li si molio Allaha dželle šenuhu da ti učvrsti srce u islamu?

34.Da li si uputio dovu Allahu dželle šenuhu, tražeći oprosta za sve muslimane i muslimanke?

35.Da li si danas dao sadaku siromasima i onima kojima je potrebna?

36.Da li si se danas osmjehnuo bratu muslimanu?

37.Da li si izvršio zavjet i ispunio obećanje?

38.Da li si imao iskren nijet u svim poslovima, tajnim i javnim?

39.Da li si bio umjeren i u neimaštini i u blagostanju?

40.Jesi li obišao onog ko tebe nije?

41.Da li si postupio pravedno i u ljutnji i u veselju?

42.Da li si halalio onome ko ti je učinio nepravdu i da li si dao onom ko tebi ne da?

43.Da li si napustio ljutnju radi sebe i pokušaš da se ljutiš samo radi Uzvišenog Allaha dželle sanuhu?

44.Da li si čistio srce od njegovih bolest (mržnje, zavidnost, zloba)?

45Da li si čistio jezik od laži, ogovaranja, raspravljanja i prazne priče?

46.Da li si navikao na lijepe osobine (blagost, sabur, pobožnost, bogobojaznost, samilost, oslanjanje na Allaha dželle šenuhu, iskrenost,…itd.)?

47.Ako te zadesila nevolja,da li si rekao INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RADŽI'UN (Svi smo Allahovi i Njemu ćemo se vratiti)?

48.Da li si proučio ovu dovu: ALLAHUME INNIE'UZU BIKE EN USRIKE BIKE VE ENE A'LEM, VE ESTAGFIRUKE LIMA LA A'LEM (Allahu moj,utjećem Ti se od toga da učinim širk svjesno i molim Te da mi oprostiš ono što uradim nesvjesno!)? Jer, ko je proučio, Allah će odstraniti i javni i tajni sirk.

49.Da li si bio iskren u svim danasnjim poslovima?

50.Da li si pazio na Poslanikov sallallahu slejhi we selleme sunnet u govoru i u ostalim poslovima?

51.Da li si se sjetio smrti, kabura, Poslednjeg dana i njegovih strahota?

52.Da li si zavrsio dan sa iskrenom tevbom,trazenjem oprosta i skrusenoscu?


Jos za kraj upitaj se sta si pripremio brate ili sestro?

Sta  smo pripremili ???

 Za rucak ili uzinu , za pismeni rad ,  ili za vozacki ispit  mozda ?? Zaista smo ponekad preokupirani i razmisljamo  360 na sat  .  Da li smo pripremili zaista ono , od cega  cu , ces , ce ,....  cemo , cete , ce ..   imati FAJDE ? Dali ce  profesor "  ubosti " bas ono sto smo spremili ? Sjecam se kako me je u skoli ponekad znalo zavrnuti u stomaku pred sam kontrolni ili sl. Znate kada idete kod zubara pa onaj pomalo cudnovat osjecaj u stomaku. Eh to je to....

Sjecam se 9.11.1990 kada me zavrnulo ko nikad do sad...u hladni kabur sam spustila jednog malog insana . Pomijesali su se osjecaji tuge u mom srcu,dok vam ostale osjecaje rijecima nemogu opisati....da moje djete je preselilo tad na bolji Svijet od dva i pol mijeseca zivota....ali svi smo Allahovi i svi SE NJEMU VRACAMO -sviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Zamislite nije isao ni u skolu , niti  se morao pripremati za bilo kakav ispit. Ali ce insaAllah poloziti , i to  na benli najtezem ispitu  , kako za njega tako i za nas . ISPIT , KADA CEMO SVI PO NA OSOB STOJATI PRED UZVISENIM GOSPODAROM KOJEM ,  NI MALO NI VELIKO , NI JAVNO NI TAJNO  SKRIVENO NIJE..Cak ce i nasi dijelovi tijela svjedociti za ili protiv nas....Nece biti "stele ", niti  " koverti " , niti cemo moci lagati ..

Diplome ,djeca i sva blaga ovog svijeta nece nam biti od koristi.Od koristi (ili stete )ce nam biti samo ono sto smo strpali u ahiretski ruksak , tj. dobro ili lose koje smo uradili u ime Allaha .

Mali insan koji tad nastanio njegovu  " novu kucu "je ako Bog da spreman i nesto je poput dzennetske ptice. On nije imo'  vremena da se nakupi hrdjavih djela ...i danas je na 1000 de takvim mali bezgrijesni insana!

Ali je kljucno pitanje sta je sa nama ? Kako nam prolaze godine,dani ...zivot  ? STA PRIPREMAMO ZA NAS POSLJEDNJI IZLET ? ( SA KOJEG POVRATKA NEMA )  .  STA SMO STRPALI U NASE AHIRETSKE RUKSAKOVE .

Ama trpajmo i sakom i kapom , i lopatom  ,ma svim raspolozivim sredstvima ali se potrudimo da trpamo " djela " koja ce ce stavljati na tas dobrih djela. I to kazem sebi, pa sebi , pa onda vama .

DA NAS UZVISENI POMOGNE  U NASIM NASTOJANJIMA ,PODARI USTRAJNOSTI TE DA   " PRESELIMO " ,SAMO KAO ISKRENI MU'MINI  .....AMIN YA RABB !

Kada melek smrti dodje trazices minutu jednu da te ostave na dunjaluku da se iskreno okajes,ali tad nema vise nazad jer si hiljade minuta propustio kako ne treba,zato SAD ROBE koristi te minute i sahate u hajr jer smrt je bliza nego kragna za vratom!!!

Molim Allah svt da nas ucvrsti na putu istine i slijedenja istine,zastiti nas od sejtana i onih koji se njemu pokoravaju i slijede ga,uputi one koji lutaju stazama dzhela,spasi nas Dzehennemske vatre i sa Svojom milosti nas uvede u Dzennet!-AMIN08.08.2011.

Cemu srdzba i ljutnja ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Cemu srdžba i ljutnja?

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslaniku, s.a.v.s., došao neki čovjek, pa mu je rekao: "Posavjetuj me!" Reče (Poslanik, s.a.v.s.,): "Neljuti se!" Čovjek je nekoliko puta ponavljao pitanje, a Poslanik, s.a.v.s., je odgovarao: "Neljuti se!"(Buharija)

Sve pojave, predmeti, osobe i različite situacije izazivaju kod čovjeka pozitivne i negativne doživljaje, tako da on često zapadne u srdžbu i ljuti se zbog svoje slabosti. Nekada to čini opravdano, a veoma često se ljuti i zbog sitnice. Srdžba opija razum i donosi nepromišljene postupke i neželjene situacije. Ona uglavnom kratko traje, ali ostavlja velike posljedice, tako da dovodi do poremećaja krvotoka, podiže krvni pritisak, mijenja boju kože, disanje mijenja svoj ritam, nastaju stomačni poremećaji itd. Uzroci srdžbe mogu biti organskog porijekla (glad, žeđ), različite prepreke u ostvarivanju nekog cilja, izgubljena stvar, druge osobe, nesanica, nedostatak sabura, blagosti i opraštanja. Djeca i odrasli reaguju srdžbom kada ih ograničavamo u nečemu, s tim što mlađi uzrast jače manifestuje ljutnju. Intenzitet ovog osjećanja (srdžbe) kreće se od sitnih, ali čestih negodovanja do bezumnog bijesa. Istraživači su utvrdili da su uzroci čestih negodovanja prije svega drugi ljudi, njihovi postupci i njihove osobine. Ponekad se ta agresivnost ispoljava prema objektu ili osobi koja je izazvala srdžbu, ali se agresivnost često ispoljava prema drugim osobama koje nisu vezane za izvor ljutnje.

Vjernik ima pravo da se ljuti u situacijama kada se vrijeđaju i ne poštuju Allahovi propisi, jer se u takvim situacijama ljutio i Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem. Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bi se ljutio i njegovo lice bi promijenilo boju kada bi naišao na rušenje ugleda vjere, ili kada bi naišao na neko loše sprovođenje njenog propisa, ili nemarnosti u uspostavljanju njenih hududa (kazni ili granica). Znači, vjernik ima pravo da se ljuti samo radi Allaha i Njegovog zadovoljstva, a ne radi sebe i svojih prohtjeva. Srdili su se i drugi Allahovi poslanici zbog zapostavljanja i nepoštovanja Allahovih naredbi, kao npr. Musa, alejhisselam, i Junus, alejhisselam, Uzvišeni Allah, kaže: "I Musa se narodu svome vrati srdit i žalostan. 'O narode moj' - reče, 'zar vam Gospodar vaš nije dao lijepo obećanje? Zar vam se vrijeme oduljilo, ili hoćete da vas stigne srdžba Gospodara vašeg, pa se zato niste držali obećanja koje ste mi dali!'" (Prijevod značenja - Ta-ha, 86.) Musa, alejhisselam, bio je srdit i žalostan zbog toga što su Izraelćani u njegovoj odsutnosti počeli obožavati tele i na taj način iznevjerili obećanje koje su mu dali. Uzvišeni Allah, kaže: "I Zunnunu se, kada srdit ode i pomisli da ga nećemo kazniti, - pa poslije u tminama zavapi: 'Nema boga sem Tebe! Hvaljen nek Si! A ja sam se zaista prema sebi ogriješio.'" (Prijevod značenja - El-Enbija, 87.) Zunnun je drugo ime za vjerovjesnika Junusa, alejhisselam, upućenog narodu drevnog grada Ninive. On se rasrdio na svoj narod zbog nepoštovanja Allahovih propisa. Junus, alejhisselam, napustio je svoj narod bez dopuštenja Uzvišenog Allaha, pa je onda zbog svoje pogreške postao plijen velike ribe. Međutim, Uzvišeni Allah, spasio ga je tegobe, jer se on iskreno pokajao.

Savlađivanje srdžbe i ljutnje

Savlađivanje srdžbe ubraja se u najbolja svojstva muslimana i muslimanki, koje Uzvišeni Allah, voli kod Svojih robova vjernika. Prenosi se od Ebu Hurejre, radijallahu 'anhu, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Tri stvari spašavaju, tri uništavaju. Spašavaju: strah od Allaha javno i tajno, umjerenost u siromaštvu i bogatstvu, zatim pravednost u radosti i ljutnji. Uništavaju: prevelika škrtost, prepuštanje prohtjevima i visoko mišljenje o sebi (divljenje samom sebi)." Od Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, neki čovjek je tražio savjet i on mu je uputio savjet jednom rječju: "Ne ljuti se." Čovjek je nekoliko puta ponavljao riječi: "Posavjetuj me", a odgovor Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, svaki put bi bio sadržan u riječi koja u sebi sadrži plemeniti moral: "Ne ljuti se." Lijek protiv srdžbe i ljutnje je praštanje, sabur, samosavlađivanje, blagost i lijepo ponašanje itd.

Praštanje

Uzvišeni Allah obećava Džennet onima koji se u srdžbi savlađuju i ljudima praštaju. Tako je rekao Uzvišeni Allah: "... i nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje, za one koji, i kada su u obilju i kada su u oskudici, udjeljuju i koji srdžbu savlađuju i ljudima praštaju - a Allah voli one koji dobra djela čine." (Prijevod značenja - Ali Imran, 133.-134.) Uzvišeni kaže: "Sve što vam je dato - samo je uživanje na ovom svijetu, a ono što je u Allaha - bolje je i trajnije za one koji vjeruju i u Gospodara svoga se uzdaju; za one koji se klone velikih grijeha i razvrata i koji kada ih ko rasrdi, opraštaju." (Prijevod značenja - Eš-Šura, 36.-37.) Sve što je ljudima dato na dunjaluku od uživanja prolazno je, pa zato vjernici treba da praštaju da bi zaradili blagodati onoga svijeta, jer se srdžbom ne postižu blagodati kako onoga tako ni ovoga svijeta.

Pogledaj te :

http://www.youtube.com/watch?v=r1W-EXkJLZE

 

07.08.2011.

BRAK-i uspjeh u njemu

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

BRAK-i uspjeh u njemu

Zahvala pripada Allahu subhanehu ve te’ala,samo Njega obozavamo i samo od Njega pomoc trazimo.Njemu se utjecemo od zla nasih dusa.Koga On uputi,niko ga u zabludu nemoze odvest,a koga On u zabludi ucini,niko ga nemoze na pravi put uputiti.Svjedocim da nema drugog boga osim Allaha subhanehu ve te’ala i da je Muhammed sallahu alejhi ve sellem Njegov rob i Njegov Poslanik.

Uzviseni Allah kaze:’’O vjernici,bojte se Allaha iskrenom bogobojaznoscu i umirite samo kao muslimani!(Ali-IMran,102.)

Najvrednija je odlika vjernika i vjernice je duboko vjerovanje u Allaha subhanehe ve te’ala,njihovo jasno ubjedjenje da sve sto se desava ljudima,desava se Allahovom odredbom,voljom-kadrom te sve sto zadesi covjeka nije ga moglo zaobici ,a sve sto ga zaobidje nije ga moglo zadesitit.Insanu na ovom dunjaluku i zivotu na njemu, ne preostaje nista drugo do da sljedi put spasa-Allahov put,put dobra,da cini dobra djela u svojoj vjeri dok je jos samo kao putnik na dunjaluku(odmori se malo u hladu dunjaluka i krene ka ahiretu),te vjernik i vjernica sa iskrenom bogobjaznoscu se u svim svojim iskusenjima istinski oslanjaju na Allaha subhanehu ve te’ala,te da mu ibadet u svakom pogledu cine,da bi Allah subhanehu ve te’ala bio zadovoljan i da bi mi kao vjernici bili spaseni i zadovoljni.

Jedan dio ibadeta u islamu je brak!

Uzviseni Allah kaze:’’Udavajte neudate i zenite neozenjene i cestite robove i robinje svoje.’’(Nur,32.)Vjera ustanovljuje cvrste temelje instituciji porodice:Brak treba da je sklopljen u islamu naravno (I sa partnerima razlicitog spola)koji imaju zajednicke poglede na zivot u islamu na dunjaluku i ahiretu te teznji samo Allahovog subhanehu ve te’ala zadovoljstva i medjusobnog takodje!Znaci postoje izrazeni principijalni stavovi a pravilo je u Kur’anu izrazeno rijecima Uzvisenog Allaha :’’Nevaljale zene se udaju za nevaljale muskarce,a nevaljali muskarci za nevaljale zene’’,dok’’Vrijedne i cestite zene za vrijedne i cestite muskarce i vrijedni i cestit muskarci za vrijedne i cestite zene.’’(An-Nur,26.)

Brak ima veliku vaznost u zivotu kako pojedinca,a tako i ummeta.Zivjeti u paru je neophodnost za svako bice.Nauka je danas spoznala da uistinu nema zivog bica bez svoga para i da se cak i jednocelijski organizmi razmnozavaju cijepanjem na dva dijela.Zivjeti u paru je i dokaz gdje Uzviseni kaze: I od dokaza je Njegovih da vam Stvori od vas samih druzice da se uz njih smirite i Uspostavi medju vama ljubav i samilost.’’(Rum,21.)Te je takodje brak je sunnet svih Allahovih Poslanika kako veli Uzvieni u Ku’ranu:’’I poslasmo Poslanike prije tebe i dadosmo im supruznice i potomstvo.’’(Rad,38.)

Brak je najbolji put za ocuvanje cednosti i zadovoljavanje strasti kroz medjusobni uzitak medju supruznicima.Kaze Poslanik sallahu alejhi ve sellem:’’Dunjaluk je uzitak,a najbolji uzitak je ispravna zena.’’(Muslim)

Putem braka povecava se bogobojaznost i sirenje islamskog ummeta cime se stiti od potvore,fitne i ponizenosti.Brak vodi istovremeno upotpunjenju muzevnosti i zenstvenosti kod supruznika,i on je tvrdjava protiv nemoralnog nacina zivota,gdje rece Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem:’’O mladici neka se zene oni, koji medju vama mogu izdrzavati supruge,zato sprecavajte oci od gledanja na svjetlucavo zlo i cuvajte se nemorala.’’(Sahihi Muslim)

Allahov Poslanik sallahu alejhi ve sellem je jednom na hudbi rekao:’’Bojte se Allaha u vasem ophodjenju sa zenama,one su vama pomagacice i uzeli ste ih na Allahov emanet i postase vam dopustene njihove stidnice Rijecju Allahovom,a na vama je njihovo izdrzavanje i odijevanje koliko je uobicajno.’’(Prenosi Muslim,Ebu Dawud,Tirmizi)

Znaci vidimo uvjete za jedan islamski brak,te ostaje nam obaveze u braku u ime Allaha subhanehe ve te’ala,da bi najbogatiji izvor zadovoljstva na dunjaluku-dobar i lijep brak dao i rezultate naseg zivota na dunjaluku i ahiretu ,ibadetu i robovanju Uzvisenom Allahu subhanehu ve te’ala a imamo i primjer takodje u nasem Poslaniku sallahu alejhi ve sellem,u njegovoj praksi i ne samo sa jednom zenom nego njegovim zenama elhamdulillah!Divan primjer uzimomo, ne samo mi zene u zenama Poslanika sallahu alejhi ve sellem,nego i braca takodje trebaju da uzmu insaAllah sve od sunneta i prakse da bi doslo do uzajamnog uspjeha na oba svijeta!

Glavna obaveza oboma supruznicima je pokornost Uzvisenom Allahu subhnehu ve te’ala,gdje takodje Uzviseni kaze:’’O ljudi,bojte se Gospodara svoga,koji vas od jednog covjeka stvara,a od njega je i drugu njegovu stvorio,i od njih dvoje mnoge muskarce i zene rasijao.I Allaha se bojte-s imenom cijim jedni druge molite-i rodbinske veze ne kidajte,jer Allah,zaista,stalno nad vama bdi.’’(An-Nisa,1.)

Covjekovo skrbnistvo zene

Allah subhanehu ve te’ala kaze:’’Muskarci vode brigu o zenama zato sto je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato sto oni trose imetke svoje.’’(En-Nisa,34.)

Uloga muskarca u islamu ima veliko mjesto i veliki teret,naravno kao i kod zena.Muz je pastir svoga stada i na dunjaluku i ahiretu.Izlozen je velikim obavezama mimo pokornosti Allahu subhnanehu ve te’ala namazima,nafilama,posotom njega cekaju velike obaveze nasprem njega i njegove porodice.Put je tezak na dunjaluku sam njegov izlazak da bi te sestro izdrzavao i djecu je obaveza,neuslovi,ponizavanja,vremenske nepogode,posao dal u islamskoj ili kafirskoj drzavi i raznorazna iskusneja,da bi obezbjedio te i uspostovao Kur’anske ajete i ibadet o tvom sestro izdrzavanju uz pomoc Allaha subhanehu ve te’ala.Vrijeme koje mu preostaje od jednog dunjaluckog dana je duzan rasporediti na fardove osnovne ibadete,na ucenje u vjeri(kako bi prenjeo na svoju porodicu jer je pastir svome stadu), te vrijeme za svoju porodicu,roditelje…

Ibn Kesir u svome Tefsiru (1/741)komentarise pa kaze :’’Covjek je zenin predpotavljeni ili on je njen starijesina,njen staratelj,nadlezan nad njom te njen odgajatelj.’’Takodje i Poslanik sallahu alejhi ve sellem kaze:’’Da sam ikome naredio da ucini sedzdu mimo Allaha subhanehu ve te’ala,naredio bi zeni da ucini sedzdu svome muzu.Tako mi Onoga u cijoj je ruci moja dusa,zena nece izvrsiti obavezu prema njenom Gospodaru dok ne izvrsi obaveze prema svome muzu:’’(Sahihul-Dzami’is-Sagir H.5295)

Najvece dunjalucko dobro je hajirli zena:

Uzviseni Allah kaze:’’Zbog toga su cestite zene poslusne i za vrijeme muzevljeva odsustva vode brigu o onome o cemu treba da vode,(tj.o cednosti svojoj.).’’(An-Nisa,34.)

U Sahihu Muslima biljezi se hadis kojeg prenosi Abdulah Ibn’Amr da je Poslanik sallahu alejhi ve sellem rekao:’’Dunjaluk je naslada a najbolja dunjalucka naslada je hajirli zena.’’.Takodje u Sahihu Buharije i Muslima imamo hadis kojeg prenosi Ebu Hurejre od Poslanika sallahu alejhi ve sellem u kome se kaze:’’Zena se uzima radi cetri stvari:imetka,porijekla,ljepota i njena poboznost,uzmi onu poboznu,bices sretan!’

Iz ovoga vidimo i postaje nam jasno koliko za covjeka muslimana je vazno da izabere cestitu zenu i kolika je obaveza zene muslimake isto da bi okitila svojstvima cestite muslimanke,kako bi bila od onih sa kojima je Allah subhanehu ve te’ala zadovoljan i njen muz.Upozorio nas je Poslanik sallahu alejhi ve sellem veoma zabrinut kad je kazao:’’Bojte se zelene basce!’’,rekli smo:’’Sta je to zelena basca,o Allahov Poslanice?’’Rekao je:’’Lijepa zena u kojoj se krije zlo’’(Darekutni)Hadis nas upucuje da nije sve u ljepoti i da se to nebi trebalo prvo zenu traziti u vjeri,ljepom ahlaku,znanju,cednosti,porodici….pa i ljepoti duse prvo pa tijela!

A u Sunenu En-Nesaije Ebu Hurejre veli:’’Allahov Poslanik je upitan:’’Koja je zena najbolja?’’Odgovorio je:’’Ona koja kada je muz pogleda obraduje ga,kada joj naredi poslusa ga i ne suprostavlja mu se ni u cemu sto on prezire.’’(Sahihu Sunen En-Nesai,H.3030)
.Postovana sestro ,preispitaj se,vidi gdje ti je mjesto u odnosu na ova svojstva,te pokusaj da ih ozivis u preksi trazeci Allahovo zadovoljstvo!(Hvaljen neka je Allah subhanehe ve te’ala)

Ebu Hurejre radijallahu anha prenosi da je Poslanik sallahu alejhi ve sellem rekao:’’Ako zena klanja pet dnevnih namaza,cuva svoja stidna mjesta,i pokorna je muz,bit ce joj receno udji i u Dzennet na koja god vrata Dzenneta hoces.’’(Biljezi Ibn Hibban u svome Sahihu)

Ebu Hurehjre radijallahu anha prenosi da je Poslanik sallahu alejhi ve sellem rekao:’’Tako mi Onoga u cijoj ruci je moja dusa,nema covjeka koji pozove zenu a ona ga odbije,a da Onaj koji iznad nebesa nije zadovoljan sa njom sve dok on(njen muz)ne bude zadovoljan sa njom.’’(Biljezi Buharija i Muslim).

Tema je opsirna i put do kvalitetnog braka ima puno uslova sto sa muzeve strane tako i sa zenine i veliku ulogu obostrano i velike obaveze,ali ako sve ide u skladu bogobojaznosti,znanja,ahlka sigurno uz Allahovu milost i pomoc cemo doci do dobrih rezultata na oba svijeta!

Uzviseni kaze:’’Klanjanje moje i obredi moji,i zivot moj,i smrt moja,doista su posveceni Allahu,Gospodaru svih svjetova,koji nema saucesnika;to mi je naredjeno i ja sam pravi musliman.’’(Al-An’am,162-163.)

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Postovani brate u vjeri,osaburi i osloni se samo na Allaha svt koji iz mrtve zemlje plodove i bilje daje,koji kisu sa neba spusta i koji je stvorio nebesa i zemlju bez stubova,koji iz kapi sjemena plod daje-insana koji je grijesnik ....

"Cetiri elementa dolaze u obzir i utjecu na covjeka prilikom odabiranja odredjene osobe za zenu: ljepota, porijeklo, bogatstvo i moralni kvaliteti (vjera). A ja ti preporucujem da pazis na moralne i dusevne kvalitete i da trazis takvu zenu." (Buhari)

1. Oženi se s onom koja ce ti pomoći u životu da postaneš bolji musliman.
2. Oženi se s onom koja nije ljepotica, tako da tvoje srce nece umirati od brige i ljubomore da će joj lice pogledati neki drugi muškarac.
3. Oženi se sa pametnom, tako da nakon sto noć prodje mozeš imati s kim da pričaš u toku dana.
4. Oženi se sa manje lijepom jer ona nece provesti veci dio vremena ispred ogledala.
5. Oženi se sa onom kada dodješ joj kući siguran si da imaš spremljen ručak i čistu odjeću.
6. Oženi onu koja se čini da je više prijateljica nego ljubavnica.
7. Oženi onu koja je stidljiva ali čvrsta, ona koja je milostiva ali i jaka, ljupka ali čedna.
8. Oženi onu koja je spremna na to da sa tobom provede zivot i u šatoru ako treba zarad Allaha swt.
9. Oženi onu koja moze da čita s tvojih usana i tako zna sta tvoje srce zbori (zikr na usnama i šehadet u srcu).
10. Oženi onu koja ce uvijek biti tu za tebe, pa čak i ako te ona podsjeća na tvoju majku, ona bi trebala biti jasan izbor.

11.Oženi se sa onom koja ce ti pomoci da kroz dunjaluk stigneš do dzenneta, tako da mozeš uzivati sa svojim prelijepim hurijama, nemoj žrtvovati hurije za dunjalučke žene, jer one nisu toga vrijedne dragi brate, samo se sjeti sta bi bilo kada bi vlas iz kose hurije ili njena suza pala na dunjaluk sta bi se zbilo.
Pronadji sebi ženu na dunjaluku koja ce ti pomoci do vjecnog odredišta, onu koja je pobozna i samilosna, a njena ljepota je manje važna, uživaj s njom na putu ka ahiretu.Neophodni vitamini za bracne partnere


1. Vitamin (H) Hubb – Ljubav. U kucu unosi antibiotik protiv stresa, svadje i netrpeljivosti. Njime se postize klima vedrine, raspolozenja i mastovitosti. Nastaje pri svakom njeznom dodiru, zaljubljenom pogledu, njeznom sapatu i vrucem poljupcu, svakoj lijepoj i toploj rijeci, svakom iskreno upucenom komplimentu i svakoj vrsti zahvalnosti i priznanja.

2. Vitamin (T) Tesamuh i tegafur – tolerancija i medjusobno prastanje. Ovaj vitamin brak stiti od svakodnevnih naslaga briga i iskusenja, koja vode u zakrcanje ili pucanje vitalnih bracnih krvnih sudova. Moze se naci i ugrabiti u vrijeme sabahske cistine kad je najmanje ozona. Tada organizam luci specijalan hormon koji jaca kompletan sistem imuniteta. Ako se ta prilika propusti, taj hormon se ne aktivira i vitamin ne pojavljuje.

3. Vitamin (M) Musarekeh – Saradnja i dogovaranje. Ovaj vitamin je vazan za zastitu od groznice bracnog egoizma, sujete i samostalnosti. Najlakse ga je pronaci i steci u momentu dogovaranja i konsultacija po svim pitanjima koja se ticu bracnih partnera ili pak njihove djece, pa cak i ako se ne uvazi misljenje bracnog partnera, vazno ga je saslusati i staviti partneru do znanja da je vazan i neophodan u savladjivanju zivotnih problema.

4. Vitamin (H) Hedijja – Poklon. Ovaj vitamin djeluje preventivno na emitivno hladjenje, efikasan je protiv svakodnevne rutine, jednostarnosti i drugih stereotipnih radnji, koje znaju cesto napsti bracni zivot. Vrlo efikasno obnavlja ljubavnu krv i jaca emotivne impulse. Ima ga u svim poklonima, koji ne moraju biti skupi i veliki. Posebno ga ima u lijepom i raznovrsnom buketu cvijeca!

5. Vitamin R (Ruhanijjet) – duhovnost. Ovaj vitamin je neophodan i izuzetno vazan za obnavljanje imanskih krvnih zrnaca, zatim za otklanjanje naslaga korozije, nastale usljed zagadjenosti grijeha, kao sto stiti srce od imanskog slabljenja i klonulosti. Moze se naci na imanskim halkama zikra, dersovima, ucenju Kur’ana i svugdje gdje se izucava korisno znanje koje raznjezuje srce i oplemenjuje misao. Dovoljna je samo jedna doza ovog vitamina sedmicno.

6. Vitamin (S) Seadeh – Sreca. Vazan je za obaranje pogleda, cuvanje cestitosti i braka. Nastaje prilikom spajanja lijepih mirisa i tamo gdje nema tajni medju bracnim partnerima.

Postovani brate i sestro drzimo se Allahovih subhanehe ve te’ala granica,radimo i slijedimo praksu Poslanika sallahu alejhi ve sellem obostrano i bicemo spaseni i zadovoljni u svom zivotu na dunjaluku te insaAllah na ahiretu uz Allahovu pomoc i milost!

Uzviseni Gospodaru napoji nase duse ljubavi u pokornosti Tebi,ucvrsti nas na putu spasa,podari nam cist razum,blagost,ahlak,smiraj i hajirli brka,potomak s kojim cemo se ponositi na Sudnjem danu,te olaksaj nam trnovit put ka Dzennetu uz samo Tvoju milost i pomoc-AMIN!!!


Prof.Hajruddin Tahir Ahmetovic-BRAK

http://www.youtube.com/watch?v=kbt8PybRrrY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=SGa0MsSVbRo&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=SfM1sMauFu8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fjSKhlS_fac&feature=related

Prof.Elvedin Pezić - "Islamom do braćne sreće

http://www.youtube.com/watch?v=x8VZNb3DXFc&feature=related

06.08.2011.

Budi i ti sestro primjer pozrtvovanja i davanja za Allahovu vjeru

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Budi i ti sestro primjer pozrtvovanja i davanja za Allahovu vjeru

Žena muslimanka je od same pojave islama aktivno učestvovala u opštim islamskim interesima. Bilo u ulozi majke i supruge odgajajući čestite generacije, davajući im primjere istinskog vjerovanja bilo pružanjem potpore na svim poljima i svim segmentima islamskog društva. Da, bila je i majka i supruga ali isto tako je imala i svoje obaveze prema ovoj vjeri i nije zaostajala za muškarcima.

Zabilježeni su brojni časni primjeri muslimanki dobročiniteljki koji osvajaju um pronicljivih i pune srce razboritih... Spomenućemo neke od tih primjera radi ibreta današnjim djevojkama.
Žene naših dobrih prethodnika bile su darežljive. Takmičile su se u davanju i darežljivosti i utrkivale se u trošenju imetka na Allahovom putu.

Prisjetimo se Aiše, radijallahu anha, majke vjernika kao i svih ostalih ashabijkih koje su prenjele toliko hadisa, a da ne govorimo o njihovim drugim doprinosima fikhu, poezij, nauci...

U vojnom pohodu Usre (Tebuk), prenosi se da je Ummu Sinan, r.a, rekla: 'Vidjela sam prostirku pred Allahovim poslanikom, s.a.v.s, u kući Aiše, r.a. Na njoj je bio misk, narukvice, grivne i menđuše. Prostirka je bila napunjena onim što su poslale žene kao pomoć muslimanima za nabavku ratne opreme (Hajatus-sahabe, 1/421). To je ono pobožno pokoljenje, pokoljenje ashaba koji su pobijedili šejtana u svojim dušama. Nisu se preobrazili u robove dunjaluku, nego su ga pregazile, potčinili ga sebi, ne dozvolivši da dunjaluk njih potčini... Izvršili su potpuni hilafet na dunjaluku, počev od gradnje do reforme. No, izvršavajući hilafet oni su željeli Allahovo zadovoljstvo i nadali se kući ahireta, pretekli su ljubitelje dunjaluka na dunjaluku a zatim su ih pretekli i na ahiretu (Fi zilalil-Kur'an, 2/1072).

Blistavi uzori

U historiji naših prethodnika postoje itekako svijetli fragmenti (prizori), u njima je supruga bila pomagač mužu u izdašnosti. Još uvijek traje eho riječi Ummu Dahdah, priča pokoljenjima o tome kako je muslimanka bodrila svoga muža u darežljivosti. Tako joj je muž kazao: 'O Ummu Dahdah, iziđi iz bašče, ja sam je doista prodao za palmu u Džennetu.' Ona je, r.a, odgovorila: 'Unosne li zarade.' (El-Isabe, 4/60) Da, unosne li zarade! To joj je bolje nego ovosvjetski ukrasi ma koliko brojni bili, bolje od sjaja dunjaluka ma koliko bio okićen. Kod nje nije bilo prostora za kolebanje i nemarnost.
Neka je Allah zadovoljan sa Ebu Dahdah darežljivim i izdašnim sahabijom. I neka se Allah smiluje Ummi Dahdah na brzini odaziva pozivu udjeljivanja i nesebičnosti, ljubavi prema dobru i stavljanju imetka na odgovarajuće mu mjesto radi uklanjanja nevolje nevoljniku.
Ummul Benin, sestra Omera ibni Abdul-Aziza bi govorila: 'Uf škrtosti, kada bi škrtost bila košulja, ne bih je obukla, kada bi bila put, ne bih se njime zaputila.' Također je govorila: 'Svako ima svoju potrebu, a ja imam potrebu da udjeljujem i budem darežljiva. Tako mi Allaha, draže mi je uspostavljanje (održavanje) rodbinskih veza i dobročinstvo, negoli lijepa hrana kada izgladnim i hladna voda kada ižednim (Sifetus-sahve, 2/210). Izdašnost je postojala a bogatstvo se uvećavalo u stoljećima islama.
Prenosi Hatib da je Zubejda supruga Haruna er-Rešida obavila hadždž, pa je njena milostinja dostigla za 60 dana 54.000 dirhema. Abdullah Ibni Mubarek je rekao: 'Vidio sam Zubejdu u snu i rekao joj: 'Šta je s tobom Allah učinio?' Odgovorila je: 'Oprostio mi je pri udaru prvog trnokopa pri gradnji vodovoda za Mekku.' (El Bidaje ve-Nihaje, 11/128,175).
Ona je, Allah joj se smilovao, dovela pitku vodu iz brda Hudā u časnu Mekku. Allah ju je počastio čestitim dobrom, nije je imetak obuzeo, nije je dunjalučka blagodat pokvarila. Voda Zubejde za koju se ona trudila, da stigne u Mekku, još uvijek svjedoči šta je moguće da urade dobročiniteljke.
Godine 306. po Hidžri otvorena je bolnica koju je sagradila Ummul-Muktedir. Ona je obezbijedila ljekare i poslugu. Njeni izdaci za svaki mjesec bili su 600 dinara (zlatnika).
Kada je izbio sukob između karamita i vojske abbasijskog halife, karamiti su ubili veliki broj ljudi i presjekli puteve hodočasnincima. Tada je Ummul-Muktedir znala da se imeci štede samo radi pomaganja u borbi protiv Allahovih neprijatelja i ispomoć za vrijeme nevolja. Dala je 500.000 dinara za opremanje vojske u borbi protiv karamita.
Kroz historiju, žene vjernice ostale su putokaz po svojoj privrženosti onome što je bitno, suštinsko od onog što je formalno. Nastojale su da čine dobra djela koja nisu bili u stanju učiniti mnogi ljudi.

Ti si (sestro) preča radu za Allahovu vjeru  od ostalih!

Sestro muslimanko... Ti koja si zasada iz sadnica uvišenog islama... Zalijevaj tu sadnicu iz obilja svoje samilosti i neka te nikako ne preteknu žene kafirke u djelovanju i humanizmu. Kršćanke su postale poznate u svijetu po svojim dobrovoljnim prilozima koji se troše na pokrštavanje porodica, prema kojima (misionari) licemjerno iskazuju svoju naklonost (saosjećajnost).
Jevrejke, iako su za mnoge primjer škrtosti, koja se ogleda i u nepridavanju pažnje svojoj vanjštini i zadovoljavanju prostom hranom i jednostavnom kućom, sve što uštede stavljaju u kasu za podršku cionizmu. To su radile i prije uspostavljanja cionističke države. Golda Meir vratila se sa 50.000.000 dolara nakon akcije prikupljanja dobrovoljnih priloga u Americi. To je navelo Ben Goriona da kaže: 'Reći će se prilikom pisanja historije: 'Doista je žena jevrejka donijela novac, i ona je ta koja je osnovala državu.'
U našoj savremenoj stvarnosti imamo lijepe primjere muslimanki dobročiniteljki koje su se obavezale pomoći mudžahide u Afganistanu, Bosni intifadu u Palestini. Raduje da je dobro još uvijek duboko ukorijenjeno u dušama muslimanki.
Od darovanog ženskog nakita sakupljene su gomile zlata i stavljene na raspolaganje mudžahidima. Kakva je vrijednost ukrasa i nakita ako je naš ummet u opasnosti i ako se gazi čast muslimanki. Muslimanke neće biti nikada ponižene – dok su muslimanke. Njihova braća se bore na Allahovom putu, a one čitaju hadis Allahovog poslanika, s.a.v.s: 'Musliman je brat muslimanu, ne zlostavlja ga, ne ponižava ga i ne izdaje ga. ' Pa kako da taj hadis u potpunosti ne primijene?
Budite blistavi primjeri muslimanke dobročiniteljke, čime će se vratiti sjećanje na primjere sahabijki na dan Tebuka i pohoda u neimaštini. Utrošile su imetak u nešto što se ne može nadmašiti. Učinile su imetak slugom, a nisu postale sluge imetku, učinile su da imetak bude u njihovim rukama, a ne u njihovim srcima. Imetak je dijeljen darežljivo, tamo gdje je to šerijatom predviđeno. Govorile su: 'Gospodaru, ne učini dunjaluk našom najvećom preokupacijom i dometom našeg znanja.'

Uočljivo je bilo učešće žene u davanju prisege. Žena muslimanka je učestvovala u polaganju prisege u pridržavanju tewhida, pokornosti Allahu subhanehu ve te ala te ne činjenju strašnih razvrata. Uzvišeni Allah u Kur’anu kaže: O Vjerovjesniče, kada ti dođu vjernice da ti polože prisegu: da neće Allahu nikoga ravnim smatrati, i da neće krasti, i da neće bludničiti, i da neće djecu svoju ubijati, i da neće muževima tuđu djecu podmetati i da ti neće ni u čemu što je dobro poslušnost odricati, - ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti; Allah, zaista, mnogo prašta, i On je milostiv.” (Prevod značenja, El-Mumtehine, 12)
Buhari bilježi od Aiše, radijallahu anha: da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, provjeravao muhadžire ovim ajetom: “O vjerovjesniče”- do riječi – “Allah, zaista, mnogo prašta i On je milostiv.” Aiša, radijallahu anha dalje kaže: “Pa koja bi pravovjerna prihvatila ovaj uvjet, Allahov bi joj Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Prihvatio sam tvoju prisegu,’ i to bi učinio samo riječima, a nije, Allaha mi, njegova ruka dotakla nikada ženskih ruku pri prisegi. Njihove prisege prihvatio bi samo riječima: Prihvatio sam tvoju prisegu.’”  Ovo je Buharijin navod. Između ostalih, Imam Ahmed navodi hadis od ‘Umejme ibn Rekike: “Pitali smo ga: ‘Allahov Poslaniče, zar se nećeš rukovati s nama?’” ‘Ja se ne rukujem sa ženama, a moje riječi upućene jednoj ženi, upućene su stotinama žena.’” (Sened hadisa je vjerodostojan).

Naređivanje dobra i odvraćanja od zla je takođe ulazi u okvire opštih islamskih interesa. Njegova važnost se vidi iz sljedećeg hadisa kojeg prenosi majka vjernika Ummu Habiba, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Sav čovjekov govor je protiv njega, nije na njegovoj strani, osim naređivanja dobra, zabranjivanja zla i spominjanja Allaha Uzvišenog.” (Et-Tirmizi, 2412)Paralelno sa naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla ide i da’wa; Pozivanjem ka Allahu, subhanehu ve te ala u okviru svoje porodice, familije te upućivanja svojih sestara vjernica je jedan od primjera doprinosa žene muslimanke našem dinu na ovom polju.
Uzvišeni kaže: “A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima; traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju iz zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah sigurno smilovati. – Allah je doista silan i mudar.” (Prevod značenja, Et-Tewbe, 71)

Islam je uzdigao ženu iz poniženja na poseban stepen; dao joj je pravo na nasljedstvo, slobodu posjedovanja imetka i da raspolaže sa svojim novcem kako ona želi. Islam je ženi dao još mnogo, mnogo toga što vodi ka njenoj časti, ugledu, čednosti, poštovanju, zaštiti, znanju, ponosu….

UPOZORENJE :

Postovana sestro u Islamu ,naveli smo samo par primjera a ima ih na hiljade gdje mozes i ti biti jedan od onih koje su bile primjer pozrtvovanja i moralnog davanja za ovu nasu lijepu i jedinu vjeru! Budi pokorna Allahu subhanehu ve te’ala,ako imas muza-svome muzu a ako ne znas i sama granice svoje jer Allah nad svim bdi,on sve vidi i cuje! Budi jaka na putu iskusenja i podnosi ih sa saburom jer svaka kusnja je prolazna stanica do ahireta,odgaja svoju djecu u Islamu i ne pomisli DA TI UPUCUJES , NE nego Uzviseni Allah ali dowi za svoj potomak jer te Allah subhanehu ve te’ala moze bas tu iskusati vjeruj !!! Odrzavaj rodbinke veze pa nekad obilaskom,nekad pismom ili telefonskim pozivom ili porukom sa jednim ajetom ili hadisom uz par toplih rijeci...Sestro ne kamaraj svoj imetak i znaj da ga neces u kabur ponjeti i nemoj da te sejtan zavara sa tim...Gradi kucu u Dzennetu svojim imetkom a pitaces se kako ?? Pa lijepo nije tezak taj put,netrebaju ti majstori,zidati,moba ili kuhanje nego sa cistim nijjetom i sa sadakom koju nezna lijeva sta daje desna ces to postici! Odvaja za takve svrhe pa makar jenu marku,euro ili hediju ...Nemoj da kamaras nakit i haljine a sjeti se prvi generacija sta su sve davale od sebe za ovu vjeru pa i zalogaj iz usta,sjeti se sestara ,brace i djece im u Afganistanu,Bosni i Palestini i srirom svijeta gdje umiru od gladi i bez krova nad glavom a Allahu subhanehu ve te’ala robuju i u takvim uslovima dok ti spavas u toploj kuci ili stanu,imas vodu za piti i abdest,imas sta jesti pa razmisli subhanalla...Pa ako ti i je tako stanje reci el hamdu lillah i uradi nesto i tajno i javno da bi sa Allahovom pomoci pomogla svoju bracu i sestre i nadala se vjecnoj nagradi Dzennetu ! Ti sestro koja imas sve uslove za zivot el hamdu lillah,imas prilku da radis za ovu vjeru a pitas se kako? Pa ovako insaAllah,umijesto sto sjedite pored komjutera na ranim programima satim,satiiiiiiiiiima ( facebook,Msn,pal tak i drugi...) uzmi i ostavi negdje na nekim forumima jedan ajet iz Kur'ana i hadis i budi i ti pozivac u Allahovu subhanehu ve te’ala vjeru! Reces hm,pa ja nemam znanje i nemam skolu za to,fakultet Islamskih nauka itd.Da ,u pravu si nemas a dali su imale prve generacije fakultet ali su bile pozivaci u Allahovu subhanehu ve te’ala vjeru sa par savijeta koje su cule iz Kur'ana i hadisa i primjenjivale su to i na druge prenosile....ostavi negdje lijepu rijec i utisak nekom ko cita pa nekad moze biti dzahil a nekad kafir a Allah subhanehu ve te’ala upucuje koga hoce na pravi put vjeruj mi,ali mozes ti biti sebeb iz svoje tople kuce ALLAHU EKBER ,sebeb nekome a znas koja je nagrada,bolja od krda devi od dunjaluka subhanallah! Zamisli iz tople kuce da nagradu stices umijesto gibeta po telefonu i internetu o drugima ti pozivas u vjeru Allahovu ! Zatim jos jedna lijepa prilika iskopiras sebi nesto zanimljivo i kada krenes svojoj familiji, prijateljima koji lutaju jos stazama dzehla ili komsinici kafirki stavis za hediju sa jednim Cd koji ces insaAllah snimiti s obzirom da ces naci kome sta pase pa ima i nasih muslimanki gdje im treba dawe ( zasto namaza,zasto mahrama,cednost,stid zene muslimanke,sadaka,put do Dzenneta,cuvaj se bluda,gibet i nemimet itd...) toliko ima raznovrsnih predavanja sad jer mi imamo Islam ko na tacni serviran pa iskoristi Allahova robinjo iz svoje tople kuce da budes pozivac i da radis za Allahovu vjeru sa dokazom Kur'ana i sunneta sa malo truda! Vec kada placas internet koristi ga za hajr i dobro,dok klanjas ili rucak kuhas  tvoj printer kopira lijepu brosuru i neki lijep Cd gdje moze stati 10 predavanja .Pa o sestro muslimanko ugledaj se na prve generacije koje su puno vise truda davale i zivote za Allahovu subhanehu ve te’ala vjeru u gladi i siromastvu ali one su stanovici Dzenneta a mozes i ti biti bez gladi i davanja svoga zivota pa pozuri sestro jer melek smtri svakog casa moze doci a iskoristi ovaj prolazan zivot u hajru !Netrazi se od tebe novac ili neznam sto ali uci Allahovu subhanehu ve te’ala vjeru i vidjeces i sama u kojoj situaciji mozes da djelujes na polju za sebe i druge nadajuci se samo Allahovoj nagradi Dzennetu vjecnom! Nezelim reci,da se ugledas na kafirke ali one idu u druge zemlje da lijece djecu,daju svoj novac,daju imetak,stoje satima na stanicama i na ulicama sa brosurama i knjigama kao jehovi svijedoci od 18-60 godina starosti a ZASTO I ZA KOGA? Za ono sto ce ih u Dzehennem odvesti jer ne obozavaju i ne klanjaju se Allahu subhanehu ve te’ala i sve ce im to u vodu propasti ali su ubijedenje u svome NEvjerovanju i rade i dan i noc subhanallah! Pa sta je sa tobom kad si ubijedenja u svojoj jedinoj ispravnoj vjeri,ti koja Allaha obozavas i Njemu se klanjas i cekas nagradu Dzennet,ustani i potrudi se za Allahovu vjeru i ne posustaj jer ces udariti na razna iskusenja ali sjeti se Posalnika sallallahu alejhi ve sellem i pozivanja,uvreda i kamenovanja...Ustraj i ne odustaj nakon prvog iskusenja kada ti mozda tetka kaze :''Ma kome si donjela onaj cd i letak,ja sam muslimanka u dusi i moj me dedo ucio onome sto vi danas ne radite itd..nemoj da bi mi ikad vise donjela tako nesto !'' Eeeh nemoj pasti u ocaj i reci sama sebi da nisi trebala,nego insaAllah dowu uputi za takve insane i imaj cvrsto ubijedenje da ce ih Allah uputiti kad On bude htio a ti se nadas nagradi za to insaAllah...a znaj sestro mozda ce neki baciti letak tvoj i cd,mozda ce neki ostaviti na vitrinu da prasina pada a dok bude nekad prasinu se sjetila na vitrini brisat mozda i ubaci da poslusa i da joj se tad Allah smiluje i izvede je iz tame na svijetlo kad On bude htio a tvojim sebebom! Mozda neki ce pokloniti nekom dalje a KO SVE ZA TO IMA NAGRADU-TI ,ako nekog od njih Allah uputi pa ne odustaji sjeti se prve gleneracije i uslova i tvoji sad uslova! Odvoji neku lijepu haljinu bas onu koju najvise volis a da se nekoj tvojoj sestri kojoj je tvoja ta haljina svidjela a nema mogucnosti da je kupi,pa je obraduje i znaj da ce i tebe Allah obradovati kada se najmanje nadas necim boljim na oba svijeta! Ne samo haljinu,nakit,hranu sestro ! Ako imas u svojoj kuci hrane a znas da sestra neka nema,nestidi se staviri u kesu pa makar i kilo rize i okaci joj na vrata ili posalji joj po nekom..jer nemora to biti sad neznam sto...ali udjeli a sjeti se prvi ashabijiki koji se hurme dale posljednje iz kuce ,hej hurme jer nisu nista drugo imale a mi imamo svaka za mijesec dana namirnice u kuci pa malo se raspitaj kojoj je sestri najprece da se pomogne pa dadni nesto u ime Allaha ,druga ce nesto i paket sestri spremite i obraduje te je u ime Allah jer se naravno nadate SAMO Allahovoj nagradi-Dzennetu!

Toliko ima puno,puno primjera i nemojte da mi uzimomo primjere danasnji kafirki,nego da uzmemo primjer nasih prvih gleneracija i nasih sestra koje su u Dzennetu ALLAHU EKBER!!!

I svaka od nas, svaka muslimanka, može na svoj način ponjeti bajrak islama i doprinjeti da Allahova riječ bude gornja a sve ostale donje. 

http://www.youtube.com/watch?v=FQxZku40rnY&feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=DpDnZvZMyHI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=2x2OJ3pp6Ls&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=G42RDPqc_b0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_udOwh185D4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=IgbPumpdHz4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kZI4Ixzi_Gs&feature=related

 

05.08.2011.

Uputa za zahvalne i strpljive

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Uputa za zahvalne i strpljive

Rekao je Uzvišeni Allah: ''Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima…'' (Kur'an / Al-Baqara, 45 ajet)

Rekao je poslanik, Muhammed a.s.: ''…Pravi sabur je onaj pri prvom udarcu (jer se tada najteže strpiti)." (Muttefekun alejhi)

Asja, zena faraona, pronasla je vjeru u Allaha s.v.t. koja je u njoj cvjetala i pored tamne sjene njenog muza nevjernika koji je govorio: „Ja sam vas bog, najveci!“ Kada je faraon saznao za vjeru svoje zene, poceo je udarati, te je naradio cuvarima da to isto cine. Izvukli su je na zestoku podnevnu zegu, cvrsto joj svezali ruke i noge i udarali je bez prestanka. A sta mislite kome se ona pri tom neizdrzivom bolu obratila za pomoc? Obratila se Allahu s.v.t. rijecima: “Moj Gospodaru, sagradi mi kod Sebe kucu u dzennetu i spasi me od faraona i njegova mucenja i spasi me od naroda nepravednog.”

Prenosi se da joj se, nakon sto je ove rijeci izgovorila, nebo otvorilo tako da je vidjela njenu kucu u dzennetu, pa se nasmijala. Cuvari su je zbunjeno posmatrali, ta oni je muce a ona se smije?! Faraon je potom pun gnjeva i srdzbe naredio cuvarima da bace na Asju veliki komad stijene kako bi je na taj nacin usmrtili. Medjutim, Allah s.v.t.. je uzeo njenu dusu prije nego su oni i donijeli ogrmni kamen, te je ucinio da bude primjer svim muskarcima i zenama do Posljednjeg dana.

“A onima koji vjeruju – Allah kao pouku navodi zenu faraonovu, kad je rekla: “Gospodaru moj, sagradi mi kod Sebe kucu u dzennetu i spasi me od faraona i mucenja njegova i izbavi me od naroda nepravednog!” (Et-Tahrim : 11)

Kada je Dzibril a.s. dosao Poslaniku s.a.v.s. i pitao ga o islamu, imanu i ihsanu, Poslanik s.a.v.s. je o imanu rekao: “Iman je da vjerujes u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove Poslanike, Sudnji dan i Allahov kader.”
Naredne redove cemo posvetiti posljednjem imanskom sartu: pokoriti se Allahovoj odredbi kako dobroj tako i losoj.

Putujuci kroz zivot dolazimo u jednu od dvije situacije: Ili nam se desi nesto dobro, pri cemu nam je duznost kao muslimanima da zahvalimo Allahu na Njegovoj milosti, ili nam se desi nesto lose, nesto sto nam se nikako ne svidja, pri cemu smo duzni da se strpimo. Ovo je takoreci formula za sretan zivot, zivot kojim trazimo Allahovo zadovoljstvo. Strpljivost ili zahvalnost – na ovome prestaju sve brige.

Allahov Poslanik s.a.v.s. je rekao: “Zaista je stanje vjernika posebno, sto god mu se desi on zahvaljuje Allahu. Ako ga zadesi nesto dobro, on zahvaljuje Allahu na tome pa bude nagradjen za to, a ako ga zadesi nesto lose on se strpi i opet bude nagradjen za to. Ovakvo je stanje jedino vjernika. (Muslim)

Ibn El-Dzevzi kaze: “Kada ovaj dunjaluk ne bi bio mjesto iskusenja, na njemu se ne bi nasle bolest i prljavstina. Kada zivot ne bi bio okrutan, poslanici i pobozni ljudi bi zivjeli ugodnim zivotom. Medjutim, Adem a.s. je prolazio kroz iskusenja, jedno za drugim, sve dok se njegov zivot na dunjaluku nije okoncao. Nuh a.s. je 300 godina plakao. Ibrahim a.s. je bio bacen u vatru, a poslije mu je bilo naredjeno da zrtvuje sina kao kurban. Jakub a.s. je plakao sve dok od silnog placa nije oslijepio. Musa a.s. je izazvao faraona, a zatim je bio sa svojim narodom iskusan. Isa a.s. nije imao opskrbe osim zalogaja kojeg su njegovi sljedbenici sa njim dijelili. Muhammed s.a.v.s. je sa strpljivoscu prihvatao neimastinu. Njegov amidza, jedan od njegovih najdrazih clanova familije je ubijen i masakriran... Ta zaista nabrajanju iskusenja kroz koja su prolazili Allahovi poslanici ne bi bilo kraja...

I sve ono sto nam se desi, desava se sa Allahovom s.v.t. voljom. Temelj naseg vjerovanja u kada i kader jeste zadovoljstvo sa Allahovom odredbom bila ona dobra ili naizgled losa, jer sve je to dunjalucko iskusenje.

Kako mozemo i pomisliti da ne budemo iskusani kada su oni bolji od nas toliko patili, a stekli su Allahovu naklonost.
Uistinu su oni bili bolji od nas, a iskusavani su sa ovakvim patnjama i nedacama.

A sada da popricamo o iskusenjima, dobrim i losim stvarima koje nam se desavaju.

Mnogo toga sto nas zadesi je uzrokovano nasim grijesima. Allah s.v.t. kaze: “Kakva god vas nedaca zadesi, to je zbog grijeha koje ste zaradili, a On mnoge i oprosti.” (As-Sura : 30)

Muhammed ibn Sirin je praktikovao da, nakon sto mu se dugovi nakupe i tuga poveca, rekne: “Znam da je razlog ovom tugovanju grijeh kojeg sam pocinio prije 40 godina.”

Ljudi znaju da sve lose sto se covjeku dasi predstavlja iskusenje od Allaha s.v.t. Medjutim, dragi brate i sestro, dobro koje nam se desi je takodjer iskusenje. Allah s.v.t. kaze: “I Mi smo ih po zemlji kao narode raspodijelili: ima ih dobrih a i onih koji to nisu; i u dobru i u zlu smo ih provjeravali da bi se opametili.” (El- E´raf : 168)
Abdul-Melik ibn Ishak je rekao da nema covjeka koji nije iskusan u zdravlju i imetku kako bi se pokazalo koliko je Allahu zahvalan.

Ashab Allahovog Poslanika s.a.v.s. Abdurrahman Ibn Avf r.a. je rekao: “Iskusavani smo nedacama, pa smo se strpili. A zatim smo iskusavani blagostanjem i nismo se strpili. Zbog toga je Allah objavio: “O vjernici, neka vas imanja vasa i djeca vasa na zabave od sjecanja na Allaha. A oni koji to ucine, bice izgubljeni.” (El-Munafikun : 9)

Moramo od samog pocetka kada nam dodje vijest o nekoj nesreci pokazati strpljivost, a ne dan ili tri dana poslije. Poslanik s.a.v.s. kaze: “Iskrena strpljivost je samo pri prvoj vijesti.”

Postoje stvari koje su kontradiktorne strpljivosti, kao sto su: cupanje i cijepanje odjece, udaranje po licu, cupanje kose, proklinjanje, kukanje i jaukanje.
Prenosi se od Ummu Seleme r.a. da je rekla: “Cula sam Allahovog Poslanika s.a.v.s. da kaze: “Svaki musliman koji nakon sto ga zedesi nesreca rekne ono sto je Allah naredio: Allahovi smo i Njemu se vracamo, Allah ce mu nadoknaditi gubitak boljim.” (Muslim)

Ova iskusenja i patnje nas ciste od grijeha. Prenosi se da je Aisa r.a. rekla: “Uistinu, kada imamo temperaturu spadaju grijesi sa nas kao sto lisce spada sa grana drveta”

Allah s.v.t. kaze u Kur´anu: “ Elif-lam-mim. Misle li ljudi da ce biti ostavljeni na miru ako kazu: “Mi vjerujemo!” i da u iskusenje nece biti dovedeni? A Mi smo u iskusenje dovodili i one prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i na one koji lazu.” (El-Ankebut : 1-3)

Strpljivi ce biti bez racuna nagradjeni

Govoreći o definiciji strpljivosti u svojoj knjizi Zemmul-heva, Ibnul-Dževzi je, između ostalog, rekao: “Sabr u jeziku znači zabraniti, zatvoriti, suzdržati,  i onaj ko nekome nešto zabrani, on ga samim tim tjera da trpi i sabura.

Mjesec ramazan se naziva mjesecom  strpljivosti jer se u tim danima vjernici sustežu od jela, pića i intimnog odnosa. Dakle, strpljiv je onaj koji se susteže od onoga za čim teži njegova duša, kao i onaj koga je pogodilo iskušenje, pa on u ime Allaha trpi i podnosi to iskušenje bez očajavanja i srdžbe.”

Neko je upitao Džunejda o značenju strpljivosti, pa je rekao: “Strpljivost je dočekivanje bola i iskušenja bez ljutnje i srždbe.” A Zunun el-Misri je rekao: “Strpljivost znači udaljavati se od prijestupa, biti smiren u srdžbi i prikazivati se bogatim u stanju siromaštva te ne jadati se ljudima.”

Postoje dvije vrste jadikovanja ili jadanja. Jedno je  jadanje Allahu na svoje stanje i ono ne poništava sabur. Primjer za to je Jakub, a.s., koji je, nakon što je izgubio sina Jusufa, govorio: “Ja tugu svoju i jad svoj pred Allaha iznosim, a od Allaha znam ono što vi ne znate” – reče on.”(Jusuf, 86.). A drugo je jadanje ljudima na težinu stanja i iskušenja. Ova vrsta jadanja je u suprotnosti sa strpljivošću i ona je zapravo poništava. Jedan pobožnjak je čuo čovjeka kako se žali svome drugu na svoje teško materijalno stanje, pa mu je prišao i rekao: “Kako te nije stid da se žališ na Milostivog Gospodara, onome ko te ne razumije i ko nema milosti.”

Vrste strpljivosti

U islamskoj literaturi spominju se tri vrste strpljivosti: strpljivost u pokornosti Allahu, strpljivost u ostavljanju grijeha i strpljivost na udarcima sudbine.

Sabr ili strpljivost u pokornosti Allahu postiže se prije svega spoznajom i sviješću da su posljedice pokornosti sretan kraj na dunjaluku i vječna nagrada na ahiretu.

Ibnul-Kajjim el-Dževzi je u svojoj knjizi Tarikul-hidžretejn nabrojao sljedeće uzroke strpljivosti u sustezanju od grijeha.

Prvo, svijest o odvratnosti grijeha i spoznaja da je Allah zabranio grijehe kako bi čovjek zaštitio i sačuvao svoju dušu od poroka koji je upropaštavaju, kao što brižan otac čuva i štiti svoje dijete od svega što bi mu moglo štetiti. To je uzrok koji bi svakog razumnog čovjeka trebao da odvrati od grijeha, čak i onda kada se taj grijeh ne bi vezivao za kaznu na Sudnjem danu.

Drugo, stid od Allaha. Iskreni i ubijeđeni vjernici znaju da ih Allah vidi i čuje i oni se stide da ih Allah vidi u grijehu te strahuju da ne izazovu Njegovu srdžbu.

Treće, čuvanje blagodati koje nam je Allah podario, jer grijesi poništavaju  blagodati tako da kad god čovjek počini grijeh, od njega ode neka blagodat, shodno počinjenom grijehu, a kada se pokaje i vrati u okrilje pokornosti Allahu, onda se vrate i blagodati. Neko od islamskih učenjaka je rekao: “Učinio sam grijeh zbog kojeg godinu dana nisam bio u stanju da ustajem na noćni namaz.” Drugi je kazao: “Zbog grijeha koje sam počinio uskraćeno mi je razumijevanje Kur’ana.”

Četvrto, strah od Allahove kazne, a to se postiže iskrenim vjerovanjem u Njegovu prijetnju i obećanje, vjerovanjem u Allaha, vjerovanjem u objavljene Knjige i Allahove poslanike. Uzvišeni je objavio: A Allaha se boje od robova Njegovih – učeni.(Fatir, 28.). Rečeno je: “Dovoljno je čovjek učen ako je bogobojazan, a dovoljno je neznalica ako je obmanut u pogledu Allahove nagrade i kazne.”

Peto, ljubav prema Allahu. Onaj koji voli pokoran je Onom kojeg voli. Što je snaga ljubavi u srcu veća, pokornost je jača kao i ostavljanje grijeha. U tom smislu su i riječi Omera, r.a.: “Divan li je vjernik Suhejb, i kada ne bi posjedovao strah od Allahove kazne, on ne bi činio grijehe.”

Šesto, svijest o lošim posljedicama i tragovima koje ostavljaju grijesi, kao što su: crnilo na licu, tmina u srcu, tjeskoba u grudima, tuga i beznađe, očaj i depresija, kukavičluk, zaboravljanje naučenog znanja, nestanak sigurnosti i osjećaj straha i usamljenosti. Griješnik osjeti žestinu vatre u svom srcu prije Sudnjeg dana i prije džehennemske vatre koja će do srca dopirati.

Strpljivost na iskušenjima

Postoje mnogi razlozi koje bi vjernike trebali motivirati i podstaknuti na strpljivost na iskušenjima i udarcima sudbine, a mi ćemo spomenuti neke od njih. Prvo, dokazi o nagradi i sevabima za iskušenje, kao i dokazi o tome da iskušenja brišu grijehe i da su dio sudbine koju je Allah odredio i koja je zapisana prije nego je čovjek i stvoren, tako da očajavanje neće donijeti ništa dobro.

Drugo, svijest o tome da su iskušenja zapravo posljedica grijeha. U tom smislu je i kur’anski ajet: Kakva god vas bijeda zadesi, to je zbog grijehova koje ste zaradili, a on mnoge i oprosti. (Eš-Šura, 30.). Prenosi se da je Alija, r.a., rekao: “Nedaće ne dolaze osim s grijesima, a ne otklanjaju se osim pokajnjem.”

Treće, spoznaja da je iskušenje poput gorkog lijeka koji će na kraju biti uzrokom ozdravljenja i potpunog izlječenja. Zato vjernici ne trebaju gledati na gorčinu lijeka, već na njegove posljedice. Uzvišeni je objavio: Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. – Allah zna, a vi ne znate. (El-Bekare, 216.).

Četvrto, svijest da nedaća ne dolazi da uništi čovjeka, već dolazi kao iskušenje i provjera strpljivosti. Ako se čovjek strpi na nedaćama i bude postojan, onda će mu Allah, dž.š. ukazati posebnu počast i učiniti ga odabranim robom ili evlijom, a ako se pokoleba i izrazi svoje nezadovoljstvo Allahovom odredbom, onda će se iskušenje samo povećati i jedna nevolja će se pretvoriti u mnoštvo nevolja, kao što se kod strpljivog čovjeka jedna nevolja na kraju pretvori u mnoštvo blagodati. Peto, svijest o tome da Allah putem iskušenja želi da vjernici potvrde svoju pokornost i vjerovanje u svakoj situaciji. Nije istinski Allahov rob onaj ko obožava Allaha samo kada mu je dobro, a kada ga snađe iskušenje, onda očajava i zaboravi na Allaha. Iskušenja su za vjernike poput vatre koja odvaja patinu od zlata, pa ono ostane čisto i zablista svojim punim sjajem.

Dunjalučki dani su dani sabra

Život na dunjaluku je protkan različitim vrstama iskušenja tako da ljudi imaju potrebu za strpljivošću u svim vremenima i svim generacijama, kao što imaju potrebu za hranom, vodom i zrakom. Kroz ljudski život se neprestano smjenjuju radost i tuga, sreća i nesreća, smijeh i suze, a da bi čovjek ostao uspravan i izdržao sva iskušenja, najbolje je da se naoruža strpljivošću. I sljedeći primjeri i predaje to potvrđuju.

Ibn Ebi Dunya  u svojoj knjizi El-I’tibar ve a’kab es-surur vel-ahzan, spominje predaju od Ibn Abbasa u kojoj je on rekao: “Nećete sresti ljude da im drugi govore: ‘Blago njima’, a da im vrijeme nije pripremilo dane kada će im govoriti: ‘Teško njima’.”  A Ibn Mes’ud je rekao: “Svaka radost sa sobom nosi tugu, i nema ni jedne kuće koja se ispuni radošću a da nakon toga neće biti ispunjena žalošću.” Prenosi se od Jezida ibn Mehleba da je rekao: “Jedanput sam nosio dva tovara miska iz Horosana za halifu Sulejmana ibn Abldulmelika, pa sam došao pred vrata dvorca njegovog sina Ejuba koji je bio prestolonasljednik. Njegov dvorac je blistao od sjaja, a kompletna posluga je bila obučena u žute uniforme nakićene zlatom. Zatim sam ušao u drugi njegov dvorac u kojem  je bila posluga sa zelenim odijelima i nakitom od smaragda. Ušao sam u sobu u kojoj je bio Ejub sa svojom ženom i predao mu dva tovara miska. Jedanaest dana nakon toga, ponovo sam došao u Šam, ali su sada Ejubovi dvorci zjapili prazni. U njima nije više bilo ni Ejuba, ni njegove porodice, niti posluge. Svi su pomrli od kuge.”

U predaji, koju također bilježi Ibn Ebi Dunya, spominje se da je učenjak Seid Ebu Osman rekao jednoj sredovječnoj ženi na čijem licu su još uvijek bili tragovi ljepote i s kojeg osmijeh nije silazio: “Vjerovatno su ova ljepota i stalni osmijeh posljedica sretnog života u koji se tuga nikada nije uselila.” Ona mu je odgovorila: “Čovječe, moj život se zove tuga!” “Kako?”, upitao je Seid. Tada mu je žena ispričala sljedeće: “Jednog Kurban-bajrama moj muž je zaklao ovna u našoj bašči. Nakon toga smo ušli u kuću, a naša dva sina su ostala u bašči da se igraju. U jednom trenutku stariji je rekao mlađem: ‘Hajde da ti pokažem kako je babo zaklao ovna!’ Stavio mu je glavu na zemlju, uzeo je nož i zaklao ga. Kada smo čuli njegov smrtni krik, muž i ja smo istrčali iz kuće i zatekli smo mlađeg sina mrtvog. Stariji sin, vidjevši šta je uradio, pobjegao je u planinu i nikada se nije vratio. Kasnije smo saznali da ga je vuk pojeo. Moj muž je otišao da traži starijeg sina i pošto sa sobom nije ponio ni vode ni hrane, skapao je u planini od žeđi. Ja sam tako ostala potpuno sama.” Nakon toga, Seid ju je upitao: “Tako ti Allaha, reci mi kako podnosiš toliku tugu?” Iskrena i strpljiva vjernica mu je odgovorila: “I kada bih bila sigurna da je očajavanje i jadikovanje jedini lijek za moju tugu, ja opet ne bih očajavala.”

Prenosi se da je Abdurahman ibn Jezid ibn Muavija, koji je bio službenik na dvoru halife   Abdulmelika ibn Mervana, na dženazi halifi Abdulmeliku, stao pred njegov mezar i pred okupljenim ljudima obratio se mrtvom Abdulmeliku ovim riječima: “Ti si onaj isti Abdulmelik čijim obećanjima sam se nadao i od čijih prijetnji sam strahovao. Eto, sada si došao u takvu poziciju u kojoj od tvoje vlasti i silnog bogatstva nije ostalo ništa osim ćefina u koje si zamotan i dva metra zemlje u koju si ukopan.” Nakon toga se vratio svojoj kući i potpuno se posvetio ibadetu. Strahujući da sam sebe ne uništi iscrpljujućim ibadetom i asketizmom, jedan njegov rođak je došao kod njega da ga posavjetuje i upozori na moguće posljedice takvog života. Abdurahman je saslušao njegov savjet, a onda mu rekao: “Poslušat ću tvoj savjet ako mi iskreno odgovoriš to što ću te pitati?” “Bit ću potpuno iskren u svom odgovoru”, rekao mu je rođak. Abdurahman ga je upitao: “Reci mi da li si zadovoljan sa svojim trenutačnim stanjem i bili bio siguran za sebe da ti u takvom stanju dođe smrt?” Odgovorio je: “Nisam zadovoljan sa svojim stanjem i ne bih volio da me u ovom stanju zatekne smrt.” Tada mu je Abdurahman rekao: “Daleko bila kuća u kojoj ti živiš i stanje u kojem se nalaziš”, i nastavio je sa ibadetom.

Vrijednost strpljivosti

Strpljivost je poput rasnog konja koji se nikada ne spotiče, ona je nesalomljiva, britka sablja, nepobjediva vojska i sigurno utvrđenje. Strpljivost je povezana s pobjedom tako da su te dvije osobine kao sestre blizanke. To je put uspjeha i sreće, ljestve kojima se stiže do uzvišenog cilja. Strpljivost je put onih koji žele Allahovo zadovoljstvo, poputnina dobrih i pobožnih ljudi. Nema dostojanstvenog života bez strpljivosti, ona je lijek za problem u kući iskušenja, oružje mudžahidima kada im ponestane snage, poputnina daiji kada ljudi odbiju njegov poziv, pribježište učenjaku u vremenu kada se znanje ne bude cijenilo.  Imam Ahmed u knjizi Ez-Zuhd prenosi da je Omer, r.a., rekao: “Najljepše trenutke u životu doživjeli smo sa strpljivošću.” Strpljivost se u Kur’anu spominje na više od devedeset mjesta. Allah je u Kur’anu pohvalio strpljive i obećao im nagradu bez računa. Uzvišeni je objavio: Samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni. (Ez-Zumer, 10.). Allah je sa strpljivima i on im daje dobro na dunjaluku i na ahiretu, a onaj uz koga je Allah Svojom pomoći i podrškom, ne treba da se brine za svoj ishod. U Kur’anu stoji: I budite strpljivi, jer Allah je, zaista, na strani strpljivih. (El-Enfal, 46.). Vođstvo na dunjaluku povezano je sa strpljivošću i ubjeđenjem, kao što stoji u sljedećem ajetu: Između njih Mi smo vođe određivali i oni su, odazivajući se zapovijedi Našoj, na Pravi put upućivali, jer su strpljivi bili i u dokaze Naše čvrsto vjerovali. (Es-Sedžde, 24.). Strpljivima neće nauditi spletke neprijatelja ma koliko velike bile. U tom smislu su kur’anske riječi: I ako budete strpljivi i ono što vam se zabranjuje – izbjegavali, njihovo lukavstvo vam neće nimalo nauditi. (Ali Imran, 120.). Allah je u Kur’anu strpljive obradovao sa tri blagodati koje su, svaka posebno, vrjednija od dunjaluka i svega što je na njemu. Uzvišeni je objavio: A ti obraduj strpljive, one koji, kad ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: “Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti!”, njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravom putu!Oni će dobiti dvostruku nagradu zato što trpe i što lijepim zlo uzvraćaju i što od onoga što im dajemo udjeljuju. (El-Kasas, 54.) (El-Bekare, 155.-157.). Strpljivima je obećana dupla nagrada, kao što stoji u ajetu: . Allah je strpljivost učinio pomagačem vjernicima i sigurnim osloncem. U Kur’anu stoji: Pomozite sebi strpljenjem i molitvom, a to je, zaista, teško, osim poslušnima, koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti. (El-Bekare, 45.). Pobjeda na dunjaluku je povezana sa strpljivošću i bogobojaznošću, kao što stoji u ajetu: Ako budete strpljivi i bogobojazni, i ako vas oni napadnu odmah, Gospodar vaš će vam poslati u pomoć pet hiljada meleka, sve obilježenih. (Ali Imran, 125.). Meleki će u Džennetu posebno selamiti i pozdravljati strpljive: “Mir neka je vama, zato što ste bili strpljivi, a divno je najljepše prebivalište!” (Er-Ra’d, 24.). Allah je Svoju ljubav prema vjernicima vezao za njihovu strpljivost, kao što stoji u ajetu: A Allah voli strpljive. (Ali Imran, 146.).  Allah je pohvalio Ejuba, a.s., zbog njegove strpljivosti, rekavši: Mi smo znali da je on strpljiv; divan je rob on bio i mnogo se kajao. (Sad, 44.). Strpljivima je Allah obećao uspjeh, džennetske perivoje, i spas od Vatre: Njih sam Ja danas nagradio za ono što  su trpjeli, oni su, doista, postigli ono što su željeli. (El-Mu’minun, 111.). Put do Dženneta je popločan iskušenjima i teškoćama, a put do Vatre strastima i porocima. Pa kako će onda čovjek ući u Džennet ako ne bude strpljiv na iskušenjima i ako ne bude strpljiv u sustezanju od poroka i strasti.

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, o strpljivosti

Poslanik, sallallahu alejhhi ve sellem, je u mnogim svojim hadisima spomenuo vrijednost strpljivosti, a mi ćemo spomenuti samo neke.  Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kome Allah želi dobro, iskuša ga.” (Buharija i Muslim). Prenosi se od Ibn Mes’uda da je rekao: “Ušao sam kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio bolestan, dodirnuo sam ga svojom rukom i rekao mu: ‘Allahov Poslaniče, ti imaš jaku groznicu!’ Odgovorio je: ‘Da, ja trpim groznicu koliko dvojica drugih ljudi.’ Rekao sam: ‘Je li zato imaš i duplu nagradu?’ ‘Da’, odgovorio je. Zatim je kazao: ‘Neće ni jednog muslimana pogoditi neka bolest, a da mu Allah time neće obrisati grijehe, koji s njega spadaju kao što lišće spada sa stabla.’” (Buharija i Muslim). Prenosi se od Enesa, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Veličina nagrade sukladna je veličini iskušenja. Kada Allah zavoli nekog roba, onda ga iskuša, ako bude zadovoljan Allahovom odredbom, Allah mu uzvrati Svojim zadovoljstvom, a ko se srdi na Allahovu odredbu, bit će mu uzvraćeno srdžbom.” (Tirmizi). Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, također je kazao: “Allah, dž.š., je rekao: ‘Kada Ja Svoga roba iskušam oduzimanjem vida i on se strpi na tome, zamjena za to mu je Džennet.’” (Buharija). U drugom hadisu, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Kada čovjeku umre dijete, Allah kaže melekima: ‘Uzeli ste dijete Mome robu?’ Oni odgovore: ‘Da!’ Allah onda kaže: ‘Uzeli ste plod njegovog srca?’ ‘Da’, odgovore meleki. Tada ih Allah upita: ‘A šta je rekao Moj rob?’ Meleki odgovore: ‘Zahvaljuje Ti i govori: -Svi smo Allahovi i svi se Njemu vraćamo! Onda im Allah kaže: ‘Sagradite Mome robu kuću u Džennetu i nazovite je kuća zahvalnosti.’” (Tirmizi). Ebu Sa’lebe prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pred vama su dani strpljivosti, onaj ko u tim danima bude postojan, njemu pripada nagrada kao nagrada pedeset od vas.” Upitali su: “Allahov Poslaniče, je li pedeset od njih ili pedeset od nas?” Odgovorio je: “Pedeset od vas.” (Silsila es-sahiha).

Vjerovanje (iman) se sastoji od dva dijela, jedna polovica je strpljivost, a druga je zahvalnost. Na to aludira i sljedeći ajet: I Musaa smo poslali s dokazim Našim: “Izvedi narod svoj iz tmina na svjetlo i opomeni ga Allahovim danima!” To su, uistinu, dokazi za svakog onog ko je strpljiv i zahvalan. (Ibrahim, 5.). Suhejb ibn Sinan, r.a., prenosi da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Čudna je stvar vjernika, njemu je uvijek dobro. Ako živi u izobilju i rahatluku on zahvaljuje Allahu i to je dobro za njega, a ako ga pogodi kakva nevolja i iskušenje, on se strpi i opet mu je dobro.” (Muslim).

Nakon što vjernik i vjernica, na ovakav način, spoznaju i shvate suštinu vjerovanja, onda nipošto ne bi smijeli zapostaviti ova dva puta koji vode Allahovom zadovoljstvu i pridruživanju skupini sretnika na Sudnjem danu.


http://www.youtube.com/watch?v=TM4Bj1WiN3A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=L-udvRlgP9k&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=CmXy3lwD9jg

http://www.youtube.com/watch?v=j-pIK3Rakxs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=3jPveZRzxsM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=y4gzS_2QkTc&NR=1

 

04.08.2011.

Sta je to Iftar ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 Sta je to Iftar ?

Sehl ibn Sa'd kaže da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: "Ljudi će biti u dobru sve dok budu žurili sa iftarom." (Hadis bilježe Buhari i Muslim)
Treba se iftariti neparnim brojem datula, a ako nema, onda vodom.

Enes, r.a., kaže: "Allahov Poslanik, s.a.v.s., se iftario sa nekoliko datula prije nego što bi klan jao. Ako ne bi imao datula, onda bi se omrsio hurmama, a ako ne bi imao ni hurme, onda bi popio nekoliko gutljaja vode." 
(Hadis bilježe Ebu Davud i Hakim, koji ga smatraju vjerodostojnim, dok Tirmizi tvrdi da je hadsi dobar-hasen)

Selman ibn Amir kaže da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Kad neko posti, neka se iftari hurmama, a ako ne bude imao hurme, neka se iftari vodom , jer je voda zaista čista."
(Hadis bilježe Ahmed i Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen-sahih)

Hadis nam ukazuje da se pohvalno na ovaj način iftariti prije akšam-namaza. Nakon namaza može se najesti, osim ako hrana bude postavljena prije namaza. U tom će se slučaju prvo jesti, a onda klanjati.

Iftar je dobro poznata rijec svakom muslimanu, te ni u kakvom prijevodu nece obuhvatiti svu semanticku viseznacnost i slozenost koju integrira.Isti je slucaj i s brojnim drugim rijecima koje su Muslimani u svoj bosanski jezik vjesto ukljucili i nevjerovatno ga time obogatili.Ali u tome drugi put i na drugom mjestu .

Dopustimo da je iftar ramazanska vecera, odnosno objed koji se uzima u prvi sumrak i neposredno nakon zalaska sunca, kad se postaci skupe oko sofre (trpeze) i poslije dugih sati odricanja - prekidaju sa postom.Omrstiti se za iftarom znaci prekinuti post u dopustenom trenu halal-hranom. Vec nekoliko dekika (minuta) prije aksama, cijela se obitelj nadje za sofrom. Djeci i mladima se gleda kroz prste, ako pokazuju malo nestrpljenja poslije ispostenog dana, jer su ogladnili i ozednili, dok stariji nastoje sacuvati mirnocu i dostojanstvo do zadnjeg trena, pa i za vrijeme cijelog iftera. Domacin, nakon sto se na obliznjoj munari upale kandilji ili s tebije pukne top najavljujuci aksam, u ime svih ukucana, prouci bismile (bismillah - U Ime Allaha)

Učenje dove prije početka iftara

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Trojici se dova ne odbija, postaču dok ne iftari…" ( Hadis bilježi Tirmizi) 2. Otpočeti iftar uz dovu: ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله " Nestala je žeđ, natopile se žile, a nagrada je osigurana, ako Allah htjedne." (Ebu Davud) 

Abdullah ibn Amr ibn el-As prenosi da je Vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem:" Zaista se postaču prilikom iftara dova ne dobija!" Kad bi se Abdullah iftario,govorio bi:"Allahumme inni es'eluke birahmetikel-leti vesi'at kulle šej'in en tagfire li."(Allahu,molim Te u ime Tvoje milosti,koja je sve obuhvatila,da mi oprostiš")(Bilježe ga Ahmed i Tirmizi,koji veli da je hadis hasen sahih)
Prenosi se da je Allahov Poslanik.a.s.,govorio:"Žeđ je ugašena,krvne su žile  osvježena i nagrada je upisana,ako Allah htjedne!"
Također se prenosi da je Poslanik a.s. sallallahu alejhi ve sellem rekao:"Allahumme leke sumtu ve ala rizkike eftartu"(Allahu u ime sa, Tebe postio,i Tvojom opskrbom sam se iftario.") Allahov Poslanik sallallahu alejhi  ve sellem:"Trojici dova neće biti odbijena: postaču dok se ne omrsi(iz ovog shvatamo da je poželjno sve vrijeme,dok se posti,učiti dovu),pravednom vladaru,i potlačenoj osobi."
(Tirmizi ga prenosi sa dobrim senedom)Izvor: "Fikhus-Sunnah"

i onda nakon dowe prekine sa postom, najcesce gutljajem vode i neparnim brojem hurmi 1-3-5, limunade ili soka, pa zatim predje na obaveznu corbu (gustu juhu), a za njim i sva ostala celjad. Mladja celjad s izvanrednim tekom nastoje utoliti glad i ugasiti zedj, pogotovo poslije teskih dnevnih tezackih poslova ili drugih radnih naprezanja, kako bi sto prije 'povratili snagu'. Medjutim, didovi a posebno nene (nane), nakon nekoliko kasika corbe i zalogaja hrane, prekidaju ifter, da bi sjeli uz svoju mangalu (sud sa zapretenom zaravicom koja cuva toplotu kahve i mlijeka), da popiju svoj zeljno cekani findzan kahve.Tome se ne treba cuditi, jer duze odricanje od osjezavajuce kahve, narocito kod starijih osoba, moze izazvati glavobolju koju vec prvi fildzab otklanja 'k'o rukom'. Poslije iftara i kahve, klanja se aksam i priprema za odlazak na teraviju.Neki bi odmah nakon  dowe i hurme sa vodom klanjali aksam pa se iftarili…

Obicaj koji se i do danas sacuvao, uzajmno je pozivanje na iftar, medju rodbinom, komsijama i prijateljima. Nerijetko ce domacica radi dragog gosta pripremiti i po nekoliko jela, slanih i slatkih. Islamsko nacelo da imucniji pozivaju na ifter siromasnije, cesto se zapostavlja, pa imami i ostala ulema svoje dzematlije na to moraju cesce podsjecati tijekom ramazana. Lijep je obicaj da imucniji na iftar pozivaju ucene, u selu svoga hodzu ili ucitelja, kako bi mu odali cast i istodobno od njega nesto korisno culi i iz njegova vladanja naucili.

Za iftarom nije pohvalno prejesti se, nego treba jesti umjereno i ostaviti prostora za ramazanski sehur !

Uzvišeni Allah Dželle Šanuhu u Kur`anu kaže: “O vjernici, jedite ukusna jela koja smo vam podarili i budite Allahu zahvalni, ta vi se samo Njemu klanjate”! (Bekara, 172)

Muhammed Alejhisselam je rekao: Kada neko od vas hoæe da jede neka prvo spomene Allahovo ime. Ako to zaboravi uèiniti prije jela, neka to uèini kad god se sjeti”. (Ebu Davud, Tirmizi)

Muhammed Alejhisselam je rekao: “Kada se neko od vas iftari, neka se iftari s temrama (datulama-hurmama), a ako nema, neka se iftari vodom, jer je ona Cista”. (Muslim)

Muhammed Alejhisselam je rekao: “Postacu nece biti odbijena dova koju uputi Allahu Dželle Šanuhu prilikom iftara”. (Ibn Madže)

Svaki Allahov Dželle Šanuhu rob je na svoj nacin poseban i obdaren od Uzvišenog necim što drugi nema, tako je i sa ostalim stvarima i pojavama koje nas u životu okružuju i koje su dio tog našeg života. Jedna od tih posebnih stvari i trenutaka u našem životu jeste mubarek Ramazan i ramazanske iftarske sofre. Mjesec Ramazan je poseban mjesec i ima nešta šta drugi mjeseci nemaju. To nešta šta mjesec Ramazan ima, izmedju ostalih hajirli stvari i trenutaka, je taj iftar i momenat prekidanja posta.

Uz ovaj blagoslovljeni mjesec Allah Dželle Šanuhu spusta posebne pocasti medju svoje robove, a posebno na one koji su mu iskreni i vjeruju Ga. Ti iskreni Mu poste, klanjaju i ibadete više nego u drugim mjesecima. Uci se Kur`an i drugi ibadeti se cine,posijecuju bolesni,rodbina i pozivaju se na iftare komsije,rodbina i prijatelji naravno, pripremaju posebna jela koja inace ne prave svaki dan.Ovo je samo obicaj Bosanske tradicije da se pripremaju posebna jela ali nisu u temeljena na Kur'anu i sunnetu da moraju biti poseba ali eto  Bošnjaci i Bošnjakinje veoma dobro cuvaju tu našu lijepu tradiciju iftara.Znaci zavisno od nafake i bereketa koliko nam je Allah dao...nekom vise a nekom manje pa se insan treba iftariti sa onim sto ima pa el hamdu lillah i biti Allahu zahvalan na onoliko koliko mu je Allah dao! Kako je lijepo izaci vani pred Akšam i osjetiti razne mirise hrane iz naših bošnjackih kuhinja koje pripremaju naše vrijedne sestre, pa i braca. Kako saznajemo iz naših vjerskih knjiga jedna od velikih radosti za vjernika je momenat iftara i kada iftari od dnevnog posta Svemocnom Allahu Dželle Šanuhu, a druga radost mu je vidjenje sa Gospodarem na Sudnjem danu. Muhammed Alejhisselam je rekao: Vjernik ima dvije radosti. Prva je docek iftara, a druga susret i gledanje Uzvišenog Allaha Dželle Šanuhu na onom svijetu”.

U drugim zemljama mimo Bosne , daleko od naše nam Bosne i Herecgovine, Bošnjaci poste i spremaju iftare. Možda to nisu oni iftari i iftarske sofre i osjecaj kao pred Akšam u našoj Domovini, kada se kandilji upale na džamijama, kada ezani zauce sa svih strana i kada topovi oznace prekid posta, ali se i ovi iftari ovdje pripremaju iznad duše i sa mislima o bosanskim iftarima i tim kandiljima, ezanima i topovima koji su duboko urezani u ponosno bošnjacko bice, ma gdje se nalazilo. Nasa tradicionalna jela su nasa  naša jela; sarmu, cevap, lonac, zeljanicu, burek, sirnicu, sogan dolmu, pirjan ,siscevab,klepe,maslenica,sutlija,kadaif,baklava itd. Bošnjaci ma gdje god da su nadju vremena, posebno uz Ramazan, pa pripreme svoju sporu, po istilahu i pod butun bosansku hranu i sofru.


Ramazan je dobra prilika da se ljudi vide i obidju. Da zajedno iftare i da se nadaju Allahovoj nagradi i bereketu. Tada zajedno iftare, klanjaju Akšam-Namaz džematile. Zatim popiju kahvu propracenu nekim kolacem. Naravno, ovdje je prilika da se podsjetimo i na kur`anski poziv gdje Allah Dželle Šanuhu kaže: ”Jedite i pijte, ali ne pretjerujte, jer Allah ne voli one koji pretjeruju”. To zna ponekada biti vrlo teško ispostovati, jer kad se Bošnjo dokopa svoje hrane nema popuštanja i ostane mu mjesta još samo za dušu. Poslije dolazi teravija, koja malo insana bošnjackog rastereti i tako iftar po iftar i noc po noc i prodje Ramazan, a da ga covjek i ne osjeti.

Kultura ponasanja prije jela

Ukoliko zelimo da nase konzumiranje hrane bude blisko konzumiranju Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve Sellem onda bi trebalo ispuniti sljedece uvjete:

1. Voditi racuna da hrana koju konzumiramo bude sigurna od svih primjesa harama i da nacin sticanja zarade mora biti u skladu s islamskim propisima, kako se istice u Kur'anskom ajetu: "Ne jedite imovinu jedan drugoga na neposten nacin". [El-Bekare, 188.]

2. Pranje ruku prije jela: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem prakticirao je pranje ruku prije jela, sto vidimo u hadisu koji prenosi njegova casna supruga, Aisa, r.a, a u kojem se kaze da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem kada bi bio dzunub, a htio bi spavati - okupao bi se, a kada je namjeravao jesti - oprao bi ruke. [Ebu Davud]
Pranje ruku posebno je preporucljivo kada neko dira nesto sto bi moglo ugroziti njegovu higijenu. Medutim, veliki broj islamskih ucenjaka prao je ruke prije jela cak i ako su vec bili abdestili. Ocito se time zeljelo biti sto blize praksi Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve Sellem Tako Ebu Bekr el-Meruzi kaze: “Vidio sam kako imam Ahmed iako pod abdestom pere ruke i prije i poslije jela.”

3. Serviranje hrane na zemlju ili sofru a ne na sto, sto je blize sunnetu.
U jednoj mursel-predaji koju prenosi Hasan el-Basri spominie se da bi Allahov Poslanik. sallallahu alejhi ve Sellem kada bi s hrana donijela, postavio je na zemlju, sto je po mnogima, blize skromnosti. S druge strane jesti na zemlji, odnosno tlu, znaci prisjecati se zemlje u koju treba leci, a jesti na sofri aludira na sefer tj. putovanje i napustanje ovog svijeta. Otuda je, jelo za stolom, kako cine drugi narodi, jedna od novotarija koje su nastale nakon Poslanika.sallallahu alejhi ve Sellem Medjutim, iako je jelo na zemlji blize sunnetu, ipak, mnogi ucenjaci ne drze da je zabranjeno jesti za stolom ili necim drugim odignutim od zemlje, ako se ima za cilj sto veca higijena prilikom uzimanja hrane.

4. Ne jesti naslonjen: Zna se da Allahov Poslanik.sallallahu alejhi ve Sellem nije jeo naslonjen ni na jednu stranu.Ebu Dzuhajfe, r.a. prenosi hadis u kojem stoji da je cuo vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve Sellem kako kaze: “Ja doista ne jedem naslonjen.” [Buhari]
Ibnu-l-Kajjim pojasnjava da naslanjanja prilom jela ima tri vrste: prvo naslanjanje na stanu, drugo sjesti podvijenih i prekrstenih nogu i trece, naslanjanje na jednu nogu. [Ibn Madze]

5. Svaka osoba bi prije nego pocne jesti trebalo da ima namjeru da jede iz razloga sto zeli ojacati kako bi mogla sasvim normalno izvrsavati Allahova naredjenja, a ne zato da bi se uzivalo u odredjenoj hrani.
Imam Safija veli: “Nisam se najeo punih sesnaest godina, navodeci razlog za to: jer sitost cini tijelo tromim i teskim, umanjuje pronicljivost, povecava san i cini osobu manje otpornom na ibadet”.
Praksa Poslanika sallallahu alejhi ve Sellem i prve generacije muslimana bila je da nejedu dok ne izgladne, a kada izgladne ne jedu do sitosti. To je, priznacemo, najbolja preventiva protiv mnogih bolesti, od cega pati savremeni covjek. Analizirajmo Poslanikov, sallallahu alejhi ve Sellem hadis pa cemo otkriti neslucene mudrosti u njemu.
Mikdam b. Ma'dikerib, r.a, kaze da je cuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve Sellem kako veli: “Covjek nece napuniti posudu goru od svog stomaka. Dosta mu je nekoliko zalogaja da ojaca svoja leda, a ako vecd moradne malo vise da jede, onda neka trecinu stomaka napuni hranom, drugu vodom a trecu neka ostavi da moze nesmetano disati.” [Tirmizi]

Koliko su prve generacije vodile racuna o tome, vidi se iz pisma Sufjana es-Sevrija koje je uputio Osmanu b. Zaidi, u kojem mu izmedju ostalog pise: “Ako zelis da ocuvas svoje tijelo zdravim i da smanjis san i lijenost onda smanji hranu.”
[Ibn Madze]

6. Da bude zadovoljan onim sto ima za jelo i sto je servirano. Uz to se trazi od svake osobe da ne trazi mahanu u jelu. Ako moze jesti ce, a ako ne moze - ostavice! Tako Ebu Hurejre,r.a, prenosi da Resulullah sallallahu alejhi ve Sellem nikada hranu nije kudio, ako bi mu se dopala jeo bi, ako ne bi, ostavio bi je. [Buhari]

7. Da se trudi da jelu prisustvuje sto vise osoba, jer je u tome bereket. Vahsi b. Harb prenosi od svog oca a on od djeda da su ashabi pitali Vjerovjesnika s.a.v.s.: “Allahov Poslanice, mi jedemo ali se ne mozemo zasititi?!” Odgovorio je: “Ocito je da jedete odvojeno!” Nakon njihovog prizananja da je tako, rekao je: “Jedite zajedno i spomenite Allahovo ime pri tome, pa ce vam Allah spustiti svoj bereket u hrani.” [Ebu Davud]

Islamsko vladanje u toku posluzivanja...

1. Onaj koji posluzuje pije posljednji
Onaj koji posluzuje, pije posljednji, na temelju predaje koju prenosi Ebu Katade, r.a, u kojoj Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem kaze: “Onaj koji napaja druge, treba posljednji da pije”. [Muslim]

2. Zabrana konzumiranja pica iz zatvorene posude
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem zabranio je piti iz zatvorenih posuda, poput mjesina za vodu, ibrika i si., gdje se ne vidi sta se pije. Ocito je ovo iz preventivnih razloga, kako osoba ne bi popila ono sto bi joj stetilo.
Ebu Se'id el-Hudri, r.a, kaze: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem zabranio je piti na otvoru mjesine. [Buhari] Tj. na grlicu zatvorene posude.
Da se radi o prevenciji, najbolje ce nam potvrditi predaja Abdullaha b. Abbasa, r.a, u kojoj se kaze: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem zabranio je piti na otvoru mjesine (grlicu posude). Neki covjek, nakon zabrane ovakvog postupka, kad je navece ustao da se napije, iz otvora mjesine izasla je zmija. [Ibn Madze]


Kultura ponasanja za vrijeme jela

Ne puhati u hranu

Ukoliko je hrana ili napitak vreo nije dozvoljeno puhati u hranu ili pice kako bi ih, na taj nacin ohladili, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem zabranio puhati u hranu ili pice. Ebu Se'id el-Hudri, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem zabranio da se puse u pice, pa je neki covjek upitao: A sta sa trunkom koju ugledam u posudi?! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Sellem je odgovorio: Prospi je! Taj covjek ce ponovo: Ja ne mogu da se napijem u jednom dahu. Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem mu je savjetovao: Onda udalji posudu od usta (za vrijeme predaha). [Tirmizi]

Ne konzumirati vrelu hranu ili pice
U prethodnom pravilu spomenuli smo da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem zabranio puhati u hranu ili pice, kako se ne bi u hranu ubacile stetne klice, bacili ili bakterije koji se nalaze u plucima a ciji prelazak u zeludac moze imati negativne posljedice. Ocito je da se ovdje radi o zdrastvenom aspektu, koji je Poslanik islama, sallallahu alejhi ve Sellem mogao imati nadahnucem.
Isti je slucaj i s Poslanikovom, sallallahu alejhi ve Sellem zabranom konzumiranja vrele hrane ili pica. On je hladjenje, pa tek onda konzumiranje, u predaji Esme, kcerke Ebu Bekra, r.a, nazvao: bericetnijom.
Umejr b. Faid el-Lahmi kaze: Sjedio sam kod Ebu Zerra, r.a, u Ilijau kad mu je serviarana vrela hrana, pa je on rekao: Ostavite je dok vrelina ne nestane!

Ne piti u jednom dahu
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem zabranio je piti neku tekucinu u jednom dahu, tj. nadusak. Njegova praksa bila je da se prilikom pijenja tri puta odmara, odmaknuvsi usta od posude, kako ne bi puhao u nju.
Enes b. Malik, r.a, prenosi da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Sellem nije pio u jednom dahu, vec se tri puta odmarao, rekavsi: To bolje gasi zed, ljekovitije je i korisnije (za tijelo).
Enes, r.a, dodao je: Ja, takode, predahnem tri puta prilikom konzumiranja neke tekucine. [Muslim]

Ne piti stojeci
Pokudjeno je jesti ili piti stojeci. Enes, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem odbijao piti stojeci. [Muslim]
Enes, r.a, takode, u jednoj drugoj predaji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Sellem zabranio piti stojeci, pa ga je Katade upitao: A sta je s jelom? Odgovorio je: To je jos gore i ruznije. (Muslim)
U predaji Ebu Hurejre, r.a, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem energicno zabranjuje ovakav postupak, naglasivsi: Neka niko od vas ne pije stojeci.
Ko to, iz zaborava, ucini - neka izazove povracanje i neka to povrati. [Muslim]
Medjutim, iscitavajuci hadiska djela, dolazi se do zakljucka da pokudenost konzumiranja vode u stojecem polozaju nije bila posebno izrazena u Poslanikovim, sallallahu alejhi ve Sellem hadisima. Otuda, recimo, Abdullah b. Abbas, r.a, prenosi da je donosio Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve Sellem zemzem i on bi ga pio stojeci! [Buhari]
Amr b. Su'ajb, prenosi od svog oca, a on od djeda, da je rekao: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve Sellem kako pije i stojeci i sjedeci”. [Tirmizi]

Abdullah b. Omer, r.a, kaze: Mi smo u doba Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve Sellem jeli hodajuci, a i pili smo stojeci. [Tirmizi]


En-Nezzal b. Sebre, r.a, prenosi da je, jedne prilike, Aliji b. ebu Talibu, dok je bio u Kufi, donesena voda, pa ju je pio stojeci, rekavsi, nakon toga: Ljudi, uistinu, smatrajn pokudenim konzumiranje vode u stojecem polozaju. Medutim, ja sam vidio Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve Sellem da je to cinio onako kako ste vidjeli mene da sam ucinio. [Buhari]

Da pokudenost konzumiranja hrane ili vode nije na stepenu zabrane, vec preporuke, najbolje nam potvrduje, Imam en-Nevevi, poznati hafiz hadisa i ekspert u mnogim oblastima ove znanosti, kad u svom poznatom djelu Rijadu-s-salihin, jednom poglavlju daje ime: Dozvoljeno je piti stojeci, ali je potpunije I bolje piti sjedeci.

Ne piti iz zlatnih i srebrenih posuda
Dozvoljeno je piti iz svih cvrstih posuda, izuzev posuda od zlata i srebra. Huzejfe, r.a, prenosi: Zabranio nam je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Sellem upotrebu svile i brokata i da pijemo iz zlatnih i srebrenih posuda, rekavsi: To je za nevjernike na dunjaluku, a za vas na ahiretu. [Buhari]
Koliko je upotrebu zlatnih i srebrenih posuda osudio Poslanik islama, sallallahu alejhi ve Sellem najbolje ce nam ilustrirati ova njegova prijetnja, koju prenosi njegova casna supruga, Ummu Selema, r.a: Onaj koji pije - (a u Muslimovoj predaji: Onaj koji jede ili pije) iz srebrene (a u Muslimovoj predaji; i zlatne) posude, u njegovom stomaku vec pucketa vatra dzehennema. [Buhari]
Analogno ovim hadisima, naslucuje se da je zabranjeno jesti kasikama ili drugim priborom od zlata i srebra. I na ovaj nacin, islam odagnava od ljudi prevelike razlike koje se ovakvom praksom mogu ukazati i negativno djelovati u drustvu. S druge strane, to je bila praksa nevjernika, koju islam zeli neutralizirati i podstaknuti vjemike da slijede primjer skromnosti prve generacije muslimana.

Ne jesti do sitosti
Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem jeo je samo kad bi ogladnio, a i kad bi jeo, ne bi jeo do sitosti. To je cinila i prva generacija muslimana. Vec smo spomenuli hadis Mikdama b. Ma'dikeriba, r.a, u kojem se napominje da covjek, uistinu, ne moze napuniti goru posudu od svog stomaka i naglasava da jedna trecina stomaka mora uvijek biti slobodna zanormalno disanje!

Posluzivati hranu ili pice zdesna
Kad se posluzuje ili dodaje hrana ili pice, pocinje se s najstarijiom osobom, a onda se nastavlja posluzivati s desne strane. Ovo se temelji na praksi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve Sellem kad je jedne prilike, u predaji koju prenosi Enes b. Malik, r.a, Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem bio posluzen picem, i, nakon sto se napio, dodao je posudu jednom beduinu koji je sjedio s njegove desne strane, iako mu je Ebu Bekr, r.a, bio s lijeve strane, a Omer, r.a, ispred njega. Omer, r.a, je to primijetio, pa je napomenuo: Ovo je Ebu Bekr, Allahov Poslanice!, htijuci time ukazati na vrijednost Ebu Bekra, r.a, i njegove zasluge za islam. Medutim, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem je samo odgovorio: Desni, desni, desni! Enes, r.a, a ovom je hadisu dodao: To je sunnet, to je sunnet, to je sunnet? [Buhari]
U drugoj predaji, takode, od Enesa, r.a, spominje se da je, Omer, r.a, primijetivsi taj postupak Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve Sellem rekao: Daj Ebu Bekru! Medutim, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Sellem poceo je s beduinom koji mu je bio na desnoj strani, naglasivsi: Desni, pa desni! [Buhari i Muslim]

Naravno, ukoliko se radi o starijim, ucenim i uglednim osobama, moze se prvo dodati njima, ali se mora traziti dozvola od onih koji se nalaze na desnoj strani. Ovo se temelji na autenticnoj predaji Sehl b. Sa'da es-Sa'idija, r.a, u kojoj se kaze da je Poslaniku, sallallahu alejhi ve Sellem doneseno pice od kojeg je on popio jedan dio. S njegove desne strane sjedio je jedan djecak, a s lijeve stariji ljudi. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem tada je upitao ovog djecaka: Dozovoijavas li mi da prvo dadnem ovima?
Djecak je odgovorio: Ne, tako mi All aha, ne dopustam da iko pije, nakon tebe, prije mene! Tada mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Sellem (tu posudu spustio) na njegovu ruku. [Buhari]

Kultura ponasanja za vrijeme jela 


Za vrijeme jela treba obratiti paznju na sljedece elemente:

1. Prouciti Bismillu
Kako svaki posao treba poceti Bismillom tako i objedovanje treba poceti Allahovim imenom. Omer b. ebi Seleme, r.a, prenosi, da je jos kao djecak jeo sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve Sellem kada mu je napomenuo: “Djecace, prouci Bismillu, jedi desnom rukom i jedi ispred sebe.” [Buhari]
Imam Nevevi kaze da je samo izgovaranje: bismillahi, dovoljno i da se time ispunjava sunnet. Medutim, on tvrdi da je jos bolje i vrednije izgovoriti: Bismillahir-rahmanir-rahim. Uz to je mustehab glasno prouciti Bismillu radi podsjecanja drugih.

Ukoliko bi se zaboravilo prouciti Bismillu na pocetku jela, onda ce se to uciniti cim se sjetimo u toku jela. Ovo se temelji na hadisu, koji od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve Sellem prenosi njegova supruga Aisa, r.a: “Kada neko od vas jede neka prouci Bismillu na pocetku, a ako to zaboravi neka, kada se sjeti. kaze: Bismillahi evvelehu ve ahirehu / U ime Allaha, na pocetku i na kraju.” [Tirmizi]
Koliko je znacajno prouciti Bismillu za vrijeme jela najbolje ce ilustrirati hadis koji od Poslanika, sallallahu alejhi ve Sellem prenosi njegov vjerni ashab Dzabir, r.a: “Kada neko od vas udje u svoju kucu, pa spomene ime Allaha Uzvisenog, pri ulasku i prilikom jela, sejtan kaze (svojim prijateljima): Nema vam konaka niti vecere, a kada udje a ne spomene Allaha Uzvisenog, sejtan kaze: Nasli ste konak, a ako ne spomene Allaha Uzvisenog kada pocne jesti, tada kaze: Nasli ste konak i veceru.” [Muslim]

2. Jesti desnom rukom
Poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve Sellem je u svemu, casnom i dostojanstvenom, preferirao desnu stranu. Posebno je to naglasavao kada su u pitanju hrana i pice. Kategoricki je zabranio prinositi hranu ili tekucinu ustima lijevom rukom. U hadisu koji prenosi Dzabir, r.a, Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Sellem upozorava: “Ne jedite lijevom rukom, jer, doista, sejtan jede lijevom rukom.” [Muslim]

U predaji Abdullaha b. Omera, r.a, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem istice: “Kada neko od vas jede, neka jede desnom rukom, a kada pije neka pije desnom rukom, jer, uistinu, sejtan i jede i pije lijevom rukom.” [Muslim]
Na zalost, brojne se osobe, koje slijedeci zapadne manire i obicaje, odbacuju tu kategoricku naredbu Poslanika, sallallahu alejhi ve Sellem i jedu ili piju lijevom rukom.
Posebno je to opasno za one koji znaju ovo islamsko pravilo, ali ga se ne pridrzavaju. Bojim se da se takvima, zbog neposlusnosti Poslaniku, sallallahu alejhi ve Sellem ne desi ono sto se desilo onom covjeku koji je oponirao Poslaniku islama, sallallahu alejhi ve Sellem pa mu je ruka osusila.
Naime, Seleme b. el-Ekve', r.a, prenosi da je neki covjek jeo u prisustvu Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve Sellem lijevom rukom, na sto ga je on upozorio: Jedi desnom! Taj covjek je odgovorio: Ne mogu. Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem mu rece: I ne mogao?! A on nije htio, ustvari, poslusati zbog oholosti. Prenosilac, dalje kaze: Nije nikada vise mogao ruku podici do svojih usta. [Muslim]

Zna se da je znatan broj osoba koje su, po rodenju, tzv. ljevaci, tj. sve sto rade cine lijevom rukom i to daleko ljepse i bolje. Treba naglasiti da takve osobe treba postepeno da vjezbaju da to cine desnom rukom, obzirom da ju je Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem preferirao, a posebno je to potcrtao prilikom prinosenja hrane ili tekucine ustima. Ibnu-l-'Arebi, poznati islamski pravnik, smatra da je prinosenje hrane ili pica lijevom rukom grijeh i naglasava da je svako poistovjecivanje sa sejtanom haram!

3. Jesti ispred sebe
Musliman ce jesti ispred sebe, a posebno kada to cini u drustvu. To smo vec spomenuli u citiranoj predaji Omera b. ebi Seleme, r.a, koju biljezi imam Buhari u Sahihu.
Pod tim se podrazumijeva, takode, da covjek jede ispred sebe a ne sa sredine posude.
Ibn Abbas, r.a, prenosi hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve Sellem u kojem se kaze: “Bereket se spusta na sredinu posude, pa jedite s njenih krajeva a ne sa sredine”. [Ebu Davud] U predaji Abdullaha b. Busra, r.a, stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Sellem rekao: “Jedite s krajeva posude, a ostavite sredinu, pa ce vam hrana bili bericetna.” [Ebu Davud]

4. Jesti s tri prsta i oblizati ih nakon jela
Praksa Poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve Sellem bila je da jede s tri prsta desne ruke i to: palcem, kaziprstom i srednjim prstom a nakon jela, oblizao bi prste, prije nego ih je oprao.

Ka'b b. Malik, r.a, kaze; Vidio sum Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve Sellem kako jede s tri prsta, pa kadaje zavrsio, oblizao ih je. [Muslim]

Ibn Abbas, r.a, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Sellem rekao: “Kada neko od vas zavrsi sa jelom, neka prste ne brise, dok ih ne oblize.” [Buhari]

Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve Sellem to povezuje s bereketom u hrani, pa u predaji Dzabira, r.a, stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem naredio oblizivanje prsta i potiranje posude iz koje smo jeli, potcrtavsi: Vi ne znate u cemu je bereket. [Muslim]


5. Ukoliko ispadne zalogaj, ne bacati ga, vec pojesti
Musliman ce, cijeneci hranu kao Allahovu blagodat, ukoliko ispadne zalogaj, otresti sa njega ono sto se eventualno nakupilo i pojesti ga. On nece pokazati svoju nezahvalnost, oholost i rasipnistvo pa ga bacati, kao sto to mnogi, nazalost, cine.
Dzabir, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem rekao: “Kada nekome od vas ispadne zalogaj hrane, neka je podigne i otkloni ono sto mu smeta a onda neka ga pojede, ne ostavljajuci ga sejtanu.” [Muslim]

Kultura ponasanja nakon jela
Vec je spomenuto u dijelu koji tretira kulturu ponasanja za vrijeme jela, da treba, nakon jela oblizati prste prije nego se ruke operu i ukoliko je, eventualno, ispao neki zalogaj treba sa njega sklonuti ono sto se prilijepilo uz njega, i pojesti ga.
Uz to, treba voditi racuna da se prestane sa jelom prije nego se osoba prejede ili jos bolje, sto je blize Sunnetu, prestati jesti onog momenta kada je to najslade tj. prije sitosti.
Osoba ce, nakon jela, prela islamskom bontonu, uciniti sljedece:


1.A ako kod nekog iftari, proučiće:

"Eftare indekumu-s-saimun, ve ekele ta'amekukmu-l-ebrar, ve sallet alejkumu-l-melaiketu (Postači kod vas iftarili, vašu hranu jeli odabrani i blagosiljali vas meleci)." (Ebu Davud, Knjiga o hrani, poglavlje: Ono što je prenešeno o dovljenju za vlasnika hrane, broj 3854, njegov sened je sahih, kao što kaže Nevevi u knjizi Rijadu-s-salihin, str. 384-385, i u knjizi El-Ezkar, str. 284.)

      Završiti jelo sa zahvalom Uzvišenom Allahu, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko nakon jela kaže:

Elhamdu lillahillezi at'ameni haza ve rezekanihi min gajri havlin minni  ve la kuvvetin (Hvala Allahu koji me je ovim nahranio i opskrbio, bez moje snage i moći), biće mu oprošteni ranije učinjeni grijesi." (Ebu Davud, Knjiga o odjeći, poglavlje: (1), broj 4023, i Tirmizi, Knjiga o dovama, poglavlje: Šta se prouči nakon jela, broj 3458, i kaže Tirmizi:"Ovaj hadis je hasen garib", a šejh Albani je hadis ocijenio kao hasen u knjizi El-Irva' (4/47-78).) 


1. Oprati ruke
Ibn 'Abbas, r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem rekao: Kada neko od vas zavrsi sa jelom neka ne brise svoje prste dok ih ne oblize [Buhari]; a kada ih oblize, tek onda ce pristupiti pranju ruku, na temelju predaje Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve Sellem koju prenosi Ebu Hurejre, r.a, u kojoj se upozorava: “Ko zaspi sa rukama masnim od hrane, ne opravsi ih, pa mu se nesto desi, neka nikoga ne kori osim samog sebe”. [Ebu Davud]
Danasnja medicina mnogo toga nam moze reci iz ovoga domena. No, Poslanik islama, sallallahu alejhi ve Sellem prije brojnih otkrica, na temelju nadahnuca, vrlo jasno upozorava na opasnost ostavljanja ove vrste higijene!

2. Izaprati usta
Suvejd b. En-Nu'man, r.a, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem u pohodu na Tebuk, kada su bili u mjestu Sahbau, nakon sto su jeli i trebali klanjati, izaprao usta, pa su i oni to ucinili. [Buhari]
Koliko to doprinosi higijeni zuba ne treba posebno naglasavati. Ako se uzme daje Poslanik, sallallahu alejhi ve Sellem posebno preporucivao upotrebu misvaka, onda to jos vise ilustrira njegovu brigu na prevenciji kvarenja zuba i loseg zadaha iz usta.


http://www.youtube.com/watch?v=4w43-7EF7J4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=Ey8EZOLDihM&feature=related

03.08.2011.

Svakoj zeni i djevojci koja vijeruje u Allaha subhanehu ve te’ala

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Svakoj zeni i djevojci koja vijeruje u Allaha subhanehu ve te’ala

Razodijevanje ljepseg pola

Otkrivenost zenskih djelova tijela u vecoj ili manjoj mjeri prisutna je sirom svijeta.Tu pojavu susrecemo u nasoj kuci,ulici,skoli,na TV-u i sl. ili bolje receno,svugdje gdje dopire pogled(covjekov pogled povlaci za sobom odredjene posljedice koje uticu na njegov zivot cak i vise nego sto on misli).Ovo je pokusaj da protumacimo odredjene stvari u vezi sa tim.

Zasto se zene tako razodijevaju?

1.Razlog je nadmetanje sa drugim zenama kroz skupu odjecu,novi stil sminkanja,nove frizure,izazivanje upadnosti i isticanje u odnosu na njih.

Ovo prouzrokuje oholost u njenom klasicnom obliku.Mnogo zena je zaokupljeno time kako se bolje dotjerati od drugih,jer u drugoj zeni vidi suparnicu koju ce muskarac prije pozeljeti nego nju.Ovo je jedan od najcescih razloga direktnog ili indirektnog neprijateljstva medju zenama.Mnoge bi zeljele da su joj prijateljice losije odjevene od nje.Zato su sklone raznim podrugljivim komentarima zena koje na ulici izazivaju paznju izgledom,a same pucaju od muke sto one nisu glavna meta prema kojoj ce se usmjeravati muski pogledi.

Zene su u stalnoj bojazni da njihov izgled ne bude zasjenjen izgledom neke "bolje".Koliko god zena sebe ocjeni kroz sopstveni dobar izgled i sredjenost kad se u njenoj blizini pojavi bolja,ona gubi vrijednost.

A zasto?Zato sto misli da jedino sto moze ponuditi muskarcu jesu gole noge i duboki dekolte,te u tom trenutku zaboravlja sve druge vrijednosti koje lijepo odgojena zena ima.To prouzrokuje osjecaj manje vrijednosti i mrznje prema "suparnici",a to nije uzrok ljubomore nego oholosti.

Postovana sestro postavi sebi dva pitanja:

1.Ako je sredjenost jedina bitna  stvar da me muskarac ne ostavi i ode za sredjeniju od mene,kako mogu voljeti takvog muskarca?

2.Kako mogu voljeti muskarca kome je bitno samo moje tijelo i koji je spreman ostaviti me cim vidi bolje od mog?

Mnoge se djevojke zale kako njihovi momci ne cijene njihovu licnost i ne uvazavaju njihovo misljenje,vec ih vide samo kao objekat za zadovoljavanje strasti,a i ne slute koliko su same krive za to.Sjetite se okolnosti u kojima ste upoznali svoje mladice;niste li im tada nudili sve drazi vaseg tijela,zbog toga vam je i prisao zbog toga ce vam mnogi i prilaziti(nagonski).Kad sklapate veze na takav nacin ne mozete znati koje sa vama zbog vaseg tijela a ko zbog vaseg tijela.

Da sad vidimo?Kome to zena hoce da se dopadne svojim izgledom?Ako ima muza zar nije razumno da se dotjeruju samo njemu?Ako jeste onda ce to ciniti kad su daleko od ostalih ljudi,a medju ljudima ce se odijevati neupadno!!!Takve govore:"Muzevima se dotjerujemo iz ljubavi,a okolini samo da ne bi izgledale ruzno,a ne iz erotskih pobuda."???

A pitajmo ih:"imaju li one ikakav dokaz da su ruzne bez helanki,mini suknji ili sminke,i da li ce izazvati gadjenje okoline ako nijesu tako odjevene"???

Odgovor je jasan:"NISU I NECE."Ako se okolini dotjeruju ne zeleci pobuditi erotska razmisljanja,cemu onda neprikladna odjeca???(ovo su samo pokusaji da se prikrije zavodjenje u kojima takve uzivaju).Uzivaju da "zavrte pamet" muskarcima,kako onima koji im se svidjaju tako i onima s kojima ne misle imati nista,jednostavno to im je dusevna hrana.Svidja im se osjecaj da neko zbog njih ne moze spavati i sto ljudi na ulici zbog njih osjete tegobu u prsima,a o posljedicama na brak nekog covjeka da i ne govorimo.Zena kod koje se javi zadovoljstvo zbog ovih stvari zaista je na krajnjem stepenu propasti.

Posljedice koje proizilaze iz razodjevanja

Ove posljedice cemo podijeliti u dvije grupe i to u zavisnosti na koga djeluju:

1.Posljedice koje pogadjaju zene

Od trenutka kada je zena prvi put odlucila da pokaze svoje tijelo pred mnostvom ljudi,pocele su se desavati promjene u ponasanju i karakteru.One obuhvataju.

a) unosenje poruka zavodjenja kroz svaki svoj pokret,glas,osmijeh ili najcesce hod da bi se muska strana ucinila uznemirenom.

b) potpuno odsustvo iskrenosti radi prikrivanja zavodjenja.

Na primjer.Hoce li jedna djevojka kazati svome ocu:"Sad izlazim ovako obucena(polugola)da bih uzivala kako me gledaju i nasladjuju se sa tim pogledima,a to je dokaz koliko vrijedim!!!"Sigurno je da nece.Umjesto toga spomenuce kako izlazi sa drugaricom u setnju ili poslovno i to takvim glasom iz kojeg se moze zakljuciti da je njena "razgolicenost" sasvim sporedna stvar i da ona ima pravo na to.

2.Posljedice koje pogadjaju posmatrace.

Veliki broj muskaraca nazalost pilji u svaku takvu prolaznicu,te zali sto mu nije na dohvat ruke.Ovo je samo jedan od segmenata nezadovoljstva,a ono se javlja i u drugim segmentima zivota.npr.jedni svoj polozaj u drustvu dokazuju brojem partnerki za blud,pokazujuci na taj nacin svoj mentalni i moralni nivo.Oni koji nisu dostigli taj "nivo"  smatraju se promasenim slucajem i to zato sto se opterecuju pitanjem:Zbog cega drugi dolaze do ljepotica,a mi ne mozemo?"Koji god razlog da pronadju,ostaju ocajni i nezadovoljni.Obje grupe muskaraca pricaju o zenama svugdje  i na svakom mjestu,a veoma cesto i na vrlo prost nacin.

Zavrsna rijec

Allah dz.s. je dopustio da ljudi iskrive Njegove prethodne Knjige(Objave) da bi kaznio one koji su to radili i one koji danas slijede takve Knjige,a odbacuju zadnju objavljenu i neiskrivljenu knjigu Kur`an.Na osnovu Kur`ana  i govora Allahovog subhanehu ve teala Poslanika s.a.w.s.ukratko smo iznijeli islamski stav po ovom pitanju.Prije svega,u Islamu odjeca ima svrhu pokrivanja,a ne pokazivanja i isticanja.

Rekao je Allah Uzviseni:"O vjerovjesnice,reci zenama svojim,i kcerkama svojim,i zenama vjernika neka haljine svoje spuste niza se."(Ahzab 59.)

Rekao je Allahov Polsanik Muhammed s.a.w.s.:"Zena koja se namirise i lijepo nakiti u namjeri da zavede grupu ljudi kraj kojih prodje je bludnica."(hadis biljezi Ahmed)

Allahov Poslanik Muhammed s.a.w.s. rekao je i ovo:"Dvije vrste ljudi ce biti stanovnici Dzehennema i ja ih poslije ovog zivota necu vidjeti,a to su silnici i zene koje nose providnu odjecu kao da su gole,koje okrecu lice od Allahove zapovijedi i sklone su zlim djelima,a glave su im kao grbe deve(frizure).Takve zene nece uci u Dzennet niti ce osjetiti njegov miris."(hadis biljezi Muslim)

Zena koja prolazi dotjerana pored ljudi ima grijehe za svakog onog koji je sa uzivanjem pogleda,dok oni svi imaju za sebe po jedan grijeh.Kao sto vidimo,Islam ne dopusta razvrat i nemoral,ali ne brani,odnos i uzivanje sa zenama.Tu je Uzviseni Allah subhanehu ve teala postavio jedan sart(USLOV)a to je islamski brak.

Na kraju postovana sestro mozes li ovaj tekst odbaciti bez ikakvih dokaza?Da li je u tvom drustvu bio iko iskren pa ti rekao:"Uzivaj na ovom svijetu,hodaj razgolicena,prepusti se strastima,a poslije ce te Allah na onom svijetu kazniti i muciti.Mucit ce te zemlja u kaburu,mucit ce te posebna vrsta meleka,bit ces objesena kukama za grudi(a to ce biti stvarno,kao sto je ovaj zivot stvaran) u Dzehennemu i to vjecno."

Ovo ti nece reci tvoji "prijatelji" koji uzivaju pri gledanju u tebe i mastajuci o tebi.Za to nemoj u nama gledati zenomrzce nego iskrene prijatelje.

Postati i ostati čedna

Želimo uputiti kratku poruku i savjet svakoj djevojci i ženi koja vjeruje u Allaha i koja Ga se boji, prije nego što nastupi Dan kad neće biti pomagača niti prijatelja.
Plemenita djevojko, znaj da su se sve sile zla ujedinile kako bi uništile Islam. Mediji, razvratne knjige pornografija poslušno je oružje naših neprijatelja koji žele da zabludu i nemoral prikažu civilizacijom i kulturom građanstva. Ne reci: “Nema toga u Bosni!“, jer očit dokaz su tekstovi u dnevnoj štampi koji govore o ilegalnoj dječijoj prostituciji i pornografiji u BiH.
Oni žele ugroziti tvoju čednost i čast, te na taj način okaljati tvoju čistu vjeru – Islam. Nemoj misliti da ne zaslužuješ ljepote življenja koju Islam pruža. Ne zaboravi, koliko god da si griješila, Allah prima pokajanje o­nih koji se kaju. o­n je neizmjerno Milostiv.
Zar postoji bezgrešan čovjek na ovom svijetu? Naravno da ne! Stoga, za pokajanje nikada nije kasno. o­no ruši sve o­no što je loše i vodi ka plemenitosti.
Ne budi od o­nih koje svoj ponos i čast prodaju radi kratkog ovosvjetskog užitka koji će brzo proći, a ahiret je bolji i vječan je. Budi ljubomorna na svoje tijelo i zaštiti ga plaštom Islama. Ti druge vjere, osim njega nemaš! Samo ti ova vjera nudi vječno uživanje i džennet prostran kao nebesa i Zemlja,

Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za bogobojazne. Sve drugo je, draga prijateljice, zabluda i laž i put u vječnu muku, patnju i džehennemsku vatru, čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Nema sumnje da će duboko vjerovanje u Allaha povećati snagu tvoje ličnosti i učiniti da ovaj život vidiš o­nakvim kakav o­n i jeste – kuća iskušenja i ispita, čiji rezultati će se pokazati o­nog Dana u koji nema sumnje.
Dobro razmisli o ovome što si pročitala i ne budi prema ovom savjetu nemarna da te smrt ne bi nespremnu zatekla. Znaj da o­na brzo dolazi i da je bliža svakom čovjeku od njegove vratne žile kucavice. Ako si svjesna da moraš umrijeti, a u to nema sumnje, ne reci: “Mlada sam, hoću da proživim.”, jer ne umiru samo stari. Zbaci jaram koji pritišće tvoja pleća i tvoju dušu, budi Allahov rob koji se služi razumom koji posjeduje, a ne budi poput životinje koja slijedi samo svoju strast.

Želiš li saznati nešto više o Islamu i podijeliti sa nama svoja osjećanja? Pa bujrum uci i nije kasno za TVOJE POKAJANJE!

Allah te uputio na pravi put i pomogao te na njemu da dospijes do dzennetskih blagodati,a da te sacuva od dzehennemske kazne.

 

Zena muslimanka

http://www.youtube.com/watch?v=VuPq8NMpjB4&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LyWTa4VLz6o

http://www.youtube.com/watch?v=4gnU77C09mM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=lvazQOyTfsg&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=99TxyipGDWw&feature=related

moj prelazak na islam

http://www.youtube.com/watch?v=IQL-XzTFzp8&feature=related

mama ja sam muslimanka

zena biser islama

http://www.youtube.com/watch?v=b2LqzFk8oNQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=dc8qRZXdrJI&NR=1

ISKRENO POKAJANJE-TEWBA

Svi smo mi griješnici

Draga moja plemenita i cijenjena sestro, svi smo mi griješnici. Jedanput se približimo Svevišnjem Allahu a drugi put udaljimo se od Njega! Jedanput svjesni smo Njegove prisutnosti, svjesni smo da nas On nadzire i prati, zna svako i malo i veliko djelo koje učinimo; dočim, drugi put, zaokupi nas nemar i zaborav na Njega Uzvišenog, usljed čega neminovno počinimo grijeh. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: „Svaki čovjek, sin Ademov, je griješnik, a najbolji od griješnika jesu oni koji se kaju." (Tirmizi a Albani ga je ocijenio dobrim) Griješenje, nemar i zaborav svojstveni su čovjeku i Allahova milost je velika kada je tom slabašnom čovjeku ostavio vrata tevbe sve dok ne umre, naredio mu da se vraća svome Gospodaru kada god ga svladaju grijesi. Da nije ove velike Allahove milosti, doista bi čovjek bio u teškom stanju, njegova čežnja i nastojanje za vraćanjem Allahu, subhanehu ve te'ala, bile bi slomljene, nada u Allahov oprost i milost prekinuta.

Subhanallah!!! Kako li je lijepa priča koju spominje veliki islamski autoritet Ibnul-Kajjim, rahmetullahi 'alejh, u svome djelu „Medaridžu salikin" kada govori o ovoj velikoj neizmjernoj Allahovoj milosti po ljude. Kaže: „Od jednog od ispravnih prethodnika prenosi se da je u jednoj uličici vidio kako se vrata jedne kuće otvaraju i iz nje izlazi dječačić plačući i vapeći, tražeći pomoć. Iza njega je bila majka koja ga je istjeravala. Nakon što ga je istjerala, ispred njegova lica zalupila je vrata i zaključala ih. Krenuo je dječačić, napravio nekoliko koraka i stao. Razmišljao je. Nije znao, pored svoje kuće iz koje je istjeran, drugu kuću koja bi mu pružila utočište. Nije poznavao nikoga drugog pored svoje majke da bi ga prihvatio. Tužan, slomljena srca, ponovo se vratio kućnim vratima. Našavši ih zaključana, legao je ispred njih, svoj obraz spustio na prag i zaspao. Nakon nekog vremena, vrata su se otključala i na njih je izašla majka. Vidjevši svog sinčića kako spava s obrazom položenim na prag, nije mogla da se suzdrži, da ga ne uzme u svoje naručje. Prihvatila ga je u naručje, poljubila i rekla: 'Sinčiću moj, kuda ideš od mene? Ko će ti pružiti utočište pored mene?! Zar ti nisam rekla da mi se ne suprostavljaš i da mi ne budeš nepokoran? Zar ti nisam rekla da me svojim ponašanjem ne tjeraš da postupim suprotno svojoj milosti, brizi i dobru kojeg ti želim?!' Zatim ga je unijela u kuću." Razmislimo o ovom majčinom postupku, ovim majčinim riječima a zatim poslušajmo riječi Allahova poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem: „Allah je milostiviji prema Svojim robovima od majke prema svome djetetu."

Gdje je put do sreće i uspjeha?

Draga moja plemenita i cijenjena sestro, odgovor na vaša pitanja, vaše zahtjeve: Želim duševni smiraj i sreću, želim uspjeh i spas, želim oprost i milost, ali put i način koji vode do toga ne poznajem. Poput sam utopljenika koji traži da mu neko pruži ruku, pruži pomoć, poput onoga koji u tminama želi da mu neko osvijetli put i izlaz iz istih. Gdje je taj put? Odgovor: put je jasan kao Sunce u zenitu, jasan kao Mjesec u noći Bedra! Put je jedan: put tevbe - pokajanja. Put traženja Allahova oprosta i Njegove milosti. To je put sreće i uspjeha. Lahak put, otvoren i prohodan za tebe u svakom trenutku. Na tebi je samo da zakoračiš njime. Naći ćeš odgovor u Allahovim, subhanehu ve te'ala, riječima: „Ja ću sigurno oprostiti onome koji se pokaje i uzvjeruje i dobra djela čini, i koji, zatim, na Pravom putu istraje." (Prijevod značenja Ta Ha, 82.) Ukoliko ti se grijeh koji imaš pri sebi učini velikim, ogromnim. Pomisliš da za njega nema oprosta, sjeti se kršćana i onoga što govore o Uzvišenom Allahu: „Allah je jedan od trojice." Sjeti se jevreja i njihova govora o Allahu: „Doista, Allah je siromašan, a mi smo bogati." I pored svih tih govora Allah ih poziva da Mu se pokaju i zatraže oprosta od Njega, a On mnogo prašta i Milostiv je: „Zašto se oni ne pokaju Allahu i ne zamole oprost od Njega, Allah mnogo prašma i Milostiv je." (Prijevod značenja El-Maida, 74.) Ako ti se tvoj grijeh učini ogromnim, sjeti se grijeha mnogobožaca. O njima Uzvišeni kaže: „pa, ako se pokaju i budu obavljali namaz i davali zekat, braća su vam u vjeri." (Prijevod značenja Et-Tevba, 11.) Ma koliko i kakvih imao grijeha, znaj da će ti ih Uzvišeni Allah oprostiti ukoliko se iskreno pokaješ za njih. Makar ih bilo koliko je morske pjene, Allah će ih oprostiti, ukoliko se iskreno za njih pokaješ! Makar ih bilo koliko je između nebesa i Zemlje, Allah će ti ih oprostiti, samo, padni svome Gospodaru iskreno na sedždu i zamoli ga za oprost. Ne zaboravi riječi svoga Gospodara: „Reci: 'O robovi Moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista, mnogo prašta i On je Milostiv!'" (Prijevod značenja Ez-Zumer, 53.)

Ali, šta je to Tevba?

Tevba je, draga moja cijenjena sestro, povratak Uzvišenom Allahu, ostavljanje svega, javnog i tajnog, svega što Uzvišeni mrzi i čime nije zadovoljan, a zatim činjenje samo onoga čime je On zadovoljan, onoga što On voli i traži od Svojih robova. Tevba je, zaštita od očaja i beznađa! Tevba je izvor svakog dobra i svake sreće na Dunjaluku i Ahiretu. Početak, sredina i kraj vjerničkog puta ispunjen je tevbom. Tevba je ostavljanje grijeha iz straha od Uzvišenog Allaha, spoznaja prezrenosti grijeha, kajanje za činjenje istog, čvrsta odluka da se neće vratiti istom grijehu, kajanje za ono što je prošlo i okretanje Allahu, subhanehu ve te'ala, u onome što je preostalo.

Zašto da učinim tevbu?

Pitaš me: „Zašto da ostavim cigaru i alkohol kada u tome osjećam smiraj? Zašto da ostavim gledanje filmova kada mi to pričinjava zadovoljstvo? Zašto da obaram pogled, ne gledam u mlade djevojke, kada je slast mojih očiju u tome?
Zašto da se vežem za namaz i post, kada ne želim da budem svezan i sputavan? Zašto i zašto? Zar čovjek ne treba da radi onošto će ga učiniti sretnim, ono u čemu će osjetiti smiraj i rahatluk, u čemu će pronaći svoju sreću? Zašto da se pokjem od svega toga?"

Prije nego li ti odgovorim na tvoja pitanja, želim da znaš da ti ja ne želim ništa drugo do sreću, smiraj i rahatluk, spas i dobro, ali kako na Dunjaluku tako i na Ahiretu. Ne zaboravi a poslije ovoga svijeta ima drugi svijet koji čeka svakog od nas. Ne zaboravi da nakon ovog mejdana sjetve doći će mejdan žetve, a, doista, nećemo požnjeti osim ono što smo svojim rukama posijali. Zato, odgovarajući na tvoja pitanja, kažem ti: Pokaj se, dragi moj brate i cijenjena sestro pa učini tevbu, jer je tevba:

Pokornost Allahovoj naredbi, jer je On Uzvišeni naredio i meni i tebi i svim vjernicima da Mu se iskreno kajemo: „O vjernici, iskreno se Allahu pokajte!" (Prijevod značenja Et-Tahrim, 8.)

Učini tevbu jer je tevba razlog tvog uspjeha na Dunjaluku i Ahiretu. Zar nije Uzvišeni rekao: „I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono što želite!" (Prijevod značenja En-Nur, 31.) A složit ćemo se da ono što najviše priželjkujemo jeste spas i uspjeh na oba svijeta.

Učini tevbu jer je tevba razlog Allahove ljubavi prema tebi. Zar Svevišnji nije rekao: „Doista, Allah voli one koji se mnogo kaju i one koji se mnogo čiste." (Prijevod značenja El-Bekara, 222.) Da li postoji veća sreća i da li vjernik može biti više sretan od onoga trenutka kada sazna da ga njegov Gospodar voli?! A to će saznati onoga trenutka kada Mu se iskreno okrene, skrušeno i ponizno, visoko podignutih ruku, tražeći oprosta za svoje grijehe.

Učini tevbu jer je tevba razlog tvoga ulaska u Džennet i spas od Vatre. Svevišnji je rekao: „A njih smjeniše zli potomci, koji molitvu napustiše i za požudama pođoše, oni će sigurno zlo proći, ali oni koji se pokaju i uzvjeruju i dobro budu činili njima se neće nikakva nepravda učiniti; oni će u Džennet ući." (Prijevod značenja Merjem, 59-60.)

Učini tevbu jer je tevba razlog spuštanja bereketa, jačanje snage, povećavanja imetka, poroda i drugog. Allah, subhanehu ve te'ala, je rekao: „O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti i pokajte Mu se, On će vam slati kišu obilnu i dat će vam još veću snagu uz onu koju imate i ne odlazite kao mnogobošci." (Prijevod značenja Hud, 11.) Također je rekao: „I govorio sam: 'Tražite od Gospodara svoga oprosta, jer On, doista, mnogo prašta. On će vam kišu obilnu slati i pomoći vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče i rijeke će vam dati." (Prijevod značenja Nuh, 10-12.)

Pokaj se svome Gospodaru jer je tevba razlog brisanja tvojih loših djela i njihova pretvaranja u dobra djela. Zar ne čuješ riječi Sveišnjeg Allaha: „O vjernici, pokajte se Allahu iskreno, da bi Gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašče, kroz koje rijeke teku, uveo." (Prijevod značenja Et-Tahrim, 8.) Takođe je rekao: „Ali onima koji se pokaju i dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je." (Prijevod značenja El-Furkan, 70.)

Pa, zar ove blagodati i mnoge druge, ne podstiču nas da se pokajemo svome Gospodaru?! Zbog čega da škrtarimo i uskraćuemo svojim dušama ono u čemu je sreća za njih?! Zbog čega da upropaštavamo i ostavljamo svoje duše u tminama grijeha, zabranjujući im Allahovo zadovoljstvo?! Doista, spomenute blagodati trebale bi da nas podstaknu da požurimo s tevbom Allahovu opostu i Njegovoj milosti.


Kako da se pokajem za svoje grijehe i vratim svome Gospodaru?

Draga moja plemenita i cijenjena sestro, mnogi od nas shvataju da nema drugog izlaza i puta do sreće na obadva svijeta osim u povratku Allahu, subhanehu ve te'ala, shvataju da se sreća ne može postići slijeđenjem strasti i slasti, uživanjem i naslađivanjem, koje kad - tad mora proći! I šta poslije toga?! Kažem, mnogi to od nas shvataju ali ne znaju kako da učine pokajanje, kako da se vrate svome Gospodaru, odakle da počnu.

Svevišnji Allah, doista, kada želi Svome robu dobro, olakša mu puteve i načine koji vode do toga dobra. Ovom prilikom spominjem nekoliko stvari koje će nam pomoći u činjenju iskrene tevbe, iskrenog pokajanja i vraćanja Allahu, subhanehu ve te'ala.

Popravimo svoj nijjet-namjeru. Iskreno se pokajmo Uzvišenom Allahu. Doista, čovjek, ukoliko očisti svoje srce prema Allahu i bude iskreno tražio povratak Njemu, Allah će ga potpomoći u tome, sačuvat će ga svega što ga odvraća od iskrene tevbe. Dočim, onaj koji ne bude iskren prema svome Gospodaru, Allah će ga prepustiti šejtanu koji će mu uljepšavati zlo i poroke sve dok ne ode sa ovoga svijeta bez da se prethodno pokaje svome Gospodaru za svoje grijehe.

Obračunavajmo se sa svojom dušom, jer, doista, obračun podstiče čovjeka na činjenje dobrih djela, postizanje onoga što ga je prošlo, što je propustio u svome životu. Obračun podstiče čovjeka na tevbu i njeno čuvanje.

Podsjećajmo i podstičimo svoju dušu. Opominjimo je i prijetimo joj, strašimo je. Recimo svojoj duši: „Dušo moja, pokaj se prije nego li ti smrt dođe. Doista, smrt će ti doći iznenada! Zar ne znaš da te smrt čeka?! Zar ne znaš da je kabur tvoja druga kuća?! Zemlja tvoja druga postelja! Crvi tvoji drugi prijatelji! Zar se ne bojiš da ti Melek smrti dođe dok si u grijehu?! Hoće li ti tada koristiti kajanje?! Tvoj plač i izgovor, hoće li ti biti primljeni?! Šta ti je, o dušo moja, okrećeš se od Ahireta a on ti je svaki dan bliži, dok žudiš za Dunjalukom a on ti je svaki dan dalji?!"

Udaljimo se od mjesta griješenja. Ne približujmo im se! Sjetimo se hadisa o čovjeku koji je ubio devedeset devet ljudi. Sjetimo se kada mu je učenjak rekao: „Idi u tu i tu zemlju. U njoj stanuju ljudi koji iskreno robuju Allahu pa im se i ti pridruži i nipošto se ne vraćaj u svoju sredinu jer je ona pokvarena." (Muttefekun alejh) Napustimo loše društvo. Promijenimo broj telefona, mjesto stanovanja, ulicu i put kojim smo uobičavali odlaziti i vraćati se. Znajmo da je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao:
Čovjek je na vjeri svoga prijatelja, zato neka svako od vas gleda s kim se druži." (Ebu-Davud i Tirmizi a šejh Albani ga je ocijenio dobrim)

Razmišljajmo o posljedicama grijeha

Svojoj duši pričajmo o Džennetu i džennetskim ljepotama koje je Uzvišeni Allah obećao i pripremio pokornima, a pričajmo joj i o Džehennemu i njegovoj patnji koja čeka nepokorne.

Zaposlimo svoju dušu korisnim radom. Čuvajmo se slobodnog vremena kojeg obično uljepša šejtan. Znajmo da ukoliko ne zaposlimo svoju dušu u hajru (dobru), ona će nas uposliti u šerru (zlu).

Dobro upoznajmo svoje strasti, kontrolišimo ih i suzbijajmo, suprostavljajmo im se. Doista, nema ništa opasnije po čovjeka od njegovih strasti. Svevišnji Allah je rekao: „Vidiš li onoga koji je svoju strast za svoga boga uzeo!" (Prijevod značenja El-Furkan, 43.)

Pridržavajmo se i svih drugih stvari koje će nam pomoći u našem iskrenom pokajanju, poput: dove Allahu, čestog spominjanja Njega Uzvišenog i traženja oprosta od Njega, učenja Kur'ana sa razmišljanjem o njegovim poukama i porukama, naoružavanja strpljenjem, posebno na samom početku.


Uslovi iskrene tevbe-pokajanja

Iskreno se pokajati Uzvišenom Allahu za počinjene grijehe.

Priznati da je dotično loše djelo grijeh.

Ostaviti odmah djelo koje je grijeh.

Žaljenje za vremenom koje je provedeno u grijesima i nepokornosti Allahu.

Čvrsto odlučiti da se istom grijehu više nikada neće vratiti, jer, kako da pokajanje bude ispravno i iskreno, ako čovjek namjerava da se nekada u budućnosti vrati istom grijehu.

Ukoliko je grijeh učinjen prema nekome od ljudi, potrebno je od iste osobe zatražiti halala i ukoliko je uzurpirano njegovo pravo, neophodno je da mu se isto nadoknadi.

Da se pokajanje učini na vrijeme, tj. prije smrti, prije nego što čovjek ugleda Meleka smrti ili prije nego li se Sunce pojavi sa zapada.


Faktori koji olakšavaju pokajanje

1- Istinsko vjerovanje i ljubav prema Milostivom Allahu.
Istinsko vjerovanje i ljubav prema Stvoritelju je ta koja čini insana da bude pokoran Gospodaru i da se stidi da ga Stvoritelj vidi u onome što mu je zabranio. Onaj ko istinski voli Gospodara on će se truditi da mu bude pokoran. Kako da ne volimo Gospodara, Milostivog, a On je taj koji nas je obdario svim blagodatima koje vidimo oko sebe, njih je toliko da se ne mogu prebrojati. Zar da ne volimo Onoga ko nas je uputio na pravi put, učinio nas sljedbenicima jedine priznate vjere kod Allaha, učinio nas sljedbenicima najodabranijeg Allahovog Poslanika. Onaj koji nam je dao vid, sluh, zdravlje, kisik, vodu, hranu, i mnoge druge blagodati, ako bi željeli da ih spomenemo trebalo mi nam mnogo vremena, i opet ih ne bi uspjeli sve prebrojati. Kaže Uzvišeni: “I ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. - Čovjek je, uisitnu, nepravedan i nezahvalan.“

2- Kratkoća nade i sjećanje na ahiret
Ako bi čovjek često razmišljao o prolaznosti dunjaluka i često se prisjećao smrti sigurno bi ga to učinilo da se priprema za povratak Milostivom, a najbolji način pripreme za odlazak sa ovog svijeta je čestim i iskrenim pokajanjem od grijeha koje insan čini u svakodnevnom životu. Da pogleda u ljude oko sebe i da vidi da svakim danom odlazi sa dunjaluka neko koga je pozanavao i da postavi sebi pitanje: ko je slijedeći? Možda sam ja! Šta sam pripremio za povratak? Da li sam zahvalan Gospodaru ili ne? Da ne dozvolimo šejtanu da nas zavede i da pomislimo da ćemo dugo živjeti, što će nas učiniti da se ulijenimo, već da budemo od onih koji neprestano razmišljaju o odlasku sa dunjaluka, što će nas učiniti da se pripremamo za odlazak sa dunjaluka.

3- Udaljenost od grijeha, mjesta na kojima se čine grijesi i svaga što posjeća na grijehe.
Čovjek koji istinski želi da se vrati Milostivom, da se pokaje za počinjene grijehe, trebao bi da bude što je moguće dalje od mjesta na kojima se čine grijesi, od svega što posjeća na činjenje grijeha. Kako očekivati da neko ostavi grijehe a on svakim danom sijedi sa društvom koje čini grijehe, nemoral, svakim danom gleda serije, razvratne filmove, čita porno literaturu?! Čovjek koji želi da se ostavi grijeha treba da posebnu pažnju posveti čuvanju dvije stvari ili dva organa, da čuva svoj pogled od gledanja u onoga što mu nije dozvoljeno gledati, i da čuva svoj jezik od govora koji mu nije dozvoljen. Ako bi čovjek uspio da sačuva ove dvije stvari napravio bi veliki korak u pogledu povratka Milostivom
.
4- Druženje sa čestitim, pobožnim, učenim osobama
Čovjek koji želi da se pokaje trebao bi da veliku pažnju posveti odabiru prijatelja. Da traga za onima koji će ga pomoći u svakom pogledu, a naročito u duhovnom pogledu. Da traga za onima koji će ga podsticati na činjenje dobrih djela a odvaraćati od loših djela, s druge strane da se maksimalno udalji od onih koji ga direktno ili indirektno pozivaju u činjenje nemorala.

5- Da čovjek uputi iskreno dovu Uzvišenom Gospodaru da mu olakša pokajanje i povratak Milostivom
Da se potrudi da uputi dovu Milostivom u vremenima u kojima se dove ne odbijaju. Jedno od tih vremena je i zadnja trećina noći, vrijeme kada se Milostivi svake večeri spušta na ovodunjalučko nebo i odaziva se dovama onih koji ga tada mole. Rekao je Allahov Poslanik: “Naš Gospodar se spušta svake večeri na ovozamaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, i govori: ´Ko mi upućuje dovu da mu se odazovem, ko od mene traži nešto pa da mu to dam, ko moli za oprost grijeha pa da mu oprostim´.“ To je vrijeme u kojem se primaju dove, a naša omaladina je u tim momentima po diskotekama, kafićima, po jarkovima spavaju mahmurni od alkohola i droge, bludniče po parkovima i obalama rijeka. Kako od takvih osoba očekivati da budu korisni društvu u kojem žive i da vrate islamu i muslimanima ugled koji su nekada imali?!

Uzviseni kaze u Kur’anu:’’Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vijeri,prije nego sto Allahovom voljom nastupi Dan koji niko nece moci odbiti.Toga dana ce se oni razdvojiti;oni koji nisu vijerovalina svoju stetu nisu vijerovali,a oni koji su dobra dijela cinili-sebi su Dzennet pripremili,da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vijerovali i dobra dijela cinili;a On zaista,ne voli nevijernike.’’Kur’an-Ar-Rum,43-45.
Nas zadnja dova je :’’Gospodaru nas,ne dopusti srcima nasim da skrenu,kas si nam vec na pravi put ukazao,i daruj nam Svoju milost;Ti si ,uistinu,Onaj koji mnogo daruje!’’-Ali-Imran,8.

Allahu,popravi mi vjeru moju,koja je glavnica moja,popravi mi i moj ovaj svijet ,jer ja na njemu zivim,popravi mi buduci svijet,jer ja njemu idem,poživi me dok mi je život dobar,a daj mi smrt,kada mi smrt bude dobra.Daj mi da moj život bude povećanje u svakom dobru,a moja smrt mir i spas od svakog zla"-AMIN
Kajem ti se Gospodaru moj Uziviseni koji sve vidis,pa i crnog mrava u zemlji subhanallah,OPROSTI NAM NASE GRIJEHE i smiluj nam se ,i ojacaj nas na tvom putu,ojacaj nase korake,nas iman i priblizi nas sebi,ucini nas iskrenim te ocisti nasa srca,sacuvaj nas prokleta sejtana i svakog zla vidljiva i ne vidljiva,smiluj nam se i oprosti,sacuvaj nas Dzehennemske vatre i sa svojom milosti nas uvedi u Dzennet-amin

 Prof.Hajruddin Tahir Ahmetovic

http://www.youtube.com/watch?v=TFNWl61X5iA

http://www.youtube.com/watch?v=66TIrSN93ps&feature=player_embedded

http://www.youtube.com/watch?v=AXrWh0OHQTU&feature=player_embedded

 

 


03.08.2011.

Svetost muslimana 1.dio( bolest jezika )

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Bolesti jezika 1.dio

Zahvala pripada samo Allahu subhanehu ve te’ala,samo Njega hvalimo i od Njega pomoc trazimo.Njemu se utijecemo od zla nasih dusa i losih dijela. Svijedocim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i Njegov Poslanik.

Uzviseni kaze:’’O vijenici ,bojete se Allaha,istinskom bogobojaznoscu i ne umirite osim kao muslimani.’’(Ali-Imran,102)
Postovana braco i sestre,posjecam sebe i vas na bogobojaznost prema Allahu subhanehu ve te’ala,posjecam sebe i vas na Allahove naredbe i Allahove zabrane.Bojmo se onako kako nam Allah subhanehu ve te’ala nareduje ,onako kako se treba bojati i kako nam je ostalo u praksi Poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
Govoreci o jeziku podvukli bi cinjenicu da je moc govora jedna od najvecih blagodati kojom je obdareno ljudsko bice.Medjutim , treba posebno naglasiti ,da covjeku nije dato vece zlo od’’dugackoga jezika’’,koji nije pod kontrolom razuma i Serijata.Znaci ,jezik pored svoje velike vrijednosti za covijeka moze biti i najveca opasnost za njega.Poslanik saws nas je na to upozorio rekavsi:’’Sta ce drugo baciti ljude naglavacke u Dzehennem,ako ne zetva onoga sto su njihovi jezici posijali….’’(Tirmizi,Sunnen,10/87-88)
Mi muslimani ,mada imamo jasnu uputu i upozorenje u Kur’anu i Sunnetu,najcesce grijesimo svojim jezicima (svijesno ili nesvijesno),Allah svt najbolje zna!Kaze Allah svt u Kur’anu:’’Nece ni jednu rijec izgovoriti a da uz njega nije spremni pratilac.’’(Kaf,18.)Te nase greske su ponekad toliko velike i strasne da dostizu stepene velikih grijeha kao npr.ogovaranje(gibet);prenosenje tudjeg govora( nemimet).
U greske koje mi vrlo ceso cinimo nasim jezikom su beskoristan i prazna govor,te pretjerano hvaljenje…

Beskoristan i prazan govor

Kaze Poslanik saws,u hadisu koji biljezi Ahmed:’’Nece biti ispravan iman jednoga covijeka sve dok nebude ispravno njegovo srce a nece biti ispravno njegovo srce sve dok nije ispravan i dobar njegov govor(jezik).’’Mi mumini koji zelimo da svoj zivot provedemo u korisne svrhe i rad ,rad u ime Allaha svt,tezimo da zivot provedemo u hajru,poslu koji ce dati lijepe rezultate na ovom i na buducem svijetu, te da uvijek imamo i trudimo se Allahovom svt zadovoljstvu s nama!Ponekad insan nije svijesan a zna subhanllah da je putnik samo na ovom Dunjaluku i da ce insaAllah preseliti na onaj svijet i ponovo biti prozivljen ali sa cim i sa kojim dijelima???Uzviseni Allah svt kaze u Kur’anu:’’Tako mi vremena,covijek,doista gubi,samo ne oni koji vjeruju i dobra dijela cine,i koji jedni drugima istineu preporucuju i koji jedni drugima preporucuju strpljenje.’’(Al-Asr)

.S obzirom da je jezik jedan od najaktivnijih nasih organa,koji je ujedno i najbrzi kada su takvi poslovi u pitanju,ukazuje se potreba da na jezik obratimo veliku paznju i da konstantno sprijecavamo u svakome pokusaju da se mijesa u poslove koji nemaju hajra za nas.Trebamo se uvijek podsijecati na Allahov svt govor u Kur’anu koji kaze:’’I govorite svojim jezicima ono sto ne znate(ono o cemu nemate znanje i smatrate to sitnim),smatrate to malim a to je kod Allaha ogormno.’’(en-Nur,15.)Takodje Poslanik saws je rekao:’’Znak da je covijek dobar musliman je da ostavlja ono sto ga se ne tice.’’(Tirmizi,Sunen,9/196). Prve generacije muslkimana,generacije koje su bile blize duhu islama i smatrale suvisnim svaki govor,osim onoga kojim se uci i tumaci Allahova svt knjiga i Sunnet Njegova Poslanika saws.Upravo zbog toga su nastojali da njihov govor bude svijesan Serijetski koristan cilj i da bude upisan u njihova samo dobra dijela jer su se naravno trudili uz pomoc Allaha svt.Oni su se bojali da meleki ne upisu njihove rijeci u beskoristan govor od kojeg nece imati nikakve koristi ni na dunjaluku,Ahiretu te na dan polaganj racuna-Sudnjem danu.A sta mi da danas kazemo,nakon telefona,sijela beskorisnih,interneta….?

Sejtan,taj najveci neprijatelj ljudskoga roda,vrlo je uspijesan u navodjenju ljudi da se bave poslovima od kojih nemaju koristi,da navodi ljude da ‚’vode tudju brigu’’, da se bave poslovima koji ce ih zabaviti od ne izvrsavajna nekih daleko vrijednilih poslova hajra.Svedimo inveturu proslosti nase,sadasnjosti ,svi sami za sebe.Prelistajmo i pogledajmo dane nasega zivota.Koliko smo dana proveli u poslovima koji nam nisu nista vrijedno donjeli, nama licno a niti drugima ,koliko smo vremena proveli u praznom govoru i razgovru,koliko li smo izgubili dragocijenih trenutaka onoga naseg relativno kratkoga zivota?!?!Svako od nas ce bez imalo sumnje,nakon listanja stranica svoga zivota,osijetit da je napravio puno propusta.Svijesnom muslimanu ce svakao tesko pasti ta cinjenica.Medjutim,svijestan musliman ce smoci snage i nastojace u granicama svojih mogucnosti da se bori,da se neprestalno trudi i preostale minute,sahate,dane svoga zivota utrosi u svakodnevne aktivnosti ibadeta,iskrenom pokoravaju Allahu svt da se orijentise i preda skruseno u namazu,poveca svoj ibadet,ucenju Kur’ana i velicanju Allaha svt spominjanjem zikrulahom.Znaci cinenjem dobrih dijela koje Allah svt voli i ostavljanje dijela koje Allah svt prezire i sa kojima nije zadovoljan insaAllah!Poslanik saws kaze:’’A onaj koji vijeruje u Allaha i Sudnji dan neka govori ono sto je dobro ili neka suti.’
Ovdije zelim napomenuti da ovu borbu je tesko savladati onima kojima je iman opao i koji su pali u zamke sejtanove vesvese.Znaci najbolja je borba protiv sejtana i samoga sebe zu pomoc Allaha svt,prakse Poslanika saws te clanove onih sa kojima se nasa dusan napaja-dzemat,clanovi nasa braca i sestre koje nareduju dobro i odvracaju od zla.Musliman je ogledalo svome bratu koji mu cisto oslikava ispravnost,iskrenost ili gresnost njegovih dijela koje radi!

Bolesti i vrste jezika
 
Jezik je zapravo predvodilac srca.Jezik izrazava ono sto covijek nosi u svome srcu te je javni govornik srca i njegov tumac,jer tumaci sve sto lezi na srcu.
Kaze Poslanik saws u hadisu koji biljezi Ahmed:’’Nece biti ispravan iman jednoga covijeka sve dok nebude ispravno njegovo srce a nece biti ispravno srce sve dok nebude ispravan bio njegov govor(jezik):’
Jedan od bolesti je da covijek ulazi u razgovor o oneome sto ga se netice,jer Poslanik saws nam keze:’Od ljepote Islama jednog covijeka je da ostavi ono sto ga se ne tice!’’

Druga bolest ili od tih bolesti,opasnost i musibet koji nas stize od nasih jezika je da se upustamo u govor o ruznim stvarima o grijesima koje se cine na sve strane estagfirullahi,i to na nacin da se cini da te grijehe reklamiramo,osvijezavamo proslosti naseg ili tudjega dzehla ili pak se sa tim u nesvijesnom staju pohvalimo svojim ili tudjim greskama subhanllah!.Kaze Allah svt:’’Zaista oni koji vole da se zlo prosiri medju vjernicima,ceka teska kazna,bolna paznja i na dunjaluku i na Ahiretu.Allah zna vi neznate!’’(en-Nur,19.)

Dakle postovana braco i drage sestre zivimo u svakodnevnici ovakvih tema za koje cemo svi odgovarati u dan u kojem nema sumnje-Sudnji dan!Dakle,ne smije biti tema nasih sijela ili telefonskih razgovora .Nesmije nam se desiti da se mi kao mumini time nasladujemo i komentarisemo to na svojim sijelima.Keze Poslanik saws u jedno od hadisa:’’Zaista,onaj ko bude tragao i pratio sramote svoga brata muslimana Allah svt ,ce prati njegovu sramotu i osramotii ga u njegovoj kuci.’’

Zatim ,od bolesti i musibeta koji nas stizu od nasih jezika je da se cesto upustamo u koristenja estagfirullahi,vulgarnih rijeci,govor koji ne odgovara dostojanstvu jednoga vijernika,ruzan govor,sraman govor.Zatim Poslanik saws kaze:’’Nije mumin onaj koji vrijeda.’’-dakle,vjernik ne vrijeda i ne proklinje,niti govori ruzan govor,bestida govor,niti je vulgaran,Allah svt ga upucuje i daje mu lijek za to pa kaze:’’Ti najljepsim na ruzno uzvrati.’’(El-Muminum,96.)
Treca ili vrsta bolesti je ta koja je cesta ,zbog koje mozemo da stradamo zbog izvodjenja sala,pricanje i izmisljanje viceva masnih na osnovu nekih osoba …itd!Sami smo culi ma koji put da pretjerano smijanje umrtvljuje nasa srca. Allah svt prijeti onima koji se ismijavaju ljudima pa kaze:’’Tesko svakom klevetniku i podrugljivcu.’’(el-Humezeh,1)ili u ajetima sure(El—Hudzurat,11)Kaze Allah svt:’’O vijernici,neka se muskarci jedni drugima ne rugaju,mozda su oni bolji od njih,a ni zene drugim zenama,mozda su one bolje od njih.I ne kudite jedni druge i ne zovite jedni gruge ruznim nadimcima!O,kako je ruzno da se vijernici spominju podrugljivim nadimcima!A oni koji se ne pokaju-sami sebi cine nepravdu.’’Vidimo da ovaj ajet,zapravo, je zabranio, sve ono sto je danas u 95% na sijelima nasim-tema!

Molim Uzvisenog Allaha svt da nam oprosti,da nas uputi ,ucvrsti na putu istine i spasa.Molim Allaha svt da nas jezik sto vise dova cini.Javnih i tajnih za sve nas,da sto vise velicamo Allaha svt nasim jezicima koji bi trebali uvijek biti vlazni od zikrullaha,da sto vise oprost trazimo –tewbu dok smo jos ovdije u prolazu samo kao putnici a valja nam preseliti I sa cim???

ummu Muamer

Prof.Hajruddin Tahir Ahmetovic-gibet i nemimet

http://www.youtube.com/watch?v=Pgjs6X-wXSQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LKwbbjXdhAU&feature=related

 

03.08.2011.

Svetost muslimana 2.dio ( gibet i nemimet )

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Bolesti jezika 2.dio-Gibet(ogovaranje)i nemimet (prenosenje tudjeg govora )!

Gibet(ogovaranje)

Jedna od najtezi i najtezih bolesti i musibeta koji nas stizu sa nasim jezicima je svakodnevno svakao gibet-ogovaranje estagfirullahi!Ogovaranje je veliki grijeh kojeg je Uzviseni Allah svt uporedio s jedenjem mesa svoga umrloga brata:…..i ne ogovarajte jedni druge!’’Zar bi neko od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga,-a vama je to odvratno,-zato se bojte Allaha.Allah,zaista,prima pokajanje i samilostan je.’’(Al-Hudzurat,12.)
Poslanik saws je govorio da muslimanu je haram proliti krv svoga brata,uvrijediti njegovu cast,ili uzeti njegov imetak.Gibet je da spomenes covijeka po oneome sto on nevoli,makar i to istine bila..Kaze Poslanik saws:’’Nece u Dzennet uci onaj koji prenosi tudje rijeci.’’Ovo je dio upozorenja na spomenute grijehe.Pa sta postovana braco i drage sestre da mi kazemo na ovoj svakodnevnici,kada nemozemo ustati ni leci da necujemo ili neogovorimo usput ili onako nesvijesno svoga brata ili sestru,subhanllah!Dobro vodimo racuna o svojim jezicima i o svojim rijecima.Zaista,cemo svaku rijec koju smo izgovorili sresti na Sudnjem danu.Ovo sto kazem,neka nam posluzi kao poziv na tewbu(iskreno pokajanje)i na preispitivanje,na ucvrscavanje nasih jezika na istini i na bogobojaznosti prema Allahu svt.
Znaci onaj ko u svome prisustvu slusa kako neko nekoga ogovara je u izvijesnom smislu u tome saucesnik u tome poslu i snosi njegove posljedice,ukoliko se ne oslobodi tog saucesnistva.Nacin da se onaj koji cuje gibet-ogovaranje,oslobodi saucesnistva je da svojim jezikom pokusa sprijeciti ogovaranje,tako sto ce na njega upozoriti.Ukoliko se boji posljadica pa se nesmije javno suprostaviti,on ce to ogovaranje nijekati i mrziti svojim srcem i nece ga odobravati.U svakom slucaju musliman je duzan da sprijeci ogovaranje ukoliko je to u njegovoj moci.Pasivno posmatranje ogovaranja i zadoovljastva s njime je saucesnistvo u tom velikom grijehu.

Iskup(kefaret) za pocinjeno ogovaranje-gibet

Prvo,pocinilac ogovaranja-gibeta je pocinio grijeh prema Uzvisenom Allahu svt,jer je prekrsio Njegovu zabranu.Iskup za to je iskreno pokajanje-tewba,cvrsta odlika da se vise nece nikada tom velikom grijehu vratiti i molba Allahu svt da mu oprosti taj grijeh.
Drugo,on ili ona je pocinila grijeh prema drugom insanu.Ukoliko je doticni saznao da je ogovaran,potrebno je da onaj koji ga je ogovoraio licno od njega zatrazi oprost-halal izrazavajuci mu kajanje i gresku koju smo napravili.Ukoliko pak,onaj koji je ogovan,za to ogovranje nije sazno,onaj koji ga je ogovarao nece ga moliti za njega svako dobro i lijepo ce o njemu pricati,a posebno pred onim osobama pred kojima ga je gibetio-ogovarao,kako bi popravio sliku i ispravio dojam kojeg su oni mozda stekli o doticno osobi zbog njegova ogovaranja.Mi nesmijemo u ovom nijetu posustati i nesmijemo licimjerstvo iskoristit nasprem sebe i te osobe koja je ogovorena jer sa tim necemo steci Allahovo svt zadovolstvo ,a to nam je najvaznije i na dunjaluku i na Ahiretu.

Nemimet-prenosenje tudjeg govora

Prenosenje tudje rijeci-nemimet je cin takodje koji spada u haram, jer izaziva fesat,pravi nered,svadju,neslogu ,mrznju i sa tim se prouzrokuju sukobi.To je ruzna osobina koja postice na fitnet,nejedinstvo i zavidnost.Ona raspravlja prijatelje i cini od nas brace ili sestara stranice koje su okrenute,unistene i nepoznaju se ti listovi knjiga koje pisemo svakodnevno.Ogovaranje lici na prenosenje opasnih klica ili bakterija,a onaj koji bez serijetskih opravdanog razloga prenosi tudje rijeci lici na bice koje prenosi opake i zarazne bolesti.Poslanik saws kaze:’’Nece u Dzennet uci onaj koji prenosi tudje rijeci.’’
Upravo zbog cinjenice da je nemimet ruzno dijelo sa pogubnim posljedicma.Allah svtna njega upozorio,a Njegov Poslanik saws ,najstrozije je zabranio.Allah svt kaze:’’I ne slusaj nijednog krivokletnika,prezrena,klevetnika,onoga koji tudje rijeci prenosi.(Al-Qalam,10.11.)
Poslanik saws kaze:’’U Dzennet nece uci spletkar-nemmam.’’-(Muttefekun’alejhi)
Jedne prilike je Poslanik saws prosao pored dva kabura i rekao je:’’Ova dvojica se sada kaznjavaju,i ne kaznjavaju se zbog velikoga grijeha (tj.oni ga nisu smatrali velikim kada su ga cinili,a on je zaista veki kod Allaha svt).Prvi je prenosio tudje rijeci(cinio nemimet),a drugi se nije skrivao (cuvao i prao)kada bi obavljao malu nuzdu.’’-(Muttefekun’alejhi)

Iz prdhodnoga ajeta i hadisa mozemo jasno razumijeti da je spletkarenje,prenosenje tudjih rijeci bez serijetski opravdanoga razloga,veliki grijeh kojeg muslimani moraju najstrozije da se klone.To zlo se mora iskorijeniti iz nasih kuca,dzemata,gradova ako zelimo miran zivo na ovom svijetu i na Ahiretu insaAllah.

Kako se postaviti prema onima koji spletkare?

Prvo sto trebamo insaAllah da se sijetimo je sijecanje na Allaha svt ,zadoovljstvo Njegovo,Dzennet ili Dzehennem!Znaci trebamo da znamo i cega uvijek treba da se sijecamo jeste da je spletkarenje veliko zlo kojem musliman mora da se suprostavi,bilo rukom,bilo jezikom,bilo da to covijek mrzi svojim srcem!

Onome ko cuje spletkarenje preporucuje se sljedece:

a) Da spletkaru ne vijeruje,jer je spletkar prestupnik o kojem Allah svt kaze:’’O vijernici,ako vam nekakav neposten covije donese kakvu vijest,doboro je provijerite,da u nezanju nekome zlo ne ucinite,pa da se zbog onoga sto ste ucinili pokajete.’’-(Al-Hudzurat,6.)

b) Treba da ga sprijeci na najpogodniji nacin,bilo rukom,ili jezikom,ukazujuci mu na ruznocu spletkarenja injegovim pogubnim posljedicama,kako na dunjaluku tako I na ahiretu,za sve one koji su na bilo koji nacin sa tim spletkarenje povezani.

c) Da ne mislimo lose o nasem odsutnom bratu o kojem se nesto ruzno prica jer musliman o svome bratu uvijek misli sve najbolje sve dok se ne dokaze suprotno.Samo sumnjicenje bez osnovane podloge je islamom zabranjeno.Allah svt kaze:’’O vijenici,klonite se mnogih sumnjicenja,neka sumnjicenja su ,zaista grijeh….’’(Al-Hudzurat,12.)

d) Spletke koje dodju do nasih usiju ne smije biti povod da nekoga uhodimo i spijuniramo,jer se nastavak predhodnog ajeta to najstrozije zebranjuje:…’’I ne uhodite jedni druge i ne ogovarajte jedni druge!’’(Al-Hudzurat,12.) e) Ne smijemo spletke prenositi i o njima pricati,jer takvim postupkom i sami mozemo postati spletkari.

Zavrsavajuci dio ove teme na koje se knjige pisati ,preporucila bih svakom iskrenom muminu da pomogne samom sebi,a zatim svojoj braci ,sestrama,porodici i svim onim kojima zeli dobro u ime Allaha svt.,znaci u borbi protiv zla predhodno spomenutih,koji proizvodi nas jezik uz pomoc sejtana koji se Allahu svt zakleo da ce zavoditi do Sudnjega dana sviju,na bilo koji nacin ali Allah svt mu odgovara :’’Mozes,sem mojih iskrenih i pokornih robova….’’:Pa insaAllah potrudimo se da budemo ti iskreni Allahovi robovi koji se vole i rade ono sto Uzviseni Allah svt voli,a prezirimo i klonimo se svega sto Uzviseni Allah svt prezire izabranjuje nam za nase dobor jer Allah svt nije nikome nepravdu ucinio sem mi sami sebi!

Nemojmo ih mi raditi i ne dozvolimo sa ih drugi rade u nadem prisustvu jer cemo biti pitani.Ucimo se da pomazemo druge lijepim savijetom i ucimo se da otovrena srca primamo savijete.Tamo gdje nema naredivanje dobra i odvracanje od zla,tamo nema islama,niti iskrenim mumina!Znaci ovo sto smo rekli ,neka nam posluzi kao poziv na tewbu-iskreno pokajanje!

Budimo iskreni i priznajmo da je Allah subhanehu ve te’ala najpravedniji sudac,te da nikome zulum ne cini ni koliko trun.Mi smo sami sebi krivi i mi sami sebi nepravdu cinimo,te smo ti koji smo ponekad i sejtanu (la’netullahi alejh)poslusni,jer nam dosaptavaju pored ovako jasnih lijepih dokaza koje Allah svt kaze u Kur’anu:’Ali,nevijernici lakomisleno slijede strasti svoje,-a ko ce na pravi put uputiti onoga koga je Allah u zabludi ostavio?-njima nece niko u pomoci preteci.’’Kur’an-Ar-Rum,29.
Zar ima neko ko nebi zelio nagradu Allaha subhanehu ve te’ala, milost i oprost,a znajte da Allahu niko ne moze umaci! On sve cuje i zna !
Zato braco i sestre,primite pouku iz naroda prije nas iz svih dokaza Kur’an i sunneta i nedopustite sejtanu da preovladava vama i nasim dusama.Pokajmo se iskreno Allahu subhanehu ve te’ala, jer jedino On prima pokajanje i Milostiv je,prije dana u kojem nece biti sumnje i dana polaganja ispita!!!! Prije zatvaranja vrata pokajanja i dolaska meleka smrti a on moze svkog casa da dodoje pa pozuri i bolje danas nego sutra!
Uzviseni kaze u Kur’anu:’’Zato ti upravi lice svoje prema pravoj vijeri,prije nego sto Allahovom voljom nastupi Dan koji niko nece moci odbiti.Toga dana ce se oni razdvojiti;oni koji nisu vijerovalina svoju stetu nisu vijerovali,a oni koji su dobra dijela cinili-sebi su Dzennet pripremili,da On iz obilja Svoga nagradi one koji su vijerovali i dobra dijela cinili;a On zaista,ne voli nevijernike.’’Kur’an-Ar-Rum,43-45.
Nas zadnja dova je :’’Gospodaru nas,ne dopusti srcima nasim da skrenu,kas si nam vec na pravi put ukazao,i daruj nam Svoju milost;Ti si ,uistinu,Onaj koji mnogo daruje!’’-Ali-Imran,8.
Zamisli te ovo umijesto gibeta-ogovaranja,prenosenja tudjih rijeci i potvaranja da dovu ucinite za svoju bracu i sestre koji nisu naravno u nasem prisustvu i nagrada obecana kod Allaha.
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto sto i njemu tražiš." (Ahmed i Muslim).
U drugom hadisu kojeg biljezi Muslim se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija."

UPOZORENJE:
Nezaboravi robe da je mijesec koji ima svoju vrijednost,mjesec oprosta ii milosti pa dva savijeta meni i tebi !
1.savijet je
 Mani se bespotrebna govora putem telefona,sastajanja na poslu,iftarima,do mesdzida,na internetu itd...mani se i sjeti se kazne za one koje uzmes u usta bez njihova prisustva-odovaranje ,prenosenje tudjih rijeci i potvaranje niti je dozvoljeno u Ramazanu a niti nakon njega pa suzdrzi svoj govor ,jezik i umijesto da o nekom nesto kazes ima nesto ljepse ZIKR -velicanje i spominjanje Allah
Znaci pokaj se i pocni hajrate raditi-stvari sa kojima ce Uzviseni Allah biti zadovoljan i oni protiv koji si gibetio...
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.'' Buharija.
Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ''Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže više od 100 puta 'Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim' (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).'' Ebu Davud.
Veličanje i slavljenje Allaha, tebareke ve te'ala, tokom dana . ‌ "A srca se doista, kad se Allah pomene smiruju!" (Prijevod značenja, Ar-R'ad, 28.) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem :"…Neka ti je jezik neprestano vlažan od spominjanja Allaha Uzvišenog". (Tirmizi, Ibnu Madždže) Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Stanovnici Dženneta neće ni za čim žaliti, osim za trenutkom koji je prošao, a u njemu nisu slavili Allaha Uzvišenog. " (Hadis bilježi Taberani)

2.savijet je
Znaci umijesto da nekog ogovaras pametnije je da Allaha spominjes i velicas,da ocistis svoj jezik,svoja prsa i svoje srce i da se pokajes za svoj govor !
Proučiti večernji zikr-Navodi Ebu Derda, Posalnik, s.a.v.s., je rekao: „Hocete li da vas obavijestim o najboljim djelima koja su najodabranija kod vašeg Gospodara i na najvišem stepenu, koja su vam bolja od udjeljivanja zekata i srebra, i bolja od sukoba s neprijateljima u kojem bi ih vi ubijali a i oni vas? „Sakako“, odgovoriše, a on nastavi: „Spominjanje Allaha (zikrullah).“
Resulullah, s.a.v.s, je u vezi sa zikrom rekao i ovo: „Primjer onoga koji spominje svoga Gospodara i onoga koji Ga ne spominje je kao primjer živog i mrtvog.“

On je izrekao rijeci hvale za spominjanje Allaha poslije namaza, a posebno je to primjetno u rijecima koje prenosi Ebu Hurejre, da je on rekao: „Da izgovorim: - Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve lailahe illallahu vallahu ekber; (Slavljen neka je Allah, hvala Allahu, samo je Allah Bog i Allah je velik), draže mi je od svega što Sunce obasjava (cijeli dunjaluk).“ U drugoj predaji kaže se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao: „U noci moga is'raa (i mi'radža) susreo sam Ibrahima, a.s., koji mi je tada rekao: - O Muhammede prenesi od mene selame svome ummetu, i obavijesti ih da je u Džennetu plodna i dobra zemlja, pitka voda, da je on prostrana ravnica, i da je džennetsko sjemenje Subhanallahi vel-hamdu lillahi ve lailahe illallahu vallahu ekber.“ To je aluzija ummetu Muhamedovom, s.a.v.s., da što više izgovraju navedene rijeci.
Rijeci slave i hvale Allahu su najdraže, što razumijemo iz ovog hadisa. Ebu Zerr, r.a., prica kako mu je Vjerovjesnik, s.a.v.s., jednom rekao: „Hoceš li da ti kažem koje su rijeci Allahu najdraže? Zaista su Allahu najdraže rijeci: - Subhanallahi ve bi hamdihi.“ Stoga Uzvišeni za njihovo izgovaranje izdašno nagraduje. Alejhisselam je rekao: „Ko dnevno izgovori stotinu puta - Subhanallahi ve bi hamdihi – bice mu izbrisane pogreške, makar da ih je imao koliko morske pjene.“Pojedinacno izgovaranje tesbiha, tahmida i tekbira, takode je pohvaljeno. Resulullah, s.a.v.s., je rekao: „Ko poslije namaza izgovori 33 puta subhanallah, 33 puta elhamdu lillah, 33 puta Allahu ekber i upotpuni stotinu sa Lailahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir, bit ce mu oproštene pogreške, makar ih imao koliko morske pjene.“
Allahu Uzvišenom posebno su drage rijeci kojima se potvrduje Njegova jednoca i On za njih obilato nagraduje. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: „Ko kaže: - La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul mulku ve lehul-hamdu, ve huve ala kulli šej'in kadir, (Nema drugog boga osim Allaha, Jedinog koji nema sudruga, Njemu pripada sva vlast, Njemu pripada svaka hvala, i On je svemocan) deset puta, kao da je oslobodio cetiri roba iz potomstva Ismailovog.“

Znaj brate i sestro da je nemoguce pobrojati sve koristi koje se postižu spominjanjem Allaha Uzvišenog. Oni koji Ga se stalno sjecaju, u Allahovoj su zaštiti i na visokim položajima kod Njega. On im iz obilja svoga nadoknaduje i velikodušno ih nagraduje. Sa zikrom nestaje zaglušenosti u ušima, zamršenosti jezika i koprene ispred ociju. Allah je zikrullahom ukrasio jezike onih koji Ga se sjecaju, i nurom ukrasio oci onih koji gledaju. Nemarno srce je kao slijepo oko, gluho uho, ili oduzeta ruka. Vrata izmedu Gospodara i roba Njegova su otvorena sve dok je rob u zikru. Ta vrata zatvaraju se samo insanskim nehajem.
Gospodaru naš, ucini nas zakirima i predvodnicima na Sudnjem danu. Amin!


Molim Uzvisenog Allaha svt da nam oprosti,da nas uputi ,ucvrsti na putu istine i spasa.Molim Allaha svt da nas jezik sto vise dova cini.Javnih i tajnih za sve nas,da sto vise velicamo Allaha svt nasim jezicima koji bi trebali uvijek biti vlazni od zikrullaha,da sto vise oprost trazimo –tewbu dok smo jos ovdije u prolazu samo kao putnici a valja nam preseliti I sa cim???
Allahu moj, Ti si Vladar, nema boga osim Tebe! Ti si moj Gospodar, a ja sam rob Tvoj! Sam sebi sam nepravdu učinio i priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti sve moje grijehe. Zaista, grijehe samo Ti opraštaš. Uputi me lijepom ahlaku, njegovim ljepotama samo Ti upućuješ. Otkloni od mene ono što je ružno jer samo Ti možeš otkloniti ono što je ružno u njemu. Tebi se u potpunosti stavljam na raspolaganje, a svako dobro je kod Tebe. Kod Tebe nema nikakva zla, Ti si me stvorio i Tebi se vraćam. Slavljen si i Uzvišen, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.-amin

ummu Muamer

Prof.Hajruddin Tahir Ahmetovic-gibet i nemimet

http://www.youtube.com/watch?v=Pgjs6X-wXSQ&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=LKwbbjXdhAU&feature=related

 


Noviji postovi | Stariji postovi

Allaha subhanehu ve te'ala Robinja

Mi vam Knjigu objavljujemo u kojoj je slava vaša, pa zašto se ne opametite?(Al-Anbiya' - Vjerovjesnici,10)

Sta je to Ibadet -???
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***
Kur'an je uputa za spas...

Kur'an je uputa za spas...

***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

Svaki razuman i pametan čovjek će se makar jednom u svome životu zapitati: Kako sam nastao? Zašto postojim? Šta je poslije smrti? Mnogi će lutati tragajući za pravim odgovorom, ali, nažalost, mnogi i neće pronaći taj odgovor. Uzvišeni Allah u Kur'anu kaže: ''A džinne i ljude stvorio sam samo da Mi ibadet čine (da Me obožavaju).'' (Ez-Zarijat, 56.) Prema tome, osnovna svrha i cilj zbog kojeg smo stvoreni jeste da Allahu robujemo, da Ga obožavamo, odnosno, da Mu ibadet činimo.
***Šta je ibadet?
* Kako ostvariti ovu svrhu i cilj? Kako učiniti svoj život ibadetom? Šta je to, ustvari, ibadet i koje je ispravno poimanje ibadeta? Po općepoznatom značenju ibadet su djela kojima izražavamo svoju pokornost i odanost našem Stvoritelju i Gospodaru, Uzvišenom Allahu. To su vjerski obredi poput namaza, posta, hadža, kurbana, učenja Kur'ana i druga slična djela. Međutim, da li svoj cjelokupni život trebamo svesti na vjerske obrede, a zapostaviti sve druge aspekte života? Naravno da ne trebamo, jer ako tako mislimo, onda naše poimanje ibadeta i naše razumijevanje vjere islama nije ispravno. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukorio je onu trojicu koji su htjeli da svoj život svedu samo na ono uže značenje ibadeta. Jedan od njih kazao je da će neprekidno postiti, drugi je rekao da će cijelu noć klanjati i da neće spavati i treći je rekao da se neće nikad ženiti. Kada je za ovo čuo Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''Ja, zaista, najviše strahujem od Allaha i ja sam najbogobojazniji među vama, ali ja i postim i iftarim, i klanjam i spavam i ženim se, pa ko ne želi moju praksu, nije na mome putu.'' Islamski pojam ibadeta veoma je širok i ne svodi se samo na vjerske obrede koje smo prethodno spomenuli. Cilj ove vrste ibadeta jeste da Allahu budemo zahvalni na mnogobrojnim blagodatima koje nam je podario, da jačamo vezu sa našim Stvoriteljem i Gospodarom i da svoju dušu očistimo i oplemenimo.

***Uzvišeni Allah rekao je: ''Reci: 'Namaz moj, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.''' (El-En'am, 162.)

***Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Uzvišeni Allah kaže: 'Ko je neprijatelj Mome čestitom robu (štićeniku), Ja mu rat objavljujem. Meni najdraže djelo, kojim Mi se Moj rob približava, jesu farzovi – ono što je naređeno. Moj rob Mi se stalno približava nafilama sve dok ga ne zavolim, a kada ga zavolim, postajem njegov sluh kojim sluša, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom hvata i njegova noga kojom hodi. Ako od Mene nešto zatraži, dat ću mu, a ako utočište zatraži, zaštitit ću ga. Ni u jednom Svome djelu ne oklijevam kao što oklijevam pri uzimanju duše Mome robu vjerniku. On ne voli smrt, a Ja ne volim da mu činim ono što on ne voli.''' (Buhari u Sahihu, Kitabu-r-rikak, 6502, i Bejheki u Es-Sunenul-kubra, 3/346)

*** Ibadeti, kao što su namaz, post, hadž i drugi, imaju za cilj i da nas oslobode egoizma, ali i da u nama prodube osjećaj i za drugima u društvu u kojem živimo. Čovjek kroz ibadete sa svojim djelovanjem izlazi iz kruga svoga egoizma i čini svoje djelovanje i aktivnosti korisnim i drugima koji sa njim žive. Kada musliman postigne ovaj stupanj duhovnosti i morala, tada čini samo ono s čime je Allah zadovoljan i svakim svojim postupkom traži samo Allahovo zadovoljstvo. Kada ovo postignemo, onda smo ostvarili i svrhu zbog koje smo stvoreni: učinili smo svoj život ibadetom.

***Besprijekoran musliman
Ovaj duhovni trening kroz ibadete čini čovjeka besprijekornim muslimanom. Namazi mu pomažu da se ponaša u skladu sa principima islama i podstiču ga da izvršava svoje dužnosti, kako prema Allahu, tako i prema sebi i drugima. Svakodnevni namazi najbolje nam pomažu da svoje ponašanje prilagodimo svojim idealima. Ako je čovjek svjestan svojih dužnosti prema svome Stvoritelju toliko da su mu one iznad svih ovodunjalučkih interesa, on će sigurno biti pošten u svim svojim aktivnostima. On će biti dosljedan u poštivanju Božijeg zakona u svim sferama života, isto kao što pazi i na pet dnevnih namaza. Na ovakvog čovjeka možemo računati i u svim drugim aktivnostima života, jer njega vodi čestitost i bogobojaznost koja je duboko usađena u njegovom srcu.***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

"Allah ima svoja lijepa imena, pa Ga po njima zovite" (El Earaf, 180).

U jednom hadisu spominje se dova Muhameda sallallahu alejhi we sellem u kojoj se, između ostaloga, kaže:
"Molim Te svim Tvojim imenima, kojima si Se nazvao, ili objavio u Svojoj Knjizi, ili podučio imenima nekog od Svojih robova, ili ga ostavio tajnim i skrivenim od Svojih robova...",Sto znaci da Uzviseni ima jos mnogo Svojih imena koja su nama nepoznata ili tajna...osim ovih 99:


1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema
2) Er-Rahman - Blagi
3) Er-Rahim - Milostivi
4) EI-Meliku - Vladar
5) EI-Kuddusu - Sveti
6) Es-Selamu - Čist od mana
7) EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja
8) EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost
9) EI-Azizu - Koji sve pazi i prati
10) EI-Džebbaru - Snažni
11) EI-Mutekebbiru - Silni
12) EI-Haliku - Stvaralac
13) EI-Bari'u - Koji divno stvara
14) EI-Musavviru - Koji likove daje
15) EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta
16) EI-Kahharu - Koji nadvladava
17) EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja
18) Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje
19) EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara
20) EI-Alimu - Koji sve zna
21) EI-Kabidu - Koji steže
22) EI-Basitu - Koji pruža
23) EI-Hafidu - Koji spušta
24) Er-Rafiu - Koji diže
25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje
26) EI-Muzillu - Koji ponizuje
27) Es-Semiu - Koji sve čuje
28) EI-Besiru - Koji sve vidi
29) EI-Hakemu - Sudac
30) EI-Adlu - Pravedni
31) EI-Latifu - Dobri
32) EI-Habiru - O svemu obaviješteni
33) EI-Halimu - Blagi
34) EI-Azimu - Veliki
35) EI-Gaffuru - Koji prašta
36) Eš-Šekuru - Koji je zahvalan
37) EI-Alijju - Visoki
38) EI-Kebiru - Veliki
39) EI-Hafizu - Koji čuva
40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava
41) EI-Hasibu - Koji obračun svodi
42) EI-Dželilu - Veličanstveni
43) EI-Kerimu - Plemeniti
44) Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret
45) EI-Mudžibu - Koji molbe prima
46) EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata
47) EI-Hakimu - Mudri
48) EI-Vedudu - Koji voli
49) EI-Medžidu - Slavljeni
50) EI-Baisu - Koji proživljuje
51) Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok
52) EI-Hakku - Vrhovna Istina
53) EI-Vekilu - Sveopći Staratelj
54) EI-Kavijju - Moćni
55) EI-Metinu - Čvrsti
56) EI-Velijju - Zaštitnik
57) EI-Hamidu - Hvaljeni
58) EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna
59) EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac
60) EI-Muidu - Konačni proživitelj
61) EI-Muhji - Koji život daje
62) EI-Mumitu - Koji smrt daje
63) EI-Hajju - Živi
64) EI-Kajjiimu - Koji sve obdržava
65) EI-Vadžidu - Imućni
66) EI-Madžidu - Slavni
67) EI-Vahidu - Jedini
68) Es-Samedu - Kome se svako obraća
69) EI-Kadiru - Svemoćni
70) EI-Muktediru - Koji sve može
71) EI-Mukaddimu - Koji unapređuje
72) EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja
73) EI-Evvelu - Prvi
74) EI-Ahiru - Posljednji
75) Ez-Zahiru - Jasni
76) EI-Batinu - Skriveni
77) EI-Valiju - Koji upravlja
78) EI-Mutealiju - Svevišnji
79) EI-Berru - Dobročinitelj
80) Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava
81) EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan
82) EI-Afuvvu - Koji oprašta
83) Er-Reufu - Samilosni
84) Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova
85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami - Najveličanstveniji i Najčasniji
86) EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde
87) EI-Džami'u - Koji sve okuplja
88) EI-Ganijju - Koji je bogat
89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo
90) EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo
91) Ed-Darru - Koji stvara štetu
92) En-Nafi'u - Koji stvara korist
93) En-Nuru - Sveopće svjetlo
94) EI-Hadi - Koji upućuje
95) EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega)
96) El-Baki - Vječiti
97) EI-Varisu - Konačni nasljednik svega
98) Er-Rešidu - Upućivač na dobro
99) Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunom


Dowa-molba Allahu subhanehu ve te’ala
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

***Kur`anski ajet:Gospodar vas je kazao:"Prizivajte Me molbama /dovama/,odazvat cu vam se" (El- Mu`min 60) nedvojbeno izrazava najdublji znacaj dove kao jedne od formi(nacina) naposredne komunikacije izmedju Rabba (Jedinog Gospodara) i ab`da (iskrenog sluge Njegova).Allah dz.s je Jedini Koji je stvorio i sve stvara iz nistavila,pa prema tome samo je ON Taj Kome se moze i treba obracati,da bi se postigalo ono zasto Mu se obracamo i cilj cistog sluzenja Njemu Jedinom.

***Rekao je Allahov Poslanik: “Naš Gospodar se spušta svake večeri na ovozamaljsko nebo u zadnjoj trećini noći, i govori: ´Ko mi upućuje dovu da mu se odazovem, ko od mene traži nešto pa da mu to dam, ko moli za oprost grijeha pa da mu oprostim´.“ To je vrijeme u kojem se primaju dove, a naša omaladina je u tim momentima po diskotekama, kafićima, po jarkovima spavaju mahmurni od alkohola i droge, bludniče po parkovima i obalama rijeka.

***Allahu,popravi mi vjeru moju,koja je glavnica moja,popravi mi i moj ovaj svijet ,jer ja na njemu zivim,popravi mi buduci svijet,jer ja njemu idem,poživi me dok mi je život dobar,a daj mi smrt,kada mi smrt bude dobra.Daj mi da moj život bude povećanje u svakom dobru,a moja smrt mir i spas od svakog zla"-AMIN

***Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto sto i njemu tražiš." (Ahmed i Muslim).
U drugom hadisu kojeg biljezi Muslim se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija."

***Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.'' Buharija.
Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ''Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže više od 100 puta 'Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim' (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).'' Ebu Davud.

***Ibrahim, a.s., na kraju svoga života govori: ''...i koji će mi, nadam se, pogreške moje na Sudnjem danu oprostiti!'' (Aš-Šu'arā ,82)

***Sulejman, a.s., nakon što je vidio svoje bogatstvo i vojsku, rekao je: ''Gospodaru moj" – rekao je – ''oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti uistinu, bogato daruješ!'' (Sad, 35)

***Hud, a.s., kazao je svom narodu: ''...da od Gospodara svoga oprosta tražite i da se pokajete, a On će vam dati da do smrtnog časa lijepo proživite i svakom čestitom dat će zasluženu nagradu...'' (Hud, 3)

***Adem i njegova žena, nakon što su počinili grijeh, rekli su: ''Gospodaru naš" – rekoše oni – ''sami smo sebi krivi, i ako nam Ti ne oprostiš i ne smiluješ nam se, sigurno ćemo biti izgubljeni. '' (El-A'raf, 23)

***Nuh, a.s., rekao je svom narodu: ''...Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći će vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati.'' (Nuh, 10-12)

***Dova koja se uči u nevoljama i prilikom značajnih događaja
"La illahe illallahul-azimul-halimu, la ilahe illallahu Rabbul-aršil-azimi, la ilahe illallahu Rabbus-semavati ve Rabbel-erdi ve Rabbel-aršil-kerim“ (Nema boga osim Allaha, Veličanstvenog Blagog, nema boga osim Allaha, Gospodara Arša veličanstvenog. Nema boga osim Allaha, Gospodara nebesa, Gospodara Zemlje i Gospodara Arša plemenitog).

***Allahu moj, Ti si Vladar, nema boga osim Tebe! Ti si moj Gospodar, a ja sam rob Tvoj! Sam sebi sam nepravdu učinio i priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti sve moje grijehe. Zaista, grijehe samo Ti opraštaš. Uputi me lijepom ahlaku, njegovim ljepotama samo Ti upućuješ. Otkloni od mene ono što je ružno jer samo Ti možeš otkloniti ono što je ružno u njemu. Tebi se u potpunosti stavljam na raspolaganje, a svako dobro je kod Tebe. Kod Tebe nema nikakva zla, Ti si me stvorio i Tebi se vraćam. Slavljen si i Uzvišen, od Tebe oprost tražim i Tebi se kajem.-amin

***Allahu, ja sam, doista, rob Tvoj, sin roba Tvoga, sin robinje Tvoje. Moj položaj je u Tvojoj ruci, ja sam podložan i nadamnom se sprovode propisi Tvoji, pravičnost po mene je odluka Tvoja, zato, prizivam Te svim Tvojim imenima kojima si Sebe ili ih u Svojoj Knjizi objavio ili ih nekom od Tvojih bića saopćio, ili ih, pak, zadržao kod Sebe kao znanje nedokučivog, prizivam Te da mi Kur'an veličanstveni učiniš proljećem srca mog, svjetlom grudi mojih, razbistrenjem tuge moje i odhodom brige moje.-AMIN

***Ebu Hurejre, radijalahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem., ucio: 'Gospodaru moj, sačuvaj mi vjeru moju u koju se pouzdam, ovaj svijet na kojem živim i ahiret na koji se vraćam, i neka mi život bude povećanje svakog dobra, a smrt olakšanje od svakog zla!' (Muslim)

***Kur'anske dowe
***Rabbena la tuzig kulubena ba'de iz hedejtena ve heb lena min ledunke rahmeten, inneke Entel-Vehhab. "Gospodaru nas, ne dopusti srcima nasim da skrenu, kad Si nam vec napravi put ukazao, i daruj Svoju milost, Ti si uistinu Onaj koji mnogo daruje." (Ali Imran, 8)

***Rabbena atina fiddunja haseneten ve fil- ahireti haseneten ve kina azabennar. "Gospodaru nas, daj nam dobro na ovom svijetu i dobro na Ahiretu i sacuvaj nas dzehennemske vatre." (El-Bekare,201)

***Rabbenagfir lena ve li ihvanine-llezine sebekuna bil-imani, ve la tedz'al fi kulubina gillen lillezine amenu, Rabbena inneke reufun rahim. "Gospodaru nas, oprosti nama i braci nasoj koja su nas u vjeri pretekla, i ne dopusti da u srcima nasim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru nas, Ti si zaista, Dobar i Milostiv. (Ei-Hasr, 10)

***Rabbi edhilni mudhale sidkin ve ahridzni muhredze sidkin vedz'al li min ledunke sultanen nesira. "Gospodaru moj, ucini da umrem, a da si Ti zadovoljan sa mnom i ucini da budem prozivljen, a da si Ti zadovoljan sa mnom, i daruj mi od Sebe snagu koja ce mi pomoci." (El-Isra, 80)

***Rabbi heb li hukmen ve elhikni bissalihin. Vedz'al li lisane sidkin fil-ahirin vedz'alni min vereseti dzenneti-nneim. "Gospodaru moj, podari mi znanje i uvrsti me medju one koji su dobri. Ucini da me po lijepom spominju oni sto ce poslije mene doci. Ucini me od onih kojima ces dzennetske blagodati dati. (Es-Sua'ra, 83-85)

***"Gospodaru naš, podari nam u zenama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!'" (sura Al-Furqan, 74. ajet)

***"Gospodaru naš, Ti sve obuhvaćaš milošću i znanjem; zato oprosti onima koji su se pokajali i koji slijede Tvoj put i sačuvaj ih patnje u vatri!" (sura Al-Mu'min, 7. ajet)

***"Gospodaru naš, u Tebe se uzdamo i Tebi se obraćamo i Tebi ćemo se vratiti" (sura Al-Mumtehina, 4. ajet)

***"Gospodaru naš, oprosti nam grijehe naše i pređi preko hrđavih postupaka naših, i učini da poslije smrti budemo s onima dobrima." (sura Ali' Imran, 193. ajet)

***"Gospodaru naš, podaj nam ono što si nam obećao po poslanicima Svojim i na Sudnjem danu nas ne osramoti! Ti ceš, doista, Svoje obećanje ispuniti!" (sura Ali' Imran, 194. ajet)


Zikr-Velicanje Allaha subhaneha ve te’ala
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

Uzviseni Allah kaze : " Sjecaj te se Mene ( zikr mi cinite ), pa cu se i Ja vas sjecati. " ( Bekare, 152 )
Zikrullah je ibadet srca i duse. To je najbolji i najcasniji ibadet. On predstavlja najvise deredze dobrog i korisnog djelovanja. O tome postoje mnogi kuranski ajeti, vjerodostojni hadisi, a sve to potvrdjuje i praksa Poslanika saws, njegovih ashaba, tabi`ina i mnogih muslimana poslije njih sve do nasih dana.Zikrullah dakle, odstranjuje iz srca vjernika svu duhovnu prljavstinu, sejtanska nagovaranja, gaflet, strah od neceg drugog osim Allaha, zebnju i brigu za ovosvjetskim dobrima, a, istovremeno, otvara ga i cini spremnim za svako dobro. Zikrullah krijepi dusu vjernika i brusi njenu predanost, prisebnost i budnost, cineci je otvorenom i pripremljenom za izvrsavanje Allahovih zahtjeva.

***U jednom hadisi kudsiji, Uzviseni Allah kaze :
" Ja sam prema Svome robu onako kako on misli o Meni, Ja sam uz njega sve dok Sam u njegovoj svijesti ( dok mi zikr cini ). Ako Me se sjeca i Ja se njega sjecam. Ako Me spomene u skupini, Ja njega spominjem u boljoj skupini. Ako se Meni priblizi koliko pedalj, Ja se njemu priblizavam arsin. Ako se Meni priblizi koliko arsin, Ja se njemu priblizavam toliko kao kad se obje ruke rasire. Ako Meni dolazi hodom, Ja se njemu odazivam zureci ." ( Buhari )

***Jos nekoliko hadisa u kojima se istice vrijednost zikra.
Allahov Poslanik, saws , je rekao : " U prednosti su muferriduni ." " A ko su muferriduni ?" Upitali su prisutni, Poslanik je odgovorio : " To su oni koji s ljubavlju zikr Allaha cine. Taj zikr ce otkloniti terete s njihovih ledja, pa ce, na Sudnjem Danu, doci lahki. " (Muslim i Tirmizi

***" Kada god ljudi spominju Allaha, okruze ih meleki, prekrije ih milost, na njih se spusta smirenje, a Allah ih spominje kod onih koji su kod Njega." ( Muslim i Tirmizi )

***" Hocete li da vas obavijestim o najboljim djelima vasim, djelima koja su kod vaseg Gospodara najcistija, koja vas izdizu na najvise deredze, djelima koja su vam bolja od dijeljenja zlata i srebra, koja su vam bolja nego da se u oruzanoj borbi sretnete sa vasim neprijateljem?! To je zikr. ( Tirmizi )

***Ebu Hurejre saopstava, Allah bio zadovoljan s njim, da je Allahov Poslanik, s.a.w.s. , kazao :

" La ilahe ille-l-Lahu vahdehu la sherike lehu, lehu-l-mulku ve lehu-l-hamdu ve Huve ala kulli shej in Kadir . "
Ko bude izgovarao nema boga osim Allaha Jedinoga, Koji Sebi ravnog nema, Njemu pripada sva vlast i zahvalnost, i On je ponad svega - dnevno po stotinu puta, vrijedit ce mu kao da je oslobodio deset robova, bit ce mu upisano stotinu dobrih djela a izbrisano stotinu rdjavih, a bit i toga dana zasticen od sejtana sve dok noc ne nastupi. Osim toga, niko ne moze ne uciniti nesto vrijednije od toga osim onog koji vise puta izgovori ove rijeci.

***" Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi "

Neka je slavljen Allah i neka Mu je hvala - stotinu puta na dan, bit ce mu skinuti ( umanjeni ) grijesi makar da su velicine morske pjene !

***Ebu Hurejre saopstava, Allah bio zadovoljan s njim , da je Allahov Poslanik, s.a.w.s , rekao : Onaj ko ujutru i uvece izgovara rijeci :

Subhane-l-Lahi ve bi hamdihi "
Neka je slavljen Allah i neka mu je hvala - stotinu puta na dan, znaci da je na Sudnjem Danu pristupio s najvisom vrijednoscu. Ravan mu je ili vise posjeduje samo onaj koji ih je izgovorio toliko puta ili vise od toga

***Prema Ebu Hurejre, Allah bio zadovoljan s njim, Poslanik islama s.a.w.s. je kazao : " Draze mi je izgovoriti rijeci - Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-l-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber - nego sve ono sto sunce obasja !
( Hvaljen neka je Allah i hvala Allahu, nema boga osim Allaha i Allah je najveci )

***Poslanik islama s.a.w.s. je upitao prisutne : " Da li bi nekom od vas bilo tesko da svaki dan zaradi hiljadu dobrih djela ?" Jedan od prisutnih upita ga : " Na koji nacin bi to neko od nas mogao uciniti ?"
Poslanik s.a.w.s. mu odgovori :
" Subhane-l-Lahi ve-l-hamdu li-Lahi ve la ilahe ille-l-Lahu va-l-Lahu ekber "

***Kazao je Allahov poslanik s.a.v.s.:

Meselu-llezi jezkuru Rabbehû ve-llezi lâ jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti.

"Primjer onoga koji se sjeca svoga Gospodara spominjuci Ga i onog koji Ga se ne sjeca jest kao primjer zivog covjeka i mrtvaca."Bismillahir-Rahmanir-Rahim-HADIS
***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***

"Najviše ljudi koji će ući u džennet bit će zbog bogobojaznosti (takvaluka) i lijepog ahlaka." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Meni najbliži od vas bit će o­ni koji imaju najljepši ahlak, koji su skrušeni i koji mire i zbližavaju." (Tirmizi)

"Poslan sam da bih upotpunio moral." (Buharija i drugi muhaddisi)

"Ebu Hurejre, potrudi se da imaš lijep ahlak." Ebu Hurejre upita: "A šta je to Allahov Poslaniče?" o­n reče: "Da održavaš vezu s o­nim ko je prekinuo s tobom, oprostiš o­nom ko ti je nepravdu nanio i daš o­nome ko tebi uskraćuje." (Bejheki)

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "O skupino onih koji su povjerovali samo svojim jezicima, a u čija srca iman još nije ušao: nemojte ogovarati muslimane, i nemojte im istraživati mahane! Onaj koji istražuje mahane muslimanima – Allah dž.š., će njegovu mahanu istražiti, a kome Allah dž.š., mahanu istraži obrukaće ga pa makar to bilo u njegovoj kući!" (Ahmed, 4/220.)

"Mu'min je prijatan i o­n pomiruje, a nema dobra u o­nom ko ne miri i zbližuje i u cijem društvu nije prijatno." (Ahmed)

"Čovjek je vjere svog prijatelja, pa neka čovjek gleda s kim će se družiti." (Ahmed, Ebu Dawud, Tirmizi)

"Uistinu, Allah ima svoje posude na zemlji, a to su srca. Najdraže su mu o­ne posude koje su najćišće, najčvršće i najtanje. Čiste su od grijeha, čvrste su u vjeri i tanke (nježne) su prema braći." (Taberani)

"Strogo se čuvajte sumnjičenja, jer je sumnjičenje najlažniji govor." (Buharija i Muslim)

"Ne uhodite jedni druge, ne špijunirajte, ne prekidajte odnose i ne zavađajte se, nego, Allahovi robovi, budite braća." (Buharija i Muslim)

"Ko sakrije sramotu svoga brata na dunjaluku, Allah će sakriti njegovu i na dunjaluku i na ahiretu." (Buharija i Muslim)

"Ko napusti raspravu kad nije u pravu, bude mu napravljena kuća u džennetskoj mahali, a ko ostavi raspravu kad je u pravu, bude mu izgrađena kuća u najodabranijem dijelu dženneta." (Ibn Madže i Tirmizi)

"Musliman je muslimanu brat: ne nanosi mu nepravdu, ne uskraćuje mu njegova prava i ne ponižava ga. Čovjeku je dovoljno zla to što nipodaštava brata muslimana." (Muslim)

"Ostavite raspravu zbog malo dobra u njoj. Ostavite raspravu zbog male koristi od nje jer o­na prouzrokuje neprijateljstvo među braćom." (Taberani)

"Kada neko od vas zavoli svoga brata neka mu to i kaže." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Razmjenjujte poklone - voljećete se." (Bejheki)

"Najgori ljudi su o­ni koji tuđe riječi prenose i o­ni koji zavađaju o­ne koji se vole." (Ahmed)

"Kome se njegov brat izvini, a o­n ne prihvati izvinjenje, takav ima grijeh koliko je grijeh o­nog koji druge izrabljuje." (Ibn Madže)

"Vjernik se brzo i rasrdi, ali brzo i oprosti." (Tirmizi)

"Kada čovjek uči dovu za svog odsutnog brata, melek govori: 'Neka je i tebi isto što i njemu tražiš'." (Ahmed i Muslim)

"Dova brata za drugog brata koji je odsutan se ne odbija." (Muslim)

"Primjer vjernika u njihovoj medusobnoj ljubavi i samilosti je kao primjer tijela, ako oboli jedan organ, ostatak tijela obuzme groznica i nesanica." (Buharija i Muslim)

"Vjernik vjerniku je kao zidovi zgrade, jedan drugog podupiru." (Buharija i Muslim)

"Istinski musliman je o­naj od čijeg jezika i ruku su sigurni ostali muslimani." (Buharija i Muslim)

"Ako nisi kadar činiti dobra djela, o­nda makar ne nanosi ljudima zlo jer se i to ubraja u sadaku kojom ćes se iskupiti." (Muslim)

"Uzvišeni Allah mi je objavio da budete ponizni i da se niko ni nad kim ne uznosi." (Muslim)

"Neće uči u džennet klevetnik (onaj koji ogovara)." (Buharija)

"Muslimanu nije dozvoljeno da prekine odnose sa svojim bratom preko tri dana, i kada se sretnu da okrenu lice jedan od drugog, a bolji je o­naj, od njih dvojice, koji prvi nazove selam." (Buharija i Muslim)

"Ko muslimanu oprosti njegovu pogrešku, Allah će mu na Kijametskom danu oprostiti njegovu." (Ebu Dawud)

"Neće imetak uzmanjkati zbog udijeljene sadake, a Allah će zbog praštanja čovjeku povećati ugled i nema nikog da se ponizi Allahu i radi Allaha, a da ga Allah ne uzdigne zbog toga." (Muslim)

Sadaka je zaštita od vatre, jer je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi we selleme, rekao: „čuvajte se vatre pa makar i sa polovinom datule, a ko ni to ne naðe, onda sa lijepom riječju!“ (Buharija i Muslim)

"Nije od nas ko ne poštuje naše starije i ko nije milostiv našim mladim." (Tirmizi)

"Boj se vatre (džehennema) pa podaj drugom makar i pola hurme, a ako ni to nemožeš naći, a o­no lijepom riječju." (Buharija i Ahmed)

"Tri su znaka licemjera (munafika): kada govori - laže, kada obeća - ne ispuni, i kada mu se nešto povjeri - povjerenje iznevjeri." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće upotpuniti svoj iman sve dok ne bude kadar udjeljivati makar i iz male imovine, biti pravedan prema sebi i širiti selam." (Buharija)

"Svaka laž se osim o­ne kad čovjek slaže u ratu, jer rat je čitav varka, ili slaže da bi izmirio dvojicu zavađenih ili slaže svojoj supruzi kako bi je udobrovoljio i zadovoljio." (Ebu Dawud)

"Doista ćeš, ako budeš istraživao ljudske mahane, iskvariti ljude ili ih navesti na to da se iskvare." (Ebu Dawud)

"O skupe, ima o­nih koji su priznali vjerovanje jezikom, ali iman im još nije ušao u srce! Ne ogovarajte muslimane i ne istražujte njihove negativnosti, jer o­naj ko bude istraživao mahane brata muslimana, Allah će istraživati njegove, a kome Allah bude istraživao mahane razotkrit će ga i osramotiti makar i u njegovoj kući." (Tirmizi i Ebu Dawud)

"Ko počne s pričom prije nego nazove selam, nemojte mu odgovoriti dok selam ne nazove." (Taberani)

"Kada se sretnu dva muslimana i rukuju, sa njih spadaju manji grijesi." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Ko želi da mu ljudi ustaju na noge neka sebi pripremi mjesto u džehennemu." (Tirmizi)

"Ko stane u zaštitu časti brata muslimana, to ćemu biti zaštita od džehennema." (Tirmizi)

"Nema čovjeka muslimana koji će stati u odbranu časti svoga brata, a da Allah neće uzeti Sebi u obavezu da ga zaštiti od džehennemske vatre na Kijametskom danu." (Ahmed)

"Ko prigrli siroče od roditelja muslimana do njegovog punoljetstva, takvom je sigurno obezbijeđen džennet." (Ahmed)

"Najbolja muslimanska kuća je o­na u kojoj se čini dobročinstvo prema siročetu, a najgora muslimanska kuća je o­na u kojoj se prema siročetu ružno ophodi." (Ibn Madže)

"Niko od vas neće dostići potpuno vjerovanje sve dok ne bude želio i volio svome bratu o­no što želi i voli samome sebi." (Buharija i Muslim)

"Svaki od vas je ogledalo svome bratu, pa ako na njemu primjeti nešto negativno, neka to otkloni od njega." (Tirmizi)

"Ko se ne interesuje za stanje muslimana taj nije od njih." (Taberani)

"Ko posjeti bolesnika, sjedi u dženetskom perivoju, tako kad ustane odredi mu se 70 hiljada meleka koji salavat na njega čine sve do noći." (Muslim)

"Kome Allah hoće dobro, iskusa ga." (Buharija)

"Umrlog prate troje: dvoje se vrati, a jedno ostane sa njim. Prate ga njegova porodica, imetak i djela, pa se porodica i imetak vrate, a ostanu njegova djela." (Buharija i Muslim)

"Čovjek neće biti pravi vjernik sve dok komšija ne bude siguran od njegovih pakosti i podlosti." (Buharija)

"Ko hoće da ima lijep spomen iza sebe i da mu se poveća opkrba, neka čuva rodbinske veze." (Buharija i Muslim)

"Miris dženneta se može osjetiti na daljini od petsto godina hoda, a neće ga osjetiti o­naj ko je neposlušan roditeljima niti o­naj ko prekida rodbinske veze." (Taberani)

"U džennet neće uči varalica, o­naj ko se oholi, izdajica i o­naj ko je ružno postupao sa svojim slugama." (Tirmizi)

"Svi ste vi pastiri i svi ćete odgovarati za svoje stado." (Buharija i Muslim)

"Ljudi su Allahovi štićenici; najbliži Allahu su o­ni koji su najkorisniji Njegovim stićenicima." (Muslim)

"Voda naroda je njegov sluga." (Taberani)

"Ova vjera je jaka, i postupaj s njom pažljivo i lijepo." (Ahmed)
"Ljudi su kao kamile - od stotine njih ne možeš naći jednu dobru za jahanje." (Buharija i Muslim)

"Allahova je pomoć džematu. Ko god sam ode iz džemata, sam će se naći u džehennemu." (Tirmizi)

"Vjera je iskren savjet." (Muslim)

"Onaj ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu." (Ebu Dawud i Tirmizi)

"Namaz u džematu vrijedniji je dvadeset i sedam puta od namaza pojedinca." (Buharija i Muslim)

"Bdijenje nekog od vas na Allahovom putu bolje je nego da u svojoj kući klanja 70 godina." (Tirmizi)

"Najgore što se može naći kod čovjeka jeste škrtost zbog pohlepe i strah bez razloga." (Buharija i Ebu Dawud)

"Najgori od ljudi jeste o­naj od koga se nešto zatraži u ime Allaha, pa ovog taj odbije." (Buharija i Muslim)

"Najveći je kradljivac o­naj ko krade od svog namaza, ko ne upotpunjava ni njegoa ruku'a, niti sedžde. A najškrtiji je o­naj ko škrtari sa selamom." (Taberani)

"Ženite se i množite, jer ću se ja ponositi vašom brojnošću pred drugim narodima." (Ebu Dawud i Nesai)

"Jak je vjernik bolji i Allahu draži od slabog vjernika." (Muslim)

"Allah, uistinu, ne gleda u vaša tijela niti u vaš izgled, nego gleda u vaša srca." (Muslim)

"Zaista Allah voli da o­naj ko nešto radi to uradi na najbolji način." (Bejheki)

"Dobročinstvo je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer iako ti Njega ne vidiš, o­n tebe, zaista, vidi." (Buharija i Muslim)

"Mnogo li je postača koji od svog posta neće imati ništa osim gladi; i mnogo li je klanjača koji od svog namaza neće imati ništa osim bdijenja." (Nesai i Ibn Madže)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je mnogo donosio istigfar. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Zaista se ja pokajem Allahu u toku dana više od 70 puta.'' Buharija.

Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, rekao je: ''Znali smo na jednom sijelu nabrojati da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže više od 100 puta 'Rabigfirli ve tub aleje ineke ente Tevabu-Rahim' (Gospodaru moj, oprosti mi i primi moje pokajanje, jer Ti si, zaista, Onaj koji primaš pokajanje i opraštaš grijehe).'' Ebu Davud.

"Kome Allah hoce dobro, stavi ga na iskusenje" (hadis biljezi Buharija)

"Velika nagrada ide uz veliku nedacu. Kada Allah swt zavoli jedan narod, On ga stavi na iskusenje, pa sa onim, ko to sa zadovoljstvom prihvati, bude zadovoljan, a na onoga, ko to prihvati sa ogorcenjem, se rasrdi." (Tirmizi i Ibn Madze)

"Cudan li je slucaj vjernika! Sta god mu se dogodi, ispadne dobro po njega. To ne vazi ni za kog drugog osim za vjernika. Ako ga zadesi kakva sreca, bude zahvalan, pa mu se to upise u dobro djelo, a ako ga pogodi kakva nesreca, bude strpljiv, pa mu se i to (strpljivost na nesreci) upise u dobro djelo." (Hadis biljezi Muslim a gornji hadisi su preuzeti iz knjige "Put pravog muslimana" - Ebu Bekr El-Dzezairi)
Bismillahir-Rahmanir-Rahim-Jednoca Stvoritelja


***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***


Et-Tegabun-Samoobmana

Medina – 18 ajeta

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji hvali Allaha, Njemu – vlast i Njemu – pohvala; On sve može!
2. On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite Allah dobro vidi.
3. On je nebesa i Zemlju mudro stvorio, i On vam obličje daje, i likove vaše čini lijepim, i Njemu će se sve vratiti.
4. On zna šta na nebesima i na Zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete; Allah zna svačije misli.
5. Zar do vas nije doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost svoga iskusili – a još ih i patnja nesnosna čeka -
6. zato što su govorili kada su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili: “Zar da nas ljudi upućuju?” I nisu vjerovali i glave su okretali; a Allahu niko nije potreban, Allah nije ni o kome ovisan, On je jedini hvale dostojan!
7. Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci: “Hoćete, Gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onome šta ste radili, doista, biti obaviješteni!” – a to je Allahu lahko -
8. zato vjerujte u Allaha i Poslanika Njegova i u svjetlo koje objavljujemo, Allah dobro zna ono što vi radite.
9. A onoga dana kada vas On na onome svijetu sakupi, to će biti dan kada će vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I On će preći preko hrđavih postupaka onoga ko je u Allaha vjerovao i dobra djela činio, i uvešće ga u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći; u njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti!
10. A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše poricali – biće stanovnici u vatri; u njoj će vječno ostati, a to će užasna sudbina biti!
11. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a On će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti – Allah sve dobro zna.
12. I pokoravajte se Allahu i Poslaniku Njegovu; a ako leđa okrenete, pa – Poslanik Naš je jedino dužan da jasno objavljuje.
13. Samo je Allah Bog! I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju!
14. O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i samilostan je.
15. Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika;
16. zato se Allaha bojte koliko god možete, i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte – za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, biće ti koji će uspjeti.
17. Ako Allahu drage volje zajam date, On će vam ga mnogostruko vratiti i oprostiće vam, jer Allah je blagodaran i blag.
18. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, Silni i Mudri.***Bismillahir-Rahmanir-Rahim***


●''Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja Njegova?! On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što On zna – drugi znaju samo onoliko koliko On želi. Moć Njegova obuhvaća i nebesa i Zemlju i Njemu ne dojadi održavanje njihovo; On je Svevišnji, Veličanstveni!'' ( Al-BaQare,255.)

● Opskrbitelj je jedino Allah Moćni i Jaki ! (Ez-Zarijat, 58)

● Upitaj: Ko vas opskrbljuje i iz neba i iz zemlje? I odgovori: Allah ! (Sebe', 24 )

● Upitaj: Ko vas hrani s neba i iz zemlje, čije su djelo sluh i vid, ko izvodi živo iz neživog i iz živog neživo, i ko upravlja svim ? Allah, reći će oni. A ti reci: Pa zašto Ga se onda ne bojite ? To vam je Allah, Gospodar vaš istinski ! Zar poslije Istine ima išta osim zablude ? Pa kuda se onda odmećete ? (Junus, 31 i 32)

● Kažite vi Meni: šta biva s onim što posijete ? Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo ? Ako hoćemo, možemo ga u suho rastinje pretvoriti, pa biste se snebivali: Mi smo, doista, oštećeni, čak smo svega lišeni ! Kažite vi Meni: vodu koju pijete -- da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo ? Ako želimo, možemo je slanom učiniti -- pa zašto niste zahvalni ? Kažite vi Meni: vatru koju palite -- da li drvo za nju Mi stvaramo ili vi ? Mi činimo da ona podsjeća i da bude korisna putnicima kada konače; zato slavi i veličaj ime Gospodara svoga Veličanstvenog ! (El-Vaki', 63-74)


●Rekao je Uzvišeni Allah: Mi smo vam zaista poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali, ali Faraon nije poslušao poslanika, pa smo ga teškom kaznom kaznili.(El-Muzzemmil, 15 i 16)

●"O narode moj- govorio je on - Allahu se klanjajte, vi drugog Boga osim Njega nemate."
(Kuran, el-Eraf, 59.)

●"Ja sam uistinu Allah, drugog boga osim Mene nema - zato se samo Meni klanjaj i molitvu obavljaj, da bih ti uvijek na umu bio!"(Kuran,Ta Ha, 14.)


MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
605075

Powered by Blogger.ba