beats by dre cheap

Sadaka briše (gasi) grijehe kao što voda gasi vatru.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

Sadaka briše (gasi) grijehe kao što voda gasi vatru.


Uzvišeni Allah dž.š., kaže: "Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže"! (Ali Imran, 92.)

Možda ovo nije pravi način da ti se obratim, ali osjećam potrebu da ti kažem nekoliko riječi i ukažem na važnost postupka kojeg zanemarujemo. Prije nego nastaviš, od tebe tražim samo jedno: ovo pismo pročitaj do kraja...

Sadaka je dakle potvrda našeg islama, imana i posebno ihsana. Sadaqa je pored toga jedna, kako individualna, tako i društveno, džema'atska odgojna norma. Prava sadaqa je ona koja se učini za Allahovu ljubav i ne poprati pogovorom ili traženjem protuusluge. Nije i nemora biti samo materijalne prirode, može to biti lijepa riječ, savjet, utjeha, podsticaj na činjenja dobra, saučešće u bolu, zajednička podjela radosti i sl. Uzvišeni Allah dž.š., kaže: "Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže"! (Ali Imran, 92.)

Ti dobro znaš da je svako od nas, u skladu sa svojim mogućnostima, obavezan naređivati dobro a odvraćati od zla. Ti znaš da je svako od nas dužan pozivati Uzvišenom Allahu u granicama onoga što je naučio od ispravnog znanja. Istina, nije svako u mogućnosti napisati knjigu ili letak, održati hutbu ili kakvo predavanje, ali svako na neki način može doprinijeti širenju Allahove vjere. Svako od nas je, na neki način, može pomoći. Možda sebe ne vidiš ni u jednoj od metoda širenja islama, ali znaj da obaveza njegovog potpomaganja ipak ostaje na tebi. Tu svoju obavezu ti možeš izvršiti i putem izdvajanja svoga imetka za potrebe da've. Nije bitno koliko ćeš izdvojiti, nego je bitan način na koji ćeš to uraditi. Ako daš mnogo, ali samo zbog toga da bi se pored tvoga imena upisala ta velika svota, onda znaj da od toga neće biti nikakva dobra. Ali, ako daš iskreno u ime Allaha i s iskrenom željom da taj novac bude od koristi islamu i muslimanima, onda će u tom imetku Allah dati bereket i na Sudnjem danu ćeš svoj postupak naći na vagi dobrih djela.

Ako je sadaka rezultat iskrene želje da se nekome pomogne u ime Allaha, onda je ona dokaz imana. Dolazi od glagola sadaqa što znači potvrditi. Sam Poslanik, a.s, je rekao: "Sadaka je dokaz"!

Imam en-Newewi kaže: "Sadaka znači dokaz koji govori o imanu onoga ko je daje, jer munafik ne daje sadaku zato što je ne shvata vjernički. Onaj ko daje sadaku, on njome dokazuje iskrenost svoga vjerovanja. A Allah najbolje zna"!
Ibn Hibban bilježi predanje od Ebu Zerra, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: '"Svakom čovjeku određeno je da svakog dana u kojem Sunce izađe podijeli sadaku.' Ashabi rekoše: 'Allahov Poslaniče, odakle nama da udjeljujemo sadaku!?' Poslanik odgovori: 'Zaista je puno dženetskih vrata; tesbih, tekbir, tahmid, naređivanje dobra i odvraćanje od zla, uklanjanje prepreka s puta, urazumiti gluha, uputiti slijepa, ispuniti potrebu potrebitom, žurno utješiti ucviljenog i žalosnog i čvrsto stati uz potlačenog. Sve je to sadaka od tebe za tebe." (Ibn Hibban, 3377)

Imam Tirmizi bilježi predanje od Ebu Zerra, radijallahu anhu, u kojem stoji da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Tvoj osmijeh u lice tvom bratu tebi je sadaka, narediti dobro i odvratiti od zla je tebi sadaka, ukazati na put čovjeku koji je zalutao na nekom mjestu tebi je sadaka, uklanjanje kamena, trnja i kosti s puta tebi je sadaka, zahvatiti vodu svojom kofom i napuniti kofu tvoga brata tebi je sadaka.'" (Tirmizi, 1956)

Kaže Allah, subhanehu ve te'ala, u 271. ajetu Sure El-Bekare:
Lijepo je kada javno dajete sadaku, ali je za vas bolje da je dajete siromasima tajno!

A u Muttefek predaji stoji da će oni koji tajno daju sadaku biti u Allahovoj hladovini na Sudnjem danu: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Sedmoricu će Allah staviti u svoju hladovinu na Dan kada druge hladovine neće biti: ...6) čovjeka koji daje sadaku tajno, tako da mu lijeva ruka, ne zna šta je dala desna...“ (Muttefek alejhi)
Kada dajemo sadaku tajno, mi braćo i sestre pokazujemo naš čisti nijjet da je damo u ime Allaha, subhanehu ve te'ala, Koji će nas za to nagraditi posebnom nagradom. U suprotnom se prokleti šejtan može umiješati i da u tome ima primjese rija'a (da neko vidi), što briše dobra djela, jer Allah, subhanehu ve te'ala, prima samo djela koja čovjek uradi iskreno u Njegovo ime.

Nemoj škrtariti kada je u pitanju izdvajanje novca za aktivnosti koje doprinose širenju islama. Nemoj dozvoliti da prođe ijedan mjesec a da dio svoga imetka ne daš u te svrhe. Ovakvim izdvajanjem ti svoj imetak dijeliš na Allahovom putu. Od toga novca možda bude štampan neki letak sa islamskim sadržajem. Možda taj novac bude utrošen za kupovinu CD-ova ili DVD-ova sa predavanjima ili učenjem Kur'ana. Možda...
Nemoj potcjenjivati ništa od onoga što izdvojiš u ime Allaha bez obzira koliko to malo bilo. Ponekad i jedan dirhem može biti vrijedniji i kod Allaha cjenjeniji od hiljadu dirhema.
Zamisli ako izdvojiš samo jednu konvertibilnu marku ili euro... Zamisli da je od TVOJE marke ili eura kupljen samo jedan DVD na koji je snimljeno predavanje o pokajanju i namazu,pokrivanju zene muslimanke.predavanja o roditlejima ili braku... Zamisli da je neka osoba koja ne zna za Allaha i Njegovu vjeru dobila taj TVOJ DVD... Zamisli da Allahovom voljom riječi sa tog TVOG DVD-a nađu put do srca ove osobe koja je bila ogrezla u grijesima, te DVD koji je kupljen od TVOGA novca bude uzrokom njenog pokajanja i razlogom da se vrati Allahu i počne obavljati namaz... Jesi li svjestan vrijednosti ovoga... Znaš li da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao Aliji, radijallahu 'anhu: „Da Allah tobom uputi jednu osobu, bolje ti je od krda najboljih deva!“ Jesi li svjestan šta će za tebe značiti ovo djelo na Sudnjem danu?! Zamisli sebe kako na Sudnjem danu stojiš pred Uzvišenim Allahom i odgovaraš za svoja djela... Toga dana ćeš gledati desno od sebe i vidjet ćeš samo ono što si pripremio, i gledat ćeš lijevo od sebe i vidjet ćeš samo ono što si pripremio… Pogledat ćeš ispred sebe i nećeš vidjeti ništa drugo osim Vatre… Šta ako budeš od onih čija dobra djela ne budu mogla prevagnuti loša, ali u tom trenutku se poviče da imaš još jedno dobro djelo koje nije stavljeno na vagu, pa se pokaže da je tvojim sebebom upućena neka osoba i to bude djelo koje će pretegnuti tas tvojih dobrih djela?! Sjeti se da će ti toga Dana svako dobro djelo biti izuzetno važno i nijedno ti neće biti zanemarljivo, te zbog toga ni na ovom svijetu nemoj zanemarivati ono što izdvojiš na Allahovom putu, bez obzira koliko to malo bilo.

Možda ćeš pomisliti da se ovakve stvari dešavaju samo drugima ali ne i tebi. Ako ovako misliš, onda ti savjetujem da pokušaš i sam se uvjeriš da postupak na kojeg ne obraćaš pažnju ponekad može biti povodom da neka osoba u praksi primijeni nešto od vjere. I ne samo to, nego čak i povodom da svoj život u korijenu promijeni i od grješnika postane pokoran Allahov rob.

Navest ću ti istinito kazivanje jednog od na kolicine primjera:
„Nakon mnogo teškoće uspio sam završiti studije na medicinskom fakultetu. Nisam vodio računa o studijama, ali mi je Uzvišeni Allah olakšao njihovo završavanje... Zaposlio sam se u bolnici nedaleko od mog mjesta stanovanja. Hvala Allahu koji mi je olakšao! Živio sam sa roditeljima i namjeravao skupiti mehr kako bih se mogao oženiti, na što me je majka podsticala svakoga dana. Posao je bio lagan, oziljan i precizno uređen, pogotovo jer sam radio u vojnoj bolnici. Volio sam biti aktivan, pa sam u svome poslu bio izuzetno uspješan... Bolnica u kojoj radim zapošljava službenike različitih nacija. Moja veza s njima je poslovna, dok su oni uvijek koristili moje prisustvo u vidu domaćina koji ih može uputiti na historijske spomenike, pijace i druga zanimljiva mjesta. Neke od njih sam vodio i svojoj kući, tako da je veza između nas postala veoma jaka. Običaj je bio da, kada neko od njih završava sa radom u bolnici, napravimo za njega oproštajni skup.

Kada se jedan britanski doktor odlučio na povratak u svoju zemlju, jer je period njegova posla u bolnici istekao, ostali uposlenici bolnice su se dogovarali o oproštajnom skupu, te smo odlučili da se skup održi u dvorištu moje kuće. Kako sam sa ovim doktorom dugo radio, neprestano sam razmišljao o jednoj stvari: 'Šta da mu poklonim na rastanku?' Našao sam vrijedan i u isto vrijeme odgovarajući poklon. Ovaj doktor volio je sakupljati antikvitete. Obzirom da je moj otac imao mnogo takvih predmeta, pitao sam ga, pa mi je on ustupio jedan od njih. Cijelom razgovoru sa mojim ocem prisustvovao je i moj amidžić koji mi predloži: 'Zašto mu kao poklon ne bi dao knjigu o islamu?' Nisam uzeo govor moga amidžića ozbiljno, ali mi je Allah olakšao izvršenje njegovog prijedloga bez ikakvog truda s moje strane. Kada sam sutradan otišao u knjižaru kako bih kupio neke novine i časopise, primjetio sam knjigu o islamu na engleskom jeziku. Riječi moga amidžića mi ponovo zazvoniše u ušima, tako da sam se ipak odlučio da je kupim, pogotovo što je knjiga bila veoma jeftina.
Na dan oproštaja knjigu sam stavio iza svoga poklona kao da je krijem. Predao sam mu poklon... Sam oproštaj je bio veoma tužan, jer je taj doktor bio drag svima nama.
Naš prijatelj je otputovao... Dani i mjeseci su brzo prolazili... Oženio sam se i dobio dijete...

Jednog dana mi je stiglo pismo iz Velike Britanije. Čitao sam ga polahko, jer je bilo na engleskom jeziku. U početku sam razumio jedan dio, a jedan dio nisam. Ono što sam razumio bilo je da je to pismo od nekog starog prijatelja koji je sa mnom dugo radio. Pokušao sam se sjetiti... Njegovo ime prvi put čujem... Ne samo to, ime mi je bilo čudno. Zvao se Dajfullah. Zatvorio sam pismo pokušavajući se sjetiti nekog prijatelja s tim imenom, ali se nisam sjetio nijedne osobe sa tim imenom. Samo sam ja imao to ime. Ponovo sam otvorio pismo i počeo čitati sa još većom pažnjom. Ovo je dio njegovog pisma:

Uzvišeni Allah mi je olakšao islam i uputio me tvojim sebebom. Nikada neću zaboraviti tvoje prijateljstvo prema meni... Molit ću Allaha za tebe. Sjećam se knjige koju si mi poklonio prije moga odlaska. Tog dana sam je pročitao i ona je raspirila u meni želju da saznam što više o islamu. Od Allahove milosti prema meni je da sam na omotu knjige našao adresu izdavača tako da sam poslao molbu u kojoj sam tražio još knjiga. Poslali su sve što sam tražio i, hvala Allahu, svjetlo islama je zasjalo u mome srcu. Otišao sam u obližnji islamski centar i obznanio svoje primanje islama. Svoje ime, John, promijenio sam u Dajfullah, tvoje ime, zbog toga što si, uz Allahovu pomoć, bio uzrok mog primanja islama... Pokušat ću otići u Meku kako bih obavio hadždž.
Tvoj brat u islamu
Dajfullah
Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!'

ALLAHU EKBER !!!

Zatvorio sam pismo razmišljajući. Brzo ga otvorih ponovo i počeh čitati iz početka. Sadržaj pisma me veoma potresao zbog toga što sam osjećao iskrenost koja je izbijala iz svakog slova. Dugo sam plakao. Kako je Allah uputio u islam čovjeka mojim sebebom, a ja sam ne izvršavam sve dužnosti prema Njemu? Zar da Allah uputi osobu knjigom koja ne vrijedi ni pet rijala (trenutno 1,82 KM)?! Osjećao sam radost što ga je Allah uputio bez moga truda, ali sam se jako i ražalostio, jer sam se sjetio svoje prošlosti i moga odnosa sa drugim radnicima u bolnici: nisam ih pozivao u islam, nisam ih upoznao sa ovom vjerom, niti sam im uputio makar jednu riječ o islamu koja bi za mene mogla posvjedočiti na Sudnjem danu... Mnogo puta sam sa njima razgovarao i šalio se, ali im nikako nisam govorio o islamu. Allah je Dajfullaha uputio u islam, a mene ka samoobračunu i preispitivanju moga odnosa i obaveza prema Njemu. Od sada nijedno dobro djelo neću potcijeniti, pa makar to bilo poklanjanje knjige kupljene za samo jedan rijal (0,36 KM). Razmišljao sam šta bi se desilo kada bi svaki musliman poklonio samo jednu knjigu nekome iz svoje okoline? Šta bi se desilo?!“
(Iz knjige Ez-zemenu'l-kadim, Abdulmelik el-Kasim, treće izdanje, 1415. g.H, str, 18-21)

Brate moj! Sestro moja!
Zar ne možeš i ti biti kao ovaj musliman čijom je knjigom od 2 KM Uzvišeni Allah uputio osobu koja do tada čak nije ni bila islamske vjere?!

Evo svakodnevno smo svjedoci poziva za učešće u različitim korisnim islamskim projektima, pa ako se već do sada nisi uključio u neku od tih plemenitih akcija, onda je krajnje vrijeme da sa time počneš. Ne potcjenjuj ono što daš! Ti si pomogao koliko si mogao!

“Oni koji udjeljuju imanja svoja i noću i danju, tajno i javno, dobiće nagradu od Gospodara svoga; i ničega se oni neće bojati i ni za čim oni neće tugovati.” (Prijevod značenja sura Al-Beqara, ajet broj 274).

Od Allahove dobrote prema ljudiam jeste i osobina plemenitih i imućnih da udjeljuju i pomažu svoju braću koji nisu u stanju da zadovolje svoje potrebe, a koje je Allah iskušao manjkom imetka – siromaštvom, kako bi im nakon što se strpe i osaburaju povećao nagradu i stepene u Džennetu.

Ovo je samo vid ili primjer gdje mozemo zadibiti Allahovo zadovoljstvo malim poklonom iskrneo u ime Allaha svojim roditeljima koji nisu upuceni,svojoj rodbini i kreni prvo od njih insaAllah,pa svojim komsijama muslimanima koji nemaju dovoljno znanja pa i onima koji nemaju nikako,kafirima komsijama jer imamo primjer da ih je pozivao Islamu Poslanik sallahu alejhi we selleme na razne nacine,pa onda svojim prijateljima ili prijateljicama! Uz kahvu hedije i jednu brosuricu stavi,jedan cd ili dvd,nesto poucno i imaj crvrs jekin-ubijedenje da ce Allah uputiti tu osobu... nemoj uznemiravati osobu jer nema prisile u vjeri ali na najljepsi nacin pokloni nesto sto ces i te kako vidjeti na vagi sudnjeg dana!

Takodje ima mnogo vidova sadake lijepa rijec,osmijeh i imetak a sve sto udijelite u ime Allaha to je samo u vasu korist na oba svijeta pa nemoj odlagati to jer  to je sve  samo u tvoju korist jer tako gradis kucu na Ahiretu svojim udjeljivanjem u ime Gospodara!

Sadaka donosi mnoge plodove koji za sobom povlače veliku i kod Allaha, azze ve dželle, samo poznatu nagradu, dok od ovodunjalučki koristi i onoga što insan može još na ovom svijetu da vidi jeste i:

Sadaka biva razlogom povećanja imetka i opskrbe (ar. Rizk): Rekao je Allah, azze ve dželle, u svojoj Plemenitoj knjizi:

 “Allah uništava kamatu, a unaprjeđuje milosrđa.” (Prijevod značenja sura Al-Beqara, ajet broj 276).

I rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Neće sadaka umanjiti ništa od imetka…” (Bilježi imam Muslim).

Sadaka biva razlogom izliječenja od raznih bolesti: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Liječite svoje bolesne sadakom.” (Hadis dobrim ocjenio je šejh Albani u dijelu Sahihu-l-Džami’a).

Sadaka je jasni dokaz ispravnosti imana onoga ko je udijeli: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “…I sadaka je burhan (jasan dokaz, pokazivač).” (Hadis bilježi imam Muslim)

Sadaka biva razlogom pribavljanja dobročinstva i bogobojaznosti: Rekao je Allah. Azze ve dželle:

“Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udijelite dio od onoga što vam je najdraže; a bilo šta vi udijelili, Allah će, sigurno, za to znati.” (Prijevod značenja sura Aali Imraan, ajet broj 92).

Sadaka biva razlogom čišćenja i pročišćavanja duša (nefsa): Rekao je Allah, azze ve dželle:

“Uzmi od dobara njihovih sadaku (ar. Zekat), da ih njime očistiš i blagoslovljenim ih učiniš…” (Prijevod značenja sura At-Tawba, ajet broj 103).

Sadaka će onoga ko je bude davao na Sudnjem danu da uvede i stavi pod svoj hlad kada drugog hlada ne bude: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Svaki čovjek će da bude u hladu svoje (izdvojene) sadake sve dok se ne bude među ljudima sveo račun (obračun).” (Bilježi imam Ahmed, a vjerodostojnim ga ocjenio šejh Albani). A također, hadis koji govori o sedmorici ljudi koji će biti u hladu kada ne bude drugog hlada, pa je spomenuo čovjeka koji daje sadaku (milostinju) tako da ne zna njegova lijevica šta je udijelila desnica (desna ruka). Muttefekun alejhi.

Sadaka je od Sunneta i Ahlaka, Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Prenosi se od Ibn Abbasa, radijjallahu anhuma, da je kazao: „Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je bio najdarežljiviji među ljudima, a najdarežljiviji je bio u ramazanu, kada se Džibril sastajao s njim. Džibril se sastajao s njim svaku noć tokom ramazana kada je zajedno s njim učio Kur’an. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada bi se s njim sastao, bio je darežljiviji od vjetra koji donosi plodonosnu kišu!” Muttefekun alejhi.

Sadaka nekada biva i stvar koja spaja rodbinske veze: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Sadaka data miskinu (siromašnom) je sadaka, dok sadaka data nekom od bližnjih biva sadaka i doborčinstvo koje spaja (održava) rodbinske veze.” (Bilježi imam Ahmed i Tirmizi).

Sadaka liječi srce od krutosti (grubosti): Požalio se jedan čovjek Allahovu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, na grubost srca i njegovu krutost, pa mu Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Potari (ispuni potrebu) glavu jetima i nahrani miskina!” (Bilježi imam Ahmed).

Sadaka je razlog tvoga spasa na Sudnjem danu: Rekao je Allah Uzvišeni:

 “I hranu su davali – mada su je i sami željeli – siromahu i siročetu i sužnju. "Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo! Mi se Gospodara našeg bojimo, onog Dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti." I njih će Allah strahote toga Dana sačuvati i blaženstvo i radost im darovati i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi!” (Prijevod značenja sura Al-Insaan, ajet broj 9-12).

I rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Sačuvajte se od vatre pa makar sa pola hurme (ar. Temre).” (Muttefekun alejhi).

Sadaka briše i otklanja grijehe: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “Sadaka briše (gasi) grijehe kao što voda gasi vatru.” (Hadis bilježi imam Tirmizi, a vjerodostojnim ga ocjenio šejh Albani).

Čovjeku koji dadne sadaku svaki danu mu dove meleki za povećanje imetka: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: „Nema dana u kome ljudi osvanu a da ne siđu dva meleka od kojih jedan govori: Gospodaru, nadoknadi onome ko dijeli, a drugi govori - Gospodaru, uništi onoga ko ne dijeli." (Muttefekun alejhi).

Nagrada za sadaku ne prestaje čovjekovom smrću: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:  „Kada čovjek umre njegova djela prestaju, osim u tri slučaja: tekuće sadake, znanja kojim se drugi koristi i dobrog djeteta koje dovi za njega.“ (Muslim, 3084.)

Sadaka biva razlogom ulaska u Džennet: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: “ O ljudi, širite selam, hranite gladne, spajajte rodbinske veze i klanjajte noću dok drugi spavaju – ući ćete u Džennet spokojni (smireni).”

Molim Allaha, azze ve dželle, da nas učini od onih koji će dijeliti danju i noću, javno i tajno, iskreno u ime Allaha, azze ve dželle, kako bi uspijeli na ovom i budućem svijetu i bili u društvu Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šehida, iskreni i svih dobrih Allahovi robova. AMIN
Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
http://allahovarobinjainsaallah.blogger.ba
24/10/2018 22:34