beats by dre cheap

Dali i koliko zahvaljujemo Uzvisenom Gospodaru na svako stanju ?

Bismillahir-Rahmanir-Rahim
Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

 

 

Dali i koliko zahvaljujemo Uzvisenom Gospodaru na svako stanju ?


Allahov Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Kullu emrin zibalin la-jubdeufiihi bilhamdulillahi fehuve akta’u…” (Svaki posao koji se ne započne sa zahvalom Allahu jeste manjkav.) (Ebu Davud)

Uzvišeni Allah kaze u Kur'anu :
“I kad je Gospodar vaš objavio: "Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; a budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.” (Ibrahim, 7.)


Znamo li za upozorenje Uzvišenog Allaha dž.š., Koji nas u Kur’anu upozorava da je zahvalnost uzrok povećanju Alahovih blagodati, dok je nezahvalnost uzrokom žestoke kazne.


Koliko danas imamo blagodati koje nam je Uzvišeni Allah podario, a koliko se na njima zahvaljujemo u datim momentima, dnevno, inace?


Ako ti je nesto Allah oduzeo u tome je hajr /dobro, vjeruj da ti vise, mnogo vise dao elhamdulillah!


Imaju oni koji se ili nikako Allahu ne zahvale, ili oni koji se zahvale na blagodati samo kad sta imaju a zar covjek ne treba da se zahvali i kada je iskusan necim ili kada ti nesto Allah i oduzme, jer neznas cega te sacuvao!
I tada treba isto reci elhamdulillah, i kazemo mnogi kada vidimo cega smo spaseni sigurno!


Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Čudan li je primjer vjernika, vjernik stalno profitira, a to je samo za vjernika i nikog drugog; ako ga snađe kakvo dobro, zahvaljuje Allahu pa mu u tome uistinu bude dobro, a ako ga snađe kakvo zlo, strpi se pa mu opet bude dobro." (Muslim, br. 2999)

Pogledaj druge oko sebe pa ces vidjeti na kojem si ti stepenu, pogledaj da imas mnogo vise elhamdulillah nego sto si zasluzio!

Dok ti gledas svoje Roditelje, Djecu, Hanumu, svijet oko sebe elhamdulillah (drugi ne vide dobro ili su sljepi)

Dok ti hodas na Nogama svojim i ne cekas da te drugi hizmeti ili sluzi elhamdulillah (drugi su u kolicima, na stakama ili leze nepokretni)

Dok ti imas nesto elhamdulillah primanja da prezivis, zivotaris kako tako (drugi prose, idu na neke gradske kuhinje, traze komad Hljeba ili legnu gladni)

Dok ti recimo zdrav elhamdulillah, kako tako legnes, ustanes, ne ides doktorima (drugi leze u bolnicama cekaju sekunde kako ce dusu ispustiti, skupljaju im Novac za khemo terapiju, ili idu neki svaki dan Doktoru, neki na Dijalizu Bubrega itd)

Dok ti imas Vode na pretek, elhamdulillah... pustas je da tece, proljevas bezveze, imas za piti, kupati se, cistiti svoju odjecu, kucu itd. zaljevat bastu elhamdulillah (drugi nemaju osim kisnice ni da piju a kamoli da se kuapju, abdeste

Dok ti... elhamdulillah (drugi...)
imamo stotine primjera oko sebe wallahi.


Razmisli, samo koje blagodati imas i u tom malo elhamdulillah, jer i to malo drugi nemaju... ali mozda vise Allahu se zahvaljuju!

Allah, dž.š., kazuje u Kur’anu:

“…A malo je zahvalnih među robovima Mojim.” (Saba’, 13)

U suri Jusuf, Allah, dž.š., kazuje:

“…ali većina ljudi nije zahvalna.” (Jusuf, 38)

U suri En-Neml, Allah, dž.š., kazuje:

“A Gospodar tvoj je neizmjerno dobar ljudima, ali većina njih nije zahvalna.”
(En-Neml, 73)

U suri Mu’min, Allah, dž.š., kazuje:

“Allah vam je dao noć da se u njoj odmarate, a dan da vidite. Allah je neizmjerno dobar prema ljudima, ali većina ljudi neće da zahvaljuje.” (El-Mu’min, 61)


Zasto nam je uvjek malo i ono sto imamo, zelimo vise, jos.. jos? Zašto je to tako? Zašto smo nezahvalni? Zašto ne cijenimo nimete i blagodati koje nam je Uzvišeni Allah podario? Šta bi bilo, kada bi samo na trenutak zraka izgubili, kada bi samo za trenutak sunce prestalo da sija, kada bi nam nestalo vode, kada ne bismo imali šta da jedemo, gdje da noćimo, čime da se pokrijemo. Šta bi bilo kad bi bilo…? Pa zašto smo nezahvalni? Zašto ne cijenimo ljudske napore, vrijednih, dobrih, čestitih Allahovih robova koji su nam svakodnevno na usluzi.

Pa zar nismo obavezni najprije zahvaliti Allahu, dž.š., bez Kojeg ne bismo ni postojali na ovome svijetu, od Koga, bez prestanka, zavise naši životi i naš opstanak, i bez čije se volje ništa ne događa?

Ljudi danas uživaju mnogobrojne blagodati koje im je podario Allah, dž.š. Međutim, mnogi od njih se neprimjereno ponašaju prema tim blagodatima, umanjujući njihovu vrijednost i značaj, ne zahvaljujući na njima Onome ko je toga dostojan i zaslužan, pa čak negirajući bilo kakvu povezanost Allaha, dž.š., sa njima! Allah, dž.š., upozorava nas:

“Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, nemojte nevjernici biti!” (El-Bekare, 152)

Upozorenje na sjećanje na Allaha, tj., zahvaljivanje Njemu Jedinome, nije radi Njega, Allah je Svemoćan i toga neovisan, ali je to sjećanje potrebno nama, nama ljudima, koji smo ovisni svi samo o Allahu dž.š.

Nekada se spominje u smislu stroge naredbe, a nekada nas Uzvišeni podstiče da činimo neka djela kako bismo bili zahvalni. Kaže Uzvišeni Allah:

“…i zahvaljujte Mi, nemojte neblagodarni biti!” (El-Bekare, 152)

U suri Ibrahim, Uzvišeni Allah kaže:

“…Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacjelo, još više dati…” (Ibrahim, 7) itd.

U Časnom Kur’anu nalazimo puno primjera u likovima Allahovih Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su zahvalni bili i na zahvalnost Allahu podsticali.

Za Nuha a.s., kaže Allah dž.š.:

“…On je doista, bio rob zahvalni.” (El-Isra’, 3)

U kazivanju o Sulejmanu a.s, koji je bio sin Davuda a.s., koji je, kao i otac bio sudija, vladar i Allahov Poslanik o kome govori više kur’anskih ajeta, Sulejman a.s., moli Allah dž.š., za plemenitu osobinu zahvalnosti, a kasnije savjetuje, znajući da je većina ljudi nezahvalna:

“Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljastvo tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!” (En-Neml, 19)

I kaže:

“Trudite se i budite zahvalni, o dome Davudov…” (Saba, 13)

Junus a.s., ljut na svoj griješni narod iz utrobe ribe moli:

“Nema Boga osim Tebe, hvaljen neka si!…” (El-Enbija, 87)

U primjeru Lukmana, kaže Allah dž.š.:

“A Mi smo Lukmanu mudrost darovali: „Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan.” (Lukman, 12)

O zahvali Uzvišenom Allahu je spomenut i u mnogobrojnim hadisima Allahova Poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, ali prije svega u njegovoj praksi. A njegova praksa je bila, između ostalog, da u znak zahvalnosti često ide, pada na sedždždu Allahu dž.š., čak bi noću klanjao tako dugo da bi mu noge otekle, pa kada bi bio upitan o tome, zašto to radi, odgovarao bi: “Zar da ne budem zahvalan rob Allahu dž.š.”

Spomenut ćemo neke od njih:

“Inne eškerennasi lillahi azevedzelle eškuruhum linnasi.” (“Ljudi najzahvalniji Allahu dž.š., su oni koji su najzahvalniji ljudima.”)
(Musned Ahmed b Hanbel, El-mu’dzemul kebir od Taberanija)

Iz slijedećeg hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem , saznajemo da je Allah, dž.š., zadovoljan kada Mu se čini zahvala, pa makar i na neznatnoj stvari.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem , je rekao: “Allah, dž.š., je zadovoljan da Mu njegov rob, kada pojede kakvu hranu, na njoj zahvali, ili kada popije kakvo piće, na njemu zahvali.” (Muslim)

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Ko vam učini kakvo dobro djelo nagradite ga za to, pa ako ne nađete ništa čime bi ga nagradili, upućujte dovu za njega, dok ne vidite da ste ga dovoljno nagradili.”
(Ebu Davud)

Naš iman se sastoji od dva dijela i to pola je u saburu (strpljivosti), a pola je u šukru (zahvalnosti).
Pa kaže Poslanik sallallahu alejhi ve sellem : “Kome bude dato četvoro, dato mu je dobro ovoga i onoga svijeta:
1. jezik koji spominje Allaha dž.š.,
2. srce koje je zahvalno Allahu dž.š.,
3. tijelo koje je strpljivo
4. i žena koja čuva ugled svoga muža.” (Taberani)


Biti zahvalan Allahu znači prepoznati Njegove blagodati i priznati ih, a zatim to jezikom izreći i djelima potvrditi. Neuočavanje Allahovih blagodati ili njihovo poricanje je osobina zalutalih, dok Allahovi iskreni robovi svojim srcima priznaju Njegove blagodati, jezicima Ga hvale, a djelom te blagodati usmjeravaju u postizanju Njegovog zadovoljstva.


Uzvišeni Allah podsjeća čovjeka na blagodati koje mu je podario a zatim ukazuje da je svrha tih blagodati da se na njima zahvaljuje, rekao je: "Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni." (En-Nahl, 78)

Aiša, radijallahu anha, vidjevši koliko Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, noću klanja, tako da mu od dugog stajanja otiču noge i vene, iznenađeno pita: „Allahov Poslaniče, zar to činiš a Allah ti je oprostio tvoje prošle i buduće grijehe?“ A Poslanik, alejhissaltu ve sellem, odgovara: "O Aiša, zar da ne budem rob zahvalni!"
(Muslim, br. 2820)


Nama otice glava od tudjih problema, nos od zabadanja u tudji zivot, zadnjica od sjedenja za Kopjuterom, Telefonom na Socijalnim mrezama, Ruke od tipkanja a Noge po najmanje od Namaza i Sedze nazalost da nam se Allah smiluje i oprosti. allahumme amin

Uzvišeni Allah želi od Svojih robova da priznaju blagodati koje im je podario i da Mu na tome zahvaljuju, kazao je: "Ako vi budete nezahvalni – pa, Allah od vas ne zavisi, ali On nije zadovoljan ako su robovi Njegovi nezahvalni, a zadovoljan je vama ako budete zahvalni."
(Ez-Zumer, 7)

Biti zahvalan Allahu znači prepoznati Njegove blagodati i priznati ih, a zatim to jezikom izreći i djelima potvrditi. Neuočavanje Allahovih blagodati ili njihovo poricanje je osobina zalutalih, dok Allahovi iskreni robovi svojim srcima priznaju Njegove blagodati, jezicima Ga hvale, a djelom te blagodati usmjeravaju u postizanju Njegovog zadovoljstva.

Zahvala je polovina vjere, a druga polovina je strpljenje. Kazao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Čudan li je primjer vjernika, vjernik stalno profitira, a to je samo za vjernika i nikog drugog; ako ga snađe kakvo dobro, zahvaljuje Allahu pa mu u tome uistinu bude dobro, a ako ga snađe kakvo zlo, strpi se pa mu opet bude dobro." (Muslim, br. 2999)


Čovjekov život prožet je Allahovim blagodatima s jedne strane i ljudskim slabostima s druge. Veliki islamski učenjak Bekr ibnu Abdullah el-Muzeni sreće jednog hamala kako pritisnut tovarom na plećima korača te na jednom koraku govori: elhamdulillah (hvala Allahu) a na drugom estagfirullah (Allahu oprosti).
Kaže Bekr: sačekao sam da spusti tovar pa sam ga pitao: „Zar ne znaš drugi zikr osim toga?“ A on odgovara: „Naravno, znam puno drugog zikra i učim Allahovu knjigu, ali, Allahov rob je između blagodati i grijeha. Sjetim se Allahove blagodati pa Mu zahvaljujem i sjetim se mojih grijeha pa tražim oprosta za njih.“ Zatim ovaj učenjak skromno priznaje i govori: „Hamal je po ovom pitanju učeniji od Bekra!“ (Eš-Šukr, Ibnu ebid-Dunja, 163)

Zahvalnost Allahu je garancija trajnosti Allahovih blagodati, lagodnosti i izobilja.

Rekao je Uzvišeni Gospodar: "Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah." (En-Nahl, 112)

Šta više, Allah će zahvalnima blagodati stalno povećavati, rekao je: "I kad je Gospodar vaš objavio: Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati." (Ibrahim, 7)

Uzvišeni Allah podsjeća čovjeka na blagodati koje mu je podario a zatim ukazuje da je svrha tih blagodati da se na njima zahvaljuje, rekao je: "Allah vas iz trbuha majki vaših izvodi, vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni." (En-Nahl, 78)

Zahvalnost Svemogućem Gospodaru znak je upute i čiste vjere i to je stepen kojeg će postići samo sretni. I mi se možemo uvrstiti među Allahu zahvalne robove i povećati svoju zahvalnost, a u tome nam pomaže:

Dova i molitva Uzvišenom Allahu da nas učini od Njemu zahvalnih. Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, jedne prilike uze Muaza ibnu Džebel, radijallahu anhu, za ruku i reče: "Muazu, tako mi Allaha, doista si mi drag, oporučujem ti da nikako ne propustiš na kraju svakog namaza da kažeš:

" Allahu, pomozi mi da Tebe spominjem, da Ti zahvaljujem i lijepo Ti ibadet činim!" (Ebu Davud, br. 1522, sahih po ocjeni Albanija)

Uzvišenog Allaha molimo da nas uvrsti u Njemu zahvlane robove, da vazda i u na svakom stanju Allahu se zahvaljujemo, da se takodje zahvaljujemo ljudima, da nam se Uzvišeni Gospodar smiluje I oprosti i milosti svojom uvede nas u Dzennet Firdevs bez polaganja racuna i bez predhodne kazne u kaburu i Dzehennemu.

Allahumme amin

"A Allah će zahvalne sigurno nagraditi." (Al-Imran, 144)

 

 

Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
http://allahovarobinjainsaallah.blogger.ba
11/11/2018 18:02