beats by dre cheap

Dobrocinstvo tvoje prema roditeljima!

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Neka je hvala Allahu subhanehu ve te’ala koji je svjetlom Svoje knjige osvijetlio tamu dunjalučkog mraka, koji je s njom uputio zalutala srca, pa ih učinio spokojnim i smirenim u dušama iskrenih vjernika. Neka je najbolji salavat i selam na onoga koji je poslat kao milost svim svjetovima, čije su riječi i djela naš uzor na ovoj prolaznosti. Neka je mir i spas na njegovu časnu porodicu i ashabe radijallahu anhum, ali i na sve one koji koračaju njihovim putem, žive islam i upućuju druge ka uputi sve do Sudnjeg dana. Zaista je najbolji govor Allahov subhanehu ve te’ala govor, a najbolja uputa je uputa Njegova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najgore stvari su novotarije u vjeri, a svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda vodi ka vatri. O vi, koje je Allah subhanehu ve te'ala odabrao Svojim robovima i pomagačima Njegove vjere!Esselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!

Dobrocinstvo tvoje prema roditeljima!

“Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu robujete i da roditeljima dobrocinstvo cinite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh”! – i ne podvikni na njih i obracaj im se rijecima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: - Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!”(Kur'an- 23. i 24. ajeta sure El-Isra)

Navedena dva ajeta sure el-Isra’ su, ustvari, poticaj kojom nas Svevišnji želi mobilizirati na maksimalnu pažnju i respekt prema roditeljima. Uzvišeni, odmah poslije naredbe o poslušnosti jedino Njemu, nareduje dobrocinstvo roditeljima. U ajetima su izneseni temeljni principi na kojima islam gradi cjelokupnu strukturu ljudskog života.
U ljudskoj prirodi je da ...slijedi ...da se radije gleda unaprijed nego da se osvrce na prošlost. Sama priroda covjeka podstice na zaštitu mladih naraštaja kako bi se osigurao produžetak vrste na Zemlji. Taj božanski nagon jednako je izražen i u slucaju ostalih vrsta iz biljnog i životinjskog svijeta. Tako odrasli muškarci i žene lakše odvajaju vrijeme za druženje i igru s djecom, žrtvujuci se i bez gundanja i prigovaranja, cak i sa zadovoljstvom pronalaze vrijeme koje ce pokloniti svojoj djeci. Dakle, sama priroda garancija je da ce se roditelji bez ikakve oporuke i jasnih naredenja briniti o svom potomstvu, dok djeca imaju stalnu potrebu da se uvijek vracaju na tu božansku oporuku o staranju za one koji odlaze nakon što su se žrtvovali za pokoljenja koja tek stasavaju.
Medutim, imajuci na umu da iza formiranog muškarca i žene stoje godine mukotrpnog podizanja, odgoja, brige i materijalnih odricanja, Allah, subhanehu ve teala, ne dozvoljava da se to potisne u zaborav i da roditelji ostanu van domašaja našeg velikog interesiranja i brige. Jer, dijete nije u stanju da se oduži roditeljima za pokazanu pažnji i žrtvu kada bi cijeli život bilo u službi svojih roditelja. Zato Allah, dž.š, od nas traži maksimalnu pažnju i nježnost prema onima koji se tako odnose prema nama od našeg rodenja pa sve do naše ili njihove smrti. Roditelji su, po prirodi, skloni da štite djecu, da podnose raznolike žrtve, da cak i život žrtvjuju za djecu, isto onako kao što zelena biljka isiše svu hranu iz zrna pa zrno postane zemlja, ili kada pile isiše svu hranu iz jajeta i jaje postane ljuska; tako isto djeca i****vaju sav nektar, sve zdravlje, sav trud i pažnju roditelja, pa kada oni postanu oronuli starci, ako im se rok života produži, oni ce uz pažnju svoje djece biti sretni.(2) Suprotno tome, budu li roditelji lišeni djecije pažnje, u godinama njihove iznemoglosti i starosti, oni ce kraj života provesti nesretni, zbog izostale potrebne im njege, a još više, zbog osjecaja napuštenosti od svojih evlada.

Uz sve anomalije “naprednih” društava, posebno zapadnih, primjetna je otudenost djece od roditelja. Možda je za tu pojavu prikladniji izraz nehuman odnos spram roditelja. U društvu koje je tehnicki jako napredno i sve više organizirano prema cisto mehanickim gledištima ponašanje djeteta prema roditeljima nema veliko socijalno znacenje. Tako evropski otac iz dana u dan sve više gubi autoritet nad svojim sinom, a sin sve više gubi poštovanje prema ocu. Njihove medusobne veze sve su više uništene mehanickim društvom.(3)

Savremeni zapadni covjek radije provodi slobodno vrijeme s kucnim ljubimcima negoli s roditeljima. Cinjenica je da im nije ni potrebna pomoc njihove djece jer su oni potpuno materijalno zbrinuti, ali lijepa rijec i ukazani znaci pažnje roditeljima su vredniji od bilo kakvog dara. Stoga su sve brojnije socijalne ustanove i staracki domovi u kojima roditelji zapadnog covjeka skoncavaju svoj život. To navodimo zato što i u sredinama gdje žive muslimani navedena pojava uzima sve više maha. Sa stanovišta islama takav odnos je nedopustiv. Nebriga prema roditeljima rigorozno je sankcionisana, što razumijevamo iz brojnih kur’anskih navoda i rijeci Allahovog poslanika, a.s. U suri Lukman, Uzvišeni na istu temu kaže sljedece: “Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni cete se svi vratiti.”(4) Iz citiranog ajeta vidi se da naš Gospodar, dž.š, insistira na zahvalnosti roditeljima odmah nakon iskazane zahvalnosti Njemu. Analogno tome, islamski ucenjaci su mišljenja da Allah, dž.š, nece vjernicima prihvatiti i uvažiti cetvero bez drugih cetvero; vjerovanje bez dobrih djela, pokornost Allahu bez pokornosti Poslaniku, zahvalnost Allahu bez zahvalnosti roditeljima i namaz bez zekata.

Poslušnost i zahvalnost roditeljima

Oporuka djetetu da bude pažljiv prema roditeljima ponavlja se cesto u Kur'anu i Sunnetu Allahovog Poslanika, s.a.v.s, dok je oporuka roditeljima prema djeci daleko neznatnija, iz prostog razloga, kako primjecuje Sejjid Kutb, jer je sama priroda ucinila da tako bude. Naime, sama priroda podstice da se štite mladi naraštaji da bi se osiguralo produženje života na Zemlji, kao što to Allah Uzvišeni želi. Roditelji žrtvuju sve od sebe za svoju djecu, i imetak, i zdravlje, i svoj život i to cine sve s radošcu i veseljem, dok dijete to brzo zaboravi, pa mu treba ponavljati njegove obaveze, što Allah Plemeniti, znajuci ga, cini u Svojoj Knjizi. Pogledajmo: «Mi smo naredili covjeku da bude poslušan svojim roditeljima. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i odbija ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni ce se svi vratiti».

Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja

Koliko islam pridaje važnost našem odnosu spram roditelja i obavezi našeg zahvaljivanja njima na svemu što su nam ucinili, najbolje ilustrira hadis 'Abdullaha b. 'Amra, r.a, u kojem Allahov Poslanik, s.a.v.s, napominje: «Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja!».

Jedan od uvjeta za ulazak u džennet je dobrocinstvo prema roditeljima

Poslanik islama, s.a.v.s, u brojnim predajama nagovijestio je da ce ulazak u džennet biti usko vezan za naše poštivanje, respekt i dobrocinstvo spram roditelja. Tako u predaji koju prenosi Ebu-d-Derda', r.a, kaže se da je cuo Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da je rekao: «Roditelj je srednja vrata dženneta, pa ako hoceš pusti ih, a ako hožeš sacuvaj ih!».


Ebu Umame, r.a, prenosi da je neki covjek upitao Vjerovjesnika, s.a.v.s: «Allahov Poslanice, kakva je obaveza djeteta prema roditeljima?», na što je on odgovorio: «Oni su ti i Džennet i Džehennem!».

Dobrocinstvo prema roditeljima jedno je od najdražih djela Allahu Uzvišenom

Kolika je važnost dobrocinstva spram roditelja najbolje ce nam potvrditi hadis u kojem se ovo djelo stavlja u ravan sa namazom i džihadom. Naime, Vjerovjesnik, s.a.v.s, definirao ga je kao jedno od najdražih djela Gospodaru Uzvišenom.


'Abdullah b. Mes'ud, r.a, prenosi da je pitao Vjerovjesnika, s.a.v.s: «Koja djela su najdraža Allahu Uzvišenom?», na što mu je on odgovorio: «Namaz u njegovo vrijeme». Na njegov upit: «A nakon toga?», odgovorio je: «Dobrocinstvo roditeljima». Na trece pitanje: «A koje onda?», Vjerovjesnik, s.a.v.s, je odgovorio: «Džihad na Allahovom putu».

Pažnjom prema njima se, uistinu, može džennet zaraditi

Roditelji su izvanredna prilika da, cineci im dobrocinstvo, zaradimo džennetske ljepote. U hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a, Poslanik islama, s.a.v.s, jedne prilike je rekao: «Ponižen bio!», i to je ponovio tri puta. Na upit ashaba: «A ko to, Allahov Poslanice?», odgovorio je: «Onaj koji doživi starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a on zbog njih, ne ude u džennet!».


Nažalost, postupci brojnih muslimana prema svojim starim i iznemoglim roditeljima izazvat ce samo Allahovu srdžbu, umjesto da im budu prilika da zadobiju džennet i njegove neopisive ljepote.

Poslušnost prema roditeljima garantira naše druženje sa poslanicima, šehidima i iskrenima na Sudnjem danu

Treba napomenuti da naše druženje sa poslanicima, šehidima i iskrenim i dobrim Allahovim robovima na Sudnjem danu uvjetuje naš lijep odnos spram roditelja. To se jasno nazire iz hadisa koji od Vjerovjesnika, s.a.v.s, prenosi 'Amr b. Murre el-Džuheni. On kaže da je neki covjek došao Allahovom Poslaniku, s.a.v.s, i rekao: «Allahov Poslanice, svjedocim da nema drugog boga osim Allaha, svjedocim da si ti Allahov Poslanik, klanjam pet dnevnih namaza, propisno dajem zekat od svoje imovine i postim mjesec Ramazan». Vjerovjesnik, s.a.v.s, mu je tada rekao: «Ko umre, a bude izvršavao ove dužnosti, bit ce na Sudnjem danu u društvu vjerovjesnika, iskrenih i šehida ovako – pa je pokazao da ce biti blizu kao prst uz prst – ali pod uvjetom da nije bio neposlušan svojim roditeljima!»

Nemoguce se roditeljima odužiti

Roditeljima je gotovo nemoguce odužiti se za sve ono što su ucinili za svoju djecu. U brojnim predajama se navodi da su ashabi pitali Allahovog Poslanika, s.a.v.s, da li su se nekim svojim postupcima odužili svojim roditeljima, pa je on odgovarao da se time nije odužilo ni za jedan njihov uzdah.
Allahov Poslanik, s.a.v.s, nacinio je izuzetak u tom pogledu, pa u predaji Ebu Hurejre, r.a, kaže: «Dijete se ne može odužiti svome roditelju, izuzev da ga nade kao roba, pa ga otkupi i onda ga oslobodi!».

Traženje oprosta jedan je od vidova zahvalnosti roditeljima

Kada osoba umre prekidaju mu se svi dotoci sevapa, izuzev u tri slucaja, kako naglašava Allahov Poslanik, s.a.v.s, u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a: «Kada covjek umre prestaju njegova djela, osim u tri slucaja: trajna sadaka, znanjem kojim se iza njega koristi i dobro odgojeno dijete, koje mu dovu cini».
Cak ce se roditelju povecavati deredže u džennetu zahvaljujuci traženju oprosta od njegovog djeteta, kako jasno potcrtava Poslanik islama, s.a.v.s, u hadisu Ebu Hurejre, ra: «Covjeku ce se, doista, povecavati deredže u džennetu, pa ce se zapitati: «Odakle ovo?», te ce mu se odgovoriti: «To je od traženja oprosta tvoga djeteta za tebe!»

Pokušaji cinjenja dobrocinstva roditeljima

Znajuci za važnost i znacaj dobrocinstva spram roditelja, treba istraživati razlicite nacine kako do toga doci. To se može uciniti na razlicite nacine, bilo lijepom rijecju, bilo nekim poklonom, materijalnim pomaganjem i sl., ali je bitno da roditelji osjete ljubav djeteta spram njih. To ce im uliti novu snagu, nadu i povjerenje.

Ponašanje Ebu Hurejre, r.a, može nam poslužiti kao primjer. On je živio u jednoj, a njegova majka u drugoj kuci. Kad god bi izašao iz svoje kuce, došao bi do vrata kuce njegove majke i pozvao bi je blagim glasom: «Mamice moja!» i nazvao joj selam. Ona mu je uzvratila: «Sincicu moj! Neka je i na tebe Allahov selam, rahmet i bericet!». Tada bi joj Ebu Hurejre, r.a, rekao: «Neka ti se Allah smiluje kao što si se ti meni smilovala i odgajala me kada sam bio mali!», a ona bi njemu odvratila: «Neka se Allah smiluje tebi, kao što ti meni ciniš dobro u mojoj starosti!». Kada bi se vracao kuci, postupao bi na isti bi nacin.

Slican primjer nalazimo i u postupku šejha Mahmuda Arnauta, poznatog islamskog ucenjaka prema svome ocu šejhu Abdulkadiru Arnautu, jednom od najvecih eksperata hadisa danas na dunjaluku. Šejh Mahmud ima samo oca, buduci da mu je majka ranije umrla. Imao je komforan stan u najljepšem dijelu Damaska, ali ga je zamijenio za daleko slabiji i manji, i to u manje privlacnom dijelu Damaska, samo da bi bio blizu svog oca. Po njegovom kazivanju i kazivanju njegovog oca, on nikada nije otišao na posao, niti se vratio s posla a da nije navratio svome ocu, upitavši ga za zdravlje i pospremivši mu po stanu ono što mu treba. Bio sam svjedok njegovih suza kad god bi spomenuo svog oca. Godinama nisam vidio takav odnos sina i oca, takvu ljubav i takvo dobrocinstvo!

Nadamo se da ce samo ova dva primjera nagnati mnoge osobe da preispitaju svoj odnos prema roditeljima i da ce ovo biti povod njihovom ljepšem ophodenju s njima.

Dobrocinstvo prema roditeljima produžava život

Koliko je važan lijep odnos prema roditeljima najbolje pokazuju neke predaje u kojima Poslanik, s.a.v.s, nagovještava produžetak životnog vijeka onoj djeci koja u tom pogledu ucine ono što se od njih traži.

Sehl b. Mu'az prenosi od svog oca da je Vjerovjesnik, s.a.v.s, rekao: «Blago onome ko bude dobrocinstvo cinio svojim roditeljima. Allah Uzvišeni ce mu produžiti životni vijek!».

NE RECI IM NI “UH”

Kad jedno od njih dvoje ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni “uh” i ne podvikni na njih.” U ovom dijelu ajeta Uzvišeni eliminiše svaku mogucu grubost spram naših roditelja. Arogantan odnos prema roditeljima u bilo kom periodu njihovog života nezamisliv je za iskrenog muslimana, pogotovo u godinama njihove starosti kad su oni ovisni o našoj pažnji i pomoci.

Takode, ne prilici vjerniku da roditelje naziva pogrdnim imenima, da povišenim tonom razgovara s njima, nedolicno reaguje na neke njihove rijeci ili poteze, a posebno da ih na bilo koji nacin ignoriše. Jednom rijecju, oni ne smiju ni iz jednog našeg gesta razumjeti da su nam teret i suvišni. Od svega nabrojanog najblaže je “uh,” ali ni to Allah, dž.š, ne dozvoljava .U jednom hadisu Allahova poslanika, s.a.v.s, stoji: “Da je Allah znao išta manje (bezbolnije) od “uh” On bi i to zabranio.“(5) Uzvišeni kaže:“ I ne podvikni na njih”. Dakle ni jednim gestom ne smijemo naljutiti ili ražalostiti roditelje, što bi ih moglo dovesti u stanje ocaja pa da nam kletvu upute. Jednom prilikom ashabi su upitali Allahova poslanika, s.a.v.s, koja su ljudska djela Allahu, dž.š, najdraža, a on je odgovorio: “Namaz koji se klanja na vrijeme, dobrocinstvo prema roditeljima i borba na Allahovom putu.”(6)

Vidimo da Poslanik a.s. ubraja u najdraža djela Allahu, dž.š, dobrocinstvo prema roditeljima, a u drugoj predaji stoji da se zanemarivanje roditelja svrstava u teške grijehe. Tako je jednom prilikom Allahov poslanik, a.s, upitan koji su to pogubni grijesi za covjeka, pa je kazao: “Smatrati Allahu nekog drugog ravnim, biti neposlušan svojim roditeljima, bespravno ubiti covjeka, lažno svjedociti i lažno govoriti.”(7)

RIJECI POŠTOVANJA

U poznatom hadisu koji govori o sedam katastrofalnih grijeha, koji bilježi imam Buhari, spominje se i neposlušnost roditeljima. Umjesto arogantnog i grubog postupanja prem ocu i majci, covjek treba birati rijeci i postupke kojima ce pokazati svoju naklonost i ljubav prema njima. Allah, subhanehu ve teala, nareduje vjernicima: ”i obracaj im se rijecima poštovanja punim.” Kao što Sejjid Kutb, rahimehullah, komentarišuci dio ovoga ajeta, kaže: ”To je prva faza zaštite i lijepa odgoja, da od djeteta ne potekne nešto što aludira na nemir i tjeskobu, nešto što oznacava uvredu i loše ponašanje.” (8)

Vedro celo i osmjeh pred roditeljima unose raspoloženje i optimizam u njihove duše. Potištenost i namrgodenost ih uveliko žaloste. Stoga treba de se trudimo da u njihovom prisustvu budemo dobre volje i da biramo rijeci kada ih oslovljavamo, kako bismo im naše prisustvo ili boravak s njima ucinili što ugodnijim. Tepanje i umiljavanje roditeljima cesta je forma komuniciranja koju bilježi Kur’an, azimuššan. Posebno je ilustrativan razgovor Ibrahima, a.s, s njegovim ocem u trenucima kada ga on želi odvratiti od vjerovanja u kipove, kao i obracanje Ismaila, ocu Ibrahimu, kada otac odlucuje da ga žrtvuje radi Allaha.

I u jednom i u drugom slucaju upotrebljava se izraz “ ja ebeti, “ o babice ili babuka! što oznacava deminutiv od otac. Naše tepanje i umiljavanje majci i ocu je, ustvari, naše uzvracanje na lijepe i mehke rijeci, pune ljubavi i topline koje smo toliko puta slušali od njih dok su nas odgajali. Tih rijeci ne manjka djeci ni nakon što odrastu. Rijeci Uzvišenog: “I obracaj im se rijecima poštovanja punim” trebalo bi da stimulativno djeluju na nas na planu korigiranja našeg odnosa spram roditelja.

KRILO PONIZNOSTI

Kur’anski izraz “Vahfid lehuma dženahaz-zulli miner-rahmeti” u doslovnom prijevodu znaci: ”spusti krilo poniznosti svoje pred njima.'' To takode znaci, kako prevodi prof. Korkut, ”Budi prema njima pažljiv i ponizan”. Ovim ajetom nam naš Gospodar, dž.š, zapovijeda da, nakon što smo iskazali verbalnu naklonost i poštovanje, sad to moramo potvrditi i djelom. To je viši stupanj milosti koja potvrduje našu stvarnu odanost i pažnju roditeljima. Jer, kakva korist od lijepih rijeci ako su roditelji prepušteni sami sebi i izvan domašaja naše njege i pomoci. Navedene rijeci Uzvišenog moraju u nama pobuditi osjecaj samilosti i sažaljenja prema njima. Mora nam biti na umu koliko smo mi proboravili u njihovom “krilu poniznosti?' Koliko smo hrane iz njihovih ruku pojeli? Mora naš isto toliko brinuti ako su oni bolesni, kao što su oni toliko puta bili brizni za našim zdravljem dok su nas podizali. Mora nam naumpasti naše djetinjstvo, jer su oni danas poput djeteta, slabi i nemocni potrebna im je naša njega i zaštita.

Služenje ili hizmet roditeljima ubraja se u Allahu, dž.š, ugodna dijela s kojima se dospijeva do Dženneta. Džabir bin Semure, r.a, prenosi hadis koji bilježi imam Taberani, da je Pejgamber, a.s, jednom prilikom penjuci se na mimber, neuobicajeno tri puta izgovorio amin, nakon cega ga je neko od prisutnih upitao zašto je to uradio, a je on odgovorio: ”Došao mi je melek Džibril i rekao: - Neka je ponižen i prezren onaj kod koga jedan ili oba roditelja dozive starost, a on, hizmeteci im, ne zasluži Džennet. Muhammede, reci amin! pa sam ja izgovorio amin. Neka je ponižen i prezren onaj ko doceka ramazan i u njemu ne zasluži Allahovu milost. Muhammede, reci amin! pa sam ja rekao amin. Neka je ponižen i prezren onaj u cijem se prisustvu spomene tvoje ime a on ne prouci salavat na tebe. Muhamede, reci amin! pa sam i na tu njegovu dovu izgovorio amin.”-

O dobrocinstvu spram roditelja govore brojni hadisi Allahova poslanika, s.a.v.s, ali ovaj kao da sazima sve: “Allahovo zadovoljstvo je u zadovoljstvu roditelja, a Allahova srdžba je u srdžbi roditelja.” (9) Ebu Umame, r.a, pripovijeda da jedan covjek došao Allahovom poslaniku, s.a.v.s, i upitao ga: “Kakva je obaveza covjeka prema roditeljima?” našto mu je Alejhisselam odgovorio: ”Oni su ti i Džennet i Džehennem”(10) U predaji koju bilježi Ibnu Hibban stoji da je Pejgamber, a.s, rekao: “Za svaki ucinjeni grijeh ima nade da ga Allah odgodi za ahiret, ako hoce, ali za neposlušnost prema roditeljima, On požuri još na ovom svijetu.” Da za neposluh spram naših roditelja ne bismo ispaštali još na ovom svijetu, treba da imamo lijep odnos prema njima. Allahov poslanik, s.a.v.s, rekao je: “Cinite dobrocinstvo roditeljima pa ce i vaša djeca biti kreposna prema vama.”(11)

Prenosi se da je Ebu-Abdurrahman, Abdullah b. Mes'ud, r.a., rekao: " Pitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, koje je djelo Allahu najdraže? Alejhisselam rece: 'Namaz u njegovo pravo vrijeme.' Zatim sam upitao: 'A koje poslije njega?"Dobrocinstvo svojim roditeljima', odgovori on. 'Koje poslije njega?', ponovo upitah. 'Džihad na Allahovom putu', odgovori on."

(Muttefekun alejhi)


Prenosi se da je Ebu-Hurejre, r.a., rekao: " Allahovom Poslaniku (sallallahu ‘alejhi ve selleme,) došao je jedan covjek i upitao ga: ‘O Allahov Poslanice! Ko je najpreci za moje lijepo druženje i ponašanje prema njemu?'Alejhisselam rece: 'Tvoja majka.' Covjek tada rece: ‘ Ko poslije nje?' 'Tvoja majka', odgovori on. 'Ko poslije nje?', ponovo upita covjek. 'Tvoja majka', ponovo odgovori Alejhisselam. Covjek ponovo upita: ‘ Ko poslije nje?'Alejhisselam tada rece: 'Tvoj otac' "

(Muttefekun alejhi)


Ebu-Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu ‘alejhi ve selleme, rekao: " Daleko bio (od Allahove milosti), daleko bio, daleko bio svako onaj ko doceka starost svojih roditelja, ili jednog od njih, a (zbog njih) ne ude u Dženneti " (Muslim)

Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: " Ko želi da mu se nafaka uveca i da mu se život produži, neka pazi i redovno posjecuje svoju rodbinu ."

(Muttefekun alejhi)

Prenosi se da je Abdullah b. 'Amr b. 'As, r.a., rekao: " Jedan covjek prišao je Allahovom Poslaniku, sallallahu ‘alejhi ve selleme, i rekao: ‘Zavjetujem ti se za hidžru i džihad, nadajuci se nagradi od Allaha, džellešanuhu.' Alejhisselam mu rece: ‘Je li ti jedno od roditelja živo?' 'Jesu, oboje', odgovori on. Alejhisselam mu tada rece: 'Da li ti uistinu želiš nagradu od Allaha, dž.š.?' 'Da', odgovori on.'Onda se vrati svojim roditeljima i pazi na njih i lijepo se ponašaj prema njima', rece Alejhisselam."'

(Muttefekun alejhi)


Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, je rekao: " Nije dovoljno samo uzvratiti posjetu svojoj rodbini. Pravilno se ponaša prema svojoj rodbini onaj koji, kada ga ona zaboravi, ili odbaci, obnavlja vezu sa njom." (Buhari)

Aiša, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: " Rodbinska krvna veza visi o 'Aršu i vice: 'Ko mene održava i poštuje, i njega ce Allah, dž.š., posjecivati i poštivati, a ko mene ne održava i ne poštuje, nece ni Allah, dž.š., njega posjecivati niti poštivati ."' (Muttefekun alejhi)

Prenosi se da je Esma, kcer Ebu-Bekra, r.a., rekla: " Došla mi je moja majka za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu 'alejhi ve selleme, nešto tražeci, a još nije bila primila islam, pa sam upitala Alejhisselama da li da je primim. Alejhisselam mi je odgovorio: 'Da, svakako, primi svoju majku i usluži je ."' (Muttefekun alejhi)

Ebu-Ejjub el-Ensari, r.a., pripovijeda da je neki covjek rekao: " O Allahov Poslanice!
Obavijesti me o poslu koji ce me uvesti u Džennet i udaljiti od Džehennema. Allahov
Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rece mu na to: 'Ibadet cini iskljucivo Allahu, dž.š.,
i ne pripisuj Mu druga, namaz redovno obavljaj, daji zekat i pazi i posjecuj svoju rodbinu ."'
(Muttefekun alejhi)


Selman b. 'Amir, r.a., pripovijeda da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selleme, rekao: " Kada neko od vas htjedne iftariti, neka se iftari hurmom, jer je u hurmi bericet, a ako ne nade hurmu, onda vodom, jer je ona najcišca." Zatim je rekao: "Sadaka ucinjena siromahu jeste obicna sadaka, a sadaka ucinjena svojoj rodbini dvostruka je sadaka - sadaka i pažnja (rodbine)." (Tirmizi, hasen)
Iz knjige Rijadus-salihin

TRI PUTA MAJKA

Kada je rijec o našoj pažnji prema roditeljima, nužno je istaknuti da islamsko ucenje daje blagu prednost majci nad ocem. To je sasvim i razumljivo kada se ima na umu da majka podnosi veci teret i žrtvu od oca a i njene emocije snažnije su od ocevih. O tome nam Užvišeni kazuje u Svojoj Knjizi: “Mi smo naredili covjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, a njeno zdravlje trpi, i doji ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim. Meni cete se svi vratiti.(12)

U ovom ajetu znacaj majke posebno je naglašen. Majcina konstitucija više trpi. Ona nosi dijete devet mjeseci. U tom periodu ona je izložena fizickim naporima i promjenama koje se cesto negativno odražavaju na njeno psihofizicko zdravlje. Prilikom poroda ona osjeca posebne napore i bol, a kada to sve prode, onda slijede neprospavane noci i dani puni brige i neizvjesnosti za zdravlje i život svoga evlada.

Zato se nicim ne možemo iskupiti i odužiti svojoj majci. Poslaniku dode jedan covjek i upita ga: “Ko je od ljudi najzaslužniji da mu poklonim svoju pažnju? Majka, majka i ponovo majka!” odgovori Poslanik a.s.(13) Hafiz Ebu Bekr el-Bezzar bilježi hadis koji prenosi Burejde, a on od svoga oca, da je neki covjek nosio svoju majku na ledima i tavvafio sa njom oko Ka’be, nakon cega je došao Poslaniku, a.s, i upitao ga: ”Jesam li se odužio prema njoj Allahov poslanice? Ne, ni za jedan njezin uzdisaj” odgovori mu Vjerovjesnik a.s.” Takode se prenosi od El-Mikdada bin Ma’da da je Vjerovjesnik, a.s, rekao: ”Allah vam oporucuje vaše oceve. Allah vam oporucuje vaše majke. Allah vam oporucuje vaše majke. Allah vam oporucuje vaše majke. Allah vam oporucuje vaše bližnje.”(14) Imam Ez-Zehebi u djelu Kitabul-Kebair (Veliki grijesi) u poglavlju o neposlušnosti roditeljima navodi slikovit dogadaj iz života ashaba koji se zvao Alkama. Ukratko, Alkama je poklanjao vecu pažnju ženi nego majci. Kada se smrtno razbolio nije mogao ispustiti dušu i to je nagnalo njegovu suprugu da se pozali Alejhisselamu. On je poslao trojicu ashaba koji su ga podsticali na izgovaranje kelimeišehadeta, ali bez uspjeha. Kasnije je pozvao Alkaminu majku koja je ispricala potresnu pricu o njenom zapostavljanju na racun supruge. Tek kada mu je majka oprostila, Alkama je ispustio dušu i preselio na ahiret. Resulullah, s.a.v.s, je nakon što su Alkamu položili u mezar održao govor, kao savjet svima koji daju prednost supruzi nad majkom. Rekao je: “O skupino muhadžira i ensarija! Ko dadne prednost supruzi nad materom na njemu je Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Ko tako postupa, ukoliko se ne pokaje, uljepša svoj odnos prema majci i ne zatraži njeno zadovoljstvo, neka zna da mu Allah nece primiti ništa od njegovih dobrih djela. Allahovo zadovoljstvo je u njenom zadovoljstvu, a Allahova srdžba je u njenoj srdžbi.” (15) .

ODNOS PREMA RODITELJIMA NEMUSLIMANIMA

Naša pažnja ne smije izostati cak i ako su roditelji nevjernici ili su skloni cinjenju velikih grijeha. O tome doznajemo iz Allahove Knjige u kojoj piše: ”A ako te budu nagovarali da meni drugog ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na ovom svijetu, velikodušno ponašaj, a slijedi put onoga koji se Meni iskreno obraca; Meni cete se poslije vratiti i Ja cu vas o onome što ste radili obavijestiti.”(16) Na pocetku ajeta Uzvišeni upozorava da nema pokornosti roditeljima ukoliko nam savjetuju ili nareduju nešto što je suprotno Njegovim propisima. To je, inace, jedan od temeljnih principa iskazanih u rijecima Poslanika, a.s, da “nema pokornosti nikome u nepokornosti Stvoritelju”.

Medutim, bez obzira što ih necemo slušati u stvarima koje su suprotstavljene nacelima vjere, ipak cemo velikodušno postupati prema njima u stvarima ovog svijeta. Jer, kako kaže šehid Sejjid Kutb rahmetullahi alejhi: “Veza roditelja s djetetom, pored svih simpatija i plemenitosti, dolazi, prema ovom rasporedu, nakon povezivanja s vjerom tako da oporuka covjeku u odnosima s njegovim roditeljima stoji poslije vjere…Veza vjere nadvisuje svaku drugu vezu .(17)

U osmom ajetu sure El-Ankebut nalazi se skoro identican tekst u kojem Allah, dž.š, veli: Mi smo covjeka zadužili da bude dobar prema svojim roditeljima. Ali, ako te oni budu nagovarali da meni nekoga pridružuješ, o kome ti ništa ne znaš, onda ih nemoj slušati… Povod objavljivanju ovog ajeta je slucaj koji se desio izmedu Sa’d bin ebi Vekasa i njegove majke. Zeleci da odvrati svog sina od vjere u Allaha, dž.š, jednom ga je upitala: “Nije li Bog naredio covjeku da cini dobro svojim roditeljima? Tako mi Boga ja cu se sustegnuti i od jela i od pica sve dok se Sa’d ne vrati u krilo vjere svojih predaka. Medutim Sa’d je bio odlucan. On je jednom rekao svojoj majci da je to njena stvar. Ako hoce neka jede, ako hoce neka gladuje. (18)

U dijalogu Ibrahima i njegovog oca Azera, koji je bio ogrezao u višeboštvu, prepoznajemo krajnji stupanj Ibrahimove tolerantnosti i blagosti spram oca. To je ilustrativan primjer kako covjek treba da se odnosi prema svome ocu, bez obzira što je on nevjernik i što navodi na krivovjerstvo. Poslušajmo ajete sure Merjem:

“O oce moj, ne klanjaj se šejtanu, šejtan je Milostivome uvijek neposlušan. O oce moj, bojim se da te od Milostivog ne stigne kazna, pa da budeš šejtanu drug. Otac njegov je rekao: Zar ti mrziš božanstva moja, o Ibrahime? Ako se ne okaniš, zbilja cu te kamenjem protjerati, zato me za dugo vremena napusti. Mir tebi, rece Ibrahim. Molim Gospodara svoga da ti oprosti, jer On je vrlo dobar prema meni.” (19)

KO SU ASHABUL E’ARAF

Od znakova lijepog odgoja i oblika poslušnosti roditeljima je i uvažavanje njihovog mišljenja i savjetovanje s njima. Takav odnos donosi djetetu roditeljski blagoslov i hair dovu. Pošto su roditelji naši najodaniji prijatelji iza kojih stoji bogato životno iskustvo, oni ce nam biti od velike koristi pri svakom važnom odlucivanju. Ibnu Amr, r.a, prenosi: “Došao je jedan covjek Vjerovjesniku, s.a.v.s, da traži dozvolu za odlazak u džihad, pa ga je Vjerovjesnik, s.a.v.s, pitao: - Jesu li ti živi roditelji?- našto je on potvrdno odgovorio, a Poslanik, a.s, je dodao: -Tvoj džihad je uz njih, pa se bori.” (20) Šta znaci ignorisati odluke roditelja pokazuje predaja koja se vezuje za Abdullah bin Abbasa, u kojoj se kaže da je on jednom prilikom bio upitan za ashabul-ea’raf pa je odgovorio: “Ea’raf oznacava prostor izmedu Dženneta iDžehennema.
Tu ce biti smješteni oni koji su poginuli u borbi na Allahovom putu. Otišli su u borbu bez dozvole roditelja vjernika. Pogibija ih je sprijecila da udu u Džehennem a neposlušnost prema roditeljima da udu u Džennet.(21)

OBAVEZE PREMA UMRLIM RODITELJIMA

Naše obaveze prema roditeljima ne prestaju ni nakon njihove smrti. Ibn Malik, r.a, pripovijeda: “Sjedili smo jednom prilikom sa Allahovim poslanikom kada se pomoli covjek iz plemena Benu Seleme i rece: - Allahov poslanice, da li sam dužan ciniti neko dobrocinstvo roditeljima i poslije njihove smrti? – Jesi – rece mu Vjerovjesnik, s.a.v.s, i to: “Moliti Allaha da ih obaspe svojim blagodatima i da im primi njihova dobra djela. Moliti Ga da im oprosti njihove grijehe; izvršiti njihove oporuke (vasijjete) koje su odredili za života; iskazivati ljubav i ciniti dobro rodbini s kojom su i oni održavali vezu, te njegovati prijateljstvo s onima s kojima su se oni družili i pazili.»(22)

U hadisu je posebno neglašeno ispunjenje opruka nakon njihove smrti. Ukoliko su one izvodljive i u granicama šerijata, nasljednicima je obaveza da ih ispoštuju. Allah, dž.š, je rekao: “A ko oporuku izmijeni (ili je uopce ne izvrši) nakon što ju je cuo, veliki grijeh pada na one koji je budu izmijenili. Allah sve cuje i sve zna.”(23) Uz navedeno u drugim predajama spominju se još neka djela koja mogu i treba da se cine za umrle roditelje. Pored toga što stalno treba da molimo Allaha za oprost njihovih grijeha, poželjno je da dajemo sadaku odnosno cinimo dobra djela za njih, da postimo za njih, pa i da hadždž obavimo za njih ako smo u mogucnosti.

Ebu Hurejre navodi predaju da je neki covjek došao Poslaniku, a.s, i rekao: “Moj otac je umro i stvarno je ostavio dosta imetka ali nije uvasijjetio da ga trošim. Da li ce njemu koristiti ukoliko ga ja budem trošio na Allahovom putu? Poslanik, a.s, je odgovorio: «Svakako“ (24)

Isto tako, došao je covjek Vjerovjesniku, s.a.v.s, i rekao: “O Allahov poslanice, moja majka je preselila a ostao joj je mjesec neispoštenog posta, hocu li to ja za nju izvršiti. Poslanik, a.s, je rekao: - Da je tvoja majka ostala dužna nekome nešto, da li bi ti to odužio za svoju majku? Svakako – odgovorio je covjek. “Fe dejnullahi ehakku en jukda,” pa dug prema Allahu je preci. (25)

Ibnu Abbas r.a. prenosi da je jedna žena iz plemena Džuhejn došla Vjerovjesniku, s.a.v.s, i kazala: “Moja majka se zavjetovala da ce obaviti hadždž ali ju je smrt preduhitrila. Hocu li ja za nju obaviti hadždž? Da, otidi za nju na hadždž, jer šta misliš da je iza tvoje majke ostao kakav dug, da li bi ga za nju ti odužila? Oduži je, jer je u izvršenju dugova, Allah najpreci.” (26) Na kraju možemo zakljuciti da naš status u vjeri uveliko odreduje naš odnos prema roditeljima. Uzvišeni kaže: «Gospodar vaš dobro zna šta je u dušama vašim, ako budete poslušni, pa, Allah ce doista oprostiti onima koji se kaju.»(27)

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

savjet o dobročinstvu prema roditeljima


1.Obraćaj se roditeljima na najprimjereniji način, i ne reci im ni "UH", ne podvikuj na njih, i govori sa njima najplemenitijim govorom.


2. Budi uvijek poslušan roditeljima, izuzev kada naređuju djelo koje je grijeh prema Allahu, jer nema pokornosti stvorenju kada se griješi prema Stvoritelju.

3. Blago i nježno se obraćaj roditeljima, i nemoj im se mrštiti u lice, i nemoj ih gledati pogledom srdžbe.

4. Čuvaj obraz, ponos i imetak svojih roditelja, i ne uzimaj ništa bez njihove dozvole.

5. Radi poslove koji će im olakšati življenje, poput poslova usluživanja i kupovine, i budi ustrajan u traženju nauke.

6. Dogovaraj se s njima oko poslova, i izvini im se ako moraš postupiti suprotno njihovom mišljenju.

7. Na poziv njihov odazivaj se žurno, nasmijana lica i reci izvolite majko i babo, a ne mama i tata, jer tako govore nemuslimani.

8. Poštuj njihove bližnje prijatelje i nakon njihove smrti.

9. Sa njima se ne prepirite i pokušavajte im objasniti šta je ispravno.

10. Ne inadi se njima i ne diži glas na njih, a kad oni govore slušaj ih.11. Ustani roditeljima kad uđu u kuću i poljubi ih u čelo.

12. Pomozi svojoj majci i u kućnim poslovima, a i ne zaostaj u pomaganju ocu izvan kuće.

13. Ne putuj bez odobrenja svojih roditelja, makar to bilo radi važnog posla, ako budeš primoran, izvini im se i redovno piši.

14. Ne ulazi kod njih bez dozvole, a naročito kad spavaju ili se odmaraju.

15. Ne jedi prije njih, i počasti ih hranom i pićem.

16. Ne laži im i ne grdi ih ako učine posao koji te iznenađuje.

17. Ne daji prednost ženi ili djeci nad roditeljima, i traži njihovo zadovoljstvo prije svega, jer je Allahovo zadovoljstvo uz njihovo zadovoljstvo i srdžba uz njihovu srdžbu.

18. Ne sjedi iznad njih i ne pružaj noge oholo ako su oni prisutni.

19. Ne odbacuj svoju pripadnost ocu, makar bio nosioc visokih funkcija ili titula. I ne uznemiravaj roditelje, pa makar jednom rječju.

20. Ne škrtari iz imetka da daš roditeljima, to bi bila sramota, i tebi bi tako tvoji činili, jer kako uzajmiš, tako će ti se vratiti.

21. Često posjećuj roditelje i daruj im poklone, zahvaljuj im na odgoju i hizmetu koji su oko tebe činili, a na to upozori i svoju djecu, kako ne bi postali nemarni prema njima.

22. Najzaslužnija za tvoju plemenitost je tvoja majka, pa otac, i neka znaš da je džennet pod stopalama majčinim.

23. Izbjegavaj neposlušnost prema njima i nemoj da budu na tebe srditi, jer tada očekuj nesreću dunjaluka i ahireta, a i tvoja djeca će činiti tebi što si ti činio njima.

24. Ako nešto budeš tražio od njih, čini to blago i zahvaljuj se ako ti daju, i izvini se ako odbiju, i nemoj im dosađivati tražeći.

25. Čim mogneš sam privređivati, privređuj i potpomaži roditelje.

26. Roditelji imaju kod tebe prava, žena kod tebe ima prava i svakom daj njegovo pravo, te nastoj da ih usaglasiš, ako ne možeš onda daji hedije (poklone) objema stranama potajno.

27. Ako se tvoji roditelji spore sa tvojim suprugom, a ona je u pravu, objasni joj da si obavezan zadovoljiti roditelje.

28. Ako nisi suglasan sa roditeljima oko ženidbe ili oko razvoda, postupi po propisu islama, to je svima dobro.

29. Njihova dova se prima, traže li njom dobro ili zlo, pa se pričuvaj da ne čine dovu protiv tebe.

30. S ljudima postupaj moralno, jer ko vrijeđa ljude, vređaju i oni njega. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: "Od velikih grijeha je da Čovjek psuje svoje roditelje. Psuje oca nekom čovjeku, pa ovaj psuje njegova, ili majku, pa ovaj psuje njemu." (Mutefekun alejhi)

31. Posjeti svoje roditelje žive ili mrtve, i daj za njih sadaku i često čini dovu za njih riječima:"Gospodaru naš, oprosti meni, i roditeljima mojim i svim vjernicima - na Dan kad se bude polagao račun!"
(Ibrahim :Ibrahim: Ibrahim (Abraham), 41)

"Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njemu robujete i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: 'Uh!' - i ne zabranjuj im (ono što ne voliš da čine), i obraćaj im se riječima poštovanja punim.
(Al-Isra :Noćno putovanje: The Israelites, 23)

"Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali, ako te oni budu nagovarali da Meni nekoga ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni će te se vratiti, pa ću vas Ja o onome što ste radili obavijestiti.
(Al-Ankabut :Pauk: The Spider, 8)

Mi smo naredili čovjeku da bude poslušan roditeljima svojim. Majka ga nosi, iz slabosti u slabost i doji ga u toku dvije godine. Budi zahvalan Meni i roditeljima svojim, Meni će se svi vratiti.
(Luqman :Lukman: Luqman, 14)

"A čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka ga njegova tegobno nosi i tegobno ga rađa! A njegovo nošenje i dojenje trideset je mjeseci. Pa kad zrelost svoju dostigne i kad dostigne četrdeset godina, on rekne: 'Gospodaru moj, uputi me da Ti zahvalim na Tvojoj blagodati, koju si darovao meni i mojim roditeljima, i da dobro radim s kojim si zadovoljan Ti, i potomstvo moje Ti učini dobrim! Ja se Tebi, doista, kajem, i ja sam musliman, predan Tebi.'"
(Al-Ahqaf :Ahkaf: The Sandhills, 15)

Gospodaru moj, oprosti meni, i roditeljima mojim, i onome koji kao vjernik u dom moj uđe, i vjernicima i vjernicama, a zulumćarima samo propast povećaj!'"
(Nuh :Nuh: Nuh (Noah), 28)


Gospodaru naš, oprosti nama i braci našoj koja su nas u imanu pretekla i ne dopusti da u srcima nasim bude imalo zlobe prema vjernicima; Gospodaru naš, ti si zaista dobar i milostiv. Gospodaru naš, oprosti nama i roditeljima našim i svim vjernicima onoga dana kada se bude polagao racun.

Allahumme Amin !!!

Allaha subhanehu ve te'ala Robinja
http://allahovarobinjainsaallah.blogger.ba
08/11/2019 16:21